Protivolební veřejná schůze anarchistů 1. dubna 1907 v Liticích u Plzně

Anarchosyndikalisté z České federace všech odborů uspořádali v neděli 1. dubna 1907 protivolební veřejnou schůzi v Liticích u Plzně. Na programu bylo „Zda-li se má volit?“ Přednášel anarchista Bedřich Kalina.