PROHLÁŠENÍ ČESKÝCH ANARCHISTŮ ZE SPOLKU ARBEITERBUND V NEW BEDFORD K NAVRÁCENÍ PENĚZ Z VĚZEŇSKÉHO FONDU (1894)

Arbeiterbund v New Bedford, Mass. prohlašuje tímto, že peníze, které byly naší Mezinárodní dělnickou jednotou ve prospěch uvězněných soudruhů v Čechách sebrané a které B. Herz a jiní ve svých rukou drží, mají bezodkladně tiskovému výboru naší M. D. Jednoty v New Yorku k opatrování odevzdány býti.

Za Arbeiterbund, John Kuthan, tajemník

Dělnické listy: orgán Mezinárodní dělnické jednoty v Americe. Cleveland: International Workingmen Ass´n of America, 03.03.1894, č. 18