Richter Jan (1874 -?)

Taktéž anarchista Jan Richter spojil svůj život se Žižkovem, kam se přistěhoval na přelomu století a oficiálně se úřadům ohlásil 5. května 1901. Do Prahy přijel z Ratají nad Sázavou na Kutnohorsku, kde se narodil v malé vesničce Vraník č.p. 4 u Ledečka dne 28. března 1874. Otec se jmenoval František Richter a matka Marie za svobodna Ledvinová. Za manželku si vzal Josefu Lepšíkovou (1866). Měli celkem čtyři dítka: Marii (1895), Pavla (1897), Antonína (1901) a Josefa (1905). Povoláním byl zámečník.

Po svém příjezdu na Žižkov se zapojuje do anarchistického hnutí. Vstupuje do místního uskupení anarchistů Vzdělávacího klubu Pokrok pro Žižkov a okolí. Patří spíše mezi řadové členy, ale i přesto jej jednou nalézáme mezi členy výboru. Na valné hromadě 16. ledna 1900 je zvolen jednatelem spolku. V roce 1904 se stává členem anarchosyndikalistického odborového svazu České federace všech oborů (ČFVO). Taktéž působí v místní skupině ČFVO Žižkov až do roku 1908, kdy byla ČFVO státem rozpuštěna.

Zároveň přistupuje i do organizace anarchistů bezvěrců Spolku Volných myslitelů, který vznikl v roce 1907. Dne 29. října 1909 konala se ustavující schůze okresního sdružení pražských bezvěreckých skupin v kavárně „Areo“, byl zvolen členem výboru za spolek Volných myslitelů a zástupce anarchistů. Z katolické církve vystoupil nakonec až 4. června 1920, kdy o výstup pořádal u městského úřadu na Žižkově.