ROZPUŠTĚNÍ AGITAČNÍHO VÝBORU MDJ V CHICAGU (1894)

Ctěnému Agitačnímu výboru Mezinárodní Dělnické Jednoty v New Yorku! Soudruzi!

Při posledním sjezdu odbývaném v Chicagu bylo usnešeno, by v každém jednotlivém státě místní agitační výbor stával a dále agitační výbor M. D. J. by stával tam, kde bude vycházeti nový časopis ,,Dělnické Listy.“

Zde v Chicagu Č. D. V. S. č.1 rozeslal na všecky spolky dotazy, kde si agitační výbor přejí. Leč na dotazy odpověděly než dva spolky a ty souhlasily s tím, by místní agitační výbor stával v Chicagu.

Výbor byl zvolen a rozeslal na spolky provolání, v němž poukázal na důležitost agitace a zároveň žádal, býti od spolků ve své činnosti podporován a zavázal se, že bude co možná působiti.

Avšak nynější mizerné poměry zavinily nesmírnou netečnost ve spolkách, tak že agitačnímu výboru nesešlo se příspěvků žádných mimo $4 od spolku z Edwardsville. S těmito prostředky nemohl výbor ničeho podnikat a více se nesešlo. Tudíž také nemohli jsme více podnikat než svolati veřejnou schůzi v Grand Crossing, což byla také celá činnost místního agitačního výboru v Chicagu.

Při poslední schůzi Č. D. V. S. usnešeno, by byl výbor rozpuštěn a obnos 4 dolarů zaslán Agitačnímu výboru M. D. J. v New Yorku. Venkovské spolky jsou vůči všemu nečinými a tudíž nemůže agitační výbor nic prospěti a úkol ten převezme vzdělávací spolek.

Za Čes. Děl. Vzděl. Spolek Václav Rod, bývalý tajemník agitačního výboru v Chicagu.