ROZPUŠTĚNÍ VEŘEJNÉ SCHŮZE PO PROJEVU ANARCHISTY JOSEFA ROUBÍČKA V KUNRATICÍCH 27.9.1908

Politický klub národních socialistů „Žižka“ v Nuslích svolal na neděli 27. září 1908 odpoledne veřejnou schůzi lidu v hostinci p. Dobřanského v Kunraticích s programem: Politická situace a zemské hlasovací právo.

Schůze měla dosti klidný průběh a nebýti nervosního Špringla, takto zástupce vlády, jenž intervenoval při schůzi , byla by také zdárně a věcně skončila. Sotva však, že se referent zmínil o militarismu, vyskočil p. zástupce jak zmijí uštknut a velkopansky prohlásil, že o militarismu nenechá mluvit, načež řečník ihned přestal mluvit.

Na to se přihlásil ku slovu kamarád Josef Roubíček, jenž v řízné řeči objasňuje politickou situaci dnešní; taktéž ostře probral práva shromažďovací i práva svobody slova, jež možno projeviti tiskem i slovem a objasňuje, že na co občan platí, byť by to byl i sám militarism, to že jest možno kritisovati a objasniti. Na to několika pádnými slovy naznačil škodlivost militarismu a zhoubu ustavičného zbrojení.

Pan Špringl nemohl se již přemoci, vyskočil jako tur, přes celý sál rozběhl se k mluvčímu, zakazoval mu mluviti a schůzi rozpustil.

Divíme se jen takovémuto zástupci vlády. Trochu slušnosti a povinné znalosti zákonů nebylo by mu na škodu.

Za malou chvíli vedralo se do místnosti několik četníků, již se sháněli po Roubíčkovi. Jakmile však se jim tento sám představil, bojovnost sv. Hernandády okamžitě klesla a radili jen, by prý okamžitě odešel.

Myslí-li pan komisař Špringl, že takovýmto způsobem zachrání reputaci Rakouska – popřejme mu tu radost. My však jsme přesvědčeni o něčem jiném. V brzku se sám přesvědčí.

Zdroj: anarchistický časopis „Zádruha“ (1908)