ROZVRH AGITAČNÍ CESTY VÁCLAVA KUDLATY (1896)

V pondělí dne 16. března 1896 navštíví Václav Kudlata slavnost „Pařížské komuny“ v Baltimore. Během následujícího týdne pak Allegheny City, v pátek dne 20. března 1896 společnou památku „komuny” v Drill a Dillonvilie a příležitostně v neděli dne 22. března 1896 slavnost „komuny” v Clevelandu. S revolučním pozdravem Tiskový výbor. Soudruzi v Newarku pořádají památku komuny v sobotu, dne 7. března 1897 v Zing’s Halle 7 Bedford str. . Soudruzi New Yorští a okolní učiní velmi dobře, když v hojném počtu slavnosť navštíví, by další základ ku vytrvalosti v agitaci soudruhů z Newarku se položil. O týden později, v sobotu dne 14. března 1896 demonstruje české dělnictvo New Yorské slaví důležitost komuny v ,,Národní budově“ 533 východní 5. ul. „Dramatická Jednota“ pilně cvičí známe „Nihilisty“ a tím ku zvelebení celé demonstrace nejen agitačně, ale i hmotně velice přispěje. Vzdělávací spolek v Passaic pořádá taktéž slavnost komuny, v týž den 14. března 1896 sobotu večer. Kdo můžeš, ukaž svoji solidárnost a neopomeň Passaic navštíviti.