PROHLÁŠENÍ SYNDIKALISTŮ Z HOSTOMIC PROTI VSTUPU DO RUDÝCH ODBORŮ KSČ A ZA ZACHOVÁNÍ SAMOSTATNOSTI SDRUŽENÍ ČESKOSLOVENSKÝCH HORNÍKŮ

Na plenární schůzi místní odbočky „Sdružení horníků“ dne 7. srpna 1927 bylo všemi přítomnými souhlasně rozhodnuto, hlasovacích lístků o přístupu Sdružení do M.V.S. Vůbec nepoužíti a vrátiti je do ústředí. Sdružení nechť plní usnesení sjezdové dle schválených a ústředím vypracovaných resolucí, zejména oné o dalšími našem postupu a je to ve sporu Sdružení s M.V.S. Naším posledním slovem. Máme za to, že usnesení naše, ač stručné, dosti je srozumitelné.

Na téže schůzi byl přijat návrh, aby bylo v našem odborném časopisu „Hornické listy“ zastaveno psaní proti M.V.S., jakož i aby nebylo na našich odborových schůzích proti jmenované organisaci brojeno. Totéž ale žádáme od příslušných činitelů M.V.S, tak i politické strany KSČ, aby i na této straně ustalo psaní v politických listech a brojení frakčních činitelů na schůzích proti Sdružení horníků a jeho zástupcům a všem jeho činitelům. Jsme přesvědčeni, bude-li postupováno ve smyslu tohoto našeho návrhu, že to bude sloužiti jak ku prospěchu obou stran, tak i dělnickému hnutí vůbec. Za odbočku: František Kulhánek, předseda“.