PROCES S ANARCHISTY ZA TAJNÉ SPOLČOVÁNÍ (1887)

Před čtyřčlenný soud, jemuž předsedá rada zemského soudu p. Vondráček, pohnány včera 22. dubna 1887 následující osoby, jimž obžaloba stát. zastupitelstva klade za vinu přečin dle §. 285. tr. zák.

  • František Hájek, 34 letý ženatý krejčovský pomocník v Liberci,
  • Čeněk Hašák, 31 letý svobodný tkadlec z Vrahovic, posledně bytem ve Vídni,
  • Antonín Hašák, 27 letý ženatý tkalcovský pomocník v Prostějově,
  • Bedřich Bárta, 30 letý svobodný punčochář posléze ve Vídni,
  • Emil Dočkalík, 32 letý svobodný tkadlec z Hrubé Blatnice, posledně v Budolfsheimu u Vídně,
  • Antonín Richter, 23 letý svobodný hrnčířský pomocník v Žatci, pro přečin dle §. 285 již trestaný,
  • Marie Pomahačová, 24 letá služka z Tábora, poslední dobou ve Frýdlandě a konečně
  • Antonín Hájek, 20 letý krejčovský pomocník z Vysoké.

Jmenovaní jsou obžalováni, že jako občané rakouští byli roku 1885 a 1886 členy případně představenými sjednocení více osob k účelu tajné organisace a agitace socialistické, kteréžto sjednocení jsoucnost vrchnosti úmyslně se ukrývalo, že tedy byli členy a představenými tajné společnosti tuzemské a že tím spáchali přečin proti veřejnému pokoji a řádu, vyznačený v §. 285, 286 a a 287 c, trestný dle §. 288. Veškeří obžalovaní, krom Antonína Hájka, byli držáni ve vazbě vyšetřovací; při závěrečném líčeni háji obviněné pánové prof. dr. Ganling, dr. Koldinský a dr. Langer.

Po návrhu veřejného žalobníka subst. státního zástupce p. Krčmáře prohlášeno bylo líčení tajné, i musíme se obmeziti na nejstručnější výňatek ze žaloby, kteráž obviňuje osoby svrch jmenované, že byly ve spojení s jinými, později odsouzenými socialisty a anarchisty, že byly v spojení i se sociály v Londýně a v Paříži, že si vzájemně dopisovaly a posílaly a rozšiřovaly socialistické spisy a časopisy atd. Žaloba tato obsahuje plných devět archů, obsahuje výňatky z dopisů obžalovaných, líčí dopodrobna jejich spojení atd. Líčení bude trvati ještě dnes po celý den, neboť se bude čísti mnoho spisů a protokolů.

Závěrečné přelíčení s osmi obžalovanými, kteří stáli před soudem pro přečin tajného spolčování skončilo odsouzením sedmi obviněných do tuhého vězení a sice dostali: František Hájek a Marie Pomahačová po dvou měsících, Čeněk Hasák tři měsíce, Antonín Richter čtyři měsíce. Antonín Hasák a Emil Dočkalík po třech nedělích, Bedřich Bárta čtyři neděle. Osmý obžalovaný, Antonín Hájek, byl osvobozen od obžaloby a propuštěn.

Národní listy, 26.4.1887