PROHLÁŠENÍ ČDVS GRAND CROSSING PROTI ZADRŽOVÁNÍ VĚZEŇSKÉHO FONDU MDJ SOICÁLNÍMI DEMOKRATY (1894)

Česko-dělnický vzdělávací spolek v  Grand Crossing, usnesl v řádné schůzi dne 17. února 1894, prohlásiti, že již jedenkráte jsme žádali, by kooperace Hlasu Lidu předala peníze sebrané k podpoře uvězněných soudruhů straně pod správu Č. D. V. Spolku č. II. v New Yorku a že žádáme, by se tak konečně jednou stalo.

Co se však týká B. Herce, tu představovali jsme si tohoto „neohroženého velikána“ v zcela v jinakém světle a díváme se, že tak nízko poklesnul a to, co za delší čas zbudoval, — ovšem že za peníze — as pomocí věrných soudruhů, to nyní ze msty zavrhuje a bourá. Dle skutků jeho poznali jsme konečně kdo je a víme kam patří a nenecháme se více podvádět, nýbrž půjdeme věrně tou cestou, která nám dříve soudruhy i ním naznačena byla.

Pane B. Herc, vy pohazujete blátem na poctivé soudruhy, při tom ale jste tak krátkozraký, že nevidíte, že to bláto padá zpět na vás.

Jménem Česko-dělnického vzdělávacího spolku v Grand Crossing

Václav Sedláček, předseda. František Kříkava, tajemník.

Dělnické listy: orgán Mezinárodní dělnické jednoty v Americe. Cleveland: International Workingmen Ass´n of America, 24.03.1894, č. 21