Rambousek Karel (1867 – ?)

Mezi průkopníky anarchistických myšlenek krom známých jmen patřil i rodák z Prahy Karel Rambousek. Narodil se 23. srpna 1867 v Praze. Otec byl krejčovský tovaryš Karel Rambousek z Prahy. Pocházel ovšem Starého Knína u Dobříše na Příbramsku. Maminka Antonie Vilímková pocházela z Domašína na Vlašimsku. Mladý Karel Rambousek šel v otcově šlépějích a vyučil se krejčím, a tomuto řemeslu se věnoval i později.

V Praze se seznámil s Marií Kosařovou, narozenou 8. května 1870 v Poděbradech. Její otec Karel Kosař byl v té době malířem pokojů na Žižkově. Její maminka se jmenovala Rosálie Pelikánová. Svatba se konala symbolicky na dělnický svátek 1. května 1893 v Praze v kostele svatého Jakuba na Starém městě. Poté se mladý pár stěhuje na Žižkov. Kde je hlášen od 2. června 1896.

Karel Rambousek se stal aktivním účastníkem hnutí neodvislých socialistů – anarchistů. Spolupracovníkem Viléma Körbera, Karla Auera, Antonína Pravoslava Kaliny či Aloise Věkoslava Habera. Patřil mezi zakládající členy vůbec prvního anarchistického spolku na Žižkově. Byla jím Vzdělávací beseda dělnictva stavebního pro Žižkov a okolí byla založena 6. března 1892. Dne 27. března 1896 změnila stanovy a přijala název Vzdělávací jednota Žižkovan a působila v letech 1896 až 1899 do jejího úředního zákazu. Jelikož patřil mezi přední členy, byl 16. ledna 1895 zvolen předsedou do 19. dubna 1895, podruhé byl předsedou zvolen 7. ledna 1896 do 19. dubna 1896. zastával také funkci jednatele spolku od 24. června 1896 do 13. ledna 1897.

O jeho dalším zapojení do hnutí chybí informace. Ale dne 11. října 1920 vystoupil z katolické církve a stal se bezvěrcem, jímž byl již dříve. O rok později je podána i žádost o rozvod. Manželství s Marií Rambouskovou je rozloučeno 15. února 1922. jeho bývalé žena umírá 10. srpna 1950.