Protivolební veřejná schůze anarchistů 24. března 1907 ve Vysočanech

Protivolební veřejná schůze anarchistů se konala v sobotu 24. března 1907 ve v hostinci „U Marešů“ na Vysočanech v Praze. Na programu této veřejné schůze bylo „Proč anarchisté nevolí?“. Začínala v devět hodin dopoledne. Řečníky byl Jaroslav Hašek a Mudr Bohuslav Vrbenský.

Na stránkách anarchosyndikalistického listu „Komuna“ vyšla o této veřejné schůzi tato zprávička:

„Návštěva dost veliká. Kamarád Vrbenský vyložil příčiny, proč anarchisté nevolí a zároveň ukázal na cesty, kterými anarchisté snaží se zlepšiti dnešní poměry dělnictva a jak snaží se nejkratším a nejvýhodnějším způsobem přiblížiti konečný cílů socialistických snah, společenský převrat. Na obou schůzích referáty pečlivě sledovány, v debatě pak prohlásili otevřeně národní socialisté, že máme plnou pravdu, že oni nevěří ve zdar parlamentárního boje. Bylo by jen žádoucno, aby dělnictvo, které přesvědčeno je od bezúspěšnosti parlamentarismu, hledalo nové cesty. Na schůzích projeveno přání, aby brzo zase naše schůze v místech těch pořádány“.

Jaroslav Hašek (1883 -1923)