PROCES S CHABAŘOVICKÝMI HORNÍKY (1886)

 Před trestním soudem pražským objevilo se včera 25.února 1886 opět 12 dělníků, kteříž dle obžaloby viněni jsou z účastenství při socialistických rejdech. Jsou to horníci:

 • Josef Bárta, 401etý
 • František Hrbek, 371etý
 • František Vaňous, 331etý
 • Vojtěch Jandejsek, 321etý
 • Josef Fišer, 251etý
 • Jan Fo1tin, 341etý
 • Josef Dražník,251etý
 • František Spousta, 431etý
 • Josef Procházka, 331etý
 • Jan Novák, 381etý
 • B. Goldammer, 261etý
 • František Furka, 301etý, hodinář

Po-sledně jmenovaní vesměs zaměstnáni byli v dolech v Chabařovicích a byli členy tamního dělnického spolku. Někteří z uvedených zakusili již r. 1884 slastí vezení pro nedovolené smýšlení svoje, leč minulý trest je nenapravil; sotva si ho odbyli, vrátili se do dolů a stali se zuřivými agitátory.

Nejlepší pole pro jejich podvratnou činnost naskytovaló se jim ovšem v delnickém spolku, a tu také řádili. Avšak takováto nebezpečná věc nezůstane nikdy dlouho v tajnosti. Ostražité oko úředních orgánů stopovalo činnost dělnického spolku, a jednoho dne vykonána prohlídka v místnostech spolkových. Přišlo se na nedovolené revolucionářské spisy a i v jiných směrech dokázána spolku činnost zakázaná; rozpustili jej a hlavní viníky i s obětmi jejich zatkli, zavezli do Prahy a po předběžném vyšetřování pohnali je včera před soud. Přelíčení s nimi bude dnes teprve skončeno.

Národní politika, 26.2.1886