ROZŠTĚPENÍ ARBEITERBUNDU A VZNIK ČDVS NEW BEDFORD (1894)

New Bedford, Mass., 26, červencece 1894.

Oznamuji Vám, že dosavadní spolek náš „Arbeiterbund“ se rozdělil na dvě strany, německou a českou. Pracovali jsme společně více jak 4 roky, schůze naše odbývány byly vždy v obou rečích a s pýchou můžeme říci, že jsme se vždy co pokročilí mužové srovnávali.

Žel však, že jsme se museli rozděliti. Pozorovali jsme totiž po delší dobu, že se mnozí naší čeští přívrženci schůzí vzdalují, protože německy nerozumějí a na německé straně bylo to marné.

V poslední naší schůzi tato záležitost vzata v úvahu a s obapolným dorozuměním usnešeno, by němečtí soudruzi založili svůj spolek na jižní straně města a čeští soudruzi by měli svůj spolek na severní straně.

Minulou neděli odbývali čeští soudruzi svou schůzi a pojmenovali svůj spolek: „Česko – Dělnický Vzdělávací Spolek“ v  New Bedford, Mass. a zvolili si následující funkcionáře :

předseda Emanuel Válečka

tajemník Václav Telecký

účetník J. Kališ

pokladník Alois Jäger

knihovník E. Válečka

jednatel „Dělnických Listů“ Václav Telecký.

Sloužiž tudíž všem naším příznivcům k  vědomosti, že příští naše schůze budou se odbývati výhradně v řeči české a každý upřímný krajan jest do našeho středu vítán co nejsrdečněji. S nadějí, že tato změna hnutí našemu prospěje a že české dělnictvo tento nový spolek ze všech sil bude podporovati, provolává příští činnosti naši své upřímné „Na zdar!“

Jan Kuthan, vysloužilý tajemník a jednatel „D. L.“