PROHLÁŠENÍ Č.D.V.S. VE WOODVILLE PROTI ZADRŽOVÁNÍ VEZEŇSKÉHO FONDU SOCIÁLNÍ DEMOKRACIÍ (1894)

Český dělnický vzdělávací spolek ve Woodville, Pa., prohlašuje, aby peníze ku podpoře uvězněných soudruhů v Čechách, sebrané česko – dělnickými vzdělávacími spolky, odevzdány byly tiskovému výboru Mezinárodní Dělnické Jednoty, který jest oprávněn zvoliti sobě pokladníka, který má míti peníze ty v opatrováni.

Za Č. D. V. Spolek ve Woodyille, František Choura, dopisovatel.

František Choura (1852–1921)