PROHLÁŠENÍ Č.D.V.S. KAREL HAVLÍČEK BOROVSKÝ V CLEVELAND PROTI ZADRŽOVÁNÍ VEZEŇSKÉHO FONDU SOCIÁLNÍ DEMOKRACIÍ (1894)

Cleveland, O., 8. února 1894.

Český dělnický vzdělávací spolek Karel Havlíček Borovský neuznává žádného člena Č. D. V. S. č. I. v New Yorku (sociálně demokratický, dříve anarchistický), aniž kteréhokoliv člena cooperace „Hlas Lidu“ za správce fondu pro uvězněné soudruhy. My trváme na tom, by celý tento fond byl svěřen Janu Břežovskýmu, členu Č. D. V. S č. II v New Yorku (anarchistický) a ten co pokladník aby byl za fond Mezinárodní Dělnické Jednotě zodpovědným.

Za Č. D. V. S. Karel Havlíček Borovský Emanuel Ungerman, finanční tajemník