PROCES S 23 PRAŽSKÝMI SOCIALISTY ZA TAJNÉ SPOLČOVÁNÍ A NEDOVOLENOU KOLPORTÁŽ (1882)

Pražští socialisté. V úterý dne 11. dubna 1882 započalo před zdejším zemským co trestním soudem závěrečné přelíčení s druhou řadou socialistů v Praze. Před soud pohnáno 23 osob — většinou dělníků — na něž vznesena obžaloba, že co členové jednotlivých sekcí spolku českých sociálních demokratů dopustili se dílem přečinu tajného spolčování vedle odstavce 285. tr. ř., dílem přečinu schvalování nezákonitých skutků a přestupku nedovolené kolportáže. Předsedou líčení byl rada Balthasar, veřejný žalobník substitut st. návl. Schneider-Svoboda, obhájci dr. Budil a R. Pollak. Přelíčení odbývalo se při zavřených dveřích i směli býti přítomni pouze důvěrníci obžalovaných.

Po pětidenním průvodním řízení prohlášen včera za velikého návalu obecenstva rozsudek:

Z obžalovaných zproštěni obžaloby občané :

 • August Mehner,
 • Jan Friede,
 • František Koubek,
 • J. Kotrba,
 • Josef Boháček,
 • František Lehovec,
 • Antonín Houba,
 • Filip Bošek ,
 • Jan Pelc,
 • Josef Holzhauer,
 • Antonín Jonkl.

Naproti tomu uznán:

 • Antonín Zeman vinným přečinem tajného spolčování a odsouzen k vězeni na dobu 8 neděl.
 • Adolf Macner,
 • Josef Liebl a
 • Václav Luňáček odsouzen; pro týž přečin každý k vězení na dobu 1 měsíce,
 • Karel Kederle pro týž přečin a pro přestupek nedovolené kolportáže do vezení na 1 měsíc a mimo to k pokutě 50 zl.,
 • Josef Štěpánek a
 • František Kácha rovněž pro přečin tajného spolčování každý na 1 měsíc vězení a mimo to pro přestupek nedovolené kolportáže k pokutě 10 zl.,
 • Adolf Komernický odsouzen pro přečin schvalování nezákonitého skutku k 6 nedělnímu vězení. Po přestálém trestu bude tedy co příslušník království saského ze zemí v říšské radě zastoupených vypovězen.
 • Jan Šlechta a
 • Karel Hofmann odsouzeni pro týž přečin každý k vězení na dobu 1 měsíce a
 • Josef Schallinger a
 • Vojtěch Bažant do vězení na 14 dnů.

Národní listy. Praha: Julius Grégr, 18.4.1882