Šafrata František (1874 – 1953)

František Šafrata se narodil dne 27.6.1874 v malé jihočeské vesnici Vyšetice u Mladé Vožice do rolnické rodiny. Ještě v jižních Čechách se se seznámil se svojí nastávající chotí Františkou Šafratovou, narozenou 5.11.1880, která pocházela z nedaleké vesnice Jekov.

Františka Šafratová

Tak jako mnoho dalších i František Šafrata opustil rodný kraj a vydal se do severočeského hnědouhelného revíru za prací. Na sever Čech se dostává v roce 1892, kdy se usazuje v Jeníkově u Duchcova. Jeho nastávající manželka jej následuje na sever v roce 1902. Brzy na to se jim narodí první syn Šafrata Karel dne 18.5.1903. O dva roky později jej následují druhý syn Šafrata Vílém dne 16.4.1905.

František Šafrata se na severu Čech seznamuje s anarchistickým hnutím. Po první světové válce se zapojuje do syndikalistického hnutí tvořeného především z řad anarchisticky smýšlejícího hornictva. Sdružení československých horníků je založeno ve dnech 28-29.prosince 1918 v Duchcově v Českém domě. Sdružení československých horníků (1918 – 1930) byla syndikalistická organizace pod heslem Osvobození dělníků bude dílem jich samých. Přímou akcí k obrození proletariátu“, která navazovala personálně a tradicí na anarchosyndikalistickou Zemskou jednotu horníků (1909 – 1915), rozpuštěnou během represivních opatření za I.světové války. Také v Jeníkově vznikla místní odbočka syndikalistů. Spolková místnost se nacházela v hostinci „U Lípy“, která stojí dodnes na čísle popisném 26.

hostinec „U Lípy“ v Jeníkově

František Šafrata se stává předním činovníkem místní odbočky. V letech 1925 – 1926 zastává funkce důvěrníka a jednatele. Vyřizuje korespondenci a přihlášky nových členů a zastupuje odbočku na venek. Do hnutí se zapojuje i jeho bratr Šafrata Karel, který taktéž bydlí v Jeníkově.

Po první světové válce bydlí František Šafrata v domě Jeníkov č.p. 32. Pracoval jako havíř na dole Barbora v Oldřichově u Jeníkova. V roce 1922 ovdoví, jeho žena Františka umírá dne 12.8.1922.

První syn pracuje jako zedník ve firmě A. Kunerta v Teplicích. Jeho druhorozený syn Vilém Šafrata si bere za manželku Markétu Šafratovou (1918-1990), která dle vzpomínek místních provozovala v Jeníkově madl.

Syndikalista František Šafrata umírá dne 24.6.1953 a pochován je na místním hřbitově v Jeníkově.

hrob Františka Šafraty