PROTOKOL ZE SCHŮZE AGITAČNÍHO VÝBORU MEZINÁRODNÍ DĚLNICKÉ JEDNOTY, 9.12.1894

Protokol ze schůze agitačního výboru Mezinárodní Dělnické Jednoty, odbývané v neděli dne 9. prosince 1894. Došlé dopisy byly čteny a tajemníku uloženo by na ně odpověděl.

Návrh Č. D. V. S. „Svornost“ v Dillonvale, stranu knihovny M. D. J., byl přijat a usnešeno, aby agitační výbor veškeré knihy sebral a vyhotovil úplný seznam všech knih, náležejících M. D. J. a na požádáni kteréhokoliv spolku vzdělávacího, jenž přináleží ku M. D. J., knihy zapůjčoval.

Usnešení ze společné porady, která se odbývala 18. listopadu 1894 v New Yorku, by se vydaly sběrací listiny ve prospěch agitace a tisku, bylo schváleno. Předložené sběrací listiny byly přijaty a usnešeno rozeslati je na veškeré spolky a jednotlivé soudruhy.

Rozvrh činnosti agitačního výboru pro New York a okolí jest pro nejbližší dobu následující:

  • v neděli 16. prosince 1894 o 2. hodiny odpoledne je přednáška ve spolku „Dělnická Omladina,“ č. 414 vých. 5. ul. Řečnit bude soudruh Václav Kudlata „
  • V neděli 23. prosince 1894 svolává agitační výbor veřejnou schůzi ve West Hoboken, N. J., do místnosti E. Nepivody a sice o 2 hodiny odpoledne, za účelem založení vzdělávacího spolku.
  • V neděli odpoledne 30. prosince 1894 uspořádá agitační výbor v Č. D. V. S. „Pokrok“ v Passaic, N. J. přednášku.
  • V neděli 6. ledna 1895 uspořádá agitační výbor přednášku, odpoledne o 3. hodině v Č. D. V. S. v  Newarku, N. J., v spolkové místnosti č. 7 Bedford ul.

Příští schůze agitačního výboru odbývá se v pondělí, dne 24. prosince 1894, večer o 8 hodin u soudruha Ludvíka Cimlera, 320 vých. 11. ul. Tajemník.

Dělnické listy: orgán Mezinárodní dělnické jednoty v Americe. Cleveland: International Workingmen Ass´n of America, 15.12.1894, ročník 2, č. 7