PROLETÁŘI! (Leo Strouhal)

Vzhůru, bratři, pro svobodu svoji, 
nesklánějte šiji před pánem,
rozhodnutí vaše budiž dvojí;
otročit, či konec s tyranem !

Pokud pán se v přepychu jen hrouží,
bude nad námi stát jako kat,
potud proletář se jenom souží,
pána pode jhem je věčně klat.

Pokud před pánem se plazit budeš,
svoje za právo jen žebronit,
potud svobody si nedobudeš,
slzy ne, však krev máš vyronit.

Pročež vzhůru, ještě jednou k boji,
ruce k dílu přilož každý druh,
nechať každý na svém místě stojí,
volaje: Nechť žije Anarchie duch !

Leo Strouhal.

Dělnické listy: orgán Mezinárodní dělnické jednoty v Americe. New York: International Workingmen Ass´n of America, 05.12.1896