Jmenný seznam

Předkládáme „Adresář starých anarchistů a anarchistek českých“, který zahrnuje účastníky hnutí v letech 1880 až 1939, tedy v období, kdy byli aktivní v anarchistickém či syndikalistickém hnutí. Jmenný rejstřík obsahuje abecedně seřazené členy žijící přímo v Čechách (tehdy součást Rakouska-Uherska), české anarchisty v Rakousku – tzv. „Vídeňáky“ – a českou anarchistickou emigraci, především v USA. Pokud není uvedeno datum narození, není nám zatím známo, avšak jedná se o ročníky v rozmezí let 1850 – 1890. Seznam není úplný a bude průběžně doplňován nejen o další jména, ale i aktualizován, co se týče biografických a dalších údajů. Máte stejné příjmení nebo vám je známo, že některý váš předek nosil stejné jméno z našeho adresaře? V adresáři je uvedeno povětšinou místo jejich působení, avšak bylo zvykem, že dotyční, se narodili jinde, než kde později působili, a mezitím se mohli zase přestěhovat. Především mezi severočeskými horníky byly jejich domovské obce často zcela mimo tento region. S druhou světovou válkou se mohli přestěhovat do vnitrozemí či se odstěhovat za prací zase jinam, než kde nakonec zemřeli. Domníváte-li se, že by se u shodného jména mohlo jednat o dědu či pradědu, zkuste doma či u příbuzných dohledat rodné listy, umrtní listy či pracovní knížky a zeptat se prarodičů, co o dotyčném vědí. Třebaže budou mluvit o pradědovi či dědovi jako o socialistovi či komunistovi, může tím být myšleno jeho původně anarchistické smýšlení. Stejně tak je dobré zkusit prohledat půdy či jiná místa, kde máte uschované staré dokumenty a pozůstalosti po prarodičích. Můžete tam narazit také na staré časopisy (Práce, Zádruha, Komuna, Omladina, Nová Omladina, Mladý Průkopník, Hornické listy, Matice svobody, Matice dělnická, Volné listy, Volnost a další), nebo dopisy či deníky, které mohou pomoci potvrdit, že se jedná o stejnou osobu z našeho seznamu. V mnohých rodinách se o anarchistické minulosti dědů či pradědů nemusí nic vědět, a tak právě tyto pozůstalosti mohou výrazně pomoci při pátraní. V každém případě se na nás obraťte, rádi pomůžeme radou a budeme se těšit na případnou badatelskou spolupráci. Poslední aktualizace 26.8. 2020
Anarchistický 1.máj 1901 v Duchcově, foceno před spolkovým hostincem „U Menclů“

Adresář starých anarchistů a anarchistek českých:

Abramová Eleonora – Most

 • Severočeská anarchistka z Mostu
 • Členka Všeobecného spolku dělnic „Pokrok“ v Mostě
 • do spolku vstoupila 13.11.1910

Adamčík

 • Předplatitel anarchistického týdeníku Hornické listy.

Adamec František (1870 -?) – Liberec/Praha

 • František Adamec se narodil 15. listopadu roku 1870 v Psinicích u Jičína (okres Libáň). Vyučil se zedníkem a do Liberce přišel někdy před rokem 1893.
 • Byl jedním z nejčinnějších libereckých anarchistů.
 • Působil jako redaktor časopisu Proletář (v letech 1897–98 zde dokonce zastával pozici vydavatele), v Dělnické jednotě pro Severní Čechy, Kruhu a Pekařském výrobním společenstvu.
 • Účastník hnutí neodvislých socialistů, jak se zpočátku první generace anarchistů označovala. Delegát na anarchistické konferenci 29.května 1893 v Červeném Kostelci, po policejním rozpuštění přesunuta do Rtyně. Na konferenci řídil jednání. Delegát na anarchistické konferenci v Praze ve dnech 29 – 30. května 1898. V té době veden povoláním jako novinář.
 • Byl ve styku jak s pražskými, tak zahraničními anarchisty.
 • V roce 1910 působil v Liberci jako stavbyvedoucí. Pak se odstěhoval do Prahy.
 • V roce 1919 zakládající člen anarchistického Svazu socialistických bezvěrců na Žižkově.

Adamec

 • Severočeský anarchista.
 • Účastník na Krajinské anarchistické konferenci v Mostě dne 7.7.1910.

Adámek – Hořice

 • Severovýchodočeský anarchista a hostinský z Hořic.
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Člen Spolku Omladina v Hořicích, spolek byl součástí ČFVO.
 • V jeho hostinci sídlil spolek Omladina.

Adámek František – Krásné Březno

 • Severočeský anarchista a cukrárenský dělník z Krásného Března u Ústí nad Labem.
 • Člen „Spolku cukrovarnického v Krásném Březně“ a člen anarchosyndikalistického odborového svazu Všeodborové sdružení dělníků OCHRANA.

Albrechtová Kateřina – Most

 • Severočeská anarchistka z Mostu
 • Členka Všeobecného spolku dělnic „Pokrok“ v Mostě
 • do spolku vstoupila 5.8.1906

Altmann – Duchcov

 • Severočeský anarchista z Duchcova.
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).

Anděl Jan – Most

 • Severočeský anarchista z Mostu.
 • Povoláním horník.
 • Člen Spolku horníků a hutníků v Mostě. V roce 1907 zvolen za pokladníka Spolku horníků a hutníků v Mostě.
 • Člen Volného sdružení českých horníků, poté Hornické federace při ČFVO.
 • Finanční příspěvek na podporu propuštěných anarchistů z dolu „Korunní princ Eugen“ v roce 1906.

Andělová Františka – Most

 • Severočeská anarchistka z Mostu
 • Členka Všeobecného spolku dělnic „Pokrok“ v Mostě
 • zakládající členka
 • účastnice ustanovující vlané hromady 5.5.1901 v hostinci „Gusole“ v Mostě

Anděl Josef – Most

 • Severočeský anarchista z Mostu
 • Člen Všeobecného vzdělávacího spolku v Mostě
 • přijat 27. 11. 1891
 • Člen České anarchistické federace (ČAF).
 • Distribuoval anarchistický časopis „Zádruha“ (1908 – 1914) – publikační orgán ČAF.

Andra – Praha

 • Pražský anarchista ze Žižkova
 • Předpokládáme člen České anarchistické federace (ČAF).
 • Mezi žižkovskými anarchisty a dělníky distribuoval anarchistické časopisy „Mladý Průkopník“ (1912–1914) a „Zádruha“ (1908 – 1914) – publikační orgán ČAF.

Andrejs Josef – Mladá Boleslav

 • Středočeský anarchista z Mladoboleslavska.
 • Patřil k první generaci anarchistů.
 • V roce 1894 proběhl politický soudní proces s šesti anarchisty v Mladé Boleslavi. Soudem v Mladé Boleslavi byli odsouzeni za rozšiřování anarchistického časopisu „Pomsta“, který byl tajně pašován ze zahraničí do českých zemích. Časopis „Pomsta“ byl nejspíše vydáván českými anarchisty v Anglii a hlásil se k odkazu časopisu „Budoucnost“ vydávanou v Chicagu a propagandě činu Johanna Mosta.
 • Za rozšiřování časopisu dostali obvinění anarchisté vysoké tresty: Andrejs Josef dostal 8 let těžkého žaláře.

Antoš – Záluží u Mostu

 • Severočeský anarchista ze Záluží u Mostu.
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Příspěvek na horníky propuštěné kvůli solidární stávce na dole Jan v Lomu.

Aubrecht Jan – Komořany

 • Severočeský anarchista z Komořan.
 • Člen Vzdělávací spolek „Kniha“ v Komořanech (1891- 1914).
 • Člen školního komité českých rodičů bojujících za českou školu v Komořanech.
 • V roce 1908 svolavatel tábora lidu v Komořanech v boji ze českou školu.
 • V roce 1906 podporu v době nemoci od spolku Kniha.
 • V roce 1918 mu zemřel syn Jan, narozený 31. prosince 1915.
 • Manželka Růžena Aubrechtová.
 • Člen České federace všech odborů (1904-1908)
 • V roce 1907 pořádal sbírky na vězeňský fond ČFVO
 • V roce 1918 bydlel na adrese Komořany č.p. 117.

Aubrecht Mates – Komořany

 • Severočeský anarchista z Komořan.
 • Člen Vzdělávací spolek „Kniha“ v Komořanech (1891- 1914).
 • Člen školního komité českých rodičů bojujících za českou školu v Komořanech.
 • V roce 1908 svolavatel tábora lidu v Komořanech v boji ze českou školu.
 • Člen České federace všech odborů (1904-1908)
 • V roce 1907 pořádal sbírky na vězeňský fond ČFVO

Aubrecht Vilém (1878–?) – USA

 • Čecho-americký anarchista z Edwardswile u St. Louis ve státě Illinois.
 • Narodil se 1878 v Čechách.
 • Do USA imigroval v roce 1903.
 • Manželka Marie Aubrechtová, měl děti Viléma, Marii a Růženu.
 • Předplatitel anarchistického časopis „Mladý Průkopník“ (1912–1914).

Auer Karel – Praha

 • Pražský anarchista
 • Povoláním truhlářský pomocník.
 • spolupracovník Viléma Körbera a přední účastník hnutí neodvislých socialistů, jak se zpočátku první generace anarchistů označovala.
 • Redaktor časopisu „Volný duch“ (1894–1896).
 • Účastník Konference spolků Omladiny 15.července 1894 v Tischau u Teplic za pražské anarchisty.

Aulická Anna – Most

 • Severočeská anarchistka z Mostecka
 • Členka anarchistického ženského spolku Všeobecný spolek dělnic Pokrok v Mostě (1901 – 1914)
 • přijata za členku spolku 4.8.1907
 • V roce 1909 zvolena za revisorku účtů
 • Předplatitelka anarchistického časopisu Hornické listy.

Aulická Cecílie – Most

 • Severočeská anarchistka z Mostecka
 • Členka anarchistického ženského spolku Všeobecný spolek dělnic Pokrok v Mostě (1901 – 1914)
 • přijata za členku spolku 4.8.1907

Bába Antonín – Proboštov/Teplice

 • Severočeský anarchista a horník z Proboštova.
 • Člen Volného sdružení českých horníků
 • Člen Hornické federace při ČFVO
 • Člen České federace všech odborů (1904 – 1908)
 • Člen Spolku „Odborová organizace“ v Proboštově.
 • Finanční příspěvek na podporu vydávání Hornických listů.

Babinej Karel – Souš

 • Severočeský anarchista ze Souše.
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Napsal referát o 1 .máji 1906 v Souši do časopisu ČFVO „Nová Omladina“.

Bacík Karel

 • Severočeský anarchista a horník.
 • V roce 1910 jeden z 83 horníků, kteří prostřednictvím Zemské jednoty horníků vedli hromadnou žalobu proti bratrské pokladně v Mostě ve věci přeplatků.
 • Člen Zemské jednoty horníků (1909 – 1915).
 • Zorganizoval finanční sbírku na vězeňský fond na vězněné anarchisty antimilitaristy z Duchcova v roce 1908.

Balíček František – Háj u Duchcova

 • Severočeský anarchista a horník z Háje u Duchcova.
 • Člen Severočeské hornické federace
 • Člen Volného sdružení českých horníků.
 • Distributor anarchistického týdeníku Hornické listy.
 • Příslušník anarchistické mládeže.
 •  Účastník konference anarchistické mládeže 27.2.1910 v Kopistech, na které určen pro organizaci sbírky na vydání časopisu anarchistické mládeže Mladý Průkopník, obdržel k tomuto účelu sběrací listiny.

Balínová Anna – Most/USA

 • Severočeská anarchistka z Mostecka
 • Členka anarchistického ženského spolku Všeobecný spolek dělnic Pokrok v Mostě (1901 – 1914)
 • přijata za členku spolku 3.4.1904
 • Česká anarchistka žijící nejdříve v USA, pro její anarchistické smýšlení ovšem vypovězena a odstěhovala se do Kanady.
 • Americká sympatizantka České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Psala do redakce „Nové Omladiny“ – publikační orgán ČFVO.

Baloun Jan – Hrdlovka u Duchova

 • Severočeský anarchista a horník z Hrdlovky – Nové Vsi u Duchcova.
 • Člen Dělnické potravní jednoty v Hrdlovce (1898 – 1948)
 • na valné hromadě v lednu 1908 zvolen přísedícím členem představenstva družstva
 • na valné hromadě v květnu 1908 zvolen přísedícím členem představenstva družstva
 • na valné hromadě v únoru 1908 zvolen kontrolorem družstva

Baroch – Lom

 • Severočeský anarchista z Lomu.

Barochová Karolína – Lom

 • Severočeská anarchistka z Lomu.

Bárta Josef – Lom

 • Severočeský anarchista a horník z Lomu.
 • Pracoval na dole Jan u Lomu.
 • Člen Hornicko -hutnického spolku pro oboje pohlaví v Lomu.
 • Člen Dělnického potravního družstva Volnost v Lomu.
 • V roce 1909 dva měsíce marodil a dostával podporu od družstva.

Bárta B. – České Budějovice

 • Jihočeský anarchista z Českých Budějovic.
 • V roce 1906 veřejně vystoupil z církve a oznámil to v časopise ČFVO „Nová Omladina“.
 • Předpokládáme člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).

Bartoň Josef – Dvůr Králové n. Labem

 • Východočeský anarchista a textilní dělník ze Dvora Králové nad Labem.
 • Předseda „Textilní dělnické jednoty – TDJ“ (1910 – 1914) ve Dvoře Králové
 • Předpokládáme člen České anarchistické federace – ČAF (1904 – 1914).
 • Distribuoval publikace Lidové přírodovědecké knihovny při ČAF.
 • Bydlel na adrese Eliščina třída č. p. 210, Dvůr Králové nad Labem.

Bartoš

 • Předpokládáme člen České anarchistické federace (ČAF).
 • Distribuoval anarchistické časopisy „Zádruha“ (1908 – 1914) – publikační orgán ČAF a „Mladý Průkopník“ (1912 – 1914).

Bašno – Lom

 • Severočeský anarchista a horník z Lomu.
 • Pracoval na dole Jan v Lomu.
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).

Bašus Alois (1872 -?) – Lom/Libkovice

 • Severočeský anarchista a horník nejdříve z Lomu, Oseka nakonec z Libkovic.
 • Narodil se 17.6. 1872.
 • Oženil se 7.1. 1898, žena narozená 4.11.1872.
 • Na severu Čech začal pracovat jako horník v roce 1889 do roku 1893. Poté se jako horník živil od 25.7 1895 do 1.3.1896. Poté jako horník od 16.7 1896 do 7.5.1906.
 • Člen Severočeské hornické federace
 • Člen Volného sdružení českých horníků
 • Člen Hornické federace při ČFVO.
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908), zvolen starostou celé ČFVO.
 • Organizoval sbírku na 100 propuštěných anarchistických horníků z dolu Jan v Lomu, propuštěných za solidární stávku s propuštěným předákem ČFVO.
 • Společný vězeňský fond ČFVO a ČAF na starost za ČFVO, za ČAF Jaroslav Kovář.
 • V roce 1906 koordinovali pomoc Fráňovi Šrámkovi, Michaelu Kácovi a Karlu Vohryzkovi.
 • Měl na starost formuláře ČFVO k výstupu z církve.
 • Řečník na táboru lidu svolaném ČFVO 3. září 1906 v Lomu.
 • Účastnil se zasedání ústředního stávkového výboru 6.září 1906 v Libkovicích v hostinci pana Pavla a člen místního stávkového výboru.
 • Dne 3.11. 1906 zažaloval u mosteckého soudu Bratrskou pokladnu v Mostě ve věci přeplacených příspěvků do bratrské pokladny. Vysoudil navrácení 69 Korun a 88 haléřů plus 5 % úroky, na stravné a jízdné ohledně soudního procesu mu musela bratrská pokladna vyplatit 4 koruny. Druhý bod obžaloby ohledně vráceni 15 k 56 haléřů soud zamítl.
 • Přednášel na schůzích proti klerikalizaci škol a za výstupy z církve.
 • Delegát na sjezdu ČFVO dne 31.3.1907 v Duchcově, na sjezdu navrhoval uspořádat za ČFVO výstavu hornických mrzáků a poukázat na mízerné bezpečnostní opatření v dolech, návrh zamítnut pro nevoli invalidních členů ČFVO, aby se nestali oběťmi poškleblů měšťáků.
 • Podílel se na organizaci anarchistického 1.máje 1907 v Lomu, kde vystoupil jako řečník vedle Bohuslava Vrbenského před 4000 shromážděnými anarchisty.
 • Účastník ustavující valné hromady Hornické federace 3. 11. 1907 v Českém domě v Duchcově. Na této valné hromadě zvolen starostou Hornické federace.
 • Jako přední člen Hornické federace byl vybrán do přípravného výboru, který měl na starost organizaci anarchistickými horníky svolaného Sjezdu rakouských horníků na Kladně. po úředním zákazu proběhl Sjezd rakouských horníků v Brániku u Prahy ve dnech 15- 16.srpna 1908. Alois Bašus se sjezdu aktivně účastnil. Vyřizoval také sjezdové organizační záležitosti, obesílal delegáty a vystavoval jim delegástké legitimace atd.
 • Bydlel na adrese Bílinská ulice č. p.70 v Lomu.
 • V roce 1906 byl naposled propuštěn z dolu, nemohl sehnat práci jako horník. Přestěhoval se do Oseka a začal se živit rozvážením chleba.
 • Člen Spolku volných myslitelů „Svornost“ v Lomu, v roce 1908 předseda. Vyřizoval přihlášky nových členů, kteří se k němu měli v případě zájmu obrátit.
 • Jeden z iniciátorů anarchistického pekařského družstva a anarchistického družstevníctví vůbec.
 • Na valné hromadě Dělnického potravního družstva Volnost dne 21.11.1907 zvolen do dozorčí rady.
 • zakládající člen Dělnické pekárny „Federace“ v Libkovicích
 • Dělnická pekárna „Federace“ v Libkovicích založena na ustanovující schůzi 29. září 1908
 • ředitel pekárny v roce 1908
 • ředitel pekárny v roce 1909
 • ředitel pekárny v roce 1910 – zvolen na valné hromadě 27. února 1910
 • člen správní rady v roce 1911
 • bydlel Lom č.p. 70, v létě do Libkovic
 • V roce 1909 pokladník Zemské jednoty horníků.
 • Psal články do Hornických listů, které podepisoval pseudonymem „Lojsa“. Dostal na starost zajišťování soudních procesů horníků ve věci přeplacených příspěvků do bratrské pokladny.
 • Distributor anarchistického týdeníku Hornické listy.
 • Distributor Komuny (1907 -1908)
 • Člen Hornicko – huntnického vzdělávacího spolku pro oboje pohlaví v Lomu, v roce 1907 člen výboru.
 • Dne 15.července 1906 přednášel na schůzi ČFVO v Chudeřicích. Dne 23.8.1906 propukla na dole Alexandr u Hrdlovky stávka. následující den svolali stávkující schůzi, promlouvali na ní anarchisté Rudolf Máša, Bedřich Kalina a Alois Bašus.
 • Hlavní řečník na táboru 5000 stávkujících anarchistů horníků v Lomu dne 8.září 1906. účastnil se jednání s místodržitelem za stávkový výbor.

Baťka František – Ervenice

 • Severočeský anarchista a horník z Ervenic, po roce 1909 přesídlil do Třebušic.
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • V roce 1906 mluvil na protestní schůzi svolanou ČFVO v Ervenicích na téma „Klerikální útok na svobodu školy“.
 • Člen Severočeské hornické federace (1903 – 1907)
 • Člen Volného sdružení českých horníků (1907)
 • Člen Hornické federace (1907 – 1908)
 • Člen Zemské jednoty Horníků (1909 – 1914).
 • Člen Potravního družstva v Třebušicích. Od potravního družstva v roce 1909 pobíral finanční pomoc.
 • Distributor anarchistického týdeníku Hornické listy.

Bauer Josef – Růžodol u Mostu

 • Severočeský anarchista a horník z Růžodolu u Mostu.
 • Člen Volného sdružení českých horníků (1907)
 • Člen Hornické federace při ČFVO (1907 -1908).
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • V roce 1908 dopisovatel místní skupiny Hornické federace v Růžodole. Na starost psaní spolkových zpráv do týdeníku Hornické listy.
 • Člen Zemské jednoty horníků (1909 -1910).
 • Promlouval na táboru lidu v Souši dne 3.7.1910 proti zdražování potravin.
 • Bydlel na adrese Růžodol č.p. 31 u Mostu.

Baur – Kopisty

 • Severočeský anarchista a horník z Kopist.
 • Bezvěrecká svatba v roce 1909.

Bayer Václav – Hostomice nad Bílinou

 • Severočeský anarchista a horník z Hostomic nad Bílinou.
 • Dne 13.4.1907 propukla na dole Karolína stávka mladých horníků – povětšinou anarchistů za zvýšení mezd. Vlastník dolu požadavky zamítl. Další jednání bylo smluveno 15.4. 1907, také bez výsledku. Proto druhý den 16.4. 1907 již stávkovalo celé osazenstvo dolu Karolína. Vedení dolů dalo stávkujícím ultimátum nastoupit do 18.4. 1907 do práce, stávkující odmítli. Vedení podniku se pokusilo stávku zlomit tím, že propustilo anarchistické delegáty Václava Vyčichla, Brnka a Pavlíka. Zaslal jim tajně výplatu i pracovní knížky poštou, protože předpokládala, že by je odmítli převzít. Stávkující solidárně přidali do požadavků, podmínku ukončení stávky znovuzaměstnáním propuštěných anarchistických odborových předáků. Zároveň byla zahájena solidární sbírka na stávkujcí a propuštěné Volným sdružením českých horníků, kterou měl na starost Václav Bayer, peněžní zásilky měly být zasílány na jeho adresu Hostomice č.p. 117.

Baxa Šimon (1865 – ?) – USA

 • Baxa Šimon, někdy uváděn jako Baksa byl severočeský anarchista z Duchcovska.
 • Narodil se v roce 1865.
 • Spolupracovník Viléma Körbera a přední účastník hnutí neodvislých socialistů, jak se zpočátku první generace anarchistů označovala.
 • Redaktor časopisu „Nový věk Svobody“ (1892 – 1895).
 • Souzen v procesu s anarchisty tzv. „Vosí hnízda“ Obviněn společně s dalšími 9 anarchisty za „pokus o mezinárodní anarchistické spiknutí“ a pobuřování v tiskovinách. Ve vazbě v Mostě byl držen celkem 10 týdnů, než byl postaven před soud. Nakonec byl osvobozen, ale na protiprávní nátlak státního návladního ještě strávil několik dní ve vězení. Propuštěn byl až 30. 11. 1899.
 • Po propuštění se hned v roce 1900 rozhodl pro emigraci. Přes Belgii, kde nasedl na loď přicestoval do USA v roce 1903.
 • Usadil se v Gartfieldu ve státě New Jersey. Psal dopisy do časopisu ČFVO „Nová Omladina“.

Baxa Dileonvale – USA

 • Český anarchista žijící v USA.
 • Americký sympatizant České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Distributor časopisů ČFVO „Omladina“, „Nová Omladina“ a „Komuna“ v USA.

Bažant Jan – Kopisty

 • Severočeský anarchista z Kopist.
 • Člen Federace bezvěrců při České anarchistické federaci (1912 – 1914). Přihláška pro anarchisty – bezvěrce byla zveřejněna v časopise „Zádruha“ v čísle 18 z listopadu roku 1912. Jeho výstup z církve a přihlášení se do seznamu anarchistických bezvěrců bylo oznámeno v časopise Zádruha – publikační orgán ČAF.

Bažantová Otílie – Kopisty

 • Severočeská anarchistka z Kopist.
 • Členka Federace bezvěrců při České anarchistické federaci (1912 – 1914). Přihláška pro anarchisty – bezvěrce byla zveřejněna v časopise „Zádruha“ v čísle 18 z listopadu roku 1912. Její výstup z církve a přihlášení se do seznamu anarchistických bezvěrců bylo oznámeno v časopise Zádruha – publikační orgán ČAF.

Bažant V. – Vídeň

 • Český anarchista žijící ve Vídni.
 • Příslušník anarchistické mládeže.
 • Účastník konference anarchistické mládeže 27.2.1910 v Kopistech, na které určen pro organizaci sbírky na vydání časopisu anarchistické mládeže Mladý Průkopník, obdržel k tomuto účelu sběrací listiny.

Bečvár Josef – Záluží u Mostu

 • Severočeský anarchista ze Záluží u Mostu
 • člen Nákupního družstva spotřebitelů mléka „Pokrok“ v Maltýru (Záluží)
 • Nákupní družstvo zapsáno 4. března 1910.
 • V roce 1916 člen představenstva
 • V roce 1917 člen představenstva
 • povoláním horník

Behr Anton (1859-?) – Liberec

 • Severovýchočeský anarchista z Liberce.
 • Domovská obec Duchcov. Narozen 29.1.1859 v Horním Litvínově.
 • V roce 1884 vypovězen z Děčína a stěhuje se do Liberce.
 • Povoláním soukenický pomocník.
 • Patřil k první generaci anarchistů, kteří byli ovlivnění propagandou činem, především časopisy Johana Mosta „Freiheit“, americkým časopisem „Budoucnost“ vydávaným českými anarchisty v USA a „Pomstou“ vydávanou českými anarchisty v Anglii, tyto časopisy byly tajně pašovány a rozšiřovány mezi českým radikálním dělnictvem.
 • Pro své anarchistické názory dán pod přísný policejní dohled, každý jeho pohyb byl bedlivě sledován rakouskou policií.
 • Dne 19.1.1885 odsouzen v Praze k 8 měsícům vězení.
 • Bydlel v Slunečné ulici č.p. 13 v Liberci.
 • Dne 10.9.1885 vyhoštěn z Liberce. Proti vyhoštění se odvolal, ale bylo zamítnuto. Dne 24.10.1885 opouští pěšky Liberec v ranních hodinách. Odchází za svým tchánem Antonem Hermanem do Karlova pod Ještědem u Liberce.
 • Policií podezírán z rozšiřování anarchistických letáků před kasárnami.
 • V roce 1886 pobýval v Sasku.

Bejček Matěj – Osek

 • Severočeský anarchista z Oseka u Duchcova.
 • Člen bezvěrecké skupiny České anarchistické federace – ČAF (1904 – 1914).
 • Distribuce materiálů Lidové přírodovědecké knihovny při ČAF.
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Distributor časopisů ČFVO „Omladina“, „Nová Omladina“ a „Komuna“.

Bejček Václav – Nová Ves u Duchcova

 • Severočeský anarchista z Nové Vsi – Hrdlovky u Duchcova
 • Člen Dělnické potravní jednoty – Hrdlovka (1898 – 1948)
 • na ustanovující valné hromadě 29.5.1898 zvolen přísedícím členem představenstva družstva

Belera – Louka u Litvínova

 • Severočeský anarchista z Louky u Litvínova.
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).

BĚLÍK Václav – Grunwald

 • aktivní od 90.let 19. století v anarchistickém hnutí v místních dělnických spolcích
 • peněžní sbírky na anarchistický list „Proletář“
 • v roce 1897 svatba

Bělonožka – Náchod

 • Východočeský anarchista z Náchoda.

Belšán Antonín (1876-?) – USA

 • Český anarchista žijící v USA v Clevelandu.
 • Americký sympatizant České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Příspěvky na soud Karla Vohryzka v roce 1906.

Belžán Josef – Kolín

 • Středočeský anarchista z Kolína.
 • Spolupracovník Viléma Körbera a přední účastník hnutí neodvislých socialistů, jak se zpočátku první generace anarchistů označovala.
 • Redaktor a vydavatel časopisu „Pokroku“ (1895 – 1896) a „Radikálních listů“ (1894 – 1895) v Kolíně.
 • V Kolíně bydlel na adrese Pražská č. p. 38.

Benák – Kutěšice

 • Severočeský anarchista a horník z Kutěšic.
 • Člen Severočeské hornické federace (1903- 1907)
 • Člen Volného sdružení českých horníků (1907)
 • Distributor anarchistického týdeníku Hornické listy.
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Řečník na důvěrné schůzce anarchistů 5.srpna 1906 v Chudeřicích. Navrhl, aby se okolní organizace spojily a pracovaly společně. Mimo to navrhoval, aby spolky, které jsou při ČFVO, přistoupily také do Volného sdružení českých horníků a platily pouze dva haléře namísto čtyř na ČFVO.
 • Člen Chudeřického spolku horníků
 • Člen Hornické federace (1907 – 1908)

Benák Josef – Bohosudov/Krupka

 • Severočeský anarchista a horník z Bohosudova u Krupky
 • Člen Spolku osazenstva dolu Dobelhof III.
 • Člen Volného sdružení českých horníků (1907)
 • Člen Hornické federace při ČFVO (1907-1908)
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Článek v Hornických listech.
 • Účastník důvěrné schůze ČFVO dne 5.srpna 1906, kde navrhoval založení Hornické federace při ČFVO.

Benda Václav

 • Severočeský anarchista a horník
 • Člen Zemské jednoty horníků (1909 – 1915
 • Člen Sdružení československých horníků – ČSH (1918 – 1930), v roce 1920 zvolen jako člen výboru.
 • Předplatitel časopisu „Zádruha“ (1908 – 1914) – orgán ČAF.

Benda Rudolf – Hrdlovky u Duchcova

 • Severočeský anarchista z Nové Vsi – Hrdlovky u Duchcova
 • povoláním strojník
 • Člen Dělnického potravního družstva v Hrdlovce (1898-1948)
 • na valné hromadě 1910 zvolen kontrolorem družstva
 • na valné hromadě 1912 zvolen kontrolorem družstva
 • na valné hromadě 1913 zvolen kontrolorem družstva
 • na valné hromadě 1914 zvolen kontrolorem družstva
 • na valné hromadě 1915 zvolen kontrolorem družstva

BENEŠ Josef – Náchod

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • distributor anarchistického časopisu „Proletář“ (1896 -1897)

BENEŠ – Chrastava

 • Severovýchodočeský anarchista z Chrastavy poblíž Liberce.
 • Příslušník anarchistické a antimilitaristické mládeže.
 • Psal články do časopisu „Mladý Průkopník“ (1912–1914).

BENEŠ František – Hronov

 • Severovýchodočeský anarchista z Hronova u Náchoda
 • Člen České federace všech odborů (1904 – 1907)
 • Organisoval sbírku na vězněného anarchistů Adolfa Charváta z Mostu (1907)
 • Distributor časopisů ČFVO „Omladina“, „Nová Omladina“ a „Komuna“.

Beneš Josef – Ervenice

 • Severočeský anarchista a horník z Ervenic.
 • Pracoval na dole Quido.
 • Zakládajíci člen anarchosyndikalistické Zemské jednoty horníků, na ustanovující valné hromadě 21.února 1909 v Lomu zvolen ve výboru do funkce revisora účtů.

Beneš Václav – Třebušice

 • Severočeský anarchista a horník z Třebušic.
 • V roce 1907 vystoupil z katolické církve a stal se bezvěrcem, co oznámil na stránkách Hornických listů.
 • Člen Hornicé federace při ČFVO (1907-1908)
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • V roce 1908 jednatel místní skupiny Hornické federace v Třebušicích.
 • Člen Odborného spolku hornicko – hutnického v Třebušicích, v letech 1907 – 1909 jednatel spolku.
 • Bydlel na adrese Třebušice č.p. 36 u Mostu.

Beran Václav – Růžodol u Mostu

 • Severočeský anarchista a horník z Růžodolu u Mostu
 • zakládající člen Novokooperační dělnické spotřební a výrobní družstvo „Unie“ v Lipětíně (1901-1903)
 • v roce 1901 a 1902 zvolen přísedícím členem výboru
 •  z Růžodolu č.p. 6

Beran Jan – Lom

 • Severočeský anarchista a horník z Lomu.
 • V roce 1906 pracoval na dole Marie.
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Příspěvek na anarchistu Josefa Kasíka na sooud s bratrskou pokladnou a brušskou těžařskou společností.
 • Předseda Spolku volných myslitelů Svornost v Lomu.
 • Předplatitel časopisu „Zádruha“ (1908 – 1914) – orgán ČAF.
 • Řečník na anarchistickém 1.májí 1908 v Lomu.

Beran Jan – Horní Kostelec

 • Severovýchodočeský anarchista z Horního Kostelce, dnes součást Červeného Kostelce na Náchodsku.
 • Povoláním textilní dělník.
 • Účastník hnutí neodvislých socialistů, jak se zpočátku první generace anarchistů označovala.
 • Delegát na anarchistické konferenci 29.května 1893 v Červeném Kostelci, po policejním rozpuštění přesunuta do Rtyně. Vystavil legitimace dle paragrafu 2 shromažďovacího zákona.
 • Delegát na anarchistické konferenci v Praze ve dnech 29 – 30. května 1898.
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Příspěvky na soud Karla Vohryzka v roce 1906.
 • Příspěvek na společný vězeňský fond ČFVO a ČAF.
 • Sbírka na stávkující anarchistické horníky v roce 1906 do Lomu.

Beran – USA

 • Český anarchista žijící v USA z Alyto či Alto u Clevelandu.
 • Předplatitel časopisu „Mladý Průkopník“ (1912–1914).

Beran Karel

 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Sbírka na stávkující anarchistické horníky v roce 1906.

Beranová – Lom

 • Severočeská anarchistka z Lomu.
 • Členka České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Řečnila na 1 .máji 1906 v Lomu.

Beranová Josefa – Most

 • Severočeská anarchistka z Mostecka
 • Členka anarchistického ženského spolku Všeobecný spolek dělnic Pokrok v Mostě (1901 – 1914)
 • zakládající členka
 • účastnice ustanovující valné hromady 5.5.1901

Beránek Antonín

 • Severočeský anarchista a horník.
 • Patřil ke generaci neodvislých socialistů, průkopníků anarchismu mezi horníky. Spolupracovník anarchisty a redaktora Tomeše Kašeho.
 • Podílel se na organizaci anarchistické hornické stávky na Mostecku, Duchcovsku a Chomutovsku ve dnech 29.9 až 10. 10. 1896. Do stávky vstoupilo přes 8000 horníků z 57 dolů. Stávkující požadovali zvýšení mezd a zkrácení pracovní doby. Někteří horníci přešli v průběhu stávky i k ostřejším formám boje – k rozbíjení oken důlních kanceláří, přeřezávání telefonního vedení, poškozování strojů. Několik důlních úředníků bylo napadeno a ztlučeno, tvrdě se zacházelo i se stávkokazy. Okresní policejní hejtman proto z obav před dalších eskalací přímých akcí povolal silné četnické oddíly za asistence 2 500 vojáků, stávka byla prohlášena za vzpouru a postavena mimo zákon. Policie a armáda rozehnala stávkující okupují okolí dolů a akce byla zlomena. 348 horníků (hlavně anarchistů) přišlo o zaměstnání, 77 jich bylo různě úředně trestáno (hlavně vypovězením z oblasti a zákazem pobytu).
 • Pro organizaci a za aktivní účast na stávce zatčen a odsouzen, obviněn z nabádání horníků k zastavení práce.

Beránek V. – USA

 • Český anarchista a horník žijící v USA v Clevelandu.
 • V roce 1907 bydlel ve Wheeling – Creeku.
 • Člen České besedy ve Wheeling – Creeku.
 • Americký sympatizant České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Příspěvky na soud Karla Vohryzka v roce 1906.

Beránková Anna – Most

 • Severočeská anarchistka z Mostecka
 • Členka anarchistického ženského spolku Všeobecný spolek dělnic Pokrok v Mostě (1901 – 1914)
 • přijata za členku spolku 5.4.1903

Berdych Karel – Litice

 • Západočeský anarchista z Litic na Plzeňsku.
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Člen a předseda Všeodborového spolku Volný duch obojího pohlaví v Liticích, součást ČFVO.
 • V roce 1907 bydlel v Radimské ulici č.p.10 v Plzni, kde provozoval malou živnost spojenou s vázáním knih a časopisů.

Berdych Kamil (1885 – 1914) – Nýřany/Praha

 • Pražský anarchista a básník.
 • Narodil se 08. 11. 1885 v Nýřanech.
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904-1908)
 • Člen České anarchistické federace – ČAF (1904-1914).
 • Důvěrník pro pražské skupiny ČAF- Žižkov a ČAF-Karlín.
 • Redakční práce a příspěvky do časopisů „Práce“ (1905 – 1907), „Klíčení“ (1906 – 1907) „Nová Omladina“ (1906 – 1907) a „Komuna“ (1907 – 1908), „Zádruha“ (1908 – 1914) .
 • Mezi žižkovskými dělníky a studenty distribuoval časopis „Zádruha“ (1908 – 1914).
 • Kamarád a blízký spolupracovník žižkovského anarchisty a člena ČAF Michaela Káchy.
 • Bydlel na adrese Malé náměstí č. p. 9, Praha I.
 • Zemřel 3. 5. 1914 v Praze na Vinohradech.

Beglelte

 • Anarchista a horník z Stergrade.
 • Distributor anarchistického týdeníku Hornické listy.

Berhardtová Ella – USA

 • Česká anarchistka žijící v USA v Clevelandu.
 • Americká sympatizantka České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Příspěvky na soud Karla Vohryzka v roce 1906.

Berka Antonín – Dolní Litvínov

 • Severočeský anarchista a horník z Dolního Litvínova.
 • Člen bezvěrecké skupiny České anarchistické federace – ČAF (1904 – 1914).
 • Měl syna Ladislava Berku, konflikty ve škole pro bezvěrectví.

Bernreiter – USA

 • Český anarchista žijící v USA v Clevelandu.
 • Americký sympatizant České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Příspěvky na zesnulého člena ČFVO Františka Linharta.

Beutler Jaroslav – Pardubice

 • Východočeský anarchista a strojník z Pardubic.
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Podepsal protest proti vyhoštění S.K Neumana z Řečkovic v roce 1906.

Bezecný František

 • Člen České anarchistické federace – ČAF
 • Působil v redakci časopisu „Práce“ (1905 – 1907) – publikační orgán ČAF.

Bienert Josef – Liberec

 • Severovýchočeský anarchista z Liberce.
 • Povoláním kolpotér novin.
 • Patřil k první generaci anarchistů, kteří byli ovlivnění propagandou činem, především časopisy Johana Mosta „Freiheit“, americkým časopisem „Budoucnost“ vydávaným českými anarchisty v USA a „Pomstou“ vydávanou českými anarchisty v Anglii, tyto časopisy byly tajně pašovány a rozšiřovány mezi českým radikálním dělnictvem.
 • Pro své anarchistické názory dán pod přísný policejní dohled, každý jeho pohyb byl bedlivě sledován rakouskou policií.
 • V roce 1885 soudně stíhán za tajné spolčování s dalšími anarchisty Josefem Hanichem a Václavem Nezbedou.
 • V roce 1885 bydlel na adrese Oldřichova č.p. 25 v Liberci.

Bílá – Třemošná

 • Východočeská anarchistka z Třemošné.
 • Příspěvek na společný vězeňský fond ČFVO a ČAF.

BÍLEK Josef – Hořice

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • distributor anarchistického časopisu „Proletář“ (1896 -1897)

BÍLEK Antonín – Horní Růžodol

 • Severovýchodočeský anarchista z Horního Růžodolu u Liberce.
 • Člen Federace bezvěrců při České anarchistické federaci (1912 – 1914). Přihláška pro anarchisty – bezvěrce byla zveřejněna v časopise „Zádruha“ v čísle 18 z listopadu roku 1912. Jeho výstup z církve a přihlášení se do seznamu anarchistických bezvěrců bylo oznámeno v časopise Zádruha – publikační orgán ČAF.

Bimr Josef – Buřany/Praha

 • Východočeský anarchista a obuvník, působil v Buřanech a Jablonci nad Jizerou.
 • V roce 1906 žil v Hořicích, ještě v tom roce se rozhodl odstěhovat do Prahy.
 • Kamarád a spolupracovník anarchisty Petra Pecha z ČAF.
 • Člen České anarchistické federace (ČAF).
 • Distribuoval anarchistické časopisy „Zádruha“ (1908 – 1914) – publikační orgán ČAF a „Proletář“ (11906 – 1912) z Liberce.
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Člen Vzdělávacího klubu Pokrok v Praze na Žižkově, součást ČFVO.
 • Příspěvek na tisk antimilitaristického letáku.
 • Příspěvek na společný vězeňský fond ČFVO a ČAF.
 • V Praze bydlel na adrese Štítného ulice č. p. 711 na Žižkově.

Bíňovec Václav – Ústí nad Labem

 • Severočeský anarchista z Ústí nad Labem.
 • Spolupracovník Hynka Holuba a přední účastník hnutí neodvislých socialistů, jak se zpočátku první generace anarchistů označovala.
 • Redaktor časopisu „Omladina“ (1895).
 • Člen spolku „Omladina“ v Ústí nad Labem.
 • V Ústí nad Labem bydlel na adrese Panská ulice č. p. 16.

Bírko

 • Anarchista a předplatitel časopisu „Zádruha“ (1908 – 1914) – orgán ČAF.

Bís Josef – Ústí nad Orlicí

 • Východočeský anarchista a textilní dělník z Ústí nad Orlicí.
 • V roce 1906 bydlel v Pardubicích.
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Člen a důvěrník skupiny ČFVO Ústí nad Orlicí.
 • V roce 1906 veřejně vystoupil z církve a oznámil to v časopise ČFVO „Nová Omladina“.
 • Podepsal protest proti vyhoštění S.K Neumana z Řečkovic v roce 1906.

Biskra – Motyčín

 • Středočeský anarchista a horník z Motyčína u Kladna.
 • Člen Hornické federace při ČFVO (1907-1908)
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Distributor časopisů ČFVO „Omladina“, „Nová Omladina“ a „Komuna“.
 • Pravidelně přispíval články a zprávami z Kladenska do týdeníku Hornické listy, Omladina, Komuna

Bitner Otakar – Červený Kostelec

 • Východočeský anarchista z Červeného Kostelce.
 • Povoláním textilní dělník.
 • Účastník hnutí neodvislých socialistů, jak se zpočátku první generace anarchistů označovala.
 • Delegát na anarchistické konferenci v Praze ve dnech 29 – 30. května 1898.

Bitner Josef – Most

 • Severočeský anarchista z Mostu.
 • V roce 1908 vystoupil z církve a oznámil to na stránkách Hornických listů.

Bitterman Václav – Svatava u Sokolova

 • Západočeský anarchista ze Svatavy (Zvodavy) na Sokolovsku.
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908)
 • Distributor časopisů ČFVO „Omladina“, „Nová Omladina“ a „Komuna“.
 • Zakládající člen Všeodborového spolku Pokrok pro Svatavu a okolí.
 • Na ustanovující valné hromadě 7. července 1907 zvolen za jednatele.

Bláha Václav – Kopisty

 • Severočeský anarchista z Kopist.
 • Člen Federace bezvěrců při České anarchistické federaci (1912 – 1914). Přihláška pro anarchisty – bezvěrce byla zveřejněna v časopise „Zádruha“ v čísle 18 z listopadu roku 1912. Jeho výstup z církve a přihlášení se do seznamu anarchistických bezvěrců bylo oznámeno v časopise Zádruha – publikační orgán ČAF.

Bláha Josef

 • Předpokládáme člen České anarchistické federace – ČAF.
 • Psal články do časopisu „Zádruha“ (1908 – 1914) – publikační orgán ČAF.
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Článek v časopise ČFVO „Nová Omladina“.
 • Příspěvek na společný vězeňský fond ČFVO a ČAF.

Bláha Vojtěch – Polehrad/Most

 • Severovýchodočeský anarchista z Polehradu.
 • Poté se přestěhoval na sever a usadil se v Mostu.
 • Působil v libereckém anarchistickém hnutí. Patřil mezi členy Pekařského výrobního společenstva (1897), organizovaného místními anarchisty na podporu vydávání časopisu „Proletář“ a dalších aktivit.
 • Minimálně od roku 1910 provozoval v Mostě pekařství, z výdělku zasílal peníze na vydávání Hornických listů.

Bláha – USA

 • Český anarchista žijící v USA.
 • Předplatitel časopisu „Mladý Průkopník“ (1912–1914).

Bláha – Vídeň

 • Český anarchista žijící ve Vídni.
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Člen Federace stavebních dělníků.
 • Příspěvek na společný vězeňský fond ČFVO a ČAF.

Blahutka Vojtěch – Čistá

 • Západočeský anarchista z Čisté (dříve Litterbach) na Sokolovsku.
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Příspěvek na společný vězeňský fond ČFVO a ČAF.
 • Člen a předseda Všeodborového spolku Pokrok v Literbachu, součást ČFVO.

Blažej Jan – Hořice

 • Východočeský anarchista z Hořic.
 • Člen Federace bezvěrců při České anarchistické federaci (1912 – 1914). Přihláška pro anarchisty – bezvěrce byla zveřejněna v časopise „Zádruha“ v čísle 18 z listopadu roku 1912. Jeho výstup z církve a přihlášení se do seznamu anarchistických bezvěrců bylo oznámeno v časopise Zádruha – publikační orgán ČAF.

Blažek František – Motyčín

 • Středočeský anarchista z Motyčína na Kladensku.
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Účastník konference ČFVO 22. 4. 1906 v Motyčíně.
 • Příspěvek na uvězněného anarchistu Adolfa Charváta pro jeho děti, sbírku organizovala ČFVO.
 • Blízký spolupracovník předáka ČFVO Karla Vohryzka.

Blažek Josef – Nový Bydžov

 • Středočeský anarchista z Nového Bydžova na Mladoboleslavsku.
 • Povoláním kovodělník.
 • Patřil k první generaci anarchistů.
 • V roce 1894 proběhl politický soudní proces s šesti anarchisty v Mladé Boleslavi. Soudem v Mladé Boleslavi byli odsouzeni za rozšiřování anarchistického časopisu „Pomsta“, který byl tajně pašován ze zahraničí do českých zemích. Časopis „Pomsta“ byl nejspíše vydáván českými anarchisty v Anglii a hlásil se k odkazu časopisu „Budoucnost“ vydávanou v Chicagu a propagandě činu Johanna Mosta.
 • Za rozšiřování časopisu dostali obvinění anarchisté vysoké tresty: Blažek Josef dostal 18 měsíců těžkého žaláře.

Blažek Vincenc (?-1907) – Horní Litvínov

 • Severočeský anarchista a horník z Horního Litvínova.
 • Pracoval na dole Marie u Horního Litvínova.
 • V roce 1907 se na něj zřítila vrstva uhle u vchodu do plánu, který nebyl vydřeven. Nechali vydřevit až po neštěstí než přišla soudní komise. Zanechal po sobě vdovu a 4 sirotky.

Blecha Josef – Nová Ves u Duchcova

 • Severočeský anarchista z Nové Vsi.
 • Patřil ke generaci neodvislých socialistů, průkopníků anarchismu mezi horníky. Spolupracovník anarchisty a redaktora Tomeše Kašeho.
 • Podílel se na organizaci anarchistické hornické stávky na Mostecku, Duchcovsku a Chomutovsku ve dnech 29.9 až 10. 10. 1896. Do stávky vstoupilo přes 8000 horníků z 57 dolů. Stávkující požadovali zvýšení mezd a zkrácení pracovní doby. Někteří horníci přešli v průběhu stávky i k ostřejším formám boje – k rozbíjení oken důlních kanceláří, přeřezávání telefonního vedení, poškozování strojů. Několik důlních úředníků bylo napadeno a ztlučeno, tvrdě se zacházelo i se stávkokazy. Okresní policejní hejtman proto z obav před dalších eskalací přímých akcí povolal silné četnické oddíly za asistence 2 500 vojáků, stávka byla prohlášena za vzpouru a postavena mimo zákon. Policie a armáda rozehnala stávkující okupují okolí dolů a akce byla zlomena. 348 horníků (hlavně anarchistů) přišlo o zaměstnání, 77 jich bylo různě úředně trestáno (hlavně vypovězením z oblasti a zákazem pobytu).
 • Pro organizaci a za aktivní účast na stávce zatčen a odsouzen, obviněn z nabádání horníků k zastavení práce.
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Člen Potravního družstva v Nové Vsi.

Blecha Antonín – Ervenice

 • Severočeský anarchista z Ervenic.
 • Člen Federace bezvěrců při České anarchistické federaci (1912 – 1914). Přihláška pro anarchisty – bezvěrce byla zveřejněna v časopise „Zádruha“ v čísle 18 z listopadu roku 1912. Jeho výstup z církve a přihlášení se do seznamu anarchistických bezvěrců bylo oznámeno v časopise Zádruha – publikační orgán ČAF.

Blechová Alois – Ervenice

 • Severočeská anarchistka z Ervenic.
 • Členka Federace bezvěrců při České anarchistické federaci (1912 – 1914). Přihláška pro anarchisty – bezvěrce byla zveřejněna v časopise „Zádruha“ v čísle 18 z listopadu roku 1912. Její výstup z církve a přihlášení se do seznamu anarchistických bezvěrců bylo oznámeno v časopise Zádruha – publikační orgán ČAF.

Blumentálová Rosárie – Most

 • Severočeská anarchistka z Mostu.
 • Členka anarchistického ženského spolku Všeobecný spolek dělnic Pokrok v Mostě (1901 – 1914).
 • přijata za členku spolku 2.5.1909
 • Účastnice valné hromady Všeobecný spolek dělnic Pokrok v Mostě (1901 – 1914) dne 1.května 1910, na valné hromadě zvolena za náhradnici ve výboru.
 • Na valné hromadě Všeobecného spolku dělnic Pokrok dne 4.12.1910 zvolena za přísedící členku výboru.

Bobek – Praha

 • Pražský anarchista.
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Příspěvek na společný vězeňský fond ČFVO a ČAF.

Bobková – Most

 • Severočeská anarchistka z Mostu.
 • Členka anarchistického ženského spolku Všeobecný spolek dělnic Pokrok v Mostě (1901 – 1914).
 • přijata za členku spolku 7.2.1904

Böhm Karel – Praha

 • Přední pražský anarchista a odborář.
 • Předseda, jednatel a člen „Politického spolku Vilém Körber v Čechách“
 • člen a jednatel „Všeodborového sdružení dělníků – Ochrana“ (1910 – 1914)
 • člen České anarchistické federace – ČAF (1904 – 1914), pak Federace českých anarchistů komunistů – FČAK (1914 – 1919),
 • Člen Svazu socialistických bezvěrců (1918 – 1926).
 • Často měl na starost finance, zajišťoval příspěvky na tiskový fond „Mladého Průkopníka“ nebo měl na starost zprávu vězeňského fondu.
 • Bydlel na adrese Karlovo náměstí č.p. 315 na Praze II.

Böhm Oldřich – Kopisty

 • Severočeský anarchista z Kopist.
 • Člen Federace bezvěrců při České anarchistické federaci (1912 – 1914). Přihláška pro anarchisty – bezvěrce byla zveřejněna v časopise „Zádruha“ v čísle 18 z listopadu roku 1912. Jeho výstup z církve a přihlášení se do seznamu anarchistických bezvěrců bylo oznámeno v časopise Zádruha – publikační orgán ČAF.

Bolíček – Háj u Duchcova

 • Severočeský anarchista z Háje u Duchcova.
 • Člen Zemské jednoty horníků (1909 – 1915)
 • Distributor anarchistického týdeníku Hornické listy.

Borková Hedda (1898 – ?) – Praha

 • Pražská anarchistka a manželka předního anarchisty Ing. Vlasty Borka.
 • Narozena 23. 2. 1898 v Havlíčkově Brodě. Za svobodna Hedda Pražáková a civilní bezvěrecký obřad mají v roce 1920.
 • Jejich jediný syn Ivan Borek zahynul jako příslušník československé vojenské jednotky na frontě druhé světové války.
 • Členka České anarchistické federace (ČAF), pak Federace českých anarchistů komunistů (FČAK).
 • Patřila do okruhu anarchokomunistů kolem Mudr Bohuslava Vrbenského tzv. „Vrběňáků“, s nimiž vstoupila do Československé strany socialistické (ČSS), kde založili anarchokomunistickou frakci. V roce 1923 zakládá tato anarchokomunistická frakce vlastní partaj Neodvislou socialistickou stranu dělnickou (NSSD).
 • Heda Borková je aktivní ve vydavatelské činnosti v rámci Socialistické knihovny Solidarita, která vydává díla domacích a zahraničních anarchistů včetně děl P. A. Kropotkina. Pro vydavatelství vyřizuje objednávky a expedici.
 • Známá je také jako překladatelka z ruštiny.
 • Bydlí na adrese Jirečkova ulice č.p. 11 v Praze VII.
 • V roce 1925 vstupuje do KSČ. Po sebevraždě manžela přichází s kritikou KSČ a stává se z ní nesmiřitelná odpůrkyně bolševismu.

Bouček Antonín – Praha

 • Pražský anarchista z Prahy II.
 • Povoláním administrátor.
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Na sjezdu ČFVO dne 14.července 1907 v Duchcově, v hotelu Union (Český dům) zvolen za účetního celé federace.
 • Delegát na sjezdu ČFVO 24.12.1908, na kterém byl zvolen účetním celé odborové federace.
 • V roce 1908 zorganizoval s asi 40 zaměstnanci drah autonomní sekci ČFVO – železniční odbor a začal vydávat časopisu „Předzvěst“ (1908), vyšlo pouze jedno číslo a bylo zabaveno policií.
 • Proti aktivistům Železničního odboru ČFVO byla zahájena série vesměs zinscenovaných soudních procesů za porušování předpisů a řádů platných pro státní zaměstnance. Některé procesy sice skončily pro syndikalisty dobře, ale nakonec byli stejně všichni propuštěni ze zaměstnání.
 • Bydlel na adrese Táboritská č.p. 15 na Žižkově.

Bouček Antonín mladší – Praha

 • Pražský anarchista a syn známého anarchisty, v jehož šlépějích pokračoval. Pohyboval se v okruhu anarchistické mládeže a České anarchistické federace – ČAF.

Bouček František – Sokolov

 • Západočeský anarchista ze Sokolova (Falknov nad Ohří).
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Člen výboru Dělnického spolku Budoucnost, založeného 18. 3. 1906, spolek byl součástí ČFVO.

Bouček Jan – Břežánky

 • Severočeský anarchista z Břežánek.

Božek – Praha

 • Pražský anarchista.
 • Sbírka na tikový fond časopisu „Mladý Průkopník“ (1912–1914).

Brabec Karel – Ervenice

 • Severočeský anarchista z Ervenic
 • Člen České federace všech odborů (1904 – 1908)
 • Přední účastník boje za českou školu v Ervenicích (1907)
 • Přijímal finanční sbírky pro ervenické Čechy trpící persekucí za požadavek české školy, mimo jiné i vystěhovaných na dlažbu

Brabec Václav – Kopisty

 • Severočeský anarchista z Kopist u Mostu.
 • Distributor časopisů „Mladý Průkopník“ (1912–1914) a „Zádruha“ „Zádruha“ (1908 – 1914) – orgán ČAF.
 • Člen Odborného čtenářsko – zábavného spolku Lumír v Kopistech.
 • V roce 1910 jednatel spolku Lumír.

Brabec Josef – Třebušice

 • Severočeský anarchista ze Třebušic (1906).
 • Člen Odborného spolku hornicko hutnického v Třebušicích.
 • Na valné hromadě spolku dne 8. července 1906 zvolen za místoknihovníka.
 • Člen Volného sdružení českých horníků (1907)
 • Člen Hornické federace při ČFVO (1907 -1908)
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).

Brabec František – Horní Jiřetín

 • Severočeský anarchista a horník z Horního Jiřetína.
 • Člen Hornické federace při ČFVO (1907 -1908)
 • Účastník ustavující valné hromady Hornické federace 3. 11. 1907 v Českém domě v Duchcově. Na této valné hromadě zvolen revírním důvěrníkem Hornické federace.
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Člen a funkcionář místní organizace ČFVO – Horní Jiřetín, v roce 1907 pokladník skupiny.
 • Člen Zemské jednoty horníků (1909 – 1915)
 • Organizoval sbírku v Horním Jířetíně sbírku na stávkující textiláky ČFVO v Horním Litvínově v roce 1908.

Brabcová Anna – Kopisty

 • Severočeská anarchistka z Kopist.
 • Členka Federace bezvěrců při České anarchistické federaci (1912 – 1914). Přihláška pro anarchisty – bezvěrce byla zveřejněna v časopise „Zádruha“ v čísle 18 z listopadu roku 1912. Její výstup z církve a přihlášení se do seznamu anarchistických bezvěrců bylo oznámeno v časopise Zádruha – publikační orgán ČAF.

Brabr František – Lom

 • Severočeský anarchista a horník z Lomu.
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Účastnil se zasedání ústředního stávkového výboru 6.září 1906 v Libkovicích v hostinci pana Pavla a člen místního stávkového výboru.

Brada – Duchcov

 • Severočeský anarchista a horník z Duchcova.
 • Člen Severočeské hornické federace (1903 – 1907)
 • Člen Volného sdružení českých horníků (1907)
 • Distributor anarchistického týdeníku Hornické listy.

Brada František – Třebušice

 • Severočeský anarchista ze Třebušic (1906).
 • Člen Odborného spolku hornicko hutnického v Třebušicích.
 • Na valné hromadě spolku dne 8. července 1906 zvolen za přísedícího člena výboru.
 • Člen Volného sdružení českých horníků (1907)
 • Člen Hornické federace při ČFVO (1907 – 1908)
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Distributor anarchistického týdeníku Hornické listy.

Bradlaj

 • Severočeský anarchista a horník.
 • Na táboru lidu organizoval sbírku ve prospěch Hornických listů.
 • Člen Zemské jednoty horníků (1909 -1915)

Brandýsek J.

 • Příslušník anarchistické a antimilitaristické mládeže.
 • Koordinoval rozesílání knih spolkům mládeže přes redakci „Mladého Průkopníka“ (1915 – 1914).

Brantl J. – USA

 • Český anarchista žijící v USA v Clevelandu.
 • Americký sympatizant České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Člen anarchistického Čtenářského debatního kroužku Volnost v Clevelandu.

Brda František – Lom

 • Severočeský anarchista a horník z Lomu.
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Delegát na sjezdu ČFVO ve dnech 28-29.srpna 1906, na sjezdu zvolen místoúčetním ČFVO.
 • Řečník na táboru lidu svolaném ČFVO 3. září 1906 v Lomu.
 • Hlavní řečník na táboru 5000 stávkujících anarchistů horníků v Lomu dne 8.září 1906. Účastnil se jednání s místodržitelem za stávkový výbor. Člen ústředního stávkového výboru během stávky horníků 1906 a zvolen předsedou.
 • Koordinátor a administrátor sbírky na stávkující anarchistické horníky v roce 1906. Posílal seznamy do „Nové Omladiny“.

Breiter

 • Předpokládáme člen České anarchistické federace (ČAF).
 • Distribuoval anarchistický časopis „Zádruha“ (1908 – 1914) – publikační orgán ČAF.

Brejcha J. – Kremže

 • Jihočeský anarchista z Křemže u Českého Krumlova.

Brikner Josef – Hrádek u Liberce

 • Severovýchodočeský anarchista z Hrádku u Liberce.
 • Člen Federace bezvěrců při České anarchistické federaci (1912 – 1914). Přihláška pro anarchisty – bezvěrce byla zveřejněna v časopise „Zádruha“ v čísle 18 z listopadu roku 1912. Jeho výstup z církve a přihlášení se do seznamu anarchistických bezvěrců bylo oznámeno v časopise Zádruha – publikační orgán ČAF.

Brixa V. – Kanada

 • Český anarchista žijící v Kanadě.
 • Posílal příspěvky na podporu vydávání Hornických listů.
 • Patřil ke generaci neodvislých socialistů, průkopníků anarchismu mezi horníky.
 • Spolupracovník anarchisty a redaktora Tomeše Kašeho.

Brnek – Ohníč

 • Severočeský anarchista z Ohníče.
 • V roce 1907 pracoval na dole Karolína v Ohníči.
 • Dne 13.4.1907 propukla na dole Karolína stávka mladých horníků – povětšinou anarchistů za zvýšení mezd. Vlastník dolu požadavky zamítl. Další jednání bylo smluveno 15.4. 1907, také bez výsledku. Proto druhý den 16.4. 1907 již stávkovalo celé osazenstvo dolu Karolína. Vedení dolů dalo stávkujícím ultimátum nastoupit do 18.4. 1907 do práce, stávkující odmítli. Vedení podniku se pokusilo stávku zlomit tím, že propustilo anarchistické delegáty Václava Vyčichla, Brnka a Pavlíka. Zaslal jim tajně výplatu i pracovní knížky poštou, protože předpokládala, že by je odmítli převzít. Stávkující solidárně přidali do požadavků, podmínku ukončení stávky znovuzaměstnáním propuštěných anarchistických odborových předáků. Zároveň byla zahájena solidární sbírka na stávkující a propuštěné Volným sdružením českých horníků.

Brotánková Anna – Most

 • Severočeská anarchistka z Mostu.
 • Členka anarchistického ženského spolku Všeobecný spolek dělnic Pokrok v Mostě (1901 – 1914).
 • přijata za členku spolku 5.6.1904

Brož Antonín – Kopisty

 • Severočeský anarchista a horník z Kopist.
 • V roce 1910 penzista.

Brožek Josef – Pardubice

 • Východočeský anarchista a tkadlec z Pardubic.
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Podepsal protest proti vyhoštění S.K Neumana z Řečkovic v roce 1906.

Brožík Václav – Růžodol u Mostu/D. Litvínov

 • Severočeský anarchista a horník z Růžodolu u Mostu v letech 1906 -1908.
 • V roce 1909 bydlel v Dolním Litvínově.
 • Povoláním dělník, avšak vyznal se v právních úkonech. Anarchistickým horníkům pomáhal s právníma úkony proti bratrské pokladně.
 • Dne 31.5.1908 promlouval na schůzi lidu v Růžodolu.
 • Člen anarchistických odborových organizací.
 • Člen Politického klubu dělnického v Duchcově
 • Bydlel na adrese Dolní Litvínov č.p. 76.

Brudna Rudolf – Bílina

 • Severočeský anarchista z Bíliny.
 • Člen Zemské jednoty horníků (1909 – 1915)
 • Distributor anarchistického týdeníku Hornické listy.

Bruk František (1875 – 1942) – Duchcov/USA

 • Původně severočeský anarchista a horník z Duchcova.
 • Narodil se 30. 3. 1875 v Lomnici, za prací se odstěhoval na sever a usadil v Duchcově.
 • Manželka Cecílie Bruková narozenou roku 1880. Měli děti: Annu, Otta, Vlastu a Bessie.
 • Přední člen Politického klubu dělnického v Duchcově od jeho vzniku v roce 1900 do roku 1910.
 • V roce 1907 jako člen výboru vyřizoval přihlášky nových členů do klubu.
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Delegát na sjezdu ČFVO ve dnech 28-29.srpna 1906, na sjezdu zvolen pokladníkem ČFVO.
 • Delegát na sjezdu ČFVO dne 31.3.1907 v Duchcově, kde je zvolen do zvláštního komité, které mělo na starost dle usnesení sjezdu založit Říšskou federaci horníků.
 • Člen Severočeské hornické federace (1903–1907)
 • Člen Hornické federace (1907–1908)
 • Člen Zemské jednoty horníků (1909–1915)
 • Dne 2.února 1908 vytvořena Agitační komise Hornické federace a Bruk určen jako koordinátor, na kterého se měly skupiny Hornické federace a odborné spolky obracet ohledně přednášek, plakátů, letáků. V té době bydlel na adrese Duchcov č.p. 657.
 • Během perzekuce duchcovských anarchistů antimilitaristů za rozšiřování antimilitaristických plakátů, které se objevili v okolí Duchcova na 1.máje 1908, u něj proběhla policejní domovní prohlídka dne 6. května 1908 a byl během dní zatčen a odveden v poutech. Několik měsíců držen ve vyšetřovací vazbě okresního soudu v Mostě. Obviněn byl z výroby a rozšiřování antimilitaristických letáků a plakátů v obcích v okolí Duchcova na 1.máje 1908. Soud vůči němu stáhl obvinění, pro nedostatek důkazů.
 • Sotva vyšel z dvouměsíční vazby 6. července 1908 byl četníky za několik dní zatčen a mosteckým soudem odsouzen k 4 dnům vězení pro přestupek shromažďovacího zákona.
 • Člen kuřáckého kroužku „Vobec Chaloupky“ v Duchcově, kroužek se často sbíral na pomoc nemocným či propuštěným anarchistům, na vydávání Hornických listů či na vězeňský fond.
 • Mimo anarchosyndikalistické práce aktivní v antimilitaristické činnosti, kterou zastavila perzekuce v roce 1910 a František Bruk v tichosti emigruje, aby se vyhnul uvěznění. Na cestu se mu složili duchcovští anarchisté a jeho poděkování je publikováno v Hornických listech.
 • Do USA přijíždí 2. 1. 1912. Také v USA se živí jako horník.
 • Předplatitel časopisů „Zádruha“ (1912 – 1914) – orgán ČAF a „Hornické listy“ (1905 – 1939).
 • Nejdříve bydlí v Edwardsville.
 • František Bruk zemřel ve věku 67. let dne 7. 2. 1942 v DuQuoin, Perry ve státě Illinois, pohřeb se konal 9. 2. 1942.
 • V Duchcově bydlel na adrese Duchov č.p. 657.
 • Organizátor anarchistického 1.máje 1907 v Duchcově. Anarchistické máje se jako každý rok proudilo zúčastnit několik tisíc anarchistů z města a okolí, davy lidí směřovali na Sokolské cvičiště, to však bylo uzamčené, potom co změnilo vlastníka a anarchisté museli narychlo vybrat nové místo. Náhradou uspořádali veřejnou schůzi lidu v hotelu Union – Český dům na náměstí v Duchcově, přišlo několik stovek lidí, do hotelu se vešla jen jedna desetina a to bylo namačkáno hlava na hlavě. Veřejnou schůzi zahájil František Burk, dalšími rečníky byli Hynek Holub, Jan Douda či Václav Krampera. Ten den pořádali akci k 1.máji také duchcovští sociální demokraté, přišlo však pouhých 50 lidí, povětšinou německých dělníků.
 • V roce 1910 jeden z 83 horníků, kteří prostřednictvím Zemské jednoty horníků vedli hromadnou žalobu proti bratrské pokladně v Mostě ve věci přeplatků.
 • Jako horník začal pracovat v roce 1895, v roce 1896 v zimě nastoupil na tříletou povinnou vojenskou službu, po jejím skončení v roce 1900 začal opět pracovat jako horník až do roku 1906.
 • Delegát na Valné hromadě Všeodborového sdružení dělníků Ochrana dne 11.září 1910 v Austrii v Duchcově, zvolen předsedou celé organizace. Vyřizoval přihlášky pro nové členy a tou dobou bydlel v Osecké ulici.

Brunclík Arnošt (1860 – 1942) – Liberec

 • Severovýchodočeský anarchista z Liberce.
 • Narodil se 21. 4. 1860 v obci Libuně č. p. 67. V hnutí byl aktivní také jeho bratr Ladislav Brunclík.
 • Povoláním strojní zámečník.
 • Zapojen do dění kolem tajné anarchistické tiskárny v Hluboké.
 • Zosnoval ještě s několika dělníky atentát na dvorní vlak císaře Františka Josefa I. pod železničním mostem u Liberce v roce 1891.
 • Člen libereckého spolku Omladiny
 • Člen Dělnické jednoty pro severní Čechy
 • Člen spolku Kruh
 • Člen Prvního výrobního společenství pekařského.
 • Redaktor anarchistického časopisu „Proletář“ (1896) v Liberci.
 • Po roce 1918 se přestěhoval do Maršova u Turnova, kde zemřel v roce 1942.

Brunclík Ladislav (1863 – 1901) – Liberec

 • Severovýchodočeský anarchista z Liberce.
 • Narodil se 31. 5. 1863 v obci Libuně č. p. 67. V hnutí byl aktivní také jeho bratr Arnošt Brunclík.
 • Povoláním vyučený švec.
 • Zapojen do dění kolem tajné anarchistické tiskárny v Hluboké.
 • Člen libereckého spolku Omladiny
 • Člen Dělnické jednoty pro severní Čechy
 • Člen spolku Kruh
 • Člen Prvního výrobního společenství pekařského.
 • Redaktor anarchistického časopisu „Proletář“ (1896) v Liberci.
 • Vydal brožuru nazvanou „Sociální rozvoj“.
 • Policií pro své anarchistické aktivity zatčen 4. září 1901, po čtyřech dnech dne 8.září 1901 ve vězení na následky týrání zemřel ve věku 38 let.

Brůna Josef – Košťan

 • Severočeský anarchista z Košťan u Teplic.
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Člen a předseda Všeodborového kooperativního spolku v Košťanech, součást ČFVO.

Brůnová Antonie – Košťan

 • Severočeská anarchistka z Košťan u Teplic.

Brychta

 • Předpokládáme člen České anarchistické federace (ČAF).
 • Distribuoval anarchistický časopis „Zádruha“ (1908 – 1914) – publikační orgán ČAF.

Břešťák Josef – Most

 • Severočeský anarchista a horník z Mostu.
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Člen Severočeské hornické federace (1903 – 1907)
 • Zvolen distributorem mostecké skupiny ČFVO.
 • Distributor časopisů ČFVO „Omladina“, „Nová Omladina“ a „Komuna“.
 • V roce 1908 soud, kvůli kterému shánel stará čísla Nové Omladiny.

Brešťáková Josefa – Most

 • Severočeská anarchistka z Mostu. Někdy uváděna jako Brečťáková.
 • Členka anarchistického ženského spolku Všeobecný spolek dělnic Pokrok v Mostě (1901 – 1914).
 • přijata dne 2.1.1910
 • Účastnice valné hromady Všeobecný spolek dělnic Pokrok v Mostě (1901 – 1914) dne 1.května 1910, na valné hromadě zvolena za revisorku.
 • Na valné hromadě Všeobecného spolku dělnic Pokrok dne 4.12.1910 zvolena za přísedící členku výboru.

Březina – Kanada

 • Česko – kanadský anarchista z města Kipling.
 • Předplatitel časopisu „Zádruha“ (1908 – 1914) – orgán ČAF.

Břicháček Josef (1868-?) – Praha

 • Pražský anarchista a cihlář
 • zakladatel a člen „Politického spolku anarchistů Vilém Körber v Čechách“ v Praze dne 13. 3. 1904.
 • Narodil se na Smíchově ve Vonoklasech
 • Manželka Barbora Břicháčková, rozená Sobotková (1863). Děti Antonín (1893), Václav (1895) a Antonie (1900).
 • Před rokem 1904 na Smíchově. Do roku 1904 bydlel v Dejvicích, poté Nebušicích (1912).

Bříza Jan – Nová Ves u Duchcova

 • Severočeský anarchista a horník z Nové Vsi – Hrdlovky u Duchcova
 • Člen Dělnického potravního družstva v Hrdlovce (1898-1948)
 • na valné hromadě v únoru 1909 zvolen skladníkem družstva
 • na valné hromadě v 1910 zvolen pokladníkem družstva
 • na valné hromadě v 1911 zvolen pokladníkem družstva
 • na valné hromadě v 1912 zvolen pokladníkem družstva

Bubeníček Rudolf – USA

 • Český anarchista žijící v USA v Clevelandu.
 • Americký sympatizant České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Příspěvky na zesnulého člena ČFVO Františka Linharta.
 • Člen anarchistického Čtenářského debatního kroužku Volnost v Clevelandu.

Bucek

 • Anarchista a předplatitel časopisů „Mladý Průkopník“ (1912 – 1914) a „Zádruha“ (1908 – 1914) – orgán ČAF.

Bukač Jan – USA

 • Český anarchista žijící  v Kipling.
 • Člen České anarchistické federace v Americe, jednatel skupiny ČAF Kipling.

Budínský František – Nové Verneřice

 • Severočeský anarchista z Nových Verneřic u Mostu
 • spolupracovník Viléma Körbera a přední účastník hnutí neodvislých socialistů, jak se zpočátku první generace anarchistů označovala.
 • Člen anarchistické skupiny „Politický spolek anarchistů Vilém Körber v Čechách“.
 • Redaktor časopisu „Bezvládí“ (1905 – 1907).
 • Bydlel na adrese Nové Verneřice č. p. 127 u Mostu.

BUCHNAR František – Nová Paka

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • distributor anarchistického časopisu „Proletář“ (1896 -1897)

Buchta Jan – Kladno

 • Středočeský anarchista a horník z Kladna.
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Účastník konference ČFVO 22. 4. 1906 v Motyčíně.
 • V roce 1906 zažaloval sociálně demokratické vůdce Austa a Václava Kunu za urážku na cti, při jejich pomluvách anarchistů, odsouzeni na několik dnů vězení a nucení se veřejně omluvit.

Bukač J. – Kanada

 • Česko – kanadský anarchista z města Kipling.
 • Odběratel časopisů ČFVO „Omladina“, „Hornické listy“, Nová Omladina“ a „Komuna“.

Bulant

 • Severočeský anarchista a horník.
 • Patřil ke generaci neodvislých socialistů, průkopníků anarchismu mezi horníky. Spolupracovník anarchisty a redaktora Tomeše Kašeho.
 • Podílel se na organizaci anarchistického 1.máje 1897 v Duchcově na náměstí, měl tam mít hlavní projev, ale nakonec ho odřekl.

Bureš Josef – Duchcov

 • Severočeský anarchista z Duchcova.
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Delegát na sjezdu ČFVO dne 31.3.1907 v Duchcově, kde je zvolen do zvláštního komité, které mělo na starost dle usnesení sjezdu založit Říšskou federaci horníků.
 • Člen České anarchistické federace – ČAF (1904 – 1914), místní skupiny ČAF Duchcov.
 • V roce 1910 člen výboru místní ČAF.

Bureš Josef – Loučná u Hrádku n. Nisou

 • Severovýchodočeský anarchista z Loučné (Görsdorf) u Hrádku nad Nisou.
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Odběratel časopisů ČFVO „Omladina“, „Nová Omladina“ a „Komuna“.

Burgýt Antonín – Lom

 • Severočeský anarchista a horník z Lomu.
 • Příslušník anarchistické mládeže. Účastník konference anarchistické mládeže 27.2.1910 v Kopistech, na které určen pro organizaci sbírky na vydání časopisu anarchistické mládeže Mladý Průkopník, obdržel k tomuto účelu sběrací listiny.  Distributor anarchistického týdeníku Hornické listy.
 • Člen Zemské jednoty horníků (1909 – 1915).

Burian V. – Hrob

 • Severočeský anarchista a horník z Hrobu.
 • Člen Všeobecně vzdělávacího hornického spolku Volnost v Hrobech.
 • V roce 1907 onemocněl a obdržel podporu od spolku.

Burian Josef – Liberec

 • Severovýchodočeský anarchista z Liberce.
 • Příslušník první generace a účastník hnutí neodvislých socialistů, jak se zpočátku první generace anarchistů označovala.
 • Člen a knihovník Všeobecně vzdělávacího spolku Omladina pro Liberec a okolí (1892).

Buriánek Josef – Louka u Litvínova

 • Severočeský anarchista a horník z Louky.
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Člen Odborného spolku horníků a hutniků v Louce, součást ČFVO.
 • Na půlletní valné hromadě 9.června 1907 zvolen místojednatelem.
 • V roce 1909 přesídlil do Hrobů.
 • Distributor časopisu Hornické listy.
 • V roce 1907 vystoupil z katolické církve a stal se bezvěrcem, oznámil to na stránkách anarchistického listu „Komuna“

Burianek Petr – Chuchelna

 • Severovýchodočeský anarchista z Chuchelny u Semil (dříve Kuchelna).
 • Povoláním řezník.
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Delegát na sjezdu ČFVO 24.12.1908, na kterém byl zvolen důvěrníkem celé odborové federace.
 • Předplatitel anarchistického týdeníku Hornické listy.

Buriánková Kateřina – Louka u Litvínova

 • Severočeská anarchistka z Louky u Litvínova
 • V roce 1907 vystoupila z katolické církve a stala se bezvěrkyní, oznámila to na stránkách anarchistického listu „Komuna“

Burýšek – Břežánky

 • Severočeský anarchista z Břežánek.
 • Distributor časopisu „Mladý Průkopník“ (1912–1914) a „Zádruha“ (1908 – 1914) – orgán ČAF.
 • Člen České anarchistické federace (ČAF) a člen skupiny bezvěrců ČAF v Břežánkách.
 • Člen anarchistického Svazu socialistických bezvěrců (SSB), v roce 1923 zvolen jako člen ústředního výboru SSB na konferenci v Mostě.

Bžoch Antonín – Kopisty

 • Severočeský anarchista a horník z Mostecka.
 • Pracoval na dole Julius IV.
 • V roce 1909 nastoupil na penzi.

Cajthamlová Kateřina – Most

 • Severočeská anarchistka z Mostu.
 • Členka anarchistického ženského spolku Všeobecný spolek dělnic Pokrok v Mostě (1901 – 1914).
 • přijata dne 6.4.1902

Carda Josef – Louka u Litvínova

 • Severočeský anarchista z Louky.
 • Člen odborného spolku v Louce.

Ceé Karel – Smečno

 • Středočeský anarchista a horník ze Smečna poblíž Kladna.
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908)
 • důvěrník ČFVO Smečno.
 • Delegát na sjezdu ČFVO 24.12.1908, na kterém byl zvolen důvěrníkem celé odborové federace.
 • Na sjezdu ČFVO dne 14.července 1907 v Duchcově, v hotelu Union (Český dům) zvolen za okresního důvěrníka pro Smečno.
 • Distributor publikací Lidové přírodovědecké knihovny při ČAF.
 • Příspěvek na společný vězeňský fond ČFVO a ČAF.
 • V roce 1910 zvolen za důvěrníka anarchistů ve Smečně.
 • Člen Všeodborového sdružení dělníků Ochrana, místní skupina Smečno. Zakládající člen místní skupiny Ochrana dne 2.října 1910 a zvolen pokladníkem a výběrčím.

Cechlová Marie – Most

 • Severočeská anarchistka z Mostecka.
 • Členka anarchistického ženského spolku Všeobecný spolek dělnic Pokrok v Mostě (1901 – 1914).
 • Za členku přijata 2.2.1908
 • V roce 1909 zvolena za místopředsedkyní.
 • Účastnice valné hromady Všeobecný spolek dělnic Pokrok v Mostě (1901 – 1914) dne 1.května 1910, na valné hromadě zvolena za revisorku.
 • Na valné hromadě Všeobecného spolku dělnic Pokrok dne 4.12.1910 zvolena za předsedkyni.

Cechman Eduard – Ledvice

 • Severočeský anarchista a horník z Ledvic.
 • Pracoval na dole „Chvála žen“ u Ledvic.

Cel

 • Předpokládáme člen České anarchistické federace (ČAF).
 • Distribuoval anarchistický časopis „Zádruha“ (1908 – 1914) – publikační orgán ČAF.

Cemper Josef (1884 – 1903) – Praha

 • Pražský anarchista, básník, spisovatel a dramatik.
 • Narodil se 26. 6. 1884.
 • Používal pseudonymy: Stáňa Maria Cemper a Jaroslav Oršán.
 • Psal do časopisu „Matice Svobody“ (1900 – 1935).
 • Zemřel v Praze na tuberkolózu dne 12. 7. 1903.

Cep – Louka u Litvínova

 • Severočeský anarchista a horník z Louky.
 • V roce 1909 pracoval na dole Pluton u Louky.
 • Posílal zprávy do anarchistického týdeníku Hornické listy.

Cerman Josef – Lomnice nad Popelkou

 • Severovýchodočeský anarchista z Lomnice nad Popelkou v Podkrkonoší.
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Člen skupiny ČFVO Lomnice nad Popelkou.
 • Pracoval mnoho let ve firmě Hornych a syn, která vyráběla textilní nástroje. V roce 1906 pro své anarchosyndikalistické aktivity vyhozen z práce.

Cifrain František (1868 – 1926) – Duchcov

 • Severočeský anarchista a horník z Duchcova.
 • Narozen 20. 6. 1868.
 • Spolupracovník Viléma Körbera a přední účastník hnutí neodvislých socialistů, jak se zpočátku první generace anarchistů označovala.
 • Organizátor první prvomájové oslavy roku 1890 v hostinci „U Menclů“ v Duchcově.
 • Jednatel „Všeobecný hornicko-dělnický vzdělávací a podporující spolek v Duchcově“.
 • zakládající člen Novokooperačního dělnického spotřebního a výrobního družstvo „Vpřed“ v Háji u Duchcova
 • v roce 1902 člen představenstva
 • v roce 1903 člen představenstva
 • Spoluzakladatel Severočeské federace horníků (1903–1907)
 • Spoluzakladatel České federace všech odborů (1904 – 1908).
 • důvěrníkům „Hornické federace“ (1907–1908).
 • Zemřel 12. 2. 1926 v Duchcově.

Cigler Eduard – Hostomice n. Bílinou

 • Severočeský anarchista z Hostomic nad Bílinou

Ciglerová Božena – Lesonice

 • Anarchistka z Lesonic.
 • Psala básně do anarchistického týdeníku hornické listy, jedna byla například věnována uvězněnému anarchistu Františku Dlouhému.

Cihlář Stanislav

 • Severovýchodočeský anarchista.

Cimler Ludvík – USA

 • Český anarchista žijící v USA z New Yorku.
 • Redaktor a vydavatel časopisu „Nový život“ (1900) v New Yorku.

Ciprián Václav (?-1908) – Osek

 • Severočeský anarchista a horník z Oseka.
 • V roce 1908 smrtelný úraz na dole Viktoria.
 • Manželka Anna Cipriánová.

Cír Petr – Lipětín/Dolní Litvínov

 • Severočeský anarchista a horník z Lipětína, poté Dolního Litvínova.
 • Člen Občanského vzdělávacího spolku Omladina v Lipětíně. Člen Skupiny bezvěrců v Lipětíně.
 • Člen Zemské jednoty horníků (1909 – 1915).
 • Distributor anarchistických brožur vydaných Zemskou jednotou horníků.
 • Distributor anarchistického týdeníku Hornické listy (1905 – 1939) v Horním a Dolním Litvínově.
 • Distribuoval také anarchistické časopisy Zádruha a Matici svobody, v roce 1910 se vzdal kolportáže.

Císař J. – USA

 • Český anarchista žijící v USA z Clevelandu.
 • Redaktor a vydavatel časopisu „Proudy“ (1908 – 1910) – orgán ČAF v Americe.

Císař Jan – Hostomice nad Bílinou

 • Severočeský anarchista z Hostomic nad Bílinou.
 • Člen anarchistického spolku Mezinárodní jednota Hostomice.
 • Jeho vnuk Dr. Čestmír Císař.

Civín Ferdinand – Duchcov

 • Severočeský anarchista a hostinský z Duchcova.
 • V roce 1906 – 1907 a zřejmě i další roky provozoval hostinec „U Zlatého lva“ v Duchcově v Městských příkopech.
 • Hostinec byl místem setkávání anarchistů, sbírek atd.
 • Předplatitel anarchistického týdeníku Hornické listy.

Cmunt Jan – Háj u Duchcova/Osek

 • Severočeský anarchista a horník z Háje u Duchcova.
 • Nějaký čas pobýval také v Oseku.
 • Člen Odborného spolku horníků a hutníků „Solidarita“ v Hánu (dnes Háj u Duchcova).
 • V roce 1907 Knihovníkem spolku Solidarita.
 • Iniciátor založení veřejné lidové knihovny.
 • Člen Hornické federace při ČFVO (1907 -1908)
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Organizoval sbírku na stávkující na dole Hermína v roce 1907.

Cupl – Ledvice

 • Severočeský anarchista z Ledvic (1909).
 • Člen Dělnického vzdělávacího spolku Osvěta v Ledvicích.

Cvejn Jaroslav – České Budějovice

 • Jihočeský anarchista z Českých Budějovic.
 • Člen České anarchistické federace – ČAF (1904 – 1914).
 • Důvěrník skupiny ČAF České Budějovice.
 • Sbírka na stávkující anarchistické horníky v roce 1906 do Lomu.
 • Bydlel ve Vídeňské ulici v Českých Budějovicích.
 • ČAF České Budějovice se scházela v hostinci v Jirsíkově „U Bellera“ na Josefském náměstí.

Cvejnová A. – České Budějovice

 • Jihočeská anarchistka z Českých Budějovic.
 • V roce 1906 veřejně vystoupila z církve a oznámila to v časopise ČFVO „Nová Omladina“.

Cvrček Josef – Čerevený Kostelec

 • Východočeský anarchista z Červeného Kostelce.
 • Povoláním tovární dělník.
 • Účastník hnutí neodvislých socialistů, jak se zpočátku první generace anarchistů označovala.
 • Delegát na anarchistické konferenci v Praze ve dnech 29 – 30. května 1898.

Čadek Antonín – Novosedly

 • Severočeský anarchista a horník z Novosedel u Ervenic.
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Perzekuován za účast na anarchistickém 1. máji v Ervenicích. Nejdříve odsouzen soudem dne 14. května 1906 v Jirkově k 3 korunám pokuty nebo 48 hodinám vězení. Podruhé v rozporu se zákonem odsouzen soudem v Mostě dne 25. května 1906 k pokutě 10 korun nebo 24 hodinám vězení.

Čamrda Josef – Vídeň/Freiskirchen

 • Severočeský anarchista a horník.
 • V roce 1909 pobýval v Freiskirchen.
 • Člen stávkového výboru v hornické stávce z roku 1900 za anarchistické horníky.
 • Později se stěhuje do Vídně a nějaký čas v roce 1906 bydlel ve Freiskirchen.
 • Distributor časopisů „Mladý Průkopník“ (1912 – 1914) a „Zádruha“ (1908 – 1914) – orgán ČAF.
 • Člen vídeňských anarchistických skupin a spolků.
 • Esperantista.
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908). Do ČFVO vstupuje v roce 1906.
 • Distributor časopisů ČFVO „Omladina“, „Nová Omladina“ a „Komuna“.
 • Distributor anarchistických brožur vydaných Zemskou jednotou horníků.
 • Distributor anarchistického týdeníku Hornické listy (1905 – 1939).

Čapek

 • Severočeský anarchista a horník.
 • Od roku 1907 člen Hornické federace při ČFVO (1907-1908)
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).

Čáslavská

 • Anarchistka a distributorka časopisu anarchistické mládeže „Mladý Průkopník“ (1912 – 1914).

Čech – Duchcov

 • Severočeský anarchista z Duchcova.
 • Příspěvek na stávkující anarchistické textilní dělníky v Hrádku v roce 1909.
 • Příspěvek na vězeňský fond (1910).

Čejka – Lom

 • Severočeský anarchista a horník z Lomu.
 • Člen Severočeské hornické federace (1903 – 1907)
 • Distributor časopisu Omladina.
 • V roce 1903 zatčen za distribuci tohoto anarchistického listu a soudně stíhán za překročení paragrafu 23 trestního zákona.

Čejp František Pravoslav (? – 1907) – Horní Kostelec

 • Severovýchodočeský anarchista z Horního Kostelce
 • veterán anarchistického hnutí, patřil k první generaci v hnutí aktivní od roku 1890
 • plicní formou tuberkulósy onemocněl a musel odejít do ústraní, několikrát málem zemřel
 • Zemřel 5. září 1907 na souchotiny, nekrolog v časopise „Práce“ (1905 – 1908) – orgán ČAF a „Komuně“

Čeliš Maxim – Praha

 • Pražský anarchista a přední účastník hnutí neodvislých socialistů, jak se zpočátku první generace anarchistů označovala.
 • Člen anarchistické skupiny „Politický spolek anarchistů Vilém Körber v Čechách“ (1904 – 1908).
 • Redaktor časopisu „Bezvládí“ (1905 – 1907)
 • přispíval články do „Matice Svobody“ (1900 – 1935) a „Pokrokových novin“ (1904) a „Nuselských listů“ (1904).

Čepeláková – Most

 • Severočeská anarchistka z Mostu.
 • Členka anarchistického ženského spolku Všeobecný spolek dělnic Pokrok v Mostě (1901 – 1914).
 • přijata dne 6.9.1901

Čermák Antonín – Motyčín/Hnidousy

 • Středočeský anarchista a horník z Motyčína.
 • V roce 1910 v Hnidousích.
 • Člen Hornické federace při ČFVO (1907-1908)
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Člen Zemské jednoty horníků (1909 -1915)
 • Distributor časopisu Hornické listy na Kladensku.
 • V roce 1910 předal distribuci jiným a již jen předplatitel.
 • Bydlel na adrese Motyčín č.p. 317.
 • V roce 1908 měl v Hornických listech inzerát, že zapůjčí gramofon na zábavy a večírky kamarádům a spolkům.
 • Od 3.května 1907 invalida.

Čermák J. – Praha/Smíchov

 • Pražský anarchista ze Smíchova.
 • Spolupracovník Viléma Körbera a přední účastník hnutí neodvislých socialistů, jak se zpočátku první generace anarchistů označovala.
 • Zatčen v procesu s anarchisty tzv. „Vosí hnízda“ společně s dalšími 15 anarchisty.
 • Nakonec propuštěn a nebyl ani souzen.

Čermák Karel – Lom

 • Severočeský anarchista a horník z Lomu.
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Účastník konference ČFVO 22. 4. 1906 v Motyčíně.
 • Člen ústředního stávkového výboru během stávky horníků 1906 a zvolen místopředsedou.
 • Organizoval sbírku na stávkující na dole Hermína v roce 1907.

Čermák Karel – Motyčín

 • Středočeský anarchista z Motyčína .
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Sbírka na stávkující anarchistické horníky v roce 1906 do Lomu.

Čermák František – Motyčín

 • Středočeský anarchista z Motyčína.
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Člen místní skupiny ČFVO v Motyčíně, člen výboru.
 • Člen Severočeské hornické federace (1903 -1907)
 • Člen Volného sdružení českých horníků (1907)
 • Distributor anarchistického týdeníku Hornické listy.

Čermák Václav – Nová Ves u Duchcova

 • Severočeský anarchista a horník z Nové Vsi u Duchcova.
 • Pracoval na dole Alexandr (1910).
 • Člen a jednatel Odborného spolku kooperativního v roce 1909 – 1910.
 • Člen a jednatel Skupiny bezvěrců v Nové Vsi a okolí v roce 1909 – 1910.
 • Bydlel na adrese Hrdlovka č.p. 100, Nová Ves.
 • V roce 1910 pracoval na dole Alexandr, dostal od kolegů finanční pomoc během své nemoci.

ČERMÁK Václav – Grunwald

 • aktivní od 90.let 19. století v anarchistickém hnutí v místních dělnických spolcích
 • peněžní sbírky na anarchistický list „Proletář“
 • v roce 1897 svatba

ČERMÁK Václav – Lom

 • Severočeský anarchista z Lomu.
 • Člen Spolku Volných myslitelů Svornost v Lomu.
 • V roce 1909 hospitalizován v mostecké nemocnici.

ČERMÁK František – Nová Ves u Duchcova

 • Severočeský anarchista a horník z Nové Vsi u Duchcova.
 • V roce 1908 vedl soudní spor s bratrskou pokladnou v Mostě ve věci přeplatků na pojištění strhávaných ze mzdy, za podpory Hornické federace.
 • Člen Hornické federace při ČFVO (1907 – 1908)

Čermáková – Lom

 • Severočeská anarchistka z Lomu.
 • V roce 1908 vdaná.
 • Členka anarchistického spolku Mladá síla v Lomu v roce 1908.
 • Ochotnice divadelního kroužku Mladá síla.

Čermáková Věra

 • Anarchistka.
 • Článek v Hornických listech „Našim ženám“

Černá Anna – Most

 • Severočeská anarchistka z Mostu.
 • Členka anarchistického ženského spolku Všeobecný spolek dělnic Pokrok v Mostě (1901 – 1914).
 • zakládající členka

Černá Antonie – Most

 • Severočeská anarchistka z Mostu.
 • Členka anarchistického ženského spolku Všeobecný spolek dělnic Pokrok v Mostě (1901 – 1914).
 • přijata 1.7.1906

ČERNÍK Josef – Lanžov u Bílých Poličan

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • povoláním obuvník
 • distributor anarchistického časopisu „Proletář“ (1896 -1897)

Černocký

 • Anarchista a předplatitel časopisu „Zádruha“ (1908 – 1914) – orgán ČAF.

Černušák František – USA

 • Český anarchista žijící v USA v Clevelandu.
 • Americký sympatizant České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Příspěvky na zesnulého člena ČFVO Františka Linharta.

Černý Josef – Bílina

 • Severočeský anarchista a horník z Bíliny.
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • V roce 1907 nemocen, obdržel finanční pomoc od ČFVO.

Černý Václav – Libkovice

 • Severočeský anarchista z Libkovic.
 • Člen Federace bezvěrců při České anarchistické federaci (1912 – 1914). Přihláška pro anarchisty – bezvěrce byla zveřejněna v časopise „Zádruha“ v čísle 18 z listopadu roku 1912. Jeho výstup z církve a přihlášení se do seznamu anarchistických bezvěrců bylo oznámeno v časopise Zádruha – publikační orgán ČAF.

Černý – Lom

 • Severočeský anarchista z Lomu.
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Příspěvek na vězněného anarchistu a člena ČFVO Jana Doudu.

Černý – Praha

 • Pražský anarchista z Vršovic.

Černý Karel – Dubí u Teplic/Chudeřice

 • Severočeský anarchista a horník z Dubí u Teplic
 • poté působil v Chudeřicích.
 • Člen Volného sdružení českých horníků (1907 – 1908)
 • Delegát a svolavatel konference Volného sdružení českých horníků v Duchcově dne 29.července 1906. Zvolen obvodním důvěrníkem VSČH pro Bílinu.
 • Zakládající Česká federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Na ustanovujícím sjezdu ČFVO 27. listopadu 1904 v Lomu zvolen oblastním důvěrníkem pro Teplicko.
 • Přednáší na schůzích svolaných ČFVO. Přednáška na důvěrná schůzce anarchistů 5.srpna 1906 v Chudeřicích.
 • Účastník duchcovské konference Volného sdružení českých horníků.
 • V roce 1906 bydlel na adrese Bílina č.p. 258.

Černý Karel – Duchcov/Ledvice

 • Severočeský anarchista a pekařský dělník z Duchcova, poté z Ledvic.
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Pracoval u pekaře Hannera v Komořanech. Za solidární postup s propuštěným kolegou vyhozen roku 1906 z práce. ČFVO vyzvala k bojkotu pekárny.
 • V roce 1906 se z Duchcova stěhuje do Ledvic a má živnost v domě pana Muldorfa. Živí se jako rožvažeč chleba.
 • Aktivní účastník anarchistické hornické stávky v roce 1906. Organizátor a účastník tábora stávkujících horníků v Duchcově dne 2. 9. 1906, naplánovaná souběžně konferencí báňského společenstva, kterou obeslalo svými delegáty 103 dolů ze 132 v Čechách. Převahu měli zástupci sociálně demokratických odborů Hornické unie, kteří odmítali stávku podpořit a žádali její ukončení. Souběžně s jednáním konference pořádala ČFVO velkou demonstraci, na níž se sešlo skoro 10 tisíc horníků (další menší anarchistické hornické shromáždění bylo i v Hostomicích). Po tom co se shromáždění horníci dozvěděli o manipulacích při hlasování a že konference se vyjádřila pro ukončení stávky, vtrhli naštvaní horníci do jednacího sálu a požadovali vydání hlasovacího protokolu, jelikož jim ho sociálně demokratičtí delegáti odmítali vydat, byli ztlučení. Karel Černý se snažil zabránit mlácení sociálně demokratických vůdců a nabádal k nenásilí. Poté co do sálu vtrhla police a začala zatýkat, byl zatčen i Karel Černý. Ve vyšetřovací vazbě strávil 8 měsíců. Dne 26.listopadu 1906 se konal soud, a byl osvobozen jako ostatní anarchisté, jediný Bedřich kalina obdržel 4 měsíce vězení.

Černý Krištof – Duchcov

 • Severočeský anarchista a horník z Duchcova.
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Účastník hornických konferencí a podíl na anarchistické hornické stávce roku 1906 na severu.

Černý Kryštof (1861 -1899) – Teplice

 • Severočeský anarchista z Teplic.
 • Patřil k první generaci anarchistů, kteří byli ovlivnění propagandou činem, především časopisy Johana Mosta „Freiheit“, americkým časopisem „Budoucnost“ vydávaným českými anarchisty v USA a „Pomstou“ vydávanou českými anarchisty v Anglii, tyto časopisy byly tajně pašovány a rozšiřovány mezi českým radikálním dělnictvem.
 • Pro své anarchistické názory dán pod přísný policejní dohled, každý jeho pohyb byl bedlivě sledován rakouskou policií. Ve spojení s libereckým anarchistou Eduardem Hlužem, napojeným na tajnou anarchistickou tiskárnu v Hluboké 1885.
 • Příslušník první generace vzešlý z radikálního křídla sociální demokracie.
 • Vyučený zedník, později povoláním kupecký příručí.
 • Nejdříve působil ve ve Vídní, a jako anarchista v roce 1884 vypovězen a sledován policií a usazuje se na Liberecku.
 • Na podzim roku 1884 člen tajné anarchistické tiskárny v Hluboké u Liberce. Pomáhal s tiskem českých a německých anarchistických letáků, některé v podobě časopisů (antedatovaných a s fiktivním místem vydání v New Yorku) Pomsta a Svoboda. Anarchistická tiskárna byla 12. února 1885 ve dvě hodiny ráno obklíčena policií a Kryštof Černý se spolupracovníkem Josefem Pačesem byli zatčeni. Později byl v textilce v Janově Dole, kde bydlel a pracoval, zadržen i Rampas.
 • 22. listopadu 1885 byli odsouzeni k 16, resp. 15 a 10 letům vězení.
 • Černý záhy po propuštění z vězení zemřel v pražské nemocnici roku 1899.

Černý Josef – Liberec

 • Severovýchodočeský anarchista z Liberce (1885). Patřil k první generaci anarchistů, kteří byli ovlivnění propagandou činem, především časopisy Johana Mosta „Freiheit“, americkým časopisem „Budoucnost“ vydávaným českými anarchisty v USA a „Pomstou“ vydávanou českými anarchisty v Anglii, tyto časopisy byly tajně pašovány a rozšiřovány mezi českým radikálním dělnictvem.
 • Pro své anarchistické názory dán pod přísný policejní dohled, každý jeho pohyb byl bedlivě sledován rakouskou policií. Ve spojení s libereckým anarchistou Eduardem Hlužem, napojeným na tajnou anarchistickou tiskárnu v Hluboké 1885.
 • V roce 1885 domovní prohlídky v souvislosti s tajnou tiskárnou.

Černý V. V. – Klatovy

 • Západočeský anarchista a strojník z Klatov.
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Distributor časopisů ČFVO „Omladina“, „Nová Omladina“ a „Komuna“.

Černý Václav – Krásné Březno

 • Severočeský anarchista z Krásného Března u Ústí nad Labem.
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Mnoho let zaměstnán na labském překladišti v Ústí nad Labem, v roce 1906 za anarchosyndikalistickou činnost propuštěn.
 • Bydlel na adrese Krásné Březno č.p. 506.
 • Bydlel také na adrese Ludvíkova ulice č.p. 306 v Krásném Březně.

Černý Vincent – USA

 • Český anarchista žijící v USA z New Yorku.
 • Člen anarchistické skupiny „Bezvládí“ v New Yorku.
 • Redaktor anarchistického časopisu „Volné listy“ (1890 – 1917) v New Yorku.
 • Předplatitel časopisu „Zádruha“ (1908 – 1914) – orgán ČAF.

Černý František – Záluží u Mostu

 • Severočeský anarchista ze Záluží u Mostu.
 • V roce 1910 jeden z 83 horníků, kteří prostřednictvím Zemské jednoty horníků vedli hromadnou žalobu proti bratrské pokladně v Mostě ve věci přeplatků. Člen Zemské jednoty horníků (1909 – 1915). Člen Federace bezvěrců při České anarchistické federaci (1912 – 1914). Přihláška pro anarchisty – bezvěrce byla zveřejněna v časopise „Zádruha“ v čísle 18 z listopadu roku 1912. Jeho výstup z církve a přihlášení se do seznamu anarchistických bezvěrců bylo oznámeno v časopise Zádruha – publikační orgán ČAF.

Červenka Emil – Louka u Litvnínova

 • Severočeský anarchista z Louky.
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Člen Odborného spolku horníků a hutniků v Louce, součást ČFVO.
 • Na půlletní valné hromadě 9.června 1907 zvolen jednatelem.
 • Jednatelem také v roce 1910, měly na něj být adresovány zásilky pro spolek.
 • Předpokládáme člen České anarchistické federace (ČAF).
 • Distribuoval anarchistické časopisy „Zádruha“ (1908 – 1914) – publikační orgán ČAF a „Mladý Průkopník“ (1912 – 1914).
 • Organizoval sbírku na stávkující na dole Hermína v roce 1907.
 • Bydlel na adrese Louka č.p. 89.

Čeřovský Antonín – Červený Kostelec

 • Východočeský anarchista z Červeného Kostelce.
 • Povoláním textilní dělník.
 • Účastník hnutí neodvislých socialistů, jak se zpočátku první generace anarchistů označovala.
 • Delegát na anarchistické konferenci v Praze ve dnech 29 – 30. května 1898.

Čeřovský Karel – Hořice

 • Východočeský anarchista z Hořic.
 • Povoláním tovární dělník.
 • Účastník hnutí neodvislých socialistů, jak se zpočátku první generace anarchistů označovala.
 • Delegát na anarchistické konferenci v Praze ve dnech 29 – 30. května 1898.

Čeřovský J. – Hronov

 • Východočeský anarchista z Hronova u Červeného Kostelce.
 • Povoláním textilní dělník.
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Příspěvek na společný vězeňský fond ČFVO a ČAF.
 • Delegát na sjezdu ČFVO 24.12.1908, na kterém byl zvolen důvěrníkem celé odborové federace.

Čibiš

 • Severočeský anarchista a horník.
 • V roce 1910 za prací do Francie, pracoval společně s dalšími českými anarchisty u Kamennouhlené společnosti Vicoigne and Noveux – Pas des Calais, kde vedli mzdové boje a stávku.
 • Příspěvek na vězeňský fond.

Čihula – Most

 • Severočeský anarchista z Mostu.
 • Povoláním horník.
 • Organisoval sbírku na anarchistu Adolfa Charváta v roce 1907.

Čihulová – Most

 • Severočeská anarchistka z Mostu.
 • Členka anarchistického ženského spolku Všeobecný spolek dělnic Pokrok v Mostě (1901 – 1914).
 • přijata 1911

Čížek J. – Růžodol u Mostu

 • Severočeský anarchista a horník z Růžodolu
 • Člen Volného sdružení českých horníků (1907)
 • ČlenHornické federace při ČFVO (1907-1908
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Člen místní skupiny Hornické federace v Růžodole, v roce 1908 zvolen za pokladníka skupiny.

Čmelák

 • Anarchista. Psal prózy a přispíval do anarchistického týdeníku Hornické listy.

Čonka

 • Člen České anarchistické federace (ČAF).
 • Distribuoval anarchistické časopisy „Zádruha“ (1908 – 1914) – publikační orgán ČAF a „Mladý Průkopník“ (1912 – 1914).

Čouda (?-1908) – Osek

 • Severočeský anarchista a horník z Oseka.
 • Manželka Marie Čoudová.
 • V roce 1908 pracoval na dole Alexandr.
 • Zemřel roku 1908.

Čoudová Marie – Osek

 • Severočeská anarchistka z Oseka.
 • Vdova po Čoudovi, po jeh smrti dostala finanční podporu od anarchistů z dolu Alexander.

Čuban – Lom

 • Severočeský anarchista z Lomu.
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • V roce 1906 vypovězen úřady z Mostecka pro anarchosyndikalistické aktivity, odvolal se k říšskému soudu a ten vypovězení zrušil

Čumpelík Josef – Nová Ves u Duchcova

 • Severočeský anarchista z Nové Vsi – Hrdlovky u Duchcova
 • povoláním zedník
 • Člen Dělnické potravní jednoty – Hrdlovka (1898 – 1948)
 • na valné hromadě 28.ledna 1900 zvolen přísedícím členem představenstva družstva
 • na valné hromadě 25.ledna 1903 zvolen přísedícím členem představenstva družstva

Danda Josef – Nová Ves u Duchcova

 • Severočeský anarchista z Nové Vsi u Duchcova.
 • Provozoval koloniální obchod.

Danda Jan – Osek

 • Severočeský anarchista a horník z Oseka.
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Odmítl nastoupit vojnu a utekl do Francie. Po návratu z Francie v roce 1906 do Oseka, zakrátko zatčen a uvězněn. Na podporu jeho rodiny organizovala ČFVO solidární sbírku po dobu jeho věznění.

Danda Josef – Praha

 • Pražský anarchista.
 • Člen a předseda „Politického spolku Vilém Korber v Čechách“.
 • Člen a místopředseda „Všeodborového sdružení dělníků – Ochrana“ (1910 – 1914).
 • Distributor časopisů „Mladý Průkopník“ (1912 – 1914) a „Zádruha“ (1908 – 1914) – orgán ČAF.
 • Bydlel na adrese Žižkov č. p. 614 v Praze.

Daněk V. – Vídeň

 • Český anarchista žijící ve Vídni z Siebenhirten.
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Distributor časopisů ČFVO „Omladina“, „Nová Omladina“ a „Komuna“.
 • Sbírka na stávkující anarchistické horníky v roce 1906 do Lomu.

Daněk Václav – Ervenice

 • Severočeský anarchista a horník z Ervenic, poté působil v Duchcově.
 • Člen Hornické federace (1907 – 1908)
 • Účastník ustavující valné hromady Hornické federace 3. 11. 1907 v Českém domě v Duchcově. Na této valné hromadě zvolen účetním Hornické federace.
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908). Člen Zemské jednoty horníků (1909 – 1915)
 • Člen a předseda „Všeobecného sdružení dělníků Ochrana“ (1910 – 1914) v Duchcově.
 • Člen České anarchistické federace – ČAF (1904 – 1914), člen odbočky ČAF Ervenice.
 • Správce severočeského vězeňského fondu, příspěvky na fond byly zasílány na jeho adresu Studniční ulice č.p. 496 v Duchcově. (1909 – 1910)
 • Člen bezvěrecké skupiny ČAF. Člen Federace bezvěrců při České anarchistické federaci (1912 – 1914). Přihláška pro anarchisty – bezvěrce byla zveřejněna v časopise „Zádruha“ v čísle 18 z listopadu roku 1912. Jeho výstup z církve a přihlášení se do seznamu anarchistických bezvěrců bylo oznámeno v časopise Zádruha – publikační orgán ČAF.
 • Člen Sdružení československých horníků – ČSH (1918 – 1930), na sjezdu v roce 1920 zvolen do výboru ČSH.
 • Na sjezdu ČFVO dne 14.července 1907 v Duchcově, v hotelu Union (Český dům) zvolen za okresního důvěrníka pro Duchcov.

David – Kopisty

 • Severočeský anarchista z Kopist.
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Distributor časopisů ČFVO „Omladina“, „Nová Omladina“ a „Komuna“.

Dědeček Stanislav (1883-?) – Horní Růžodol

 • Severovýchodočeský anarchista z Horního Růžodolu u Liberce.
 • Narodil se 31. března 1883 chalupníkovi Josefu Dědečkovi a Františce za svobodna zvané Mlejnkové z Loktuše
 • Povoláním tovární dělník
 • manželka Anna Dědečková
 • Člen České anarchistické federace (ČAF).
 • Distribuoval anarchistický časopis „Zádruha“ (1908 – 1914) – publikační orgán ČAF.
 • bytem Horní Růžodol č.p. 111

Dědečková Anna (1880 – ?) – Horní Růžodol

 • Severovýchodočeská anarchistka z Horního Růžodolu u Liberce.
 • Povoláním tovární dělnice
 • Narodila 12. října 1880 v Oberwalterdorfu. Známe pouze jméno její matky, tovární dělnice Marie Tůmové.
 • manžel Stanislav Dědeček
 • Členka Federace bezvěrců při České anarchistické federaci (1912 – 1914). Přihláška pro anarchisty – bezvěrce byla zveřejněna v časopise „Zádruha“ v čísle 18 z listopadu roku 1912. Její výstup z církve a přihlášení se do seznamu anarchistických bezvěrců bylo oznámeno v časopise Zádruha – publikační orgán ČAF.
 • bytem Horní Růžodol č.p. 111

Dědek František – Liberec

 • Severovýchodčeský anarchista z Liberce (1885).
 • Patřil k první generaci anarchistů, kteří byli ovlvnění propagandou činem, především čáasopisy Johana Mosta „Freiheit“, americkým časopisem „Budoucnost“ vydávaným českými anarchisty v USA a „Pomstou“ vydávanou českými anarchisty v Anglii, tyto časopisy byly tajně pašovány a rozšiřovány mezi českým radikálním dělnictvem.
 • Pro své anarchistické názory dán pod přísný policejní dohled, každý jeho pohyb byl bedlivě sledován rakouskou policií.
 • Ve spojení s libereckým anarchistou Eduardem Hlužem, napojeným na tajnou anarchistickou tiskárnu v Hluboké 1885.
 • V roce 1885 zatčen v Praze společně Eduardem Hlužem, Josefem Madlem, Šimkem.

Dejm Antonín – Ledvice

 • Severočeský anarchista z Ledvic.
 • Člen Federace bezvěrců při České anarchistické federaci (1912 – 1914). Přihláška pro anarchisty – bezvěrce byla zveřejněna v časopise „Zádruha“ v čísle 18 z listopadu roku 1912. Jeho výstup z církve a přihlášení se do seznamu anarchistických bezvěrců bylo oznámeno v časopise Zádruha – publikační orgán ČAF.

Desenský František – Třebechovice nad Orebem

 • Východočeský anarchista z Třebechvic pod Orebem u Hradce Králové.
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • V roce 1906 veřejně vystoupil z církve a oznámil to v časopise ČFVO v „Nové Omladině“.

Dezort J. – USA

 • Česko – americký anarchista z Edwardsville v USA.
 • Člen Vzdělávacího spolku Edwardsville roku 1910.

Dick Antonín – Čistá

 • Západočeský anarchista z Čisté na Sokolovsku.
 • Člen Všeodborového spolku dělníků a dělnic Pokrok v Literbachu (dnes Čistá), spolek byl součástí ČFVO.
 • Účastnil se zakládající schůzky spolku dne 17. 6. 1906 a byl na ní zvolen jednatelem.

Dinda Josef – Most

 • Severočeský anarchista z Mostu.
 • V roce 1908 vystoupil z církve a oznámil to na stránkách Hornických listů.

Diršmídová – Most

 • Severočeská anarchistka z Mostu.
 • Členka anarchistického ženského spolku Všeobecný spolek dělnic Pokrok v Mostě (1901 – 1914).
 • zakládající členka

Diviš Josef – Souš

 • Severočeský anarchista a horník ze Souše.
 • Člen Hornické federace při ČFVO (1907 – 1908)
 • Člen Zemské jednoty horníků (1909 – 1915)
 • Zakládající člen anarchosyndikalistické Zemské jednoty horníků, na ustanovující valné hromadě 21.února 1909 v Lomu zvolen přísedícím členem výboru.
 • V roce 1908 uspořádal finanční sbírku v Duchcově na podporu stávkujících textilních dělníků ČFVO v Horním Litvínově.
 • Člen České federace všech odborů (1904 -1908)

Dlouhá Anna – Nová Ves u Duchcova

 • Severočeská anarchistka z Nové vsi u Duchcova.
 • V roce 1910 svatba s Františkem Dlouhým, za svobodna Nováková.
 • Členka Odborově kooperativní spolek „Jitřenka“ v Nové Vsi u Duchcova.

Dlouhá Františka – Machendorf/Liberec

 • Severovýchodočeská anarchistka z Machendorfu u Liberce (dnes část Liberce).
 • Členka České anarchistické federace – ČAF (1904 – 1914)
 • Členka ČAF – Liberec
 • krajská pokladnice ČAF.
 • Distributorka časopisu „Zádruha“ (1908 – 1914) – orgán ČAF a kolportérka kalendářů ČAF.

Dlouhý Petr – Duchcov

 • Severočeský anarchista a horník z Duchcova
 • Pracoval na dole Františka u Duchcova.
 • V roce 1907 nemocen.

Dlouhý František (1869-?) – Peruc u Loun

 • Severočeský anarchista a horník
 • narodil se 2. 12. 1869 v Peruci
 • Bydlel v Nových Verneřic, Hrobech a Ledvicích
 • Redaktor časopisu Horník
 • Patřil ke generaci neodvislých socialistů, průkopníků anarchismu mezi horníky. Spolupracovník anarchisty a redaktora Tomeše Kašeho.
 • Podílel se na organizaci anarchistického 1.máje 1897 v Duchcově na náměstí, měl tam hlavní projev.
 • Redaktor časopisu „Hornické listy“ (1905).
 • Člen anarchistické skupiny „Politický spolek anarchistů Vilém Körber v Čechách“.
 • Redaktor časopisu „Bezvládí“ (1905 – 1907), když sídlila v Hrobu.
 • Člen Severočeské hornické federace (1903–1907)
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Redaktor časopisu „Omladina“ (1903 – 1906).
 • Soudně stíhán za projev na demonstraci ve Slaném 15. 2. 1906.
 • Měl přednášet na schůzi pražských uhlířů svolané Politickým spolkem Vilém Korber dne 29.7. 1906 za anarchistické horníky v hotelu „U české koruny“ v Praze ve Smečkách, avšak hned na začátku schůze zatčen policií.
 • Dne 7. srpna 1906 odsouzen pražským senátem za projev ve Slaném z 28.11.1905 za urážku rakouského císaře a císařského domu, obdržel 6 měsíců vězení.
 • Dne 11.června 1907 propuštěn z pankrácké věznice po 11 měsících žaláře.
 • Po propuštění z vězení vypovězen z Prahy, proti tomu se soudně odvolal.
 • Distributor časopisu „Mladý Průkopník“ (1912 – 1914).
 • Napsal román „Uhlokopovy zápisky“ (1928).
 • Účastník konference ČFVO 22. 4. 1906 v Motyčíně.

Dlouhý František – Nová Ves u Duchcova

 • Severočeský anarchista z Nové vsi u Duchcova.
 • V roce 1910 svatba s Annou Novákovou.
 • Člen Odborově kooperativní spolek „Jitřenka“ v Nové Vsi u Duchcova.

Dlouhý František – Trmice/Ústí n/L

 • Severočeský anarchista z Trmic u Ústí nad Labem.
 • Člen Dělnické pekárny „Federace“ v Libkovicích.
 • V roce 1910 pracoval přímo jako zaměstnanec pekárny, měl na starost rozvoz chleba v Ústí nad Labem a okolí.

Dlouhý Jan

 • Člen České federace všech odborů (1904 – 1908)
 • v roce 1907 organisoval sbírku na stávkující firmy Theodora Mastného v Lomnici nad Popelkou

Dlouhý Antonín – Machendorf/ Liberec

 • Severovýchodočeský anarchista z Machendorfu, dnes součást Liberce
 • Člen České federace všech odborů (1904 – 1908)
 • Člen místní skupiny ČFVO Machendorf
 • v roce 1907 důvěrník ČFVO Machendorf

Dobrá Teresie – Most

 • Severočeská anarchistka z Mostu.
 • Členka anarchistického ženského spolku Všeobecný spolek dělnic Pokrok v Mostě (1901 – 1914).
 • zakládající členka
 • vyloučena 31.3.1910

Dobrovolný Josef – Pardubice

 • Východočeský anarchista z Pardubic.
 • Povoláním strojník.
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Podepsal protest proti vyhoštění S.K Neumana z Řečkovic v roce 1906.

Dočekal – Francie

 • Anarchista v emigraci v Dijonu ve Francii.
 • Předplatitel časopisu „Zádruha“ (1908 – 1912) – orgán ČAF.

Dočkal – Libkovice

 • Severočeský anarchista z Libkovic.

Dolák František – Most

 • Severočeský anarchista a horník z Mostu
 • Člen Spolku horníků a hutníků v Mostě.
 • V roce 1907 zvolen za člena výboru Spolku horníků a hutníků v Mostě.

Doleček

 • Anarchista a příslušník mládeže. Distributor časopisu „Mladý Průkopník“ (1912 – 1914).

Doležal František – Ústí nad Orlicí

 • Východočeský anarchista z Ústí nad Orlicí.
 • Povoláním tkadlec.
 • V roce 1906 bydlel v Pardubicích.
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Příspěvek na společný vězeňský fond ČFVO a ČAF.

Doležal Karel – USA

 • Český anarchista žijící v USA v Clevelandu.
 • Americký sympatizant České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Příspěvky na soud Karla Vohryzka v roce 1906.

Doležal Josef (? – 1920) – Hostomice nad Bílinou

 • Severočeský anarchista a horník z Hostomic nad Bílinou.
 • Člen České anarchistické federace – ČAF ( 1904 – 1914), Federace českých anarchistů komunistů – FČAK (1914 – 1919) a bezvěrecké skupiny ČAF.
 • Člen Skupiny Volných Myslitelů „Svornost“ v Hostomicích.
 • V Hostomicích pořádal finanční sbírku na tiskový fond „Mladého průkopníka“ (1912 – 1914) v roce 1913.
 • Člen Zemská jednota horníků (1909–1915)
 • Člen Československém sdružení horníků – ČSH (1918 – 1930).
 • Důvěrníkem odbočky ČSH v Hostomicích.
 • Zemřel v dubnu 1920 a dne 13.4.1920 bezvěrecký pohřben v Hostomicích za hojné účasti anarchistů a rodiny.

Doležal B. J. – USA

 • Český anarchista žijící v USA v Clevelandu.
 • Americký sympatizant České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Příspěvky na zesnulého člena ČFVO Františka Linharta.

Dohnal Josef

 • Severočeský anarchista.
 • Člen anarchistické skupiny „Politický spolek anarchistů Vilém Körber v Čechách“.
 • Redaktor časopisu „Bezvládí“ (1905 – 1907) v Nových Verneřicích u Mostu.

Doma J. – USA

 • Český anarchista žijící v USA v New Yorku.
 • Člen české sekce Mezinárodní dělnické jednoty – International workingmen asociation (IWA) – tzv černá internacionála.
 • Redaktor časopisu „Proletář“ v New Yorku – publikační orgán MDJ.

DONAUF Jan – Jablonec nad Nisou

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • povoláním krejčí
 • člen Odborného spolku krejčí v Jablonci nad Nisou
 • v roce 1897 podpora 10 zl od spolku v nezaměstnanosti

Dostál Antonín – Machendorf/Liberec

 • Severovýchodočeský anarchista z Machendorfu u Liberce.
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Distributor časopisů ČFVO „Omladina“, „Nová Omladina“ a „Komuna“.
 • Sbírka na stávkující anarchistické horníky v roce 1906 do Lomu.

Dostál Silva – Most

 • Severočeský anarchista a antimilitarista z Mostu.
 • Příslušník anarchistické mládeže.
 • Člen a důvěrník spolku „Klub mládeže Ratoslest“ – odbočka v Mostě.
 • Člen Vzdělávacím dělnickém spolku v Mostě
 • Člen dramatického kroužku při „Vzdělávacím dělnickém spolku v Mostě“.
 • Příspěvek na tiskový fond „Mladý Průkopník“ (1912 – 1914).
 • Bydlel na adrese Kohlenbergstrasse č. p. 20 v Mostě.

Doubek Václav – Zabrušany

 • Severočeský hostinský ze Zabrušan, kde provozoval hostinec, ten sloužil jako spolková místnost pro anarchistické spolky a organizace.
 • Předplatitel anarchistického týdeníku Hornické listy.

Douda Jan – Duchcov/Hnidousy

 • Severočeský anarchista z Duchcova.
 • Později v Nových Hnidousích na Kladensku.
 • Člen Vzdělávacího spolku Omladina v Duchcově.
 • Člen Politický klub dělnický v Duchcově.
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908)
 • Člen místní organizace ČFVO Duchcov.
 • Delegát na sjezdu ČFVO ve dnech 28-29.srpna 1906, na sjezdu zvolen starostou ČFVO. Sjezd rozhodl, že na výkon funkce dostane peníze, aby se mohl starostování plně věnovat.
 • V jeho bytě v Tělocvičné ulici č.p. 521 byla zřízena kancelář ČFVO.
 • Aktivní účastník anarchistické hornické stávky v roce 1906. Organizátor a účastník tábora stávkujících horníků v Duchcově dne 2. 9. 1906, naplánovaná souběžně konferencí báňského společenstva, kterou obeslalo svými delegáty 103 dolů ze 132 v Čechách. Převahu měli zástupci sociálně demokratických odborů Hornické unie, kteří odmítali stávku podpořit a žádali její ukončení. Souběžně s jednáním konference pořádala ČFVO velkou demonstraci, na níž se sešlo skoro 10 tisíc horníků (další menší anarchistické hornické shromáždění bylo i v Hostomicích). Po tom co se shromáždění horníci dozvěděli o manipulacích při hlasování a že konference se vyjádřila pro ukončení stávky, vtrhli naštvaní horníci do jednacího sálu a požadovali vydání hlasovacího protokolu, jelikož jim ho sociálně demokratičtí delegáti odmítali vydat, byli ztlučení. Jan Douda se snažil zabránit mlácení sociálně demokratických vůdců a nabádal k nenásilí. Poté co do sálu vtrhla police a začala zatýkat, byl zatčen i on společně s dalšími anarchistickými předáky. Ve vyšetřovací vazbě strávil 8 měsíců.
 • Dne 26.listopadu 1906 se konal soud, a byl osvobozen jako ostatní anarchisté, jediný Bedřich kalina obdržel 4 měsíce vězení.
 • Potom co vyšel z vazby a jako nepohodlná osoba coby přední člen anarchistického odborového svazu dne 16.12.1906 vypovězen z Duchcova, byla mu dána 14 denní lhůta, odvolal se k soudu.
 • Starosta celé ČFVO v roce 1907.
 • Delegát na sjezdu ČFVO dne 31.3.1907 v Duchcově, kde je zvolen do zvláštního komité, které mělo na starost dle usnesení sjezdu založit Říšskou federaci horníků.
 • Člen Hornické federace při ČFVO (1907–1908).
 • Bydlel v Duchcově č.p.578.
 • Koordinátor poškozených horníků ve věci přeplatků bratrské pokladně, kdo chtěl žalovat bratrskou pokladnu o navrácení peněz měl se na něj jako na starostu ČFVO obracet v roce 1907. Společné žaloby ČFVO podávala každý měsíc.
 • Organizátor anarchistického 1.máje 1907 v Duchcově. Anarchistické máje se jako každý rok proudilo zúčastnit několik tisíc anarchistů z města a okolí, davy lidí směřovali na Sokolské cvičiště, to však bylo uzamčené, potom co změnilo vlastníka a anarchisté museli narychlo vybrat nové místo. Náhradou uspořádali veřejnou schůzi lidu v hotelu Union – Český dům na náměstí v Duchcově, přišlo několik stovek lidí, do hotelu se vešla jen jedna desetina a to bylo namačkáno hlava na hlavě. Veřejnou schůzi zahájil František Bruk, dalšími rečníky byli Hynek Holub, Jan Douda či Václav Krampera. Ten den pořádali akci k 1.máji také duchcovští sociální demokraté, přišlo však pouhých 50 lidí, povětšinou německých dělníků.
 • V roce 1910 navrhovatel a svolavatel ustavující valné hromady Politického klubu dělnického „Volnost“ v Motyčíně.
 • Ustavující valná hromada se konala dne 20.2.1910 v hostinci „U Charvátů“ v Motyčíně.
 • Zakládající člen Všeodborového sdružení dělníků OCHRANA (1910 – 1914), na ustanovující schůzi 5.6.1910 v hostinci Austria v Duchcově zvolen místopředsedu pro Kladno.
 • V roce 1910 bydlel na adrese Nové Hnidousy č.p. 140 a zvolen za důvěrníka anarchistů v Hnidousích.
 • Distributor anarchistického týdeníku Hornické listy.
 • Člen Zemské jednoty horníků (1909 -1915).
 • Zakládající člen Novokooperačního dělnického spotřebního a výrobního družstva „Sdružená síla“ v Motyčíně, na ustanovující valné hromadě dne 17.7.1910 určen členem ustanovující komise družstva.

Douda Josef (? – 1937) – Duchcov/Praha

 • Severočeský anarchista a horník z Duchcova.
 • Kolem roku 1906 bydlel v Oseku.
 • Člen Vzdělávacího spolku Omladina v Duchcově.
 • Řečník na několikatisícové veřejné schůzi horníků během stávky 1906.
 • Později se stěhuje do Prahy.
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908)
 • Člen Hornické federace – HF (1907–1908) a zvolen předsedou.
 • Člen anarchistické delegace stávkového výboru do Trnovan v roce 1906.
 • Řečník na táboru lidu svolaném ČFVO 3. září 1906 v Lomu.
 • Za anarchistickou stávku horníků v roce 1906 zatčen a souzen.
 • V roce 1908 jeden ze svolavatelů hornicko-hutnického sjezdu v Praze – Braníku.
 • Během perzekuce duchcovských anarchistů antimilitaristů za rozšiřování antimilitaristických plakátů, které se objevili v okolí Duchcova na 1.máje 1908, u něj proběhla policejní domovní prohlídka dne 6. května 1908.
 • Člen České anarchistické federace – ČAF (1904 – 1914)
 • Člen Federace českých anarchistů komunistů – FČAK (1914 – 1919).
 • V roce 1914 zvolen sjezdem za člena komise na dopracování programu FČAK za pražské organizace. Zároveň zvolen za zemského důvěrníka FČAK. A zvolen do vydavatelstva časopisů „Zádruha“ a Mladý Průkopník“.
 • Zemřel 5. prosince 1937.

Douša Alois (1869 – 1939) – Košťany

 • Severočeský anarchista a sklář z Košťan
 • narodil se 6. prosince 1867 v Dolanech u Kladna
 • manželka Marie Doušová
 • K anarchistickému hnutí se dostal již v jeho počátcích, v období tzv. neodvislých socialistů
 • Člen České anarchistické federace – ČAF (1904 – 1914), odbočka ČAF – Košťany.
 • Distributor časopisu „Mladý Průkopník“ (1912 – 1914)
 • Člen a iniciátor skupiny anarchistických bezvěrců v Košťanech(1919)
 • Bydlel na adrese Košťany č.p. 174 u Teplic.
 • Karlova ulice 319 (1919)
 • zemřel 29. září 1939

Dragoun Josef František – Osek

 • Severočeský anarchista z Oseka.
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).

Drahoňovský Štěpán – Hrádek u Liberce

 • Severovýchodočeský anarchista z Hrádku u Liberce.
 • Člen Federace bezvěrců při České anarchistické federaci (1912 – 1914). Přihláška pro anarchisty – bezvěrce byla zveřejněna v časopise „Zádruha“ v čísle 18 z listopadu roku 1912. Jeho výstup z církve a přihlášení se do seznamu anarchistických bezvěrců bylo oznámeno v časopise Zádruha – publikační orgán ČAF.

Draxl Václav – Duchcov

 • Severočeský anarchista a horník z Duchcova.
 • Člen Severočeské hornické federace
 • Člen Volného sdružení českých horníků
 • Člen Hornické federace při ČFVO.
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Člen Zemské jednoty horníků.
 • Člen České anarchistické federace – ČAF (1904 – 1914)
 • Člen Federace českých anarchistů komunistů – FČAK (1914 – 1919).
 • Redaktor anarchistického týdeníku Hornické listy.
 • Člen Sdružení československých horníků (1918 – 1930).
 • Na základě konference anarchistické mládeže, která rozhodla o vydávání vlastního časopisu anarchistické omladiny, pověřen společně s Františkem Venclovským obstarat vydávání tohoto listu s názvem „Mladý průkopník“ a byl delegován jako člen přípravného výboru.
 • Bydlel na adrese Duchcov č.p. 521.

Dražan František – Svatava

 • Severozápadočeský anarchista ze Svatavy (Zvodavy) na Sokolovsku.
 • Zakládající člen Všeodborového spolku Pokrok pro Zvodavu a okolí.
 • Na ustanovující valné hromadě 7. července 1907 zvolen za člena výboru.

Dráždil František

 • Severočeský anarchista a horník.
 • Předplatitel anarchistického týdeníku Hornické listy (1905 – 1939).

Drbal

 • Anarchista a předplatitel časopisu „Zádruha“ (1908 – 1914) – orgán ČAF.

Drbohlav Josef – Mladá Boleslav

 • Středočeský anarchista z Mladoboleslavska.
 • Patřil k první generaci anarchistů.
 • V roce 1894 proběhl politický soudní proces s šesti anarchisty v Mladé Boleslavi. Soudem v Mladé Boleslavi byli odsouzeni za rozšiřování anarchistického časopisu „Pomsta“, který byl tajně pašován ze zahraničí do českých zemích. Časopis „Pomsta“ byl nejspíše vydáván českými anarchisty v Anglii a hlásil se k odkazu časopisu „Budoucnost“ vydávanou v Chicagu a propagandě činu Johanna Mosta.
 • Za rozšiřování časopisu dostali obvinění anarchisté vysoké tresty: Drbohlav Josef dostal 15 měsíců těžkého žaláře.

Drbohlav Jan – Liberec

 • Severovýchodočeský anarchista z Liberecka.
 • Patřil k první generaci anarchistů.
 • Povoláním tkadlec, v roce 1887 zaměstnán jako krejčovský pomocník v Žitavě.
 • Při domovní prohlídce u anarchisty Josefa Madle objeven adresář anarchistů, na kterém byl uveden, od té doby pod policejním dohledem a veden jako anarchista.
 • Otec krejčí František Drbohlav v roce 1887 již zesnulý. Matka Anna Drbohlavová, bydlela na adrese Myslivecká ulice č.p.3 v Liberci.

Drbohlavová Anna – Liberec

 • Severovýchodočeská anarchistka z Liberce (1887).
 • Patřila k první generaci anarchistů.
 • Při domovní prohlídce u anarchisty Josefa Madle objeven adresář anarchistů, na kterém byla uvedena, od té doby pod policejním dohledem a vedena jako anarchistka společně se svým synem Janem Drbohlavem.
 • Manžel krejčí František Drbohlav v roce 1887 již zesnulý. Syn Jan Drbohlav také krejčí.
 • Bydlela na adrese Myslivecká ulice č.p.3 v Liberci.

Drda Silver – Modlany

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků, v té době v Hostomicích
 • distributor anarchistického časopisu „Proletář“ (1896 -1897)
 • Severočeský anarchista a horník později z Modlan
 • Pracoval na dole Dobelhof III u Modlan.
 • Distributor anarchistického týdeníku Hornické listy.
 • Člen Zemské jednoty horníků (1909 -1915) a člen výboru
 • v roce 1910 mu měli být zasílany přihlášky za členy Zemské jednoty horníků v odbočce Bohosudov.
 • Člen Spolku osazenstva dolu Dobelhof III, v roce 1910 předseda spolku.
 • Předpokládáme člen České anarchistické federace – ČAF (1904 – 1914).
 • Distributor časopisů „Mladý Průkopník“ (1912 – 1914) a „Zádruha“ (1908 – 1914) – orgán ČAF.
 • Bydlel na adrese Modlany č.p.91.

Draxl Václav (1874 – 1939)

 • Severočeský anarchista, horník a redaktor z Duchcova.
 • Narozen 16. ledna 1874 [chybně uváděno 1879] Cukmantl u Teplic.
 • zemřel 3. listopadu 1939 Praze.
 • Účastník ustavující valné hromady Hornické federace 3. 11. 1907 v Českém domě v Duchcově. Na této valné hromadě zvolen obvodním důvěrníkem (místostarostou) Hornické federace pro Chabařovice.
 • Redaktor anarchistického týdeníku Hornické listy.
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Člen Zemské jednoty horníků (1909 _1915).
 • Na ustanovující valné hromadě místní organizace ČFVO Chabařovice dne 8.září 1907 zvolen předsedou.
 • Účastník na Krajinské anarchistické konferenci v Mostě dne 7.7.1910.

Drexler Josef – Hrdlovka u Duchcova

 • Severočeský anarchista z Nové Vsi – Hrdlovky u Duchcova.
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).

Drobná Františka

 • Anarchistka.
 • Předpokládáme členka České anarchistické federace – ČAF (1904 – 1914).
 • Distributorka časopisů „Mladý Průkopník“ (1912 – 1914) a „Zádruha“ (1908 – 1914) – orgán ČAF.

Drobná Josefa – Záluží u Mostu

 • Severočeská anarchistka ze Záluží u Mostu.
 • Členka Federace bezvěrců při České anarchistické federaci (1912 – 1914). Přihláška pro anarchisty – bezvěrce byla zveřejněna v časopise „Zádruha“ v čísle 18 z listopadu roku 1912. Její výstup z církve a přihlášení se do seznamu anarchistických bezvěrců bylo oznámeno v časopise Zádruha – publikační orgán ČAF.

Drška Antonín – Hrdlovka u Duchcova

 • Severočeský anarchista z Nové Vsi – Hrdlovky u Duchcova
 • povoláním horník
 • Člen Dělnické potravní jednoty – Hrdlovka (1898 – 1948)
 • na valné hromadě 27.listopadu 1927 zvolen přísedícím členem představenstva družstva
 • na valné hromadě 13.května 1928 zvolen přísedícím členem představenstva družstva
 • na valné hromadě 1929 zvolen přísedícím členem představenstva družstva
 • na valné hromadě 1930 zvolen přísedícím členem představenstva družstva
 • na valné hromadě 1930 zvolen přísedícím členem představenstva družstva
 • na valné hromadě 1931 zvolen přísedícím členem představenstva družstva
 • na valné hromadě 1932 zvolen přísedícím členem představenstva družstva
 • na valné hromadě 1933 zvolen přísedícím členem představenstva družstva
 • na valné hromadě 1934 zvolen přísedícím členem představenstva družstva
 • na valné hromadě 1935 zvolen přísedícím členem představenstva družstva
 • na valné hromadě 1936 zvolen přísedícím členem představenstva družstva

Drzka Karel Stanislav – Praha

 • Pražský anarchista a příslušník skupiny novoměstské anarchistické mládeže.
 • Přednáška o sebevýchově.
 • Dopisoval do časopisu „Volné listy“ (1890 – 1917) v USA.
 • Člen České anarchistické federace – ČAF (1904 – 1914)
 • Člen Federace českých anarchistů komunistů – FČAK (1914 – 1919).
 • V roce 1914 zvolen za člena komise k dopracování programu FČAK za mládež, dále zvolen zemským důvěrníkem FČAK. A zvolen do vydavatelstva časopisů „Zádruha“ a Mladý Průkopník“.
 • V roce 1914 odhalen jako spolupracovník policie a z hnutí vyloučen!

Dubský Jan – Ervenice

 • Severočeský anarchista z Ervenic.
 • Člen Federace bezvěrců při České anarchistické federaci (1912 – 1914). Přihláška pro anarchisty – bezvěrce byla zveřejněna v časopise „Zádruha“ v čísle 18 z listopadu roku 1912. Jeho výstup z církve a přihlášení se do seznamu anarchistických bezvěrců bylo oznámeno v časopise Zádruha – publikační orgán ČAF.

Dubská Anna – Ervenice

 • Severočeská anarchistka z Ervenic.
 • Členka Federace bezvěrců při České anarchistické federaci (1912 – 1914). Přihláška pro anarchisty – bezvěrce byla zveřejněna v časopise „Zádruha“ v čísle 18 z listopadu roku 1912. Její výstup z církve a přihlášení se do seznamu anarchistických bezvěrců bylo oznámeno v časopise Zádruha – publikační orgán ČAF.

Duffek František – Vídeň

 • Český anarchista působící ve Vídni.
 • Vydavatel a redaktor časopisu „Volné listy“ ve Vídni ( 1893 – 1895).

Duhan Jan – Louny

 • Severočeský anarchista a básník z Lounska.
 • Příslušník anarchistické mládeže.
 • Psal do časopisu „Mladý Průkopník“ (1912- 1914).
 • Jeho básně otiskovány v anarchistických časopisech Omladina, Nová Omladina, Hornické listy či Lučan.
 • V únoru 1907 vydal vlastním nákladem sociálních a lyrických básní. Kniha měla 60 stran, v subskripci za 70 haléřů, v obchodech za 1 korunu. Objednávky knih vyřizoval lounský anarchista Leopold Pinkava.
 • Účastník konference anarchistické mládeže 27.2.1910 v Kopistech, na které se rozhodlo o vydávaní časopisu anarchistické mládeže Mladém průkopníku.
 • Na konferenci zvolen hlavním redaktorem. Původně mělo první číslo vyjít 15.3.1910 v Mostě. Nakonec redakce přeložena do Loun a vyšlo až v létě.

Ducháč Josef – Liberec

 • Severovýchodočeský anarchista z Liberce.
 • Patřil k první generaci anarchistů.
 • Člen a pokladník Všeobecně vzdělávacího spolku Omladina pro Liberec a okolí (1892).

Duchek Anton – Hodkovice nad Mohelkou

 • Severovýchodočeský anarchista z Hodkovic nad Mohelkou.
 • Patřil k první generaci anarchistů, kteří byli ovlivnění propagandou činem, především časopisy Johana Mosta „Freiheit“, americkým časopisem „Budoucnost“ vydávaným českými anarchisty v USA a „Pomstou“ vydávanou českými anarchisty v Anglii, tyto časopisy byly tajně pašovány a rozšiřovány mezi českým radikálním dělnictvem.
 • Pro své anarchistické názory dán pod přísný policejní dohled, každý jeho pohyb byl bedlivě sledován rakouskou policií.
 • Povoláním truhlářský pomocník. V roce 1888 pracoval u Franze Schwarzbada v Liberci, ješte ten rok se odstěhoval za jeho bratrem holičem do Žitavy. V Žitavě našel práci u Adolfa Kretschera.
 • Nakonec se v roce 1888 rozhodl odjet do Švýcarska.

Duchoň Otakar – Sokolov

 • Západočeský anarchista ze Sokolova (Falknov nad Ohří).
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Člen výboru Dělnického spolku Budoucnost, založeného 18. 3. 1906, spolek byl součástí ČFVO.

Dundr Adolf

 • Severočeský anarchista a horník.
 • Patřil ke generaci neodvislých socialistů, průkopníků anarchismu mezi horníky. Spolupracovník anarchisty a redaktora Tomeše Kašeho.
 • Podílel se na organizaci anarchistické hornické stávky na Mostecku, Duchcovsku a Chomutovsku ve dnech 29.9 až 10. 10. 1896. Do stávky vstoupilo přes 8000 horníků z 57 dolů. Stávkující požadovali zvýšení mezd a zkrácení pracovní doby. Někteří horníci přešli v průběhu stávky i k ostřejším formám boje – k rozbíjení oken důlních kanceláří, přeřezávání telefonního vedení, poškozování strojů. Několik důlních úředníků bylo napadeno a ztlučeno, tvrdě se zacházelo i se stávkokazy. Okresní policejní hejtman proto z obav před dalších eskalací přímých akcí povolal silné četnické oddíly za asistence 2 500 vojáků, stávka byla prohlášena za vzpouru a postavena mimo zákon. Policie a armáda rozehnala stávkující okupují okolí dolů a akce byla zlomena. 348 horníků (hlavně anarchistů) přišlo o zaměstnání, 77 jich bylo různě úředně trestáno (hlavně vypovězením z oblasti a zákazem pobytu).
 • Pro organizaci a za aktivní účast na stávce zatčen a odsouzen, obviněn z nabádání horníků k zastavení práce.

Durk – Smečno

 • Středočeský anarchista ze Smečna na Kladensku.
 • Příslušník anarchistické a antimilitaristické mládeže.
 • Při vojenském odvodu branců kráčel společně s dalším anarchistou Lokajíčkem v čele průvodu antimilitaristické mládeže za zpěvu revolučních a českých písní. Před Slaným je zastavilo četnictvo, došlo k šarvátkám a strkanicím, zatčeno několik mladých.
 • Dne 19. června 1908 byl odsouzen na 7 dní žaláře za to, že měl na klopě připnutý anarchistický antimilitaristický odznak.

Dušek Karel – Liberec

 • Severovýchodočeský anarchista z Liberce.
 • Patřil k první generaci anarchistů.
 • Člen výboru Všeobecně vzdělávacího spolku Omladina pro Liberec a okolí (1893).

Dvořáček Antonín – Košťany

 • Severočeský anarchista a obuvník z Košťan u Teplic.
 • Člen „Spolku Omladina“ v Duchcově.
 • Redakce časopisu „Omladina“ (1897).

Dvořák Čeněk – Lom

 • Severočeský anarchista z Lomu.
 • člen Dělnického potravního družstva Volnost v Lomu
 • Na valné hromadě Dělnického potravního družstva Volnost dne 21.11.1907 zvolen do dozorčí rady

Dvořák Jan – Kopisty

 • Severočeský anarchista a horník z Kopist u Mostu.
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Příspěvek na vězněného anarchistu a člena ČFVO Jana Doudu.
 • Předpokládáme člen České anarchistické federace – ČAF (1904 – 1914).
 • Člen Federace bezvěrců při České anarchistické federaci (1912 – 1914). Přihláška pro anarchisty – bezvěrce byla zveřejněna v časopise „Zádruha“ v čísle 18 z listopadu roku 1912. Jeho výstup z církve a přihlášení se do seznamu anarchistických bezvěrců bylo oznámeno v časopise Zádruha – publikační orgán ČAF.
 • Člen Pěvecko – vzdělávacího spolku Lidumil v Kopistech. V letech 1908 – 1909 zastával ve spolku funkci předsedy.
 • Člen Zemské jednoty horníků (1909 – 1915).
 • Distributor anarchistických brožur vydaných Zemskou jednotou horníků.
 • Distributor anarchistického týdeníku Hornické listy (1905 – 1939).

Dvořák Josef František

 • Příslušník anarchistické mládeže.
 • Předpokládáme člen České anarchistické federace – ČAF (1904 – 1914).
 • Psal do časopisu „Mladý Průkopník“ (1912- 1914).
 • Distribuoval anarchistické časopisy „Zádruha“ (1908 – 1914) – publikační orgán ČAF a „Mladý Průkopník“ (1912 – 1914).

Dvořák Václav – Želénky

 • Severočeský anarchista ze Želének u Duchcova.
 • Člen Federace bezvěrců při České anarchistické federaci (1912 – 1914). Přihláška pro anarchisty – bezvěrce byla zveřejněna v časopise „Zádruha“ v čísle 18 z listopadu roku 1912. Jeho výstup z církve a přihlášení se do seznamu anarchistických bezvěrců bylo oznámeno v časopise Zádruha – publikační orgán ČAF.
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Sbírka na stávkující anarchistické horníky v roce 1906 do Lomu.

Dvořák Antonín – Želénky

 • Severočeský anarchista ze Želének u Duchcova.
 • Člen Federace bezvěrců při České anarchistické federaci (1912 – 1914). Přihláška pro anarchisty – bezvěrce byla zveřejněna v časopise „Zádruha“ v čísle 18 z listopadu roku 1912. Jeho výstup z církve a přihlášení se do seznamu anarchistických bezvěrců bylo oznámeno v časopise Zádruha – publikační orgán ČAF.

Dvořáková

 • Anarchistka. Příspěvek na náhrobek zesnulého anarchisty Josefa Marka (1913).

Dvořáková Marie – Želénky

 • Severočeská anarchistka ze Želének u Duchcova.
 • Členka Federace bezvěrců při České anarchistické federaci (1912 – 1914). Přihláška pro anarchisty – bezvěrce byla zveřejněna v časopise „Zádruha“ v čísle 18 z listopadu roku 1912. Její výstup z církve a přihlášení se do seznamu anarchistických bezvěrců bylo oznámeno v časopise Zádruha – publikační orgán ČAF.

Dvořáková Aloisie – Most

 • Severočeská anarchistka z Mostu.
 • Členka anarchistického ženského spolku Všeobecný spolek dělnic Pokrok v Mostě (1901 – 1914).
 • přijata 7.7.1907

Dvořáková Marie – Most

 • Severočeská anarchistka z Mostu.
 • Členka anarchistického ženského spolku Všeobecný spolek dělnic Pokrok v Mostě (1901 – 1914).
 • přijata 27.10.1901

Dyntar Josef – Náchod

 • Východočeský anarchista z Náchoda.
 • Povoláním krejčí.
 • Účastník hnutí neodvislých socialistů, jak se zpočátku první generace anarchistů označovala.
 • Delegát na anarchistické konferenci v Praze ve dnech 29 – 30. května 1898.

Eisenhamer – Motyčín

 • Středočeský anarchista z Motyčína na Kladensku.
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Příspěvek na společný vězeňský fond ČFVO a ČAF.

Elsnic Karel – Čistá/Most

 • Severozápadočeský anarchista a horník z Čisté (Lauterbachu) na Sokolovsku
 • později působí v Mostě min od roku 1906.
 • Někdy uváděn jako Karel Elsnitz či Elznitz.
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Účastník zakládající schůze ČFVO Most dne 27.5.1906, kde byl zvolen pokladníkem.
 • Účastník ustavující valné hromady Hornické federace 3. 11. 1907 v Českém domě v Duchcově. Na této valné hromadě zvolen revírním důvěrníkem Hornické federace.
 • Zakládající člen anarchosyndikalistické Zemské jednoty horníků (1909 – 1915), na ustanovující valné hromadě 21.února 1909 v Lomu zvolen místojednatelem.
 • Předpokládáme člen České anarchistické federace – ČAF (1904 – 1914).
 • Člen Vzdělávacího spolku v Mostě roku 1907, který zastupoval na konferencích jako delegát.
 • Distributor Lidové přírodovědecké knihovny při ČAF.
 • Distributor časopisu „Práce“, publikační orgán ČAF.
 • Projev na anarchistické demonstraci na 1.máje 1906.
 • Člen anarchistické Skupiny bezvěrců v Mostě, v roce 1908 působil jako důvěrník skupiny. V té době bydlel v Plynární ulici č.p. 626 v Mostě.
 • Příspěvek na společný vězeňský fond ČFVO a ČAF.
 • V roce 1908 uspořádal finanční sbírku v Duchcově na podporu stávkujících textilních dělníků ČFVO v Horním Litvínově.
 • Účastník na Krajinské anarchistické konferenci v Mostě dne 7.7.1910.
 • Na valné hromadě Zemské jednoty horníků 10.7.1910 konané v hostinci Janský dvůr v Mostě se František Podolka vzdal funkce předsedy, místo něj zvolen do výboru společně s Františkem Fišerem.
 • V roce 1910 předseda Zemské jednoty horníků. Bydlel na adrese Plynárenská č.p. 606 v Mostě.

Elsnic Josef – Čistá

 • Severozápadočeský anarchista z Čisté (Lauterbachu) na Sokolovsku.
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Dne 25.srpna 1907 řečnil na táboru lidu ve Zvodavě proti zradě sociální demokracie při stávce.
 • Psal články a zprávy do anarchistického týdeníku Hornické listy.
 • Na sjezdu ČFVO dne 14.července 1907 v Duchcově, v hotelu Union (Český dům) zvolen za okresního důvěrníka pro Sokolov.
 • Předplatitel anarchistického týdeníku Hornické listy.

Elsnic František – Most

 • Severočeský anarchista z Mostu.
 • Manželka Aloisie Elsnicová, svatba 1909.
 • Člen Vzdělávacího spolku v Mostě.

Elsnicová Aloisie

 • Severočeská anarchistka z Mostu.
 • Manžel František Elsnic, svatba 1909.
 • Za svobodna Trousilová.
 • Členka Vzdělávacího spolku v Mostě.

Elsnicová – Most

 • Severočeská anarchistka z Mostu.
 • Členka České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Projev na anarchistické demonstraci na 1.máje 1906.

Endršt

 • Předpokládáme člen České anarchistické federace – ČAF (1904 – 1914).
 • Distributor časopisu „Zádruha“ (1908 – 1914) – orgán ČAF.

Erban Augustin Mudr. (1865 – 1915) – Hořice

 • Východočeský anarchista z Hořic v Podkrkonoší.
 • Člen České anarchistické federace – ČAF (1904 – 1914)
 • Člen Federace českých anarchistů komunistů – FČAK (1914 – 1919).
 • Distributor časopisu „Zádruha“ (1908 – 1912) – orgán ČAF.
 • Důvěrník Federační komise pro severovýchod. V roce 1914 zvolen do komise k dopracování programu FČAK za severovýchod.
 • Povoláním primář Okresní nemocnice v Hořicích – lekář chudých dělníků.
 • Oženil se s Hermínou Erbananovou (rozená Zaslová).
 • Starosta místního Sokola a ochotnický herec.
 • Zahynul na frontě za 1.světové války v roce 1915 na Balkáně.
 • Člen místního Vzdělávacího spolku „Omladina“

Erlebach František – Liberec

 • Severovýchodočeský anarchista z Liberce
 • člen a revisor Všeobecně vzdělávacího spolku Omladina pro Liberec a okolí (1892).

Erlebach Josef – Mrklov

 • Východočeský anarchista a tovární dělník z Mrklova.
 • Policie v Jilemnickém okresu ho evidovala jako anarchistického agitátora mezi branci.

Ernecker Josef – Dvůr Králové/Turnov

 • Východočeský anarchista z Dvora Králové nad Labem a poté Turnova.
 • Člen a jednatel spolku „Klub mládeže Ratolest“ ve Dvoře Králové nad Labem (1910 – 1914).
 • Člen České anarchistické federace – ČAF (1904 – 1914)
 • Člen  Federace českých anarchistů komunistů – FČAK (1914 – 1919).
 • V roce 1914 zvolen za člena komise k dopracování programu FČAK za mládež.
 • Distributor časopisů „Mladý Průkopník“ (1912–1914) a „Zádruha“ (1908 – 1914) – orgán ČAF.
 • Padl na frontě 1.světové války.

Ertl Jan – Duchcov

 • Severočeský anarchista a horník z Duchcova.
 • Člen Hornického odborného spolku v Duchcově.

Fabián – Dvůr Králové nad Labem

 • Východočeský anarchista a antimilitarista ze Dvora Královí.
 • Člen spolku „ Klub mládeže Ratolest“ ve Dvoře Králové nad Labem.
 • Člen České anarchistické federace – ČAF (1904 – 1914)
 • Člen Federace českých anarchistů komunistů – FČAK (1914 – 1919).
 • Spolupracovník Mudr. Bohuslava Vrbenského.

Faitl Josef – Most

 • Severočeský anarchista a horník z Mostu

Fárek Rudolf

 • Anarchista a přední účastník hnutí neodvislých socialistů, jak se zpočátku první generace anarchistů označovala. Spolupracovník Viléma Körbera.
 • Redaktor časopisu „Omladina“ a „Pokrok“ v Kolíně (1895 – 1896).

Fencl Josef – Bukva u Sokolova

 • Západočeský anarchista z Bukvy ze Sokolova (Falknov nad Ohří).
 • Člen Všeodborového spolku dělníků a dělnic Budoucnost v Bukvě, založeného 18. 3. 1906, spolek byl součástí ČFVO.
 • Na valné konferenci Všeodborového spolku dělníků a dělnic Budoucnost dne 3.února 1907 zvolen knihovníkem.
 • Člen České federace všech odborů (1904 -1908)

Ferda Václav – Nová Ves u Duchcova

 • Severočeský anarchista z Nové Vsi u Duchcova
 • povoláním zedník
 • Člen místní skupiny Hornické federace (1907 – 1908)
 • Člen České federace všech odborů (1904 -1908)
 • Člen Dělnického potravního družstva v Hrdlovce (1898 -1948)
 • v lednu 1908 zvolen přísedícím členem představenstva družstva

Feierfeil František (1889-1944) – Zabrušany

 • Severočeský anarchista ze Zabrušan.
 • narodil 11. srpna 1889 v Mostě, rodina pocházela z Milaveč na Domažlicku.
 • Bezvěrecký sňatek s Jeničkou Hudečkovou v lednu 1914.
 • Člen Vzdělávacího spolku Omladina v Duchcově
 • Člen místní odbočky skupina bezvěrců ČAF.
 • Člen České anarchistické federace – ČAF (1904 – 1918), odbočka ČAF Zabrušany.
 • Člen Federace českých anarchistů komunistů – FČAK (1914 – 1919).
 • Člen Federace bezvěrců při České anarchistické federaci (1912 – 1914). Přihláška pro anarchisty – bezvěrce byla zveřejněna v časopise „Zádruha“ v čísle 18 z listopadu roku 1912. Jeho výstup z církve a přihlášení se do seznamu anarchistických bezvěrců bylo oznámeno v časopise Zádruha – publikační orgán ČAF.
 • Člen Zemské jednoty horníků (1909 – 1915)
 • Člen Sdružení československých horníků (1918 – 1930)
 • v roce 1926 zvolen za předsedu místní odbočky Sdružení československých horníků
 • Zakladatel místní Skupiny bezvěrců v roce 1919
 • člen Svazu socialistických bezvěrců (1918 -1926)
 • bydlel na adrese Zabrušany č. p. 77
 • zemřel 24. dubna 1944

Feierfeilová Jana (1894 – 1950) – Zabrušany

 • Severočeská anarchistka ze Zabrušan.
 • narodila 12. září 1894 v Duchcově
 • manželka Františka Feierfeila, za svobodna Hudečková
 • Členka Federace bezvěrců při České anarchistické federaci (1912 – 1914). Přihláška pro anarchisty – bezvěrce byla zveřejněna v časopise „Zádruha“ v čísle 18 z listopadu roku 1912. Její výstup z církve a přihlášení se do seznamu anarchistických bezvěrců bylo oznámeno v časopise Zádruha – publikační orgán ČAF.

Feitl František – Liberec

 • Severovýchodočeský anarchista z Liberce.
 • Pocházel z Brna.
 • Patřil k první generaci anarchistů, kteří byli ovlivnění propagandou činem, především časopisy Johana Mosta „Freiheit“, americkým časopisem „Budoucnost“ vydávaným českými anarchisty v USA a „Pomstou“ vydávanou českými anarchisty v Anglii, tyto časopisy byly tajně pašovány a rozšiřovány mezi českým radikálním dělnictvem.
 • Pro své anarchistické názory dán pod přísný policejní dohled, každý jeho pohyb byl bedlivě sledován rakouskou policií.
 • V roce 1885 pracoval jako číšník v hotelu „Zlatý lev“ v Liberci.
 • V roce 1885 vyšetřován za rozšiřování anarchistických tiskovin, bylo proti němu zahájeno soudní řízení.

FEJFAR Antonín – Kopisty

 • Severočeský anarchista z Kopist.
 • Povoláním holič.

FEJFAR Josef – Verneřice

 • aktivní od 90.let 19. století v anarchistickém hnutí v místních dělnických spolcích
 • v roce 1897 příspěvek na stávkující tkalce u firmy Sig. Goldschmidt v Hrádku u Liberce

FENCL František – Ledvic

 • Severočeský anarchista z Ledvic.
 • Člen Volné Myšlenky v Ledvicích.
 • V roce 1908 zvolen jednatelem Volné myšlenky v Ledvicích.
 • Organizátor I.konference Volné myšlenky na severu dne 7.června 1908.

Fencl Antonín – Most

 • Severočeský anarchista a horník z Mostu
 • Člen Spolku horníků a hutníků v Mostě.
 • V roce 1907 zvolen za místopředsedu Spolku horníků a hutníků v Mostě.
 • V roce 1906 pracoval na dole Matylda.
 • V roce 1906 na dole uspořádal sbírku mezi horníky na organizaci akcí proti bratrské pokladně.
 • Člen Severočeské federace horníků (1903 – 1907)
 • Člen Volného sdružení českých horníků (1907)

Ferkl František – Mnichovo Hradiště

 • Severovýchodočeský anarchista z Mnihova Hradiště.
 • Příslušník první generace a účastník hnutí neodvislých socialistů, jak se zpočátku první generace anarchistů označovala.
 • Člen Všeobecně vzdělávacího spolku Omladina pro Liberec a okolí (1892).
 • Na starost kolportáž časopisu „Proletář“ v Mnihově Hradišti.

Felzman

 • Předplatitel časopisů „Mladý Průkopník“ (1912 – 1914) a „Zádruha“ (1908 – 1914) – orgán ČAF.

Ferda – Nová Ves u Duchcova

 • Severočeský anarchista a horník z Nové Vsi u Duchcova.
 • Člen Severočeské hornické federace (1903 – 1907)
 • Člen Volného sdružení českých horníků (1907)
 • Distributor anarchistického týdeníku Hornické listy.

Fiala František – Pardubice

 • Východočeský anarchista a tkadlec z Pardubic.
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Podepsal protest proti vyhoštění S.K Neumana z Řečkovic v roce 1906.

Fiala Josef – Most

 • Severočeský anarchista a antimilitarista z Mostu.
 • Příslušník anarchistické mládeže.
 • Předpokládáme člen České anarchistické federace (ČAF).
 • Distribuoval anarchistický časopis „Mladý Průkopník“ (1912 – 1914).
 • Člen a předseda spolku „Klub mládeže Ratolest“ v Mostě.
 • Bydlel na adrese Franz-Josefstrasse č. p. 1261 v Mostě.

Fiala František – Kopisty

 • Severočeský anarchista a horník z Kopist.
 • Manželka Františka Fialová.
 • V roce 1907 pracoval na dole Julius III.
 • Po dobu nemoci obdržel finanční podporu od spolupracovníků z dolu Julius III a kamarádů Matěje Vacka a Josefa Hůrky.

Fialová Františka – Kopisty

 • Severočeská anarchistka z Kopist.
 • Manžel František Fiala.

Fíla František – Duchcov

 • Severočeský anarchista a horník z Duchcova.
 • Člen Odborného hornicko hutnického podpůrného spolku v Duchcově.
 • Na valné hromadě spolku dne 18.listopadu 1906 zvolen za jednatele.
 • Člen Volného sdružení českých horníků (1907)
 • Bydlel na adrese Duchcov č.p. 603.

Fiala – USA

 • Česko – americký anarchista z Edwardsville v USA.
 • Člen Debatního kroužku v Edwardsville.

Filip František – České Budějovice

 • Jihočeský anarchista z Českých Budějovic.
 • Povoláním kloboučník.
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Delegát na sjezdu ČFVO 24.12.1908, na kterém byl zvolen důvěrníkem celé odborové federace.
 • Na sjezdu ČFVO dne 14.července 1907 v Duchcově, v hotelu Union (Český dům) zvolen za okresního důvěrníka pro České Budějovice.

Filip Václav – Louka u Litvínova

 • Severočeský anarchista a horník z Louky u Litvínova.
 • Člen Severočeské hornické federace (1903 -1907)
 • Člen Volného sdružení českých horníků (1907).
 • Člen České federace všech odborů (1904 -1908)
 • Distributor anarchistického týdeníku Hornické listy.
 • Předpokládáme člen České anarchistické federace – ČAF (1904 – 1914).
 • Distribuoval anarchistické časopisy „Zádruha“ (1908 – 1914) – publikační orgán ČAF a „Mladý Průkopník“ (1912 – 1914).
 • Člen Zemské jednoty horníků (1909 – 1915)
 • Člen Sdružení československých horníků – SČH (1918 – 1930), v roce 1919 zvolen předsedou odbočky SČH v Louce.
 • Příslušník anarchistické mládeže.
 • Účastník konference anarchistické mládeže 27.2.1910 v Kopistech, na které určen pro organizaci sbírky na vydání časopisu anarchistické mládeže Mladý Průkopník, obdržel k tomuto účelu sběrací listiny.
 • V roce 1907 vystoupil z katolické církve a stal se bezvěrcem, oznámil to na stránkách anarchistického listu „Komuna“

Filip – Beroun

 • Středočeský anarchista z Berouna.
 • Předplatitel anarchistického týdeníku Hornické listy.
 • V roce 1910 poslal peníze na sbírku na náhrobní kámen Tomeše Kašeho.

Fiřt Josef – Lom

 • Severočeský anarchista z Lomu.
 • člen Dělnického potravního družstva Volnost
 • Na valné hromadě Dělnického potravního družstva Volnost dne 21.11.1907 zvolen do dozorčí rady.

Fišer František – Růžodol u Mostu

 • Severočeský anarchista a horník z Růžodolu u Mostu
 • zakládající člen Novokooperační dělnické spotřební a výrobní družstvo „Unie“ v Lipětíně (1901-1903)
 • v roce 1903 zvolen členem dozorčí rady
 • povoláním horník

Fišer František – Most

 • Severočeský anarchista a horník z Mostu.
 • Člen Zemské jednoty horníků (1909 -1915).
 • Na valné hromadě Zemské jednoty horníků 10.7.1910 konané v hostinci Janský dvůr v Mostě se František Podolka vzdal funkce předsedy, místo něj zvolen do výboru společně s Karlem Elsnicem.

Fišer Karel – Most

 • Severočeský anarchista a knihtiskař z Mostu.
 • V roce poskytl redakci Hornických listů větší dar, aby podpořil jejich vydávání.

Fišer Vojtěch – Záluží u Mostu

 • Severočeský anarchista a horník ze Záluží u Mostu
 • člen Nákupního družstva spotřebitelů mléka „Pokrok“ v Maltýru (Záluží)
 • Nákupní družstvo zapsáno 4. března 1910.
 • V roce 1915 člen představenstva
 • V roce 1916 člen představenstva
 • V roce 1917 člen představenstva

Fišer Vojtěch – Bukva

 • Západočeský anarchista  a horník z Bukvy ze Sokolovska.
 • Člen Hornické federace při ČFVO (1907 – 1908)
 • Účastník ustavující valné hromady Hornické federace 3. 11. 1907 v Českém domě v Duchcově. Na této valné hromadě zvolen obvodním důvěrníkem (místostarostou) Hornické federace.
 • Hlavní řečník na anarchistickém 1.máji 1908 ve Svatavě u Sokolova.
 • Člen Všeodborového spolku dělníků a dělnic v Literbachu, v roce 1907 zastával funkci jednatele.
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908). Spolková místnost byla v hostinci u pana Jana Haboura.

Fišer Bohumil

 • Severočeský anarchista a působil na Duchcovsku.
 • Účastník hnutí neodvislých socialistů, jak se zpočátku první generace anarchistů označovala.
 • Zatčen v procesu s anarchisty tzv. „Vosí hnízda“ společně s dalšími 15 anarchisty. Nakonec propuštěn a nebyl ani souzen.

Fišer Josef (1873 – 1970) – Záluží u Mostu

 • Severočeský anarchista a horník ze Záluží u Mostu.
 • Narodil se 27. 11. 1873 v Horních Sekyřanech (Heřmanova Huť).
 • V Duchcově navštěvoval schůze anarchistických horníků v hostinci U Menclů.
 • Od roku 1893, kdy začal v Mostě vycházet časopis „Omladina“, aktivně spolupůsobil na všech akcích.
 • Účást na hornické stávce anarchistů v roce 1896.
 • Pracoval na dole Humboldt II – propuštěn za anarchosyndikalistické aktivity. Důvěrník horníku na šachtách.
 • Redakce časopisu „Hornické listy“.
 • Člen Severočeské federaci horníků (1903 – 1907)
 • Člen Volného sdružení českých horníků (1907)
 • Člen Hornické federaci (1907 – 1908).
 • Člen Zemské jednoty horníků (1909 -1915)
 • Zakládající člen anarchosyndikalistické Zemské jednoty horníků, na ustanovující valné hromadě 21.února 1909 v Lomu zvolen místopředsedou.
 • Po první světové válce předsedou revolučního Národního výboru v Záluží, kde tehdy žil.
 • Svolavatel I. sjezdu horníků a hutníků z řad anarchosyndikalistů konaném 28. a 29. prosince 1918 v Duchcově v Českém domě. Na tomto sjezdu založeno Sdružení československých horníků (1918 – 1930) a byl v roce 1918 zvolen do funkce správce této odborové organizace.
 • Člen Sdružení československých horníků (1918 – 1930)
 • V roce 1925 byl zvolen předsedou SČH.
 • Podílel na organizaci Sdružení socialistických skautů a skautek (1919 – 1932) a také Svazu socialistických bezvěrců (1918 – 1926).
 • Účastník Valné hromady ZJH v Mostě v roce 1909.
 • Člen Spolku divadelních ochotníků Thálie v Záluží u Mostu, v roce 1910 ve výboru.
 • Zemřel 6. 3. 1970 v Litvínově.

Fišer V.

 • Severočeský anarchista a horník.
 • Patřil ke generaci neodvislých socialistů, průkopníků anarchismu mezi horníky. Spolupracovník anarchisty a redaktora Tomeše Kašeho.
 • Podílel se na organizaci anarchistické hornické stávky na Mostecku, Duchcovsku a Chomutovsku ve dnech 29.9 až 10. 10. 1896. Do stávky vstoupilo přes 8000 horníků z 57 dolů. Stávkující požadovali zvýšení mezd a zkrácení pracovní doby. Někteří horníci přešli v průběhu stávky i k ostřejším formám boje – k rozbíjení oken důlních kanceláří, přeřezávání telefoního vedení, poškozování strojů. Několik důlních úředníků bylo napadeno a ztlučeno, tvrdě se zacházelo i se stávkokazy. Okresní policejní hejtman proto z obav před dalších eskalací přímých akcí povolal silné četnické oddíly za asistence 2 500 vojáků, stávka byla prohlášena za vzpouru a postavena mimo zákon. Policie a armáda rozehnala stávkující okupují okolí dolů a akce byla zlomena. 348 horníků (hlavně anarchistů) přišlo o zaměstnání, 77 jich bylo různě úředně trestáno (hlavně vypovězením z oblasti a zákazem pobytu).
 • Pro organizaci a za aktivní účast na stávce zatčen a odsouzen, obviněn z nabádání horníků k zastavení práce.

Fišer Václav – Lom

 • Severočeský anarchista a horník z Lomu.
 • Pracoval na dole Jan v Lomu.
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • V roce 1906 propuštěn za solidární stávku s kolegou společně s další stovkou anarchistických horníků na dole Jan. Perzekuce nepřestala ani potom, kvůli stávce propuštěn i z dalších zaměstnání, například ze stavby.

Fišerová Anežka – Záluží u Mostu

 • Severočeská anarchistka ze Záluží u Mostu.
 • Členka Federace bezvěrců při České anarchistické federaci (1912 – 1914).
 • Přihláška pro anarchisty – bezvěrce byla zveřejněna v časopise „Zádruha“ v čísle 18 z listopadu roku 1912. Její výstup z církve a přihlášení se do seznamu anarchistických bezvěrců bylo oznámeno v časopise Zádruha – publikační orgán ČAF.

Fišer Vendelín – Kopisty

 • Severočeský anarchista a horník z Kopist.
 • Organizoval sbírku na anarchistu Josefa Švejkovského v roce 1907.
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Bydlel na adrese Kopisty č.p. 219 u Mostu.

Fišer – Liberec

 • Severovýchodočeský anarchista z Liberce. Někdy psán Fischer.
 • V 80 letech 19.století emigroval do Anglie a usadil se v Londýně.
 • Patřil k první generaci anarchistů, kteří byli ovlivnění propagandou činem, především časopisy Johana Mosta „Freiheit“, americkým časopisem „Budoucnost“ vydávaným českými anarchisty v USA a „Pomstou“ vydávanou českými anarchisty v Anglii, tyto časopisy byly tajně pašovány a rozšiřovány mezi českým radikálním dělnictvem.
 • Pro své anarchistické názory dán pod přísný policejní dohled, každý jeho pohyb byl bedlivě sledován rakouskou policií.
 • V roce 1885 se objevil v Čechách, a podle policejních zpráv navštívil Liberec, bydlel u Františka Jonaty a stýkal se s Ottou Rinke alias Rau.

Fišerová Klotylda – Záluží u Mostu

 • Severočeská anarchistka ze Záluží u Mostu.
 • Členka Federace bezvěrců při České anarchistické federaci (1912 – 1914). Přihláška pro anarchisty – bezvěrce byla zveřejněna v časopise „Zádruha“ v čísle 18 z listopadu roku 1912. Její výstup z církve a přihlášení se do seznamu anarchistických bezvěrců bylo oznámeno v časopise Zádruha – publikační orgán ČAF.

Flédl Anton

 • Severovýchodočeský anarchista z Liberce.
 • Živil se jako kolportér.
 • Patřil k první generaci anarchistů, kteří byli ovlivnění propagandou činem, především časopisy Johana Mosta „Freiheit“, americkým časopisem „Budoucnost“ vydávaným českými anarchisty v USA a „Pomstou“ vydávanou českými anarchisty v Anglii, tyto časopisy byly tajně pašovány a rozšiřovány mezi českým radikálním dělnictvem.
 • Pro své anarchistické názory dán pod přísný policejní dohled, každý jeho pohyb byl bedlivě sledován rakouskou policií.
 • V roce 1892 pracoval jako kolportér novin v Praze pro distributora novin Bienerta.Ve spojení s anarchistou Eduardem Mlejnkem z Jablonce nad Nisou.

Fojtík Václav – USA

 • Česko – americký anarchista z Chicaga v USA.
 • Zařizoval a expedoval v roce 1910 brožuru Požehnání bez konce, která původně vyšla v anarchistickém časopise Zádruha, ale propadla celá cenzuře a konfiskaci.
 • Brožura v USA vyšla v nákladu 20 000 kusů.
 • Bydlel na adrese 1721 W 18 str. v Chicagu III.

Fojtl Josef – Ervenice

 • Severočeský anarchista z Ervenic.
 • Člen Federace bezvěrců při České anarchistické federaci (1912 – 1914). Přihláška pro anarchisty – bezvěrce byla zveřejněna v časopise „Zádruha“ v čísle 18 z listopadu roku 1912. Jeho výstup z církve a přihlášení se do seznamu anarchistických bezvěrců bylo oznámeno v časopise Zádruha – publikační orgán ČAF.

Forbelská Anna – Liberec

 • Severovýchodočeská anarchistka z Liberce.
 • Příslušnice první generace a účastnice hnutí neodvislých socialistů, jak se zpočátku první generace anarchistů označovala.
 • Členka výboru Všeobecně vzdělávacího spolku Omladina pro Liberec a okolí (1892).

Forejt Václav – Osek

 • Severočeský anarchista z Oseka.
 • Člen anarchistické tamburašského sboru „Veselí hoši“.

Formánek – Choceň

 • Východočeský anarchista z Chocně.
 • Předpokládáme člen České anarchistické federace – ČAF (1904 – 1914).
 • Distributor časopisu „Zádruha“ – orgán ČAF a kalendářů ČAF.

Formánek Jan – Vídeň

 • Český anarchista žijící a pracující poblíž Vídně v Erlachu.
 • Povoláním textilní dělník.
 • Účastník hnutí neodvislých socialistů, jak se zpočátku první generace anarchistů označovala.
 • Delegát na anarchistické konferenci v Praze ve dnech 29 – 30. května 1898.
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • V roce 1906 během stávky textilních dělníků v dolním Rakousku organizoval solidární sbírku pro stávkující. Ručil za sbírku.
 • Peníze na sbírku byly zasílány na jeho adresu Erlach č. p. 58 – I – 20, Dolní Rakousy.

Fořt

 • Příslušník anarchistické a antimilitaristické mládeže.
 • Distributor časopisu „Mladý Průkopník“ (1912–1914).

Fous Antonín – Hostomic nad Bílinou

 • Severočeský anarchista a horník z Hostomic nad Bílinou.
 • V roce 1910 vedl soudní spor s Českou duchcovskou společností a bratrskou pokladnou v Mostě.

Fousek Jaroslav – Praha

 • Pražský anarchista a přední účastník hnutí neodvislých socialistů, jak se zpočátku první generace anarchistů označovala. Spolupracovník Viléma Körbera.
 • Spoluvydavatel a redaktor časopisu „Nový věk svobody“ (1892 – 1895).

Fousek J. – USA

 • Český anarchista žijící v USA v Clevelandu.
 • Americký sympatizant České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Člen anarchistického Čtenářského debatního kroužku Volnost v Clevelandu.
 • Příspěvky na zesnulého člena ČFVO Františka Linharta.

Fotr

 • Předpokládáme člen České anarchistické federace – ČAF (1904 – 1914).
 • Distributor časopisu „Zádruha“ (1908 – 1914) – orgán ČAF.

Fraiman Karel – Duchcov

 • Severočeský anarchista z Duchcova.
 • Zorganizoval finanční sbírku na vězeňský fond na vězněné anarchisty antimilitaristy z Duchcova v roce 1908 v hostinci „U Civína“.

Frala Antonín – Most

 • Severočeský anarchista a horník z Mostu.
 • V roce 1909 zorganizoval sbírku na Hornické listy na Hornickém plesu.

Franc František – Vídeň

 • Český anarchista žijící a působící ve Vídni.
 • Známý jako lektor esperanta.
 • Člen Vzdělávacího spolku Pokrok ve Vídni.
 • Člen „informačního kroužku“ – orgán koordinace vídeňského anarchistického hnutí.
 • Předplatitel časopisu „Zádruha“ (1908 – 1914) – orgán ČAF.
 • Bydlel na adrese Goldschlagst. č.p. 52, Vídeň XIV.

Franta Antonín – Kopisty

 • Severočeský anarchista z Kopist.
 • V roce 1908 uspořádal finanční sbírku v Kopistech v hostinci „U Jindřicha“ na podporu stávkujících textilních dělníků ČFVO v Horním Litvínově.
 • Člen České federace všech odborů (1904-1908)

Franzl – USA

 • Český anarchista žijící v USA.
 • Předplatitel časopisu „Zádruha“ (1908 – 1914) – orgán ČAF.

Freimuth Leo

 • Severočeský anarchista a básník.

Freudl Josef (1886–1972) – Brandýs n. Orlicí

 • Východočeský anarchista Josef Freudl se narodil 16. února 1886 v Brandýse nad Orlicí.
 • Povláním tkadlec.
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Podepsal protest proti vyhoštění S.K Neumana z Řečkovic v roce 1906.
 • Někdy uváděn jako Josef Freidl.
 • V Ústí nad Orlicí spoluzakládal anarchistický mládežnický spolek „Klub Mládeže Ratolest“, respektivě jeho odbočku pro Ústeckoorlicko. Zvolen důvěrníkem místní odbočky „Klub mládeže Ratolest“.
 • Distributor anarchistických časopisů „Matice Svoboda, Zádruha, Chuďase, Bič zasílaný ze Spojených států a další.
 • Zapojil se do redakční práce časopisu „Mladý Průkopník“ a stal se jeho snaživým kolportérem mezi východočeskou mládeží.
 • Člen České anarchistické federace – ČAF (1904 – 1914)
 • Člen Federace českých anarchistů komunistů – FČAK (1914 – 1919).
 • Bydlel na adrese Příkopy č. p. 137 v Ústí nad Orlicí.
 • Zemřel 28.února 1972 v Hradci Králové

Freudl Josef

 • Východočeský anarchista a hostinský.
 • Někdy uváděn jako Josef Freidl.
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Podepsal protest proti vyhoštění S.K Neumana z Řečkovic v roce 1906.

Frčík Jan – Machendorf/Liberec

 • Severovýchodočeský anarchista z Machendorfu u Liberce.
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Sbírka na stávkující anarchistické horníky v roce 1906 do Lomu.

Fridrich Rudolf – Prostějov

 • Moravský anarchista z Prostějova.
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Sbírka na stávkující anarchistické horníky v roce 1906 do Lomu.

Fröhlich František

 • Severočeský anarchista a horník z Lomu.
 • V roce 1909 pracoval na dole Pluto. Od roku 1910 v Záluží u Mostu.
 • Zakládající člen Nákupního družstva spotřebitelů mléka „Pokrok“ v Maltýru (Záluží)
 • Nákupní družstvo zapsáno 4. března 1910.
 • Na ustavující valné hromadě 19. prosince 1909 Nákupního družstva spotřebitelů mléka „Pokrok“ zvolen za člena představenstva, do funkce pokladníka pro rok 1910
 • bytem Záluží č.p. 14

Frolík

 • Anarchista a příslušník anarchistické mládeže.
 • Distributor anarchistického časopisu „Mladý Průkopník“ (1912 – 1914).

Froněk Jan – Břežánky

 • Severočeský anarchista a horník z Břežánek.
 • Člen Všeodborného kooperativního spolku v Břežánkách.

Froněk Josef – Břežánky/Duchcov/Růžodol

 • Severočeský anarchista a horník z Břežánek (1907) a poté Duchcova (1908), od roku 1910 v Růžodole u Mostu.
 • Člen Severočeské hornické federace (1903-1907)
 • Člen Volného sdružení českých horníků (1907)
 • Distributor anarchistického týdeníku Hornické listy.
 • Během perzekuce duchcovských anarchistů antimilitaristů za rozšířování antimilitaristických plakátů, které se objevili v okolí Duchcova na 1.máje 1908, u něj proběhla policejní domovní prohlídka dne 6. května 1908, kde byl zatčen a odveden v poutech. Několik měsíců držen ve vyšetřovací vazbě okresního soudu v Mostě. Obviněn byl z výroby a rozšiřování antimilitaristických letáků a plakátů v obcích v okolí Duchcova na 1.máje 1908.
 • Pečoval o svého nemocného otce.
 • Hlavní soudní přelíčení proběhlo 5.září 1908 v Mostě. K soudu ho přišlo na výzvu v Hornických listech podpořit na 400 anarchistů a delegátu všech anarchistických skupin na severu.
 • Po odpykání trestu pokračoval v anarchistické činnosti.
 • Člen Občanského vzdělávacího spolku Omladina v Lipětíně, v roce 1909 jednatel spolku.
 • Přední postava anarchistické mládeže, přijímal přihlášky mladých anarchistu pro vstup do mládežnických organizacích, ty mu měly být zasílány na adresu Růžodol č.p. 36 u Mostu.
 • V roce 1910 na základě konference anarchistické mládeže pověřen koordinací skupin anarchistické mládeže, zasílány na něj dopisy co se týče koordinace.

Fronz Antonín – Duchcov

 • Severočeský anarchista a horník z Duchcova.
 • Člen Severočeské federace horníků (1903 -1907)
 • Člen Volného sdružení českých horníků (1907)
 • Člen Odborného hornicko hutnického podpůrného spolku v Duchcově.
 • Distributor anarchistického týdeníku Hornické listy.

Froula Josef – Most

 • Severočeský anarchista a horník z Mostu.
 • Člen Spolku horníků a hutníků v Mostě.
 • V roce 1907 zvolen za místopokladníka Spolku horníků a hutníků v Mostě.

Froula Antonín – Most

 • Severočeský anarchista a horník z Mostu.
 • Člen Spolku horníků a hutníků v Mostě.
 • V roce 1907 zvolen za člena výboru Spolku horníků a hutníků v Mostě.

Frühauf Alois – Košťany/Lom

 • Severočeský anarchista a horník z Košťan u Teplic.
 • Člen České anarchistické federace – ČAF (1904 – 1914)
 • Člen Federace českých anarchistů komunistů – FČAK (1914 – 1919).
 • Organizátor anarchistického 1.máje 1913 v Košťanech.
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Delegát na sjezdu ČFVO 24.12.1908, na kterém byl zvolen důvěrníkem celé odborové federace.
 • Člen a jednatel Spolku všeodborově – kooperativního v Košťanech, součást ČFVO (1906).
 • Účastnil se zasedání ústředního stávkového výboru 6.září 1906 v Libkovicích v hostinci pana Pavla a člen místního stávkového výboru.
 • Na sjezdu ČFVO dne 14.července 1907 v Duchcově, v hotelu Union (Český dům) zvolen za okresního důvěrníka pro Teplice.
 • Distributor anarchistického týdeníku Hornické listy.
 • Člen Zemské jednoty horníků (1909 – 1910)
 • Člen Sdružení československých horníků (1918 – 1930)

Frýba – Hořice

 • Východočeský anarchista z Hořic
 • Člen České federace všech odborů (1904 – 1908)
 • V roce 1907 organizoval sbírku v Hořicích na agitační fond

Frydrych Josef – Liberec/Praha

 • Severovýchodočeský anarchista a učitel z Liberce.
 • Redakce časopisu „Proletář“ v Liberci a Horním Růžodole.
 • Později se stěhuje do Prahy, kde se zapojuje do pražského anarchistického hnutí.
 • Člen anarchistického Svazu socialistických bezvěrců (1918 – 1930).
 • V roce 1919 zakládající člen odbočky Svazu socialistických bezvěrců na Žižkově.

Fučík Jan – Machendorf/Liberec

 • Severovýchodočeský anarchista z Machendorfu u Liberce (dnes součást).
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908)
 • Organisoval sbírku na vězněného anarchistů Adolfa Charváta z Mostu (1907)

Fučík František – Benešov

 • Středočeský anarchista z Benešova.
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).

Fujanová A.

 • Severočeská anarchistka.
 • Organizovala finanční sbírky na vězeňský fond.

Gabriel – Hrádek u Liberce

 • Severovýchodočeský anarchista z Hrádku u Liberce.
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Zakládající člen skupiny ČFVO v Hrádku dne 18. srpna 1906.
 • V ČFVO Hrádek zvolen pokladníkem.

Gahler František – Liberec

 • Severovýchodočeský anarchista z Liberce.
 • Patřil k první generaci anarchistů, kteří byli ovlivnění propagandou činem, především časopisy Johana Mosta „Freiheit“, americkým časopisem „Budoucnost“ vydávaným českými anarchisty v USA a „Pomstou“ vydávanou českými anarchisty v Anglii, tyto časopisy byly tajně pašovány a rozšiřovány mezi českým radikálním dělnictvem.
 • Pro své anarchistické názory dán pod přísný policejní dohled, každý jeho pohyb byl bedlivě sledován rakouskou policií.
 • V roce 1883 zapojen do tajné anarchistické skupiny v Liberci.
 • Spolupracovník František Krombholz, který byl ve spojení s anarchisty z Vídně.

Gastlová – Most

 • Severočeská anarchistka z Mostu.
 • Členka anarchistického ženského spolku Všeobecný spolek dělnic Pokrok v Mostě (1901 – 1914).
 • přijata 1907

Gazárek František – Praha/Nusle

 • Pražský anarchista z Nuslí.
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).

Gena K. – Komořany/Kladno

 • Severočeský anarchista z Komořan. Pocházel z Kladna.
 • Manželka Františka Genová.
 • Propuštěn ze šachty na Kladensku v roce 1890, potom co na 1.máje házel společně s dalšími horníky na stávkokaze, co šli na prvního máje pracovat.
 • Do Komořan přijel ještě tentýž rok, a byl tak u vzniku spolku Kniha, který byl právě zakládán a hned do něj vstoupil.
 • Člen Vzdělávacího spolku Kniha v Komořanech, v roce 1907 obdržel podporu.
 • Články v anarchistickém týdeníku Hornické listy.

Getfleiš Jan – Náchod

 • Východočeský anarchista z Náchoda.
 • Povoláním textilní dělník.
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Delegát na sjezdu ČFVO 24.12.1908, na kterém byl zvolen pokladníkem celé odborové federace.

Glázová – Most

 • Severočeská anarchistka z Mostu.
 • Členka anarchistického ženského spolku Všeobecný spolek dělnic Pokrok v Mostě (1901 – 1914).
 • zakládající členka

Gottstein Josef – Náchod

 • Východočeský anarchista a antimilitarista z Náchoda.
 • Člen výboru spolku Klub Mládeže Ratolest v Náchodě.

Gráf – USA

 • Český anarchista žijící v USA v Edwardsville.
 • Distributor a předplatitel časopisu „Zádruha“ (1908 – 1914) – orgán ČAF.

Gregor – USA

 • Český anarchista žijící v USA v Edwardsville.
 • Předplatitel časopis „Mladý Průkopník“ (1912 – 1914).

Groh – Rudolfice

 • Severovýchodočeský anarchista z Rudolfic u Lomnice nad Popelkou (Želechy).
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).

Grohs – Louka u Litvínova

 • Severočeský anarchista a horník z Louky.
 • Člen Zemské jednoty horníků (1909 – 1915).
 • Distributor anarchistických brožur vydaných Zemskou jednotou horníků.
 • Distributor anarchistického týdeníku Hornické listy (1905 – 1939).

Gross – Louka u Litvínova

 • Severočeský anarchista z Louky.
 • Distributor anarchistického týdeníku Hornické listy (1905 – 1939).

Grossman Rudolf – Vídeň

 • Český anarchista žijící ve Vídni.

Grošup – Praha

 • Pražský anarchista z řad anarchistické mládeže.
 • Povoláním technik.
 • Opatřil černý prapor jenž vysel v anarchistickém hostinci „U skalního vrabce“ v Praze.

Gulish Adolf – Trnovany/Teplice

 • Severočeský anarchista a pokrývač z Trnovan u Teplic.
 • Příslušník první generace z počátku 80. let 18. století.
 • Aktivní účastník hornické stávky v roce 1882.
 • Zatčen za kolportáž letáků a plakátů ohledně stávky 1882.

Habrdlíková Marie – Most

 • Severočeská anarchistka z Mostu.
 • Členka anarchistického ženského spolku Všeobecný spolek dělnic Pokrok v Mostě (1901 – 1914).
 • přijata 3.7.1910

Hackel F. – Chabařovice

 • Severočeský neodvislý socialista a anarchista z Chabařovic u Ústí nad Labem.
 • Německy mluvící anarchista.
 • Vydavatel německy psaného listu „Freie Meinung“ (1893 -1894) v Chabařovicích.

Hájek – Pilhánky

 • Anarchista a horník z Pihánek.
 • Člen Severočeské hornické federace (1903 – 1907)
 • Člen Volného sdružení českých horníků (1907)
 • Distributor anarchistického týdeníku Hornické listy.

Hájek A. – USA

 • Český anarchista žijící v USA v Clevelandu.
 • Americký sympatizant České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Příspěvky na zesnulého člena ČFVO Františka Linharta.

Hájek V. – Záluží u Mostu/Duchcov

 • Severočeský anarchista a horník z Duchcova, poté ze Záluží u Mostu.
 • V roce 1910 nemocen.
 • Člen Severočeské hornické federace (1903-1907)
 • Člen Volného sdružení českých horníků (1907)
 • Distributor anarchistického týdeníku Hornické listy.

Hájek Antonín – Kopisty

 • Severočeský anarchista a horník z Kopist.
 • V roce 1906 pracoval na dole Julius u Kopist.
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Příspěvek na anarchistu Josefa Kasíka na soud s bratrskou pokladnou a brušskou těžařskou společností.

Hájek František – Liberec

 • Severovýchodočeský anarchista a krejčí z Liberce.
 • Redaktor časopisu „Proletář“ (1896) v Liberci.
 • Distributor časopisů „Mladý Průkopník“ (1912 – 1914) a „Zádruha“ (1908 – 1914) – orgán ČAF.
 • Předpokládáme člen České anarchistické federace – ČAF (1904 – 1914).
 • Bydlel na adrese Rochlice č.p. 129.

Hájek František – Praha

 • Pražský anarchista.
 • Redaktor časopisu „Nuselské lisy“ (1904).
 • Distributor časopisu „Zádruha“ (1908 – 1914) – orgán ČAF.

Hájek Josef – Praha/Smíchov

 • Pražský anarchista ze Smíchova.
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Člen a důvěrník Skupiny anarchistické mládeže na Smíchově.
 • Sbírka na stávkující anarchistické horníky v roce 1906 do Lomu.
 • V roce 1907 vydal antimilitaristické pohlednice, které bylo možné objednávat na jeho adrese.
 • Bydlel v Zahradní ulici č.p. 6 na Smíchově.
 • sbírky na vězeňský fond

Hájek Stanislav – Kopisty

 • Severočeský anarchista z Kopist.
 • Člen Pěvecko vzdělávacího spolku Lidumil.

Hájek Petr – Most

 • Severočeský anarchista a horník z Mostu.
 • Člen Spolku horníků a hutníků v Mostě.
 • V roce 1907 zvolen za člena výboru Spolku horníků a hutníků v Mostě.

HÁJEK František – Růžodol u Liberce

 • aktivní od 90.let 19. století v anarchistickém hnutí v místních dělnických spolcích
 • v roce 1897 příspěvky na anarchistický časopis „Proletář“

Hajna František – Paseky nad Jizerou

 • Východočeský anarchista z Pasek nad Jizerou.
 • Policie v Jilemnickém okresu ho evidovala jako anarchistického agitátora mezi branci.

Halaburt

 • Příslušník anarchistické a antimilitaristické mládeže.
 • Předplatitel časopisu „Mladý Průkopník“ (1912 – 1914).

Halberštát Antonín – Červený Kostelec

 • Východočeský anarchista z Červeného Kostelce.
 • Povoláním textilní dělník.
 • Účastník hnutí neodvislých socialistů, jak se zpočátku první generace anarchistů označovala.
 • Delegát na anarchistické konferenci v Praze ve dnech 29 – 30. května 1898.

Halda Čeněk – Horní Růžodol

 • Severovýchodočeský anarchista z Horního Růžodolu u Liberce.
 • Povoláním tovární dělník.
 • Účastník hnutí neodvislých socialistů, jak se zpočátku první generace anarchistů označovala.
 • Delegát na anarchistické konferenci v Praze ve dnech 29 – 30. května 1898.

Halman J. – Praha

 • Pražský anarchista.
 • Člen a jednatel Svaz socialistických bezvěrců (1918 – 1926).

Hamouž

 • Distributor časopisů „Mladý Průkopník“ (1912–1914) a „Zádruha“ „Zádruha“ (1908 – 1914) – orgán ČAF.

Hána Petr – Záluží u Mostu

 • Severočeský anarchista a horník ze Záluží u Mostu.
 • Účastník ustavující valné hromady Hornické federace 3. 11. 1907 v Českém domě v Duchcově. Na této valné hromadě zvolen pokladníkem Hornické federace.
 • Člen Hornické federace při ČFVO (1907 -1908)
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).

Hanák

 • Předplatitel časopisů „Mladý Průkopník“ (1912–1914) a „Zádruha“ „Zádruha“ (1908 – 1914) – orgán ČAF.

Hanich Josef – Liberec

 • Severovýchodočeský anarchista z Liberce.
 • Povoláním tkadlec.
 • Patřil k první generaci anarchistů, kteří byli ovlivnění propagandou činem, především časopisy Johana Mosta „Freiheit“, americkým časopisem „Budoucnost“ vydávaným českými anarchisty v USA a „Pomstou“ vydávanou českými anarchisty v Anglii, tyto časopisy byly tajně pašovány a rozšiřovány mezi českým radikálním dělnictvem.
 • Pro své anarchistické názory dán pod přísný policejní dohled, každý jeho pohyb byl bedlivě sledován rakouskou policií.
 • V roce 1885 soudně stíhán za tajné spolčování s dalšími anarchisty Václavem Nezbedou a Filipem Bienertem.
 • V roce 1885 bydlel na adrese Frýdlanstská č.p. 30 v Liberci.
 • Pracoval v textilní továrně Josefa Zimmermanna ve Stráži nad Nisou.

Hanuš Václav – Hejnice/Liberec

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • distributor anarchistického časopisu „Proletář“ (1896 -1897)
 • Severovýchodočeský anarchista z Hejnic, dnes součást Liberce.
 • Patřil k první generaci anarchistů.
 • Člen Všeobecně vzdělávacího spolku Omladina pro Liberec a okolí (1892).

Hanzl

 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Příspěvek na společný vězeňský fond ČFVO a ČAF.

Hanzlík J. – Příkosice

 • Anarchista a horník z Příkosic.
 • Člen Severočeské hornické federace (1903 -1907)
 • Člen Volného sdružení českých horníků (1907)
 • Distributor anarchistického týdeníku Hornické listy.

Hartman Heřman – Horní Kostelec

 • Východočeský anarchista z Horního Kostelce.
 • Povoláním textilní dělník.
 • Účastník hnutí neodvislých socialistů, jak se zpočátku první generace anarchistů označovala.
 • Delegát na anarchistické konferenci v Praze ve dnech 29 – 30. května 1898.

Harus Jan ( 1874-1936) – Košťany

 • Severočeský anarchista a horník z Košťan u Teplic.
 • narozený  7.července 1874 v Polničce u Přibyslavi na Vysočině
 • v Košťanech usadil dne 3.října 1890
 • manželka Rosálie Harusová, za svobodna Nehodilová, narozená 21.října 1873 v Planicích na Plzeňsku
 • Nějakou dobu pobýval Jan Harus v Praze, minimálně od roku 1897
 • Člen Severočeské hornické federace (1903 – 1907)
 • Člen Volného sdružení českých horníků (1907)
 • Člen Hornické federace při ČFVO (1907 – 1908)
 • Člen České federace všech odborů (1904- 1908)
 • Člen Zemské jednoty horníků (1909 -1915)
 • Distributor anarchistického týdeníku Hornické listy.
 • zemřel 11.7.1936

Hašek Jaroslav (1883 – 1923) – Praha

 • Pražský anarchista a spisovatel.
 • Narodil se 30. dubna 1883 v Praze.
 • Působil v redakci „Omladiny“, „Chuďase“, „Komuny“.
 • Spolupracoval s Českou anarchistickou federací – ČAF (1904 – 1914).
 • Zemřel 3. ledna 1923 v Lipnici nad Sázavou.

Hašek Ondřej (1864 – ?) – Liberec

 • Severovýchodočeský anarchista a obuvník z Liberce.
 • Narozen 21. června roku 1864 ve Vesci u Liberce.
 • Patřil k první generaci anarchistů.
 • Spoluvydavatel a redaktor časopisu „Proletář“ v Liberci (1896).
 • Člen a předseda „Vzdělávacího spolku Omladina pro Čechy“ (1893) v Liberci.
 • Člen spolku Dělnická jednota pro severní Čechy se sídlem v Liberci.
 • Zakladatel Prvního výrobního společenství pekařského v Liberci (1897).
 • Předseda Řemeslnicko-živnostenského spolku pro Liberec a okolí“ (1920).
 • Po roce 1938 Ondřej Hašek opustil pohraničí a ztrácíme informace o jeho osobě.

Hataš – Motyčín

 • Středočeský anarchista z Motyčína na Kladensku.
 • Distributor anarchistického týdeníku Hornické listy.
 • Člen Zemské jednoty horníků (1909 -1915).

Hátle Bohuslav – Horní Růžodol

 • Severovýchodočeský anarchista z Horního Růžodolu z Liberecka.
 • Účastník hnutí neodvislých socialistů, jak se zpočátku první generace anarchistů označovala.
 • Člen Všeobecně vzdělávacího spolku Omladina pro Liberec a okolí (1892).
 • Sedmnáctiletý mechanik a bývalý žák jičínského gymnázia. Jeho zpěvní kniha sloužila jako hlavní důkaz pro šíření anarchismu, byl odsouzen na tři roky ve vězení za velezradu. Společně s ním byl odsouzen jeho kamarád Jan Milíček.

Hauer A. – Libkovice

 • Severočeský anarchista z Libkovic.

Hauser

 • Příslušník první generace vzešlý z radikálního křídla sociální demokracie. V letech 1891-1892 vyloučen za anarchismus ze sociální demokracie. Spolupracovník Viléma Körbera a přední účastník hnutí neodvislých socialistů, jak se zpočátku první generace anarchistů označovala.

Hauser Jan – Hrdlovka u Duchcova

 • Severočeský anarchista z Nové Vsi – Hrdlovky.
 • Člen Dělnické potravní jednoty v Hrdlovce.
 • Člen anarchistického Klubu cyklistů „Let“.
 • Člen Skupiny bezvěrců v Nové Vsi, v roce 1910 člen výboru, nejspíše jednatel a byly na něj adresovány dopisy.
 • Bydlel na adrese Hrdlovka č.p. 76.

Hausner Josef – Novosedly u Ervenic

 • Severočeský anarchista a horník z Novosedel u Ervenic.
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Perzekuován za účast na anarchistickém 1. máji v Ervenicích. Nejdříve odsouzen soudem dne 14. května 1906 v Jirkově k 3 korunám pokuty nebo 48 hodinám vězení. Podruhé v rozporu se zákonem odsouzen soudem v Mostě dne 25. května 1906 k pokutě 10 korun nebo 24 hodinám vězení.
 • Člen Sdružení československých horníků – SČH (1918 – 1930), člen odbočky SČH v Novosedlách u Ervenic.
 • V roce 1920 zvolen do výboru jako zapisovatel.

Havel Antonín – Hrádek nad Nisou

 • Severovýchodočeský anarchista z Hrádku nad Nisou u Liberce.
 • Povoláním tovární dělník.
 • Účastník hnutí neodvislých socialistů, jak se zpočátku první generace anarchistů označovala.
 • Delegát na anarchistické konferenci 29.května 1893 v Červeném Kostelci, po policejním rozpuštění přesunuta do Rtyně.
 • Delegát na anarchistické konferenci v Praze ve dnech 29 – 30. května 1898.
 • Hlavní řečník na anarchistickém 1.máji 1909 v Horním Růžodole u Liberce společně s anarchistkou Františkou Pacíkovou.
 • Za projev na anarchistickém máji 1909 souzen před okresním soudem v Liberci. Dne 29.září 1909 odsouzen k 30 dnům těžkého žaláře.

Havel Antonín – Motyčín

 • Středočeský anarchista a krejčí z Motyčína na Kladensku.
 • V roce 1908 provozoval krejčovskou dílnu a šil pánské i dámské obleky v hostinci „U Charvátů“ v Motyčíně.
 • Člen Organizace neodvislých socialistů v Motyčíně.
 • Psal články do Hornických listů.
 • Často za anarchisty promlouval na táborech lidu a veřejných schůzích, vedl polemiky se sociálními demokraty.

Havel Anton – Praha

 • Pražský anarchista.
 • Člen a jednatel „Politického spolku Vilém Korber v Čechách“.
 • Řečník na anarchistickém 1.máji 1908 v Ledvicích.

Havelka Mates – Nová Ves u Duchcova

 • Severočeský anarchista a horník z Nové Vsi u Duchcova.
 • Pracoval na dole Alexander.

Havelka – Anglie

 • Český anarchista žijící v Anglii v Londýně.
 • Příspěvek na společný vězeňský fond ČFVO a ČAF.

Havelka Josef – Smečno

 • Středočeský anarchista ze Smečna.
 • Manžel Anežky Havelkové

Havelková Anežka – Smečno

 • Středočeská anarchistka ze Smečna.
 • Manželka Josefa Havelky.

Havlík A.

 • Anarchista a redaktor časopisu „Omladina“.
 • Člen spolku „Omladina“

Havlík František – Liberec

 • Severovýchodočeský anarchista z Liberce.
 • Člen výboru „Vzdělávacího spolku Omladina pro Čechy“ (1893) v Liberci.

Havlík Václav – Liberec

 • Severovýchodočeský anarchista z Liberce.
 • Člen výboru „Vzdělávacího spolku Omladina pro Čechy“ (1893) v Liberci.

Havlištová Anna – Most

 • Severočeská anarchistka z Mostecka.
 • Členka anarchistického ženského spolku Všeobecný spolek dělnic Pokrok v Mostě (1901 – 1914).
 • přijata 3.5.1908, vyloučena 2.1.1910 a znovu přijata 18.9. 1910
 • V roce 1909 zvolena za přísedící členku výboru.

Havlištová Viktora – Most

 • Severočeská anarchistka z Mostecka.
 • Členka anarchistického ženského spolku Všeobecný spolek dělnic Pokrok v Mostě (1901 – 1914).
 • přijata 4.4.1909
 • V roce 1909 zvolena za místopokladnicí.
 • Na valné hromadě Všeobecného spolku dělnic Pokrok dne 4.12.1910 zvolena za přísedící členku výboru.

Havránek Antonín – Praha

 • Pražský anarchista a akademický malíř.
 • Ve spojení s rakouskými i českými anarchisty.
 • Patřil k první generaci anarchistů, kteří byli ovlivnění propagandou činem, především časopisy Johana Mosta „Freiheit“, americkým časopisem „Budoucnost“ vydávaným českými anarchisty v USA a „Pomstou“ vydávanou českými anarchisty v Anglii, tyto časopisy byly tajně pašovány a rozšiřovány mezi českým radikálním dělnictvem.
 • Pro své anarchistické názory dán pod přísný policejní dohled, každý jeho pohyb byl bedlivě sledován rakouskou policií.
 • V roce 1893 pobýval na Liberecku.

Havránek Václav – Louka u Ltivínova

 • Severočeský anarchista z Louky.
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Člen Odborného spolku horníků a hutniků v Louce, součást ČFVO.
 • Na půlletní valné hromadě 9.června 1907 zvolen do výboru za revisora účtů spolku.

Háze Alois – Záluží u Mostu

 • Severočeský anarchista ze Záluží u Mostu.
 • Člen Federace bezvěrců při České anarchistické federaci (1912 – 1914). Přihláška pro anarchisty – bezvěrce byla zveřejněna v časopise „Zádruha“ v čísle 18 z listopadu roku 1912. Jeho výstup z církve a přihlášení se do seznamu anarchistických bezvěrců bylo oznámeno v časopise Zádruha – publikační orgán ČAF.

Heg – Vídeň

 • Český anarchista žijící a působící ve Vídni.
 • Příslušník anarchistické a antimilitaristické mládeže. Předplatitel časopis „Mladý Průkopník“ (1912 – 1914).
 • Přispíval na tiskový fond „Mladého Průkopníka“.

Heiman

 • Příslušník první generace vzešlý z radikálního křídla sociální demokracie. V letech 1891-1892 vyloučen za anarchismus ze sociální demokracie. Spolupracovník Viléma Körbera a přední účastník hnutí neodvislých socialistů, jak se zpočátku první generace anarchistů označovala.

Heinrich Antonín (1859-?) – Liberec

 • Severovýchodočeský anarchista z Liberce (1885).
 • Narozen roku 1859 ve Starém Harcově. Měl přezdívku Richter.
 • Patřil k první generaci anarchistů, kteří byli ovlivnění propagandou činem, především časopisy Johana Mosta „Freiheit“, americkým časopisem „Budoucnost“ vydávaným českými anarchisty v USA a „Pomstou“ vydávanou českými anarchisty v Anglii, tyto časopisy byly tajně pašovány a rozšiřovány mezi českým radikálním dělnictvem.
 • Pro své anarchistické názory dán pod přísný policejní dohled, každý jeho pohyb byl bedlivě sledován rakouskou policií.
 • V roce 1885 často jezdíval na Mostecko.
 • Policií podezříván, že v Liberci založil tajnou ozbrojenou anarchistickou skupinu.
 • V roce 1885 rozšiřoval anarchistický časopis „Freiheit“. Dne
 • 27.1.1886 zatčen a vězněn okresním soudem v Jablonci nad Nisou.

Hejda

 • Příslušník anarchistické a antimilitaristické mládeže.
 • Předplatitel časopis „Mladý Průkopník“ (1912 – 1914).
 • Distributor kalendářů ČAF.

Hejduk – USA

 • Český anarchista žijící v USA v Clevelandu.
 • Americký sympatizant České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Příspěvky na soud Karla Vohryzka v roce 1906.

Hejna Antonín – Krásné Březno

 • Severočeský anarchista a cukrárenský dělník z Krásného Března u Ústí nad Labem.
 • Člen a místopokladník „Spolku cukrovarnického v Krásném Březně“.

Hejsa Štěpán – Liberec

 • Severovýchodočeský anarchista z Liberce.
 • Patřil k první generaci anarchistů.
 • Člen a domácí správce Všeobecně vzdělávacího spolku Omladina pro Liberec a okolí (1892).

Hejsek Antonín – Litice u Plzně

 • Západočeský anarchista a horník z Litic.
 • Člen Hornické federace při ČFVO (1907 – 1908)
 • České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • V roce 1910 koordinátor pro založení Hornické jednoty pro Litice, Novou Ves a Dobřany, obdoby severočeské ZJH.
 • Přihlášky za členy zasílat do Litic kolonie, kde bydlel.

Hejský Antonín – Kamenné Žehrovice

 • Středočeský anarchista z Kamenných Žehrovic.
 • Předplatitel časopis „Mladý Průkopník“ (1912 – 1914).
 • Distributor časopisu „Zádruha“ (1918 – 1914) – orgán ČAF.
 • Předpokládáme člen České anarchistické federace (1904- 1914)

Hejský – Krásné Březno

 • Severočeský anarchista z Krásného Března u Ústí nad Labem
 • v místě organisoval peněžní sbírky na agitační fond
 • člen České federace všech odborů (1904 – 1908)

Helebrant František

 • Severočeský anarchista a horník.
 • Patřil ke generaci neodvislých socialistů, průkopníků anarchismu mezi horníky. Spolupracovník anarchisty a redaktora Tomeše Kašeho.
 • Podílel se na organizaci anarchistické hornické stávky na Mostecku, Duchcovsku a Chomutovsku ve dnech 29.9 až 10. 10. 1896. Do stávky vstoupilo přes 8000 horníků z 57 dolů. Stávkující požadovali zvýšení mezd a zkrácení pracovní doby. Někteří horníci přešli v průběhu stávky i k ostřejším formám boje – k rozbíjení oken důlních kanceláří, přeřezávání telefonního vedení, poškozování strojů. Několik důlních úředníků bylo napadeno a ztlučeno, tvrdě se zacházelo i se stávkokazy. Okresní policejní hejtman proto z obav před dalších eskalací přímých akcí povolal silné četnické oddíly za asistence 2 500 vojáků, stávka byla prohlášena za vzpouru a postavena mimo zákon. Policie a armáda rozehnala stávkující okupují okolí dolů a akce byla zlomena. 348 horníků (hlavně anarchistů) přišlo o zaměstnání, 77 jich bylo různě úředně trestáno (hlavně vypovězením z oblasti a zákazem pobytu).
 • Pro organizaci a za aktivní účast na stávce zatčen a odsouzen, obviněn z nabádání horníků k zastavení práce.

Heniš Václav – Praha

 • Pražský anarchista. Spolupracovník Viléma Körbera a přední účastník hnutí neodvislých socialistů, jak se zpočátku první generace anarchistů označovala.
 • Vydavatel a redaktor časopisu „Volné listy“ v Praze na Smíchově (1897 – 1898).

Herajtová Anna – Most

 • Severočeská anarchistka z Mostecka.
 • Členka anarchistického ženského spolku Všeobecný spolek dělnic Pokrok v Mostě (1901 – 1914).
 • zakládající členka
 • V roce 1909 zvolena za jednatelku.

Herbe Karel – Liberec

 • Severovýchodočeský anarchista z Liberce (1885).
 • Patřil k první generaci anarchistů, kteří byli ovlivnění propagandou činem, především časopisy Johana Mosta „Freiheit“, americkým časopisem „Budoucnost“ vydávaným českými anarchisty v USA a „Pomstou“ vydávanou českými anarchisty v Anglii, tyto časopisy byly tajně pašovány a rozšiřovány mezi českým radikálním dělnictvem.
 • Pro své anarchistické názory dán pod přísný policejní dohled, každý jeho pohyb byl bedlivě sledován rakouskou policií.
 • Ve spojení s libereckým anarchistou Eduardem Hlužem, napojeným na tajnou anarchistickou tiskárnu v Hluboké 1885.
 • V roce 1885 domovní prohlídky v souvislosti s tajnou tiskárnou.

Herbert František – Duchcov

 • Severočeský anarchista z Duchcova.
 • Člen Vzdělávacího spolku Omladina v Duchcově.

Herejt – Lipětín

 • Severočeský anarchista z Lipětína.

Herlas Sláva Ing. – Praha/Nymburk

 • Pražský anarchista a příslušník anarchistické mládeže a antimilitarista. Pocházel z Nymburka
 • vysokoškolský student strojní techniky
 • 1910 vážně onemocněl tyfem
 • Redaktor časopisů „Zádruha“ (1908 – 1914) – orgán ČAF a „Mladého Průkopníka“ (1910, 1912 – 1914).
 • Člen Klubu mladých v Karlíně
 • Člen České anarchistické federace – ČAF (1904 – 1914)
 • Člen Federace českých anarchistů komunistů – FČAK (1914 – 1919).
 • Perzekuován a vězněn za antimilitaristickou činnost
 • odsouzen na 6 měsíců žaláře s jedním postem měsíčně,
 • propuštěn 20. června 1912.
 • Zahynul na frontě I. světové války.

Herman František – Pardubice

 • Východočeský anarchista z Pardubic.
 • Povoláním tkadlec.
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Podepsal protest proti vyhoštění S.K Neumana z Řečkovic v roce 1906.

Herman Antonín – Ervenice

 • Severočeský anarchista z Ervenic.
 • Člen Federace bezvěrců při České anarchistické federaci (1912 – 1914). Přihláška pro anarchisty – bezvěrce byla zveřejněna v časopise „Zádruha“ v čísle 18 z listopadu roku 1912. Jeho výstup z církve a přihlášení se do seznamu anarchistických bezvěrců bylo oznámeno v časopise Zádruha – publikační orgán ČAF.

Hermanová Karolína – Ervenice

 • Severočeská anarchistka z Ervenic.
 • Členka Federace bezvěrců při České anarchistické federaci (1912 – 1914). Přihláška pro anarchisty – bezvěrce byla zveřejněna v časopise „Zádruha“ v čísle 18 z listopadu roku 1912. Její výstup z církve a přihlášení se do seznamu anarchistických bezvěrců bylo oznámeno v časopise Zádruha – publikační orgán ČAF.

Heřmann Alois – Bukva u Sokolova

 • Západočeský anarchista z Bukvy ze Sokolova (Falknov nad Ohří).
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Člen Všeodborového spolku dělníků a dělnic Budoucnost, založeného 18. 3. 1906, spolek byl součástí ČFVO.

Hettfleiš Jan – Dvůr Králové n. Labem

 • Východočeský anarchista ze Dvora Králové nad Labem. V roce 1903 pobýval v Červeném Kostelci.
 • Přední odborový aktivista, v roce 1903 zakládal okresní federaci v Červeném Kostelci.
 • Povoláním textilní dělník.
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Člen Federace textilního dělnictva při ČFVO (1908)
 • Příspěvek na společný vězeňský fond ČFVO a ČAF.
 • Na sjezdu ČFVO dne 14.července 1907 v Duchcově, v hotelu Union (Český dům) zvolen za obvodního důvěrníka pro Náchodsko.
 • Člen Dělnické textilní jednoty.

Himl Jaroslav – Turnov

 • Severovýchodočeský anarchista z Turnova.
 • Člen Federace bezvěrců při České anarchistické federaci (1912 – 1914). Přihláška pro anarchisty – bezvěrce byla zveřejněna v časopise „Zádruha“ v čísle 18 z listopadu roku 1912. Jeho výstup z církve a přihlášení se do seznamu anarchistických bezvěrců bylo oznámeno v časopise Zádruha – publikační orgán ČAF.

Hipius Jindřich – Varnsdorf

 • Severovýchodočeský anarchista z Varnsdorfu
 • Člen České federace všech odborů (1904 -1908)
 • Člen místní skupiny ČFVO Varnsdorf
 • sbírky na Agitační fond

Hladeček Karel – Most

 • Severočeský anarchista a horník z Mostu.
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Svolavatel ustanovující schůze skupiny ČFVO v Jánském dvoře. Účastník zakládající schůze ČFVO Most dne 27.5.1906, kde byl zvolen korespondentem.
 • Ještě v roce 1906 zvolen novým důvěrníkem ČFVO Most.
 • Během anarchistické hornické stávky v roce 1906 dopisovatel časopisu ČFVO „Nová Omladina“.
 • V roce 1906 bydlel na adrese Schmiedlgasse č. p. 953 v Mostě.
 • Člen anarchistické Skupiny bezvěrců v Mostě, v roce 1908 působil jako důvěrník skupiny.
 • V té době bydlel ve Veitmilově ulici č.p. 1063 v Mostě.
 • Před první světovou válkou žil nějaký čas Pas de Calais ve Francii, pak se vrátil do ČSR. Do Francie si předplácel časopis „Zádruha“ (1908 – 1914) – orgán ČAF.
 • Předpokládáme člen České anarchistické federace – ČAF (1904 – 1914).
 • Distributor časopisu „Zádruha“ (1908 – 1914) – orgán ČAF.
 • Člen Svazu socialistických bezvěrců (1918 – 1926).
 • Na konferenci Svazu socialistických bezvěrců v Mostě zvolen do ústředního výboru do funkce tajemníka.
 • Pořadatel Bezvěrecké konference v Mostě dne 11.3. 1923.
 •  V roce 1923 bydlel na adrese Most č.p. 1113.
 • V roce 1910 za prací v Německu v Porýní. Poslal z Porýní smuteční přání k smrti Tomešeho Kašeho do Hornických listů.

Hladečková Antonie – Most

 • Severočeská anarchistka z Mostecka.
 • Členka anarchistického ženského spolku Všeobecný spolek dělnic Pokrok v Mostě (1901 – 1914).
 • přijata 8.11.1908
 • V roce 1909 zvolena za přísedící členku výboru.

Hladík Josef starší – Duchcov

 • Severočeský anarchista a horník z Duchcova.
 • Člen Odborného hornicko hutnického podpůrného spolku v Duchcově.
 • Na valné hromadě spolku dne 18.listopadu 1906 zvolen za místojednatele.
 • Člen Volného sdružení českých horníků (1906 -1907)
 • Bydlel na adrese Duchcov č.p. 67.

Hlava Josef – Horní Růžodol

 • Severovýchodočeský anarchista z Horního Růžodolu u Liberce.
 • Člen Federace bezvěrců při České anarchistické federaci (1912 – 1914). Přihláška pro anarchisty – bezvěrce byla zveřejněna v časopise „Zádruha“ v čísle 18 z listopadu roku 1912. Jeho výstup z církve a přihlášení se do seznamu anarchistických bezvěrců bylo oznámeno v časopise Zádruha – publikační orgán ČAF.

Hlaváč Josef – Mukařov

 • Anarchista z Mukařova u Mladé Boleslavi.
 • Povoláním tovární dělník.
 • Účastník hnutí neodvislých socialistů, jak se zpočátku první generace anarchistů označovala.
 • Delegát na anarchistické konferenci 29.května 1893 v Červeném Kostelci, po policejním rozpuštění přesunuta do Rtyně.
 • Delegát na anarchistické konferenci v Praze ve dnech 29 – 30. května 1898.
 • Distributor časopisu „Zádruha“ (1908 – 1914) – orgán ČAF.

Hlaváč František – Horní Růžodol

 • Severovýchodočeský anarchista z Horního Růžodolu u Liberce.
 • Člen Federace bezvěrců při České anarchistické federaci (1912 – 1914). Přihláška pro anarchisty – bezvěrce byla zveřejněna v časopise „Zádruha“ v čísle 18 z listopadu roku 1912. Jeho výstup z církve a přihlášení se do seznamu anarchistických bezvěrců bylo oznámeno v časopise Zádruha – publikační orgán ČAF.

Hlaváček František – Praha

 • Pražský anarchista, básník a ilustrátor.
 • v roce 1907 bydlel na Karlíně
 • Básně a kresby v anarchistických časopisech.
 • V roce 1909 odepřel vojenskou přísahu na Královských Vinohradech v Praze.
 • v roce 1907 sbírka na agitační fond ČFVO

Hlaváček Karel

Severočeský anarchista z Lipětína. Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908), člen skupiny ČFVO Libětín. Člen Občanského vzdělávacího spolku Omladina v Libětíně, v roce 1908 předseda. V roce 1909 knihovník spolku Omladina, knihovna byla otevřena každou neděli od 10 do 12 a od 14 do 16 hodin, kdy pujčoval členům spolku knížky.

Hlaváček V.

Severočeský anarchista a hostinský z Lomu. Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).

Hlaváček Václav (? – 1914)

Pražský anarchista. Kamarád a blízký spolupracovník Michaela Káchy. Redaktor časopisů „Zádruha“ (1908 – 1914) a „Mladý Průkopník“ (1912 – 1914), přispíval články a ilustracemi. Zemřel roku 1914, padl na frontě 1.světové války.

Hlaváčková Anna

Příslušnice anarchistické a antimilitaristické mládeže. Distributorka časopisu „Mladý Průkopník“ (1912 – 1914).

Hlávka Jan

Český anarchista žijící v USA v Chicagu. Člen české sekce anarchistické „černé internacionály“ Mezinárodní dělnické jednoty – The International Workingmen association – IWA. Redaktor časopisu „Budoucnost“ (1883 – 1886) v Chicagu.

Hlavín

Severočeský anarchista a horník z Lipětína. Člen Severočeské hornické federace, po jejím zákazu Člen Volného sdružení českých horníků. Distributor anarchistického týdeníku Hornické listy.

Hlavsa

Pražský anarchista.

Hlíza Václav

Severočeský anarchista a horník z Proboštova u Teplic. Člen Volného sdružení českých horníků, Hornické federace a Zemské jednoty horníků. Syn tragicky zahynul při důlním neštěstí. Člen Spolku „Hornická organizace“ v Proboštově. Spolek sídlil v hostinci „U Švýcarska“ v Proboštově. V roce 1906 ve Spolku „odborová organizace“ zastával funkci předsedy.

Hlíza Václav junior (1886 – 1909)

Severočeský anarchista a horník z Proboštova u Teplic. Zahynul dne 5.2.1909 na dole Austria IV u Sobědruh ve věku 23.let.

Hlouška J.

Severočeský anarchista ze Záluží u Mostu. Povoláním horník. Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908). Delegát na sjezdu ČFVO 24.12.1908, na kterém byl zvolen důvěrníkem celé odborové federace. Předpokládáme člen České anarchistické federace – ČAF (1904 – 1914). Distributor časopisu „Zádruha“ (1908 – 1914) – orgán ČAF.

Hluže Eduard

Severovýchočeský anarchista z Liberce. Patřil k první generaci anarchistů, kteří byli ovlvnění propagandou činem, především čáasopisy Johana Mosta „Freiheit“, americkým časopisem „Budoucnost“ vydávaným českými anarchisty v USA a „Pomstou“ vydávanou českými anarchisty v Anglii, tyto časopisy byly tajně pašovány a rozšiřovány mezi českým radikálním dělnictvem. Pro své anarchistické názory dán pod přísný policejní dohled, každý jeho pohyb byl bedlivě sledován rakouskou policií. V roce 1892 pracoval jako kolporér novin v Praze pro distriburora novin Bienerta.Ve spojení s anarchistou Eduardem Mlejnkem z Jablonce nad Nisou. Zapojen do tajné anarchistické tiskárny v Hluboké u Liberece v roce 1885. Měl na starost rozšiřování letáků v české řeči. V písemném kontaktu s vídeňským anarchistou Josefem Seidlem. V říjnu 1885 zatčen v Praze s dalšími libereckými anarchisty Františkem Dědkem, Josefem Madlem a krejčovským pomocníkem Šimkem. Nato proběhly policejní domovní prohlídky, u něj nalezen revolver a podací lístky na redakci. V roce 1886 se police domnívala, že byla obnovena tajná anarchistická tiskárna, z jejího obnovení podezříván práve Eduard Hluže. V roce 1885 bydlel Moskevské č.p. 58 v Liberci.

Hnát Josef

Severočeský anarchista a horník z Chudeřína. Pracoval na dole Amalie I. Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908). Po dobu své nemoci dostal peněžitou podporu od ČFVO.

Hnátek Václav

Český anarchista žijící v USA.

Hnyk Vilém – Buřany

 • Východočeský anarchista z Buřan (1910).
 • Povoláním textilní dělník.
 • Policie v Jilemnickém okresu ho evidovala jako anarchistického agitátora.

Hocke L. A.

Příslušník anarchistické a animilitaristické mládeže. Psal do časopisu „Mladý Průkopník“ (1912 – 1914).

Hodek J.

Anarchista a horník. V roce 1910 pobýval v Lipsku, byl ve spojení se severočeskými anarchisty. Odběratel anarchistického týdeníku Hornické listy. Redakci Hornických listů zasílal anarchistické časopisy a brožury vydané německým anarchistickým hnutím.

Hoferle J.

Severočeský anarchista a horník. Patřil ke generaci neodvislých socialistů, průkopníků anarchismu mezi horníky. Spolupracovník anarchisty a redaktora Tomeše Kašeho. Podílel se na organizaci anarchistické hornické stávky na Mostecku, Duchcovsku a Chomutovsku ve dnech 29.9 až 10. 10. 1896. Do stávky vstoupilo přes 8000 horníků z 57 dolů. Stávkující požadovali zvýšení mezd a zkrácení pracovní doby. Někteří horníci přešli v průběhu stávky i k ostřejším formám boje – k rozbíjení oken důlních kanceláří, přeřezávání telefoního vedení, poškozování strojů. Několik důlních úředníků bylo napadeno a ztlučeno, tvrdě se zacházelo i se stávkokazy. Okresní policejní hejtman proto z obav před dalších eskalací přímých akcí povolal silné četnické oddíly za asistence 2 500 vojáků, stávka byla prohlášena za vzpouru a postavena mimo zákon. Policie a armáda rozehnala stávkující okupují okolí dolů a akce byla zlomena. 348 horníků (hlavně anarchistů) přišlo o zaměstnání, 77 jich bylo různě úředně trestáno (hlavně vypovězením z oblasti a zákazem pobytu). Pro organizaci a za aktivní účast na stávce zatčen a odsouzen, obviněn z nabádání horníků k zastavení práce.

Hoffman Arnošt

Pražský anarchista a antimilitarista z Karlína. Příslušník anarchistické mládeže. Účastník anarchistické konference 1.3.1908 v Mostu. Člen České anarchistické federace – ČAF (1904 – 1914). Redaktor časopisu „Mladý Průkopník“ (1910. 1912 – 1914). Distributor časopisů „Mladý Průkopník“ (1910, 1912 – 1914) a „Zádruha“ (1908 – 1914) – orgán ČAF. Člen antimiliratistického spolku pražské mládeže „Klub mladých“. Souzen a věznen v procesu s anarchisty antimilitaristy z Klubu mlydých, propuštěn 6. 7. 1912. Perzekuován a vězněn za antimilitaristickou činnost, naposledy 18. 9. 1914. Pak odveden na frontu s poznámkou „návrat nežádoucí“. Padl na frontě 1.světové války.

Hofman Karel

Severočeský anarchista z Duchcova. Předplatitel anarchistického týdeníku Hornické listy.

Hoffner

Severočeský anarchista z Chudeřína. Distributor anarchistického týdeníku Hornické listy. Člen Zemské jednoty horníků (1909 – 1915).

Hoch Alois Adalbert (1888 – 1978)

Jihočeský anarchista a inženýr. Narodil se 3. 8. 1888 ve Staré Dobevi. Příslušník poslední generace, tzv anarchistická mládeže a antimilitarista. Od roku 1909 člen České anarchistické federace – ČAF (1904 – 1914), poté člen Federace čských anarchistů komunistů – FČAK (1914 – 1919). Člen Klubu mládeže Ratolest, vyšla brožurka Mládež a ideál v roce 1913. Publikoval v „Zádruze“, „Mladém průkopníku“, „Kalendáři anarchistů“. Překládal zvláště z francouzské anarchistické literatury. Zemřel 19. 9. 1978 v Praze.

Hochman František

Anarchista a horník. V roce 1909 pracoval na dolech ve Francii. Posílal články do Hornických listů.

Hojst

Severočeský anarchista z Duchcovska. Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908). Řečník na 1. máji 1906 v Duchcově.

Holá A. (?-1909)

Severočeská anarchistka a aktivní bezvěrkyně z Růžodlu u Mostu. Manžel takéž aktivní anarchista František Holý. Zemřela v dubni 1909 a bezvěrecký pohřeb se konal na 1.máje 1909, pohřbu se účastnilo 1000 anarchistů a anarchistek z okolí. Nad hrobempromluvil Václav Brožík a Anna Kašpárková.

Holá Barbora

Severočeská anarchistka z Chabařovic u Ústí nad Labem. Manžel František Holý. V roce 1908 vystoupila z církve a stala se bezvěrkyní, co veřejně oznámila na stránkách anarchistického týdeníku Hornické listy.

Holeček Jan – Nová Ves u Duchcova

 • Severočeský anarchista z Nové Vsi u Duchcova.
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Člen a jednatel Odborně kooperativního spolku v Nové Vsi 1908 – 1909.
 • Byli mu adresovány zásilky na spolek.
 • Bydlel na adrese Nová Ves č.p. 84 u Duchcova.
 • Člen Dělnické potravní jednoty – Hrdlovka (1898 – 1948)
 • na valné hromadě 19. února 1899 zvolen přísedícím členem představenstva družstva
 • na valné hromadě 27. srpna 1899 zvolen náměstkem ředitele družstva
 • na valné hromadě 28.ledna 1900 zvolen náměstkem ředitele družstva
 • na valné hromadě 20.ledna 1901 zvolen náměstkem ředitele družstva
 • na valné hromadě 2.února 1902 zvolen náměstkem ředitele družstva

Holeček František – USA

 • Český anarchista žijící v USA v Clevelandu.
 • Americký sympatizant České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Příspěvky na zesnulého člena ČFVO Františka Linharta.

Holeček Václav -Ervenice

 • Severočeský anarchista a horník z Ervenic.
 • Člen Sdružení československých horníků – ČSH (1908 – 1930), člen odbočky ČSH v Ervenicích.

Holman Josef – Most

 • Severočeský anarchista a horník z Mostu.
 • Příslušník anarchistické mládeže. Účastník konference anarchistické mládeže 27.2.1910 v Kopistech, na které určen pro organizaci sbírky na vydání časopisu anarchistické mládeže Mladý Průkopník, obdržel k tomuto účelu sběrací listiny.
 • Distributor anarchistického týdeníku Hornické listy.
 • Člen Zemské jednoty horníků (1909-1915).

Holmanová Anna – Most

 • Severočeská anarchistka z Mostu.
 • Členka anarchistického ženského spolku Všeobecný spolek dělnic Pokrok v Mostě (1901 – 1914).
 • přijata 4.8. 1907
 • Účastnice valné hromady Všeobecný spolek dělnic Pokrok v Mostě (1901 – 1914) dne 1.května 1910, na valné hromadě zvolena za náhradnici ve výboru.
 • Na valné hromadě Všeobecného spolku dělnic Pokrok dne 4.12.1910 zvolena za místopředsedkyni.

Holomoucký Adolf – Hostomice nad Bílinou

 • Severočeský anarchista z Hostomic nad Bílinou.
 • Distributor anarchistického týdeníku Hornické listy.
 • Člen Zemské jednoty horníků (1909 – 1915).

Holota Václav – Teplice

 • Severočeský anarchista z Teplic.
 • Účastník hnutí neodvislých socialistů, jak se zpočátku první generace anarchistů označovala.
 • Člen spolku „Omladina“ v Teplicích.
 • Redakce časopisu „Omladina“.
 • Bydlel na adrese Šenbrunská č. p. 811 v Teplicích.

Holub Bohumil (? – 1942) – Duchcov

 • Severočeský anarchista z Duchcova.
 • Syn Hynka Holuba.
 • Člen Duchcovsého spolku „Omladina“.
 • Člen České anarchistické federace – ČAF (1904 – 1914)
 • Člen Federace českých anarchistů komunistů – FČAK (1914 – 1919).
 • Člen Svazu socialistických bezvěrců – SSB (1918 – 1926).
 • Za druhé světové války člen ilegální antifašistické skupiny, v roce 1941 zatčen gestapem.
 • v roce 1942 nacisty popraven.

Holub Hynek (1855 – 1944) – Duchcov

 • Severočeský anarchista a švec z Duchcova, nestor severočeského anarchismu, místními anarchisty nazýván „tatíček“.
 • Přední účastník hnutí neodvislých socialistů, jak se zpočátku první generace anarchistů označovala. Spolupracovník Viléma Körbera.
 • Zatčen a souzen v procesu s anarchisty v roce 1899 tzv. „Vosí hnízda“.
 • Manželka Barbora Holubová.
 • Děti: Václav, Bohumil a Vlasta (Kuklová) – taktéž se hlásili k anarchismu.
 • Redaktor a vydavatel časopisů „Duch českého severu“, „Omladina“ , „Hornické listy“ , „Mladý Průkopník“ , „Socialistický bezvěrec“.
 • Člen Duchcovsého spolku „Omladina“ a Politického klubu v Duchcově.
 • Přední člen České anarchistické federace – ČAF (1904 – 1914), člen školské a bezvěrecké komise ČAF.
 • Za ČAF jezdil přednášet na tábory lidu a veřejné schůze.
 • Bojovník za české školy a organizátor školských stávek.
 • Člen Federace českých anarchistů komunistů – FČAK (1914 – 1919)
 • Člen Svazu socialistických bezvěrců (1918 – 1926)
 • Zemřel dne 25. listopadu 1944 v Mladé Boleslavi.

Holub Josef (1882 -?) – Praha

 • Pražský anarchista a básník.
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Delegát na sjezdu ČFVO 24.12.1908, na kterém byl zvolen důvěrníkem celé odborové federace.
 • Sbírka na stávkující anarchistické horníky v roce 1906 v továrně paná Šmída, kde pracoval.
 • Spolupracovník Michaela Káchy.
 • Redakce časopisů „Omladina“, „Přímá akce“, „Chuďas“, „Mladý Průkopník“, „Zádruha“.
 • Přednášející na anarchistických schůzích.
 • Bydlel na adrese Žižkov č. p. 580 v Praze. V roce 1908 bydlel na pražské Bubenči.

Holub Květoslav

 • Příslušník anarchistické a antiimilitaristické mládeže.
 • Předplatitel časopisu „Zádruha“ (1908 – 1914) – orgán ČAF.

Holub Václav – Duchcov

 • Severočeský anarchista z Duchcova.
 • Syn Hynka Holuba.
 • Člen Duchcovsého spolku „Omladina“.
 • Předpokládáme člen České anarchistické federace – ČAF (1904 – 1914)
 • Člen Federace českých anarchistů komunistů – FČAK (1914 – 1919).
 • Člen Svazu socialistických bezvěrců – SSB (1918 – 1926), v roce 1920 zvolen do ústredního výboru SSB.
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Kolem roku 1906 pobýval v Mladé Boleslavi.
 • Dne 24. 3 .1906 před soudem v Mladé Boleslavi za výrok na schůzi v Sobotce odsouzen na 1 měsíc vězení.
 • Trest nastoupil 26. 3. 1906.
 • Během anarchistické hornické stávky v roce 1906 dopisovatel časopisu ČFVO „Nová Omladina“.
 • Sbírka na stávkující anarchistické horníky v roce 1906 do Lomu.
 • Člen Odborného spolku hornicko hutnického v Třebušicích.
 • Na valné hromadě spolku dne 8. července 1906 zvolen za revisora účtů.
 • Člen Volného sdružení českých horníků (1907)
 • Člen Hornické federace při ČFVO (1907-1908)
 • Účastník konference anarchistické mládeže 27.2.1910 v Kopistech, na které určen pro organizaci sbírky na vydání časopisu anarchistické mládeže Mladý Průkopník, obdržel k tomuto účelu sběrací listiny.

Holubová Barbora – Duchcov

 • Severočeská anarchistka z Duchcova.
 • Manželka Hynka Holuba.
 • Pomáhala s redakční prací manželovi.

Holubová (Kuklová) Vlasta – Duchcov

 • Severočeská anarchistka z Duchcova.
 • Dcera Hynka Holuba.
 • Členka Duchcovsého spolku „Omladina“.
 • Předpokládáme členka České anarchistické federace – ČAF (1904 – 1914)
 • Členka Federace českých anarchistů komunistů – FČAK (1914 – 1919).
 • Členka a přední organizátorka severočeských organizací Sdružení československých skautů a skautek.
 • Členka Svazu socialistických bezvěrců – SSB (1918 – 1926).

Holý František – Růžodol u Mostu

 • Severočeský anarchista a horník z Růžodolu u Mostu.
 • Manželka A. Holá.

Holý František – Chabařovice

 • Severočeský anarchista a horník z Chabařovic u Ústí nad Labem.
 • Manželka Barbora Holá.
 • V roce 1908 vystoupil z církve a stal se bezvěrcem, co veřejně oznámil na stránkách anarchistického týdeníku Hornické listy.
 • Člen Hornické federace při ČFVO.
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).

Holý Karel – Záluží u Mostu

 • Severočeský anarchista ze Záluží u Mostu.
 • Předplatitel časopisu „Zádruha“ (1908 – 1914) – orgán ČAF.
 • Příspěvky na tiskový fond „Zádruhy“.

Holý Václav – Břežánky

 • Severočeský anarchista a horník z Břežánek.

Holz Václav – Lipětín

 • Severočeský anarchista z Lipětína.

Homolka

 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Odběratel časopisů ČFVO „Omladina“, „Nová Omladina“ a „Komuna“.
 • Příspěvek na stavbaře ve Vídni trpící výlukou pořádanou ČFVO Vídeň.

Homonický František

 • Severočeský anarchista a horník
 • Někdy psán Haminický František.
 • Nějaký čas za prací v Sedmihradsku.
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).

Hons – Mladá Boleslav

 • Středočeský anarchista z Mladé Boleslavi.
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).

Honzejk

 • Předpokládáme člen České anarchistické federace – ČAF (1904 – 1914).
 • Distributor časopisu „Zádruha“ (1908 – 1914) – orgán ČAF.

Hop František

 • Český anarchista žijící v Mitenvalde.
 • Sbírka na stávkující anarchistické horníky v roce 1906 do Lomu.

Hora J.

 • Severočeský anarchista.
 • V roce 1907 finanční příspěvek na nemocného anarchistu Václava Štrobla.

Horáček – Vídeň

 • Český anarchista žijící a působící ve Vídni.
 • Příslušník anarchistické a antimilitaristické mládeže.
 • Distributor časopisů „Mladý Průkopník“ (1912 – 1914) a „Zádruha“ (1908 – 1914) – orgán ČAF.

Horák Jan – Sokolov

 • Západočeský anarchista ze Sokolova (Falknov nad Ohří).
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Člen Všeodborového spolku dělníků a dělnic Budoucnost, založeného 18. 3. 1906, spolek byl součástí ČFVO.
 • Na valné konferenci Všeodborového spolku dělníků a dělnic Budoucnost dne 3.února 1907 zvolen ve výboru jako náhradník.

Horáček Josef – Pardubice

 • Východočeský anarchista z Pardubic.
 • Povoláním tkadlec.
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Podepsal protest proti vyhoštění S.K Neumana z Řečkovic v roce 1906.

Horák Václav – Růžodol u Mostu

 • Severočeský anarchista z Růžodolu u Mostu.
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Zakládající člen skupiny ČFVO Most dne 29. července 1906 a zvolen pokladníkem ČFVO Most.
 • Distributor časopisů ČFVO „Omladina“, „Nová Omladina“ a „Komuna“.

Horbe Karel – Jablonec nad Nisou

 • Severovýchodočeský anarchista z Jablonce nad Nisou.
 • Patřil k první generaci anarchistů, kteří byli ovlivnění propagandou činem, především časopisy Johana Mosta „Freiheit“, americkým časopisem „Budoucnost“ vydávaným českými anarchisty v USA a „Pomstou“ vydávanou českými anarchisty v Anglii, tyto časopisy byly tajně pašovány a rozšiřovány mezi českým radikálním dělnictvem.
 • Pro své anarchistické názory dán pod přísný policejní dohled, každý jeho pohyb byl bedlivě sledován rakouskou policií.
 • Spolupracovník Karla Hrdiny.
 • V listopadu 1885 domovní prohlídky u obou anarchistů, u Karla Hrdiny nalezla policie tiskoviny a básně.

Horejsek Josef – Brozany u Terezína

 • Anarchista z Brozan u Terezína
 • Člen České federace všech odborů (1904 -1908)
 • V roce 1907 organizoval v místě peněžní sbírky na agitační fond

Horký Karel – Duchcov

 • Severočeský anarchista a horník z Duchcova.
 • Člen Severočeské Hornické federace (1907-1908)
 • Člen Volného sdružení českých horníků (1907)
 • Člen Zemské jednoty horníků (1909 – 1915)
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Účastník ustavující valné hromady Hornické federace 3. 11. 1907 v Českém domě v Duchcově. Na této valné hromadě zvolen pokladníkem Hornické federace.
 • V Hornické federaci v letech 1907 – 1908 zastával funkci pokladníka celé federace.
 • Člen Vzdělávacího spolku Omladina v Duchcově, v roce 1907 člen výboru, na kterého měly být adresovány zásilky, v té době bydlel ve Studniční ulici č.p. 707.
 • Člen redakční rady Hornických listů. Bydlel na adrese Eliščina třída č.p. 506 v Duchcově.
 • Na stránkách Hornických listů oznamuje svoje stěhování na novou adresu do ulice Městské příkopy č.p. 106, kam přesídlil od 1. července 1908.
 • V roce 1908 přijímal a vyřizoval objednávky brožury P. Ramuse – Kritika a ocenění syndikalismu.
 • V roce 1910 na starost expedici a příjem finančních prostředků za brožury vydané nákladem Hornických listů.

Hornický Václav – Němečky/Ohníč

 • Severočeský anarchista z Němeček u Ohníče na Bílinsku.
 • Zorganizoval finanční sbírku na vězeňský fond na vězněné duchcovské anarchisty antimilitaristy v Duchcově.
 • Manželka mu zemřela v roce 1908.

Hortlík Josef (1885 – ?) – Liberec

 • Severovýchodočeský anarchista z Liberce.
 • Narodil se 12. listopadu 1885 v obci Nepřivec na Jičínsku
 • manželka Růžena Otmanová
 • civilní svatba 27. června 1908
 • Redaktor a pokladník časopisu „Proletář“ (1910) v Liberci.
 • V roce 1910 převzal odpovědnost za redakci Proletáře za uvězněného Šírka.
 • Člen Dělnické textilní jednoty
 • Bydlel na adrese Rechlice č.p. 193 u Liberce.

Hořice B. – Most

 • Severočeský anarchista z Mostu
 • Příslušník anarchistické a antimilitaristické mládeže
 • Distributor časopisu „Mladý Průkopník“ (1912 – 1914).
 • Člen Dělnického vzdělávacího spolku v Mostě
 • V roce 1907 nemocen obdržel finanční pomoc od spolku
 • V roce 1907 finanční sbírka na jeho podporu v rámci ČFVO

Hořický Josef – Hrádek u Liberce

 • Severovýchodočeský anarchista z Hrádku u Liberce.
 • Člen Federace bezvěrců při České anarchistické federaci (1912 – 1914). Přihláška pro anarchisty – bezvěrce byla zveřejněna v časopise „Zádruha“ v čísle 18 z listopadu roku 1912. Jeho výstup z církve a přihlášení se do seznamu anarchistických bezvěrců bylo oznámeno v časopise Zádruha – publikační orgán ČAF.

Hošek – Libkovice

 • Severočeský anarchista z Libkovic.
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Odběratel časopisů ČFVO „Omladina“, „Nová Omladina“ a „Komuna“.
 • Během anarchistické hornické stávky v roce 1906 speciální zpravodaj a distributor časopisu ČFVO „Nové Omladiny“, v té době také časopis stávkového výboru.
 • Zatčen 30. srpna 1906.

Hošek Josef – Nová Ves u Duchcova

 • Severočeský anarchista a horník z Nové Vsi u Duchcova.
 • Předplatitel anarchistického týdeníku Hornické listy.

Houba Jan

 • Anarchista a horník.
 • V roce 1909 pracoval na dolech v Porýní.

Houdek J. – Osek

 • Severočeský anarchista z Oseka.
 • Člen skupiny bezvěrců ČAF v Oseku
 • Člen České anarchistické federace – ČAF (1904 – 1914).

Houska Josef – Záluží u Mostu

 • Severočeský anarchista ze Záluží u Mostu.

Houška František – Osek

 • Severočeský anarchista a horník ze Souše
 • Člen Novokooperačního dělnického spotřebního a výrobního družstva „Sdružená síla“ v Třebušicích (1908 – 1948)
 • Na valné hromadě v roce 1915 zvolen do představenstva družstva jako přísedící člen výboru
 • Na valné hromadě v roce 1916 zvolen do představenstva družstva jako přísedící člen výboru
 • Na valné hromadě v 11.února 1917 zvolen do představenstva družstva jako přísedící člen výboru
 • Na valné hromadě v 17.března 1918 zvolen do představenstva družstva jako přísedící člen výboru
 • Na valné hromadě v 14.září 1919 zvolen do představenstva družstva jako přísedící člen výboru
 • Na valné hromadě v roce 1920 zvolen do představenstva družstva jako přísedící člen výboru

Hovorka Jan – Smečno

 • Středočeský anarchista ze Smečna u Kladna (1906).
 • Předplatitel anarchistického týdeníku Hornické listy.

HOZÁK František – Dolní Bousov

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • distributor anarchistického časopisu „Proletář“ (1896 -1897)

HOZÁK Jan – Vamberk

 • Východočeský anarchista z Vamberka.
 • Povoláním textilní dělník.
 • Účastník hnutí neodvislých socialistů, jak se zpočátku první generace anarchistů označovala.
 • Delegát na anarchistické konferenci v Praze ve dnech 29 – 30. května 1898.

Hrázský Karel (1879-?) – Praha/Žižkov

 • Pražský anarchista a strojník.
 • narodil se v roce 1879 v Nymburce 
 • manželka Johana Kůstková
 • člen Spolku Volných myslitelů
 • Na valné hromadě konané 13. sprna 1908 je zvolen jednatelem spolku a tuto pozici zastává do 1. listopadu 1908.
 • Na valné hromadě 25. dubna 1910 je zvolen za delegáta Spolku Volných myslitelů do pražského okresního bezvěreckého komité.
 • Dvákrát po sobě je zvolen dokonce předsedou spolku, poprvé 11. března 1912, podruhé pak 7. prosince 1912 a jeho mandátní období skončilo až 10. července 1913.
 • V roce 1919 zakládající člen anarchistického Svazu socialistických bezvěrců (1918 – 1926) na Žižkově.

HRDINA Jan – Zábřeží

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • distributor anarchistického časopisu „Proletář“ (1896 -1897)

Hrdina Karel – Liberec

 • Severovýchodočeský anarchista z Liberce.
 • Domovská obec Radim , okres Krnov. Někdy uváděn jako Herdin, Hrdin.
 • Patřil k první generaci anarchistů, kteří byli ovlivnění propagandou činem, především časopisy Johana Mosta „Freiheit“, americkým časopisem „Budoucnost“ vydávaným českými anarchisty v USA a „Pomstou“ vydávanou českými anarchisty v Anglii, tyto časopisy byly tajně pašovány a rozšiřovány mezi českým radikálním dělnictvem.
 • Pro své anarchistické názory dán pod přísný policejní dohled, každý jeho pohyb byl bedlivě sledován rakouskou policií.
 • V roce 1885 často podnikal agitační cesty.
 • Ve spojení s anarchistou Antonem Schroterem z Druzcova.
 • V březnu 1885 se odstěhoval do Jablonce nad Nisou.
 • Spolupracovník Karla Horbe.
 • V listopadu 1885 domovní prohlídky u obou anarchistů, u Karla Hrdiny nalezla policie tiskoviny a básně.
 • V roce 1886 pracoval u Václava Jančeho v Liberci.
 • V květnu 1886 odjel do Švýcarska.

Hrdina Bohumil – Nové Vsi u Duchcova

 • Severočeský anarchista z Nové Vsi – Hrdlovky u Duchcova
 • povoláním zedník
 • Člen Dělnické potravní jednoty – Hrdlovka (1898 – 1948)
 • na valné hromadě 1932 zvolen skladníkem družstva
 • na valné hromadě 1933 zvolen skladníkem družstva
 • na valné hromadě 1934 zvolen skladníkem družstva
 • na valné hromadě 1935 zvolen skladníkem družstva
 • na valné hromadě 1936 zvolen skladníkem družstva
 • na valné hromadě 1937 zvolen skladníkem družstva
 • na valné hromadě 1938 zvolen skladníkem družstva
 • na valné hromadě 1939 zvolen skladníkem družstva
 • bytem Nová Ves č.p. 11

Hrdinová Anna – Most

 • Severočeská anarchistka z Mostecka.
 • Členka anarchistického ženského spolku Všeobecný spolek dělnic Pokrok v Mostě (1901 – 1914).
 • přijata 5.2.1911

Hromádko – Záluží u Mostu

 • Severočeský anarchista ze Záluží u Mostu.
 • Příslušník anarchistické a antimilitaristické mládeže.
 • Předplatitel časopisu „Mladý Průkopník“ (1912 – 1914).

Hroneš J. – Záluží u Mostu

 • Severočeský anarchista ze Záluží u Mostu.

Hrubý Jan – Praha

 • Pražský anarchista.
 • Člen a místopředseda anarchistického spolku „Vzdělávacího a podpůrného spolku Volný ruch pro Prahu a okolí“ (1900).
 • Bydlel na adrese Libeň č. p. 425 v Praze.

Hrubá Božena – Most

 • Severočeská anarchistka z Mostecka.
 • Členka anarchistického ženského spolku Všeobecný spolek dělnic Pokrok v Mostě (1901 – 1914).
 • přijata 5.3.1903

Hrubá Božena mladší – Most

 • Severočeská anarchistka z Mostecka.
 • Členka anarchistického ženského spolku Všeobecný spolek dělnic Pokrok v Mostě (1901 – 1914).
 • přijata 7.2.1909

Hruška Josef – Záluží u Mostu

 • Severočeský anarchista ze Záluží u Mostu
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • organizoval peněžní sbírky na vězeňský fond ČFVO

Hrůza Vojtěch – Duchcov

 • Severočeský anarchista z Duchcova.
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Delegát na sjezdu ČFVO dne 31.3.1907 v Duchcově, kde je zvolen do zvláštního komité, které mělo na starost dle usnesení sjezdu založit Říšskou federaci horníků.
 • Člen a místopředseda Politického klubu dělnického, v roce 1906 součást ČFVO, v roce 1910 člen výboru.
 • Člen Člen Hornické federace při ČFVO (1907 -1908)
 • Posílal příspěvky na vydávání Hornických listů.
 • Zakládající člen Všeodborového sdružení dělníků OCHRANA (1910 – 1914), na ustanovující schůzi 5.6.1910 v hostinci Austria v Duchcově zvolen předsedou. Pověřen přijímat přihlášky za členy Ochrany, ty mu měly být zasílány na adresu Osecká silnice č.p. 382 v Duchcově.
 • Organizoval sbírku na stávkující na dole Hermína v roce 1907.
 • Distributor anarchistického týdeníku Hornické listy.
 • Člen Zemské jednoty horníků (1909 – 1915).

Hrůzová Anna – Most

 • Severočeská anarchistka z Mostecka.
 • Členka anarchistického ženského spolku Všeobecný spolek dělnic Pokrok v Mostě (1901 – 1914).
 • přijata 6.2.1910
 • Na valné hromadě Všeobecného spolku dělnic Pokrok dne 4.12.1910 zvolena za náhradnici.

Hřích Josef – Záluží u Mostu

 • Severočeský anarchista ze Záluží u Mostu.
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Účastník konference anarchistických bezvěrců v Záluží u Mostu dne 12. srpna 1906, na konferenci zvolen zapisovatelem.
 • Podílel se na organizaci anarchistického 1.máje 1907 v Záluží, kde také vystoupil jako hlavní řečník.
 • Člen České anarchistické federace – ČAF (1908 – 1914), důvěrník ČAF Záluží u Mostu. Později Federace českých anarchistů komunistů – FČAK (1914 – 1919).
 • Přednášel protiklerikální přednášky, např. „Vlastenectví, církev a český národ“.
 • Distributor Lidové přírodovědecké knihovny při ČAF.
 • Člen Severočeské hornické federace, po jejím zákazu Člen Volného sdružení českých horníků.
 • Distributor anarchistického týdeníku Hornické listy.
 • člen Nákupního družstva spotřebitelů mléka „Pokrok“ v Maltýru (Záluží)
 • Nákupní družstvo zapsáno 4. března 1910.
 • V roce 1918 člen představenstva a předseda (ředitel)
 • -zvolen na valné hromadě 24.února 1918
 • V roce 1919 člen představenstva a předseda (ředitel)
 • V roce 1920 člen představenstva
 • V roce 1921 člen představenstva
 • na mimořádné valné hromadě 9.ledna 1921 rozhodnuto o likvidaci družstva, určen likvidátorem
 • povoláním horník
 • Bydlel na adrese Záluží č.p. 43

Hudec Václav – USA

 • Český anarchista žijící v USA v Clevelandu.
 • Americký sympatizant České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Člen anarchistického Čtenářského debatního kroužku Volnost v Clevelandu.
 • Příspěvky na zesnulého člena ČFVO Františka Linharta.

Hudečková Jenička – Všechlapy

 • Severočeská anarchistka z Všechlap u Duchcova.
 • Členka Federace bezvěrců při České anarchistické federaci (1912 – 1914). Přihláška pro anarchisty – bezvěrce byla zveřejněna v časopise „Zádruha“ v čísle 18 z listopadu roku 1912. Její výstup z církve a přihlášení se do seznamu anarchistických bezvěrců bylo oznámeno v časopise Zádruha – publikační orgán ČAF.

Hudský Josef

 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Příspěvky na tiskový fond časopisu ČFVO „Nová Omladina“.

Hůlka Václav – České Budějovice

 • Jihočeský anarchista z Českých Budějovic.
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Příspěvky pro rodinu zesnulého člena ČFVO Františka Linharta.
 • Příspěvek na společný vězeňský fond ČFVO a ČAF.

Hůlová Marie – Most

 • Severočeská anarchistka z Mostecka.
 • Členka anarchistického ženského spolku Všeobecný spolek dělnic Pokrok v Mostě (1901 – 1914).
 • přijata 4.8.1907

Huml Antonín – Ervenice

 • Severočeský anarchista a horník z Ervenic.
 • V roce 1908 bezvěrecká svatba s anarchistkou Marii Paulisovou.
 • Člen spolku Májoslav v Ervenicích.
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Člen Hornické federace při ČFVO (1907-1908)
 • Perzekuován za účast na anarchistickém 1. máji v Ervenicích. Nejdříve odsouzen soudem dne 14. května 1906 v Jirkově k 3 korunám pokuty nebo 48 hodinám vězení. Podruhé v rozporu se zákonem odsouzen soudem v Mostě dne 25. května 1906 k pokutě 20 korun nebo 48 hodinám vězení.

Huml Karel – Souš

 • Severočeský anarchista a horník ze Souše.
 • Psal články do Hornických listů.
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Člen Hornické federace při ČFVO (1907-1908)
 • Zorganizoval finanční sbírku na vězeňský fond na vězněné anarchisty antimilitaristy z Duchcova v roce 1908 v Souši.
 • Během perzekuce duchcovských anarchistů antimilitaristů za rozšiřování antimilitaristických plakátů, které se objevili v okolí Duchcova na 1.máje 1908, u něj proběhla policejní domovní prohlídka dne 6. května 1908.

Humlová Marie – Ervenice

 • Severočeská anarchistka z Ervenic.
 • Za svobodna Pavlisová. V roce 1908 bezvěrecká svatba s anarchistou Antonínem Humlem.
 • Členka spolku Májoslav v Ervenicích.

Humpal

 • Distribuce kalendářů České anarchistické federace – ČAF

Huptych Stanislav – Police

 • Anarchista z Police na Vysočině.
 • Povoláním tovární dělník.
 • Účastník hnutí neodvislých socialistů, jak se zpočátku první generace anarchistů označovala.
 • Delegát na anarchistické konferenci v Praze ve dnech 29 – 30. května 1898.

Hůrka Josef – Kopisty/Most

 • Severočeský anarchista a horník z Kopist.  Od roku 1910 zaznamenám v Mostě.
 • V roce 1907 pracoval na dole Julius III.
 • Během nemoci finančně podporoval kamaráda Františka Fialu v roce 1907.
 • Člen Spolku horníků a hutníků v Mostě.
 • V roce 1907 zvolen za člena výboru Spolku horníků a hutníků v Mostě.
 • Člen Zemské jednoty horníku (1909 – 1915).
 • V roce 1910 ZJH organizovala protestní kampaň proti zvýšení členských příspěvku v bratrské pokladně, vinou zvýšení mezd lékařům, byl pověřen vybíráním sbírky na kampaň.
 • Bydlel na adrese třída Františka Josefa č.p. 1295 v Mostě, kam měly být směřovány také finance na zmiňovanou finanční sbírku ZJH.

Hůrková Kateřina – Most

 • Severočeská anarchistka z Mostecka.
 • Členka anarchistického ženského spolku Všeobecný spolek dělnic Pokrok v Mostě (1901 – 1914).
 • přijata 8.12.1907

Hurt František – Chudeřice

 • Severočeský anarchista a horník z Chudeřic.
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Člen Hornické federace při ČFVO (1907 -1908)
 • Během stávky anarchistických horníku v roce 1906 napaden stávkokazci. Za tento incident 22.září 1906 předvolán k soudu v Bílině, zatčen a dodán ke krajskému soudu v Mostě.

Husák Antonín – Dolní Jiřetín

 • Severočeský anarchista a horník z Dolního Jiřetína.
 • Pracoval na dole Humbold II v roce 1909.

Hužera Jan – Horní Růžodol

 • Severovýchodočeský anarchista z Horního Růžodolu u Liberce.
 • Člen Federace bezvěrců při České anarchistické federaci (1912 – 1914). Přihláška pro anarchisty – bezvěrce byla zveřejněna v časopise „Zádruha“ v čísle 18 z listopadu roku 1912. Jeho výstup z církve a přihlášení se do seznamu anarchistických bezvěrců bylo oznámeno v časopise Zádruha – publikační orgán ČAF.

Hýbl Josef – Louka u Litvínova

 • Severočeský anarchista z Louky u Litvínova
 • V roce 1907 vystoupil z katolické církve a stal se bezvěrcem, oznámil to na stránkách anarchistického listu „Komuna“
 • Člen České federace všech odborů (1904 -1908)

Hykeš

 • Předpokládáme člen České anarchistické federace – ČAF (1904 – 1914).
 • Distributor časopisu „Zádruha“ (1908 – 1914) – orgán ČAF.

Hyml (?-1907) – Kopisty

 • Severočeský anarchista a horník z Kopist. Manželka M. Hymlová.

Hypius František – Varnsdorf

 • Severovýchodočeský anarchista z Varnsdorfu.
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Na sjezdu ČFVO dne 14.července 1907 v Duchcově, v hotelu Union (Český dům) zvolen za okresního důvěrníka pro Varnsdorf.

Chabor Vlastimil

 • Člen České anarchistické federace – ČAF (1904 – 1914).
 • Redaktor časopisu „Práce“ (1905 – 1908) – publikační orgán ČAF.

Chadima Josef – Hrdlovka u Duchcova

 • Severočeský anarchista a horník z Nové Vsi – Hrdlovky u Duchcova
 • Člen Dělnické potravní jednoty – Hrdlovka (1898 – 1948)
 • na ustanovující valné hromadě 29.5.1898 zvolen ředitelem družstva
 • na valné hromadě 19. února 1899 zvolen ředitelem družstva
 • na pololetní valné hromadě 12. srpna 1900 zvolen ředitelem družstva
 • na valné hromadě 20. ledna 1901 zvolen ředitelem družstva
 • na valné hromadě 2. února 1902 zvolen ředitelem družstva

Chaloupka – USA

 • Česko – americký anarchista z Edwardsville v USA.
 • Člen Debatního kroužku v Edwardsville.

Chalupecký Ludvík – Libkovice

 • Severočeský anarchista a horník z Libkovic.
 • Člen Všeodborového kooperativního spolku pro oboje pohlaví v Libkovicích.
 • V letech 1908 – 1909 zvolen za předsedu kooperativního spolku.
 • Člen Hornické federace při ČFVO (1907 -1908)
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Člen Federace bezvěrců při České anarchistické federaci (1912 – 1914). Přihláška pro anarchisty – bezvěrce byla zveřejněna v časopise „Zádruha“ v čísle 18 z listopadu roku 1912. Jeho výstup z církve a přihlášení se do seznamu anarchistických bezvěrců bylo oznámeno v časopise Zádruha – publikační orgán ČAF.
 • Člen Zemské jednoty horníků (1909 – 1915)
 • Distributor anarchistického týdeníku Hornické listy.

Chalupecký Antonín – Mariánské Račice

 • Severočeský anarchista z Mariánských Račic u Libkovic.
 • Člen Federace bezvěrců při České anarchistické federaci (1912 – 1914). Přihláška pro anarchisty – bezvěrce byla zveřejněna v časopise „Zádruha“ v čísle 18 z listopadu roku 1912. Jeho výstup z církve a přihlášení se do seznamu anarchistických bezvěrců bylo oznámeno v časopise Zádruha – publikační orgán ČAF.

Chalupecká Anna – Mariánské Račice

 • Severočeská anarchistka z Mariánských Račic u Libkovic.
 • Za svobodna Anna Nádherná.
 • Členka Federace bezvěrců při České anarchistické federaci (1912 – 1914). Přihláška pro anarchisty – bezvěrce byla zveřejněna v časopise „Zádruha“ v čísle 18 z listopadu roku 1912. Její výstup z církve a přihlášení se do seznamu anarchistických bezvěrců bylo oznámeno v časopise Zádruha – publikační orgán ČAF.

Chalupníček Josef (?-1909) – Chudeřín

 • Severočeský anarchista a horník z Chudeřína.
 • Člen Zemské jednoty horníků (1909 – 1914).
 • Distributor Hornických listů.
 • Zemřel 4.května 1909, bezvěrecký pohřeb 6.května za účasti 400 anarchistů a anarchistek.

Charvát Adolf (1872-?) – Most/Praha

 • Severočeský anarchista a horník z Mostu, poté v Praze.
 • Narodil se 27.března 1872 v Kněževsi u Rakovníka
 • první manželka Anna Charvátová
 • Člen stávkového výboru v hornické stávce v roce 1900 za anarchistické hornictvo.
 • Syn Josef Charvát se také přidal k anarchistům.
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Ve východních Čechách se anarchisté sešli na 1.máje 1906 v Červeném Kostelci se silnou tradicí a promlouval zde mostecký hornický předák z ČFVO Charvát Adolf.
 • V roce 1906 propuštěn z dolu Prinz Eugen za pasivní rezistanci.
 • V červnu 1906 nastoupil 6 týdenní vězení.
 • V té době již vdovec s dvěma dětmi.
 • ČFVO organizovala solidární finanční pomoc pro jeho děti. Podpora zasílána na otce Karla Charváta , který bydlel i s jeho dětmi v Mannlicherově ulici v Mostě.
 • Znovu zatčen v v únoru 1907 a odsouzen k 3 měsícům vězení za antimilitaristický projev přednesený na schůzi svolané národními dělníky. Propuštěn v srpnu roku 1907. Po propuštění mu byl vydán vypovídací dekret do domovské obce a byl vypovězen z okresů Most, Duchcov a Chomutov. Jednalo se už o druhý pokusit o jeho vypovězení. Počátkem roku si zažádal o domovské právo v Mostě.
 • V roce 1907 na něj jako na vdovce s několika dětmi bez práce a často vězněného byla opět organizována finanční sbírka v rámci anarchistického hnutí. Sbírku organizoval Josef Pergl z Mostu.
 • Na sjezdu ČFVO vypracoval informační příručku pro nově příchozí členy, text byl otištěn na stránkách časopisu ČFVO „Nová Omladina“.
 • Hornický delegát v bratrské pokladně, po úrazu penzista.
 • Podílel se na organizaci anarchistického 1.máje 1907 v Mostě, kde vystoupil jako řečník před 5000 shromážděnými anarchisty.
 • Odstěhoval se do Prahy na Žižkov. Živil se jako plynárenský dělník.
 • Delegát na sjezdu ČFVO 24.12.1908 v Praze, na kterém byl zvolen pokladníkem celé odborové federace.
 • Na velkém táboře anarchistických horníků v Mostě dne 22.7.1906 na něj proběhla mezi manifestujícími solidární peněžní sbírka, aby ho podpořili po dobu jeho nemoci.
 • Člen Severočeské federace horníků (1903 – 1907)
 • Člen Volného sdružení českých horníků (1907)
 • Člen Hornické federace při ČFVO (1907 – 1908)
 • druhá manželka Marie Jelínková z Prahy II (1882), svatba 20.11.1911
 • Člen Spolku Volných myslitelů na Žižkově (1907 – 1914)
 • Člen Svazu socialistických bezvěrců (1918 – 1926), v roce 1923 zvolen místopředsedou
 • Člen Spolku horníků a hutníků v Mostě
 • Člen Novokooperačního dělnického spotřebního a výrobního družstva v Mostě (1901 – 1902)
 • na ustanovující valné hromadě družstva 23. září 1901 zvolen náměstkem ředitele

Charvát František – Most

 • Severočeský anarchista a horník z Mostu.
 • Člen Spolku horníků a hutníků v Mostě.
 • V roce 1907 zvolen za člena výboru Spolku horníků a hutníků v Mostě.

Charvát Josef (1884 – ?) – Most

 • Severočeský anarchista a kovodělník z Mostu.
 • Jeho otec Adolf Charvát taktéž anarchista.
 • Narodil se 29. 2. 1884 v Občově u Příbrami.
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Člen Všeodborové sdružení dělníků OCHRANA (1910 – 1914).
 • Jednatel a delegát za anarchistické kovodělníky.
 • Distributor časopisů „Zádruha“ (1908 – 1914) – orgán ČAF a „Mladý Průkopník“ (1912 – 1914).
 • Manželka Anna Charvátová. Syn Jan Charvát mu zemřel v roce 1907.

Charvátová Anna – Most

 • Severočeská anarchistka z Mostecka.
 • Členka anarchistického ženského spolku Všeobecný spolek dělnic Pokrok v Mostě (1901 – 1914).
 • zakládající členka

Chímka Michal – Komořany

 • Severočeský anarchista a horník z Komořan.
 • Člen Novokooperačního družstva „Sdružená síla“ v Třebušicích.
 • V roce 1909 dostal od družstva finanční podporu.

Chládeček Karel – Most

 • Severočeský anarchista a horník z Mostu.
 • Člen Zemské jednoty horníků (1909 – 1915)
 • Zakládající člen anarchosyndikalistické Zemské jednoty horníků, na ustanovující valné hromadě 21.února 1909 v Lomu zvolen archivářem.

Chleboun Jan – Varnsdorf

 • Východočeský anarchista z Varnsdorfu.
 • Člen České anarchistické federace – ČAF (1904 – 1914).
 • Člen České federace všech odborů (1904 – 1908)
 • Člen místní skupiny ČFVO Varnsdorf
 • Distributor časopisů „Zádruha“ (1908 – 1914) – orgán ČAF a „Mladý Průkopník“ (1912 – 1914).
 • V roce 1909 bydlel ve Varnsdorfu, kde byl v půlce května zatčen za výrobu a rozšiřování antimilitaristických letáků. Vazbu strávil u krajského soudu v České lípě.

Chlumský – Sokolov

 • Západočeský anarchista ze Sokolova.
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Psal články do časopisu ČFVO „Nová Omladina“.

Chmel

 • Účastník hnutí neodvislých socialistů, jak se zpočátku první generace anarchistů označovala.
 • Člen Spolku „Omladina“.
 • Redaktor časopisu „Omladina“.

Chmelík František – Svatava u Sokolova

 • Severozápadočeský anarchista ze Svatavy (Zvodavy) na Sokolovsku.
 • Zakládající člen Všeodborového spolku Pokrok pro Zvodavu a okolí.
 • Na ustanovující valné hromadě 7. července 1907 zvolen za náměstka.
 • Člen Volného sdružení českých horníků (1907)
 • Člen Hornické federace (1907 – 1908)
 • Člen České federace všech odborů (1904 – 1908)
 • Distributor anarchistického týdeníku Hornické listy.

Choth – USA

 • Český anarchista žijící v USA v Clevelandu.
 • Americký sympatizant České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Příspěvky na soud Karla Vohryzka v roce 1906.

Churánek František – Nová Ves u Duchcova

 • Severočeský anarchista z Nové Vsi – Hrdlovky u Duchcova
 • povoláním horník
 • Člen Dělnické potravní jednoty – Hrdlovka (1898 – 1948)
 • na valné hromadě 24.dubna 1904 zvolen přísedícím členem představenstva družstva

Chvála Josef – Vídeň

 • Český anarchista z Vídně z X. okrsku.
 • Povoláním tovární dělník.
 • Účastník hnutí neodvislých socialistů, jak se zpočátku první generace anarchistů označovala.
 • Delegát na anarchistické konferenci 29.května 1893 v Červeném Kostelci, po policejním rozpuštění přesunuta do Rtyně.
 • Delegát na anarchistické konferenci v Praze ve dnech 29 – 30. května 1898.

Chvalenický Věnceslav

 • Účastník hnutí neodvislých socialistů, jak se zpočátku první generace anarchistů označovala.
 • Člen Spolku „Omladina“.
 • Psal články do časopisu „Omladina“ (1898).

Chvoj František – Vinařice

 • Středočeský anarchista a horník z Vinařic na Kladensku.
 • Pracoval na dole Mayrau u Libušína.
 • Postavil se exekučnímu strhávání výdělkové daně z hornické mzdy, proti které anarchisté již nějaký čas veřejně vystupovali.
 • Exekuční strhávání mzdy bylo totiž v rozporu s platnými zákony a na hornické mzdy nemělo právní podklad. V roce 1908 tak vrátil německý výměr úřadům. odmítl nový podepsat správě dolu. Došlo k soudu a soud rozhodl o neoprávněném jednání závodů. Jeho čin se stal inspirací pro další horníky a anarchisté vyzývali a dávali jeho postup za vzor na stránkách Hornických listů.
 • Člen Hornické federace při ČFVO (1907-1908)
 • Člen České federace všech odborů (1904 – 1908)

Chvojka František

 • Severočeský anarchista a horník.
 • Patřil ke generaci neodvislých socialistů, průkopníků anarchismu mezi horníky. Spolupracovník anarchisty a redaktora Tomeše Kašeho.
 • Podílel se na organizaci anarchistické hornické stávky na Mostecku, Duchcovsku a Chomutovsku ve dnech 29.9 až 10. 10. 1896. Do stávky vstoupilo přes 8000 horníků z 57 dolů. Stávkující požadovali zvýšení mezd a zkrácení pracovní doby. Někteří horníci přešli v průběhu stávky i k ostřejším formám boje – k rozbíjení oken důlních kanceláří, přeřezávání telefonního vedení, poškozování strojů. Několik důlních úředníků bylo napadeno a ztlučeno, tvrdě se zacházelo i se stávkokazy. Okresní policejní hejtman proto z obav před dalších eskalací přímých akcí povolal silné četnické oddíly za asistence 2 500 vojáků, stávka byla prohlášena za vzpouru a postavena mimo zákon. Policie a armáda rozehnala stávkující okupují okolí dolů a akce byla zlomena. 348 horníků (hlavně anarchistů) přišlo o zaměstnání, 77 jich bylo různě úředně trestáno (hlavně vypovězením z oblasti a zákazem pobytu).
 • Pro organizaci a za aktivní účast na stávce zatčen a odsouzen, obviněn z nabádání horníků k zastavení práce.

Chvojka H. – Svatava u Sokolova

 • Severozápadočeský anarchista ze Svatavy (Zvodavy) na Sokolovsku.
 • Zakládající člen Všeodborového splku Pokrok pro Zvodavu a okolí.
 • Na ustanovující valné hromadě 7. července 1907 zvolen za pokladníka.

Chyba František (?-1908) – Most

 • Severočeský anarchista a horník z Mostu.
 • Člen Odborného spolku horníků a hutníků v Mostě.
 • Zemřel v roce 1908. Manželka Marie Chybová.

Chybová Marie – Most

 • Severočeská anarchistka z Mostecka.
 • Členka anarchistického ženského spolku Všeobecný spolek dělnic Pokrok v Mostě (1901 – 1914).
 • přijata 4.2.1906
 • V roce 1909 zvolena za náhradnici ve výboru.
 • Když jí v roce 1908 zesnul manžel dostala od ženského spolku finanční podporu.
 • Účastnice valné hromady Všeobecný spolek dělnic Pokrok v Mostě (1901 – 1914) dne 1.května 1910, na valné hromadě zvolena za přísedící členku výboru.
 • Na valné hromadě Všeobecného spolku dělnic Pokrok dne 4.12.1910 zvolena za místopokladnicí

Ibl Václav – Záluží u Mostu

 • Severočeský anarchista ze Záluží u Mostu.
 • Člen Federace bezvěrců při České anarchistické federaci (1912 – 1914). Přihláška pro anarchisty – bezvěrce byla zveřejněna v časopise „Zádruha“ v čísle 18 z listopadu roku 1912. Jeho výstup z církve a přihlášení se do seznamu anarchistických bezvěrců bylo oznámeno v časopise Zádruha – publikační orgán ČAF.

Inemann Josef – Lom

 • Severočeský anarchista a horník z Lomu.
 • Aktivní v bezvěreckém hnutí.
 • Člen a jednatel Spolku Volných Myslitelů „Svornost“ v Lomu v roce 1909.
 • V roce 1910 zvolen za předsedu polku Volných Myslitelů „Svornost“ v Lomu.
 • Bydlel na adrese Osecká silnice č.p. 406 v Lomu.
 • Člen potravního družstva v Lomu.
 • Člen Dělnické pekárny „Federace“ v Libkovicích (1908 – 1951)
 • na valné hromadě 27.února 1910 zvolen členem správní rady Dělnické pekárny „Federace“ v Libkovicích
 • na valné hromadě 26.února 1911 zvolen členem správní rady Dělnické pekárny „Federace“ v Libkovicích
 • na mimořádné valné hromadě na jaře 1911 se vzdal funkce ve správní radě
 • V roce 1910 pracoval na dole Jan, kde se mu dne 17.11.1910 přihodil vážný úraz.
 • Příslušník anarchistické a antimilitaristické mládeže.
 • Člen České anarchistické federace – ČAF (1904 – 1914).
 • Distributor časopisů „Zádruha“ (1908 – 1914) – orgán ČAF a „Mladý Průkopník“ (1912 – 1914).

Inemann Alois (1880 – 1933) – USA

 • Český anarchista žijící v USA v Clevelandu.
 • Americký sympatizant České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Příspěvky na zesnulého člena ČFVO Františka Linharta.
 • Zemřel 3.prosince 1933 v Clevelnadu, pochován na Calvary Cemetery  Cleveland, Cuyahoga County, Ohio, USA

Inemann Jan (1873 -1933) – USA

 • Český anarchista žijící v USA v Clevelandu.
 • Americký sympatizant České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Příspěvky na zesnulého člena ČFVO Františka Linharta.

Ipserová Anna – Most

 • Severočeská anarchistka z Mostecka.
 • Členka anarchistického ženského spolku Všeobecný spolek dělnic Pokrok v Mostě (1901 – 1914).
 • přijata 2.8.1903

Irra – Vídeň

 • Český anarchista žijící a působící ve Vídni.
 • Příslušník anarchistické a antimilitaristické mládeže.
 • Předplatitel časopisu „Mladý Průkopník“ (1912 – 1914).

Jabůrek – Svinařice

 • Anarchista ze Svinařic.
 • Člen Všeobecného dělnického vzdělávacího a podporujícího spolku Masaryk pro Svinařice, v roce 1907 předseda spolku.

Jahoda – Lom

 • Severočeský anarchista z Lomu.
 • Bezvěrecká celá rodina.
 • Syn Josef Jahoda nechodil na hodiny náboženství, za co byl popotahován úřady.

Jahodka – Vídeň

 • Český anarchista žijící a působící ve Vídni.
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Distributor časopisů ČFVO „Omladina“, „Nová Omladina“ a „Komuna“.

Jakeš

 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Sbírka na stávkující anarchistické horníky v roce 1906 do Lomu.

Jakoubek (?-1909)

Severočeský anarchista a horník z Duchcovska. Manželka Emilie Jakoubková. Pracoval na dole Amalia IV, poté na dole Gisela u Háje u Duchcova. Zemřel v roce 1909 následkem pracovního úrazu ruky.

Jakubka

 • Příslušník anarchistické a antimilitaristické mládeže.
 • Předpokládáme člen České anarchistické federace – ČAF (1904 – 1914).
 • Distributor časopisů „Zádruha“ (1908 – 1914) – orgán ČAF a „Mladý Průkopník“ (1912 – 1914).

Janata Čeněk – Lom

 • Severočeský anarchista z Lomu.
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Člen Agitační komise ČFVO, měl na starost rozšiřování plakátů a letáků.
 • Koordinoval finanční sbírku na propuštěné horníky z dolu Jan v Lomu.
 • Bydlel na adrese Lom č.p. 229.
 • Člen potravního družstva Budoucnost.

Janč

Český anarchista žijící a působící ve Vídni. Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908). Distributor časopisů ČFVO „Omladina“, „Nová Omladina“ a „Komuna“.

Janda

Severočeský anarchista z Jeníkova u Oldřichova. Předplatitel anarchistického týdeníku Hornické listy.

Jandík Rudolf – Praha

 • Pražský anarchista.
 • V roce 1907 založena na poradě pražských anarchistických organizací a spolku Protivolební agitační komise, zvolen členem výboru komise.

Janeček Josef – Hrdlovka u Duchcova

 • Severočeský anarchista z Nové Vsi – Hrdlovky u Duchcova
 • povoláním zedník
 • Člen Dělnické potravní jednoty – Hrdlovka (1898 – 1948)
 • na valné hromadě 27.srpna 1899 zvolen ředitelem představenstva družstva
 • na valné hromadě 5. února 1905 zvolen ředitelem družstva

Janeš

 • Distributor časopisu „Zádruha“ (1908 – 1914) – orgán ČAF a kalendářů ČAF.

Janíček

 • Anarchista a předplatitel časopisu „Zádruha“ (1908 – 1914) – orgán ČAF.

Janko Josef – Záluží u Mostu

 • Severočeský anarchista a horník ze Záluží u Mostu
 • člen Nákupního družstva spotřebitelů mléka „Pokrok“ v Maltýru (Záluží)
 • Nákupní družstvo zapsáno 4. března 1910.
 • V roce 1921 člen představenstva
 • na mimořádné valné hromadě 9.ledna 1921 rozhodnuto o likvidaci družstva, určen likvidátorem

Janoušek Petr

 • Severočeský anarchista a horník.
 • Člen Volného sdružení českých horníků (1906 -1907)
 • Člen Hornické federace při ČFVO (1907 -1908)
 • Finanční příspěvek na podporu propuštěných anarchistů z dolu „Korunní princ Eugen“ v roce 1906.

JANSA Jan – Bílá Třemošná

 • Východočeský anarchista z Bilé Třemešné u Dvora Králové nad Labem.
 • Povoláním tovární dělník.
 • Účastník hnutí neodvislých socialistů, jak se zpočátku první generace anarchistů označovala.
 • Delegát na anarchistické konferenci v Praze ve dnech 29 – 30. května 1898.
 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • distributor anarchistického časopisu „Proletář“ (1896 -1897)

Janský František – Hořany

 • Severočeský anarchista z Hořan.
 • Povoláním truhlář.
 • Bydlel na adrese Hořany č.p.21.

Janský Václav – Ervenice/Všechlapy

 • Severočeský anarchista z Ervenic. Později se stěhuje do Všechalp u Duchcova. (1910)
 • Člen Federace bezvěrců při České anarchistické federaci (1912 – 1914). Přihláška pro anarchisty – bezvěrce byla zveřejněna v časopise „Zádruha“ v čísle 18 z listopadu roku 1912. Jeho výstup z církve a přihlášení se do seznamu anarchistických bezvěrců bylo oznámeno v časopise Zádruha – publikační orgán ČAF.
 • Dne 10.4.1910 přednášel na schůzi anarchistů v Želenkách.

Janská Božena – Ervenice/Všechlapy

 • Severočeská anarchistka z Ervenic. Později se stěhuje do Všechalp u Duchcova. (1910)
 • Členka Federace bezvěrců při České anarchistické federaci (1912 – 1914). Přihláška pro anarchisty – bezvěrce byla zveřejněna v časopise „Zádruha“ v čísle 18 z listopadu roku 1912. Její výstup z církve a přihlášení se do seznamu anarchistických bezvěrců bylo oznámeno v časopise Zádruha – publikační orgán ČAF.

Janýs

 • Příslušník anarchistické a antimilitaristické mládeže.
 • Příspěvky na tiskový fond „Mladý Průkopník“ (1912 – 1914).

Jaroš

Český anarchista a horník žijící v USA v Edwardsville. Předplatitel časopisu „Mladý Průkopník“ (1912 – 1914) a „Zádruha“ (1908 – 1914) – orgán ČAF.

Jaroš Václav

Severočeský anarchista z Libkovic (1906), od roku 1908 v Třebušicích. Povoláním horník. Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908). Odběratel časopisů ČFVO „Omladina“, „Nová Omladina“ a „Komuna“. Jednatel Odborného spolku hornicko hutnického v Třebušicích v letech 1908 – 1909. Spolek byl založen v roce 1904. Člen Hornické federace při ČFVO.

Jaroš

Severočeský anarchista z Třebušic. Člen Zemské jednoty horníků (1909 – 1915). Distributor anarchistického týdeníku Hornické listy.

Jaroš Karel

Severovýchodočeský anarchista z Liberce. Příslušník první generace a účastník hnutí neodvislých socialistů, jak se zpočátku první generace anarchistů označovala. Člen a účetní Všeobecně vzdělávacího spolku Omladina pro Liberec a okolí (1892).

Jaušan Karel

Středočeský anarchista z Motyčína u Kladna. Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908). Sbírka na stávkující anarchistické horníky v roce 1906 do Lomu.

Ječmen J.

Český anarchista žijící v USA v Clevelandu. Americký sympatizant České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908). Příspěvky na zesnulého člena ČFVO Františka Linharta.

Jech Josef

Východočeský anarchista z Košťalova. Poté bydlel v Poniklé. Povoláním tkadlec. Pracoval jako tkalcovský mistr u firmy Prelog v Poniklé. Policie v Jilemnickém okresu ho evidovala jako anarchistického agitátora.

Jelínek Josef – Hrdlovka u Duchcova

 • Severočeský anarchista z Nové Vsi – Hrdlovky u Duchcova
 • povoláním strojník
 • Člen Dělnické potravní jednoty – Hrdlovka (1898 – 1948)
 • na ustanovující valné hromadě 29.5.1898 zvolen přísedícím členem představenstva družstva

Jelínek Antonín – Hrdlovka u Duchcova

 • Severočeský anarchista z Nové Vsi – Hrdlovky u Duchcova
 • Člen Dělnické potravní jednoty – Hrdlovka (1898 – 1948)
 • na valné hromadě 20.1.1901  zvolen přísedícím členem představenstva družstva

Jelínek František – Smečno

 • Středočeský anarchista ze Smečna na Kladensku.
 • Člen Čtenářsko vzdělávacího a zábavného spolku Žižka ve Smečně.
 • Angažoval se jako divadelní ochotník v divadelním kroužku spolku Žižka. Některé hry také režíroval.

Jelínek Karel – Hnidousy

 • Středočeský anarchista z Hnidous.
 • Účastník hnutí neodvislých socialistů, jak se zpočátku první generace anarchistů označovala.
 • Zatčen a souzen v procesu s anarchisty v roce 1899 tzv. „Vosí hnízda“.
 • Distributor anarchistického týdeníku hornické listy.

Jelínková – Most

 • Severočeská anarchistka z Mostecka.
 • Členka anarchistického ženského spolku Všeobecný spolek dělnic Pokrok v Mostě (1901 – 1914).
 • přijata 7.2.1904

Jenčová Marie – Most

 • Severočeská anarchistka z Mostecka.
 • Členka anarchistického ženského spolku Všeobecný spolek dělnic Pokrok v Mostě (1901 – 1914).
 • přijata 14.5.1911

Jeník František – Prošvice

 • Východočeský anarchista z Prošvic (zaniklá obec) u Nové Paky.
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Příspěvek na společný vězeňský fond ČFVO a ČAF.
 • Zorganizoval finanční sbírku na vězeňský fond na vězněné anarchisty antimilitaristy z Duchcova v roce 1908 na východě Čech.

Jeništa Alois – Pardubice

 • Východočeský anarchista z Pardubic.
 • Povoláním tkadlec.
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Podepsal protest proti vyhoštění S.K Neumana z Řečkovic v roce 1906.

Jeništa Václav – Ústí nad Orlicí

 • Východočeský anarchista z Ústí nad Orlicí.
 • Povoláním barvíř v roce 1906 bydlel v Pardubicích.
 • Příslušník anarchistické a antimilitaristické mládeže.
 • Člen spolku „Klub mládeže Ratolest“ a důvěrník odbočky na Ústeckoorlicku.
 • Distributor časopisu „Mladý Průkopník“ (1912 – 1914).
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Distributor časopisů ČFVO „Omladina“, „Nová Omladina“ a „Komuna“.
 • Codepsal protest proti vyhoštění S.K Neumana z Řečkovic v roce 1906.
 • Příspěvek na společný vězeňský fond ČFVO a ČAF.
 • Předplatitel anarchistického týdeníku Hornické listy.

Jerman Václav

Severočeský anarchista z Duchcova. Manželka Marie Jermanová, bezvěrecký sňatek 1914. Člen České anarchistické federace – ČAF (1904 – 1914), odbočka ČAF Duchcov. Aktivní v mistní bezvěrecké skupině ČAF.

Jermanová Marie

Severočeská anarchistka z Duchcova. Manžel Václav Jerman, bezvěrecký sňatek 1914. Za svobodna Marie Kodochová. Aktivní v mistní bezvěrecké skupině ČAF.

Ježek Josef

Severočeský anarchista a horník. Patřil ke generaci neodvislých socialistů, průkopníků anarchismu mezi horníky. Spolupracovník anarchisty a redaktora Tomeše Kašeho. Podílel se na organizaci anarchistické hornické stávky na Mostecku, Duchcovsku a Chomutovsku ve dnech 29.9 až 10. 10. 1896. Do stávky vstoupilo přes 8000 horníků z 57 dolů. Stávkující požadovali zvýšení mezd a zkrácení pracovní doby. Někteří horníci přešli v průběhu stávky i k ostřejším formám boje – k rozbíjení oken důlních kanceláří, přeřezávání telefoního vedení, poškozování strojů. Několik důlních úředníků bylo napadeno a ztlučeno, tvrdě se zacházelo i se stávkokazy. Okresní policejní hejtman proto z obav před dalších eskalací přímých akcí povolal silné četnické oddíly za asistence 2 500 vojáků, stávka byla prohlášena za vzpouru a postavena mimo zákon. Policie a armáda rozehnala stávkující okupují okolí dolů a akce byla zlomena. 348 horníků (hlavně anarchistů) přišlo o zaměstnání, 77 jich bylo různě úředně trestáno (hlavně vypovězením z oblasti a zákazem pobytu). Pro organizaci a za aktivní účast na stávce zatčen a odsouzen, obviněn z nabádání horníků k zastavení práce.

Ježková Josefa

Severočeská anarchistka z Mostecka. V roce 1910 obdržela solidární finanční sbírku od horníků z dolu Pokrok.

Jícha Antonín (?-1907)

Severočeský anarchista z Lomu. Povoláním horník. Pracoval na dole Jan u Lomu. Člen Spolku Volných Myslitelů v Lomu. Bezvěrecký pohřeb 27.srpna 1907.

Jícha K. Josef

Severočeský anarchista z Lomu. Jeho básně a články otiskovány na stránkách Hornických listů. Distributor anarchistického týdeníku Hornické listy. V roce 1910 vydal vlastním nákladem broužuru „Ve jménu revolty“.

Jícha

Severočeský anarchista a horník z Komořan. Člen Severočeské hornické federace, po jejím zákazu Člen Volného sdružení českých horníků. Distributor anarchistického týdeníku Hornické listy.

Jíchová Františka – Most

 • Severočeská anarchistka z Mostecka.
 • Členka anarchistického ženského spolku Všeobecný spolek dělnic Pokrok v Mostě (1901 – 1914).
 • přijata 2.3.1902

Jílková Josefa – Most

 • Severočeská anarchistka z Mostecka.
 • Členka anarchistického ženského spolku Všeobecný spolek dělnic Pokrok v Mostě (1901 – 1914).
 • přijata 5.2. 1911

Jindra Josef

Severočeský anarchista ze Třebušic (1906). Člen Odborného spolku hornicko hutnického v Třebušicích. Na valné hromadě spolku dne 8. července 1906 zvolen za místopředsedu. Člen Volného sdružení českých horníků, poté Hornické federace při ČFVO. Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908). Bydlel na adrese Třebušice č.p. 36.

Jindra Václav

Severočeský anarchista z Lomu. Člen Dělnického potravního družstva Volnost v Lomu. Na valné hromadě Dělnického potravního družstva Volnost dne 21.11.1907 zvolen ředitelem, v této funkci potvrzen také v roce 1908.

Jindrák František (1877-?)

Český anarchista a horník žijící v USA v Edwardsville v Dugoin. Pocházel ze severních Čech z Duchcova. Předplatitel časopisu „Mladý Průkopník“ (1912 – 1914) a „Hornické listy“ (1900 – 1939). Posílal peníze do Čech na vězenský fond na pronásledované duchcovské anarchisty antimilitaristy.

Jirák František

Severočeský anarchista z Košťan u Teplic. Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908). Člen a předseda Spolku všeodborově – kooperativního v Koštanech, jenž byl součástí ČFVO (1906). Z funkce předsedy odstoupil 8.4. 1906

JIRÁSEK František – Praha

 • pražský anarchista a textilní dělník ze Smíchova
 • v roce 1897 pracoval ve Tkalcovně na Smíchově
 • na jaře ve tkalcovně stávka a člen stávkového výboru
 • za stávkový výbor přijímal peněžní podporu na podporu stávkujících na adrese Resslova č.p. 831, Smíchov

Jirásek Martin

Východočeský anarchista z Červeného Kostelce. Povoláním textilní dělník. Účastník hnutí neodvislých socialistů, jak se zpočátku první generace anarchistů označovala. Delegát na anarchistické konferenci v Praze ve dnech 29 – 30. května 1898.

Jirásko Bohumil

Severovýchodočeský anarchista z Horního Růžodolu u Liberce. Člen Federace bezvěrců při České anarchistické federaci (1912 – 1914). Přihláška pro anarchisty – bezvěrce byla zveřejněna v časopise „Zádruha“ v čísle 18 z listopadu roku 1912. Jeho výstup z církve a přihlášení se do seznamu anarchistických bezvěrců bylo oznámeno v časopise Zádruha – publikační orgán ČAF.

Jirouš František

Severovýchodočeský anarchista z Machendorfu u Liberce. Předseda „Všeodborového vzdělávacího a kooperativního spolku Volnost v Machendorfu. Předplatitel časopisu „Zádruha“ (1908 – 1914) – orgán ČAF.

Jiskra

Severočeský anarchista a horník. V roce 1910 za prací do Francie, pracoval společně s dalšími českými anarchisty u Kamennouhlené společnosti Vicoigne and Noveux – Pas des Calais, kde vedli mzdové boje a stávku.

Jíša Alois – Horní Jiřetín

 • Severočeský anarchista z Horního Jiřetína.
 • V letech 1904 až 1908 člen České federace všech odborů.
 • V roce 1907 ustanovena odbočka ČFVO v Horním Jiřetíně, na ní zvolen důvěrníkem místní organizace. Spolková místnost se nacházela v hostinci “ U Riesemburku“.

Jiterský – Brazílie

 • český anarchista v Pernambucco
 • V roce 1884 předplacel časopis „Budoucnost“ z Chicaga

Jizeran – Duchcov

 • Severočeský anarchista z Duchcova.
 • Příspěvek na vězeňský fond.

Johan – Praha

 • Pražský anarchista.
 • Příslušník anarchistické a antimilitaristické mládeže.
 • Distributor časopisu „Mladý Průkopník“ (1912 – 1914).

Johanovská – Praha

 • Pražská anarchistka.
 • Členka Všeodborvého dělnického sdružení OCHRANA (1910 – 1914).
 • Příspěvek na hrob pražského anarchisty Josefa Marka, zemřelého na tuberkulózu v roce 1913.

Johanovský – Praha/Žižkov

 • Pražský anarchista ze Žižkova.
 • Příslušník anarchistické a antimilitaristické mládeže.
 • Předpokládáme člen České anarchistické federace – ČAF (1904 – 1914).
 • Distributor časopisů „Zádruha“ (1908 – 1914) – orgán ČAF a „Mladý Průkopník“ (1912 – 1914).
 • Předplatitel anarchistického týdeníku Hornické listy.

John Jan (1870 -?) – Praha/Smíchov

 • Pražský anarchista ze Smíchova.
 • povoláním zlatník
 • Účastník hnutí neodvislých socialistů, jak se zpočátku první generace anarchistů označovala.
 • Člen Dělnické besedy ve Smíchově
 • Zatčen a souzen v procesu s anarchisty v roce 1895 tzv. „Vosí hnízda“, nakonec osvobozen.

Jonáš František

 • Severočeský anarchista a horník.
 • V roce 1906 zorganizoval solidární sbírku na anarchistu Václava Štrobla, který utrpěl vážná zranění na dole.

Jonata František

Severovýchodočeský anarchista z Liberce. Povoláním tkadlec. Patřil k první generaci anarchistů, kteří byli ovlvnění propagandou činem, především čáasopisy Johana Mosta „Freiheit“, americkým časopisem „Budoucnost“ vydávaným českými anarchisty v USA a „Pomstou“ vydávanou českými anarchisty v Anglii, tyto časopisy byly tajně pašovány a rozšiřovány mezi českým radikálním dělnictvem. Pro své anarchistické názory dán pod přísný policejní dohled, každý jeho pohyb byl bedlivě sledován rakouskou policií. V roce 1883 vypovězen z Prahy. Dne 6.3. 1885 utekl tajně do Žitavy. Dne 4.5.1885 zatčen společně s Novotným a Antonínem Novákem ve Švýcarsku. Organizátor tajné anarchistické tiskárny v Hluboké 1885. Od roku 1887 v Londýně. Začal vydávat anarchistický časopis „Pomsta“, anarchistické brožury a letáky, které byli tajně posílany do Čech. V roce 1887 pánoval tajnou cestu z Anglie do Čech a na Moravu, cesta se nejspíš neuskutečnila. Podle policejních zpráv se ovšem v roce 1888 objevil v Sasku u českých hranic. V roce 1888 se s ním v Londýně sešel Václav Hammer. V roce 1889 si v Londýně otevřel krejčovský závod a ve stejném roce se k němu přistěhovala žena a děti uvězněného anarchisty a tiskaře z tajné tiskárny Josefa Pačese.

Jor

Severočeský anarchista z Třebušic. Povoláním horník. Člen Zemské jednoty horníků (1909 – 1915). Distributor anarchistických brožur vydaných Zemskou jednotou horníků. Distributor anarchistického týdeníku Hornické listy (1905 – 1939).

Josef Jaroslav

Moravskoslezský anarchista z Jeseníku, dříve Frývaldov. Příslušník anarchistické a antimilitaristické mládeže. Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908), do %CFVO vstoupil kolem roku 1906. Psal si do časopisu ČFVO o publikace a zájem vstoupit do řad ČFVO. Předpokládáme člen České anarchistické federace – ČAF (1904 – 1914). Distributor časopisů „Zádruha“ (1908 – 1914) – orgán ČAF a „Mladý Průkopník“ (1912 – 1914). Organizace sbírky na tiskový fond „Mladý Průkopník“ (1912 – 1914).

Josef K.

Severočeský anarchista a pekařský dělník. Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908). Pracoval u pekaře Hannera v Komořanech. Za solidární postup s propuštěným kolegou vyhozen roku 1906 z práce. ČFVO vyzvala k bojkotu pekárny.

Jozífko Josef

Východočeský anarchista z Bílé Třemešné u Dvora Králové nad Labem. Člen a předseda Občanské besedy Svornost v Bílé Třemešné.

Jozka A.

Východočeský anarchista z Pardubic. Povláním litograf. Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908). Podepsal protest proti vyhoštění S.K Neumana z Řečkovic v roce 1906.

Junek František

Východočeský anarchista z Ústí nad Orlicí. Předplatitel anarchistického týdeníku Hornické listy a předplatitel časopisu „Zádruha“ (1908 – 1914) – orgán ČAF.

Junger

Pražský anarchista. V roce 1919 zakládající člen místní skupiny anarchistického Svazu socialistických bezvěrců (1918 – 1926) na Žižkově.

Juren Rudolf

Severočeský anarchista z Háje u Duchcova. Příslušník anarchistické a antimilitaristické mládeže. Člen České anarchistické federace – ČAF (1904 – 1914), mládežnická komise ČAF. Poté člen Federace českých anarchistů komunistů – FČAK (1914 – 1919). v roce 1914 zvolen sjezdem do mládežnické komise na dopracování pogramu FČAK. Distributor časopisů „Zádruha“ (1908 – 1914) – orgán ČAF a „Mladý Průkopník“ (1912 – 1914).

Jursa

Anarchista, emigroval z Čech. Předplatitel časopisu „Mladý Průkopník“ (1912 – 1914) a „Zádruha“ (1908 – 1914) – orgán ČAF.

Just

Severočeský anarchista z Duchcova. Překlady a vlastní články do anarchistického týdeníku Hornické listy. V letech 1905 -1908 člen redakční rady Hornických listů, vyřizoval expedici listu, vyřizoval předplatné, inserce a jejich rozesílání.

Kačer

Východočeský anarchista z Třebechovice pod Orebem u Hradce Králové. Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908). Psal zprávy do časopisu ČFVO „Nová Omladina“. Během anarchistické hornické stávky v roce 1906 dopisovatel časopisu ČFVO „Nová Omladina“.

Kadavý Julius (1877 – ?)

Severočeský anarchista z Bohosudova v Krupce. Narozen 4. 10. 1877 Hořanech čp. 18. Pracoval jako horník, kopáč v České obchodní společnost Ústí n. L. Svatba s Alžbětou Tomanovou 1.7.1900. Děti: Karel, Julius, Anna, Antonín. Spolupracovník duchcovského anarchisty Hynka Holuba. Jezdíval za anarchisty do Duchcova, Předpokládáme člen České anarchistické federace – ČAF (1904 – 1914). Distributor časopisu „Práce“. Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908). V dubnu 1907 byla v Bohosudově ustanovena nová místní skupiny ČFVO, přistoupilo na ní 30 členů. Julius Kadavý zvolen důvěrníkem místní skupiny ČFVO. Místní skupiny ČFVO měla svoji spolkovou místnost v hostinci „Fortuna“ v Bohosudově. Podílel se na organizaci anarchistického 1.máje 1907 v Bohosudově organizovaný ČFVO, proběhl v zmiňovaném hostinci. Jako hlavní řečník vystoupil anarchistický hornický předák Antonín Maixner. Člen Hornické federace při ČFVO. Účastník ustavující valné hromady Hornické federace 3. 11. 1907 v Českém domě v Duchcově. Na této valné hromadě zvolen revírním důvěrníkem Hornické federace. Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908). Později člen Zemské jednoty horníků. Bydlel na adrese Bohosudov č. 264.

Kadera J.

Severočeský anarchista a horník. Patřil ke generaci neodvislých socialistů, průkopníků anarchismu mezi horníky. Spolupracovník anarchisty a redaktora Tomeše Kašeho. Podílel se na organizaci anarchistické hornické stávky na Mostecku, Duchcovsku a Chomutovsku ve dnech 29.9 až 10. 10. 1896. Do stávky vstoupilo přes 8000 horníků z 57 dolů. Stávkující požadovali zvýšení mezd a zkrácení pracovní doby. Někteří horníci přešli v průběhu stávky i k ostřejším formám boje – k rozbíjení oken důlních kanceláří, přeřezávání telefoního vedení, poškozování strojů. Několik důlních úředníků bylo napadeno a ztlučeno, tvrdě se zacházelo i se stávkokazy. Okresní policejní hejtman proto z obav před dalších eskalací přímých akcí povolal silné četnické oddíly za asistence 2 500 vojáků, stávka byla prohlášena za vzpouru a postavena mimo zákon. Policie a armáda rozehnala stávkující okupují okolí dolů a akce byla zlomena. 348 horníků (hlavně anarchistů) přišlo o zaměstnání, 77 jich bylo různě úředně trestáno (hlavně vypovězením z oblasti a zákazem pobytu). Pro organizaci a za aktivní účast na stávce zatčen a odsouzen, obviněn z nabádání horníků k zastavení práce.

Kadlec Josef – Břežánky

 • Severočeský anarchista z Břežánek.
 • Člen Všeodborového kooperativního spolku pro oboje pohlaví v Břežánkách,
 • v roce 1909 zvolen předsedou spolku

Kafka Jaroslav – Přívlaka

 • Východočeský anarchista z Přívlak.
 • Povoláním tovární dělník.
 • Policie v Jilemnickém okresu ho evidovala jako anarchistického agitátora mezi branci.

Kafka Václav

Český anarchista žijící v USA v Clevelandu. Americký sympatizant České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908). Příspěvky na zesnulého člena ČFVO Františka Linharta.

Kaiser

Severočeský anarchista z Duchcova. Distributor anarchistického týdeníku Hornické listy. Člen Zemské jednoty horníků (1909 – 1915). Předpokládáme člen České anarchistické federace – ČAF (1904 – 1914). Distributor časopisů „Mladý Průkopník“ (1912 – 1914) a „Zádruha“ (1908 – 1914) – orgán ČAF.

Kaiser R.

Česko – kanadský anarchista z města Kipling. Odběratel časopisů ČFVO „Omladina“, „Nová Omladina“ a „Komuna“.

Kaiser Emil

Český anarchista a horník žijící v USA v Edwardsville. Předplatitel časopisu „Mladý Průkopník“ (1912 – 1914) a Hornické listy. Posílal články z Ameriky do Hornických listů.

Kajačk František

Český anarchista a horník žijící v USA v Glen Carbon. Předplatitel časopisu Hornické listy.

Kalenda

Severočeský anarchista z Komořan. Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908). Příspěvky na soud Karla Vohryzka v roce 1906.

Kalenský Antonín

Severočeský anarchista z Růžodolu na Mostecku. Příslušník anarchistické a antimilitaristické mládeže. Distributor časopisu „Mladý Průkopník“ (1912 – 1914). Člen Pbčanského vzdělávacího polku Omladina v Lipětíně. Přednášel na večírku spolku Omladina dne 8. ledna 1908 na téma: “ O významu 2.listopadu k památce popravených anarchistů v Chicagu“ a měl na starost organizaci akce.

Kalhous Josef

Severovýchodočeský anarchista z Bílého Potoka pod Smrkem (Weissbach). Člen Federace bezvěrců při České anarchistické federaci (1912 – 1914). Přihláška pro anarchisty – bezvěrce byla zveřejněna v časopise „Zádruha“ v čísle 18 z listopadu roku 1912. Jeho výstup z církve a přihlášení se do seznamu anarchistických bezvěrců bylo oznámeno v časopise Zádruha – publikační orgán ČAF.

Kalím

Severočeský anarchista z Chudeřína. Příslušník anarchistické a antimilitaristické mládeže. Distributor časopisu „Mladý Průkopník“ (1912 – 1914).

Kalina Antonín Pravoslav

Pražský anarchista. Spolupracovník Viléma Körbera a přední účastník hnutí neodvislých socialistů, jak se zpočátku první generace anarchistů označovala. Redaktor časopisu „Volný duch“ v Praze. Zatčen a souzen v procesu s anarchisty v roce 1899 tzv. „Vosí hnízda“. Zatčen během stávky anarchistických horníků 1906 na severu Čech. Bydlel na adrese Švihovského č.p. 657 v Praze na Žižkově. Autor textu „Manifest anarchistů českých“ v roce 1896.

Kalina Bedřich (1876 – ?)

Severočeský anarchista a horník z Duchcova. V roce 1898 veden bytem v Praze na Žižkově. Narozen 6. 9. 1876 v Duchcově. Bydlel také v Lomu. Redaktor časopisů „Omladina“, „Přímá akce“ a německy psaného „Generalstreik!“ v Lomu (1906). Člen a místopředseda „Spolku Omladina“ v Krásném Březně u Ústí nad Labem (1897). Přední člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908). Člen Severočeské federace horníků – SHF (1903 – 1907). Člen Hornické federace – HF (1907 – 1908). Zatčen 1904 při stávce horníků v Lomu ihned po projevu na velkém táboru horníků. Častý řečník na demonstracích a veřejných schůzích. Distributor časopisů ČFVO „Omladina“, „Nová Omladina“ a „Komuna“. Předplatitel časopisu „Zádruha“ (1908 – 1914) – orgán ČAF. Účastník hnutí neodvislých socialistů, jak se zpočátku první generace anarchistů označovala. Delegát na anarchistické konferenci v Praze ve dnech 29 – 30. května 1898. V roce 1907 strávil 4 měsíce ve vyšetřovací vazbě. Dne 3.března uspořádal Všeodborový spolek v Lomu recitační večírek v jeho prospěch. Dne 23.8.1906 propukla na dole Alexandr u Hrdlovky stávka. následující den svolali stávkujácí schůzi, promlouvali na ní anarchisté Rudolf Máša, Bedřich Kalina a Alois Bašus.

Kalina Cyril – Duchcov

 • Severočeský anarchista z Duchcova
 • Povoláním hostinský
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908)
 • Člen a předseda Spolku Omladina v Duchcově, v roce 1906 součást ČFVO.

Kalina M.

Severočeský anarchista z Oseka. Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908). Příspěvek na společný vězeňský fond ČFVO a ČAF. Distributor anarchistického týdeníku Hornické listy.

Kalina (1837-1907)

Severočeský anarchista z Oseka. Otec Bedřicha Kaliny. Pracoval na dole Viktoria v Oseku, byl tam zaměstnán celých 50 let. Zemřel ve věku 70 let v roce 1907.

Kalina J.

Severočeský anarchista z Chudeřic. Povoláním horník. Člen Severočeské federace horníků – SHF (1903 – 1907). Člen Volného sdružení českých horníků. Člen Hornické federace – HF (1907 – 1908) při ČFVO. Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908). Člen Zemské jednoty horníků, v místní organizaci ZJH v Chudeřicích zvolen v roce 1909 do výboru a pověřen výběrčím členských příspěvků. Bydlel na adrese Chudeřice č.p.7. Příspěvky vybáral každou druhou neděli odpoledne, kdy za ním mohli místní členové ZJH přijít domů. V roce 1910 za prací do Francie, pracoval společně s dalšími českými anarchisty u Kamennouhlené společnosti Vicoigne and Noveux – Pas des Calais, kde vedli mzdové boje a stávku.

Kalivoda

Severočeský anarchista a horník. Distributor anarchistického týdeníku Hornické listy.

Kalousek Hynek

Severočeský anarchista a hostinský z Duchcova. Člen Vzdělávacího spolku Omladina v Duchcově. V roce 1909 přijímal dárky ve svém hostinci do tomboly pro akci pořádanou Vzdělávacím spolkem Omladina. Příspěvky na vězenský fond, na věznené anarchisty antimilitaristy.

Kalouš Max

Severočeský anarchista z Nové Vsi – Hrdlovky u Duchcova. Povoláním horník. Pracoval na dole Gisela v roce 1907. Účastník anarchistické hornické stávky 1906. Člen Odborného spolku horníků a hutníků Solidarita v Hájí u Duchcova. Předplatitel anarchistického týdeníku Hornické listy.

Kalvoda František

Severočeský anarchista z Dolního Jiřetína u Mostu. Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).Příslušník anarchistické a antimilitaristické mládeže. Distributor časopisu „Mladý Průkopník“ (1912 – 1914). Člen Dělnického vzdělávacího a podpůrného spolku v Mostě, odbočka Dolní Jiřetín, součást ČFVO. V roce 1906 jednatelem spolku.

Kanský František

Severočeský anarchista a horník z Ervenic. Propuštěn z práce za jeho aktivity v boji za českou školu v Ervenicích, místní anarchistická mládež uspořádala v hostinci Austria v Ervenicích v roce 1909 ples v jeho prospěch. Příslušník anarchistické mládeže. Účastník konference anarchistické mládeže 27.2.1910 v Kopistech, na které určen pro organizaci sbírky na vydání časopisu anarchistické mládeže Mladý Průkopník, obdržel k tomuto účelu sběrací listiny. Distributor anarchistického týdeníku Hornické listy. Člen Zemské jednoty horníků (1910 – 1915).

Kapička W.

Český anarchista žijící v USA v Clevelandu. Americký sympatizant České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908). Člen anarchistického Čtenářského debatního kroužku Volnost v Clevelandu. Příspěvky na zesnulého člena ČFVO Františka Linharta.

Kapoun Rudolf (? – 1910)

Severočeský anarchista. Manželka Antonie Kapounová. Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908). Perzekuován za účast na anarchistickém 1. máji v Ervenicích. Nejdříve odsouzen soudem dne 14. května 1906 v Jirkově k 3 korunám pokuty nebo 48 hodinám vězení. Podruhé v rozporu se zákonem odsouzen soudem v Mostě dne 25. května 1906 k pokutě 10 korun nebo 24 hodinám vězení. Zemřel v prosinci roku 1910.

Kapounová Antonie

Severočeská anarchistka. Vdova po Rudolfu Kapounovi.

Karas Jan mladší

Západočeský anarchista ze Sokolova (Falknov nad Ohří). Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908). Člen a první předseda Všeodborového spolku dělníků a dělnic Budoucnost v Bukvě, založeného 18. 3. 1906, spolek byl součástí ČFVO. Na valné konferenci Všeodborového spolku dělníků a dělnic Budoucnost dne 3.února 1907 zvolen místopokladníkem.

Karas Jan starší

Západočeský anarchista z Bukvy ze Sokolova (Falknov nad Ohří). Člen Všeodborového spolku dělníků a dělnic Budoucnost v Bukvě, založeného 18. 3. 1906, spolek byl součástí ČFVO. Na valné konferenci Všeodborového spolku dělníků a dělnic Budoucnost dne 3.února 1907 zvolen revisorem účtů.

Karásek Josef

Severočeský anarchista z Růžodolu u Mostu. Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908). Zakládající člen skupiny ČFVO Most dne 29. července 1906 a zvolen důvěrníkem ČFVO Most.

Karásek

Severočeský anarchista z Duchcova. Člen Politického klubu dělnického v Duchcově.

Karkula František

Anarchista z Nových Benátek. Povoláním sochař, Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908). Sbírka na stávkující anarchistické horníky v roce 1906 do Lomu.

Karpíšek Jindřich

Pražský anarchista a železničář. Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908). Přední postava železničního odboru ČFVO. Redakce časopisu „Předzvěst“ v češtině a německy psaná mutace „Vorsignal“ na Žižkově – publikační orgán železničářů, vyšlo pouze jedno číslo a kompletně zabaveno. Časopis zakázán a odbor rozpuštěn policií. Pro anarchosyndikalistické aktivity propuštěn z práce. Bydlel na adrese Štítného 591, Praha – Žižkov.

Kasal František

Severočeský anarchista a horník z Břežánek. Člen Severočeské hornické federace, po jejím zákazu Člen Volného sdružení českých horníků. Distributor anarchistického týdeníku Hornické listy. V kontaktu s Františkem Nemravou z Kanady, předal od něj peníze pro vdovu Marii Sinkovou. Člen místního spolku. Člen Zemské jednoty horníků.

KASÍK Josef – Harzdorf

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • v roce 1897 podpora od anarchistů v Duchcově

Kasík Josef – Lom

 • Severočeský anarchista a horník z Lomu.
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Člen Odborbého spolku v Lomu při ČFVO.
 • V roce 1906 vede soudní proces s bratrskou pokladnou a brušskou těžařskou společností o provizi za zničené zdraví.
 • V rámci ČFVO zažádal o finanční příspěvky na soud.

Kaslová – Most

 • Severočeská anarchistka z Mostecka.
 • Členka anarchistického ženského spolku Všeobecný spolek dělnic Pokrok v Mostě (1901 – 1914).
 • přijata 1907

Kasner V.

Severočeský anarchista z Lomu. Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).

Kastner Václav

 • Pražský anarchista.
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • člen redakce časopisu Komuna (1907 -1908)
 • v roce 1907 revisor ČFVO
 • Články v Hornických listech.
 • Řečník na anarchistickém 1.májí 1908 v Ledvicích.

Kašová Marie – Most

 • Severočeská anarchistka z Mostecka.
 • Členka anarchistického ženského spolku Všeobecný spolek dělnic Pokrok v Mostě (1901 – 1914).
 • přijata 2.5.1909

Kašpar J.

Severočeský anarchista z Mostu. Příslušník první generace a účastník hnutí neodvislých socialistů, jak se zpočátku první generace anarchistů označovala. Člen Spolku „Omladina“ v Mostu. Redaktor časopisu „Omladina“ (1896). Bydlel na adrese Kopice č. p. 111 u Mostu.

Kašpar August

Severočeský anarchista z Libkovic.

Kašpárek

Severočeský anarchista z Růžodolu u Mostu. Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908). Příspěvky na soud Karla Vohryzka v roce 1906. Člen Severočeské hornické federace, po jejím zákazu Člen Volného sdružení českých horníků. Člen Hornické federace při ČFVO. Distributor anarchistického týdeníku Hornické listy.

Kašpárková Anna

Severočeská anarchistka z Růžodolu u Mostu. Aktivní bezvěrkyně, často má za anarchistky projevy na veřejnosti a pohřbech.

Kašpárek

Severočeský anarchista a horník z Lipětína, poté z Dolního Litvínova. Člen Severočeské hornické federace, po jejím zákazu Člen Volného sdružení českých horníků. Distributor anarchistického týdeníku Hornické listy.

Kaufmann

Severočeský anarchista z Lomu. Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908). Distributor časopisů ČFVO „Omladina“, „Nová Omladina“ a „Komuna“. zatčen na 1. máji 1906 a odsouzen na 4 týdny žaláře.

Kautský

Pražský anarchista. Původně z Kladna. V roce 1907 zasílal zprávy z Kladenska do anarchistického týdeníku Hornické listy. Příspěvky na vězenský fond ČAF. V roce 1919 zakládající člen odbočky anarchistického Svazu socialistických bezvěrců (1918 – 1926) na Žižkově.

Kavka Antonín

Anarchista. Povoláním učitel. V roce 1907 byl vyhozen ze školy, na které učil s odůvodněním, že se stýká s anarchisty.

Kazimaur František

Severočeský anarchista a horník z Lomu. Zakládající člen anarchosyndikalistické Zemské jednoty horníků, na ustanovující valné hromadě 21.února 1909 v Lomu zvolen náhradníkem ve výboru. Manželka Anna Kazimaurová, rozená Beranová. V roce 1909 bydlel v Lomu č.p. 257. Syn Ervín narozený 1. března 1908, zemřel na plicní katar 26. ledna 1909.

Kebel

Český anarchista žijící v USA v Clevelandu. Americký sympatizant České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908). Příspěvky na zesnulého člena ČFVO Františka Linharta.

Keberle František

Severočeský anarchista z Duchcova. Povoláním horník. Člen Volného sdružení českých horníků. Člen Odborného hornicko hutnického podpůrného spolku v Duchcově. Na valné hromadě spolku dne 18.listopadu 1906 zvolen za přísedícího člena výboru.

Kefurt

Anarchista. Předplatitel časopisu „Zádruha“ (1908 – 1914) – orgán ČAF.

Kejzlar Roman – Hronov

 • Severovýchodočeský anarchista z Hronova u Náchoda
 • Člen České federace všech odborů (1904 – 1907)
 • Organisoval sbírku na vězněného anarchistů Adolfa Charváta z Mostu (1907)

Keltner Alois (?-1907)

Severočeský anarchista z Lomu. Povoláním horník. V roce 1907 pracoval na dole Pavel u Lomu. Dne 27.ledna 1907 zasažen vrstvou uhle zřícenou ze stropu. Úraz se přihodil ve 4.hodiny ráno a teprve v 7 byl dopraven do svého bytu. Na následky zranění umírá 25.ledna 1907. Podporoval svojí matku.

Kenč Jan

Anarchista, Předplatitel anarchistického týdeníku Hornické listy.

Kestl Jan

Severočeský anarchista z Nové Vsi – Hrdlovky u Duchcova. Člen místního potravního družstva.

Kešnerová Františka – Most

 • Severočeská anarchistka z Mostecka.
 • Členka anarchistického ženského spolku Všeobecný spolek dělnic Pokrok v Mostě (1901 – 1914).
 • přijata 2.2.1902

Kiesler Jaroslav – Hrdlovka u Duchova

 • Severočeský anarchista a horník z Hrdlovky – Nové Vsi u Duchcova.
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Člen Dělnické potravní jednoty v Hrdlovce (1898 – 1948)
 • na valné hromadě 28.ledna 1906 zvolen přísedícím členem představenstva družstva

Kindl František – Hroby

 • Severočeský anarchista z Hrobů. Povoláním horník.
 • Člen Hornické federace při ČFVO.
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Člen místní skupiny Hornické federace v hrobech
 • důvěrníkem místní organizace v roce 1907.

KINZEL František – Liberec

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • distributor anarchistického časopisu „Proletář“ (1896 -1897)

Klabík Alois

Severovýchodočeský anarchista z Liberecka. Příslušník první generace a účastník hnutí neodvislých socialistů, jak se zpočátku první generace anarchistů označovala. Člen a pokladník „Vzdělávacího spolku Omladina pro Čechy“ (1893) v Liberci.

Klabík František

Severočeský anarchista ze Záluží u Mostu. Člen a zakladatel Nákupního družstva spotřebitelů mléka „Pokrok“ v Záluží u Mostu. Na ustavující schůzui v roce 1910 zvolen předsedou družstva. Družstvo sídlilo na adrese Záluží č.p. 61. Kdo měl zájem odebírat anarchistické družstevnické mléko, musel si od družstva zakoupit speciální známky, které byly k dostání u předsedy Františka Klabíka.

Klatil V.

Severočeský anarchista z Hostomic nad Bílinou. V roce 1908 uspořádal v Hostomicích finanční sbírku na vězeňský fond na hrzaení výdajů na vězněné duchcovské anarchisty antimilitaristy.

Klatil Antonín

Severočeský anarchista z Hostomic nad Bílinou. Člen Všeodborového hornicko hutnického a vzdělávacího spolku „Mezinárodní jednota“ (1896-1914).

Klausnitz

Severočeský anarchista z Lomu. Finanční příspěvky na anarchistický týdeník Hornické listy.

Klazar František

Pražský anarchista. Příslušník první generace a účastník hnutí neodvislých socialistů, jak se zpočátku první generace anarchistů označovala. Redakce časopisu „Volné listy“ v Praze Smíchově (1897 – 1898). Bydlel na adrese Karlova č. p. 897 v Praze – Smíchov.

Kleiner Josef (? – 1910)

Severovýchodočeský anarchista z Hrádku u Liberce. Kamarád žižkovského anarchisty, redaktora a člena ČAF Michaela Káchy. Člen České anarchistické federace – ČAF (1904 – 1914). Zemřel roku 1910, zpráva v časopise Zádruha (1908 – 1914) – orgán ČAF. Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908). Příspěvek na společný vězeňský fond ČFVO a ČAF.

Klement

Severočeský anarchista a horník. V roce 1910 za prací do Francie, pracoval společně s dalšími českými anarchisty u Kamennouhlené společnosti Vicoigne and Noveux – Pas des Calais, kde vedli mzdové boje a stávku.

Klíma Josef

Severočeský anarchista a horník z Oseka u Duchcova. Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908). Příspěvek na uvězněného anarchistu Adolfa Charváta pro jeho děti, sbírku organizovala ČFVO. Předpokládáme člen České anarchistické federace – ČAF (1904 – 1914). Člen Spolku bezvěrců „Karel Havlíček“, odbočka Svazu socialistických bezvěrců (1918 – 1926). V roce 1923 zvolen do výboru spolku jako důvěrník.

Klíma

Severočeský anarchista z Kopist (1906). Povoláním horník. V roce 1906 pracoval na dole Julius III v Kopistech. Člen Volného sdružení českých horníků, poté Hornické federace při ČFVO. Finanční příspěvek na podporu propuštěných anarchistů z dolu „Korunní princ Eugen“ v roce 1906.

Klíma Václav

Severočeský anarchista a horník z Hrobů u Duchcova. Předplatné časopisu „Mladý Průkopník“ (1912 – 1914). Distributor časopisu „Zádruha“ (1908 – 1914)- orgán ČAF. Člen Sdružení československých horníků – SČH (1908 – 1930). V roce 1919 zvolen pokladníkem místní odbočky SČH v Hrobech.

Kliment František

Pražský anarchista z Vysočan. Povoláním zřízenec železničních drah. Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908). Iniciátor řečnického kurzu ČFVO. Na sjezdu ČFVO dne 14.července 1907 v Duchcově, v hotelu Union (Český dům) zvolen za místostarostu celé federace. Delegát na sjezdu ČFVO 24.12.1908, na kterém byl zvolen místostarostou celé odborové federace. Předplatné časopisu „Mladý Průkopník“ (1912 – 1914).

Kloubek František

Severočeský anarchista z Oseka. Povoláním horník. V roce 1908 pracoval na dole Nelson III.

Kloubský

Příslušník anarchistické a antimilitaristické mládeže. Předpokládáme člen České anarchistické federace – ČAF (1904 – 1914). Distributor časopisů „Mladý Průkopník“ (1912 – 1914) a „Zádruha“ (1908 – 1914) – orgán ČAF.

Klouček Josef

Východočeský anarchista z Pardubic. Povoláním tkadlec. Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908). Podepsal protest proti vyhoštění S.K Neumana z Řečkovic v roce 1906.

Klouda

Příslušník anarchistické a antimilitaristické mládeže. Předpokládáme člen České anarchistické federace – ČAF (1904 – 1914). Předplatitel časopisů „Mladý Průkopník“ (1912 – 1914) a distributor „Zádruha“ (1908 – 1914) – orgán ČAF a kalendářů ČAF.

Kloutský B.

Severočeský anarchista a cukrárenský dělník z Krásného Března u Ústí nad Labem. Člen a jednatel „Spolku cukrovarnického v Krásném Březně“. Předplatitel časopis „Mladý Průkopník“ (1912 – 1914).

Kluk

Severočeský anarchista z Louky. Povoláním horník. Člen Zemské jednoty horníků (1909 – 1915). Distributor anarchistických brožur vydaných Zemskou jednotou horníků. Distributor anarchistického týdeníku Hornické listy (1905 – 1939).

Knajsl Adolf

Západočeský anarchista ze Sokolova (Falknov nad Ohří). Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908). Člen a pokladník Dělnického spolku Budoucnost, založeného 18. 3. 1906, spolek byl součástí ČFVO.

Knáš Vojtěch – Louka u Litvínova

 • Severočeský anarchista z Louky
 • Předpokládáme člen České federace všech odborů v letech 1904 až 1908
 • Příspěvek na vězněného anarchistu Adolfa Charváta z Mostu (1907)

Knejpa Jan

Český anarchista žijící v USA. Poslal v roce 1908 finanční dar na náhrobek známého anarchisty A.V.Habera.

Knejpová Anna

Česká anarchistka žijící v USA. Poslala v roce 1908 finanční dar na náhrobek známého anarchisty A.V.Habera.

Kneun J.

Český anarchista odjel za prací do západního Německa do Marburgu. Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908). Distributor časopisů ČFVO „Omladina“, „Nová Omladina“ a „Komuna“. Příspěvek na stavbaře ve Vídni trpící výlukou pořádanou ČFVO Vídeň.

Knížek Mikuláš – Břežánky

 • Severočeský anarchista a horník z Břežánek.
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Člen Severočeské hornické federace (1903 – 1907)
 • Člen Volného sdružení českých horníků (1907)
 • Člen Hornické federace (1907 -1908)
 • Příspěvek na uvězněného anarchistu Adolfa Charváta pro jeho děti, sbírku organizovala ČFVO.
 • Účastnil se zasedání ústředního stávkového výboru 6.září 1906 v Libkovicích v hostinci pana Pavla a člen místního stávkového výboru.
 • organizoval v místě sbírky na vězeňský fond ČFVO
 • Distributor anarchistického týdeníku Hornické listy.

Knížek Václav – Břežánky

 • Severočeský anarchista a horník z Břežánek.
 • Člen Severočeské hornické federace (1903 – 1907)
 • Člen Volného sdružení českých horníků (1907)
 • Člen Hornické federace (1907 -1908)
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908)
 • Distributor anarchistického týdeníku Hornické listy.

Knopp Alois – Hnidousy/Motyčín

 • Středočeský anarchista a horník z Hnidous u Kladna. V roce 1909 bydlel v Motyčíně.
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Člen a předseda Čtenářsko vzdělávacího spolku Lid v Motyčíně (1906), součást ČFVO.
 • Předseda Všeodborového sdružení dělníků – OCHRANA (1910 – 1914) pro Hnidousi a okolí.
 • Distributor anarchistického týdeníku Hornické listy.
 • Vyřizoval objednávky a expedici brožury Dvě methody v odborovém hnutí k 1.máji 1910.
 • Bydlel na adrese Motyčín č.p. 317.
 • V roce 1910 zvolen za důvěrníka anarchistů v Motyčíně.
 • Zakládající člen Novokooperačního dělnického spotřebního a výrobního družstva „Sdružená síla“ v Motyčíně
 • na ustanovující valné hromadě dne 17.7.1910 určen členem ustanovující komise družstva.
 • Člen Politického dělnického klubu „Volnost“ v Motyčíně.
 • Delegát na Valné hromadě Všeodborového sdružení dělníků Ochrana dne 11.září 1910 v Austrii v Duchcově, kde vystupoval jako delegát dělníků z Kladenska.

Knopová

 • Předplatitelka časopisu „Zádruha“ (1908 – 1914) – orgán ČAF.

Knorr František – Kanada

 • Česko-americký anarchista z Kipling, kde přes 30 let farmařil.
 • Pocházel ze severních Čech.

Knotek Ladislav – Praha/Ostrava

 • Středočeský anarchista z Mělnicka, působil v Praze.
 • Po roce 1909 v Ostravě, kde také zemřel.
 • Redaktor anarchistických časopisů Omladina, Nová Omladina, Komuna, Práce, Zádruha.
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Člen České anarchistické federace – ČAF (1904 – 1914).
 • Přednáší a řeční na anarchistických schůzích a táborech lidu.
 • V roce 1907 založena na poradě pražských anarchistických organizací a spolku Protivolební agitační komise, zvolen členem výboru komise.

Knotek Václav – Smečno

 • Středočeský anarchista ze Smečna na Kladensku.
 • Člen Čtenářsko vzdělávacího a zábavného spolku Žižka ve Smečně.
 • Angažoval se jako divadelní ochotník v divadelním kroužku spolku Žižka. Některé hry také režíroval.

Knotek František – Duchcov

 • Severočeský anarchista a horník z Duchcova.
 • Člen Volného sdružení českých horníků (1906 -1907)
 • Člen Odborného hornicko hutnického podpůrného spolku v Duchcově.
 • Na valné hromadě spolku dne 18.listopadu 1906 zvolen za sluhu spolku.

Kobrč Josef – Želénky

 • Severočeský anarchista z Želánek u Duchcova.
 • Manželka Marie Kobrčová.
 • Příslušník anarchistické a antimilitaristické mládeže.
 • Člen České anarchistické federace – ČAF (1904 – 1914).
 • Člen bezvěrecké skupiny ČAF.
 • Člen Federace bezvěrců při České anarchistické federaci (1912 – 1914). Přihláška pro anarchisty – bezvěrce byla zveřejněna v časopise „Zádruha“ v čísle 18 z listopadu roku 1912. Jeho výstup z církve a přihlášení se do seznamu anarchistických bezvěrců bylo oznámeno v časopise Zádruha – publikační orgán ČAF. Zapsaný v Federaci bezvěrců ČAF společně s manželkou.
 • Distributor časopisů „Mladý Průkopník“ (1912 – 1914) a „Zádruha“ (1908 – 1914) – orgán ČAF.

Kobrč Alois – Ledvice

 • Severočeský anarchista a horník z Ledvic.
 • Příspěvek na vydávání letáků.
 • Člen Severočeské hornické federace (1903 -1907)
 •  Člen Volného sdružení českých horníků (1907)
 • Distributor anarchistického týdeníku Hornické listy.
 • Člen Hornické federace při ČFVO (1907 -1908)
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Účastník na důvěrné schůzi 18. listopadu 1906 v Ledvicích v hostinci Ferdinanda Šnábla, kde byla založena místní organizace ČFVO Ledvice. Přistoupilo 40 zakládajících členů, na schůzi zvolen pokladníkem ČFVO Ledvice.
 • Tehdy bydlel na adrese č.p. 96.
 • Zasílány mu měly být také finanční zásilky na podporu nemocného anarchisty Václava Štrobla.
 • člen Zemské jednoty horníků (1909 -1915)
 • Zakládajíci člen anarchosyndikalistické Zemské jednoty horníků.

Kobrčová Marie – Želénky

 • Severočeská anarchistka z Želenek u Duchcova.
 • Členka Federace bezvěrců při České anarchistické federaci (1912 – 1914). Přihláška pro anarchisty – bezvěrce byla zveřejněna v časopise „Zádruha“ v čísle 18 z listopadu roku 1912. Její výstup z církve a přihlášení se do seznamu anarchistických bezvěrců bylo oznámeno v časopise Zádruha – publikační orgán ČAF.

Kobrčová Vlasta – Želénky

 • Severočeská anarchistka z Želenek u Duchcova.
 • Členka Federace bezvěrců při České anarchistické federaci (1912 – 1914). Přihláška pro anarchisty – bezvěrce byla zveřejněna v časopise „Zádruha“ v čísle 18 z listopadu roku 1912. Její výstup z církve a přihlášení se do seznamu anarchistických bezvěrců bylo oznámeno v časopise Zádruha – publikační orgán ČAF.

Kobylák – USA

 • Český anarchista žijící a působící v USA.
 • Předplatitel časopisu „Zádruha“ (1908 – 1914) – orgán ČAF.

Kobylka

 • Severočeský anarchista.
 • V roce 1907 finanční příspěvek na nemocného anarchistu Václava Štrobla.

Kobže – Ledvice

 • Severočeský anarchista a horník z Ledvic.
 • Člen Severočeské hornické federace (1903 -1907)
 • Člen Volného sdružení českých horníků (1907)
 • Distributor anarchistického týdeníku Hornické listy.

Kocián Karel – Duchcov

 • Severočeský anarchista a horník z Duchcova.
 • Člen Volného sdružení českých horníků (1906 -1907)
 • Člen Odborného hornicko hutnického podpůrného spolku v Duchcově.
 • Na valné hromadě spolku dne 18.listopadu 1906 zvolen za přísedícího člena výboru.

Kocián Jan (?-1906) – Duchcov

 • Severočeský anarchista a horník z Duchcova.
 • Člen Volného sdružení českých horníků (1906 -1907)
 • Člen Odborného hornicko hutnického podpůrného spolku v Duchcově.
 • Na valné hromadě spolku dne 18.listopadu 1906 zvolen za režiséra spolku.
 • Počátkem prosince 1906 se na něj na dole Gisela u Háje u Duchcova zřítilo dříví ze stropu a zasáhlo ho do prsou, během několika minut na následky vážného zranění umírá.
 • Zůstala po něm vdova a dva sirotci.

KOCOUR Vincenc – Grunwald

 • aktivní od 90.let 19. století v anarchistickém hnutí v místních dělnických spolcích
 • peněžní sbírky na anarchistický list „Proletář“

KOCOUR Josef – Bilý Potok

 • Severovýchodočeský anarchista z obce Bílý Potok (Weißbach) u Frýdlantu.
 • Člen České anarchistické federace – ČAF (1904 – 1914).
 • Člen Spolku dělnická jednota pro Haindorf (Hejnice u Frýdlantu).

Koča Alois – Ústí nad Orlicí

 • Východočeský anarchista z Ústí nad Orlicí.
 • Příslušník anarchistické a antimilitaristické mládeže.
 • Bratr Josefa Koči.
 • Člen spolku „Klub mládeže Ratolest“ a důvěrník odbočky na Ústeckoorlicku.
 • Distributor časopisu „Mladý Průkopník“ (1912 – 1914).

Koča Josef – Ústí nad Orlicí

 • Východočeský anarchista z Ústí nad Orlicí.
 • Příslušník anarchistické a antimilitaristické mládeže.
 • Bratr Aloise Koči.
 • Člen spolku „Klub mládeže Ratolest“ a důvěrník odbočky na Ústeckoorlicku.
 • Distributor časopisu „Mladý Průkopník“ (1912 – 1914).

Kočánek Josef – Růžodol u Mostu

 • Severočeský anarchista a hostinský z Růžodolu u Mostu.
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Zakládající člen skupiny ČFVO Most dne 29. července 1906.
 • V jeho hostinci sídlila ČFVO Most a odbývaly se zde schůze.

Kočantrdle Jan – Plzeňsko

 • Západočeský anarchista z Plzeňska.
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Na sjezdu ČFVO dne 14.července 1907 v Duchcově, v hotelu Union (Český dům) zvolen za obvodního důvěrníka pro Plzeňsko.

Kočár – USA

 • Český anarchista žijící v USA.
 • Příspěvek na společný vězeňský fond ČFVO a ČAF (1906)

Kočí Josef – Červený Kostelec

 • Východočeský anarchista z Červeného Kostelce.
 • Povoláním tovární dělník.
 • Účastník hnutí neodvislých socialistů, jak se zpočátku první generace anarchistů označovala.
 • Delegát na anarchistické konferenci v Praze ve dnech 29 – 30. května 1898.

Kočí Václav – Kladno/Trnovany

 • Středočeský anarchista a horník z Kladna, později se přestěhoval na sever.
 • V roce 1909 bydlel v Trnovanech u Teplic.
 • Předpokládáme člen České anarchistické federace – ČAF (1904 – 1914).
 • Distributor časopisu „Zádruha“ (1908 – 1914) – orgán ČAF.
 • Povoláním cukrárenský dělník z Krásného Března u Ústí nad Labem.
 • Člen a místojednatel „Spolku cukrovarnického v Krásném Březně“.
 • Distributor časopisu Hornické listy.

Kočka V. – Dolní Dubí

 • Anarchista z Dolní Dubí.
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Distributor časopisů ČFVO „Omladina“, „Nová Omladina“ a „Komuna“.

Kočovský František – Praha/Nusle

 • Pražský anarchista z Nuslí
 • Člen a předseda Politický spolek anarchistů Vilém Körber v Čechách (1904 – 1908).
 • Předplatitel časopisu „Zádruha“ (1908 – 1914) – orgán ČAF.
 • V roce 1907 založena na poradě pražských anarchistických organizací a spolku Protivolební agitační komise
 • zvolen pokladníkem agitační komise.
 • Peněžní zásilky byly zasílány na adresu Nusle č.p.298 v Praze.

Kodera – Motyčín

 • Středočeský anarchista z Motyčína u Kladna
 • člen České federace všech odborů (1904 -1908)
 • člen místní skupiny ČFVO – Motyčín
 • dopisovatel do časopisu „Komuna“ (1907 -1908)

Kodet František – USA

 • Český anarchista žijící v USA v Clevelandu.
 • Americký sympatizant České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Příspěvky na soud Karla Vohryzka v roce 1906.

Kodým Jan – Lom

 • Severočeský anarchista a horník z Lomu.
 • Manželka Johana Kodýmová mu zemřela v roce 1909.
 • Člen Spolku hornicko hutnického v Lomu.
 • Člen Spolku Volných myslitelů v Lomu.
 • Předpokládáme člen České anarchistické federace – ČAF (1904 – 1914).
 • Distributor časopisů „Mladý Průkopník“ (1912 – 1914) a „Zádruha“ (1908 – 1914) – orgán ČAF.
 • Předplatitel anarchistického týdeníku Hornické listy.

Kohler – Lesnice

 • Anarchista z Lesnice.
 • Předplatitel anarchistického týdeníku Hornické listy.

Kohout Josef – USA

 • Český anarchista a horník žijící v USA v Edwardsville.
 • Předplatitel časopisu „Mladý Průkopník“ (1912 – 1914) a Hornické listy.
 • Kamarád dalšího anarchisty Emila Kaisera.

Kohout Jaroslav – Pardubice

 • Východočeský anarchista z Pardubic.
 • Povoláním truhlář.
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Podepsal protest proti vyhoštění S.K Neumana z Řečkovic v roce 1906.

Kohout Vavřinec – Duchcov

 • Severočeský anarchista a horník z Duchcova.
 • Člen Volného sdružení českých horníků (1906 -1907)
 • Člen Odborného hornicko hutnického podpůrného spolku v Duchcově.
 • Na valné hromadě spolku dne 18.listopadu 1906 zvolen za přísedícího člena výboru.

Kohoutová Anna – Most

 • Severočeská anarchistka z Mostecka.
 • Členka anarchistického ženského spolku Všeobecný spolek dělnic Pokrok v Mostě (1901 – 1914).
 • přijata 7.7.1907

Koch – USA

 • Český anarchista žijící v USA v Clevelandu.
 • Americký sympatizant České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Příspěvky na soud Karla Vohryzka v roce 1906.

Koch P.

 • Předpokládáme člen České anarchistické federace – ČAF (1904 – 1914).
 • Článek v časopise „Zádruha“ – orgán ČAF.

Kokoška – USA

 • Český anarchista a horník žijící v USA.
 • Pokus o anarchistickou kolonii v Mayland v USA.

Koláčková Marie – Záluží u Mostu

 • Severočeská anarchistka ze Záluží u Mostu.
 • Zakládající členka Nákupního družstva spotřebitelů mléka „Pokrok“ v Maltýru (Záluží), založeného v roce 1910.
 • Na ustavující valné hromadě Nákupního družstva spotřebitelů mléka „Pokrok“ zvolena za členku představenstva, do funkce přísedící členky výboru.
 • Členka anarchistického ženského spolku Všeobecný spolek dělnic Pokrok v Mostě (1901 – 1914).
 • přijata 7.3.1909

Kolář – Kopisty

 • Severočeský anarchista a horník z Kopist.
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Příspěvek na horníky propuštěné kvůli solidární stávce na dole Jan v Lomu (1906)

Kolařík – Lom

 • Severočeský anarchista a horník z Lomu.
 • Předplatitel anarchistického týdeníku Hornické listy.

Kolaříková Anna – Most

 • Severočeská anarchistka z Mostecka.
 • Členka anarchistického ženského spolku Všeobecný spolek dělnic Pokrok v Mostě (1901 – 1914).
 • přijata 13.3.1904

Kolda Fabián – Olomouc

 • Moravský anarchista z Olomouce.
 • Člen České anarchistické federace – ČAF (1904 – 1914), důvěrník ČAF – Olomouc.
 • Distributor časopisů „Mladý Průkopník“ (1912 – 1914) a „Zádruha“ (1908 – 1914) – orgán ČAF.
 • Vystupoval jako řečník a přednášející.
 • Bydlel na adrese Pekařská ulice č.p. 6 v Olomouci.

Kolomazník Josef – Rozkov

 • Severovýchodočeský anarchista z Rozkova na Liberecku.
 • Příslušník první generace a účastník hnutí neodvislých socialistů, jak se zpočátku první generace anarchistů označovala.
 • Člen anarchistického Pekařského výrobního společenstva (1897) v Libereci.
 • Distributor časopisu „Proletář“ v Liberci.

Kombrza Antonín – Háj u Duchcova

 • Severočeský anarchista a horník z Háje u Duchcova.
 • Člen Volného sdružení českých horníků (1906 -1907)
 • Člen Odborného spolku horníků a hutníků „Solidarita“ v Hánu (dnes Háj u Duchcova).

Končalová Anna – Most

 • Severočeská anarchistka z Mostecka.
 • Členka anarchistického ženského spolku Všeobecný spolek dělnic Pokrok v Mostě (1901 – 1914).
 • přijata 1.6.1902

Končel František – USA

 • Český anarchista žijící v USA z Chicaga.
 • Redaktor časopisu „Česko-americké kacířské epištoly“ (1908 – 1909) v Chicagu.
 • Bydlel na adrese Blue st. 525, Chicago III

Koníček – Osek

 • Severočeský anarchista z Oseka.

Konrád Jan (1871 – 1922)

Severovýchodočeský anarchista a švec z Liberce. Narodil se 25. února 1871 v Mnichově Hradišti. Manželka Anna Konrádová. Měli celkem čtyři děti – nejstarší Rosu, po ní Aloisii, syna Johanna a nejmladší dceru Annu. Příslušník první generace a účastník hnutí neodvislých socialistů, jak se zpočátku první generace anarchistů označovala. Člen a knihovník Všeobecně vzdělávacího spolku Omladina pro Liberec a okolí (1892). Člen Dělnická jednota pro severní Čechy. Redaktor časopisu „Proletář“ v Liberci. Člen a jednatel v Českém spolku řemeslníků a živnostníků (1907). Ve dvacátých letech 19. století působil především jako školský a divadelní pracovník. Od roku 1893 pobýval v Ruprechtické ulici č.p. 2 v Liberci. Provozoval obuvnickou dílnu v Rochlické ulici č. p. 46 (1921). Zemřel 24. března roku 1922.

Konrád Josef (1863 – ?)

Severovýchodočeský anarchista z Liberce. Povoláním lakýrník a natěrač. Narodil se 1863 v Mnichově Hradišti. Byl starším bratrem Jana Konráda. Od roku 1899 veden jako anarchista v policejní evidenci. Redaktor časopisu „Proletář“ v Liberci. Pokladník v anarchistickém Pekařském výrobním společenstvu (1897). Bydlel na adrese Bernhardova ulice č.p. 7 v Liberci.

Konvalinková Marie – Most

 • Severočeská anarchistka z Mostecka.
 • Členka anarchistického ženského spolku Všeobecný spolek dělnic Pokrok v Mostě (1901 – 1914).
 • přijata 6.4.1902

Kopáč Čeněk – Hrdlovky u Duchcova

 • Severočeský anarchista z Nové Vsi – Hrdlovky u Duchcova
 • povoláním horník
 • Člen Dělnického potravního družstva v Hrdlovce (1898-1948)
 • na valné hromadě 1919 zvolen kontrolorem družstva

Kopecký Vojtěch – Hrdlovka u Duchcova

 • Severočeský anarchista a horník z Nové Vsi u Duchcova.
 • Člen Dělnické potravní jednoty – Hrdlovka (1898 – 1948)
 • na valné hromadě 28. ledna 1906 zvolen náměstkem ředitele družstva

Kopecký B.

Severočeský anarchista z Břežánek. Distributor Lidové přírodovědecké knihovny při ČAF.

Kopecký

Pražský anarchista a výtvarník. Příspěvek na společný vězeňský fond ČFVO a ČAF.

Kopecká Eleonora – Most

 • Severočeská anarchistka z Mostecka.
 • Členka anarchistického ženského spolku Všeobecný spolek dělnic Pokrok v Mostě (1901 – 1914).
 • přijata 7.2.1909

Korb Emil

Severočeský anarchista z Duchcova. Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908). Člen a člen výboru Spolku Omladina v Duchcově (1910), v roce 1906 součást ČFVO.

Korbelík V.

Česko – americký anarchista z Edwardsville v USA. Člen Vzdělávacího spolku Edwardsville roku 1910.

Korda Jaroslav

Východočeský anarchista z Tatobyt u Turnova. Člen dělnického spolku ve Weisbachu u Frýdlantu. Předpokládáme člen České anarchistické federace – ČAF (1904 – 1914).

Korec Václav

Středočeský anarchista z Dřína u Kladna. Člen Federace bezvěrců při České anarchistické federaci (1912 – 1914). Přihláška pro anarchisty – bezvěrce byla zveřejněna v časopise „Zádruha“ v čísle 18 z listopadu roku 1912. Jeho výstup z církve a přihlášení se do seznamu anarchistických bezvěrců bylo oznámeno v časopise Zádruha – publikační orgán ČAF.

Korecová Anna

Středočeská anarchistka z Dřína u Kladna. Členka Federace bezvěrců při České anarchistické federaci (1912 – 1914). Přihláška pro anarchisty – bezvěrce byla zveřejněna v časopise „Zádruha“ v čísle 18 z listopadu roku 1912. Její výstup z církve a přihlášení se do seznamu anarchistických bezvěrců bylo oznámeno v časopise Zádruha – publikační orgán ČAF.

Korynta Jan

Severočeský anarchista a horník z Záluží u Mostu. Pracoval na dole Washington.

Kořan Josef

Severočeský anarchista z Libkovic. Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908). V roce 1906 člen a jednatel Všeodborově kooperativního spolku obojího pohlaví v Libkovicích, spolek byl součástí ČFVO.

Kořan Václav

Středočeský anarchista a horník z Kamenných Žehrovic. V roce 1909 pobýval v Libkovicích. Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908). Zakládající člen místní skupiny ČFVO Kamenné Žehrovice v roce 1906, skupina měla při vzniku 60 členů. Přílušník anarchistické a antimilitaristické mládeže. Příspěvek na tikosvý fond „Mladý Průkopník“ (1912 – 1914). Odběratel „Mladý Průkopník“ (1912 – 1914).

Kořínek

Předpokládáme člen České anarchistické federace – ČAF (1904 – 1914). Distributor anarchistických časopisů „Zádruha“ (1908 – 1914) – publikační orgán ČAF a „Mladý Průkopník“ (1912 – 1914).

Kos František

Severočeský anarchista z Košťan u Teplic. Člen Federace bezvěrců při České anarchistické federaci (1912 – 1914). Přihláška pro anarchisty – bezvěrce byla zveřejněna v časopise „Zádruha“ v čísle 18 z listopadu roku 1912. Jeho výstup z církve a přihlášení se do seznamu anarchistických bezvěrců bylo oznámeno v časopise Zádruha – publikační orgán ČAF.

Kosina Josef

Český anarchista žijící a působící ve Vídni. Povoláním obuvník. Člen Federace obuvníků ve Vídni. Člen redakce anarchistického odborného časopisu obuvníků „Der Schuhmacher“, vyřizoval objednávky časopisu. V roce 1910 bydlel na adrese Habergasse 33, Vídeň XIV.

Kostka Josef – Souš

 • Severočeský anarchista a horník ze Souše.
 • Člen Odborného spolku horníků v Třebušících.
 • V roce 1909 dostal finanční pomoc od spolku.

Kostřáb – Břežánky

 • Severočeský anarchista z Břežánek.
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Distributor časopisů ČFVO „Omladina“, „Nová Omladina“ a „Komuna“.

Košek František – Všechlapy/Záluží u Mostu

 • Severočeský anarchista z Všechlap u Duchcova. Bydlel také v Záluží u Mostu.
 • Člen České anarchistické federace – ČAF (1904 – 1914).
 • Člen Federace bezvěrců při České anarchistické federaci (1912 – 1914). Přihláška pro anarchisty – bezvěrce byla zveřejněna v časopise „Zádruha“ v čísle 18 z listopadu roku 1912. Jeho výstup z církve a přihlášení se do seznamu anarchistických bezvěrců bylo oznámeno v časopise Zádruha – publikační orgán ČAF.
 • Distributor anarchistických časopisů „Zádruha“ (1908 – 1914) – publikační orgán ČAF a „Mladý Průkopník“ (1912 – 1914).

Košík František – Štěrbina

 • Severočeský anarchista z obce Štěrbina u Zabrušan na Duchcovsku.
 • Manželka mu zemřela v roce 1907

Košková Antonie – Všechlapy

 • Severočeská anarchistka z Všechlap u Duchcova.
 • Členka Federace bezvěrců při České anarchistické federaci (1912 – 1914). Přihláška pro anarchisty – bezvěrce byla zveřejněna v časopise „Zádruha“ v čísle 18 z listopadu roku 1912. Její výstup z církve a přihlášení se do seznamu anarchistických bezvěrců bylo oznámeno v časopise Zádruha – publikační orgán ČAF.

Košťák Jan – Duchcov

 • Severočeský anarchista a živnostník z Duchcova.
 • Příslušník první generace a účastník hnutí neodvislých socialistů, jak se zpočátku první generace anarchistů označovala.
 • Člen Vzdělávacího spolku „Omladina“ v Duchcově (1895 -1914)
 • Redaktor a vydavatel časopisu „Omladina“ (1897) a „Nový věk svobody“.
 • v Duchcově provozoval malý obchod koloniál v Bílinské ulici č.p.113.
 • V hnutí zůstal aktivní po celý život.
 • Například v roce 1909 přijímal dárky ve svém obchodě do tomboly pro akci pořádanou Vzdělávacím spolkem Omladina.
 • Od 1.12.1909 měl svůj obchod v domě „Johannesburg“ na rohu Eliščiny třídy a Musejní ulice.

Kouba Dominik – Kladno

 • Středodočeský anarchista  a horník z Kladenska.
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • V roce 1910 zvolen důvěrníkem anarchistů na Kladně.

Koučalová Anna – Záluží u Mostu

 • Severočeská anarchistka ze Záluží u Mostu.
 • Zakládající členka Nákupního družstva spotřebitelů mléka „Pokrok“ v Maltýru (Záluží), založeného v roce 1910.
 • Na ustavující valné hromadě Nákupního družstva spotřebitelů mléka „Pokrok“ zvolena za členku představenstva, do funkce přísedící členky výboru.

Koutský – Ervenice

 • Severočeský anarchista a horník z Ervenic.
 • Člen Zemské jednoty horníků (1909 – 1915).
 • Distributor anarchistických brožur vydaných Zemskou jednotou horníků.
 • Distributor anarchistického týdeníku Hornické listy (1905 – 1939).

Kotál Václav

 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • V roce 1906 odjel za prací do Německa města Bochum

Kotrbatý Josef – Duchcov

 • Severočeský anarchista a horník z Duchcova.
 • Účastník ustavující valné hromady Hornické federace 3. 11. 1907 v Českém domě v Duchcově. Na této valné hromadě zvolen revírním důvěrníkem Hornické federace.
 • Člen Hornické federace (1907 -1908)
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Distributor anarchistického týdeníku Hornické listy.
 • Člen Zemské jednoty horníků (1909 – 1915).

Kotrbatý František – Čistá

 • Západočeský anarchista z Čisté (Katzenkublu) u Sokolova (Falknov nad Ohří).
 • Člen Všeodborového spolku dělníků a dělnic Budoucnost v Bukvě, založeného 18. 3. 1906, spolek byl součástí ČFVO.
 • Na valné konferenci Všeodborového spolku dělníků a dělnic Budoucnost dne 3.února 1907 zvolen místojednatelem.
 • Zakládající člen Všeodborového spolku Pokrok pro Zvodavu a okolí. Na ustanovující valné hromadě 7. července 1907 zvolen za člena výboru.
 • Člen České federace všech odborů (1904 – 1908)

Kotroušová Marie – Osek

 • Severočeská anarchistka z Oseka.
 • Členka České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Organizovala v roce 1906 solidární sbírku ČFVO na anarchistu Jana Dandu zatčeného za odpíraní vojenské služby.
 • Bydlela na adrese Osek č. p. 90.

Kotva Rudolf – Hrdlovka u Duchcova

 • Severočeský anarchista z Nové Vsi – Hrdlovky u Duchcova
 • povoláním horník
 • Člen Dělnické potravní jednoty – Hrdlovka (1898 – 1948)
 • na valné hromadě 31. července 1904 zvolen přísedícím členem představenstva družstva

Kotyza Matěj

 • Anarchista z Puntiganu.
 • Posílal články do anarchistického týdeníku Hornické listy.

Kouba – Trnovany/ Teplice

 • Severočeský anarchista z Trnovan u Teplic.
 • Příslušník anarchistické a antimilitaristické mládeže.
 • Předpokládáme člen České anarchistické federace – ČAF (1904 – 1914).
 • Distributor časopisů „Mladý Průkopník“ (1912 – 1914) a „Zádruha“ (1908 – 1914) – orgán ČAF.

Koubka Josef – Mladá Boleslav

 • Středočeský anarchista z Mladé Boleslavi.
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • V roce 1906 veřejně vystoupil z církve a oznámil to v časopise ČFVO „Nová Omladina“.

Kouble

 • Anarchista a předplatitel časopisu „Zádruha“ (1908 – 1914) – orgán ČAF.

Koudela Václav – Lom

 • Severočeský anarchista z Lomu.
 • Bydlel v Osecké silnici, dům pana Peroutky.
 • Člen Odborného hornického spolku pro oboje pro pohlaví v Lomu.
 • V roce 1909 přijímal dárky pro benefiční slavnost pro české dělnické dítka.

Kounovský A. – Lom

 • Severočeský anarchista z Lomu.
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Člen a ředitel Dělnického potravního družstva Volnost v Lomu (1906).

Kousal

Severovýchodočeský anarchista z Chuchelny (Kuchelna). Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908). Příspěvky na soud Karla Vohryzka v roce 1906.

Kousalová Františka

Severovýchodočeská anarchistka z Hrádku u Liberce. Členka Federace bezvěrců při České anarchistické federaci (1912 – 1914). Přihláška pro anarchisty – bezvěrce byla zveřejněna v časopise „Zádruha“ v čísle 18 z listopadu roku 1912. Její výstup z církve a přihlášení se do seznamu anarchistických bezvěrců bylo oznámeno v časopise Zádruha – publikační orgán ČAF.

KOUTSKÝ J. – Litoměřice

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • distributor anarchistického časopisu „Proletář“ (1896 -1897)

Koutský Boh.

Severočeský anarchista a horník z Krásného Března u Ústí nad Labem. Příslušník anarchistické mládeže. Účastník konference anarchistické mládeže 27.2.1910 v Kopistech, na které určen pro organizaci sbírky na vydání časopisu anarchistické mládeže Mladý Průkopník, obdržel k tomuto účelu sběrací listiny.

Kovanda Antonín (?-1907)

Český anarchista žijící v USA v Edwardsville. Povoláním horník. Zemřel 14.října 1907 při důlním neštěstí na dole Fogi v Edwardsville. Člen anarchistických spolku Spolek Osvěta a spolku „Táboritů“.

Kovanda Martin

Severočeský anarchista z Oseka (Háj u Duchcova). Manželka Konandová A.

Kovář František

Severočeský anarchista a antimilitarista z Ledvic. Povoláním horník. Manželka Emilie Kovářová. Příslušník anarchistické a antimilitaristické mládeže. Člen Ochotnického vzdělávacího spolku „Mládí“ v Ledvicích. Zakládajicí člen, účastnil se ustanovující valné hromady dne 24.dubna 1910. Při založení vstoupuilo 24 mladých anarchistů a František Kovář byl zvolen jednatele, a byly na něj adresovány dopisy pro spolek. Člen spolku „Klub mládeže Ratolest“, duvěrník pro Duchcov. Člen České anarchistické federace – ČAF (1904 – 1914), člen odbočky ČAF Ledvice a člen bezvěrecké skupiny ČAF. Člen Federace bezvěrců při České anarchistické federaci (1912 – 1914). Přihláška pro anarchisty – bezvěrce byla zveřejněna v časopise „Zádruha“ v čísle 18 z listopadu roku 1912. Jeho výstup z církve a přihlášení se do seznamu anarchistických bezvěrců bylo oznámeno v časopise Zádruha – publikační orgán ČAF.Člen Sdružení československých horníků – SČH (1918 – 1930). Na sjezdu SČH v roce 1920 zvolen do kontrolní komise ústředního výboru SČH. Přihlášen do Federace bezvěrců ČAF i s manželkou. Bydlel na adrese Ledvice č. p. 199.

Kovář Jaroslav

Pražský anarchista ze Žižkova. Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908), člen odbočky ČFVO Žižkov. Na sjezdu ČFVO dne 14.července 1907 v Duchcově, v hotelu Union (Český dům) zvolen za pokladníka celé federace. Delegát na sjezdu ČFVO 24.12.1908, na kterém byl znovuzvolen pokladníkem celé odborové federace. Redaktor časopisu „Přímá akce“. Člen a jednatel spolku „Volných Myslitelů“ Žizkov. Pokladník vězeňského fondu ČFVO, poté společného vězeňského fondu ČFVO a ČAF, na základě konference v Lomu v roce 1906. Měl na starost rozesílání plakátů ČFVO na veřejné schůze a tábory lidu, které bylo u něj možné objednat. Zajišťoval finanční sbírky právní ochrany na fond bezvěrců v ČAF. Člen České anarchistické federace – ČAF (1904 – 1914), člen odbočky ČAF Žižkov. Přední člen Všeodborové sdružení dělníků OCHRANA (1910 – 1914). Předplatitel časopisu „Zádruha“ (1908 – 1914) – orgán ČAF. Příspěvek na náhrobek anarchisty Josefa Marka. Bydlel na Břetislavově ulici č. p. 645 v Praze na Žižkově. Organizoval sbírku v Praze na stávkující textiláky ČFVO v Horním Litvínově v roce 1908.

Kovář Vendelín

Východočeský anarchista z Pardubic. Povláním tkadlec. Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908). Podepsal protest proti vyhoštění S.K Neumana z Řečkovic v roce 1906.

Kovář J.

Severovýchodočeský anarchista z Horního Růžodolu u Liberce. Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908). Delegát na sjezdu ČFVO 24.12.1908, na kterém byl zvolen pokladníkem celé odborové federace.

Kovář Václav

Severočeský anarchista z Mostu. Povoláním horník. Člen Spolku horníků a hutníků v Mostě. V roce 1907 zvolen za jednatele Spolku horníků a hutníků v Mostě. Bydlel na adrese Vajtmilova 1135 v Mostě.

Kovařík Jan – Hrdlovka u Duchova

 • Severočeský anarchista a horník z Hrdlovky – Nové Vsi u Duchcova.
 • Člen Dělnické potravní jednoty v Hrdlovce (1898 – 1948)
 • na valné hromadě 3.února 1907 zvolen přísedícím členem představenstva družstva

Kovářík Alois

Severočeský anarchista z Lomu. Povoláním horník. Člen Severočeské hornické federace, po jejím zákazu Člen Volného sdružení českých horníků. Distributor anarchistického týdeníku Hornické listy. Člen Hornické federace při ČFVO. Na stránkách Hornických listů udělana pochvala, že v roce 1908 rozšířil prodej časopisu o 250 čísel týdně. Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908). Organizoval sbírku v Lomu sbírku na stávkující textiláky ČFVO v Horním Litvínově v roce 1908. Řečník na anarchistickém 1.májí 1908 v Lomu. Organizoval sbírku na stávkující na dole Hermína v roce 1907.

Kovářová Emilie

Severočeská anarchistka z Koš%tan z Ledvic. Manžel anarchista František Kovář. Členka Federace bezvěrců při České anarchistické federaci (1912 – 1914). Přihláška pro anarchisty – bezvěrce byla zveřejněna v časopise „Zádruha“ v čísle 18 z listopadu roku 1912. Její výstup z církve a přihlášení se do seznamu anarchistických bezvěrců bylo oznámeno v časopise Zádruha – publikační orgán ČAF.

Koza Václav

Pražský anarchista. Povoláním uhlíř. Člen a místopředseda Politického spolku Vilém Körber v Čechách. Příspěvek na uvězněné anarchisty ze stávky horníků v roce 1906. Přednášel na schůzi 29.7.1906 v hotelu „U Čeksé koruny“ v Praze ve Smečkách. Mluvil na schůzi uhlířů 5.srpna 1906 v hostinci „U Velké Prahy“ na Vinohradech.Téma přednášek „Lichva s uhlím“.

Kozel Jan – Duchcov

 • Severočeský anarchista z Duchcova.
 • Povoláním holič.
 • Člen Vzdělávacího spolku Omladina v Duchcově.
 • V roce 1909 přijímal dárky ve svém holičství do tomboly pro akci pořádanou Vzdělávacím spolkem Omladina.
 • Holičství měl v domě pana Roubíčka na rohu Eliščiny třídy.
 • V roce 1908 správce Barákovi veřejné lidové knihovny v Duchcově, spolek Omladina tam měl umístěných 92 svazků.
 • Předplatitel anarchistického týdeníku Hornické listy.

Kozel Alois – Hrdlovka u Duchcova

 • Severočeský anarchista z Nové Vsi – Hrdlovky u Duchcova
 • povoláním zedník
 • Člen Dělnické potravní jednoty – Hrdlovka (1898 – 1948)
 • na valné hromadě 27. srpna 1899 zvolen přísedícím členem představenstva družstva

Kozel Josef – Hrdlovka u Duchcova

 • Severočeský anarchista z Nové Vsi – Hrdlovky u Duchcova
 • povoláním zedník
 • Člen Dělnické potravní jednoty – Hrdlovka (1898 – 1948)
 • na valné hromadě 24.dubna 1904 zvolen přísedícím členem představenstva družstva
 • na valné hromadě 31, července 1904 zvolen přísedícím členem představenstva družstva
 • na valné hromadě 5.února 1907 zvolen náměstkem ředitele družstva
 • na valné hromadě 28. ledna 1906 zvolen ředitelem družstva
 • na valné hromadě 3.února 1907 zvolen ředitelem družstva
 • na valné hromadě v roce 1908 zvolen ředitelem družstva
 • na valné hromadě v roce 1909 zvolen ředitelem družstva
 • na valné hromadě 1910 zvolen ředitelem družstva
 • na valné hromadě 1911 zvolen ředitelem družstva
 • na valné hromadě 1912 zvolen ředitelem družstva
 • na valné hromadě 1913 zvolen ředitelem družstva
 • na valné hromadě 1914 zvolen ředitelem družstva
 • na valné hromadě 1915 zvolen ředitelem družstva
 • na valné hromadě 1919 zvolen ředitelem družstva
 • na valné hromadě 13.června 1920 zvolen ředitelem družstva
 • na valné hromadě 1921 zvolen ředitelem družstva
 • na valné hromadě 1922 zvolen ředitelem družstva
 • na valné hromadě 1923 zvolen ředitelem družstva
 • na valné hromadě 1924 zvolen ředitelem družstva
 • na valné hromadě 1925 zvolen ředitelem družstva
 • na valné hromadě 1926 zvolen ředitelem družstva
 • na valné hromadě 1927 zvolen ředitelem družstva
 • na valné hromadě 13.května 1928 zvolen ředitelem družstva
 • na valné hromadě 1929 zvolen ředitelem družstva
 • na valné hromadě 27. dubna 1930 zvolen ředitelem družstva
 • na valné hromadě 1931 zvolen ředitelem družstva

Kozel – Ervenice

 • Severočeský anarchista a horník z Ervenic.
 • Distributor anarchistického týdeníku Hornické listy.

Kozler Jan

Severočeský anarchista a horník z Ervenic. Účastník ustavující valné hromady Hornické federace 3. 11. 1907 v Českém domě v Duchcově. Na této valné hromadě zvolen revírním důvěrníkem Hornické federace. Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908). Později člen Zemské jednoty horníků. Distributor anarchistického týdeníku Hornické listy. Na sjezdu ČFVO dne 14.července 1907 v Duchcově, v hotelu Union (Český dům) zvolen za okresního důvěrníka pro Chomutovsko.

Kozera Václav

Severočeský anarchista a horník z Bíliny. Člen místní skupiny Hornické federace. Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908). Pracovní úraz se mu stal dne 30.března 1908 na dole Emerath u Bíliny, na patrovém dobývání uhlí, kde se na něj zřítila vrstva uhlí z nadloží. Zraněný Václav Kozera byl otcem četné rodiny a byl dopraven do mostecké nemocnice.

Kozlovský

Severočeský anarchista z Chabařovic u Ústí nad Labem. Povoláním horník. Měl sedmičlennou rodinu v roce 1908. Pracoval na dole Bedřich u Chabařovic. Člen Hornické federace při ČFVO. Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).

Krajtlová Anna – Most

 • Severočeská anarchistka z Mostecka.
 • Členka anarchistického ženského spolku Všeobecný spolek dělnic Pokrok v Mostě (1901 – 1914).
 • přijata 3.1.1904

Krajtlová B. – Most

 • Severočeská anarchistka z Mostecka.
 • Členka anarchistického ženského spolku Všeobecný spolek dělnic Pokrok v Mostě (1901 – 1914).
 • přijata 7.2.1904

Krajtlová Marie – Most

 • Severočeská anarchistka z Mostecka.
 • Členka anarchistického ženského spolku Všeobecný spolek dělnic Pokrok v Mostě (1901 – 1914).
 • zakládající členka

Král Antonín – Praha

 • Pražský anarchista.
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Autor návrh na společný vězeňský fond ČFVO a ČAF.
 • Zemřel mlád na tuberkulózu.

Kratochvíl Antonín

Severočeský anarchista a cukrárenský dělník z Krásného Března u Ústí nad Labem. Člen Spolku cukrovarnického v Krásném Březně.

Kratochvíl Emanuel

Severočeský anarchista a horník. Starý hornický veterán, účastník stávky v roce 1882. Později se přidává k sociální demokracii a stává se sekretářem Ústředního svazu horníků Rakouska do roku 1898, dokud sídlí v Mostě.

Kratochvíl Karel – Lom/USA

 • Severočeský anarchista a horník z Lomu
 • Člen Odborného spolku horníků a hutníků v Lomu
 • V roce 1906 jednatel spolku
 • V roce 1906 společně s anarchistou Václavem Roučkou emigroval do USA a usadil se v Clevelandu.
 • V roce 1907 v Chicagu
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908). V roce 1906 ve funkci jednatele celé ČFVO.
 • Z USA posílal články a zprávy do časopisu ČFVO „Nová Omladina“. Například článek o přednáškách Emmy Goldmannové.
 • předplatitel časopisu ČFVO „Komuna“

Kratochvíl Václav

 • Anarchista a hostinský.
 • Příspěvky na fond pro nezaměstnané skláře.

Kratochvílová Anna – Most

 • Severočeská anarchistka z Mostecka.
 • Členka anarchistického ženského spolku Všeobecný spolek dělnic Pokrok v Mostě (1901 – 1914).
 • přijata 1.7.1901

Kratochvílová Marie – Most

 • Severočeská anarchistka z Mostecka.
 • Členka anarchistického ženského spolku Všeobecný spolek dělnic Pokrok v Mostě (1901 – 1914).
 • přijata 5.1.1902

Krausová Josefa – Most

 • Severočeská anarchistka z Mostecka.
 • Členka anarchistického ženského spolku Všeobecný spolek dělnic Pokrok v Mostě (1901 – 1914).
 • přijata 4.2.1906

Krčmář B.

Východočeský anarchista ze Žamberka. Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).

Krčmář Josef

Český anarchista působící ve Vídni. Vydavatel a redaktor časopisu „Volné listy“ ve Vídni (1893 – 1895). Předplatitel časopisu „Zádruha“ (1908 – 1914) – orgán ČAF.

Krčmařík Karel

Severočeský anarchista z Duchcova. Člen Politického klubu dělnického v Duchcově, v roce 1910 člen výboru.

Král Josef

Pražský anarchista. Předplatitel anarchistického týdeníku Hornické listy. Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908). Delegát na sjezdu ČFVO ve dnech 28-29.srpna 1906, na sjezdu zvolen místostarostou ČFVO.

Král Václav

Západočeský anarchista z Bukvy ze Sokolova (Falknov nad Ohří). Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908). Člen Všeodborového spolku dělníků a dělnic Budoucnost, založeného 18. 3. 1906, spolek byl součástí ČFVO.

Kramer Václav

Severočeský anarchista a horník. V roce 1910 jeden z 83 horníků, kteří prostřednictvím Zemské jednoty horníků vedli hromadnou žalobu proti bratrské pokladně v Mostě ve věci přeplatků. Člen Zemské jednoty horníků (1909 – 1915).

Krampera Alois

Severočeský anarchista a a bratr Karla a Aloise Krampery. Odmítl narukovat a nastoupit vojnu, utekl do USA. Usadil se v L.Bradley. Předplatitel Hornických listů.

Krampera Karel (1874 – 1948)

Severočeský anarchista a bratr Václava a Aloise Krampery. Souzen a vězněn v procesu s anarchisty z tzv. „Vosích hnízd“ v dubnu 1899. Po první světové válce s S.K. Neumanem zakládal Svaz komunistických skupin.

Krampera Václav

Severočeský anarchista a horník z Duchova. Bratr Karla a Aloise Krampery. Redaktor časopisů „Dělnické plameny“ ve Vídni (1906 – 1907) a „Hornické listy“ v Duchcově. Redakce „Nového Kultu“ ve Vídni a snaha založit nedaleko Vídně anarchokomunistickou koloniii. Účastník ustavující valné hromady Hornické federace 3. 11. 1907 v Českém domě v Duchcově. Na této valné hromadě zvolen jednatelem Hornické federace. Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908). Později člen Zemské jednoty horníků. Na výborové schůzi Hornické federace dne 17. 11. 1907 v hostinci Austria byl zvolen delegátem na sjezd ČFVO v Praze, na kterém HF vstoupila do České federace všech odborů (1904 – 1908). V roce 1908 odsouzen k 5 dnům vězení za překročení tiskového zákona. Organizátor anarchistického 1.máje 1907 v Duchcově. Anarchistické máje se jako kadý rok proudilo zúčastnit několik tisíc anarchistů z města a okolí, davy lidí směřovali na Sokolské cvičiště, to však bylo uzamčené, potom co změnilo vlastníka a anarchisté museli narychlo vybrat nové místo. Náhradou uspořádali veřejnou schůzi lidu v hotelu Union – Český dům na náměstí v Duchcově, přišlo několik stovek lidí, do hotelu se vešla jen jedna desetina a to bylo namačkáno hlava na hlavě. Veřejnou schůzi zahájil František Burk, dalšími rečníky byli Hynek Holub, Jan Douda či Václav Krampera. Ten den pořádali akci k 1.máji také duchcovští sociální demokraté, přišlo však pouhých 50 lidí, povětšinou německých dělníků.

Kraus

Severočeský anarchista z Loun. Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908). Distributor časopisů ČFVO „Omladina“, „Nová Omladina“ a „Komuna“. Distributor anarchistického týdeníku Hornické listy.

Kraus

Severovýchodočeský anarchista z Hrádku u Liberce. Příslušník anarchistické a antimilitaristické mládeže. Předpokládáme člen České anarchistické federace (ČAF). Distributor časopisů „Mladý Průkopník“ (1912–1914) a „Zádruha“ (1908 – 1914) – orgán ČAF.

Kraus František

Východočeský anarchista ze Poniklé nad Jizerou. Povoláním dělník. Policie v Jilemnickém okresu ho evidovala jako anarchistického agitátora mezi branci.

Kraus František

Severočeský anarchista z Hostomic nad Bílinou. Povoláním horník. V roce 1907 pracoval na dole Friedrich Kleinschacht. Pro anarchistické aktivity na dolech šikanován vedením závodu, byla mu dávana nejhorší a málo placená práce. Potom co si společně s dalším anarchistou Františkem Krausem šli stěžovat na správcem dolu, dostali 14 denní výpověď. Byl anarchistickým delgetátem na dole v báňském společenstvu, zvolen ve vobách horníky. V roce 1907 napaden sociální demokraty, při prodeji Hornických listů, když se snažil vyvrátit lži soc. demokrata Jarolíma a vysvětlit zradu sociálně demokraticke Unie rakouských horníků na havířích v Zalužanech.

Krausová Anna

Severovýchodočeská anarchistka z Hrádku u Liberce. Příslušnice anarchistické a antimilitaristické mládeže. Členka Federace bezvěrců při České anarchistické federaci (1912 – 1914). Přihláška pro anarchisty – bezvěrce byla zveřejněna v časopise „Zádruha“ v čísle 18 z listopadu roku 1912. Její výstup z církve a přihlášení se do seznamu anarchistických bezvěrců bylo oznámeno v časopise Zádruha – publikační orgán ČAF.

Krausová Věra

Severovýchodočeská anarchistka z Hrádku u Liberce. Členka Federace bezvěrců při České anarchistické federaci (1912 – 1914). Přihláška pro anarchisty – bezvěrce byla zveřejněna v časopise „Zádruha“ v čísle 18 z listopadu roku 1912. Její výstup z církve a přihlášení se do seznamu anarchistických bezvěrců bylo oznámeno v časopise Zádruha – publikační orgán ČAF.

Krčmařík Karel

Severočeský anarchista z Duchcova. Zorganizoval finanční sbírku na vězeňský fond na vězněné duchcovské anarchisty antimilitaristy v Duchcově. Člen Zemské jednoty horníků (1909 – 1915). Distributor anarchistického týdeníku Hornické listy. Delegát na Valné hromadě Všeodborového sdružení dělníků Ochrana dne 11.září 1910 v Austrii v Duchcově, zvolen jednatelem celé organizace.

Krejčík Čeněk

Severočeský anarchista ze Třebušic (1906). Člen Odborného spolku hornicko hutnického v Třebušicích. Na valné hromadě spolku dne 8. července 1906 zvolen za předsedu. Člen Volného sdružení českých horníků, poté Hornické federace při ČFVO. Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908). Bydlel na adrese Třebušice č.p. 36. Řečník na veřejné schůzi horníků 3.7.1910.

Krejčík František (1887 – ?)

Středočeský anarchista z Motyčína na Kladensku. V roce 1906 veřejně vystoupil z církve a oznámil to v časopise ČFVO „Nová Omladina“. Kvůli výstupu z církve vyhozen otcem z domova v 19 letech.

Krejčíková – Most

 • Severočeská anarchistka z Mostecka.
 • Členka anarchistického ženského spolku Všeobecný spolek dělnic Pokrok v Mostě (1901 – 1914).
 • přijata 6.9.1901

Krepsa Josef

Český anarchista žijící v USA z v New Yorku. Redaktor časopisu „Proletář“ v New Yorku (1884 – 1885). Člen české sekce anarchistické „černé internacionály“ The International workingmen association – IWA – Mezinárodní dělnické jednoty. Bydlel na adrese E 13 street 605 v New Yorku.

Krisl Antonín – Nová Ves u Duchcova

 • Severočeský anarchista z Nové Vsi.
 • Člen potravního družstva.

KRIST Jan – Nová Paka

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • povoláním tkadlec
 • distributor anarchistického časopisu „Proletář“ (1896 -1897)

Krob Josef

Severočeský anarchista z Oseka. Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908). Člen a jednatel Dělnického vzdělávacího spolku Rozkvět v Oseku. (1906), součást ČFVO. Předplatitel časopisu „Zádruha“ (1908 – 1914) – orgán ČAF.

Krob Jan – Most

 • Severočeský anarchista a horník z Mostecka.
 • Pracoval na dole Evžen u Mostu.

Krobová – Most

 • Severočeská anarchistka z Mostecka.
 • Členka anarchistického ženského spolku Všeobecný spolek dělnic Pokrok v Mostě (1901 – 1914).
 • přijata 1911

Krofta V.

Český anarchista žijící v USA v Clevelandu. Americký sympatizant České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908). Člen anarchistického Čtenářského debatního kroužku Volnost v Clevelandu.

Krombholz František

Severovýchodočeský anarchista z Liberce. Patřil k první generaci anarchistů, kteří byli ovlvnění propagandou činem, především čáasopisy Johana Mosta „Freiheit“, americkým časopisem „Budoucnost“ vydávaným českými anarchisty v USA a „Pomstou“ vydávanou českými anarchisty v Anglii, tyto časopisy byly tajně pašovány a rozšiřovány mezi českým radikálním dělnictvem. Pro své anarchistické názory dán pod přísný policejní dohled, každý jeho pohyb byl bedlivě sledován rakouskou policií. V roce 1883 zapojen do tajné anarchistické skupiny v Liberci. Byly na něj zasílany radikální časopisy Dělnické listy (1883). Spolupracovník František Gahler, který byl ve spojení s anarchisty z Vídně. Na konci roku 1883 se přestěhoval do Děčína.

Kronych

Severočeský anarchista z Nové Vsi – Hrdlovky. Předpokládáme člen České anarchistické federace (ČAF). Distributor časopisu „Zádruha“ (1908 – 1914) – orgán ČAF.

Kropáč František

Severočeský anarchista z Želének u Duchcova. Člen České anarchistické federace – ČAF (1904 – 1914). Člen Federace bezvěrců při České anarchistické federaci (1912 – 1914). Přihláška pro anarchisty – bezvěrce byla zveřejněna v časopise „Zádruha“ v čísle 18 z listopadu roku 1912. Jeho výstup z církve a přihlášení se do seznamu anarchistických bezvěrců bylo oznámeno v časopise Zádruha – publikační orgán ČAF.

Kropáček Jan

Severovýchodočeský anarchista z Horního Růžodolu u Liberce. Člen Federace bezvěrců při České anarchistické federaci (1912 – 1914). Přihláška pro anarchisty – bezvěrce byla zveřejněna v časopise „Zádruha“ v čísle 18 z listopadu roku 1912. Jeho výstup z církve a přihlášení se do seznamu anarchistických bezvěrců bylo oznámeno v časopise Zádruha – publikační orgán ČAF.

Kroul Josef

Východočeský anarchista z Ústí nad Orlicí. Příslušník anarchistické a antimilitaristické mládeže. Člen spolku „Klub mládeže Ratolest“ a důvěrník odbočky na Ústeckoorlicku. Distributor časopisu „Mladý Průkopník“ (1912 – 1914).

Kroutil Rudolf

Pražský anarchista. Příslušník první generace a účastník hnutí neodvislých socialistů, jak se zpočátku první generace anarchistů označovala. Člen spolku „Omladina“ v Praze na Smíchově. Vydavatel a redaktor časopisu „Omladina“ (1891).

Krumlovský Josef (?-1909)

Severočeský anarchista z Duchcova. Člen Vzdělávacího spolku Omladina v Duchcově. Zemřel v roce 1909.

Krupka Václav -Kladno

 • Středočeský anarchista z Kladna.
 • Povoláním typograf.
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Sbírka na stávkující anarchistické horníky v roce 1906 do Lomu.
 • Sbírka na Agitační fond (1907)

Krupička – Chotovinky u Světce

 • Severočeský anarchista z Chotovinek (Světec) u Teplic.
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Distributor časopisů ČFVO „Omladina“, „Nová Omladina“ a „Komuna“.
 • Příspěvek na horníky propuštěné kvůli solidární stávce na dole Jan v Lomu.
 • Řečník na důvěrné schůzce anarchistů 5.srpna 1906 v Chudeřicích. Navrhuje založení hornické federace, která by byla zároveň členem České federace všech odborů (ČFVO).
 • Účastník duchcovské konference Volného sdružení českých horníků.

Krupička Antonín – Třebušice

 • Severočeský anarchista z Třebušic.
 • Manželka zemřela v roce 1908. Měl dva syny.

Krušínský J. – Krásné Březno

 • Severočeský anarchista z Krásného Března u Ústí nad Labem.
 • Zakládající člen Všeodborového sdružení dělníků OCHRANA (1910 – 1914)
 • na ustanovující schůzi 5.6.1910 v hostinci Austria v Duchcově zvolen místopředsedou pro Ústecko.
 • sbírka na anarchistu Adolfa Charváta z Mostu (1907)

Krůta

Předpokládáme člen České anarchistické federace – ČAF (1904 – 1914). Distributor časopisů „Mladý Průkopník“ (1912 – 1914) a „Zádruha“ (1908 – 1914) – orgán ČAF.

Krutská Anna

Severočeská anarchistka z Duchcova. Členka Federace bezvěrců při České anarchistické federaci (1912 – 1914). Přihláška pro anarchisty – bezvěrce byla zveřejněna v časopise „Zádruha“ v čísle 18 z listopadu roku 1912. Její výstup z církve a přihlášení se do seznamu anarchistických bezvěrců bylo oznámeno v časopise Zádruha – publikační orgán ČAF.

Kryzl Václav

Severočeský anarchista z Nové Vsi u Duchcova. Člen Odborově kooperativního spolku „Jitřenka“ v Nové Vsi u Duchcova. V roce 1910 člen výboru a nejspíše jednatel, měly být na nej adresovány zásilky. Příslušník anarchistické a antimilitaristické mládeže. Distributor časopisů „Mladý Průkopník“ (1912–1914). Bydlel na adrese Nová Ves č.p. 79 u Duchcova.

Křeček František – Praha

 • Pražský anarchista a živnostník s obchodem žehlících a pracích strojů.
 • Redaktor časopisu „Nový kult“.
 • Člen České federace všech odborů v letech 1904 – 1908
 • Člen Všeodborového dělnického sdružení OCHRANA (1910 – 1914).
 • Předplatitel časopisu „Zádruha“ (1908 – 1914) – orgán ČAF.
 • Nejdříve bydlel na Fugnerově náměstí č.p. 1851 na Praze II, poté na Koubkova ulice, Praha II (1913)
 • příspěvek na hrob anarchisty Josefa Marka.
 • organizoval sbírky na Agitační fond

Křenek Jaroslav

Anarchista a básník. Příslušník anarchistické a antimilitaristické mládeže. Distributor časopisů „Mladý Průkopník“ (1912–1914) a „Zádruha“ (1908 – 1914) – orgán ČAF. jeho básně přetiskovány v časopise „Zádruha“.

Křenková Růžena

Severočeská anarchistka z Třebušic. Členka Federace bezvěrců při České anarchistické federaci (1912 – 1914). Přihláška pro anarchisty – bezvěrce byla zveřejněna v časopise „Zádruha“ v čísle 18 z listopadu roku 1912. Její výstup z církve a přihlášení se do seznamu anarchistických bezvěrců bylo oznámeno v časopise Zádruha – publikační orgán ČAF.

Křesadlo

Příslušník anarchistické a antimilitaristické mládeže. Předplatitel časopisu „Mladý Průkopník“ (1912–1914).

Křeš Josef

Severočeský anarchista ze Třebušic (1906). Člen Odborného spolku hornicko hutnického v Třebušicích. Na valné hromadě spolku dne 8. července 1906 zvolen za pokladníka. Člen Volného sdružení českých horníků, poté Hornické federace při ČFVO. Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908). Bydlel na adrese Třebušice č.p. 36.

Křikava

Český anarchista žijící ve Švýcarsku v Zurichu. Příspěvek na společný vězeňský fond ČFVO a ČAF.

Křikava J.

Český anarchista žijící v USA v Clevelandu. Americký sympatizant České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908). Příspěvky na zesnulého člena ČFVO Františka Linharta.

Křivan Václav

Český anarchista žijící v USA v Clevelandu. Povoláním strojník.

Kříž Josef

Severočeský anarchista a krejčovský dělník. Dostal 10 let ve vězení v procesu s Omladinou. Odsouzen za vraždu policejního konfidenta Mrvy, zemřel ve vězení.

Kříž Václav – Most

 • Severočeský anarchista a horník z Mostu. Člen Spolku horníků a hutníků v Mostě.
 • V roce 1907 zvolen za místojednatele Spolku horníků a hutníků v Mostě.

Křížová

Severočeská anarchistka z Lomu. V roce 1908 svobodná. Členka anarchistického spolku Mladá síla v Lomu v roce 1908. Ochotnice divadelního kroužku Mladá síla.

Kříž

Severočeský anarchista a horník. Předplatitel anarchistického týdeníku Hornické listy.

Křížek Karel – Souš

 • Severočeský anarchista ze Souše u Mostu
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • organizoval peněžní sbírky na vězeňský fond ČFVO

Křížek Václav

Pražský anarchista a básník, kamarád Jaroslava Haška. Jezdil přednášet na sever Čech mezi anarchistické horníky. Zemřel mlád na tuberkulózu.

Kubeš František

Moravský anarchista z Rychaltic. Člen České anarchistické federace – ČAF (1904 – 1914). Distributor časopisu „Zádruha“ (1908 – 1914) – orgán ČAF a kalendářú ČAF. Distribuce Lidové přírodovědecké knihovny při ČAF.

Kubíček Josef

Východočeský anarchista z Tanvaldu. Člen České anarchistické federace – ČAF (1904 – 1914), jednatel odbočky ČAF Tanvald. Distributor časopisů „Mladý Průkopník“ (1912 – 1914) a „Zádruha“ (1908 – 1914) – orgán ČAF. Bydlel na adrese Hoření Hamry u Tanvaldu č.p. 151. Kolem roku 1906 bydlel v Hrádku u Liberce. Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908). Zakládající člen skupiny ČFVO v Hrádku dne 18. srpna 1906. Na zakládající schůzce měl přednášku o ČFVO.

Kubíček

Středočeský anarchista z Mladé Boleslavi. Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908). Řečnil na 1 .máji 1906 v Mladé Boleslavi, avšak umlčen předsedou místní sociální demokracie. Příspěvek na společný vězeňský fond ČFVO a ČAF.

Kubich

Severovýchodočeský anarchista z Liberce. Příslušník první generace a účastník hnutí neodvislých socialistů, jak se zpočátku první generace anarchistů označovala. Člen a druhý jednatel Všeobecně vzdělávacího spolku Omladina pro Liberec a okolí (1892).

Kubík

Severočeský anarchista a horník z Kopist. Člen Severočeské hornické federace, po jejím zákazu Člen Volného sdružení českých horníků. Distributor anarchistického týdeníku Hornické listy.

Kubín František

Severočeský anarchista z Teplic. Člen Dělnické pekárny „Federace“ v Libkovicích. V roce 1910 pracoval přímo jako zaměstnanec pekárny, měl na starost rozvoz chleba na Teplicku.

Kubínek František (?- 1907)

Severočeský anarchista a horník z Mostu. Člen Severočeské hornické federace, po jejím rozpuštění člen Volného sdružení českých horníků. Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908). Jeden z delegátů anarchistických horníků z tábora lidu v Mostě ze dne 16. června 1906 proti bratrské pokladně, jako delegáti a členi ČFVO společne s Řehořem, Písařivičem a Podolkou vysláni do Vídně k ministru orby, aby mu přednesli resoluci z tábora lidu. Do Vídně k návštěve ministra orby dorazila anarchistická delegace 11.července 1906. Zemřel v roce 1907, hnutí organizovalo sbírku pro jeho ženu a sirotky. V roce 1906 pracoval na dole Anna. V roce 1906 na dole uspořádal sbírku mezi horníky na organizaci akcí proti bratrské pokladně.

Kubínek František – Most

 • Severočeský anarchista a horník z Mostu.
 • Minimálně od roku 1907 se živil jako malíř pokojů a jevišť.
 • Bydlel v Tělocvičné ulici č.p. 494 v Duchcově.

Kubínková Marie – Most

 • Severočeská anarchistka z Mostecka.
 • Členka anarchistického ženského spolku Všeobecný spolek dělnic Pokrok v Mostě (1901 – 1914).
 • zakládající členka

Kubů

Český anarchista žijící a působící ve Vídni. Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908). Distributor časopisů ČFVO „Omladina“, „Nová Omladina“ a „Komuna“.

Kučera M.

Severočeský anarchista. V roce 1907 finanční přispěvek na nemocného anarchistu Václava Štrobla.

Kučera Antonín

Severočeský anarchista a horník z Mostu. Delegát a svolavatel konference Volného sdružení českých horníků v Duchcově dne 29.července 1906. Zvolen obvodním důvěrníkem VSČH pro Most. Konferenci předsedal. Člen Volného sdružení českých horníků. Zakládajíci člen anarchosyndikalistické Zemské jednoty horníků, na ustanovující valné hromadě 21.února 1909 v Lomu zvolen jednatelem. V roce 1910 potvrzen ve funkci jednatele ZJH. Účastník na Krajinské anarchistické konferenci v Mostě dne 7.7.1910. Přední člen Všeodborové sdružení dělníků OCHRANA (1910 – 1914). Člen Sdružení československých horníků – SČH (1918 – 1930). V roce 1920 na sjezdu SČH zvolen jako člen výboru pro severské organizace. Překládal z němčiny články pro Hornické listy, například v roce 1909 článek z časopisu Der Freie Arbeiter od S. Nachta – Teoretické předpoklady syndikalistického anarchismu. Člen Spolku horníků a hutníků v Mostě. V roce 1907 zvolen za člena výboru Spolku horníků a hutníků v Mostě. Pracoval na dole Saxonia I-II v Třebušicích, kde je hornickým delehátem a důvěrníkem za anarchisty. Dne 27. srpna 1907 svolal důlní schůzi proti polmuvám ze strany sociálních demokratů. V roce 1906 bydlel na adrese Smídlova č.p. 959 v Mostě. Předplatitel anarchistického týdeníku Hornické listy. Delegát na Valné hromadě Všeodborového sdružení dělníků Ochrana dne 11.září 1910 v Austrii v Duchcově, kde vystupoval jako delegát Zemské jednoty horníků.

Kučerová Anna – Most

 • Severočeská anarchistka z Mostecka.
 • Členka anarchistického ženského spolku Všeobecný spolek dělnic Pokrok v Mostě (1901 – 1914).
 • přijata 4.6.1905

Kučera František

Severočeský anarchista z Bíliny. Člen České anarchistické federace – ČAF (1904 – 1914), mládežnická komise ČAF. Poté člen Federace českých anarchistů komunistů – FČAK (1914 – 1919). Distributor časopisů „Zádruha“ (1908 – 1914) – orgán ČAF a „Mladý Průkopník“ (1912 – 1914). Ředitel anarchistického družstva Dělnické pekárny „FEDERACE“ v Libkovicích. Člen Severočeské hornické federace, po jejím zákazu Člen Volného sdružení českých horníků. Distributor anarchistického týdeníku Hornické listy.

Kučera Karel

Severočeský anarchista z Ervenic. Člen České anarchistické federace – ČAF (1904 – 1914). Důvěrník ČAF Ervenice.

Kučera Karel

Středočeský anarchista z Dřína u Kladna. Povoláním horník. Člen Federace bezvěrců při České anarchistické federaci (1912 – 1914). Přihláška pro anarchisty – bezvěrce byla zveřejněna v časopise „Zádruha“ v čísle 18 z listopadu roku 1912. Jeho výstup z církve a přihlášení se do seznamu anarchistických bezvěrců bylo oznámeno v časopise Zádruha – publikační orgán ČAF. Psal zprávy do Hornických listů.

Kučerová Anna – Most

 • Severočeská anarchistka z Mostecka.
 • V roce 1908 jako náctiletá promlouvala na anarchistickém 1.máji v Mostě.
 • Členka anarchistického ženského spolku Všeobecný spolek dělnic Pokrok v Mostě (1901 – 1914).
 • Účastnice valné hromady Všeobecný spolek dělnic Pokrok v Mostě (1901 – 1914) dne 1.května 1910, na valné hromadě zvolena za přísedící členku výboru.
 • Na valné hromadě Všeobecného spolku dělnic Pokrok dne 4.12.1910 zvolena za náhradnici.
 • přijata 7.2.1909

Kudlata Václav

Český anarchista žijící v USA. Člen české sekce Mezinárodní dělnické jednoty – International workingmen asociation (IWA) – tzv černá internacionála. Redaktor a překladatel.

Kudová Anna – Most

 • Severočeská anarchistka z Mostecka.
 • Členka anarchistického ženského spolku Všeobecný spolek dělnic Pokrok v Mostě (1901 – 1914).
 • přijata 14.5.1911

Kudrna

Anarchista. Předplatitel časopisu „Zádruha“ (1908 – 1914) – orgán ČAF.

Kudrnka Jan

Vídeňský anarchista. Člen Federace bezvěrců při České anarchistické federaci (1912 – 1914). Přihláška pro anarchisty – bezvěrce byla zveřejněna v časopise „Zádruha“ v čísle 18 z listopadu roku 1912. Jeho výstup z církve a přihlášení se do seznamu anarchistických bezvěrců bylo oznámeno v časopise Zádruha – publikační orgán ČAF.

Kuchař M.

Severočeský anarchista z Ledvic. Správce veřejné lidové knihovny v Ledvicích v roce 1908.

Kuk František – Horní Růžodol

 • Severovýchodočeský anarchista z Liberecka.
 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • distributor anarchistického časopisu „Proletář“ (1896 -1897)
 • v roce 1897 pracoval ve strojní tkalcovně ve Verneřicích (Wernstadt)
 • Redaktor a vydavatel časopisu „Proletář“ (1906 – 1911) v Liberci.
 • Distributor časopisů „Zádruha“ (1908 – 1914) – orgán ČAF a „Mladý Průkopník“ (1912 – 1914).
 • Bydlel na adrese Horní Růžodol č.p. 218.

Kukla František

Západočeský anarchista a horník z Bukvy na Sokolosvku. Účastník ustavující valné hromady Hornické federace 3. 11. 1907 v Českém domě v Duchcově. Na této valné hromadě zvolen pokladníkem Hornické federace. Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908). Později člen Zemské jednoty horníků.

Kulich Antonín

Severovýchodočeský anarchista z Liberecka. Účastník hnutí neodvislých socialistů, jak se zpočátku první generace anarchistů označovala. Člen a jednatel „Vzdělávacího spolku Omladina pro Čechy“ (1893) v Liberci.

Kulhánek František

Severovýchodočeský anarchista z Hořic. Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908). Člen Spolku Omladina v Hořicích, spolek byl součástí ČFVO. V roce 1906 zvolen nový výbor a stal se předsedou spolku Omladina. Distributor časopisů ČFVO „Omladina“, „Nová Omladina“ a „Komuna“. Sbírka na stávkující anarchistické horníky v roce 1906 do Lomu.

Kulhánek František

Severočeský anarchista z Ledvic. Povoláním horník. Dne 29. června 1908 utrpěl vážná zranění na dole Amalia II u Ledvic.

Kulhánková Marie – Most

 • Severočeská anarchistka z Mostecka.
 • Členka anarchistického ženského spolku Všeobecný spolek dělnic Pokrok v Mostě (1901 – 1914).
 • přijata 2.8.1903

Kulstein

Pražský anarchista. Člen České anarchistické federace – ČAF (1904 – 1914), poté člen Federace českých anarchistů komunistů – FČAK (1914 – 1919). Důverník Federace českých anarchokomunistů – FČAK. Delegát tajné schůzky 4. září 1917 anarchistů, sociálních demokratů a nároních socialisů v Praze v hostinci „U Reduty“.

Kumbera Karel

Středočeský anarchista z Motyčína u Kladna. Příslušník anarchistické mládeže. Účastník konference anarchistické mládeže 27.2.1910 v Kopistech, na které určen pro organizaci sbírky na vydání časopisu anarchistické mládeže Mladý Průkopník, obdržel k tomuto účelu sběrací listiny.

Kuneš František

Severočeský anarchista. Na valné hromadě Dělnického potravního družstva Volnost dne 21.11.1907 zvolen do dozorčí rady.

Kupcová Josefa

Severovýchodočeská anarchistka z Hrádku u Liberce. Členka Federace bezvěrců při České anarchistické federaci (1912 – 1914). Přihláška pro anarchisty – bezvěrce byla zveřejněna v časopise „Zádruha“ v čísle 18 z listopadu roku 1912. Její výstup z církve a přihlášení se do seznamu anarchistických bezvěrců bylo oznámeno v časopise Zádruha – publikační orgán ČAF.

Kupka Václav

Pražský anarchista. Člen a jednatel Politického spolku anarchistů Vilém Körber v Čechách (1904 – 1908).

Kupr Stanislav

Pražský anarchista a antimilitarista, příbuzný anarchisty ing. Vlasty Borka. V roce 1910 souzen v procesu s anarchistickými antimilitaristy. Člen Klubu Mladých v Praze. Na sklonku života bydlel v Horních Počernicích u Prahy.

Kupr

Severočeský anarchista z Lomu. Člen České anarchistické federace – ČAF (1904 – 1914). Člen Konzumního spolku Volnost v Lomu. Zvolen v roce 1914 obchodvedoucím družstevní prodejny v Lomu č.p. 398. V Lomu 17.1 1914 mělo druzstvo 471 členů.

Kuna Karel – Komořany

 • Severočeský anarchista z Komořan
 • Dne 17. března 1907 vystoupil z katolické církve a stal se bezvěrcem, oznámil to na stránkách anarchistického listu „Komuna“
 • Člen České federace všech odborů (1904 – 1908)

Kuncíř

Středočeský anarchista z Jičína. Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908). Distributor časopisů ČFVO „Omladina“, „Nová Omladina“ a „Komuna“.

Kunst Jan

Severočeský anarchista z Hostomic nad Bílinou. Povoláním horník. Člen Volného sdružení českých horníků, poté Hornické federace při ČFVO. Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908). Člen Všeobecného hornicko hutnického vzdělávacího spolku „Mezinárodní jednota“ v Hostomicích, v roce 1907 předsedou spolku.

Kunz

Severočeský anarchista a horník z Nové Vsi u Duchcova. Předplatitel anarchistického týdeníku Hornické listy.

Kůrka Josef

Severočeský anarchista. Povoláním horník. Člen Volného sdružení českých horníků, poté Hornické federace při ČFVO. Finanční příspěvek na podporu propuštěných anarchistů z dolu „Korunní princ Eugen“ v roce 1906.

Kůrková Kateřina – Most

 • Severočeská anarchistka z Mostecka.
 • Členka anarchistického ženského spolku Všeobecný spolek dělnic Pokrok v Mostě (1901 – 1914).
 • přijata 1910

Kutěna

Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).

Kutílek Antonín

Severočeský anarchista a horník z Komořan. od roku 1910 v Záluží u Mostu. Člen Severočeské hornické federace, po jejím zákazu Člen Volného sdružení českých horníků. Distributor anarchistického týdeníku Hornické listy. Účastník ustavující valné hromady Hornické federace 3. 11. 1907 v Českém domě v Duchcově. Na této valné hromadě zvolen účetním Hornické federace. Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908). Později člen Zemské jednoty horníků. Člen Všeobecně vzdělávací spolek „Rovnost“ pro oboje pohlaví v Záluží a člen Národní jednoty severočeské Dolní Jiřetín, obdžel pomoc v roce 1910 po dobu nemoci.

Kutina Alois

Severočeský anarchista a horník z Hrobů. Distributor časopisu Hornické listy. V roce 1906 předseda Hornicko všeobecného vzdělávacího a podpůrného spolku „Volnost“ pro Hroby a okolí. Člen Volného sdružení českých horníků, později Hornické federace a České federace všech odborů.

Kutmann (?-1907)

Severočeský anarchista z Duchcovska. Povoláním horník. Pracoval na dole Viktoria u Duchcova.

Kutowitz

Severočeský anarchista a horník. V roce 1910 v zahraničí ve Schwarzu. V roce 1910 jeden z 83 horníků, kteří prostřednictvím Zemské jednoty horníků vedli hromadnou žalobu proti bratrské pokladně v Mostě ve věci přeplatků. Člen Zemské jednoty horníků (1909 – 1915).

Kuzcová Marie – Most

 • Severočeská anarchistka z Mostecka.
 • Členka anarchistického ženského spolku Všeobecný spolek dělnic Pokrok v Mostě (1901 – 1914).
 • přijata 2.1.1910

Kvaš Vojtěch

Severočeský anarchista z Louky. Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908). Člen Odborného spolku horníků a hutniků v Louce, součást ČFVO. Na půlletní valné hromadě 9.června 1907 zvolen pokladníkem. Člen Severočeské hornické federace, po jejím zákazu Člen Volného sdružení českých horníků. Distributor anarchistického týdeníku Hornické listy.

Kvíz

Příslušník anarchistické a antimilitaristické mládeže. Předplatitel časopisů „Mladý Průkopník“ (1912–1914) a „Zádruha“ (1908 – 1914) – orgán ČAF.

Kyncl František

Severovýchodočeský anarchista z Liberecka z Jablonce nad Nisou. Účastník hnutí neodvislých socialistů, jak se zpočátku první generace anarchistů označovala. Redaktor časopisů „Předvoj“ (1899) a „Proletář“ v Liberci. Distributor časopisu Proletář. Bydlel na adrese Wustengergasse č. p. 15A v Jablonci nad Nisou.

Kyndl František

Severočeský anarchista a horník z Hrobů. V roce 1910 bydlel v Mostě. Účastník ustavující valné hromady Hornické federace 3. 11. 1907 v Českém domě v Duchcově. Na této valné hromadě zvolen revírním důvěrníkem Hornické federace. Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908). Později člen Zemské jednoty horníků. Předplatitel anarchistického týdeníku Hornické listy.

Kytka Karel

Česko – americký anarchista z Edwardsville v USA. Člen Debatního kroužku v Edwardsville.

Labler

Anarchista.

Lábner František

Severočeský anarchista z Komořan u Mostu. Člen České anarchistické federace – ČAF (1904 – 1914). Kritik „Vrbenského skupiny“ při přetváření anarchistického hnutí v politickou stranu. Člen Vzdělávacího spolku Kniha v Komořanech, v roce 1910 jednatel spolku.

Ládr

Severočeský anarchista z Horního Jiřetína. Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).

Lahůlek

Anarchista a ditributor časopisu „Zádruha“ (1908 – 1914)- orgán ČAF.

Laitnerová Anna – Most

 • Severočeská anarchistka z Mostecka.
 • Členka anarchistického ženského spolku Všeobecný spolek dělnic Pokrok v Mostě (1901 – 1914).
 • přijata 9.11.1902

Lála Alois

Severočeský anarchista a kapelník z Kopist u Mostu. Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908). Předpokládáme člen České anarchistické federace – ČAF (1904 – 1914). Člen Pěvecko – vzdělávacího spolku Lidumil v Kopistech. V roce 1909 zastávla ve spolku funkci jednatele. Člen hudebního souboru „Lidumil“. Hraje zdarma na koncertech ČAF.

Lalouček Josef

Severočeský anarchista z Krásného Března u Ústí nad Labem. V roce 1908 se živil jako nakladač. Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908). Delegát na sjezdu ČFVO 24.12.1908, na kterém byl zvolen důvěrníkem celé odborové federace. Distributor časopisů ČFVO „Omladina“, „Nová Omladina“ a „Komuna“. Člen skupiny ČFVO Krásné Březno. V roce 1906 pracoval jako nakladač uhlí pro Pražskou živnostenskou banku. Člen České anarchistické federace – ČAF (1904 – 1914) a důvěrník ústecké skupiny ČAF. Člen a místopředseda Spolku cukrovarnického v Krásném Březně.Kritik „Vrbenského skupiny“ při přetváření anarchistického hnutí v politickou stranu. Příspěvek na společný vězeňský fond ČFVO a ČAF.

Lambauer Karel

Pražský anarchista. Účastník hnutí neodvislých socialistů, jak se zpočátku první generace anarchistů označovala. Vydavatel a redaktor časopisu „Volné listy“ v Praze na Smíchově (1897 – 1898).

Landa František

 • Severočeský anarchista a horník.
 • Člen Zemské jednoty horníků (1909 – 1914).
 • Pro odborářské aktivity propuštěn z práce.
 • Dostal finanční podporu, peníze zasílány o od anarchistů z Ameriky.

Landa Josef – Komořany

 • Severočeský anarchista z Komořan
 • Dne 17. března 1907 vystoupil z katolické církve a stal se bezvěrcem, oznámil to na stránkách anarchistického listu „Komuna“
 • Člen České federace všech odborů (1904 – 1908)

Landr

Středočeský anarchista z Mladé Boleslavi. Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908). Příspěvek na společný vězeňský fond ČFVO a ČAF.

Landstreicher J.

Středočeský anarchista z Roudnice nad Labem. Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908). Distributor časopisů ČFVO „Omladina“, „Nová Omladina“ a „Komuna“. Člen Volné skupiny anarchistů v Roudnici. Psal člány do časopisu ČFVO „Nová Omladina“.

Láně

Severočeský anarchista a horník z Oseka. Později v Háji u Duchcova (1910). Člen Severočeské hornické federace, po jejím zákazu Člen Volného sdružení českých horníků. Poté člen Zemské jednoty horníků. Distributor anarchistického týdeníku Hornické listy.

Láně Václav

Severočeský anarchista z Duchcova. Povoláním horník. Člen Volného sdružení českých horníků. Člen Odborného hornicko hutnického podpůrného spolku v Duchcově. Na valné hromadě spolku dne 18.listopadu 1905 zvolen za předsedu.

Lang Havel

Český anarchista žijící ve Vídni. Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908). Sbírka na stávkující anarchistické horníky v roce 1906.

Lánský A.

Severočeský anarchista z Nové Vsi. Distribuce Lidové přírodovědecké knihovny při ČAF.

Laun František

Severočeský anarchista.

Ledvinka

Severočeský anarchista a horník z Lomu. Pracoval na dole Jan v Lomu. Propuštěn 27.12. 1905, proti čemu se odvolal u soudu. právník ČFVO mu vysoudil ušlou mzdu. Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).

Lehečka Antonín

Středočeský anarchista z Mladoboleslavska. Patřil k první generaci anarchistů. V roce 1894 proběhl politický soudní proces s šesti anarchisty v Mladé Boleslavi. Soudem v Mladé Boleslavi byli odsouzeni za rozšiřování anarchistického časopisu „Pomsta“, který byl tajně pašován ze zahraničí do českých zemích. Časopis „Pomsta“ byl nejspíše vydáván českými anarchisty v Anglii a hlásil se k odkazu časopisu „Budoucnost“ vydávanou v Chicagu a propagandě činu Johanna Mosta. Za rozšiřování časopisu dostali obvinění anarchisté vysoké tresty: Lehečka Antonín dostal 7 let těžkého žaláře.

Lehký Oldřich

Východočeský anarchista ze Dvora Králové nad Labem. Příslušník anarchistické a antimilitaristické mládeže. Předpokládáme člen České anarchistické federace (ČAF). Distributor časopisů „Mladý Průkopník“ (1912–1914) a „Zádruha“ (1908 – 1914) – orgán ČAF. Člen a důvěrník královédvorské skupiny Klub mládeže Ratolest. Bydlel na adrese Sladkovského č. p. 531 ve Dvoře Králové nad Labem. V roce 1909 bydlel ve Varnsdorfu, kde byl v půce května zatčen za výrobu a rozšiřování antimilitaristických letáků. Vazbu strávil u krajského soudu v České lípě.

Leicht Pavel (1899 – 1942)

Anarchista židovského původu. Někdy psán také jako Pavel Laicht. Narodil se 26.9.1899. Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908). Psal články do časopisu ČFVO „Nová Omladina“. Zemřel 23.4.1942, popraven nacisty v koncentračním táboře v Lublinu.

Lepič V.

Severočeský anarchista a horník. Zakládajíci člen anarchosyndikalistické Zemské jednoty horníků, na ustanovující valné hromadě 21.února 1909 v Lomu zvolen ve výboru do funkce revisora účtů. Člen Severočeské hornické federace, po jejím zákazu Člen Volného sdružení českých horníků. Distributor anarchistického týdeníku Hornické listy.

Lev Josef

Severočeský anarchista.

Ležák Josef

Severočeský anarchista z Kopist. Povoláním horník. Podílel se na organizaci anarchistického 1.máje 1907 v Mostě, kde vystoupil jako řečník před 5000 shromážděnými anarchisty. Člen Severočeské hornické federace, po jejím zákazu Člen Volného sdružení českých horníků. Distributor anarchistického týdeníku Hornické listy.

Ležák Emanuel

Severočeský anarchista a horník z Kopist. Člen Severočeské hornické federace, po jejím zákazu Člen Volného sdružení českých horníků. Distributor anarchistického týdeníku Hornické listy.

Lhota Karel

Pražský anarchista. Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908). Přednášky na schůzích ČFVO například v Liticích, Nová Ves či Líny.

Lhoták

Příslušník anarchistické a antimilitaristické mládeže. Distributor časopisů „Mladý Průkopník“ (1912–1914).

Lhotský Josef

Severočeský anarchista z Duchcova. Spolupracovník Hynka Holuba. Člen „Vzdělávacího spolku Omladina“ v Duchcově.

Libe František

Severočeský anarchista z Krásného Března u Ústí nad Labem. Člen Federace bezvěrců při České anarchistické federaci (1912 – 1914). Přihláška pro anarchisty – bezvěrce byla zveřejněna v časopise „Zádruha“ v čísle 18 z listopadu roku 1912. Jeho výstup z církve a přihlášení se do seznamu anarchistických bezvěrců bylo oznámeno v časopise Zádruha – publikační orgán ČAF.

Libenský Josef

Severočeský anarchista z Želenek u Duchcova. Povoláí horník. V neděli dne 29.dubna 1908 konala se ustavující schůze nově povoleného hornického spolku v Želánkách. Spolek měl svoji místnost v Zabrušanech v hostinci „U tří líp“. Korespondenci spolku vyřizoval předseda spolku Josef Libenský. Uspořádal finanční sbírku na anarchistu Švejkovského v roce 1907.

Lidecká Anna – Most

 • Severočeská anarchistka z Mostecka.
 • Členka anarchistického ženského spolku Všeobecný spolek dělnic Pokrok v Mostě (1901 – 1914).
 • přijata 1907

Lihosudovský Antonín

Severočeský anarchista z Modlan. Povoláním horník. Pracoval na dole Dobbelhof III u Modlan. Člen Hornické federace.

Linhart František (? – 1906)

Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908). Zemřel v roce 1906. ČFVO organizovala solidární sbírku pro jeho ženu a děti.

Linhart Josef

Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908). Příbuzný Františka Linharta.

Ling Havel

Český anarchista působící ve Vídni. Redakce časopisu „Dělnické plameny“ ve Vídni (1906 – 1907). Snaha založit nedaleko Vídně anarchokomunistickou kolonii. Předplatitel časopisu „Zádruha“ (1908 – 1914) – orgán ČAF. Bydlel na adrese Rauchgasse 27-24 ve Vídni XII. Sbírka na stávkující anarchistické horníky v roce 1906 do Lomu.

Linke Emanuel

Severočeský anarchista z Lomu. V roce 1910 provozoval v Osecké ulici holičství, z peněz přispíval na hnutí a kamarády.

Liprt Antonín

Severočeský anarchista z Oseka. Člen Dělnické jednoty Svornost v Oseku. V roce 1909 – 1910 zvolen předsedou dělnické jednoty. Sídlo spolku v hostinci pana Loose v Oseku.

Lisý

Český anarchista žijící v USA v Clevelandu. Americký sympatizant České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908). Příspěvky na zesnulého člena ČFVO Františka Linharta.

Liška Antonín

 • Severočeský anarchista a horník.
 • Patřil ke generaci neodvislých socialistů, průkopníků anarchismu mezi horníky. Spolupracovník anarchisty a redaktora Tomeše Kašeho.
 • Podílel se na organizaci anarchistické hornické stávky na Mostecku, Duchcovsku a Chomutovsku ve dnech 29.9 až 10. 10. 1896. Do stávky vstoupilo přes 8000 horníků z 57 dolů. Stávkující požadovali zvýšení mezd a zkrácení pracovní doby. Někteří horníci přešli v průběhu stávky i k ostřejším formám boje – k rozbíjení oken důlních kanceláří, přeřezávání telefonního vedení, poškozování strojů. Několik důlních úředníků bylo napadeno a ztlučeno, tvrdě se zacházelo i se stávkokazy. Okresní policejní hejtman proto z obav před dalších eskalací přímých akcí povolal silné četnické oddíly za asistence 2 500 vojáků, stávka byla prohlášena za vzpouru a postavena mimo zákon. Policie a armáda rozehnala stávkující okupují okolí dolů a akce byla zlomena. 348 horníků (hlavně anarchistů) přišlo o zaměstnání, 77 jich bylo různě úředně trestáno (hlavně vypovězením z oblasti a zákazem pobytu).
 • Pro organizaci a za aktivní účast na stávce zatčen a odsouzen, obviněn z nabádání horníků k zastavení práce.

Liška – Nýřany

 • Západočeský anarchista z Nýřan u Plzně.
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Příspěvek na společný vězeňský fond ČFVO a ČAF.

Litera František – Hrdlovka u Duchcova

 • Severočeský anarchista z Nové Vsi – Hrdlovky u Duchcova
 • povoláním horník
 • Člen Dělnického potravního družstva v Hrdlovce (1898-1948)
 • na valné hromadě 23. dubna 1916 zvolen skladníkem družstva
 • na valné hromadě 1917 zvolen skladníkem družstva
 • na valné hromadě 1918 zvolen skladníkem družstva
 • na valné hromadě 13. června 1920 zvolen pokladníkem družstva
 • na valné hromadě 1921 zvolen pokladníkem družstva
 • na valné hromadě 2. července 1922 zvolen pokladníkem družstva
 • na valné hromadě 1923 zvolen pokladníkem družstva
 • na valné hromadě 1924 zvolen pokladníkem družstva
 • na valné hromadě 1925 zvolen pokladníkem družstva
 • na valné hromadě 1926 zvolen pokladníkem družstva
 • na valné hromadě 1927 zvolen pokladníkem družstva
 • na mimořádně valné hromadě 27. listopadu 1927 zvolen pokladníkem družstva
 • na valné hromadě 13. května 1928 zvolen pokladníkem družstva
 • na valné hromadě 1929 zvolen pokladníkem družstva
 • na valné hromadě 1930 zvolen pokladníkem družstva
 • na valné hromadě 1931 zvolen pokladníkem družstva
 • na valné hromadě 1932 zvolen pokladníkem družstva
 • na valné hromadě 1933 zvolen pokladníkem družstva
 • na valné hromadě 1934 zvolen pokladníkem družstva
 • na valné hromadě 1935 zvolen pokladníkem družstva
 • na valné hromadě 1936 zvolen pokladníkem družstva
 • na valné hromadě 1937 zvolen pokladníkem družstva
 • na valné hromadě 1938 zvolen pokladníkem družstva
 • na valné hromadě 1939 zvolen pokladníkem družstva
 • bytem Hrdlovka č.p. 74

Litomiský Alois (1870 – 1910)

Severočeský anarchista z Ervenic. Povoláním horník. Na dolech pracoval 20 let. Do anarchistického hnutí se zapojil v 90 letech a stal se členem spolku Omladina v Komořanech, kde většinu svého života pobýval. Poslední léta života strávil v Ervenicích. Správce Veřejné lidové knihovny v Ervenicích v roce 1908. V roce 1909 onemocněl a živořil při skromné hornické pensi z bratrské pokladny. Zemřel 13.2.1910 v mostecké nemocnici ve věku 40 let. Zůstala po něm vdova Marie Litomiská a pět dětí.

Litomiská Marie

Severočeská anarchistka z Ervenic. Vdova po Aloisi Litomiském zemřelém v roce 1910.

Ločák P.

Český anarchista působící v USA. Vyšla mu kniha v USA.

Lokajíček František

Středočeský anarchista a horník ze Smečna na Kladensku. Příslušník anarchistické a antimilitaristické mládeže. Distributor časopisů „Mladý Průkopník“ (1912–1914). Při vojenském odvodu branců kráčel společně s dalším anarchistou Durkem v čele průvodu antimilitaristické mládeže za spěvu revolučních a českých písní. Před Slaným je zastavilo četnictvo, došlo k šarvátkám a strkanicícm, zatčeno několik mladých. Dne 19. června 1908 byl odsouzen na dva dni žaláře za zpěv písně Fráni Šrámka „Píšou mi psaní“. Člen Volného sdružení českých horníků, poté Hornické federace při ČFVO. Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908). Zemské jednoty horníků (1909 – 1914). Distributor časopisu Hornické listy. Člen Všeodborového sdružení dělníků Ochrana, místní skupina Smečno. Zakládající člen místní skupiny Ochrana dne 2.října 1910 a zvolen důvěrníkem.

Lokajíček Bartoloměj (?-1906)

Středočeský anarchista ze Smečna na Kladensku. Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908). Zemřel 1. července 1906 ve slánské nemocnici a pohřben ve Slaném.

Lokvenc Antonín

Anarchista z Lhoty. Povoláním hostinský. Účastník hnutí neodvislých socialistů, jak se zpočátku první generace anarchistů označovala. Delegát na anarchistické konferenci v Praze ve dnech 29 – 30. května 1898.

Lomnický Stanislav

Severovýchodočeský anarchista z Liberecka, později pražský anarchista. Redakce časopisu „Proletář“ v Liberci a časopisu „Přímá akce“ (1907) v Praze. V roce 1914 odhalen jako policejní konfident.

Lorenc J.

Pražský anarchista a dělník, pracoval v závodě továrníka Fořta v Nuslích. Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908), člen skupiny ČFVO Nusle. V roce 1906 domovní prohlídka s cílem zastrašit a odradit od anarchosyndikalistických akktivit. Předplatitel časopisu „Zádruha“ (1908 – 1914) – orgán ČAF.

Lorenc Vlastimil František (1872 – 1957)

Anarchista a neodvislý sociální demokrat, prosadil odklon od soc. dem strany k neodvislosti. Účastník hnutí neodvislých socialistů, jak se zpočátku první generace anarchistů označovala. F. V. Lorenc se po odchodu z Kladna přemístil do Mladé Boleslavi, kde založil spolek Omladina a zahájil vydávání časopisu Pokrok-Orgán pokrokové omladiny. Redaktor časopisu „Omladina“.

Lorenc Václav

Severočeský anarchista z Duchcova (1906). Předplatitel anarchistického týdeníku Hornické listy.

LOTZ Roman – Náchod

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • distributor anarchistického časopisu „Proletář“ (1896 -1897)

LOUDA Josef – Kopisty

 • Severočeský anarchista a horník z Kopist.
 • Účastník ustavující valné hromady Hornické federace 3. 11. 1907 v Českém domě v Duchcově.
 • Na této valné hromadě zvolen revírním důvěrníkem Hornické federace.
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Později člen Zemské jednoty horníků.
 • Zakládajíci člen anarchosyndikalistické Zemské jednoty horníků, na ustanovující valné hromadě 21.února 1909 v Lomu zvolen přísedícím členem výboru.

Louda František

Severočeský anarchista a horník z Kopist. V roce 1907 pracoval na dole Julius III. Předplatitel anarchistického týdeníku Hornické listy. -jeden z Loudů zemřel 1910

Ludvík – Lom

 • Severočeský anarchista z Lomu.
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Příspěvek na horníky propuštěné kvůli solidární stávce na dole Jan v Lomu.

Lukeš Josef – Zabilé

 • Východočeský anarchista ze Zabilého.
 • Povoláním tkadlec.
 • Policie v Jilemnickém okresu ho evidovala jako anarchistického agitátora mezi branci.

Lukeš V. – Novosedlice /Teplice

 • Severočeský anarchista a horník z Novosedlic v Teplicích.
 • Člen Severočeské hornické federace (1903-1907)
 • Člen Volného sdružení českých horníků (1907).
 • Distributor anarchistického týdeníku Hornické listy.
 • Účastník duchcovské konference báňského společenstva 2.září 1906, které skončilo zmlácením několika sociálně demokratických vůdců, pro jejich odpor vůči propukající anarchistické hornické stávce roku 1906. napsal o tom článek do Hornických listů.

Lukešová Růžena – Most

 • Severočeská anarchistka z Mostecka.
 • Členka anarchistického ženského spolku Všeobecný spolek dělnic Pokrok v Mostě (1901 – 1914).
 • přijata 2.3.1902

Luštinec Josef – Dvůr Králové n. Labem

 • Východočeský anarchista ze Dvora Králové nad Labem.
 • povoláním tovární dělník
 • z katolické církve vystoupil v roce 1903 a stal se bezvěrcem
 • manželka Božena Luštincová
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Člen dělnické textilní jednoty, v roce 1910 zvolen předsedou.
 • Delegát na Valné hromadě Všeodborového sdružení dělníků Ochrana dne 11.září 1910 v Austrii v Duchcově, kde vystupoval jako delegát Dělnické textilní jednoty.
 • Člen Všeodoborového sdružení dělníků OCHRANA (1910 – 1914).
 • Podepsal protest proti vyhoštění S.K Neumana z Řečkovic v roce 1906.

Luštincová Božena – Dvůr Králové n. Labem

 • Východočeská anarchistka ze Dvora Králové nad Labem
 • povoláním tovární dělnice
 • manželka Josefa Luštince
 • v roce 1909 vystoupila z katolické církve a stala se bezvěrkyní

Lutz

 • Anarchista a předplatitel časopisu „Zádruha“ (1908 – 1914) – orgán ČAF.

Lux František – Červený Kostelec

 • Východočeský anarchista z Červeného Kostelce.
 • Povoláním textilní dělník.
 • Účastník hnutí neodvislých socialistů, jak se zpočátku první generace anarchistů označovala.
 • Delegát na anarchistické konferenci v Praze ve dnech 29 – 30. května 1898.

MACEK Karel – Turnov

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • distributor anarchistického časopisu „Proletář“ (1896 -1897)

Macoun František – Most

 • Severočeský anarchista z Mostu.
 • Povoláním pekařský dělník.
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Psal články do časopisu ČFVO „Nová Omladina“.
 • V roce 1906 člen potravního odboru ČFVO, který sdružoval anarchistické dělníky z potravinářského sektoru, především pekaře a prodavače.

Macoun J. – Něměcko

 • Severočeský anarchista.
 • V roce 1910 za prací v Německu v Porýní.
 • Poslal z Porýní smuteční přání k smrti Tomešeho Kašeho do Hornických listů.

Macounová Josefa – Most

 • Severočeská anarchistka z Mostecka.
 • Členka anarchistického ženského spolku Všeobecný spolek dělnic Pokrok v Mostě (1901 – 1914).
 • zakládající členka

Madl Josef – Liberec

 • Severovýchodočeský anarchista z Liberce (1885).
 • Patřil k první generaci anarchistů, kteří byli ovlivnění propagandou činem, především časopisy Johana Mosta „Freiheit“, americkým časopisem „Budoucnost“ vydávaným českými anarchisty v USA a „Pomstou“ vydávanou českými anarchisty v Anglii, tyto časopisy byly tajně pašovány a rozšiřovány mezi českým radikálním dělnictvem.
 • Pro své anarchistické názory dán pod přísný policejní dohled, každý jeho pohyb byl bedlivě sledován rakouskou policií.
 • Ve spojení s libereckým anarchistou Eduardem Hlužem, napojeným na tajnou anarchistickou tiskárnu v Hluboké 1885.
 • V roce 1885 zatčen v Praze společně Eduardem Hlužem, Františkem Dědkem, Šimkem.
 • Policejní domovní prohlídka, při ní mu byl zabaven seznam libereckých anarchistů.

Mach Jan – Hroby

 • Severočeský anarchista a horník z Hrobů.
 • Distributor časopisu Hornické listy.
 • V roce 1906 jednatel Hornicko všeobecného vzdělávacího a podpůrného spolku „Volnost“ pro Hroby a okolí.
 • Člen Volného sdružení českých horníků (1906_1907)
 • Člen Hornické federace (1907 -1908)
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).

Mach Jan – Kladno

 • Středočeský anarchista z Kladna.
 • Povoláním expeditor.
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Delegát na sjezdu ČFVO 24.12.1908, na kterém byl zvolen důvěrníkem celé odborové federace.
 • Na sjezdu ČFVO dne 14.července 1907 v Duchcově, v hotelu Union (Český dům) zvolen za okresního důvěrníka pro Kladno.
 • Předplatitel anarchistického týdeníku Hornické listy.

Mácha Leopold

Český anarchista a horník žijící v USA z Edwardsville. Bratr Josefa Máchy. Předplatitel časopisů „Mladý Průkopník“ (1912 – 1914) a „Zádruha“ (1908 – 1914) – orgán ČAF. Člen Vzdělávacího spolku Edwardsville roku 1910. Poslal příspěvek na rodinu horníka Kovandy do Duchcova.

Mácha Josef

Český anarchista a horník žijící v USA z Edwardsville. Příslušník první generace a účastník hnutí neodvislých socialistů, jak se zpočátku první generace anarchistů označovala. Člen spolku „Omladina“. Psal články do časopisu „Omladina“. Bratr Leopolda Máchy. Předplatitel časopis „Mladý Průkopník“ (1912 – 1914).

Macháček M.

Český anarchista žijící v USA v Clevelandu. Americký sympatizant České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908). Člen anarchistického Čtenářského debatního kroužku Volnost v Clevelandu.

Machota

Severočeský anarchista a horník z Lomu. Pracoval na dole Jan v Lomu. Žaloval důlního dozorce Hanáka a spor vyhrál. Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).

Machota J.

Severočeský anarchista a horník z Břežánek. Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).

Maisnerová Josefa – Most

 • Severočeská anarchistka z Mostecka.
 • Členka anarchistického ženského spolku Všeobecný spolek dělnic Pokrok v Mostě (1901 – 1914).
 • zakládající členka

Maixner Antonín – Ervenice

 • Severočeský anarchista a horník z Ervenic, někdy též psán Meixner Antonín.
 • Čelní předák anarchistických horníků v letech 1900 – 1914 na Mostecku.
 • Severočeský delegát na anarchistickém sjezdu v Jablonci n/N v roce 1899.
 • Člen stávkového výboru v hornické stávce roku 1900 za anarchistické horníky.
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Delegát na sjezdu ČFVO 24.12.1908, na kterém byl zvolen důvěrníkem celé odborové federace.
 • Příspěvek na společný vězeňský fond ČFVO a ČAF.
 • Na sjezdu ČFVO vypracoval informační příručku pro nově příchozí členy, text byl otištěn na stránkách časopisu ČFVO „Nová Omladina“.
 • Účastnil se zasedání ústředního stávkového výboru 6.září 1906 v Libkovicích v hostinci pana Pavla a člen místního stávkového výboru.
 • Člen Zemské jednoty horníků – ZJH (1909 – 1915).
 • Účastník na Krajinské anarchistické konferenci v Mostě dne 7.7.1910.
 • Člen Dělnický všeobecně vzdělávací spolek „Májoslav“, v roce 1910 zvolen předsedou.
 • Po ustavení Všeodborového sdružení dělníků OCHRANA (1910 – 1914) v červnu 1910 se stala jednou z jeho složek ZJH a on jejím předním členem na severu.
 • Člen České anarchistické federace – ČAF (1904 – 1914) a člen družstevní komise ČAF. Člen odbočky ČAF Ervenice.
 • Člen Federace bezvěrců při České anarchistické federaci (1912 – 1914). Přihláška pro anarchisty – bezvěrce byla zveřejněna v časopise „Zádruha“ v čísle 18 z listopadu roku 1912. Jeho výstup z církve a přihlášení se do seznamu anarchistických bezvěrců bylo oznámeno v časopise Zádruha – publikační orgán ČAF.
 • Přednáší na veřejných schůzích a demonstracích.
 • Distributor časopisu „Zádruha“ (1908 – 1914) – orgán ČAF.
 • Po zákazu anarchistických organizací a časopisu po vypuknutí první světové války, pokračuje v ilegální činnosti.
 • Hlavní řečník za anarchisty na demonstraci v Mostě v Jánském dvoře 25. 1. 1918 během tzv. „hladové stávky“.
 • Po první světové válce patří mezi zakládající členy Sdružení československých horníků (1918 – 1930) sdružující zejména severočeské anarchisticky smýšlející horníky.
 • Na sjezdu 28. a 29. prosince 1918 v Duchcově v Českém domě je jedním z 59 delegátů zastupující 5200 havířů.
 • Zvolen místopředsedou SČH a ve své funkci potvrzen i na II. sjezdu SČH.
 • Na sklonku života pobýval v Dolním Jiřetíně.
 • Na sjezdu ČFVO dne 14.července 1907 v Duchcově, v hotelu Union (Český dům) zvolen za okresního důvěrníka pro Chomutovsko.
 • Bydlel na adrese Ervenice č.p. 184.

Maizner Jaroslav

Severočeský anarchista a horník z Oseka. Člen a důvěrník anarchistického Potravinového družstva Svornost v Oseku. Člen Zemské jednoty horníků – ZJH (1909 – 1915). Člen Sdružení československých horníků – SČH (1918 – 1930). V roce 1919 zvolen důvěrníkem místní odbočky SČH. Bydlel na adrese Osek č.p. 168.

Majdl

Západočeský anarchista z Bukoviny (Bukva, Katzengiebel) na Sokolvsku. Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908). Distributor časopisů ČFVO „Omladina“, „Nová Omladina“ a „Komuna“.

Majer Karel

Severočeský anarchista z Lipětína. Člen Federace bezvěrců při České anarchistické federaci (1912 – 1914). Přihláška pro anarchisty – bezvěrce byla zveřejněna v časopise „Zádruha“ v čísle 18 z listopadu roku 1912. Jeho výstup z církve a přihlášení se do seznamu anarchistických bezvěrců bylo oznámeno v časopise Zádruha – publikační orgán ČAF.

Majer M.

Severočeský anarchista z Růžodolu u Mostu. Člen Federace bezvěrců při České anarchistické federaci (1912 – 1914). Přihláška pro anarchisty – bezvěrce byla zveřejněna v časopise „Zádruha“ v čísle 18 z listopadu roku 1912. Jeho výstup z církve a přihlášení se do seznamu anarchistických bezvěrců bylo oznámeno v časopise Zádruha – publikační orgán ČAF.

Mák Josef

 • Severočeský anarchista z Libkovic.

Makalouš

Severovýchodočeský anarchista ze Cvíkova nedaleko Nového Boru na Českkolipsku. Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908). Distributor časopisů ČFVO „Omladina“, „Nová Omladina“ a „Komuna“. Člen České anarchistické federace – ČAF (1904 – 1914). Distributor časopisů „Mladý Průkopník“ (1912–1914) a „Zádruha“ (1908 – 1914) – orgán ČAF.

Makovec Tomeš

Severočeský anarchista z Duchcova či Chudeřína. V roce 1910 (srpen) sňatek s Hedvikou Vysokou.

Makovcová Hedvika

Severočeská anarchistka z Duchcova či Chudeřína. V roce 1910 sňatek s Tomešem Makovcem.

Malec Antonín

Severočeský anarchista z Hostomic nad Bílinou. Člen České anarchistické federace – ČAF (1904 – 1914), poté člen Federace českých anarchistů komunistů – FČAK (1914 – 1919). Člen anarchistického Svazu socialistických bezvěrců (1918 – 1926) a člen místní odbočky v Hostomicích. V roce 1920 zvolen jednatelem místní skupiny Svazu socialistických bezvěrců. Distributor Lidové přírodovědecké knihovny při ČAF.

Maleček

Severočeský anarchista z Kopist. Distributor anarchistického týdeníku Hornické listy.

Malina Rudolf

Severočeský anarchista z Ledvic. Člen Federace bezvěrců při České anarchistické federaci (1912 – 1914). Přihláška pro anarchisty – bezvěrce byla zveřejněna v časopise „Zádruha“ v čísle 18 z listopadu roku 1912. Jeho výstup z církve a přihlášení se do seznamu anarchistických bezvěrců bylo oznámeno v časopise Zádruha – publikační orgán ČAF.

Malina Václav

Severočeský anarchista z Duchcova. Povoláním horník. Člen Volného sdružení českých horníků. Člen Odborného hornicko hutnického podpůrného spolku v Duchcově. Na valné hromadě spolku dne 18.listopadu 1906 zvolen za přísedícího člena výboru.

Málková Anna

Severočeská anarchistka a manželka A. V. Hábera z Teplic – Trnovan. Spoluvydavatelka časopisu „Tribuna“ v Teplicích.

Malý Antonín

Severočeský anarchista a horník z Chabařovic. Distributor časopisu Hornické listy. Účastník ustavující valné hromady Hornické federace 3. 11. 1907 v Českém domě v Duchcově. Na této valné hromadě zvolen pokladníkem Hornické federace. Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908). Později člen Zemské jednoty horníků. Na ustanovující valné hromadě místní organuzace ČFVO Chabařovice dne 8.září 1907 zvolen předsedou.

Malý Karel

Severovýchodočeský anarchista z Horního Růžodolu u Liberce. Člen Federace bezvěrců při České anarchistické federaci (1912 – 1914). Přihláška pro anarchisty – bezvěrce byla zveřejněna v časopise „Zádruha“ v čísle 18 z listopadu roku 1912. Jeho výstup z církve a přihlášení se do seznamu anarchistických bezvěrců bylo oznámeno v časopise Zádruha – publikační orgán ČAF.

Malý František

Severočeský anarchista z Mostecka. Policejní prohlídka 25.9.1899, soudně stíhán. Předpokládáme člen České anarchistické federace – ČAF (1904 – 1914). Distributor časopisu „Zádruha“ (1908 – 1914)- orgán ČAF.

Malý František Pavel (1882 – 1952)

 • Východočeský anarchista z Pardubic. Malíř, grafik a výtvarný kritik.

Malýpetr Václav – Louka u Litvínova

 • Severočeský anarchista a horník z Louky u Litvínova.
 • Člen České federace všech odborů (1904 -1908)
 • Člen Hornické federace (1907 -1908)
 • Člen Zemské jednoty horníků (1909 – 1914).
 • Pro odborářské aktivity propuštěn z práce. Dostal finanční podporu, peníze zasílány o od anarchistů z Ameriky.
 • V roce 1907 vystoupil z katolické církve a stal se bezvěrcem, oznámil to na stránkách anarchistického listu „Komuna“

Mandík Václav – Nová Ves u Duchcova

 • Severočeský anarchista z Nové Vsi – Hrdlovky u Duchcova
 • povoláním horník
 • Člen Dělnické potravní jednoty – Hrdlovka (1898 – 1948)
 • na valné hromadě 19. února 1899 zvolen náměstkem ředitele družstva
 • na valné hromadě 25.ledna 1903 zvolen přísedícím členem představenstva družstva
 • na valné hromadě 5.února 1905 zvolen přísedícím členem představenstva družstva

Manina V. J. P.

Český anarchista žijící ve Vídni. Odběratel časopisů ČFVO „Omladina“, „Nová Omladina“ a „Komuna“.

Mansfeld – Most

 • Severočeský anarchista z Mostu
 • Příslušník anarchistické mládeže
 • Člen Zemské jednoty horníků (1909 -1915).
 • Účastník Valné hromady ZJH v Mostě v roce 1909.

Manzlík Julius

Anarchista z Příkosic (1906). Předplatitel anarchistického týdeníku Hornické listy. Věnoval finanční příspěvek na podporu vydávání Hornických listů.

Marat Josef

Pražský anarchista z Nuslí. Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908). Člen Vzdělávacího klubu Pokrok v Praze na Žižkově, součást ČFVO. Člen Spolku Volných Myslitelů Augustin Smetana v Praze Nuslích. Sbírka na stávkující anarchistické horníky v roce 1906 do Lomu.

Mareček

 • Člen České federace všech oborů (1904 – 1908)
 • V roce 1907 soud, ČFVO mu platila výdaje na advokáta z vězeňského fondu

Mareček Jan (1871 – 1922)

Český anarchista žijící v USA z Chicaga. Narodil se 24.4. 1871. Do USA imigroval v roce 1904 a živil se jako hasič v hostelu. Manželka Kateřina Marečková (Šfaříková). Občanství USA získal v roce 1921. Měl jediného syna Henryho Marečka a staral se o neteř Marii Bohuslavovou. Redaktor časopisu „Duch volnosti“ v Chicagu (1895). Bydlel na adrese Zion place 19, Chicago III, USA a poté v Chicago Ward 12.

Marek Josef (1884 – 1914)

Pražský anarchista z Vinohrad. Příslušník anarchistické mládeže a antimilitarista. Kamarád a spolupracovník Michaela Káchy. Redaktor časopisů „Mladý Průkopník“ (1912 – 1914) a „Zádruha“ (1908 – 1914) – orgán ČAF. Člen České anarchistické federace – ČAF (1904 – 1914), důvěrník pro pražské skupiny ČAF – byli mu adresovány přihlášky k členství ze Žižkova a Karlína. Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908). Na sjezdu ČFVO dne 14.července 1907 v Duchcově, v hotelu Union (Český dům) zvolen za jednatele celé federace. Delegát na sjezdu ČFVO 24.12.1908, na kterém byl znovuzvolen jednatelem celé odborové federace. Měl na starost rozesílání plakátů ČFVO na veřejné schůze a tábory lidu, které bylo u něj možné objednat. Psal články do časopisu ČFVO „Nová Omladina“. Sbírka na stávkující anarchistické horníky v roce 1906 do Lomu.Člen Všeodborového sdružení dělníků – OCHRANA (1910 – 1914). Bydlel na adrese Žitná č. p. 47, Praha II – Vinohrady. Zemřel v pátek 20.února 1914 v 10 večer na tuberkulozu ve 30 letech, pohřeb 23.února 1914 v bezvěrecké části Olšanských hřbitovů. Proběhla sbírka mezi anarchisty na jeho náhrobek.

Marek Josef

Severočeský anarchista z Ervenic. Člen Federace bezvěrců při České anarchistické federaci (1912 – 1914). Přihláška pro anarchisty – bezvěrce byla zveřejněna v časopise „Zádruha“ v čísle 18 z listopadu roku 1912. Jeho výstup z církve a přihlášení se do seznamu anarchistických bezvěrců bylo oznámeno v časopise Zádruha – publikační orgán ČAF.

Marek Karel

Středočeský anarchista z Motyčína u Kladna. Účastník hnutí neodvislých socialistů, jak se zpočátku první generace anarchistů označovala. Zatčen a souzen v procesu s anarchisty v roce 1899 tzv. „Vosí hnízda“.

Marek Václav

Severočeský anarchista z Ervenic. Člen Federace bezvěrců při České anarchistické federaci (1912 – 1914). Přihláška pro anarchisty – bezvěrce byla zveřejněna v časopise „Zádruha“ v čísle 18 z listopadu roku 1912. Jeho výstup z církve a přihlášení se do seznamu anarchistických bezvěrců bylo oznámeno v časopise Zádruha – publikační orgán ČAF.

Mareš Josef

Západočeský anarchista z Čisté na Sokolovsku. Člen Všeodborového spolku dělníků a dělnic Pokrok v Literbachu (dnes Čistá), spolek byl součástí ČFVO. Účastnil se zakládající schůzky spolku dne 17. 6. 1906 a byl na ní zvolen pokladníkem.

Mareš Michal (1893 – 1971)

Severočeský anarchista a spisovatel, novinář z Teplic, narodil se v ulic Českobratrská. Poté působil zejména v Praze. Člen České anarchistické federace – ČAF (1904 – 1914). Distributor časopisu „Zádruha“ (1908 – 1914) – orgán ČAF.

Marián

Český anarchista žijící ve Vídni. Distributor časopisů „Zádruha“ (1908 – 1914) – orgán ČAF a „Mladý Průkopník“ (1912 – 1914).

Marš J.

Severočeský anarchista z Nové Vsi – Hrdlovky u Duchcova. Člen potravního družstva.

Maršálek Matěj

Severočeský anarchista z Mostu. Povoláním horník. V roce 1910 pracoval na dole Pokrok, nemocen dostal podporu od kolegů. Hrál v anarchistické kapele tamburašů. Bydlel na adrese Příkopy č.p. 705 v Mostě.

Maršík Antonín

 • V letech 1904 – 1908 člen České federace všech odborů
 • V roce 1907 organizoval solidární sbírku na vězněného anarchistu Adolfa Charváta z Mostu

Maršner Jan – Nová Ves u Duchcova

 • Severočeský anarchista z Nové Vsi u Duchcova.

Martin Rudolf – Horní Litvínov

 • Severočeský anarchista z Horního Litvínova. Příslušník anarchistické mládeže a antimilitarista.
 • Distributor časopisu „Mladý Průkopník“ (1912 – 1914) a Lidové přírodovědecké knihovny při ČAF.

Martincová Růžena – Hrádek u Liberce

 • Severovýchodočeská anarchistka z Hrádku u Liberce. Pocházela z Turnovska.
 • Členka Federace bezvěrců při České anarchistické federaci (1912 – 1914). Přihláška pro anarchisty – bezvěrce byla zveřejněna v časopise „Zádruha“ v čísle 18 z listopadu roku 1912. Její výstup z církve a přihlášení se do seznamu anarchistických bezvěrců bylo oznámeno v časopise Zádruha – publikační orgán ČAF. Z církve vystoupil také její syn.

Maryška

Předpokládáme člen České anarchistické federace – ČAF (1904 – 1914). Distributor časopisu „Zádruha“ (1908 – 1914) – orgán ČAF a kalendářů ČAF.

Mařtaríšková Jana – Most

 • Severočeská anarchistka z Mostecka.
 • Členka anarchistického ženského spolku Všeobecný spolek dělnic Pokrok v Mostě (1901 – 1914).
 • přijata 6.6.1909

Masopust František

Severočeský anarchista a horník ze Želének. Distributor Hornických listů.

Mášová Marie

Severočeská anarchista z Lomu na Duchcovsku. Manželka Rudolfa Máši. Členka České anarchistické federace – ČAF (1904 – 1914). Členka skupiny bezkofesních žen ČAF a ženské skupiny v rámci ČAF, které cílem bylo zapojit do hnutí ženy anarchistů.

Máša Rudolf (1880 – 1954)

Severočeský anarchista z Lomu na Duchcovsku. Manžel marie Mášové. Vyučený pekař, na severu se živil jako horník. Jeden čas pracoval v anarchistickém družstvu Dělnická pekárna „FEDERACE“ v Libkovicích. Narodil se 7. 4. 1880 v Kněževsi u Rakovníka. Redaktor časopisu „Hornické listy“ v Duchcově. Delegát a svolavatel konference Volného sdružení českých horníků v Duchcově dne 29.července 1906. Člen Severočeské hornické federace, po jejím rozpuštění ve Volném sdružení českých horníků, z níž se ustanovila Hornická federace při ČFVO. Člen České federace všech odborů. Delegát na sjezdu ČFVO ve dnech 28-29.srpna 1906, na sjezdu zvolen jednatelem ČFVO. Jednatel ČFVO, na sjezdu ČFVO dne 31.3. 1907 složil funkci jednatele. Delegát na sjezdu ČFVO dne 31.3.1907 v Duchcově, kde je zvolen do zvláštního komité, které mělo na starost dle usnesení sjezdu založit Říšskou federaci horníků. Řečník na veřejné schůzi teplických anarchistů v Trnovanech v hostinci „U belgického dvora“ dne 16.června 1906, několikatisícový s ekonal ve stejný den v Mostě proti bratrské pokladně. Účast na bezvěreckém pohřbu Karla Svobody dne 9.12.1906, na pohřbu mluvil kde pronesl smuteční projev na hrobem spolupracovníka, při projevu byl zatčen. Poté byl v této souvislosti lživě obviněn z toho, že udájně odstrčil kněze procházejícího kolem hrobu Karla Svobody a chtěl jej pokropit svšcenou vodou. Nakonec osvobozen, ale strávil ve vyšetřovací vazbě osm dnů. Člen České anarchistické federace – ČAF (1904 – 1914). Zvolen za krajského pokladníka ČAF. Člen bezvěrecké komise ČAF a člen skupiny bezkofesních žen ČAF. Poté člen Federace českých anarchistů komunistů – FČAK (1914 – 1919). Přednášel na demosntracích a veřejných schůzích. Autor brožur a knih, především na bezvěreckou tematiku. Bydlel na adrese Lom č.p. 217, Lom č.p. 398. Zemřel 19. 2. 1954 v Praze. Dne 23.8.1906 propukla na dole Alexandr u Hrdlovky stávka. následující den svolali stávkujácí schůzi, promlouvali na ní anarchisté Rudolf Máša, Bedřich Kalina a Alois Bašus. V roce 1910 za prací do Francie, pracoval společně s dalšími českými anarchisty u Kamennouhlené společnosti Vicoigne and Noveux – Pas des Calais, kde vedli mzdové boje a stávku.

MAŠEK Jan – Varnsdorf

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • distributor anarchistického časopisu „Proletář“ (1896 -1897)
 • Člen Všeobecně vzdělávacího spolku Omladina pro Liberec a okolí (1892)

MAŠEK Václav – Teplice

 • Severočeský anarchista a horník z Teplic – Trnovany.
 • Účastník hnutí neodvislých socialistů, jak se zpočátku první generace anarchistů označovala.
 • Člen „spolku Omladina“ v Teplicích.
 • Redakce časopisu „Omladina“ (1900).
 • Podílel se na vydání „Kalendáře neodvislého dělnictva z roku 1900 vydaného Omladinou S. K. Neumannem.
 • Člen stávkového výboru při hornické stávce v roce 1900 za anarchistické horníky.
 • Bydlel na adrese Trnovany č.p. 440 (dříve Poštovní), kde měl administrací také časopis „Omladina“.

Maštalířová – Most

 • Severočeská anarchistka z Mostecka.
 • Členka anarchistického ženského spolku Všeobecný spolek dělnic Pokrok v Mostě (1901 – 1914).
 • přijata 1911

Maťátko

Příslušník anarchistické a antimilitaristické mládeže. Distributor časopisu „Mladý Průkopník“ (1912 – 1914).

Matěj V.

Severočeský anarchista a horník z Růžodolu. Člen Zemské jednoty horníků (1909 – 1915). Delegát na sjezdu Zemské jednoty horníků v roce 1910.

Matějka Bohouš

Severočeský anarchista a horník z Chabařovic. Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908). Později člen Zemské jednoty horníků. Na ustanovující valné hromadě místní organizace ČFVO Chabařovice dne 8.září 1907 zvolen pokladníkem.

Matějková Františka – Most

 • Severočeská anarchistka z Mostecka.
 • Členka anarchistického ženského spolku Všeobecný spolek dělnic Pokrok v Mostě (1901 – 1914).
 • zakládající členka

Matějková Marie – Most

 • Severočeská anarchistka z Mostecka.
 • Členka anarchistického ženského spolku Všeobecný spolek dělnic Pokrok v Mostě (1901 – 1914).
 • zakládající členka

Matějovský Václav

Severočeský anarchista ze Třebušic (1906). Člen Odborného spolku hornicko hutnického v Třebušicích. Na valné hromadě spolku dne 8. července 1906 zvolen za revisora účtů. Člen Volného sdružení českých horníků, poté Hornické federace při ČFVO. Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).

Mates J.

Severočeský anarchista a horník z Hánu na Duchcovsku. Člen Sdružení československých horníků – SČH (1918 – 1930). V roce 1920 zvolen do funkce pokladníka místní odbočky SČH v Hánu. Předplatitel časopisu „Zádruha“ (1908 – 1914) – orgán ČAF.

Matičková Marie – Most

 • Severočeská anarchistka z Mostecka.
 • Členka anarchistického ženského spolku Všeobecný spolek dělnic Pokrok v Mostě (1901 – 1914).
 • zakládající členka

MATOUŠEK Josef – Hrádek u Liberce

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen Vzdělávacího spolku v Hrádku
 • od roku 1897 ve Friendlandu

MATOUŠEK Josef – Souš

 • Severočeský anarchista ze Souše na Mostecku. Příslušník anarchistické a antimilitaristické mládeže.
 • Distributor časopisu „Mladý Průkopník“ (1912 – 1914) a „Zádruha“ (1908 – 1914) – orgán ČAF.
 • Člen a mostecký krajský důvěrník Klubu mládeže Ratoslet (1913).
 • Člen České anarchistické federace (1904 – 1914), odbočka ČAF Souš, zvolen do mládežnická komise ČAF.
 • Bydlel na adrese Souš č. p. 170 (dříve č.p. 33).

Matoušek

Moravský anarchista. Příslušník anarchistické a antimilitaristické mládeže. Distributor časopisu „Mladý Průkopník“ (1912 – 1914).

Matoušek Jan

Severočeský anarchista z Ervenic. manželka mu zemřela v roce 1908. Člen Dělnického všeobecného vzdělávacího spolku Májoslav v Ervenicích. Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).

MATOVLEK Jan – Grunwald

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • distributor anarchistického časopisu „Proletář“ (1896 -1897)

Matuška Josef

Severočeský anarchista a horník. Patřil ke generaci neodvislých socialistů, průkopníků anarchismu mezi horníky. Spolupracovník anarchisty a redaktora Tomeše Kašeho. Podílel se na organizaci anarchistické hornické stávky na Mostecku, Duchcovsku a Chomutovsku ve dnech 29.9 až 10. 10. 1896. Do stávky vstoupilo přes 8000 horníků z 57 dolů. Stávkující požadovali zvýšení mezd a zkrácení pracovní doby. Někteří horníci přešli v průběhu stávky i k ostřejším formám boje – k rozbíjení oken důlních kanceláří, přeřezávání telefoního vedení, poškozování strojů. Několik důlních úředníků bylo napadeno a ztlučeno, tvrdě se zacházelo i se stávkokazy. Okresní policejní hejtman proto z obav před dalších eskalací přímých akcí povolal silné četnické oddíly za asistence 2 500 vojáků, stávka byla prohlášena za vzpouru a postavena mimo zákon. Policie a armáda rozehnala stávkující okupují okolí dolů a akce byla zlomena. 348 horníků (hlavně anarchistů) přišlo o zaměstnání, 77 jich bylo různě úředně trestáno (hlavně vypovězením z oblasti a zákazem pobytu). Pro organizaci a za aktivní účast na stávce zatčen a odsouzen, obviněn z nabádání horníků k zastavení práce.

Matyáš Stáňa – Stanley (1882 – ?)

Český anarchista žijící v USA z Clevelandu. Povoláním malíř jako dělník. Manželka Jana Matyášová (1899) za svobodna Wojciechovska, svatbu měli v roce 1940. Rodiče Louis a Tereza Matyášovi. Redaktor časopisu „Průmyslový dělník“ (1913) v rámci české sekce IWW. Člen Industrila workers of tohe wolrd – IWW (Průmysloví dělníci světa). Distributor časopisu „Mladý Průkopník“ (1912 – 1914) a „Zádruha“ v USA mezi clevelandskými českými dělníky. Bydlel na adrese St. SE 4823, Dakota, Cleveland.

Maulíni Dominik

Pražský anarchista. Spolupracovník Viléma Körbera a přední účastník hnutí neodvislých socialistů, jak se zpočátku první generace anarchistů označovala. Spoluvydavatel časopisu „Nový věk svobody“ (1892 – 1895) v Praze.

Maulis Antonín

Severočeský anarchista z Nové Vsi u Duchcova. Člen Kooperativního spolku v Hrdlovce, v roce 1907 obdržel od spolku finanční podporu.

Mautová

Západočeská anarchistka z Nýřanska. Delegátka nýřanských anarchistických horníků na Proboštovské konferencí Volného sdružení českých horníků 26.srpna 1906.

Mazač Anton

Český anarchista žijící a pracující v Německu v Bremen. Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908). Sbírka na stávkující anarchistické horníky v roce 1906 do Lomu.

Mazůrek

Anarchista. Zorganizoval finanční sbírku na vězeňský fond na vězněné duchcovské anarchisty antimilitaristy v Duchcově.

Meduna

Předpokládáme člen České anarchistické federace – ČAF (1904 – 1914). Distributor časopisu „Zádruha“ (1908 – 1914) – orgán ČAF.

Měchura

Severočeský anarchista z Mostu. Předplatitel časopisu zádruha a Mladý průkopník. Účastník anarchistické konference 1.3.1908 v Mostu.

Meidl Tomáš

Západočeský anarchista z Bukvy ze Sokolova (Falknov nad Ohří). Člen Všeodborového spolku dělníků a dělnic Budoucnost v Bukvě, založeného 18. 3. 1906, spolek byl součástí ČFVO. Na valné konferenci Všeodborového spolku dělníků a dělnic Budoucnost dne 3.února 1907 zvolen revisorem účtů.

Meisner Rudolf

Severovýchodočeský anarchista z Hrádku u Liberce. Příslušník anarchistické a antimilitaristické mládeže. Člen spolku Klub Mládeže Ratolest a důvěrník odbočky v Podještědí. Člen České anarchistické federace – ČAF (1904 – 1914), důvěrník ČAF Liberec. Distributor časopisů „Mladý Průkopník“ (1912–1914) a „Zádruha“ (1908 – 1914) – orgán ČAF. Bydlel na adrese Růžová ulice č. p. 6 v Hrádku u Liberce, poté se přestěhoval na novou adresu Donis č. p. 55 v Hrádku u Liberce.

Melichar Josef

Severovýchodočeský anarchista z Hrádku u Liberce. Člen Federace bezvěrců při České anarchistické federaci (1912 – 1914). Přihláška pro anarchisty – bezvěrce byla zveřejněna v časopise „Zádruha“ v čísle 18 z listopadu roku 1912. Jeho výstup z církve a přihlášení se do seznamu anarchistických bezvěrců bylo oznámeno v časopise Zádruha – publikační orgán ČAF.

Menec Antonín

Anarchista z Křížlice. Člen Federace bezvěrců při České anarchistické federaci (1912 – 1914). Přihláška pro anarchisty – bezvěrce byla zveřejněna v časopise „Zádruha“ v čísle 18 z listopadu roku 1912. Jeho výstup z církve a přihlášení se do seznamu anarchistických bezvěrců bylo oznámeno v časopise Zádruha – publikační orgán ČAF.

Mendl

Severočeský anarchista a horník z Lomu. Distributor anarchistického týdeníku Hornické listy. Člen Zemské jednoty horníků (1909 – 1915).

Mendlík

Severočeský anarchista z Louky. Povoláním horník. Člen Zemské jednoty horníků (1909 – 1915). Distributor anarchistických brožur vydaných Zemskou jednotou horníků. Distributor anarchistického týdeníku Hornické listy (1905 – 1939).

Menzl Václav – Nová Paka

 • Východočeský anarchista z Nové Paky.
 • Povoláním zedník.
 • Účastník hnutí neodvislých socialistů, jak se zpočátku první generace anarchistů označovala.
 • Delegát na anarchistické konferenci v Praze ve dnech 29 – 30. května 1898.

Merhaut Rudolf

Středočeský anarchista z Hnidous u Kladna. Člen a jednatel Všeodborového sdružení dělníků – OCHRANA pro Hnidousi a okolí.

Merta Antonín

Severočeský anarchista ze Záluží u Mostu. Člen Federace bezvěrců při České anarchistické federaci (1912 – 1914). Přihláška pro anarchisty – bezvěrce byla zveřejněna v časopise „Zádruha“ v čísle 18 z listopadu roku 1912. Jeho výstup z církve a přihlášení se do seznamu anarchistických bezvěrců bylo oznámeno v časopise Zádruha – publikační orgán ČAF.

Mertová Marie

Severočeská anarchistka ze Záluží u Mostu. Za svobodna Marie Šťovíčková. Pocházela z Dolního Jiřetína. Členka Federace bezvěrců při České anarchistické federaci (1912 – 1914). Přihláška pro anarchisty – bezvěrce byla zveřejněna v časopise „Zádruha“ v čísle 18 z listopadu roku 1912. Její výstup z církve a přihlášení se do seznamu anarchistických bezvěrců bylo oznámeno v časopise Zádruha – publikační orgán ČAF.

Mertlík Karel – Červený Kostelec

 • Východočeský anarchista z Červeného Kostelce.
 • Povoláním textilní dělník. Účastník hnutí neodvislých socialistů, jak se zpočátku první generace anarchistů označovala.
 • Delegát na anarchistické konferenci v Praze ve dnech 29 – 30. května 1898.

Mertlová Johana – Most

 • Severočeská anarchistka z Mostecka.
 • Členka anarchistického ženského spolku Všeobecný spolek dělnic Pokrok v Mostě (1901 – 1914).
 • přijata 6.9.1901

Metla

Moravskoslezský anarchista a horník z Mariánských Hor. V roce 1910 v Zákolanech. Dopisovatel Hornických listů.

Mezner Antonín

Západočeský anarchista ze Sokolova (Falknov nad Ohří). Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908). Člen Všeodborového spolku dělníků a dělnic Budoucnost, založeného 18. 3. 1906, spolek byl součástí ČFVO. Na valné konferenci Všeodborového spolku dělníků a dělnic Budoucnost dne 3.února 1907 zvolen přísedícím členem výboru.

Micka František

Východočeský anarchista ze Dvora Králové nad Labem. Příslušník anarchistické mládeže. Člen Volné skupiny mládeže ve Dvoře Králové (1910), v roce 1910 důvěrník této skupiny. Podal návrh federovat skupiny anarchistické mládeže. Bydlel na adrese Reigrovo náměstí č.p. 942 ve Dvoře Králové.

Míč

Předpokládáme člen České anarchistické federace – ČAF (1904 – 1914) . Distributor časopisů „Mladý Průkopník“ (1912–1914) a „Zádruha“ (1908 – 1914) – orgán ČAF.

Mičoň Karel

Pražský anarchista. Účastník hnutí neodvislých socialistů, jak se zpočátku první generace anarchistů označovala. Člen a místopředseda anarchistického Vzdělávacího spolku Volný ruch pro Prahu a okolí (1900). Bydlel na adrese Karlín č. p. 105 v Praze.

Mihule František

Účastník hnutí neodvislých socialistů, jak se zpočátku první generace anarchistů označovala. Člen Spolku „Omladina“. Redaktor časopisu „Omladina“ (1893).

Michálek František

Východočeský anarchista z Ropratic. Povoláním zedník. Policie v Jilemnickém okresu ho evidovala jako anarchistického agitátora mezi branci.

Michalíčka

Příslušník anarchistické a antimilitaristické mládeže. Předplatitel časopisu „Mladý Průkopník“ (1912 – 1914).

Mika

Předpokládáme člen České anarchistické federace – ČAF (1904 – 1914). Distributor časopisu „Zádruha“ (1908 – 1914) – orgán ČAF.

Mikeš Alois

Středočeský anarchista z Vinařic u Kladna. Člen a předseda místní odbočky Všeodoborového sdružení dělníků OCHRANA (1910 – 1914).

Mikula Josef

Severočeský anarchista z Duchcova. Spolupracovník Tomeše Kašeho a Františka Hajšmana. Člen duchcovské skupiny Severočeské hornické federace – SHF (1903 – 1907), nevstoupili do ČFVO. Svolavatel schůze, která rozhodla o založení časopisu „Hornické listy“ v Duchcově. Člen Volného sdružení českých horníků. Delegát a svolavatel konference Volného sdružení českých horníků v Duchcově dne 29.července 1906. Zvolen obvodním důvěrníkem VSČH pro Duchcov. Konferenci předsedal. Delegát na konferenci Volného sdružení českých horníků dne 9.12.1906 v Duchcově, konferenci předsedal a byl napsán jako její svolavatel. Člen Odborného hornicko hutnického podpůrného spolku v Duchcově. Na valné hromadě spolku dne 18.listopadu 1906 zvolen za přísedícího člena výboru. V roce 1906 bydlel na adrese Uhlená č.p. 178 v Duchcově.

Mikovec Jan

Severočeský anarchista a horník z Duchcova. Distributor časopisu Hornické listy. Člen volného sdružení českých horníků, poté Hornické federace při ČFVO. Během perzekuce duchcovských anarchistů antimilitaristů za rozšířování antimilitaristických plakátů, které se objevili v okolí Duchcova na 1.máje 1908, u něj proběhla policejní domovní prohlídka dne 6. května 1908.

Miláček Jan

Severovýchodočeský anarchista z Liberecka. Účastník hnutí neodvislých socialistů, jak se zpočátku první generace anarchistů označovala. Člen Všeobecně vzdělávacího spolku Omladina pro Liberec a okolí (1892). Odsouzen v Liberci na 4 roky těžkého žaláře za velezradu, bylo mu tehdy 20 let. Jako důkaz při tomto politickém procesu posložila rakouskému represivnímu aparátu zpěvní kniha jeho kamaráda Bohuslava Hátla jako hlavní důkaz šíření anarchismu.

MILDNER František – Jablonec

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • distributor anarchistického časopisu „Proletář“ (1896 -1897)
 • Člen Všeobecně vzdělávacího spolku Omladina pro Liberec a okolí (1892)

Millerová Marie

Česká anarchistka žijící v Anglii v Londýně. Předplatitelka časopisu „Zádruha“ (1908 – 1914) – orgán ČAF. Přihlásila se z Anglie do Federace bezvěrců při ČAF.

Militický František

Severovýchodočeský anarchista z Liberecka. Účastník hnutí neodvislých socialistů, jak se zpočátku první generace anarchistů označovala. Člen a jednatel Vzdělávacího spolku Omladina pro Čechy (1893) v Liberci.

Minařík Adolf

Severočeský anarchista z Ervenic. Člen Federace bezvěrců při České anarchistické federaci (1912 – 1914). Přihláška pro anarchisty – bezvěrce byla zveřejněna v časopise „Zádruha“ v čísle 18 z listopadu roku 1912. Jeho výstup z církve a přihlášení se do seznamu anarchistických bezvěrců bylo oznámeno v časopise Zádruha – publikační orgán ČAF.

Minařík Antonín

Severočeský anarchista z Ervenic. Povoláním horník. Člen Zemské jednoty horníků. Na valné hromadě Dělnického potravního družstva Volnost dne 21.11.1907 zvolen za revisora účtů. Příspěvek na anarchistu Josefa Kasíka na soud s bratrskou pokladnou a brušskou těžařskou společností. V roce 1906 pracoval jako horník na dole Centrum v Chudeřicích. Předtím bydlel v Ervenicích.

Minařík František

Severočeský anarchista z Ervenic. Člen Federace bezvěrců při České anarchistické federaci (1912 – 1914). Přihláška pro anarchisty – bezvěrce byla zveřejněna v časopise „Zádruha“ v čísle 18 z listopadu roku 1912. Jeho výstup z církve a přihlášení se do seznamu anarchistických bezvěrců bylo oznámeno v časopise Zádruha – publikační orgán ČAF.

Minařík František

Severočeský anarchista a cukrárenský dělník z Krásného Března u Ústí nad Labem. Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908). Příslušník anarchistické a antimilitaristické mládeže. Člen Spolku cukrovarnického v Krásném Březně. Předpokládáme člen České anarchistické federace – ČAF (1904 – 1914). Předplatitel časopisu „Zádruha“ – orgán ČAF. Distributor časopisu „Mladý Průkopník“ (1912 – 1914). Distribuce Lidové přírodovědecké knihovny při ČAF.

Miňovský Jaroslav

Pražský anarchista. Účastník hnutí neodvislých socialistů, jak se zpočátku první generace anarchistů označovala. Redaktor časopisu „Nový Kult“ (1897).

Miňovský Václav

Pražský anarchista. Účastník hnutí neodvislých socialistů, jak se zpočátku první generace anarchistů označovala. Redaktor časopisu „Nový Kult“ (1897). S dalším anarchistou Aloisem Věkoslavem Haberem v roce 1894 souzen za zpívaní revolučních písní. Povoláním pasíř – výrobce ozdobné bižuterie. Delegát na anarchistické konferenci v Praze ve dnech 29 – 30. května 1898.

Mlejnek Eduard

Severovýchodočeský anarchista z Liberecka. Účastník hnutí neodvislých socialistů, jak se zpočátku první generace anarchistů označovala. Vyučený zámečník a kovodělník. Byl zapletený i do případu tajné anarchistické tiskárny v Hluboké roku 1885. Účastnil se schůzky anarchistů ve Vyskeři, která se měla konat 15. a 16. Srpna 1885. Bydlel v Rochlicích č. 358-IV , poté v Ludmilině ulici čp. 3. v Liberci. V červnu roku 1886 odstěhoval do Jablonce nad Nisou.

Mlynářová Marie – Most

 • Severočeská anarchistka z Mostecka.
 • Členka anarchistického ženského spolku Všeobecný spolek dělnic Pokrok v Mostě (1901 – 1914).
 • přijata 6.6.1909

Modráček František

Pražský anarchista, později přešel k sociální demokracii. Zakladatel časopisu „Volné listy“ v Praze.

Mogos

Severočeský anarchista a horník. V roce 1910 za prací do Francie, pracoval společně s dalšími českými anarchisty u Kamennouhlené společnosti Vicoigne and Noveux – Pas des Calais, kde vedli mzdové boje a stávku.

Mojžíš

Anarchista. Účastník anarchistické konference 1.3.1908 v Mostu.

Montis František

Severočeský anarchista z Lomu. Člen anarchistického spolku Mladá síla v Lomu v roce 1908. Divadelní ochotník divadelního kroužku Mladá síla. Režiroval hry.

Mora Vojtěch

Západočeský anarchista z Bukvy ze Sokolova (Falknov nad Ohří). Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908). Člen a místopředseda Všeodborového spolku dělníků a dělnic Budoucnost, založeného 18. 3. 1906, spolek byl součástí ČFVO. Na valné konferenci Všeodborového spolku dělníků a dělnic Budoucnost dne 3.února 1907 zvolen předsedou. Předplatitel anarchistického týdeníku Hornické listy.

Moravec Karel

Český anarchista žijící ve Vídni. Účastník hnutí neodvislých socialistů, jak se zpočátku první generace anarchistů označovala. Vydavatel a redaktor časopisu „Volné listy“ ve Vídni (1893 – 1895).

Moravec Václav

Severočeský anarchista z Dolního Jiřetína. Předplatitel Hornických listů.

Moravec Jan

Severočeský anarchista z Chudeřína. Povoláním horník. Člen Zemské jednoty horníků (1909 -1915).

Moravcová Marie – Most

 • Severočeská anarchistka z Mostecka.
 • Členka anarchistického ženského spolku Všeobecný spolek dělnic Pokrok v Mostě (1901 – 1914).
 • přijata 2.8. 1908
 • V roce 1909 zvolena za přísedící členku výboru.
 • Účastnice valné hromady Všeobecný spolek dělnic Pokrok v Mostě (1901 – 1914) dne 1.května 1910, na valné hromadě zvolena za pokladnici.
 • Na valné hromadě Všeobecného spolku dělnic Pokrok dne 4.12.1910 zvolena za pokladnici.
 • V Mostě provozovala obchod, ve kterém mimo jiné prodávala také chléb z anarchistického družstva Dělnické pekárny FEDERACE z Libkovic.

Morávek Bartoloměj

Východočeský anarchista z Hamrů u Tanvaldu. Účastník hnutí neodvislých socialistů, jak se zpočátku první generace anarchistů označovala. Delegát na anarchistické konferenci v Praze ve dnech 29 – 30. května 1898.

Morávek Antonín

Severovýchodočeský anarchista z Hrádku u Liberce. Člen Federace bezvěrců při České anarchistické federaci (1912 – 1914). Přihláška pro anarchisty – bezvěrce byla zveřejněna v časopise „Zádruha“ v čísle 18 z listopadu roku 1912. Jeho výstup z církve a přihlášení se do seznamu anarchistických bezvěrců bylo oznámeno v časopise Zádruha – publikační orgán ČAF.

Morávek Josef

Severovýchodočeský anarchista z Hrádku u Liberce. Člen Federace bezvěrců při České anarchistické federaci (1912 – 1914). Přihláška pro anarchisty – bezvěrce byla zveřejněna v časopise „Zádruha“ v čísle 18 z listopadu roku 1912. Jeho výstup z církve a přihlášení se do seznamu anarchistických bezvěrců bylo oznámeno v časopise Zádruha – publikační orgán ČAF.

Mottl

Severočeský anarchista a horník ze Souše. Člen Severočeské hornické federace, po jejím zákazu Člen Volného sdružení českých horníků. Distributor anarchistického týdeníku Hornické listy.

Mottl

Východočeský anarchista z Červeného Kostelce či Náchoda. Člen České anarchistické federace – ČAF (1904 – 1914), poté Federace českých anarchistů komunistů – FČAK (1914 – 1919). Náhradník na delegáta na sjezdu ČAF za východčeský kraj (1914).

Moudrý

Příslušník anarchistické a antimilitaristické mládeže. Předpokládáme člen České anarchistické federace (ČAF). Distributor časopisů „Mladý Průkopník“ (1912–1914) a „Zádruha“ (1908 – 1914) – orgán ČAF. Sbírka na fond časopisu „Mladý Průkopník“ (1912 – 1914).

Moucha Josef

Západočeský anarchista z Bukvy ze Sokolova (Falknov nad Ohří). Člen Všeodborového spolku dělníků a dělnic Budoucnost v Bukvě, založeného 18. 3. 1906, spolek byl součástí ČFVO. Na valné konferenci Všeodborového spolku dělníků a dělnic Budoucnost dne 3.února 1907 zvolen místoknihovníkem.

Moucha Václav

Severočeský anarchista a cukrárenský dělník z Krásného Března u Ústí nad Labem. Člen Spolku cukrovarnického v Krásném Březně.

Mozer

Středočeský anarchista z Motyčína u Kladna. Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908). Distributor časopisů ČFVO „Omladina“, „Nová Omladina“ a „Komuna“.

Mráček

Severočeský anarchista. V roce 1907 zaslal solidární finanční příspěvěk na pronásledovaného anarchistu Adolfa Charváta a jeho děti.

Mrkvička Rudolf Václav

Jihočeský anarchista z Adomova u Českých Budějovic. Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908). Sbírka na stávkující anarchistické horníky v roce 1906 do Lomu.

Mrnka Antonín

Severočeský anarchista z Růžodolu na Litvínovsku. Syn Jaroslav Mrnka.

Mrnka Jaroslav (1922-1965)

Severočeský anarchista z Růžodolu na Litvínovsku. Narodil 2. srpna 1922 v Růžodole na Litvínovsku. Stejně jako jeho otec Antonín byl anarchista, krátce po válce ho toto přesvědčení dovedlo – jako mnoho dalších levicových intelektuálů – do komunistické strany. Za války studoval Mrnka na lounské obchodní akademii, stal se zakládajícím členem místní surrealistické studentské skupiny. Spolu s malířem Kamilem Linhartem nebo mystikem Františkem Chaunem vytvářeli první „happeningy“, při nichž se recitovaly básně a sestavovaly živé obrazy. Od roku 1953 do roku 1957 pracoval Jaroslav Mrnka jako zpravodaj ČTK v Berlíně. Přátelství s německými spisovateli Günterem Grassem, Heinrichem Böllem a Bertholtem Brechtem mu umožnilo poznat řadu soudobých německých spisovatelů a v Čechách pak pomohl prosadit řadu jejich knih a napsal k nim předmluvy. Z pobytu v Německu vytěžil také svou první cestopisnou knihu Zázrak bez naděje (1959). Z dnešního pohledu výrazně ideologicky ovlivněná kniha se stala jedním ze signálů politického uvolnění a získala výroční cenu nakladatelství Mladá fronta. Krátce poté Mrnka odešel z ČTK a pracoval v časopise Kultura. V tomto období napsal další knihu cestopisných reportáží Italské capriccio (1962) a spolu s fotografem Janem Paříkem a spisovatelem Josefem Bruknerem připravili knihu fotografií a slovních impresí Orbis pictus (1964). Zemřel 25.9.1965 v Praze.

Mühlfeld Jan

Severočeský anarchista z Kopist. Člen Pěvecko vzdělávacího spolku Lidumil. V letech 1908 – 1909 zastával funkci jednatele spolku.

Mueller Josef

Český anarchista žijící v USA z New Yorku. Člen anarchistické skupiny „Bezvládí“ v New Yorku (1890 – 1917). Redakce časopisu „Volné listy“ v New Yorku (1893 – 1917) vydávané skupinou Bezvládí. Člen Industral workers of the world – IWW. Bydlel na adrese 506 E. 70 St., New York.

Muller

Český anarchista žijící v USA z Brighton. Předplatitel časopisů „Mladý Průkopník“ (1912 – 1914) a „Zádruha“ ( 1908 – 1914) – orgán ČAF.

Müller J.

Severočeský anarchista z Dolního Jiřetína. Člen Federace bezvěrců při České anarchistické federaci (1912 – 1914). Přihláška pro anarchisty – bezvěrce byla zveřejněna v časopise „Zádruha“ v čísle 18 z listopadu roku 1912. Jeho výstup z církve a přihlášení se do seznamu anarchistických bezvěrců bylo oznámeno v časopise Zádruha – publikační orgán ČAF.

Müller František

Pražský anarchista. Účastník hnutí neodvislých socialistů, jak se zpočátku první generace anarchistů označovala. Člen a předseda anarchistického Vzdělávacího spolku Volný ruch pro Prahu a okolí (1900). Bydlel na adrese Pankrác č. p. 104 v Praze.

Müllerová Marie

Pražská anarchistka a publicistka. V anarchistickém hnutí se pohybovala již kolem redakce Nového Kultu, jeden čas i důvěrná přítelkyně Stanislava Kostky Neumana. Od roku 1905 družka Michaela Káchy. Ke konci roku 1906 se objevuje v redakci Práce. Pomáhala v redakci časopisu „Práce“ (1905 – 1908) – publikační orgán ČAF.

Musil Filip

Český anarchista žijící v USA. Poslal v roce 1908 finanční dar na náhrobek známého anarchisty A.V.Habera.

Musil František

Severočeský anarchista z Duchcovska. Účastník hnutí neodvislých socialistů, jak se zpočátku první generace anarchistů označovala. Souzen v procesu proti anarchistům z tzv. „Vosích hnízd“ v roce 1899. Později emigroval do Kanady. Předplatitel časopisu „Zádruha“ (1908 1914) – orgán ČAF.

Mužák Hynek

Severovýchodočeský anarchista z Liberecka. Účastník hnutí neodvislých socialistů, jak se zpočátku první generace anarchistů označovala. Člen výboru Všeobecně vzdělávacího spolku Omladina pro Liberec a okolí (1892).

Mužík Bedřich

Severočeský anarchista ze Třebušic (1906). Člen Odborného spolku hornicko hutnického v Třebušicích. Na valné hromadě spolku dne 8. července 1906 zvolen za místopokladníka. Člen Volného sdružení českých horníků, poté Hornické federace při ČFVO. Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908). Bydlel na adrese Třebušice č.p. 36.

Mužík Václav

Severočeský anarchista ze Třebušic (1906). Člen Odborného spolku hornicko hutnického v Třebušicích. Na valné hromadě spolku dne 8. července 1906 zvolen za přísedícího člena výboru. Člen Volného sdružení českých horníků, poté Hornické federace při ČFVO. Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).

Mužík Jan

Český anarchista žijící a pracující poblíž Vídně v Erlachu. Povoláním textilní dělník. Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908). V roce 1906 během stávky textilních dělníků v dolním rakousku organizoval solidární sbírku pro stávkujcí. Ručil za sbírku.

Mužík Václav

Severočeský anarchista a horník z Hořan. V roce 1909 pochoval syna. V roce 1907 pracoval na dole Washington.

Mužík

Severočeský anarchista a horník z Hrobů. Člen Severočeské hornické federace, po jejím zákazu Člen Volného sdružení českých horníků. Distributor anarchistického týdeníku Hornické listy.

Mikyska Leopold

Pražský anarchista. Člen a jednatel „Politického spolku anarchistů Vilém Korber v Čechách“.

Nábělek Josef

Český anarchista žijící ve Vídni. Účastník hnutí neodvislých socialistů, jak se zpočátku první generace anarchistů označovala. Vydavatel a redaktor „Volné listy“ ve Vídni (1895).

Nacklik Jan

Český anarchista žijící ve Weisswasser v Německu. Objednávka Lidové přírodovědecké knihovny ČAF.

Náhlovský Václav – Hrdlovka/USA

 • Česko – americký anarchista z Edwardsville v USA.
 • povoláním zedník
 • Člen Debatního kroužku v Edwardsville.
 • původně severočeský anarchista a horník z Nové Vsi – Hrdlovky u Duchcova
 • Člen Dělnické potravní jednoty – Hrdlovka (1898 – 1948)
 • na ustanovující valné hromadě 29.5.1898 zvolen náměstkem ředitelem družstva

Naidl Josef

Severočeský anarchista a horník z Nové Vsi. Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908). Účastnil se zasedání ústředního stávkového výboru 6.září 1906 v Libkovicích v hostinci pana Pavla a člen místního stávkového výboru. V roce 1911 pracoval v Německu v Suderwichu, odkud byl 1. 11. 1911 vypovězen na základě udání, že odebíral anarchistické časopisy a že vlastní knihy tohoto směru. V roce 1906 pracoval na Alexandr. V roce 1906 na dole uspořádal sbírku mezi horníky na organizaci akcí proti bratrské pokladně. Člen Volného sdružení českých horníků.

Najpl

Předpokládáme člen České anarchistické federace – ČAF (1904 – 1914). Distributor časopisu „Zádruha“ (1908 – 1914) – orgán ČAF.

Nastoupil Josef

Český anarchista žijící ve Vídni. Účastník hnutí neodvislých socialistů, jak se zpočátku první generace anarchistů označovala. Vydavatel a redaktor „Volné listy“ ve Vídni (1895).

Navrátil Leonard

Moravský anarchista z Olomouce. Člen České anarchistické federace – ČAF (1904 – 1914), odbočka ČAF – Olomouc. Distributor časopisu „Zádruha“ (1908 – 1914) – orgán ČAF.

Navrátilová Barbora – Most

 • Severočeská anarchistka z Mostecka.
 • Členka anarchistického ženského spolku Všeobecný spolek dělnic Pokrok v Mostě (1901 – 1914).
 • přijata 14.11.1909

Nebeský František

Západočeský anarchista ze Sokolova (Falknov nad Ohří). Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908). Člen a druhý jednatel Dělnického spolku Budoucnost, založeného 18. 3. 1906, spolek byl součástí ČFVO.

Nečesaná

Anarchistka a předplatitelka časopisu „Zádruha“ (1908 – 1914) – orgán ČAF.

Nečina František

Český anarchista žijící v USA v Clevelandu. Americký sympatizant České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908). Příspěvky na zesnulého člena ČFVO Františka Linharta.

Nedosil

Předpokládáme člen České anarchistické federace – ČAF (1904 – 1914). Distributor časopisu „Zádruha“ (1908 – 1914) – orgán ČAF a kalendářů ČAF.

Neidl Josef

Severočeský anarchista a horník z Nové vsi u Duchcova. Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908). Řečník na táboru lidu svolaném ČFVO 3. září 1906 v Lomu. Člen ústředního stávkového výboru běheme stávky horníků 1906 a zvolen místopředsedou. Člen Severočeské hornické federace, poté Volného sdružení českých horníků. Člen Hornické federace při ČFVO. Člen Zemské jednoty horníků.

Nekolný František

Severočeský anarchista a horník z Lomu. Pracoval na dole Gutmann v Lomu. Proběhla na něj solidární sbírka mezi členy ČFVO. Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908). Člen Hornické federace při ČFVO. V roce 1909 pracoval na dole Jan u Lomu. Pokladník kroužku anarchistických divadelních ochotníků spojených spolů Hornicko – hutnického a Vzdělávacího spolku Mladá Síla v Lomu. V roce 1908 správce a knihovník Lidové knihovny sdružených spolků „Čelakovský“ v Lomu. Člen Dělnické pekárny „Federace“ v Libkovicích, v roce 1910 zastával funkci jednatele pekárny.

Nemastil

Pražský anarchista z Královslých Vinohrad. Účastník hnutí neodvislých socialistů, jak se zpočátku první generace anarchistů označovala. Zatčen a souzen v procesu s anarchisty v roce 1899 tzv. „Vosí hnízda“.

Nemastil Jakub

Severočeský anarchista z Bíliny. Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908). Organizoval sbírku v Bílině sbírku na stávkující textiláky ČFVO v Horním Litvínově v roce 1908.

Němec Boh.

Severočeský anarchista ze Starých Verneřic, v roce 1906 bydlel v Lomu. Distributor anarchistického týdeníku Hornické listy.

Němec

Pražský anarchista. Člen Politického spolku anarchistů Vilém Korber v Čechách (13.3. 1904). Dne 11.listopadu 1906 promlouval na veřejné schůzi ve Smečkách v Praze „U České koruny“ k památce popravených chicagských anarchistů.

Němeček Jan

Severočeský anarchista a horník z Hostomic nad Bílinou. Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908). Účastnil se zasedání ústředního stávkového výboru 6.září 1906 v Libkovicích v hostinci pana Pavla a člen místního stávkového výboru.

Němeček Bohumil

Severočeský anarchista z Lomu.

Nemrava František

Český anarchista žijící v Kanadě (1910). V roce 1910 poslal peníze vdově Marii Sinkové.

Nesejt Karel

Východočeský anarchista z Pardubic. Povláním tkadlec. Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908). Podepsal protest proti vyhoštění S.K Neumana z Řečkovic v roce 1906.

Neubertová Františka – Most

 • Severočeská anarchistka z Mostecka.
 • Členka anarchistického ženského spolku Všeobecný spolek dělnic Pokrok v Mostě (1901 – 1914).
 • přijata 4.7.1909

Neuman Boh.

Východočeský anarchista z Pardubic. Povláním řezbář. Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908). Podepsal protest proti vyhoštění S.K Neumana z Řečkovic v roce 1906.

Neumann František

Pražský anarchista ze Žižkova. Povoláním průvodčí. Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908). Delegát na sjezdu ČFVO 24.12.1908, na kterém byl zvolen účetním celé odborové federace.

Nevolný František

Severovýchodočeský anarchista z Horního Růžodolu u Liberce. Člen Federace bezvěrců při České anarchistické federaci (1912 – 1914). Přihláška pro anarchisty – bezvěrce byla zveřejněna v časopise „Zádruha“ v čísle 18 z listopadu roku 1912. Jeho výstup z církve a přihlášení se do seznamu anarchistických bezvěrců bylo oznámeno v časopise Zádruha – publikační orgán ČAF.

Nevřivý Vavřinec

Severočeský anarchista ze Třebušic (1906). Člen Odborného spolku hornicko hutnického v Třebušicích. Na valné hromadě spolku dne 8. července 1906 zvolen za přísedícího člena výboru. Člen Volného sdružení českých horníků, poté Hornické federace při ČFVO. Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).

Nezbeda Karel

Severočeský anarchista a horník z Liptic. Člen Severočeské hornické federace, po jejím zákazu Člen Volného sdružení českých horníků. Distributor anarchistického týdeníku Hornické listy. V roce 1910 nemocen.

Nezbeda Václav

Severovýchočeský anarchista z Liberce. Povoláním soukeník. Patřil k první generaci anarchistů, kteří byli ovlvnění propagandou činem, především čáasopisy Johana Mosta „Freiheit“, americkým časopisem „Budoucnost“ vydávaným českými anarchisty v USA a „Pomstou“ vydávanou českými anarchisty v Anglii, tyto časopisy byly tajně pašovány a rozšiřovány mezi českým radikálním dělnictvem. Pro své anarchistické názory dán pod přísný policejní dohled, každý jeho pohyb byl bedlivě sledován rakouskou policií. V roce 1885 soudně stíhán za tajné spolčování s dalšími anarchisty Josefem Hanichem a Filipem Bienertem. V roce 1885 bydlel na adrese Polní č.p. 6 v Liberci. Pracoval doma jako soukeník.

Niederle Oskar (1882 – 1961)

Český anarchista žijící v USA z Clevelandu. Redaktor a vydavatel časopisu „Proudy“ – publikačního orgánu ČAF v Americe. Americký sympatizant České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908). Příspěvky na zesnulého člena ČFVO Františka Linharta. Distributor časopisů ČFVO „Omladina“, „Nová Omladina“ a „Komuna“ a časopis ČAF „Práce“. Příspěvek na společný vězeňský fond ČFVO a ČAF. Zemřel 26.5.1961 ve věku 80.let v Clevelnadu na infarkt. Bydlel na adrese Lucia Ave 8015, SE, Cleveland.

Niederlová Matilda (1891 – ?)

Česká anarchistka žijící v USA z Clevelandu. Manželka anarchisty Oskara Niederleho. Americká sympatizantka České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908). Příspěvky na zesnulého člena ČFVO Františka Linharta. Bydlela na adrese Lucia Ave 8015, SE, Cleveland.

Niklásek Josef

Pražský anarchista ze Žižkova.. Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908). Člen Vzdělávacího klubu Pokrok v Žižkově, součást ČFVO. Člen řečnického kurzu ČFVO, kterého cílem bylo vyškolit nové řečníky a přednášející. Přednášel na schůzích svolaných ČFVO. Byldlel na adrese Žižkov č. p. 710 v Praze.

Niklásek Václav

Pražský anarchista ze Žižkova. Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908). Člen a předseda Vzdělávacího klubu Pokrok v Žižkově, součást ČFVO. Příspěvek na stavbaře ve Vídni trpící výlukou pořádanou ČFVO Vídeň. Sbírka na stávkující anarchistické horníky v roce 1906.

Nosek

Východočeský anarchista z Hořic. Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).

Nosek Karel

Severočeský anarchista z Břežánek u Bíliny. Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908). Člen a jednatel Všeodborového kooperativního spolku pro oboje pohlaví založeného v roce 1906, součást ČFVO. Příspěvky na soud Karla Vohryzka v roce 1906. Bydlel na adrese Břežánky č. p. 73 u Bíliny. Příspěvek na horníky propuštené kvůli solidarní stávce na dole Jan v Lomu. Pořádal sbírku na anarchistu Václava Štrobla.

Nosková Arnoštka – Most

 • Severočeská anarchistka z Mostu.
 • V roce 1910 provozovala obchod s dámskou konfekcí v nádražní ulici v Mostě.
 • Členka anarchistického ženského spolku Všeobecný spolek dělnic Pokrok v Mostě (1901 – 1914).
 • V roce 1909 zvolena za náhradnici ve výboru.
 • Na valné hromadě Všeobecného spolku dělnic Pokrok dne 4.12.1910 zvolena za revisorku.

Nosková Marie – Most

 • Severočeská anarchistka z Mostecka.
 • Členka anarchistického ženského spolku Všeobecný spolek dělnic Pokrok v Mostě (1901 – 1914).
 • přijata 1.10.1905

Nová Anna – Most

 • Severočeská anarchistka z Mostecka.
 • Členka anarchistického ženského spolku Všeobecný spolek dělnic Pokrok v Mostě (1901 – 1914).
 • přijata 8.1.1905

Nováček Rudolf – Nová Ves u Dobřan

 • Severočeský anarchista z Nové Vsi u Dobřan.
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • V roce 1906 odjel za prací do Německa do města Bochum.

Nováčková Marie – Břežánky

 • Severočeská anarchistka z Břežánek.
 • Členka České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Manžel člen ČFVO zemřel v roce 1906.
 • ČFVO organizovala pro ni a děti solidární sbírku.

Novák Rudolf – USA

 • Česko – americký anarchista z Edwardsville v USA.
 • Člen Vzdělávacího spolku Edwardsville roku 1910.

Novák Antonín

 • Patřil k první generaci anarchistů, kteří byli ovlivnění propagandou činem, především časopisy Johana Mosta „Freiheit“, americkým časopisem „Budoucnost“ vydávaným českými anarchisty v USA a „Pomstou“ vydávanou českými anarchisty v Anglii, tyto časopisy byly tajně pašovány a rozšiřovány mezi českým radikálním dělnictvem.
 • Pro své anarchistické názory dán pod přísný policejní dohled, každý jeho pohyb byl bedlivě sledován rakouskou policií.
 • Dne 4.5.1885 zatčen společně s Novotným a Františkem Jonatou ve Švýcarsku.

Novák Václav – Třebušice

 • Severočeský anarchista a horník z Třebušic.
 • Pracoval na dole Saxonia I-II v Třebušicích, kde je hornickým delegátem a důvěrníkem za anarchisty.
 • Dne 27. srpna 1907 svolal důlní schůzi proti pomluvám ze strany sociálních demokratů.

Novák Václav – Ledvice

 • Severočeský anarchista a horník z Ledvic.
 • Pracoval na dole Františka u Ledvic.
 • Manželka Anna Nováková, v roce 1907 obdržela finanční podporu od spolupracovníků z dolu.
 • Člen Vzdělávacího spolku Osvěta v Ledvicích.

Novák František – Nová Ves u Duchcova

 • Severočeský anarchista a horník z Nové Vsi u Duchcova.
 • Jako penziovaný slepý horník se poté živý jako mlékař.
 • V roce 1908 zatčen dne 6.května a několik měsíců držen ve vyšetřovací vazbě okresního soudu v Mostě.
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Delegát na sjezdu ČFVO dne 31.3.1907 v Duchcově, kde je zvolen do zvláštního komité, které mělo na starost dle usnesení sjezdu založit Říšskou federaci horníků.
 • Člen místní organizace ČFVO Nová Ves, v roce 1906 zastával funkci jednoho ze dvou důvěrníků.
 • Obviněn byl z výroby a rozšiřování antimilitaristických letáků a plakátů v obcích v okolí Duchcova na 1.máje 1908.
 • Hlavní soudní přelíčení proběhlo 5.září 1908 v Mostě.
 • K soudu ho přišlo na výzvu v Hornických listech podpořit na 400 anarchistů a delegátu všech anarchistických skupin na severu.
 • Během jeho věznění vedla rozvážení mléka jeho žena, ta byla šikanována četníky a domovníma prohlídkami.
 • Po odpykání trestu pokračoval v anarchistické činnosti.
 • Člen České anarchistické federace – ČAF (1904 – 1914), místní skupiny ČAF Duchcov.
 • Bydlel na adrese Coudenhovova ulice, kde také provozoval svoji mlékarnu.
 • Distributor anarchistických brožur vydaných Zemskou jednotou horníků.
 • Distributor anarchistického týdeníku Hornické listy (1905 – 1939).
 • Příspěvky na vězeňský fond (1909 – 1910).

Novák František – Praha/Smíchov

 • Pražský anarchista ze Smíchova.
 • Účastník hnutí neodvislých socialistů, jak se zpočátku první generace anarchistů označovala.
 • Souzen v procesu proti anarchistům z tzv. „Vosích hnízd“ v roce 1899.
 • Redaktor časopisů „Volný duch“ (1895), „Volné listy“ (1897 – 1898), „Volnost“ v Moravské Ostravě.
 • V Praze bydlel na adrese Jeronýmova č. p. 8, Praha – Žižkov.

Novák František – Krásné Březno

 • Severočeský anarchista a cukrárenský dělník z Krásného Března u Ústí nad Labem.
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Člen a předseda Spolku cukrovarnického v Krásném Březně.
 • Po první světové válce se živil jako horník na mostecku v Horním Litvínově.
 • Člen Sdružení československých horníků – SČH (1918 – 1930).
 • V roce 1919 zvolen důvěrníkem odbočky SČH v Horním Litvínově.

Novák František – USA

 • Český anarchista žijící v USA v Chicagu.
 • Člen české sekce Mezinárodní dělnické jednoty – International workingmen asociation (IWA) – tzv černá internacionála.
 • Český účastník při vzniku promájové tradice a účastník památných událostí v květnu 1886 v Chicagu v boji za osmihodinovou pracovní dobu. Zatčen při riotech v květnu 1886 v Chicagu.

Novák František – Vídeň

 • Český anarchista žijící a pracující v Vídni v 16 okrsku
 • Povoláním obuvník
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908)
 • Organizoval peněžní sbírky na vězeňský fond ČFVO mezi obuvníky

Novák Leopold – Vídeň

 • Český anarchista žijící a pracující poblíž Vídně v Erlachu.
 • Povoláním textilní dělník.
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908). V roce 1906 během stávky textilních dělníků v dolním Rakousku organizoval solidární sbírku pro stávkující. Ručil za sbírku.

Novák Luděk – Vídeň

 • Český anarchista žijící ve Vídni.
 • Člen České anarchistické federace – ČAF (1904 – 1914).
 • Svolavatel anarchistických konferenci ve Vídni.
 • Distributor časopisů „Zádruha“ (1908 – 1914) – orgán ČAF a „Mladý Průkopník“ (1912 – 1914).
 • Přednášky o syndikalismu a anarchismu.
 • Spolupráce s ČAF Olomouc, kam často zajížděl podpořit a přednášet.
 • Bydlel na adrese Wattgasse 12, dv.3, Vídeň XVI.

Novák Josef – Kopisty

 • Severočeský anarchista a horník z Kopist.
 • Člen Zemské jednoty horníků (1909 -1915)
 • Zakládající člen anarchosyndikalistické Zemské jednoty horníků, na ustanovující valné hromadě 21.února 1909 v Lomu zvolen místopokladníkem.

Novák Josef – Duchcov

 • Severočeský anarchista a horník z Duchcova.
 • Člen Hornického podpůrného spolku v Duchcově, v roce 1908 předseda spolku.
 • Člen Volného sdružení českých horníků (1906_1907)
 • Spolupracovník Tomeše Kašeho a Františka Hajšmana.
 • Člen duchcovské skupiny Severočeské hornické federace – SHF (1903 – 1907), nevstoupili do ČFVO.
 • Svolavatel schůze, která rozhodla o založení časopisu „Hornické listy“ v Duchcově.
 • Delegát na konferenci Volného sdružení českých horníků dne 9.12.1906 v Duchcově, na konferenci zvolen za zapisovatele. Člen Odborného hornicko hutnického podpůrného spolku v Duchcově.
 • Na valné hromadě spolku dne 18.listopadu 1906 zvolen za přísedícího člena výboru.
 • Člen Dělnické potravní jednoty v hrdlovce (1898 – 1948)
 • na valné hromadě 2.února 1902 zvolen přísedícím členem představenstva družstva
 • na valné hromadě 25.ledna 1903 zvolen ředitelem družstva
 • na valné hromadě 24.dubna 1904 zvolen ředitelem družstva

Novák Jan – Nová Ves u Duchcova

 • Severočeský anarchista z Nové Vsi – Hrdlovky u Duchcova
 • povoláním zedník
 • Člen Dělnické potravní jednoty – Hrdlovka (1898 – 1948)
 • na valné hromadě 19. února 1899 zvolen přísedícím členem představenstva družstva

Nováková Marie – Most

 • Severočeská anarchistka z Mostecka.
 • Členka anarchistického ženského spolku Všeobecný spolek dělnic Pokrok v Mostě (1901 – 1914).
 • zakládající členka

Nováková Anna – Nová Ves u Duchcova

 • Severočeský anarchistka z Nové vsi u Duchcova.
 • V roce 1909 ovdověla. Fianční podpora od Potravního družstva v Nové Vsi – Hrdlovce.
 • Místní spolek divadelních ochotníků uspořádal benefiční představení a výtěžek ji věnoval.

Novotný Václav

Severočeský anarchista a horník z Kopist. V roce 1908 do penze. Předtím pracoval na dole Habsburg. Předplatitel časopisu „Zádruha“ (1908 – 1914) – orgán ČAF. V roce 1909 bezvěrecká svatba.

Novotný Josef

Severočeský anarchista z Lipětína. Příslušník anarchistické mládeže. Distributor časopisu anarchistické mládeže Mladý Průkopník (1910). Objednávky přijímal na své adrese Lipětín č.p. 78.

Novotný

Patřil k první generaci anarchistů, kteří byli ovlvnění propagandou činem, především čáasopisy Johana Mosta „Freiheit“, americkým časopisem „Budoucnost“ vydávaným českými anarchisty v USA a „Pomstou“ vydávanou českými anarchisty v Anglii, tyto časopisy byly tajně pašovány a rozšiřovány mezi českým radikálním dělnictvem. Pro své anarchistické názory dán pod přísný policejní dohled, každý jeho pohyb byl bedlivě sledován rakouskou policií. Dne 4.5.1885 zatčen společně s Antonínem Novákem a Františkem Jonatou ve Švýcarsku.

Nový

Český anarchista a horník žijící v USA z Edwardsville. Předplatitel časopisu „Zádruha“ (1908 – 1914) – orgán ČAF.

Nový Martin

Severočeský anarchista z Oseku. Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).

Nový Martin

Severočeský anarchista z Lomu. Distributor anarchistického týdeníku Hornické listy a anarchistických brožur. Člen Severočeské hornické federace. Distributor časopisu Omladina. V roce 1903 zatčen za distribuci tohoto anarchistického listu a soudně stíhán za překročení paragrafu 23 trestního zákona.

Nuc Rudolf

Severovýchodočeský anarchista z Horního Růžodolu u Liberce. V roce 1910 provozoval živnost – vlásenářství v Horním Růžodole č.p. 225 společně s anarchistou Antonínem Rejhou.

Nykodým Václav

Severočeský anarchista a horník z Mariánských Radčic. Účastník ustavující valné hromady Hornické federace 3. 11. 1907 v Českém domě v Duchcově. Na této valné hromadě zvolen revírním důvěrníkem Hornické federace. Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908). Později člen Zemské jednoty horníků.

Nykodým Václav

Západočeský anarchista z Literbachu na Sokolovsku. Člen Všeodborového spolku dělníků a dělnic v Literbachu, v roce 1907 zastával funkci předsedy. Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).

Nykodým Mathyas

Severočeský anarchista z Duchcova. Povoláním horník. Člen Odborného hornicko hutnického podpůrného spolku v Duchcově. Na valné hromadě spolku dne 18.listopadu 1906 zvolen za pokladníka. Člen Volného sdružení českých horníků. Bydlel na adrese Duchcov č.p. 160.

Nypl Josef

Východočeský anarchista z Náchoda na konci 19. století, poté v Nové Pace. Povoláním tovární dělník. Účastník hnutí neodvislých socialistů, jak se zpočátku první generace anarchistů označovala. Delegát na anarchistické konferenci 29.května 1893 v Červeném Kostelci, po policejním rozpuštění přesunuta do Rtyně. Delegát na anarchistické konferenci v Praze ve dnech 29 – 30. května 1898. Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908). Příspěvky na soud Karla Vohryzka v roce 1906. Předpokládáme člen České anarchistické federace – ČAF (1904 – 1914). Distributor časopisu „Zádruha“ (1908 – 1914) – orgán ČAF.

Nypl František

Východočeský anarchista z Nové Paky. Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908). Na sjezdu ČFVO dne 14.července 1907 v Duchcově, v hotelu Union (Český dům) zvolen za okresního důvěrníka pro Novou Paku.

Oktábec Jan

Severočeský anarchista ze Souše. Člen Federace bezvěrců při České anarchistické federaci (1912 – 1914). Přihláška pro anarchisty – bezvěrce byla zveřejněna v časopise „Zádruha“ v čísle 18 z listopadu roku 1912. Jeho výstup z církve a přihlášení se do seznamu anarchistických bezvěrců bylo oznámeno v časopise Zádruha – publikační orgán ČAF.

Oldřichová Marie – Louka u Litvínova

 • Severočeská anarchistka z Louky u Litvínova
 • V roce 1907 vystoupila z katolické církve a stala se bezvěrkyní, oznámila to na stránkách anarchistického listu „Komuna“

Olerajtová Anna

Severočeská anarchistka z Mostu. Členka anarchistického ženského spolku Všeobecný spolek dělnic Pokrok v Mostě (1901 – 1914). Účastnice valné hromady Všeobecný spolek dělnic Pokrok v Mostě (1901 – 1914) dne 1.května 1910, na valné hromadě zvolena za jednatelku.

Olt Václav

Severočeský anarchista ze Třebušic (1906). Člen Odborného spolku hornicko hutnického v Třebušicích. Na valné hromadě spolku dne 8. července 1906 zvolen za revisora účtů. Člen Volného sdružení českých horníků, poté Hornické federace při ČFVO. Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).

Oneilová Marie

Česká anarchistka žijící v USA. Poslala v roce 1908 finanční dar na náhrobek známého anarchisty A.V.Habera.

Ondřík

Český anarchista žijící v USA v Clevelandu. Americký sympatizant České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908). Příspěvky na zesnulého člena ČFVO Františka Linharta.

Opatrný Rudolf

Severočeský anarchista z Ervenic(1908), v roce 1910 v Dolním Jiřetíně. Člen Dělnického všeobecného vzdělávacího spolku Májoslav v Ervenicích, v roce 1908 předseda spolku. Povoláním horník v roce 1910 pracoval na dole Humbiold II a zvolen za staršího v bratrské pokladně.

Oplt J.

Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908). Účastník konference ČFVO 22. 4. 1906 v Motyčíně.

Oplt Václav – Motyčín

 • Středočeský anarchista z Kladenska, pobýval v Hnidousích a Vinařicích.
 • V roce 1906 až 1908 pobýval v Motyčíne č.p. 176.
 • Povoláním strojník.
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Člen skupiny ČFVO Kladno.
 • Na sjezdu ČFVO dne 14.července 1907 v Duchcově, v hotelu Union (Český dům) zvolen za obvodního důvěrníka pro Kladensko.
 • V roce 1907 soud, ČFVO mu hradila výdaje spojené s procesem z vězeňského fondu
 • Delegát na sjezdu ČFVO 24.12.1908, na kterém byl zvolen místostarostou celé odborové federace.
 • Předpokládáme člen České anarchistické federace – ČAF (1904 – 1914).
 • Distributor časopisu „Zádruha“ (1908 – 1914) – orgán ČAF, kalendářů ČAF a „Mladý Průkopník“ (1912 – 1914).
 • Na sjezdu ČFVO vypracoval informační příručku pro nově příchozí členy, text byl otištěn na stránkách časopisu ČFVO „Nová Omladina“.

Opočenský Gustav Roger (1881 – 1949) -Krouny u Vysokého Mýta

 • Východočeský anarchista a přítel Jaroslava Haška.
 • Narodil se 12. 4. 1881 v obci Krouna u Vysokého Mýta.
 • Zemřel 4. 9. 1949 v Praze.

Opočenský Stanislav – Peřimov

 • Východočeský anarchista z Peřimova.
 • Povoláním obchodník.
 • Policie v Jilemnickém okresu ho evidovala jako anarchistického agitátora mezi branci.

Opolský Jan – Nová Paka

 • Východočeský anarchista z Nové Paky.
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).

Ort Václav – Sobotka

 • Středočeský anarchista ze Sobotky, působil pak především v Praze. Nějaký čas pobýval také v emigraci ve Švýcarsku.
 • Účastník hnutí neodvislých socialistů, jak se zpočátku první generace anarchistů označovala.
 • Zatčen a souzen v procesu s anarchisty v roce 1895 tzv. „Vosí hnízda“. Distributor časopisů „Zádruha“ (1908 – 1914) a „Mladý Průkopník“ (1912 – 1914).
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Redaktor časopisu ČFVO „Omladina“.
 • Distributor časopisů ČFVO „Omladina“, „Nová Omladina“ a „Komuna“.
 • Příspěvek na společný vězeňský fond ČFVO a ČAF.

Ostrovid

Severočeský anarchista z Mostu. Povoláním horník. Pracoval na dole Julius III u Mostu v roce 1908. Člen Hornické federace. Psal články do Hornických listů.

Ostrý

Český anarchista a horník žijící v USA z Edwardsville. Předplatitel časopisu „Mladý Průkopník“ (1912 – 1914).

Otava Josef

 • Anarchista a básník.

Otmar – Víska

 • Člen České federace všech odborů (1903-1904)
 • V roce 1907 pořádal sbírky pro vězeňský fond ČFVO

Ott Antonín

Pražský anarchista. Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908). Odpovědný redaktor časopisu „Nová Omladina“ – publikační orgán ČFVO. Příspěvek na společný vězeňský fond ČFVO a ČAF.Člen místopředseda Všeodborového sdružení dělníků – OCHRANA (1910 – 1914). Člen, předseda, jednatel Politického spolku Vilém Korber v Čechách. V roce 1907 založena na poradě pražských anarchistických organizací a spolku Protivolební agitační komise, zvolen členem výboru komise. Přednášející na anarchistických schůzích a demonstracích. Distributor časopisu „Zádruha“ (1908 – 1914) – orgán ČAF. Organizace sbírky na náhrobek Josefa Marka. Bydlel na adrese Vršovice č. p. 111 v Praze.

Otta Josef

Severočeský anarchista. Na valné hromadě Dělnického potravního družstva Volnost dne 21.11.1907 zvolen do dozorčí rady.

Pacík František

Severočeský anarchista z Hrobů. V roce 1910 za prací v Německu v Porýní. Poslal z Porýní smuteční prání k smrti Tomešeho kašeho do Hornických listů. Manželka Františka Pacíková.

Pacík Karel

Severočeský anarchista. Povoláním pekař, provozoval malou pekárnu.

Pacík Josef

Severočeský anarchista z Mostu. Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908). Účastník zakládající schůze ČFVO Most dne 27.5.1906, kde byl zvolen důvěrníkem. Zvolen hlavním distributorem tiskovin mostecké skupiny ČFVO, přiděleni mu jako další distributoři byli Sedlmajer, Staněk a Břečťák. Příspěvek na vězněného anarchistu a člena ČFVO Jana Doudu. Příspěvek na uvězněného anarchistu Adolfa Charváta pro jeho děti, sbírku organizovala ČFVO.

Pacíková Františka

Severočeská anarchistka z Hrobů. Hlavní řečnice na anarchistickém 1.máji 1909 v Horním Růžodole u Liberce společně s anarchistou Antnínem Havlem z Liberecka. Za projev na anarchistickém máji 1909 souzena před okresním soudem v Liberci. Dne 29.září 1909 odsouzena k 14 dnům těžkého žaláře. V roce 1910 za prací v Německu v Porýní. Poslal z Porýní smuteční prání k smrti Tomešeho kašeho do Hornických listů. Manžel František Pacík.

Pacina Augustin – Hrdlovka u Duchcova

 • Severočeský anarchista a horník z Hrdlovky – Nové Vsi na Duchcovsku.
 • Člen Dělnického potravního družstva v Hrdlovce v roce 1907.
 • na valné hromadě v lednu 1908 zvolen náměstkem ředitele družstva
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Člen místní organizace ČFVO Nová Ves, kde v roce 1908 zastával funkci důvěrníka.
 • v roce 1907 vážně onemocněl, obdržel finanční pomoc od Dělnického potravního družstva a Novokooperačního spolku v Hrdlovce
 • Po první světové válce se přestěhoval do nedalekého Lomu.
 • Člen Sdružení československých horníků – SČH (1918 – 1930), člen odbočky SČH v Lomu.
 • V roce 1920 zvolen předsedou místní odbočky SČH.
 • Finančně pomohl anarchistu Františku Veruňkovi z Hrdlovky.

Pacina V.

 • Severočeský anarchista z Duchcovska.
 • V roce 1907 odjel za prací do Ruska, pracovat pro firmu Ort, Navrátil a spol v Kyjevě. Před chováním firmy varoval v článku v Hornických listech.

Paclt Julius – Turnov

 • Severovýchodočeský anarchista z Turnova.
 • Člen Federace bezvěrců při České anarchistické federaci (1912 – 1914). Přihláška pro anarchisty – bezvěrce byla zveřejněna v časopise „Zádruha“ v čísle 18 z listopadu roku 1912. Jeho výstup z církve a přihlášení se do seznamu anarchistických bezvěrců bylo oznámeno v časopise Zádruha – publikační orgán ČAF.

Pačes Antonín – USA

 • Český anarchista žijící v USA v Clevelandu.
 • Americký sympatizant České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Příspěvky na soud Karla Vohryzka v roce 1906.

Padalík Antonín – Komořany

 • Severočeský anarchista a horník z Komořan.

Padalík František – Třebušice

 • Severočeský anarchista a horník z Třebušic.
 • Příslušník anarchistické a antimilitaristické mládeže.
 • Distributor časopisu „Mladý Průkopník“ (1912 – 1914).
 • Člen Sdružení československých horníků – SČH (1918 – 1930), člen odbočky SČH v Třebušicích.
 • Člen a funkcionář Novokooperační dělnické spotřební, stavební a výrobní družstvo „Sdružená síla“ pro království české v Třebušicích. Sídlo v hostinci Jiřího Mráze, Třebušeice č.p. 51 u nádraží.
 • Předsedou družstva byl Padalík František.
 • Účastník ustavující valné hromady Hornické federace 3. 11. 1907 v Českém domě v Duchcově. Na této valné hromadě zvolen revírním důvěrníkem Hornické federace.
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Zakládající člen anarchosyndikalistické Zemské jednoty horníků, na ustanovující valné hromadě 21.února 1909 v Lomu zvolen přísedícím členem výboru.
 • Předseda Vzdělávacího spolku Kniha v Komořanech v roce 1909.

Padivý Jan – Dolní Rakousko

 • Český anarchista žijící v Dolním Rakousku ve městě Weigelsdorf (1907)
 • Sympatizant České federace všech oborů (1904 -1908)
 • příspěvek na stávkující firmy Theodora Mastného v Lomnici nad Popelkou (1907)

Pachta – Vídeň

 • Český anarchista žijící ve Vídni (1906).
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Příspěvek na společný vězeňský fond ČFVO a ČAF.

Pachta Emil – Motyčín

 • Středočeský anarchista z Motyčína na Kladensku.
 • Předseda spolku „Politického klubu „Volnost“ v Motyčíně.
 • Člen České anarchistické federace – ČAF (1904 – 1914), důvěrník ČAF pro obvod Kladenský a Slánský.

Pak Jiří – Kolín

 • Radikální sociální demokrat a anarchista z Kolína.
 • Redaktor časopisu „Radikální listy“ (1894 – 1895) vycházející v Brně a Kolíně.

Palcar Matěj – Novosedly u Ervenic

 • Severočeský anarchista a horník z Novosedel u Ervenic.
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Perzekuován za účast na anarchistickém 1. máji v Ervenicích. Nejdříve odsouzen soudem dne 14. května 1906 v Jirkově k 3 korunám pokuty nebo 48 hodinám vězení. Podruhé v rozporu se zákonem odsouzen soudem v Mostě dne 25. května 1906 k pokutě 20 korun nebo 48 hodinám vězení.

Palita – USA

 • Česko – americký anarchista z USA
 • V roce 1907 bydlel v Frank Alita
 • Americký sympatizant České federace všech odborů
 • předplatitel časopisu „Komuna“, publikační orgán ČFVO

Pammrová Anna

Distributorka časopisů „Zádruha“ (1908 – 1914) – orgán ČAF a časopisu „Mladý Průkopník“ (1912 – 1914).

Panc František – Duchcov

 • Severočeský anarchista z Duchcova.
 • Společně S. K. Neumanem zakládal komunistické skupiny
 • v 50. letech vyloučen z KSČ za „anarchistickou minulost“.

Pancl J. – Krupka

 • Severočeský anarchista a horník z Krupky.
 • Předplatitel anarchistického týdeníku Hornické listy.

Pánek Karel

 • Severočeský anarchista a horník.
 • Starý hornický veterán, již účastník stávky v roce 1882.
 • Později se umírnil a přidal k sociální demokracii.

Pánek Josef – Souš

 • Severočeský anarchista a hudebník ze Souše.
 • Hrál na akcích na podporu kamarádů a spolků.
 • V roce 1910 honořář z vystoupení věnoval na vydávání Hornických listů.

Panenka V. – Jižní Amerika

 • Severočeský anarchista, emigroval do ciziny a vydal se do Jižní Ameriky.
 • napsal dopis do Hornických listů v roce 1909 z Panamy.

Panuška – Nová Ves u Duchcova

 • Severočeský anarchista a horník z Nové Vsi u Duchcova.
 • Předplatitel anarchistického týdeníku Hornické listy.

Panza

Severočeský anarchista a horník z Lomu. Od roku 1910 v Libkovicích. Distributor anarchistického týdeníku Hornické listy v Lomu, později v Libkovicích. Člen Zemské jednoty horníků (1909 – 1915).

Pařez František

Anarchista.

Pašek Jan – Svatava u Sokolova

 • Západočeský anarchista ze Svatavy (Zvodavy) na Sokolovsku.
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908)
 • Zakládající člen Všeodborového spolku Pokrok pro Svatavu a okolí.
 • Na ustanovující valné hromadě 7. července 1907 zvolen za předsedu.
 • Bydlel ve Svatavě č.p. 189 (1907)

Pašková Anna – Most

 • Severočeská anarchistka z Mostecka.
 • Členka anarchistického ženského spolku Všeobecný spolek dělnic Pokrok v Mostě (1901 – 1914).
 • přijata 1.6.1902

Patera Antonín

Severočeský anarchista a horník z Třebušic. V roce 1907 vystoupil z katolické církve a stal se bezvěrcem, co oznámil na stránkách Hornických listů. Člen Hornicé federace při ČFVO.

Patera František

Severočeský anarchista. Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).

Patera V.

 • Severočeský anarchista.
 • V roce 1908 uspořádal finanční sbírku na vězeňský fond na hrazení výdajů na vězněné duchcovské anarchisty antimilitaristy.

Patočka Karel

Východočeský anarchista. Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908). Svolavatel schůzí ČFVO v Jablonci na Jizerou a Jilemnici. Vězněn za aktivity ČFVO.

Patočka Josef

Východočeský anarchista z Vysoké nad Jizerou. Povoláním tovární dělník. Policie v Jilemnickém okresu ho evidovala jako anarchistického agitátora. Podle policejních hlášení se v roce 1912 přestěhoval do Varnsdorfu.

Pauska

Severočeský anarchista z Peruce na Lounsku. Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908). Příspěvek na uvězněného anarchistu Adolfa Charváta pro jeho děti, sbírku organizovala ČFVO.

Pauza Eman

Severočeský anarchista z Oseka a švagr Václava Draxla. Knihovník v Oseku. Distribuce Lidové přírodovědecké knihovny při ČAF. Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).

Pauza Emil – Nová Ves u Duchcova

 • Severočeský anarchista z Nové Vsi – Hrdlovky u Duchcova
 • povoláním strojní zámečník
 • Člen Dělnické potravní jednoty – Hrdlovka (1898 – 1948)
 • na valné hromadě 28.ledna 1900 zvolen přísedícím členem představenstva družstva

Pauza Václav – Nová Ves u Duchcova

 • Severočeský anarchista z Nové Vsi – Hrdlovky u Duchcova
 • povoláním horník
 • Člen Dělnické potravní jednoty – Hrdlovka (1898 – 1948)
 • na valné hromadě 12.srpna 1900 zvolen přísedícím členem představenstva družstva

Pavel Antonín

Západočeský anarchista z Bukvy ze Sokolova (Falknov nad Ohří). Člen Všeodborového spolku dělníků a dělnic Budoucnost v Bukvě, založeného 18. 3. 1906, spolek byl součástí ČFVO. Na ní zvolen revisorem účtů. Na valné konferenci Všeodborového spolku dělníků a dělnic Budoucnost dne 3.února 1907 zvolen revisorem účtů. Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908). Uspořádal finanční sbírku na anarchistu Švejkovského v roce 1907.

Pavel Bedřich

Severočeský anarchista a hostinský z Lomu. V roce 1906 hostinec „U Šenpfuků“ v Lomu, poté hostinec „U Lednice“ v Lomu. Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).

Pavelka

Anarchista. Předplatitel časopisu „Zádruha“ (1908 – 1914) – orgán ČAF.

Pavlíček František

Severočeský anarchista z Oseka. Knihovník v Oseku. Předpokládáme člen České anarchistické federace – ČAF (1904 – 1914). Distributor časopisu „Zádruha“ (1908 – 1914) – orgán ČAF.

Pavlíček František

Severočeský anarchista z Ervenic. Povoláním horník. Předpokládáme člen České anarchistické federace – ČAF (1904 – 1914), člen odbočky ČAF Ervenice. Člen Federace bezvěrců při České anarchistické federaci (1912 – 1914). Přihláška pro anarchisty – bezvěrce byla zveřejněna v časopise „Zádruha“ v čísle 18 z listopadu roku 1912. Jeho výstup z církve a přihlášení se do seznamu anarchistických bezvěrců bylo oznámeno v časopise Zádruha – publikační orgán ČAF. V roce 1910 za prací do Francie, pracoval společně s dalšími českými anarchisty u Kamennouhlené společnosti Vicoigne and Noveux – Pas des Calais, kde vedli mzdové boje a stávku.

Pavlíčková Marie

Severočeská anarchistka z Ervenic. Manželka Františka Pavlíčka. Členka Federace bezvěrců při České anarchistické federaci (1912 – 1914). Přihláška pro anarchisty – bezvěrce byla zveřejněna v časopise „Zádruha“ v čísle 18 z listopadu roku 1912. Její výstup z církve a přihlášení se do seznamu anarchistických bezvěrců bylo oznámeno v časopise Zádruha – publikační orgán ČAF.

Pavlíček Josef

Český anarchista a žijící v USA v Chicagu. Redaktor časopisu „Budoucnost“ v Chicagu (1883 – 1886). Člen české sekce anarchistické „černé internacionály“ International workingmen association – IWA – Mezinárodní dělnické jednoty.

Pavlíček Václav

Severočeský anarchista a horník. V roce 1910 za prací v Německu v Porýní. Poslal z Porýní smuteční prání k smrti Tomešeho kašeho do Hornických listů.Člen Sdružení československých horníků – SČH (1918 – 1930). V roce 1920 na sjezdu SČH zvolen do kontrolní komise.

Pavlíček

Severočeský anarchista z Dolního Jiřetína. Přednášky o „Novomuthualismu“

Pavlík Josef

Severočeský anarchista z Hostomic nad Bílinou. Povoláním horník. V roce 1907 pracoval na dole Karolína v Ohníči. Dne 13.4.1907 propukla na dole Karolína stávka mladých horníků – povětšinou anarchistů za zvýšení mezd. Vlastník dolu požadavky zamítl. Další jednání bylo smluveno 15.4. 1907, také bez výsledku. Proto druhý den 16.4. 1907 již stávkovalo celé osazenstvo dolu Karolína. Vedení dolů dalo stávkujícím ultimátum nastoupit do 18.4. 1907 do práce, stávkující odmítli. Vedení podniku se pokusilo stávku zlomit tím, že propustilo anarchistické delegáty Václava Vyčichla, Brnka a Pavlíka. Záslal jim tajně výplatu i pracovní knížky poštou, protože předpokládala, že by je odmítli převzít. Stávkujííc solidárně přidali do požadvků, podmínku ukončení stávky znovuzaměstnáním propuštěných anarchistických odborových předáků. Zároveň byla zahájena solidární sbírka na stávkujcící a propuštěné Volným sdružením českých horníků. Účastník ustavující valné hromady Hornické federace 3. 11. 1907 v Českém domě v Duchcově. Na této valné hromadě zvolen revírním důvěrníkem Hornické federace. Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908). Později člen Zemské jednoty horníků. Člen a jednatel Všeodborového hornicko hutnického vzdělávacího spolku Mezinárodní jednota (1906) v Hostomicích, součást ČFVO. Bydlel na adrese Hostomice č. p. 117.

Pavlis Antonín

Severočeský anarchista z Hostomic. Povoláním horník. Člen spolku Všeodborový hornicko hutnický a vzdělávací spolek „Mezinárodní jednota“ (1896-1914). V roce 1910 mu zemřela manželka. V roce 1910 vedl soudní spor s Českou duchcovskou společností a bratrskou pokladnou v Mostě.

Pazdera František

Severozápadočeský anarchista ze Zvodavy na Sokolovsku. Zakládající člen Všeodborového spolku Pokrok pro Zvodavu a okolí. Na ustanovující valné hromadě 7. července 1907 zvolen za pokladníka.

Peca Antnonín

Severočeský anarchista z Lomu. Člen Potravního družstva Volnost v Lomu. Člen Dělnické pekárny „Federace“ v Libkovicích.

Pečenka Václav

Severovýchodočeský anarchista z Hrádku u Liberce. Člen Federace bezvěrců při České anarchistické federaci (1912 – 1914). Přihláška pro anarchisty – bezvěrce byla zveřejněna v časopise „Zádruha“ v čísle 18 z listopadu roku 1912. Jeho výstup z církve a přihlášení se do seznamu anarchistických bezvěrců bylo oznámeno v časopise Zádruha – publikační orgán ČAF.

Pech Václav – Růžodol u Mostu

 • Severočeský anarchista a horník z Růžodolu u Mostu.
 • V roce 1910 pracoval na dole Habsburg, poté nemoc.

Pecháčková Marie – Most

 • Severočeská anarchistka z Mostecka.
 • Členka anarchistického ženského spolku Všeobecný spolek dělnic Pokrok v Mostě (1901 – 1914).
 • přijata 7.2.1909
 • Na valné hromadě Všeobecného spolku dělnic Pokrok dne 4.12.1910 zvolena za místojednatelku.

Pechan – Trnovany/Teplice

 • Severočeský anarchista a horník z Trnovan (dnes součást Teplic).
 • Člen Severočeské hornické federace (1903 -1907)
 • Člen Volného sdružení českých horníků (1907)
 • Distributor anarchistického týdeníku Hornické listy.
 • Člen České federace všech odborů (1904 – 1908)
 • sbírka na Agitační fond
 • Člen a předseda Spolku „Pokrok“ v Trnovanech (1907)

Pechman Hynek – USA

 • Český anarchista žijící v USA v Clevelandu.
 • Americký sympatizant České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Příspěvky na soud Karla Vohryzka v roce 1906.

Pechr Alois – Horní Jiřetín

 • Severočeský anarchista a horník z Horního Jiřetína.
 • Účastník ustavující valné hromady Hornické federace 3. 11. 1907 v Českém domě v Duchcově. Na této valné hromadě zvolen revírním důvěrníkem Hornické federace.
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Později člen Zemské jednoty horníků.

Pejchar Cyril – Košťany

 • Severočeský anarchista z Košťan u Teplic.
 • Člen Federace bezvěrců při České anarchistické federaci (1912 – 1914). Přihláška pro anarchisty – bezvěrce byla zveřejněna v časopise „Zádruha“ v čísle 18 z listopadu roku 1912. Jeho výstup z církve a přihlášení se do seznamu anarchistických bezvěrců bylo oznámeno v časopise Zádruha – publikační orgán ČAF.

Pejchar Jan – Košťany

 • Severočeský anarchista z Košťan u Teplic.
 • Člen Federace bezvěrců při České anarchistické federaci (1912 – 1914). Přihláška pro anarchisty – bezvěrce byla zveřejněna v časopise „Zádruha“ v čísle 18 z listopadu roku 1912. Jeho výstup z církve a přihlášení se do seznamu anarchistických bezvěrců bylo oznámeno v časopise Zádruha – publikační orgán ČAF. Do seznamu se přihlásila také jeho manželka.

Pelc František – Motyčín

 • Středočeský anarchista z Motyčína.
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Člen a jednatel Čtenářsko vzdělávacího spolku Lid v Motyčíně (1906), součást ČFVO.

Pelc František – Břežánky

 • Severočeský anarchista z Břežánek (1910).
 • Člen Všeodborového kooperativního spolku pro oboje pohlaví v Břežánkách, v roce 1910 jednatel spolku.

Peller Václav – Louka u Litvínova

 • Severočeský anarchista z Louky.
 • Odběratel časopisů Matice dělnické, Nového Kultu či Hornických listů.
 • Bydlel na adrese Louka č.p.23.

PĚNÍČEK Josef – Grunwald

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • distributor anarchistického časopisu „Proletář“ (1896 -1897)

Pergl Josef – Most

 • Severočeský anarchista a horník z Mostu.
 • Člen a jednatel Dělnicko vzdělávacího podporujícího spolku v Mostě.
 • jednatel spolku v letech 1909 -1910, byly na něj adresovány zásilky , ty měly být posílány na adresu Okružní třída č.p. 387 v Mostě.
 • V roce 1907 organizoval finanční sbírku na pronásledovaného anarchistu a jeho sirotky Adolfa Charváta, Peníze byly zasílany na jeho tehdejší adresu Okružní třída č.p. 779 v Mostě.
 • Člen Sdružení československých horníků – SČH (1918 – 1930).
 • Na sjezdu SČH v roce 1920 v Mostě zvolen do ústředního výboru pro sever. Bydlel na adrese Okružní třída č. p. 387 v Mostě v roce 1925.

Perglová Augustýna – Most

 • Severočeská anarchistka z Mostu.
 • Členka anarchistického ženského spolku Všeobecný spolek dělnic Pokrok v Mostě (1901 – 1914).
 • přijata 7.2.1904
 • Účastnice valné hromady Všeobecný spolek dělnic Pokrok v Mostě (1901 – 1914) dne 1.května 1910, na valné hromadě zvolena za přísedící členku výboru.

Pešek Josef – Ervenice

 • Severočeský anarchista a horník z Ervenic.
 • Člen Všeodborového vzdělávacího spolku „Májoslav“, v letech 1909 a 1910 zvolen jednatelem.

Pešek Václav – Most

 • Severočeský anarchista z Mostu. Povoláním horník.
 • Člen Hornicko hutnického spolku v Mostě, v roce 1910 jednatel.

Pešík V. – Ledvice/Nová Ves u Duchcova

 • Severočeský anarchista a horník z Ledvic
 • v roce 1910 bydlel v Nové Vsi u Duchcova
 • Člen Severočeské hornické federace
 • Člen Volného sdružení českých horníků.
 • Finanční příspěvek na nemocného anarchistu Václava Štrobla.
 • Předplatitel anarchistického týdeníku Hornické listy.

Pešl M.

 • Předpokládáme člen České anarchistické federace – ČAF (1904 – 1914).
 • Distributor časopisu „Zádruha“ (1908 – 1914) – orgán ČAF.

Pešl Petr – Košťany

 • Severočeský anarchista z Košťan.
 • Člen a jednatel Všeodborového a kooperativního spolku v Košťanech.
 • Bydlel na adrese Košťany č.p. 238 u Teplic.

Pešta Josef – Liberec/Freiberk

 • Severovýchodočeský anarchista z Liberecka.
 • Účastník hnutí neodvislých socialistů, jak se zpočátku první generace anarchistů označovala.
 • Člen a revisor Všeobecně vzdělávacího spolku Omladina pro Liberec a okolí (1892).
 • Později emigroval do Německa a usadil se ve Freiberku.
 • Předplatitel časopisů „Mladý Průkopník“ (1912 – 1914) a „Zádruha“ ( 1908 – 1914) – orgán ČAF.

Peštáková Filoména – Most

 • Severočeská anarchistka z Mostecka.
 • Členka anarchistického ženského spolku Všeobecný spolek dělnic Pokrok v Mostě (1901 – 1914).
 • přijata 9.11.1902

Peterová Marie – Most

 • Severočeská anarchistka z Mostecka.
 • Členka anarchistického ženského spolku Všeobecný spolek dělnic Pokrok v Mostě (1901 – 1914).
 • přijata 9.11.1902

Petráček

 • Severočeský anarchista. Povoláním horník.
 • V roce 1906 pracoval na dole Korunní princ Rudolf, na kterém zorganizoval solidární sbírku na anarchistu Václava Štrobla, který utrpěl vážná zranění na dole.

Petráň – Trnovany/Teplice

 • Severočeský anarchista z Trnovan u Teplic (1910).
 • Distributor anarchistického týdeníku Hornické listy.

Petráň Josef – Hostomice nad Bílinou

 • Severočeský anarchista z Hostomic nad Bílinou. Povoláním horník.
 • Manželka Barbora Petráňová.
 • Člen Všeodborového odborného hornicko hutnického vzdělávacího spolku „Mezinárodní jednota“ v Hostomicích.
 • Předplatitel časopis „Mladý Průkopník“ (1912 – 1914).
 • Distribuce kalendářů ČAF.
 • Člen Severočeské hornické federace
 • Člen Volného sdružení českých horníků
 • Distributor anarchistického týdeníku Hornické listy.

Petráňová Barbora – Hostomice nad Bílinou

 • Severočeská anarchistka z Hostomic nad Bílinou.
 • Manžel Josef Petráň.

Petráněk František J. – Praha

 • Pražský anarchista.
 • Člen Volného sdružení anarchistů – VSA (1923).
 • Redaktor a vydavatel časopisu „Bezvládí“ (1923) v Praze.
 • Iniciátor obnovy anarchistického hnutí po I. Světové válce v jeho předválečné podobě. Za vydávání Bezvládní perzekuován.

Petrbok Josef – Břežánky

 • Severočeský anarchista z Břežánek.
 • V roce 1908 uspořádal v Hostomicích finanční sbírku na vězeňský fond na hrazení výdajů na vězněné duchcovské anarchisty antimilitaristy.

Petrmichl Petr – Želénky

 • Severočeský anarchista a horník ze Želének u Duchcova.
 • Člen Hornické federace při ČFVO.
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Distributor anarchistického týdeníku Hornické listy a anarchistických brožur.
 • Uspořádal finanční sbírku na anarchistu Švejkovského v roce 1907.

Petržílek Jan – Vídeň

 • Český anarchista a žijící v Vídni.
 • Odpovědný redaktor časopisu „Proletář“ ve Vídni (1883).

Petržílek Josef – USA

 • Český anarchista a žijící v USA.
 • Redaktor časopisu „Budoucnost“ v Chicagu (1883 – 1886).
 • Člen české sekce Mezinárodní dělnické jednoty – International workingmen asociation (IWA) – tzv černá internacionála (1883 – 1886).

Pfeifer – Osek

 • Severočeský anarchista a horník z Oseka.

Picka Čeněk – Hrdlovky u Duchcova

 • Severočeský anarchista z Nové Vsi – Hrdlovky u Duchcova
 • povoláním horník
 • Člen Dělnického potravního družstva v Hrdlovce (1898-1948)
 • na valné hromadě 23. dubna 1916 zvolen ředitelem družstva
 • na valné hromadě 1917 zvolen ředitelem družstva
 • na valné hromadě 1918 zvolen ředitelem družstva
 • na valné hromadě 1929 zvolen kontrolorem družstva
 • na valné hromadě 1930 zvolen kontrolorem družstva
 • na valné hromadě 1931 zvolen kontrolorem družstva
 • na valné hromadě 1932 zvolen ředitelem družstva
 • na valné hromadě 1933 zvolen ředitelem družstva
 • na valné hromadě 1934 zvolen ředitelem družstva
 • na valné hromadě 1935 zvolen ředitelem družstva
 • na valné hromadě 1936 zvolen ředitelem družstva
 • na valné hromadě 1937 zvolen ředitelem družstva
 • na valné hromadě 1938 zvolen ředitelem družstva
 • na valné hromadě 1939 zvolen ředitelem družstva
 • bytem Hrdlovka č.p. 297

Picl M.

 • Severočeský anarchista a horník.
 • Patřil ke generaci neodvislých socialistů, průkopníků anarchismu mezi horníky. Spolupracovník anarchisty a redaktora Tomeše Kašeho.
 • Podílel se na organizaci anarchistické hornické stávky na Mostecku, Duchcovsku a Chomutovsku ve dnech 29.9 až 10. 10. 1896. Do stávky vstoupilo přes 8000 horníků z 57 dolů. Stávkující požadovali zvýšení mezd a zkrácení pracovní doby. Někteří horníci přešli v průběhu stávky i k ostřejším formám boje – k rozbíjení oken důlních kanceláří, přeřezávání telefoního vedení, poškozování strojů. Několik důlních úředníků bylo napadeno a ztlučeno, tvrdě se zacházelo i se stávkokazy. Okresní policejní hejtman proto z obav před dalších eskalací přímých akcí povolal silné četnické oddíly za asistence 2 500 vojáků, stávka byla prohlášena za vzpouru a postavena mimo zákon. Policie a armáda rozehnala stávkující okupují okolí dolů a akce byla zlomena. 348 horníků (hlavně anarchistů) přišlo o zaměstnání, 77 jich bylo různě úředně trestáno (hlavně vypovězením z oblasti a zákazem pobytu).
 • Pro organizaci a za aktivní účast na stávce zatčen a odsouzen, obviněn z nabádání horníků k zastavení práce.

Pidrman

 • Severočeský anarchista a horník.
 • Články v anarchistickém týdeníku Hornické listy.
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Člen Hornické federace při ČFVO.

Pihert Arnošt (1879-?) – Praha/Nusle

 • Pražský anarchista.
 • Narodil se v Hřivicích u Loun.
 • První manželka Marie Petráčková.
 • Druhá manželka Anna Dušková (1874).
 • Měl dva syny Arnošta Piherta narozeného v roce 1901 a Josefa Piherta narozeného 1902.
 • Živil se jako obchodní příručí, později jako sluha v obchodě.
 • Člen Politického spolku anarchistů Vilém Korber v Čechách (1904 – 1907).
 • Bydlel v Nuslích č.p.194

Pihert Kryštof – Praha

 • Pražský anarchista.
 • Člen a jednatel Politického spolku anarchistů Vilém Korber v Čechách (1904 – 1907).

Pícha M.

 • Severočeský anarchista a horník.
 • Patřil ke generaci neodvislých socialistů, průkopníků anarchismu mezi horníky. Spolupracovník anarchisty a redaktora Tomeše Kašeho.
 • Podílel se na organizaci anarchistické hornické stávky na Mostecku, Duchcovsku a Chomutovsku ve dnech 29.9 až 10. 10. 1896. Do stávky vstoupilo přes 8000 horníků z 57 dolů. Stávkující požadovali zvýšení mezd a zkrácení pracovní doby. Někteří horníci přešli v průběhu stávky i k ostřejším formám boje – k rozbíjení oken důlních kanceláří, přeřezávání telefoního vedení, poškozování strojů. Několik důlních úředníků bylo napadeno a ztlučeno, tvrdě se zacházelo i se stávkokazy. Okresní policejní hejtman proto z obav před dalších eskalací přímých akcí povolal silné četnické oddíly za asistence 2 500 vojáků, stávka byla prohlášena za vzpouru a postavena mimo zákon. Policie a armáda rozehnala stávkující okupují okolí dolů a akce byla zlomena. 348 horníků (hlavně anarchistů) přišlo o zaměstnání, 77 jich bylo různě úředně trestáno (hlavně vypovězením z oblasti a zákazem pobytu).
 • Pro organizaci a za aktivní účast na stávce zatčen a odsouzen, obviněn z nabádání horníků k zastavení práce.

Pichla

 • Severočeský anarchista z Mostecka.
 • Dne 31.5.1908 promlouval na schůzi lidu v Růžodolu.

Pikart – Osek

 • Severočeský anarchista a horník z Oseka.
 • Někdy psán Pikard.
 • Člen Severočeské hornické federace
 • Člen Volného sdružení českých horníků.
 • Distributor anarchistického týdeníku Hornické listy.

Piller – Ústí nad Labem

 • Severočeský anarchista z Ústí nad Labem.
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).

Pinc

 • Předpokládáme člen České anarchistické federace – ČAF (1904 – 1914).
 • Distributor časopisu „Zádruha“ (1908 – 1914) – orgán ČAF.

Pinkas Ludvík – USA

 • Česko – americký anarchista z Edwardsville v USA.
 • Člen Vzdělávacího spolku Edwardsville roku 1910.

Pinkava Leopold (1878 – 1939) – Louny

 • Severočeský anarchista z Loun.
 • Příslušník anarchistické a antimilitaristické mládeže.
 • Redakce časopisu „Mladý Průkopník“ (1910). Časopis byl v roce 1910 úředně zakázán, redaktoři zatýkání a souzeni.
 • Vyřizoval objednávky knihy sociálních a lyrických básní anarchistického básníka Jana Duhana vyšlé v únoru 1907.
 • Člen České anarchistické federace.
 • Vydavatel a redaktor listu „Zájmy řemeslníků“ – časopis neutrální odborové organisace řemeslníků rakouských drah. List vycházel v Lounech v roce 1910, první číslo vyšlo 15.října 1910.
 • Redakce a administrace se nacházela u něj v bytě. Bydlel na adrese Pivovarská č. p. 14 v Lounech.
 • Zemřel ve věku 61 let a pohřben byl v Lounech dne 30.8.1939.

Pipský

 • Předpokládáme člen České anarchistické federace – ČAF (1904 – 1914).
 • Distributor časopisu „Zádruha“ (1908 – 1914) – orgán ČAF.

Písařovič Josef (1871 – 1945) – Most

 • Severočeský anarchista a horník z Mostu.
 • V roce 1907 pobýval v Háji u Duchcova.
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Delegát na Velkém táboře horníků 16.června 1906, pověřen shromážděnými horníky předat resoluci ministru orby.
 • Dne 11.července člen anarchistické deputace u ministra orby ve Vídni.
 • Účastnil se zasedání ústředního stávkového výboru 6.září 1906 v Libkovicích v hostinci pana Pavla a člen místního stávkového výboru.
 • Podílel se na organizaci anarchistického 1.máje 1907 v Mostě, kde vystoupil jako řečník před 5000 shromážděnými anarchisty.
 • Účastník ustavující valné hromady Hornické federace 3. 11. 1907 v Českém domě v Duchcově. Na této valné hromadě zvolen obvodním důvěrníkem (místostarostou) Hornické federace.
 • Zakládající člen anarchosyndikalistické Zemské jednoty horníků, na ustanovující valné hromadě 21.února 1909 v Lomu zvolen předsedou.
 • Vyřizoval korespondenci a přihlášky za členy Zemské jednoty horníků na jeho adrese: Rudolfova ulice č.p. 1167 v Mostě.
 • Již od roku 1901 pracoval pro majitele Baldaufa na dole Richard. Pro své anarchosyndikalistické aktivity vyhozen opakovaně z dolu v roce 1903 a 1905.
 • Člen Severočeské hornické federace, po jejím zákazu Člen Volného sdružení českých horníků. Distributor anarchistického týdeníku Hornické listy.
 • Organizoval sbírku na stávkující na dole Hermína v roce 1907.
 • Na sjezdu ČFVO dne 14.července 1907 v Duchcově, v hotelu Union (Český dům) zvolen za obvodního důvěrníka pro Mostecko.
 • V roce 1906 bydlel na adrese Gothova č.p. 1212 v Mostě.
 • Promlouval na táboru lidu v Souši dne 3.7.1910 proti zdražování potravin.

Písařovičová Růžena – Most

 • Severočeská anarchistka z Mostu.
 • Členka anarchistického ženského spolku Všeobecný spolek dělnic Pokrok v Mostě (1901 – 1914).
 • přijata 5.6.1904
 • Účastnice valné hromady Všeobecný spolek dělnic Pokrok v Mostě (1901 – 1914) dne 1.května 1910, na valné hromadě zvolena za místopředsedkyni.

Pištora – Chudeřín

 • Severočeský anarchista z Chudeřína.
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Příspěvek na společný vězeňský fond ČFVO a ČAF.
 • Člen Hornické federace.
 • Člen Zemské jednoty horníků (1909 -1914.)

Pištora Václav – Horní Litvínov

 • Severočeský anarchista z Horního Litvínova.
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Příspěvek na společný vězeňský fond ČFVO a ČAF.
 • Předplatitel časopisu „Zádruha“ (1908 – 1914) – orgán ČAF.
 • Odcestoval za prací do Německa do Marxlohu.
 • Člen a předseda Krajinského vzdělávacího spolku Svatopluk Čech (1912).
 • V roce 1908 uspořádal finanční sbírku v hostinci u „Starého světa“ na podporu stávkujících textilních dělníků ČFVO v Horním Litvínově.
 • Dne 31.5.1908 promlouval na schůzi lidu v Růžodolu.

Pištorová Reindlová Barbora – Dolní Litvínov

 • Severočeská anarchistka z Dolního Litvínova.
 • Od února 1908 koordinátorka peněžní sbírky na podporu stávkujících textilních dělníků ČFVO v Horním Litvínově
 • Členka České federace všech odborů, prostřednictvím Hornických listů informovala o průběhu sbírky v roce 1908.

Pitner Karel – USA

 • Český anarchista žijící v USA v Clevelandu.
 • Americký sympatizant České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Příspěvky na zesnulého člena ČFVO Františka Linharta.

PLACHÝ Jan – Liberec

 • aktivní od 90.let 19. století v anarchistickém hnutí v místních dělnických spolcích
 • v roce 1897 se stěhuje z Liberce a loučí se s kamarády z hnutí na stránkách anarchistického časopisu „Proletář“.

Plánička František – Lom

 • Severočeský anarchista z Lomu.
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Organizoval sbírku v Lomu sbírku na stávkující textiláky ČFVO v Horním Litvínově v roce 1908.
 • Na valné hromadě Dělnického potravního družstva Volnost dne 21.11.1907 zvolen do dozorčí rady.

Plavík František – Horní Růžodol

 • Severovýchodočeský anarchista z Horního Růžodolu u Liberce.
 • Účastník hnutí neodvislých socialistů, jak se zpočátku první generace anarchistů označovala.
 • Člen a pokladník Všeobecně vzdělávacího spolku Omladina pro Liberec a okolí (1893).

Plecitý Karel – Kladno

 • Středočeský anarchista z Kladna.
 • Účastník hnutí neodvislých socialistů, jak se zpočátku první generace anarchistů označovala.
 • Vydavatel a redaktor časopisu „Omladina“ (1892 – 1893).
 • Náhradou za konfiskovanou „Omladinu“ vydával časopis „Mládeži“ na Kladně.
 • Člen Spolku „Omladina“ na Kladně.

Plecitý Josef – Proboštov/Teplice/Hrdlovka u Duchcova

 • Severočeský anarchista a horník z Proboštova u Teplic. V roce 1919 bydlel v Hrdlovce u Duchcova
 • Člen Spolku „Hornická organizace“ v Proboštově. Spolek sídlil v hostinci „U Švýcarska“ v Proboštově.
 • V roce 1906 ve Spolku „Odborová organizace“ zastával funkci jednatele.
 • Člen Volného sdružení českých horníků.
 • Člen Dělnické potravní jednoty v Hrdlovce (1898 -1948)
 • na valné hromadě v roce 1919 zvolen skladníkem družstva

Plecháč – Most

 • Severočeský anarchista z Mostu.
 • Člen Zemské jednoty horníků.
 • Distributor anarchistického týdeníku Hornické listy.

Plecháček

 • Předpokládáme člen České anarchistické federace – ČAF (1904 – 1914).
 • Distributor časopisů „Zádruha“ (1908 – 1914) – orgán ČAF a „Mladý Průkopník“ (1912 – 1914)

Pletánek – Lysec/Lbýn

 • Severočeský anarchista a učitel v Lysci – Lbýn.
 • Člen anarchistického hudebního sboru tamburašů.

Pletka František – Vídeň

 • Český anarchista a stavební dělník žijící ve Vídni.
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Člen Federace stavebního dělnictva při ČFVO.
 • redaktor anarchistického listu „Dělnické plameny“
 • sbírka na Agitační fond (1907)

Plíhal – Prošovice

 • Anarchista z Prošovic.
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Příspěvky na soud Karla Vohryzka v roce 1906.
 • Příspěvek na společný vězeňský fond ČFVO a ČAF.

Plichta Alois – Horní Růžodol

 • Severovýchodočeský anarchista z Horního Růžodolu u Liberce.
 • Povoláním zedník v roce 1908.
 • Odpovědný redaktor časopisu „Proletář“ v Liberci (1908).
 • Člen České anarchistické federace – ČAF (1904 – 1914).
 • Krajský důvěrník pro ČAF Liberecko.
 • Zakládající člen Federace textilního dělnictva (1906 – 1908).
 • Člen Česká federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Delegát na sjezdu ČFVO 24.12.1908, na kterém byl zvolen důvěrníkem celé odborové federace.
 • Bydlel na adrese Horní Růžodol č. p. 209.
 • Po 1.světové válce žil v Praze v ústraní a do hnutí se již nezapojoval aktivně, důvody píše v článku v časopise „Červen“ v roce 1919.

Plitz Vladimír – Kopisty

 • Severočeský anarchista z Kopist.
 • Člen Federace bezvěrců při České anarchistické federaci (1912 – 1914). Přihláška pro anarchisty – bezvěrce byla zveřejněna v časopise „Zádruha“ v čísle 18 z listopadu roku 1912. Jeho výstup z církve a přihlášení se do seznamu anarchistických bezvěrců bylo oznámeno v časopise Zádruha – publikační orgán ČAF.

Plos Antonín – Louka u Litvínova

 • Severočeský anarchista a horník z Louky u Litvínova.
 • Distributor časopisu Hornické listy.

Pluhař – Smržovka

 • Severovýchodčeský anarchista ze Smržovky u Tanvaldu.
 • Předpokládáme člen České anarchistické federace – ČAF (1904 – 1914).
 • Předplatitel časopisu „Zádruha“ (1908 – 1914) – orgán ČAF a distribuce Lidové přírodovědecké knihovny při ČAF.

Pluskal Josef – Pardubice

 • Východočeský anarchista z Pardubic.
 • Povoláním obuvník.
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Podepsal protest proti vyhoštění S.K Neumana z Řečkovic v roce 1906.

Plzák Karel – Záluží u Mostu

 • Severočeský anarchista ze Záluží u Mostu.
 • Člen Federace bezvěrců při České anarchistické federaci (1912 – 1914). Přihláška pro anarchisty – bezvěrce byla zveřejněna v časopise „Zádruha“ v čísle 18 z listopadu roku 1912. Jeho výstup z církve a přihlášení se do seznamu anarchistických bezvěrců bylo oznámeno v časopise Zádruha – publikační orgán ČAF.

Plzáková Ema – Záluží u Mostu

 • Severočeská anarchistka ze Záluží u Mostu.
 • Členka Federace bezvěrců při České anarchistické federaci (1912 – 1914). Přihláška pro anarchisty – bezvěrce byla zveřejněna v časopise „Zádruha“ v čísle 18 z listopadu roku 1912. Její výstup z církve a přihlášení se do seznamu anarchistických bezvěrců bylo oznámeno v časopise Zádruha – publikační orgán ČAF.

Počta Václav – Záluží u Mostu

 • Severočeský anarchista a horník ze Záluží u Mostu.
 • Někdy uváděn jako Pošta.
 • Člen Všeobecně vzdělávacího spolku Rovnost v Záluží.
 • V roce 1910 člen výboru spolku Rovnost.
 • Člen Zemské jednoty horníků (1909 – 1915).
 • Bydlel na adrese Záluží č.p. 170.

Počta Jan – Záluží u Mostu

 • Severočeský anarchista a horník ze Záluží u Mostu.
 • Někdy uváděn jako Pošta.
 • Člen Všeobecně vzdělávacího spolku Rovnost v Záluží.
 • V roce 1910 nemocen, obdržel podporu od spolku.
 • Člen Zemské jednoty horníků (1909 – 1915).

Počta Rudolf – Záluží u Mostu

 • Severočeský anarchista ze Záluží u Mostu.
 • Někdy uváděn i jako Pošta.
 • V roce 1909 svolával schůze anarchistických bezvěrců, jako tu 30.5.1909 v Záluží.
 • Byl určen jako kontaktní osoba pro anarchistické bezvěrce.

Poddaný Jan – Vídeň

 • Český anarchista žijící a působící ve Vídni. Člen
 • České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Člen Federace stavebního dělnictva při ČFVO ve Vídni.
 • Organizoval podporu pro vídeňské anarchistické stavební dělníky, kteří trpěli výlukou za stávku.
 • Příspěvek na společný vězeňský fond ČFVO a ČAF.
 • Distributor časopisů ČFVO „Omladina“, „Nová Omladina“ a „Komuna“, brožur a kalendářů ČFVO pro Rakousko.
 • Bydlel na adrese V. Herthergasse 12 I 17, Vídeň.

Podhora František – USA

 • Český anarchista a horník žijící v USA v Edwardsville.
 • Předplatitel časopisu Hornické listy.
 • Poslal příspěvek na propuštěné anarchistické horníky.

Podolka František – Chudeřín/Most

 • Severočeský anarchista a horník z Chudeřína, poté Mostu.
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Delegát na Velkém táboře horníků 16.června 1906, pověřen shromážděnými horníky předat resoluci ministru orby.
 • Dne 11.července 1906 člen anarchistické deputace u ministra orby ve Vídni.
 • Účastnil se zasedání ústředního stávkového výboru 6.září 1906 v Libkovicích v hostinci pana Pavla a člen místního stávkového výboru.
 • Podílel se na organizaci anarchistického 1.máje 1907 v Mostě, kde vystoupil jako řečník před 5000 shromážděnými anarchisty.
 • Zakládající člen anarchosyndikalistické Zemské jednoty horníků, na ustanovující valné hromadě 21.února 1909 v Lomu zvolen druhým místopředsedou.
 • V roce 1906 pracoval na dole Radecký. V roce 1906 na dole uspořádal sbírku mezi horníky na organizaci akcí proti bratrské pokladně.
 • Člen Volného sdružení českých horníků.
 • Účastník konference anarchistické mládeže 27.2.1910 v Kopistech, na které určen pro organizaci sbírky na vydání časopisu anarchistické mládeže Mladý Průkopník, obdržel k tomuto účelu sběrací listiny.
 • Na valné hromadě Zemské jednoty horníků 10.7.1910 konané v hostinci Janský dvůr v Mostě se František Podolka vzdal funkce předsedy.

Podolková Františka – Most

 • Severočeská anarchistka z Mostecka.
 • Členka anarchistického ženského spolku Všeobecný spolek dělnic Pokrok v Mostě (1901 – 1914).
 • přijata 2.8.1903

Podrabský Josef – Duchcov/Osek

 • Severočeský anarchista z Duchcova. V roce 1910 bydlel v Oseku.
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Distributor časopisů ČFVO „Omladina“, „Nová Omladina“ a „Komuna“.
 • V roce 1906 perzekuován za distribuci „Nové Omladiny“. Několikrát zatčen během kolportáže, četníci mu zabavili časopisy a provedly domovní prohlídky.
 • V Oseku členem Spolku Rovnost, v roce 1910 předseda.
 • Člen Zemské jednoty horníků.

Podroužek A. – Zákolany

 • Středočeský anarchista a horník ze Zákolan na Kladensku.
 • Člen Hornické federace při ČFVO.
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • V roce 1908 organizoval a přerozděloval finanční zásilky na propuštěné horníky z dolu Felix u Zákolan. Bylo tehdy propuštěno 11 horníků, šest jich nalezlo práci na jiných dolech a pro zbylých pět organizovala Hornická federace pomoc.

Podroužek František – Praha

 • Pražský anarchista.
 • Účastník hnutí neodvislých socialistů, jak se zpočátku první generace anarchistů označovala.
 • Člen, jednatel a zakladatel Politického spolku anarchistů Vilém Korber v Čechách (13.3. 1904).
 • Dne 11.listopadu 1906 zahájil veřejnou schůzi ve Smečkách v Praze „U České koruny“ k památce popravených chicagských anarchistů.

Pohan Petr

 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Psal články do časopisu ČFVO „Nová Omladina“.

Pohl František – Lipětín

 • Severočeský anarchista z Lipětína.
 • Člen Občanského vzdělávacího dělnického spolku Omladina v Lipětíne.
 • V roce 1908 recitace básní na večírku 11.listopadu spolu Omladina v Lipětíně, věnovaného památce popravených anarchistů z Chicaga.

Pochman Josef – Ledvice

 • Severočeský anarchista z Ledvic.
 • Člen Federace bezvěrců při České anarchistické federaci (1912 – 1914). Přihláška pro anarchisty – bezvěrce byla zveřejněna v časopise „Zádruha“ v čísle 18 z listopadu roku 1912. Jeho výstup z církve a přihlášení se do seznamu anarchistických bezvěrců bylo oznámeno v časopise Zádruha – publikační orgán ČAF.

Pochman František – Ledvice

 • Severočeský anarchista z Ledvic.
 • Člen Federace bezvěrců při České anarchistické federaci (1912 – 1914). Přihláška pro anarchisty – bezvěrce byla zveřejněna v časopise „Zádruha“ v čísle 18 z listopadu roku 1912. Jeho výstup z církve a přihlášení se do seznamu anarchistických bezvěrců bylo oznámeno v časopise Zádruha – publikační orgán ČAF.

Pochman Jaroslav – Ledvice

 • Severočeský anarchista z Ledvic.
 • Člen Federace bezvěrců při České anarchistické federaci (1912 – 1914). Přihláška pro anarchisty – bezvěrce byla zveřejněna v časopise „Zádruha“ v čísle 18 z listopadu roku 1912. Jeho výstup z církve a přihlášení se do seznamu anarchistických bezvěrců bylo oznámeno v časopise Zádruha – publikační orgán ČAF.

Pochmanová Antonie – Ledvice

 • Severočeská anarchistka z Ledvic.
 • Členka Federace bezvěrců při České anarchistické federaci (1912 – 1914). Přihláška pro anarchisty – bezvěrce byla zveřejněna v časopise „Zádruha“ v čísle 18 z listopadu roku 1912. Její výstup z církve a přihlášení se do seznamu anarchistických bezvěrců bylo oznámeno v časopise Zádruha – publikační orgán ČAF.

Pochobradský

 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Na sjezdu ČFVO dne 14.července 1907 v Duchcově, v hotelu Union (Český dům) zvolen za pokladníka celé federace.

Pok Jan – Most

 • Severočeský anarchista a horník z Mostu.
 • Pracoval na dole Anna v Souši.
 • Kamarád Františka Kubínka, organizoval finanční podporu po jeho smrti pro jeho manželku a sirotky v roce 1907.
 • Člen Volného sdružení českých horníků.

Poková Anna – Most

 • Severočeská anarchistka z Mostecka.
 • Členka anarchistického ženského spolku Všeobecný spolek dělnic Pokrok v Mostě (1901 – 1914).
 • přijata 1906
 • Účastnice valné hromady Všeobecný spolek dělnic Pokrok v Mostě (1901 – 1914) dne 1.května 1910, na valné hromadě zvolena za revisorku.
 • Na valné hromadě Všeobecného spolku dělnic Pokrok dne 4.12.1910 zvolena za revisorku.

Pokorná Anna – Kopisty

 • Severočeská anarchistka z Kopist.
 • Členka Federace bezvěrců při České anarchistické federaci (1912 – 1914). Přihláška pro anarchisty – bezvěrce byla zveřejněna v časopise „Zádruha“ v čísle 18 z listopadu roku 1912. Její výstup z církve a přihlášení se do seznamu anarchistických bezvěrců bylo oznámeno v časopise Zádruha – publikační orgán ČAF.

Pokorný Josef – Liberec

 • Severovýchodočeský anarchista z Liberecka.
 • Účastník hnutí neodvislých socialistů, jak se zpočátku první generace anarchistů označovala.
 • Člen a pokladník Všeobecně vzdělávacího spolku Omladina pro Liberec a okolí (1893).

Pokorný Josef – Hrdlovky u Duchcova

 • Severočeský anarchista z Nové Vsi – Hrdlovky u Duchcova
 • povoláním zedník
 • Člen Dělnického potravního družstva v Hrdlovce (1898-1948)
 • na valné hromadě 1910 zvolen skladníkem družstva
 • na valné hromadě 1911 zvolen skladníkem družstva
 • na valné hromadě 1912 zvolen skladníkem družstva
 • na valné hromadě 1913 zvolen skladníkem družstva
 • na valné hromadě 1914 zvolen skladníkem družstva
 • na valné hromadě 1915 zvolen skladníkem družstva
 • na valné hromadě 1920 zvolen skladníkem družstva
 • na valné hromadě 1921 zvolen skladníkem družstva
 • na valné hromadě 1922 zvolen skladníkem družstva
 • na valné hromadě 1923 zvolen skladníkem družstva
 • na valné hromadě 1924 zvolen skladníkem družstva
 • na valné hromadě 1925 zvolen skladníkem družstva
 • na valné hromadě 1926 zvolen skladníkem družstva
 • na valné hromadě 1927 zvolen skladníkem družstva
 • na valné hromadě 1928 zvolen skladníkem družstva
 • na valné hromadě 1929 zvolen skladníkem družstva
 • na valné hromadě 1930 zvolen skladníkem družstva
 • na valné hromadě 1931 zvolen skladníkem družstva
 • na valné hromadě 1932 zvolen kontrolorem družstva
 • na valné hromadě 1933 zvolen kontrolorem družstva
 • na valné hromadě 1934 zvolen kontrolorem družstva
 • na valné hromadě 1935 zvolen kontrolorem družstva
 • na valné hromadě 1936 zvolen kontrolorem družstva
 • na valné hromadě 1937 zvolen kontrolorem družstva
 • na valné hromadě 1938 zvolen kontrolorem družstva
 • na valné hromadě 1939 zvolen kontrolorem družstva
 • bytem v Hrdlovce č.p. 74

Pokorný – Dolní Jiřetín

 • Severočeský anarchista a horník z Dolního Jiřetína.
 • Zakládající člen anarchosyndikalistické Zemské jednoty horníků, na ustanovující valné hromadě 21.února 1909 v Lomu zvolen ve výboru do funkce revisora účtů.
 • Člen Severočeské hornické federace
 • Člen Volného sdružení českých horníků.
 • Distributor anarchistického týdeníku Hornické listy.

Pokorný Alois – Kopisty

 • Severočeský anarchista z Kopist.
 • Člen Federace bezvěrců při České anarchistické federaci (1912 – 1914). Přihláška pro anarchisty – bezvěrce byla zveřejněna v časopise „Zádruha“ v čísle 18 z listopadu roku 1912. Jeho výstup z církve a přihlášení se do seznamu anarchistických bezvěrců bylo oznámeno v časopise Zádruha – publikační orgán ČAF.

Polabský Otto – Liberec

 • Severovýchodočeský anarchista z Liberecka.
 • Redakce časopisu „Proletář“ v Liberci.

Poláček Julius – Praha/Karlín

 • Pražský anarchista.
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908), člen skupiny ČFVO Karlín.
 • Přednáší na recitačních večírcích a nabízí své služby ostatním skupinám ČFVO.
 • Předpokládáme člen České anarchistické federace – ČAF (1904 – 1914).
 • Přednášky na téma „Sociální literatura“.
 • Bydlel na adrese Eliščina třída č.p. 9 v Praze Karlíně.

Polák – Mladá Boleslav

 • Středočeský anarchista z Mladé Boleslavi.
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908), člen skupiny ČFVO Mladá Boleslav.
 • Na sjezdu ČFVO dne 14.července 1907 v Duchcově, v hotelu Union (Český dům) zvolen za okresního důvěrníka pro Mladou Boleslav.

Pollák Václav – Duchcov

 • Severočeský anarchista z Duchcova.
 • Na valné hromadě Dělnického potravního družstva Volnost dne 21.11.1907 zvolen do dozorčí rady.
 • V roce 1908 zatčen četníky během protičeských násilnosti ze strany německých nacionalistů v Duchcově.
 • Předplatitel časopisu „Zádruha“ (1908 – 1914) – orgán ČAF.

POLEDNÝ Josef – Mnichovo Hradiště

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • distributor anarchistického časopisu „Proletář“ (1896 -1897)

POLÍVKA Antonín – Lom/Kanada

 • Severočeský anarchista a horník z Lomu.
 • Odpovědný redaktor časopisu „Nová Omladina“ (1906 – 1907).
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Delegát na ustavujícího sjezdu ČFVO ve dnech 27. listopadu 1904 v Lomu, zvolen obvodním důvěrníkem.
 • Nějaký čas pracoval v Německu v Bochum.
 • Dne 16. června 1906 mu zemřel syn Jaroslav Polívka, také anarchista jako jeho otec.
 • V roce 1906 emigroval do Ameriky a usadil se v Kanadě. Posílal  články o Kanadě.
 • Za redaktorství časopisu „Nová Omladina“ (1906 – 1907) popotahován soudně. Dne 24. 3. 1906 před soudem společně s Karlem Vohryzkem a Ladislavem Knotkem s obviněním z „pobuřování“ za článek v časopisu „Nová Omladina“ z čísla 3. Osvobozen.
 • Poslal v roce 1908 finanční dar na náhrobek známého anarchisty A.V.Habera.

Polívka Jaroslav (?- 1906) – Lom

 • Severočeská anarchista a horník z Lomu.
 • Syn anarchisty Antonína Polívky.
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Zemřel 16. 6. 1906.

Pomej Josef – Krásné Březno

 • Severočeský anarchista a cukrárenský dělník z Krásného Března u Ústí nad Labem.
 • Člen Spolku cukrovarnického v Krásném Březně.

Pondělíček Josef (1861 – ?) – USA

 • Český anarchista a malíř žijící v USA v Chicagu.
 • Redaktor časopisu „Budoucnost“ v Chicagu (1883 – 1886).
 • Člen české sekce anarchistické „černé internacionály“ International workingmen association – IWA – Mezinárodní dělnické jednoty.
 • Předseda Prvního českého svazu malířů v Chicagu.
 • Manželka Kateřina Pondělíčková (Jedlanová) a dítě William Pondělíček. Jeho otec se jmenoval František Pondělíček.
 • Účastnil se prvomájových demonstrací a stávek roku 1886 v Chicagu.

Popp

 • Příslušník anarchistické a antimilitaristické mládeže.
 • Člen České anarchistické federace – ČAF (1904 – 1914).
 • Distributor časopisů „Zádruha“ (1908 – 1914) – orgán ČAF a časopisu „Mladý Průkopník“ (1912 – 1914).

POSLEDNÍK Václav – Lom

 • Severočeský anarchista a horník z Lomu.
 • Člen Zemské jednoty horníků (1909 – 1915).
 • Distributor anarchistických brožur vydaných Zemskou jednotou horníků.
 • Distributor anarchistického týdeníku Hornické listy (1905 – 1939).

POSPÍCHAL Petr – Dvůr Králové nad Labem

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • distributor anarchistického časopisu „Proletář“ (1896 -1897)

POSPÍŠIL František – Svinařov

 • Středočeský anarchista ze Svinařova na Kladensku (1906).
 • Účastník hnutí neodvislých socialistů, jak se zpočátku první generace anarchistů označovala.
 • V roce 1906 se živil jako hostinský

Pospíšil Alois

 • Účastník hnutí neodvislých socialistů, jak se zpočátku první generace anarchistů označovala.
 • Člen Spolku „Omladina“.
 • Odpovědný redaktor časopisu „Omladina“ (1892).

Pospíšil Josef – Hrdlovka u Duchcova

 • Severočeský anarchista a horník z Nové Vsi – Hrdlovky.
 • Pracoval na dole Alexandr.
 • Člen Potravního družstva v Hrdlovce.
 • V roce 1909 obdržel finanční podporu po dobu nemoci od potravního družstva.

POSPÍŠIL Josef – Liberec

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • v roce 1897 podpora od anarchistů v nemoci

Pošva – Mladá Boleslav

 • Středočeský anarchista z Mladé Boleslavi.
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Distributor časopisů ČFVO „Omladina“, „Nová Omladina“ a „Komuna“.
 • Příslušník anarchistické a antimilitaristické mládeže.
 • Člen České anarchistické federace – ČAF (1904 – 1914).
 • Distributor časopisů „Zádruha“ (1908 – 1914) – orgán ČAF a časopisu „Mladý Průkopník“ (1912 – 1914).

Potužník Antonín – Komořany

 • Severočeský anarchista a horník z Komořan.
 • Člen Zemské jednoty horníků (1909 -1914).
 • V roce 1909 a 1910 určen výběrčím členských příspěvků Zemské jednoty horníků pro Komořany a okolí.

Poupa – Praha

 • Pražský anarchista.

Poustka Václav – Most

 • Severočeský anarchista a horník z Mostu.
 • Zakládající člen anarchosyndikalistické Zemské jednoty horníků, na ustanovující valné hromadě 21.února 1909 v Lomu zvolen knihovníkem.
 • Člen Vzdělávacího a podporujícího spolku v Mostě, v roce 1910 jednatel spolku.
 • Spolková korespondence byla zasílána na jeho adresu Frankovo náměstí č.p.973 v Mostě

Poustka A. – Most

 • Severočeský anarchista a horník z Mostu.
 • Člen Dělnicko – vzdělávacího podpůrného spolku v Mostě, v roce 1907 jednatel spolku.
 • Bydlel na adrese Frankovo náměstí č.p. 973 v Mostě.

Poustková – Most

 • Severočeská anarchistka z Mostecka.
 • Členka anarchistického ženského spolku Všeobecný spolek dělnic Pokrok v Mostě (1901 – 1914).
 • přijata 1907

Prášek A.

 • Severočeský anarchista a horník.
 • V roce 1910 za prací do Francie, pracoval společně s dalšími českými anarchisty u Kamenouhlené společnosti Vicoigne and Noveux – Pas des Calais, kde vedli mzdové boje a stávku.

Pribáně Josef – Most

 • Severočeský anarchista z Mostu.
 • Účastník hnutí neodvislých socialistů, jak se zpočátku první generace anarchistů označovala.
 • Člen Spolku „Omladina“ v Mostě.
 • Redaktor časopisu „Omladina“ (1898).
 • Předplatitel časopisu „Zádruha“ (1908 – 1914) – orgán ČAF.
 • Bydlel na adrese Teplická silnice č. p. 916 v Mostě.

Pribáně Josef mladší – Most

 • Severočeský anarchista z Mostu.
 • Příslušník anarchistické a antimilitaristické mládeže.
 • Distributor časopisu „Mladý Průkopník“ (1912 – 1914).
 • Předplatné časopisu „Zádruha“ (1908 – 1914) – orgán ČAF.
 • Jednatel Klubu mládeže Ratoslet v Mostě, sdružující místní anarchistickou mládež.
 • Bydlel na adrese Teplická silnice č. p. 916 v Mostě.

Prchalová Kateřina – Most

 • Severočeská anarchistka z Mostu.
 • Členka anarchistického ženského spolku Všeobecný spolek dělnic Pokrok v Mostě (1901 – 1914).
 • Účastnice valné hromady Všeobecný spolek dělnic Pokrok v Mostě (1901 – 1914) dne 1.května 1910, na valné hromadě zvolena za přísedící členku výboru.

Procházka A. – České Budějovice

 • Jihočeský anarchista z Českých Budějovic.
 • Veterán anarchistického hnutí.
 • V roce 1906 veřejně vystoupil z církve a oznámil to v časopise ČFVO „Nová Omladina“.
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Příspěvek na vězněného anarchistu a člena ČFVO Jana Doudu.

Procházka Vojtěch – Duchcov

 • Severočeský anarchista a horník z Duchcova.
 • Člen Volného sdružení českých horníků.
 • Člen Odborného hornicko hutnického podpůrného spolku v Duchcově.
 • Na valné hromadě spolku dne 18.listopadu 1906 zvolen za přísedícího člena výboru.

Prošek – USA

 • Český anarchista žijící v USA.
 • Příspěvek na společný vězeňský fond ČFVO a ČAF.
 • Odběratel časopisů ČFVO „Omladina“, „Nová Omladina“, „Komuna“ a kalendářů ČFVO.

Pružík Václav – Kladno

 • Středočeský anarchista a horník z Kladna.
 • Účastník hnutí neodvislých socialistů, jak se zpočátku první generace anarchistů označovala.
 • Člen a jednatel Spolku „Omladina“ na Kladně.
 • Přední organizátor hornické stávky na Kladensku 1893.

Přibil P. – Praha

 • Pražský anarchista z Prahy V (1907)
 • Člen České federace všech odborů (1904 – 1908)
 • pořádal sbírky na vězeňský fond ČFVO

Přistoupil Josef – Smečno

 • Středočeský anarchista a horník ze Smečna.
 • V roce 1907 pracoval jako strojník.
 • Předplatitel anarchistického týdeníku Hornické listy.

Přívratský Alois – Česká Třebová

 • Východočeský anarchista z České Třebové.
 • Články do časopisu „Zádruha“ (1908 – 1914) – orgán ČAF.
 • Člen České anarchistické federace – ČAF /1904 – 1914).

Pšenička Josef – Buřany

 • Východočeský anarchista a textilní dělník z Buřan.
 • Člen Dělnické textilní jednoty.
 • Člen Všeodborového sdružení dělníků „Ochrana“, jejíž součástí byla i DTJ.
 • Měl na starost solidární stávkový fond pro stávkující textilní dělníky v Buřanech v roce 1910, výzva k zasílání otištěna na stránkách Hornických listů a Proletáře.

Pužík Josef – Třebušice

 • Severočeský anarchista a horník z Třebušic.
 • Manželka Barbora Pužíková.
 • V roce 1907 vystoupil z katolické církve a stal se bezvěrcem, co oznámil na stránkách Hornických listů.
 • Člen Hornické federace při ČFVO.
 • Člen České federace všech odborů (1904- 1908)

Pužíková Barbora – Třebušice

 • Severočeská anarchistka z Třebušic.
 • Manžel Josef Pužík.
 • V roce 1907 vystoupila z katolické církve a stal se bezvěrkyní, co oznámila na stránkách Hornických listů.

Ptáček – Most

 • Severočeský anarchista z Mostu.
 • Jeden z organizátorů anarchistického 1.máje 1908.

Pták Josef – Most

 • Severočeský anarchista z Mostu.
 • Poslal peníze v rámci sbírky na vydání knihy Stanislava Kostky Neumanna „Socialismus a svoboda“.

Ptáková Antonie – Most

 • Severočeská anarchistka z Mostu.
 • Členka anarchistického ženského spolku Všeobecný spolek dělnic Pokrok v Mostě (1901 – 1914).
 • přijata 5.7. 1903
 • V roce 1909 zvolena za přísedící členku výboru.
 • Projev nad hrobem Václava Rause v roce 1910.

Puchalt

 • Člen České anarchistické federace – ČAF (1904 – 1914).
 • Distributor časopisu „Zádruha“ (1908 – 1914) – orgán ČAF.

Puchart Václav – Osek

 • Severočeský anarchista.
 • Někdy zván také Pukhard
 • V září 1910 svatba s Kateřinou Puchartovou.

Puchartová Kateřina – Osek

 • Severočeská anarchistka. Za svobodna Jirásková
 • V září 1910 svatba s Václavem Puchartem.

Pulec Antonín – Třebušice

 • Severočeský anarchista a horník z Třebušic.

Půlpán Karel (? – 1914)

 • Anarchista.
 • Zemřel v roce 1914, nekrolog v časopise „Zádruha“.

Pulter Antonín – Nová Ves u Duchcova

 • Severočeský anarchista z Nové Vsi – Hrdlovky u Duchcova
 • povoláním strojník
 • Člen Dělnické potravní jednoty – Hrdlovka (1898 – 1948)
 • na valné hromadě 25.ledna 1903 zvolen náměstkem ředitele družstva
 • na valné hromadě 24.dubna 1904 zvolen náměstkem ředitele družstva
 • na valné hromadě 31. července 1904 zvolen náměstkem ředitele družstva
 • na valné hromadě 5.února 1905 zvolen přísedícím členem představenstva družstva

Puta M. – Nová Ves u Duchcova

 • Severočeský anarchista z Nové Vsi.
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Člen Potravního družstva v Nové Vsi.

Pužík Jan (1853 – 1913) – Souš/Dolní Jiřetín

 • Severočeský anarchista a horník ze Souše, později Dolního Jiřetína z dělnické kolonie „Centrum“.
 • Veterán anarchistického hnutí, několikrát nucen emigrovat do ciziny.
 • Člen Všeobecného vzdělávacího spolku v Mostě. Přijat 19.11.1892
 • Zemřel v 60. letech. Pohřeb se konal 12. října 1913 na jiřetínském hřbitově.

Rabasová Františka – Most

 • Severočeská anarchistka z Mostecka.
 • Členka anarchistického ženského spolku Všeobecný spolek dělnic Pokrok v Mostě (1901 – 1914).
 • přijata 1.3.1903

Rabštejnek František – Břežánky

 • Severočeský anarchista z Břežánek.
 • V roce 1910 nemocen.

Racek A. – Praha

 • Pražský anarchista.
 • Člen České anarchistické federace – ČAF (1904 – 1914).
 • Články do časopisu „Zádruha“ (1908 – 1914) – publikační orgán ČAF.

Rada Josef – Hrdlovka u Duchcova

 • Severočeský anarchista z Nové Vsi – Hrdlovky u Duchcova
 • povoláním horník
 • Člen Dělnické potravní jednoty – Hrdlovka (1898 – 1948)
 • na valné hromadě 17.listopadu 1927 zvolen přísedícím členem představenstva družstva
 • na valné hromadě 13.května 1928 zvolen přísedícím členem představenstva družstva

Rajchová Anastázie – Most

 • Severočeská anarchistka z Mostecka.
 • Členka anarchistického ženského spolku Všeobecný spolek dělnic Pokrok v Mostě (1901 – 1914).
 • přijata 2.5.1909

Raiser Josef – Ledvice

 • Severočeský anarchista a horník z Ledvic.
 • Někdy psán také Josef Raizr.
 • Člen Hornické federace (1907-1908)
 • Účastník ustavující valné hromady Hornické federace 3. 11. 1907 v Českém domě v Duchcově. Na této valné hromadě zvolen pokladníkem Hornické federace.
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Člen Zemské jednoty horníků (1909 -1915)
 • Zakládající člen anarchosyndikalistické Zemské jednoty horníků, na ustanovující valné hromadě 21.února 1909 v Lomu zvolen ve výboru do funkce revisora účtů.

Reiser Karel – Ledvice

 • Severočeský anarchista a horník z Ledvic. Někdy psán také Karel Raizr.
 • Člen Hornické federace při ČFVO (1907-1908)
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Účastník na důvěrné schůzi 18. listopadu 1906 v Ledvicích v hostinci Ferdinanda Šnábla, kde byla založena místní organizace ČFVO Ledvice. Přistoupilo 40 zakládajících členů, na schůzi zvolen důvěrníkem ČFVO Ledvice. Tehdy bydlel na adrese č.p. 206.
 • Člen Zemské jednoty horníků (1909-1915)
 • Zakládající člen anarchosyndikalistické Zemské jednoty horníků.

Raitrová Josefa – Most

 • Severočeská anarchistka z Mostecka. Někdy psaná Rajtrová.
 • Členka anarchistického ženského spolku Všeobecný spolek dělnic Pokrok v Mostě (1901 – 1914).
 • přijata 4.2.1906
 • V roce 1909 zvolena za místojednatelku.
 • Účastnice valné hromady Všeobecný spolek dělnic Pokrok v Mostě (1901 – 1914) dne 1.května 1910, na valné hromadě zvolena za místojednatelku.
 • Na valné hromadě Všeobecného spolku dělnic Pokrok dne 4.12.1910 zvolena za jednatelku.

Rajnoha F.

 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Distributor časopisů ČFVO „Omladina“, „Nová Omladina“ a „Komuna“.
 • Příspěvek na stavbaře ve Vídni trpící výlukou pořádanou ČFVO Vídeň.
 • Odešel pracovat za hranice do Weyer a/d Erns.

Rajsler August

 • Severočeský anarchista a horník.
 • Aktivní byl již během první hornické stávky na severu v roce 1882.
 • Patřil ke generaci neodvislých socialistů, průkopníků anarchismu mezi horníky. Spolupracovník a přítel anarchisty a redaktora Tomeše Kašeho.
 • Společně s Tomešem Kašemzatčen a vězněn.
 • Nemohl sehnat práci, dostal se na černé listiny, a tak jezdil po světě a živil se hrou na kolovrátek.
 • V roce 1897 byl již skoro slepý.

Rambousek – Ústí nad Orlicí

 • Východočeský anarchista z Ústí nad Orlicí.
 • V noci před 1.májem vytloukl okna továrny Sladkého v Ústí nad Orlicí, později zatčen a odsouzen u soudu v Chrudimi.

Randa Josef (1876 – 1929) – USA

 • Slovenský anarchista a žijící v USA v Chicagu.
 • Narodil se 19. 3. 1876 v Podkonicích na Banskobystricku.
 • Povoláním řezník.
 • Redaktor časopisu „Budoucnost“ v Chicagu (1883 – 1886).
 • Člen české sekce anarchistické „černé internacionály“ International workingmen association – IWA – Mezinárodní dělnické jednoty.
 • Zemřel 3. června 1929.

Randýsek Jan – Ostrava

 • Moravskoslezský anarchista z Ostravy.
 • Redaktor časopisu „Volnost“ (1897 – 1898) v Moravské Ostravě.
 • Bydlel na adrese Hlavní třída č. p. 39 v Moravské Ostravě.

Rataj Petr – Duchcov

 • Severočeský anarchista a horník z Duchcova.
 • Člen Hornické federace (1907 -1908)
 • Účastník ustavující valné hromady Hornické federace 3. 11. 1907 v Českém domě v Duchcově. Na této valné hromadě zvolen obvodním důvěrníkem (místostarostou) Hornické federace.
 • Člen České federace všech odborů (1904 -1908)

Raus Václav (?-1910) -Dolní Jiřetín

 • Severočeský anarchista z Dolního Jiřetína. Bydlel v Centrum kolonie.

Reč M. – Náchod

 • Východočeský anarchista z Náchoda.
 • Příslušník anarchistické a antimilitaristické mládeže.
 • Distributor časopisu „Mladý Průkopník“ (1912–1914).
 • Člen spolku „Klub mládeže Ratolest“ odbočka v Náchodě.
 • Přednáší na schůzích např. „Mládež a odvody“.

Reh Otto Jan

Pražský anarchista a esperantista. Bydlel na adrese Karlova č. p. 28, Karlín, Praha. Předplatitel časopisu „Zádruha“ (1908 – 1914) – orgán ČAF. Padl na frontě 1.světové války.

Reichl Václav

Severočeský anarchista. V roce 1906 příspěvek na nemocného anarchistu Václava Štrobla, na kterého ČFVO a hornické spolky organizovali podpůrbou akci.

Reindl Jan

Severočeský anarchista z Duchcova. Manželka Marie Raindlová (Hájková), bezvěrecký sňatek 1914. Člen České anarchistické federace – ČAF (1904 – 1914), odbočka ČAF Duchov a člen bezvěrecké skupiny ČAF.

Reindlová Marie

Severočeská anarchistka z Duchcova. Manželka Jana Reindla za svobodna Hájková, bezvěrecký sňatek 1914. Členka bezvěrecké skupiny ČAF v Duchcově.

Rejha Antonín

Severovýchodočeský anarchista z Horního Růžodolu u Liberce. Dcery Květomila a Jarmila Rejhové. Redaktor časopisu „Proletář“ v Liberci. Jako bezvěrec popotahován úřady, zažádal o mohamedánskou víru, aby jeho děti nemuseli chodit na hodiny náboženství. Zakládající Česká federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908). Na ustanovujícím sjezdu ČFVO 27. listopadu 1904 v Lomu zvolen oblastním důvěrníkem pro severovýchod. Bydlel na adrese Horní Růžodol č. p. 223 u Liberce. V roce 1910 provozoval živnost – vlásenářství v Horním Růžodole č.p. 225 společně s R Nucem.

Rejs

Severočeský anarchista z Košťan u Teplic. Předpokládáme člen České anarchistické federace – ČAF (1904 – 1914). Distribuce kalendářů ČAF.

Rejsek

Anarchista z Radostína. Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908). Na sjezdu ČFVO dne 14.července 1907 v Duchcově, v hotelu Union (Český dům) zvolen za okresního důvěrníka pro Radostín.

Rejzek Václav

Východočeský anarchista z Turnova. Příslušník anarchistické a antimilitaristické mládeže. Distributor časopisu „Mladý Průkopník“ (1912–1914). Člen spolku „Klub mládeže Ratolest“ odbočka v Turnově. Vyrobil a distribuoval antimilitaristické odznaky. Bydlel v Radostíně u Sychrova na Turnovsku.

Relwinel Štěpán

Východočeský anarchista z Bílé Třemešné u Dvora Králové nad Labem. Člen a jednatel Občanské besedy Svornost v Bílé Třemešné.

Rendl Václav

Pražský anarchista. Účastník hnutí neodvislých socialistů, jak se zpočátku první generace anarchistů označovala. Redaktor časopisu „Volný duch“ (1895). Bydlel na adrese Královská třída č. p. 114, Praha – Karlín.

Renč Karel

Středočeský anarchista ze Smečna u Kladna (1906). Předplatitel anarchistického týdeníku Hornické listy.

Renč Jan

Středočeský anarchista ze Smečna u Kladna (1906). Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908), člen ČFVO Smečno. Předplatitel anarchistického týdeníku Hornické listy. Psal články a zprávy do Hornických listů z Kladenska.

Renč

Severočeský anarchista z Krásného Března u Ústí nad Labem. Povoláním horník. Distributor anarchistického týdeníku Hornické listy (1905 – 1939).

Resler František – Pardubice

 • Východočeský anarchista z Pardubic.
 • Povoláním tkadlec.
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Podepsal protest proti vyhoštění S.K Neumana z Řečkovic v roce 1906.

Resler A. – Hamry

 • Člen České federace všech odborů (1904 – 1908)
 • pořádal sbírky na vězeňský fond ČFVO

Rezek Josef – Košťany

 • Severočeský anarchista z Košťan u Teplic.
 • Povoláním brusič skla.
 • V roce 1908 zatčen za nošení antimilitaristického odznaku, odveden na četnickou stanici, odznak mu byl zabaven, sepsán protokol a byl propuštěn.
 • Místní sociální demokracie proti němu štvala pro jeho anarchistické přesvědčení a jeho nevoli vstoupit do sociálně demokratických odborů, snaha ho vyhodit ze zaměstnání.

Režný Jan – Sokolov

 • Západočeský anarchista ze Sokolova (Falknov nad Ohří).
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Člen výboru Dělnického spolku Budoucnost, založeného 18. 3. 1906, spolek byl součástí ČFVO.

Ridl Václav – Bukva

 • Západočeský anarchista z Bukvy ze Sokolova (Falknov nad Ohří).
 • Někdy uváděn také jako Václav Riedl.
 • Člen Všeodborového spolku dělníků a dělnic Budoucnost v Bukvě, založeného 18. 3. 1906, spolek byl součástí ČFVO.
 • Na valné konferenci Všeodborového spolku dělníků a dělnic Budoucnost dne 3.února 1907 zvolen jednatelem.
 • Uspořádal finanční sbírku na anarchistu Švejkovského v roce 1907.

Ridvan Josef – Ervenice

 • Severočeský anarchista z Ervenic.
 • Člen Federace bezvěrců při České anarchistické federaci (1912 – 1914). Přihláška pro anarchisty – bezvěrce byla zveřejněna v časopise „Zádruha“ v čísle 18 z listopadu roku 1912. Jeho výstup z církve a přihlášení se do seznamu anarchistických bezvěrců bylo oznámeno v časopise Zádruha – publikační orgán ČAF.

Riegr Václav – Liberec

 • Severovýchodočeský anarchista z Liberce.
 • Účastník hnutí neodvislých socialistů, jak se zpočátku první generace anarchistů označovala.
 • Člen Všeobecně vzdělávacího spolku Omladina pro Liberec a okolí (1892).

Richter Jan – Vídeň

 • Český anarchista žijící ve Vídni.
 • Účastník hnutí neodvislých socialistů, jak se zpočátku první generace anarchistů označovala.
 • V roce 1882 odsouzen z velezrady na 1 rok vězení za to, že nechal vytisknout 50 000 letáků.

Richter Vilém – Liberec

 • Severovýchodočeský anarchista z Liberce.
 • Účastník hnutí neodvislých socialistů, jak se zpočátku první generace anarchistů označovala.
 • Člen Všeobecně vzdělávacího spolku Omladina pro Liberec a okolí (1892).
 • Redaktor časopisu „Proletář“ v Liberci.

Ris František – Bukva

 • Západočeský anarchista z Bukvy ze Sokolova (Falknov nad Ohří).
 • Člen Všeodborového spolku dělníků a dělnic Budoucnost v Bukvě, založeného 18. 3. 1906, spolek byl součástí ČFVO.
 • Na valné konferenci Všeodborového spolku dělníků a dělnic Budoucnost dne 3.února 1907 zvolen pokladníkem.

Roh – Lom

 • Severočeský anarchista z Lomu.
 • Člen anarchistického spolku Mladá síla v Lomu v roce 1908.
 • Divadelní ochotník divadelního kroužku Mladá síla.

Rohlík J.

Severočeský anarchista a horník z Duchcovska. Pracoval na dole Henriette (Petr a Pavel) v roce 1907, stěžoval si na nedostatečné bezpečnostní opatření, na netěsnící svítilny, jednu přinesl jako důkaz i do redakce Hornických listů, byl za to popotahován, že chtěl okrást důlní společnost.

Rokos František – Libkovice

 • Severočeský anarchista z Libkovic.
 • Manželka zemřela v roce 1908.
 • Předpokládáme člen České anarchistické federace – ČAF (1904 – 1914).
 • Distributor časopisu „Zádruha“ (1908 – 1914) – orgán ČAF.

Rosák Karel

Severovýchodočeský anarchista z Liberecka. V roce 1898 pobýval v Červeném Kostelci, kde se živil jako obchodvedoučí. Narodil se v Brandýse nad Labem a dlouhou dobu pobýval v Mostě než se odstěhval do Liberce v roce 1895. Účastník hnutí neodvislých socialistů, jak se zpočátku první generace anarchistů označovala. Vydavatel a redaktor časopisu „Omladina“ v Mostě (1893 – 1894). Vydavatel a redaktor časopisu „Proletář“ v Liberci. Člen „spolku Omladina“ v Mostě a poté v Liberci. Člen v Pěveckém vzdělávacím spolku Kruh, kontrolor ve Výrobním společenství pekařském (1897), Dělnické jednotě pro severní Čechy na Liberecku. Vězněn v letech 1893 – 1894. Na severu bydlel na adrese Jezerní č. p. 36 v Mostě. Na Liberecku bydlel v Rochlicích. V roce 1898 soudně vypovězen z Liberce a odešel do Červeného Kostelce. Delegát na anarchistické konferenci v Praze ve dnech 29 – 30. května 1898.

Rotta

Severočeský anarchista z Želének u Duchcova. Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908). Sbírka na stávkující anarchistické horníky v roce 1906. Během perzekuce duchcovských anarchistů antimilitaristů za rozšířování antimilitaristických plakátů, které se objevili v okolí Duchcova na 1.máje 1908, u něj proběhla policejní domovní prohlídka dne 6. května 1908. Člen redakční rady anarchistického týdeníku Hornické listy. Distributor anarchistického týdeníku Hornické listy.

Rotek

Příslušník anarchistické a antimilitaristické mládeže. Distributor časopisu „Mladý Průkopník“ (1912–1914).

Roubal Jan

Severočeský anarchista a horník z Třebušic. V roce 1906 pracoval na dole Washington u Třebušic, kde mezi horníky organizoval sbírku na akce proti brtarské pokadně. Člen Volného sdružení českých horníků.

Roubíček Josef

Pražský anarchista a truhlář z Nuslí. Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908). Člen Vzdělávacího klubu Pokrok v Žižkově, součást ČFVO. V roce 1906 důvěrník skupiny ČFVO v Nuslích. Člen a předseda Všeodborového spolku Volnost v Nuslích, součást ČFVO. Předseda a jednatel Politický spolek anarchistů Vilém Körber v Čechách (1904 – 1907). Iniciátor obnovy anarchistického hnutí po I. světové válce. Člen Volného sdružení anarchistů (1923 – ?) Redaktor a vydavatel časopisu „Bezvládí“ (1923) v Praze. Bydlel na adrese Havlíčkova č.p. 298, Praha – Nusle a Svatoslavova č. p. 370. Příspěvek na společný vězeňský fond ČFVO a ČAF. Účastník Sjezdu anarchistů českých v Praze ve dnech 29 – 31. 5. 1909, kde byl zvolen pokladníkem společného agitačního fondu fondu všech anarchistických organizací.

Rouček Václav

Severočeský anarchista z Lomu, v roce 1906 emigroval společně s Karlem Kratochvílem do USA a usdili se v Clevelandu. Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908). Dne 9. 4 . 1906 odveden na voju, na protest si při přísaze na uniformu připnul rudý květ v černém kruhu a odmítl přísahat, s odůvodněním, že je bezvěrec. Za tento antimilitaristický protest dostal 3 dny ostrého vězení. Předplatitel časopisu „Zádruha“ (1908 – 1914) – orgán ČAF.

Rouček

Severočeský anarchista z Krásného Března u Ústí nad Labem. Distributor anarchistického týdeníku Hornické listy.

Roudenský Josef

Severočeský anarchista z Nové Vsi u Duchcova. Člen Hornické federace při ČFVO. Pokladník místní skupiny Hornické federace v Nové Vsi roku 1908. Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).

Roudnická Anna

Severočeská anarchistka z Libkovic. Členka Federace bezvěrců při České anarchistické federaci (1912 – 1914). Přihláška pro anarchisty – bezvěrce byla zveřejněna v časopise „Zádruha“ v čísle 18 z listopadu roku 1912. Její výstup z církve a přihlášení se do seznamu anarchistických bezvěrců bylo oznámeno v časopise Zádruha – publikační orgán ČAF.

Roudnická Anna

Severočeská anarchistka z Mariánských Račic u Libkovic. Členka Federace bezvěrců při České anarchistické federaci (1912 – 1914). Přihláška pro anarchisty – bezvěrce byla zveřejněna v časopise „Zádruha“ v čísle 18 z listopadu roku 1912. Její výstup z církve a přihlášení se do seznamu anarchistických bezvěrců bylo oznámeno v časopise Zádruha – publikační orgán ČAF.

Roudnický Václav

Severočeský anarchista z Mariánských Račic u Libkovic. Člen Federace bezvěrců při České anarchistické federaci (1912 – 1914). Přihláška pro anarchisty – bezvěrce byla zveřejněna v časopise „Zádruha“ v čísle 18 z listopadu roku 1912. Jeho výstup z církve a přihlášení se do seznamu anarchistických bezvěrců bylo oznámeno v časopise Zádruha – publikační orgán ČAF.

Roulich Václav

Středočeský anarchista z Vinařic u Kladna. Člen a předseda místní odbočky Všeodoborového sdružení dělníků „OCHRANA“ (1910 – 1914).

Rousek Václav – USA

 • Český anarchista žijící v USA v Clevelandu.
 • Americký sympatizant České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Příspěvky na zesnulého člena ČFVO Františka Linharta.

Roušek Antonín (1874 -?) – Červený Kostelec

Český anarchista

Rouš Jaroslav – Záluží u Mostu

 • Severočeský anarchista ze Záluží u Mostu.
 • Člen Federace bezvěrců při České anarchistické federaci (1912 – 1914). Přihláška pro anarchisty – bezvěrce byla zveřejněna v časopise „Zádruha“ v čísle 18 z listopadu roku 1912. Jeho výstup z církve a přihlášení se do seznamu anarchistických bezvěrců bylo oznámeno v časopise Zádruha – publikační orgán ČAF.

Routenský – Nová Ves u Duchcova

 • Severočeský anarchista a horník z Nové Vsi u Duchcova.
 • Uspořádal sbírku na anarchistu Václava Štrobla.

Rozmann A.

Severozápadočeský anarchista ze Zvodavy na Sokolovsku. Zakládající člen Všeodborového splku Pokrok pro Zvodavu a okolí. Na ustanovující valné hromadě 7. července 1907 zvolen za člena výboru.

Rubáček Jan

Východočeský anarchista z Červeného Kostelce. Povoláním tovární dělník. Účastník hnutí neodvislých socialistů, jak se zpočátku první generace anarchistů označovala. Delegát na anarchistické konferenci v Praze ve dnech 29 – 30. května 1898.

Rubeš Antonín (1872 – 1898)

Severočeský anarchista, básník a horník z Koštan u Teplic. Účastník hnutí neodvislých socialistů, jak se zpočátku první generace anarchistů označovala. Redaktor časopisů „Omladina“ a vydavatel „Nové Omladiny“ (1893 -1894). Člen Spolku „Omladina“. Zemřel na tuberkulózu 17. 6. 1898 ve věku 26 let a pochován v Koštanech.

Rudolf

Předpokládáme člen České anarchistické federace – ČAF (1904 – 1914). Distributor časopisu „Zádruha“ (1908 – 1914) – orgán ČAF.

Růžička Jan – Hrdlovky u Duchcova

 • Severočeský anarchista z Nové Vsi – Hrdlovky u Duchcova
 • povoláním horník
 • Člen Dělnické potravní jednoty – Hrdlovka (1898 – 1948)
 • na valné hromadě 27. srpna 1899 zvolen přísedícím členem představenstva družstva
 • na valné hromadě 28.ledna 1900 zvolen ředitelem družstva

Růžička Antonín

Severočeský anarchista a horník z Hostomic nad Bílinou. Delegát na anarchistické konferenci 29.května 1893 v Červeném Kostelci, po policejním rozpuštění přesunuta do Rtyně. Delegát na anarchistické konferenci v Praze ve dnech 29 – 30. května 1898. Delegát na anarchistické konferenci v Červeném Kostelci v roce 1898. Delegát na anarchistickém sjezdu v Jablonci n/N v roce 1899. Člen stávkového výboru v hornické stávce z roku 1900 za anarchistické horníky. Člen a předseda anarchistického spolku Mezdinárodní jednota Hostomice.

Růžička Emanuel

Český anarchista žijící v USA v Clevelandu. Americký sympatizant České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908). Příspěvky na zesnulého člena ČFVO Františka Linharta.

Růžička

Severočeský anarchista. Povoláním horník. V roce 1908 pracoval na dole Frauenlob u Ledvic.

Růžička

Severočeský anarchista z Duchcova. V roce 1908 odsouzen duchcovským hejtmanstvím na 5 dní těžkého žaláře za nošení antimilitaristického odznaku.

Růžička Adolf

Severočeský anarchista z Dolního Jiřetína. Člen Federace bezvěrců při České anarchistické federaci (1912 – 1914). Přihláška pro anarchisty – bezvěrce byla zveřejněna v časopise „Zádruha“ v čísle 18 z listopadu roku 1912. Jeho výstup z církve a přihlášení se do seznamu anarchistických bezvěrců bylo oznámeno v časopise Zádruha – publikační orgán ČAF.

Růžičková M.

Severočeská anarchistka z Dolního Jiřetína. Členka Federace bezvěrců při České anarchistické federaci (1912 – 1914). Přihláška pro anarchisty – bezvěrce byla zveřejněna v časopise „Zádruha“ v čísle 18 z listopadu roku 1912. Její výstup z církve a přihlášení se do seznamu anarchistických bezvěrců bylo oznámeno v časopise Zádruha – publikační orgán ČAF.

Rybář Josef – Přívoz

 • Moravskoslezský anarchista z Přívozu
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908)
 • Na Ostravsku organizoval peněžní sbírky na vězeňský fond ČFVO (1907)

Ryboň

Předpokládáme člen České anarchistické federace – ČAF (1904 – 1914). Distributor časopisu „Zádruha“ (1908 – 1914) – orgán ČAF a „Mladý Průkopník“ (1912 – 1914).

Rýdl Václav

Západočeský anarchista ze Sokolova (Falknov nad Ohří). Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908). Člen a revisor Dělnického spolku Budoucnost, založeného 18. 3. 1906, spolek byl součástí ČFVO.

Rýdval Josef

Severočeský anarchista z Ledvic. Člen Federace bezvěrců při České anarchistické federaci (1912 – 1914). Přihláška pro anarchisty – bezvěrce byla zveřejněna v časopise „Zádruha“ v čísle 18 z listopadu roku 1912. Jeho výstup z církve a přihlášení se do seznamu anarchistických bezvěrců bylo oznámeno v časopise Zádruha – publikační orgán ČAF.

Rychnovský

Anarchista a předplatitel časopisu „Zádruha“ (1908 – 1914) – orgán ČAF.

Rypáček František (1880 – 1914)

Český anarchista a žijící v USA z Clevelandu, původem z Duchcovska. Narodil se 1.října 1880. Do USA imigroval v roce 1905. Manželka Anděla Rypáčková (1889), do USA za ním přijela v roce 1908. Narodili se jim dvě dcery Anna a Vlasta. Redaktor a vydavatel časopisu „Proudy“ – publikační orgán ČAF v Americe. Předplatitel časopisů „Mladý Průkopník“ (1912 – 1914), „Zádruha“ (1908 – 1914) – orgán ČAF a „Hornické listy“. Nejdříve bydlel v Croton 3704, SE, Clevelnad, Ohio, USA, poté v Chicago Ward 12, ve 30 letech do Cicera u Chcaga. Zemřel 2.dubna 1914.

Rypáček M.

Český anarchista a žijící v USA z Clevelandu, původem z Duchcovska.

Rýpl

Západočeský anarchista z Plzně. Člen České anarchistické federace – ČAF (1904 – 1914). Distributor časopisů „Zádruha“ (1908 – 1914) – orgán ČAF a „Mladý Průkopník“ (1912 – 1914). Příspěvky na tiskový fond časopisu „Mladý Průkopník“. Příspěvek na náhrobek anarchisty Josefa Marka.

Ryšavý Antonín

Východočeský anarchista z Červeného Kostelce. Povoláním tovární dělník. Účastník hnutí neodvislých socialistů, jak se zpočátku první generace anarchistů označovala. Delegát na anarchistické konferenci v Praze ve dnech 29 – 30. května 1898.

Ryšavý

Příslušník anarchistické a antimilitaristické mládeže. Distributor časopisu „Mladý Průkopník“ (1912 – 1914).

Řebenářová

Severočeská anarchistka z Lomu. V roce 1908 svobodná. Členka anarchistického spolku Mladá síla v Lomu v roce 1908. Ochotnice divadelního kroužku Mladá síla.

Řehák František

Východočeský anarchista z Pardubic. Povláním tkadlec. Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908). Podepsal protest proti vyhoštění S.K Neumana z Řečkovic v roce 1906.

Řehoř Antonín

Severočeský anarchista a horník z Záluží u Mostu. Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908). Delegát na Velkém táboře horníků 16.června 1906, pověřen shromážděnými horníky předat resoluci ministru orby. Dne 11.července člen anarchistické deputace u ministra orby ve Vídni. Účastnil se zasedání ústředního stávkového výboru 6.září 1906 v Libkovicích v hostinci pana Pavla a člen místního stávkového výboru. Delegát na sjezdu ČFVO ve dnech 28-29.srpna 1906, na sjezdu zvolen místostarostou ČFVO za severovýchod. Na sjezdu ČFVO dne 14.července 1907 v Duchcově, v hotelu Union (Český dům) zvolen za starostu celé federace. Delegát na sjezdu ČFVO 24.12.1908, na kterém byl zvolen starostou celé odborové federace. V roce 1907 bydlel na Žižkove č.p.1119 v Praze.

Řechtáček František

Severočeský anarchista z Duchcova. Živil se jako kapelník. Hrával na anarchistických akcích, bez nároku na honorář ve prospěch uvězněných, na podporu spolků, nezaměstnaných či na podporu vydávání anarchistického týdeníku Hornické listy. V roce 1900 pobýval na Kladně. Během stávky nepracoval a hrál zdarma pro stávkující horníky v hostinci „U Grunetů“.

Řeřicha Justián

Severovýchodočeský anarchista z Liberecka. Redaktor časopisu „Předvoj“ (1899). Bydlel na adrese Muhlfeldgasse č. p. 14, Jablonec nad Nisou „Česká beseda“.

Řetický Václav

Český anarchista a žijící v USA v New Yorku. Člen anarchistické skupiny „Samospráva“ a „Bezvládí“ v New Yorku. Redaktor časopisu „Volné listy“ v New Yorku (1893 – 1914). Bydlel na adrese E 87 th st. 246, New York.

Řezáč Jan

Český anarchista žijící v USA v Clevelandu. Americký sympatizant České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908). Člen anarchistického Čtenářského debatního kroužku Volnost v Clevelandu. Příspěvky na zesnulého člena ČFVO Františka Linharta.

Řezanka Václav

Severočeský anarchista a horník z Chabařovic. Účastník ustavující valné hromady Hornické federace 3. 11. 1907 v Českém domě v Duchcově. Na této valné hromadě zvolen revírním důvěrníkem Hornické federace. Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908). Později člen Zemské jednoty horníků. Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908). Později člen Zemské jednoty horníků. Na ustanovující valné hromadě místní organizace ČFVO Chabařovice dne 8.září 1907 zvolen jednatelem.

Řezánka (?-1909)

Severočeský anarchista a obuvník z Duchcova. Provozoval obuvnickou živnost v Tělocvičné ulici v Duchcově. Člen Vzdělávacího spolku Omladina v Duchcově. Zemřel v roce 1909, vdova Anna Řezánková.

Řezánková Anna

Severočeská anarchistka z Duchcova. Provozovala obuvnickou živnost v Tělocvičné ulici v Duchcově. Členka Vzdělávacího spolku Omladina v Duchcově. Zemřel v roce 1909, vdova Anna Řezánková.

Říha Alois

Český anarchista a žijící ve Vídni. Redaktor časopisu „Průboj“ ve Vídni (1914). Příspěvek na tikosvý fond „Mladý Průkopník“ (1912 – 1914). Předplatitel časopisu „Zádruha“ – orgán ČAF.

Říha

Severočeský anarchista z Duchcova. Předplatitel anarchistického týdeníku Hornické listy.

Říhák

Moravský anarchista z Brna. Zorganizoval finanční sbírku na vězeňský fond na vězněné anarchisty antimilitaristy z Duchcova v roce 1908.

Sádlo Václav

Severočeský anarchista z Kopist. Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908). Příspěvek na společný vězeňský fond ČFVO a ČAF. Předpokládáme člen České anarchistické federace – ČAF (1904 – 1914). Přihlášen do Federace bezvěrců ČAF a člen bezvěrecké skupiny ČAF. Člen Federace bezvěrců při České anarchistické federaci (1912 – 1914). Přihláška pro anarchisty – bezvěrce byla zveřejněna v časopise „Zádruha“ v čísle 18 z listopadu roku 1912. Jeho výstup z církve a přihlášení se do seznamu anarchistických bezvěrců bylo oznámeno v časopise Zádruha – publikační orgán ČAF.

Sádlo Vojtěch

Severočeský anarchista z Kopist. Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908). Příspěvek na společný vězeňský fond ČFVO a ČAF. Předpokládáme člen České anarchistické federace – ČAF (1904 – 1914). Člen Federace bezvěrců při České anarchistické federaci (1912 – 1914). Přihláška pro anarchisty – bezvěrce byla zveřejněna v časopise „Zádruha“ v čísle 18 z listopadu roku 1912. Jeho výstup z církve a přihlášení se do seznamu anarchistických bezvěrců bylo oznámeno v časopise Zádruha – publikační orgán ČAF.

Sádlová Františka – Most

 • Severočeská anarchistka z Mostu.
 • Členka anarchistického ženského spolku Všeobecný spolek dělnic Pokrok v Mostě (1901 – 1914).
 • přijata 1.7.1906

Sála

Severočeský anarchista z Kopist. Příslušník anarchistické a antimilitaristické mládeže. Sbírka na agitační fond na vydání listu anarchistické mládeže Mladý průkopník (1910).

Salaba J.

Pražský anarchista. Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908). Příspěvek na společný vězeňský fond ČFVO a ČAF. V roce 1907 založena na poradě pražských anarchistických organizací a spolku Protivolební agitační komise, zvolen členem výboru komise.

Salač Václav – Hrdlovka u Duchcova

 • Severočeský anarchista z Hrdlovky – Nové Vsi u Duchcova
 • povoláním horník
 • Člen Dělnické potravní jednoty v Hrdlovce (1898 -1948)
 • na valné hromadě 13. června 1920 zvolen kontrolorem družstva
 • na valné hromadě 1921 zvolen kontrolorem družstva
 • na valné hromadě 1922 zvolen kontrolorem družstva
 • na valné hromadě 1923 zvolen kontrolorem družstva
 • na valné hromadě 1924 zvolen kontrolorem družstva
 • na valné hromadě 1925 zvolen kontrolorem družstva
 • na valné hromadě 1926 zvolen kontrolorem družstva
 • na valné hromadě 1927 zvolen kontrolorem družstva
 • na valné hromadě 1928 zvolen kontrolorem družstva
 • bydlel na adrese Hrdlovka č.p. 105

Salát

Příslušník anarchistické a antimilitaristické mládeže. Distributor časopisu „Mladý Průkopník“ (1912 – 1914).

Samec J.

Odstěhoval se za prací do Itálie do města Terst. Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908). Odběratel časopisů ČFVO „Omladina“, „Nová Omladina“ a „Komuna“. Příspěvek na stavbaře ve Vídni trpící výlukou pořádanou ČFVO Vídeň.

Samek Václav

Středočeský anarchista z Nových Hnidous. Hlavní řečník na anarchistickém 1.máji 1910 v Doksech. Člen Všeodborového sdružená dělníků Ocharana (1910 – 1914), člen místní skupiny na Kladensku. V roce 1910 jednatel skupin Všeodborového sdružená dělníků Ocharana na Kladensku. Člen Politického dělnického klubu „Volnost“ v Motyčíně, v roce 1910 předseda spolku.

Santner Josef

Severočeský anarchista z Ervenic. Člen Federace bezvěrců při České anarchistické federaci (1912 – 1914). Přihláška pro anarchisty – bezvěrce byla zveřejněna v časopise „Zádruha“ v čísle 18 z listopadu roku 1912. Jeho výstup z církve a přihlášení se do seznamu anarchistických bezvěrců bylo oznámeno v časopise Zádruha – publikační orgán ČAF.

Santnerová Josefa

Severočeská anarchistka z Ervenic. Členka Federace bezvěrců při České anarchistické federaci (1912 – 1914). Přihláška pro anarchisty – bezvěrce byla zveřejněna v časopise „Zádruha“ v čísle 18 z listopadu roku 1912. Její výstup z církve a přihlášení se do seznamu anarchistických bezvěrců bylo oznámeno v časopise Zádruha – publikační orgán ČAF.

Satranský Josef

Severovýchodočeský anarchista z Liberecka. Delegát na sjezdu ČFVO ve dnech 28-29.srpna 1906, na sjezdu zvolen místostarostou ČFVO. Na sjezdu ČFVO dne 14.července 1907 v Duchcově, v hotelu Union (Český dům) zvolen za obvodního důvěrníka pro Liberecko.

Sazima Josef

Severočeský anarchista z Ervenic. V roce 1908 mu zemřela manželka. Člen Federace bezvěrců při České anarchistické federaci (1912 – 1914). Přihláška pro anarchisty – bezvěrce byla zveřejněna v časopise „Zádruha“ v čísle 18 z listopadu roku 1912. Jeho výstup z církve a přihlášení se do seznamu anarchistických bezvěrců bylo oznámeno v časopise Zádruha – publikační orgán ČAF.

Sazima Václav

Severočeský anarchista z Ervenic. Člen České anarchistické federace – ČAF (1904 – 1914), odbočka ČAF Ervenice. Distributor časopisu „Zádruha“ (1908 – 1914) – orgán ČAF.

Sazimová Magdaléna

Severočeská anarchistka z Ervenic. Členka Federace bezvěrců při České anarchistické federaci (1912 – 1914). Přihláška pro anarchisty – bezvěrce byla zveřejněna v časopise „Zádruha“ v čísle 18 z listopadu roku 1912. Její výstup z církve a přihlášení se do seznamu anarchistických bezvěrců bylo oznámeno v časopise Zádruha – publikační orgán ČAF.

Sajner

Předpokládáme člen České anarchistické federace – ČAF (1904 – 1914). Příslušník anarchistické a antimilitaristické mládeže. Distribuoval anarchistické časopisy „Zádruha“ (1908 – 1914) – publikační orgán ČAF a „Mladý Průkopník“ (1912 – 1914). Příspěvky na sbírku na pravní fond ochrany bezvěrců v ČAF.

Satnusová – Most

 • Severočeská anarchistka z Mostu.
 • Členka anarchistického ženského spolku Všeobecný spolek dělnic Pokrok v Mostě (1901 – 1914).
 • přijata 1911

Secký František

Severočeský anarchista a horník z Komořan. Člen Vzdělávacího spolku Kniha v Komořanech.

Sedlák E.

Severočeský anarchista z Nové Vsi – Hrdlovky u Duchcova.

Sedláková Anna

Severočeská anarchistka z Ervenic. Členka Federace bezvěrců při České anarchistické federaci (1912 – 1914). Přihláška pro anarchisty – bezvěrce byla zveřejněna v časopise „Zádruha“ v čísle 18 z listopadu roku 1912. Její výstup z církve a přihlášení se do seznamu anarchistických bezvěrců bylo oznámeno v časopise Zádruha – publikační orgán ČAF.

Sedláčková Aloisie – Most

 • Severočeská anarchistka z Mostu.
 • Členka anarchistického ženského spolku Všeobecný spolek dělnic Pokrok v Mostě (1901 – 1914).
 • přijata 1. 3. 1903

Sedlecký Břetislav (1871 – 1928)

Český anarchista žijící v USA. Do USA imigroval v roce 1893, přijel na lodi Baltimor do Marylandu. Živil se jasko typograf a měl obchod s tiskařskými potřebami.První manželka Josefa Sedlecká, avšak v roce 1910 ovdověl Druhou manželkou byla Marie Sedlecká. Děti Jaro, Julia a Helen. Staral se také o neteř Ernu od sestry Josefy. Zemřel 10. 1. 1928 a pohřeben Higlard Park Cementery.

Sedlecký Karel

Severočeský anarchista a horník z Komořan (1906), v roce 1910 v Hořanech. Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908). Účastnil se zasedání ústředního stávkového výboru 6.září 1906 v Libkovicích v hostinci pana Pavla a člen místního stávkového výboru. Člen Všeodborového spolku Rovnost v Hořanech, v roce 1910 jednatel a adresovány na něj zásilky spolku. Bydlel na adrese Hořany č.p. 38.

Sedlmajer František

Severočeský anarchista z Mostu. Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908), člen skupiny ČFVO Most. Zvolen jako distributor mostecké ČFVO. Distributor časopisů ČFVO „Omladina“, „Nová Omladina“ a „Komuna“.

Seidel August

Východočeský anarchista z Vilémova. Povoláním tkadlec. Policie v Jilemnickém okresu ho evidovala jako anarchistického agitátora mezi branci.

Seidl František

Severočeský anarchista z Oseka u Duchcova. Příslušník anarchistické a antimilitaristické mládeže. Distributor časopisu „Mladý Průkopník“ (1912 – 1914). Člen anarchistického Svazu socialistických bezvěrců (1918 – 1926), člen a od roku 1923 zvolen předsedou odbočky v Oseku.

Seidl Josef

Český anarchista z Vídně (1885). Patřil k první generaci anarchistů, kteří byli ovlvnění propagandou činem, především čáasopisy Johana Mosta „Freiheit“, americkým časopisem „Budoucnost“ vydávaným českými anarchisty v USA a „Pomstou“ vydávanou českými anarchisty v Anglii, tyto časopisy byly tajně pašovány a rozšiřovány mezi českým radikálním dělnictvem. Pro své anarchistické názory dán pod přísný policejní dohled, každý jeho pohyb byl bedlivě sledován rakouskou policií. Ve spojení s libereckým anarchistou Eduardem Hlužem, napojeným na tajnou anarchistickou tiskárnu v Hluboké 1885.

Sejkorová Anna – Most

 • Severočeská anarchistka z Mostu.
 • Členka anarchistického ženského spolku Všeobecný spolek dělnic Pokrok v Mostě (1901 – 1914).
 • přijata 1.6. 1902

Seman František – Hrdlovka u Duchcova

 • Severočeský anarchista z Hrdlovky – Nové Vsi u Duchcova
 • povoláním horník
 • Člen Dělnické potravní jednoty v Hrdlovce (1898 -1948)
 • na valné hromadě 1929 zvolen přísedícím členem představenstva družstva
 • na valné hromadě 1930 zvolen přísedícím členem představenstva družstva
 • na valné hromadě 1931 zvolen přísedícím členem představenstva družstva
 • na valné hromadě 1932 zvolen přísedícím členem představenstva družstva
 • na valné hromadě 1933 zvolen přísedícím členem představenstva družstva
 • na valné hromadě 1934 zvolen přísedícím členem představenstva družstva
 • na valné hromadě 1935 zvolen přísedícím členem představenstva družstva
 • na valné hromadě 1936 zvolen přísedícím členem představenstva družstva
 • na valné hromadě 1937 zvolen přísedícím členem představenstva družstva
 • na valné hromadě 1938 zvolen přísedícím členem představenstva družstva
 • na valné hromadě 1939 zvolen přísedícím členem představenstva družstva
 • bydlel Hrdlovka č.p. 216

Seman Matěj – Krupka

 • Severočeský anarchista z Krupky.
 • Předplatitel anarchistického týdeníku Hornické listy.

Setenský Josef – Hostomice n. Bílinou

 • Severočeský anarchista z Hostomic nad Bílinou.
 • V roce 1907 se živil jako fotograf.

Severa – Lom

 • Severočeský anarchista z Lomu.
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Delegát horníků na šachtách, pro svoje anarchosyndikalistické aktivity propuštěn z dolu Jan v roce 1906, jeho propuštění vyvolalo solidární stávku na dole.

Severa Jan

Severočeský anarchista z Kopist. Člen Vzdělávacího spolku Lidumil.

Severa Jan – Růžodol u Mostu

 • Severočeský anarchista z Růžodolu. Povoláním horník.
 • Člen Volného sdružení českých horníků, poté Hornické federace při ČFVO.
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • V roce 1907 nemocen, obdržel finanční pomoc od ČFVO
 • Člen místní skupiny Hornické federace v Růžodole, v roce 1908 zvolen za důvěrníka skupiny.
 • Bydlel na adrese Růžodol č.p. 43 u Dolního Litvínova.

Schaman

 • Předpokládáme člen České anarchistické federace – ČAF (1904 – 1914).
 • Distributor časopisu „Zádruha“ (1908 – 1914) – orgán ČAF a kalendářů ČAF.

Schiller Josef – Liberec

 • Severovýchočeský anarchista z Liberce.
 • Patřil k první generaci anarchistů, kteří byli ovlivnění propagandou činem, především časopisy Johana Mosta „Freiheit“, americkým časopisem „Budoucnost“ vydávaným českými anarchisty v USA a „Pomstou“ vydávanou českými anarchisty v Anglii, tyto časopisy byly tajně pašovány a rozšiřovány mezi českým radikálním dělnictvem.
 • Pro své anarchistické názory dán pod přísný policejní dohled, každý jeho pohyb byl bedlivě sledován rakouskou policií.
 • V roce 1886 odjel spolčeně s dalším anarchistou Antonem Behrem do Lucernu ve Švýcarsku, kde podle policejních zpráv měli založit výbor anarchistů složený ze 3 německých a 3 českých anarchistů.

Schimela Alois – Liberec

 • Severovýchodočeský anarchista z Liberce (1885).
 • Patřil k první generaci anarchistů, kteří byli ovlivnění propagandou činem, především časopisy Johana Mosta „Freiheit“, americkým časopisem „Budoucnost“ vydávaným českými anarchisty v USA a „Pomstou“ vydávanou českými anarchisty v Anglii, tyto časopisy byly tajně pašovány a rozšiřovány mezi českým radikálním dělnictvem.
 • Pro své anarchistické názory dán pod přísný policejní dohled, každý jeho pohyb byl bedlivě sledován rakouskou policií.
 • Ve spojení s libereckým anarchistou Eduardem Hlužem, napojeným na tajnou anarchistickou tiskárnu v Hluboké 1885.
 • V roce 1885 domovní prohlídky v souvislosti s tajnou tiskárnou.

Schinkner – Louka u Litvínova

 • Severočeský anarchista a horník z Louky.
 • Pracoval na šachtě Pluto.
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Člen Hornické federace (1907-1908)

Schlager Josef

 • Severočeský anarchista a horník.
 • Člen stávkového výboru při hornické stávce v roce 1900 za anarchistické horníky.

Schneider Karel – Praha/Karlín

 • Pražský anarchista z Karlína (1907)
 • Příslušník anarchistické a antimilitaristické mládeže.
 • Člen České federace všech odborů (1904 – 1908)
 • Distributor časopisu „Mladý Průkopník“ (1912 – 1914).
 • organizoval peněžní sbírky na vězeňský fond ČFVO

Schöfel

Severočeský anarchista a horník z Lomu. Zakládajíci člen anarchosyndikalistické Zemské jednoty horníků, na ustanovující valné hromadě 21.února 1909 v Lomu zvolen přísedícím členem výboru.

Schritter Josef

Severovýchodčeský anarchista z Varnsdorfu. Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908). V roce 1906 organizoval solidární sbírku pro stávkující horníky v rámci ČFVO. Předpokládáme člen České anarchistické federace – ČAF (1904 – 1914). Distributor časopisu „Zádruha“ (1908 – 1914) – orgán ČAF a „Mladý Průkopník“ (1912 – 1914).

Schroter Anton

Severovýchočeský anarchista z Druzcova. Patřil k první generaci anarchistů, kteří byli ovlvnění propagandou činem, především čáasopisy Johana Mosta „Freiheit“, americkým časopisem „Budoucnost“ vydávaným českými anarchisty v USA a „Pomstou“ vydávanou českými anarchisty v Anglii, tyto časopisy byly tajně pašovány a rozšiřovány mezi českým radikálním dělnictvem. Pro své anarchistické názory dán pod přísný policejní dohled, každý jeho pohyb byl bedlivě sledován rakouskou policií. Ve spojení s anarchistou Karlem Hrdinou.

SCHWARTZ Arnošt – Maffersdorf u Prošvic

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • distributor anarchistického časopisu „Proletář“ (1896 -1897)

Schwarz Leo (1876 – 1939)

Český anarchista židovského původu žijící v USA v New Yorku. Narozen 21.4. 1876 v Štěchovicích na Plzeňsku. Rodiče Ignaz a Brethy Schwarzovi. Do USA přijel 1891. Za manželku si vzal Louisu A. Schwarzovou (1896) a měli jediného potomka Lea Schwarze jr. (1928). Občanství USA získal v roce 1897. Člen anarchstické skupiny Bezvládí v New Yorku (1890 – 1917). Redakce anarchistického časopisu „Volné listy“ (1893 – 1917), vydávaný skupinou Bezvládí v New Yorku. Bydlel na adrese Northfield Read 367 Hempstead, Nassau, New York. Zemřel 27.11. 1939 a pochován je na Manhatnu.

Sibol Václav – Hostomice n. Bílinou

 • Severočeský anarchista z Hostomic nad Bílinou.

Sidnak Josef – USA

 • Český anarchista a žijící v USA z Edwardsville.
 • Sympatizant České federace všech odborů
 • Poslal z USA peněžní sbírku na agitační fond ČFVO

Síla – USA

 • Český anarchista a žijící v USA z Edwardsville.
 • Předplatitel časopis „Mladý Průkopník“ (1912 – 1914).

Simandl Richard – Nová Ves u Duchcova

 • Severočeský anarchista a horník z Nové Vsi u Duchcova.
 • Člen Dělnického potravního družstva v Hrdlovce (1898 – 1948)

Simon Antonín – Louka u Litvínova

 • Severočeský anarchista a horník z Louky.

Singulová Marie – Most

 • Severočeská anarchistka z Mostu.
 • Členka anarchistického ženského spolku Všeobecný spolek dělnic Pokrok v Mostě (1901 – 1914).
 • přijata 2.6.1901

Sinková Marie – Břežánky

 • Severočeská anarchistka z Břežánek.
 • Manžel zemřel 1910.
 • Dostala podporu z Ameriky od Františka Nemravy.

Siřiště

Anarchista ze Svinařic. Člen Všeobecného dělnického vzdělávacího a podporujícího spolku Masaryk pro Svinařice, v roce 1907 jednatel spolku.

Sixta Josef

Severočeský anarchista ze Želének.

Skála V.

Severočeský anarchista a horník. Člen Severočeské hornické federace, po jejím zákazu Člen Volného sdružení českých horníků. Předplatitel anarchistického týdeníku Hornické listy.

Skála Zdeněk

Pražský anarchista z Karlína. Člen a jednatel Politického spolku Vílem Körber v Praze. Člen a jednatel Vzdělávacího spolku Volný ruch pro Prahu a okolí (1900 – 1907). Člen a jednatel Všeodborového sdružení dělníků – OCHRANA pro Karlín (1910 – 1914). Bydlel na adrese Karlín č. p. 161, Praha.

Skalický

Severočeský anarchista a horník z Lomu. Pracoval na dole Jan v Lomu. Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).

Skálová Ella

Pražská anarchistka. Družka Viléma Körbera a matka Čeňka Körbera.

Sklenička – USA

 • Český anarchista žijící v USA v Clevelandu.
 • Americký sympatizant České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Příspěvky na zesnulého člena ČFVO Františka Linharta.

Skořepa Jan – Nová Ves u Duchcova

 • Severočeský anarchista a horník z Nové Vsi u Duchcova.
 • Předplatitel anarchistického týdeníku Hornické listy.
 • Člen Dělnické potravní jednoty – Hrdlovka (1898 – 1948)
 • na valné hromadě 31. července 1904 zvolen ředitelem družstva

Skořepa Václav – Nová Ves u Duchcova

 • Severočeský anarchista z Nové Vsi – Hrdlovky u Duchcova
 • povoláním horník
 • Člen Dělnické potravní jednoty – Hrdlovka (1898 – 1948)
 • na valné hromadě 3.února 1907 zvolen náměstkem ředitele družstva
 • na valné hromadě v únoru 1909 zvolen pokladníkem družstva
 • na valné hromadě 1913 zvolen pokladníkem družstva
 • na valné hromadě 1914 zvolen pokladníkem družstva
 • na valné hromadě 1915 zvolen pokladníkem družstva
 • na valné hromadě 23. dubna 1916 zvolen pokladníkem družstva
 • na valné hromadě 1917 zvolen pokladníkem družstva
 • na valné hromadě 1918 zvolen pokladníkem družstva
 • na valné hromadě 1919 zvolen pokladníkem družstva

Skramanovský František – Hrádek u Liberce

 • Severovýchodočeský anarchista z Hrádku u Liberce.
 • Člen Federace bezvěrců při České anarchistické federaci (1912 – 1914). Přihláška pro anarchisty – bezvěrce byla zveřejněna v časopise „Zádruha“ v čísle 18 z listopadu roku 1912. Jeho výstup z církve a přihlášení se do seznamu anarchistických bezvěrců bylo oznámeno v časopise Zádruha – publikační orgán ČAF.

Skřivan Václav – USA

 • Český anarchista a horník žijící v USA v Clevelandu.
 • Předplatitel Hornických listů.

Skutka – Úpice

 • Východočeský anarchista z Úpice na Náchodsku.
 • Zorganizoval finanční sbírku na vězeňský fond na vězněné duchcovské anarchisty antimilitaristy v Duchcově.

Sládek František – Lom/Horní Litvínov

 • Severočeský anarchista a horník z Lomu, poté z Horního Litvínova.
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • V roce 1901 vyhozen z práce jako mrzák.
 • V roce 1906 zažaloval bratrskou pokladnu a soudil se v Praze.
 • Sbírka na soudní proces organizovala ČFVO.
 • Distributor anarchistického týdeníku Hornické listy v Horním Litvínově.
 • V roce 1906 plánoval odcestovat do ciziny.
 • Bydlel v Osecké ulici č. p. 173 v Lomu.

Sladek Vincenc

 • Anarchista a horník.
 • V roce 1907 pobýval ve Wilnerdink n.a.
 • Předplatitel anarchistického týdeníku Hornické listy.

Slajchrtová – Most

 • Severočeská anarchistka z Mostu.
 • Členka anarchistického ženského spolku Všeobecný spolek dělnic Pokrok v Mostě (1901 – 1914).
 • Na valné hromadě Všeobecného spolku dělnic Pokrok dne 4.12.1910 zvolena za revisorku.

Slanina Antonín – Červený Kostelec

 • Východočeský anarchista z Červeného Kostelce.
 • Povoláním textilní dělník.
 • Účastník hnutí neodvislých socialistů, jak se zpočátku první generace anarchistů označovala.
 • Delegát na anarchistické konferenci v Praze ve dnech 29 – 30. května 1898.

Slánský

 • Český anarchista žijící v USA v Clevelandu.
 • Americký sympatizant České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Příspěvky na zesnulého člena ČFVO Františka Linharta.

Slapnička Josef (?-1908) – Lom

 • Severočeský anarchista a horník z Lomu.
 • Člen Dělnického potravního družstva „Volnost“ v Lomu
 • Na valné hromadě Dělnického potravního družstva Volnost dne 21.11.1907 zvolen do dozorčí rady.
 • V roce 1908 umírá.

Slapnička Antonín – Lom

 • Severočeský anarchista z Lomu.
 • Bratr Josef Slapnička.

Slepička Josef – Komořany/USA

 • Severočeský anarchista z Komořan
 • Dne 17. března 1907 vystoupil z katolické církve a stal se bezvěrcem, oznámil to na stránkách anarchistického listu „Komuna“
 • Člen České federace všech odborů (1904 – 1908)
 • Později česko – americký anarchista z Edwardsville v USA.
 • Člen Vzdělávacího spolku Edwardsville roku 1910.

Slavík František

Severovýchodočeský anarchista z Liberce. Příslušník první generace a účastník hnutí neodvislých socialistů, jak se zpočátku první generace anarchistů označovala. Člen a pokladník Všeobecně vzdělávacího spolku Omladina pro Liberec a okolí (1892).

Slezák Adolf

Východočeský anarchista z Červeného Kostelce (1898), později se stěhuje do obce Parník u České Třebové, kde se živí jako živnostník. Původním povoláním textilní dělník. Příslušník první generace a účastník hnutí neodvislých socialistů, jak se zpočátku první generace anarchistů označovala. Delegát na anarchistické konferenci v Praze ve dnech 29 – 30. května 1898. Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908). Delegát na sjezdu ČFVO 24.12.1908, na kterém byl zvolen důvěrníkem celé odborové federace.

Slezák Josef

Východočeský anarchista z Hořic, v roce 1908 bydlel v Náchodě. Povoláním textilní dělník. Člen České anarchistické federace (ČAF), odbočka ČAF Hořice. Distribuoval anarchistické časopisy „Zádruha“ (1908 – 1914) – publikační orgán ČAF a „Mladý Průkopník“ (1912 – 1914). Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908). Delegát na sjezdu ČFVO 24.12.1908, na kterém byl zvolen místostarostou celé odborové federace.

Sloch

Anarchista z Třemošné. Předplatitel anarchistického týdeníku Hornické listy.

Sloup František

Severočeský anarchista z Louky. Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908). Člen Odborného spolku horníků a hutniků v Louce, součást ČFVO. Na půlletní valné hromadě 9.června 1907 zvolen do výboru za revisora účtů. Distributor kalendářů ČAF.

Sluka Josef

Severočeský anarchista a horník. Pracoval na dole Františka (1910).

Smaloch

Severočeský anarchista z Trnovan u Teplic. Později za prací do Francie do Trefoux. Předpokládáme člen České anarchistické federace – ČAF (1904 – 1914). Distributor časopisu „Zádruha“ (1908 – 1914) – orgán ČAF a „Mladý Průkopník“ (1912 – 1914).

Smetana

Středočeský anarchista a horník z Hnidous na Kladensku. Člen Severočeské hornické federace, po jejím zákazu Člen Volného sdružení českých horníků. Distributor anarchistického týdeníku Hornické listy.

Smetana František

Pražský anarchista. Příslušník první generace a účastník hnutí neodvislých socialistů, jak se zpočátku první generace anarchistů označovala. Redaktor časopisu „Volní listy“ v Praze (1897). Bydlel na adrese Rudolfova třída č. p. 235, Praha VII.

Smil Josef (?-1909)

Severočeský anarchista z Ledvic. Zemřel v roce 1909, dne 30.5.1909 bezvěrecký pohřeb. O jeho smrti přinesly zprávu Hornické listy v čísle 13.

Smíšek Jaromír

Pražský anarchista. Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908). Vystoupil z církve v dubnu 1906 a veřejně oznámil v časopise ČFVO „Nová Omladina“.

Smíšek Jaromír

Pražský anarchista. Psal články do anarchistického týdeníku Hornické listy, například článek „K výchově dětí“.

Smola Čeněk

Severočeský anarchista ze Souše. Provozoval hostinec v Souši. Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908). Příspěvky na vězeňský fond ČFVO.

Smola Václav

Severočeský anarchista a horník z Lomu. Povoláním horník. Na severi se začal žvit v roce 1895, členem bratrské pokladny se stal4.března 1895. Tehdy začal pracovta na dole Anna v Souši. Předseda Spolku volných myslitelů Svornost v Lomu. Člen Všeodborového kooperativního spolku pro oboje pohlaví v Horním Lomu, v roce 1908 – 1909 zastával funkci předsedy. Předsedou zvolen na valné hromadě spolku 23.srpna 1908. Bydlel na adrese Osecká č.p. 202 v Lomu. V roce 1907 vedl soudní spor s bratrskou pokladnou v Mostě ve věci přeplatků na pojištění strhávaných ze mzdy, za podpory Hornické federace. Žalobu podal 23.dubna 1907. Soud proběhl proběhl 29.července 1907. Soudil se o vrácení přeplatku 260 korun.

Smrček Josef – Náchod

 • Severovýchodočeský anarchista z Náchoda.
 • Člen České federace všech odborů v letech 1904 až 1908
 • pro členy hnutí zajišťoval nocleh a stravu při cestách do Náchoda
 • Předpokládáme člen České anarchistické federace (ČAF).
 • Distribuoval anarchistické časopisy „Zádruha“ (1908 – 1914) – publikační orgán ČAF a „Mladý Průkopník“ (1912 – 1914).
 • bydlel na Karlově náměstí v Náchodě (1907)

Smůda Josef – Lom

 • Severočeský anarchista a horník z Lomu
 • Člen Dělnického potravního družstva „Volnost“ v Lomu (1897 – 1915)
 • Na valné hromadě 27.1.1901 zvolen členem dozorčí rady družstva
 • Na valné hromadě 26. července 1903 zvolen přísedícím členem představenstva družstva
 • Na valné hromadě 29. ledna 1905 zvolen přísedícím členem představenstva družstva
 • Na valné hromadě 27. ledna 1907 zvolen přísedícím členem představenstva družstva
 • Na valné hromadě 24.11.1907 zvolen za revisora účtů družstva
 • Na valné hromadě 28. listopadu 1908 zvolen přísedícím členem představenstva družstva

Sneider

Příslušník anarchistické a antimilitaristické mládeže. Distributor časopisu „Mladý Průkopník“ (1912 – 1914).

Snopová Antonie – Most

 • Severočeská anarchistka z Mostu.
 • Členka anarchistického ženského spolku Všeobecný spolek dělnic Pokrok v Mostě (1901 – 1914).
 • přijata 9.9. 1906

Sobotka Jan – Růždodol u Mostu/USA

 • Severočeský anarchista a horník z Růžodolu u Mostu. Od roku 1908 v USA.
 • V roce 1898 utrpěl na dole těžký pracovní úraz zlomeniny nohy, zůstala mu chromá stočena chodidlem vzad.
 • V roce 1899 mu byla bratrskou pokladnou přiznána invalidní podpora 17 korun měsíčně.
 • V roce 1908 emigroval přes Německo do USA do Ohio.
 • Na stránkách Hornických listů pozdrav kamarádům v Čechách.
 • V roce 1908 vedl s bratrskou pokladnou soudní spor, protože mu po odcestování nezákonně zastavila výplatu invalidního pojištění, a zdůvodnila to absurdním tvrzením, že prý v Německu pracoval na dole a tím porušil podmínky pro pobýraní invalidního pojištění.
 • V roce 1910 v Maynardu a předplatitel Hornických listů.

Sobotka Karel – Bohosudov/ Krupka

 • Severočeský anarchista z Bohosudova u Krupky.
 • Docházel na schůze místních anarchistických horníků do hostince U Černého koně v Bohosudově.

Sobotka František – Jablonec n/J

 • Východočeský anarchista z Jablonce nad Jizerou.
 • Povoláním tovární dělník.
 • Policie v Jilemnickém okresu ho evidovala jako anarchistického agitátora mezi branci.

Sochor František (?-1908)

Severočeský anarchista z Komořan na Mostecku. Člen Vzdělávacího spolku Kniha v Komořanech.

Sochor František – Most

 • Severočeský anarchista a horník z Mostu.
 • Člen Spolku horníků a hutníků v Mostě.
 • V roce 1907 zvolen za předsedu Člen Spolku horníků a hutníků v Mostě, stejnou funkci zastával i v roce 1910.

Sochor Filip – Most

 • Severočeský anarchista z Mostu
 • Člen České federace všech odborů (1904 -1908)
 • sbírky na podporu anarchisty Adolfa Charváta v Mostě (1907)

Sochorová Regína

Severočeská anarchistka z Komořan na Mostecka. Členka Vzdělávacího spolku Kniha, v roce 1908 dostala od spolku příspěvek na pohřebné.

Sochorová Antonie – Most

 • Severočeská anarchistka z Mostecka.
 • Členka anarchistického ženského spolku Všeobecný spolek dělnic Pokrok v Mostě (1901 – 1914).
 • přijata 1.12.1901
 • V roce 1909 zvolena za předsedkyni.
 • Účastnice valné hromady Všeobecný spolek dělnic Pokrok v Mostě (1901 – 1914) dne 1.května 1910, na valné hromadě znovuzvolena za předsedkyni.

Sochorová Marie – Most

 • Severočeská anarchistka z Mostu
 • Členka anarchistického ženského spolku Všeobecný spolek dělnic Pokrok v Mostě (1901 – 1914).
 • přijata 1.11.1903

Sojka Bedřich – Praha/Karlín

 • Pražský anarchista z Karlína.
 • Povoláním uhlíř.
 • Příslušník anarchistické a antimilitaristické mládeže.
 • Člen anarchistického spolku Klub mladých v Praze
 • v letech 1911 – 1912 místopředsedou spolku „Klub Mladých“
 • Člen Klubu mládeže Ratolest.
 • Člen a místopředseda Politického spolku Vílem Körber v Praze.
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Důvěrník ČFVO Karlín.
 • Člen Vzdělávacího klubu Pokrok v Žižkově, součást ČFVO.
 • Příspěvky na soud Karla Vohryzka v roce 1906.
 • Příspěvek na společný vězeňský fond ČFVO a ČAF.
 • Delegát na sjezdu ČFVO 24.12.1908, na kterém byl zvolen důvěrníkem celé odborové federace.
 • Člen a pokladník Všeodborového sdružení dělníků – OCHRANA (1910 – 1914).
 • Pokladník sbírky na nezaměstnané skláře na severu.
 • Několikrát vězněn v procesu s antimilitaristy. Souzen a vězněn v procesu s anarchistickými antimilitaristy
 • strávil osm neděl ve vyšetřovací vazbě
 • Bedřich Sojka na 4 měsíce žaláře s s jedním postem měsíčně.
 • Propuštěn 24. 6. 1912.
 • Naposledy vězněn 18. 9. 1914.
 • Člen České anarchistické federace (ČAF).
 • Distribuoval anarchistické časopisy „Zádruha“ (1908 – 1914) – publikační orgán ČAF a „Mladý Průkopník“ (1912 – 1914).
 • Bydlel na adrese Poděbradova č.p. 5, Praha – Karlín.

Sojka Vojtěch – USA

 • Český anarchista žijící v USA v Clevelandu.
 • Americký sympatizant České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Příspěvky na zesnulého člena ČFVO Františka Linharta.

Sokol František

Středočeský anarchista z Kladna. Příslušník první generace a účastník hnutí neodvislých socialistů, jak se zpočátku první generace anarchistů označovala. Zatčen a souzen v procesu s anarchisty v roce 1899 tzv. „Vosí hnízda“.

Sokol Stanislav

 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).

Sokol Tomáš – Záluží u Mostu

 • Severočeský anarchista ze Záluží u Mostu.

Solnař

 • Předpokládáme člen České anarchistické federace (ČAF).
 • Distribuoval anarchistický časopis „Zádruha“ (1908 – 1914) – publikační orgán ČAF.

Somr Josef – Záluží u Mostu

 • Severočeský anarchista ze Záluží u Mostu.
 • Člen Federace bezvěrců při České anarchistické federaci (1912 – 1914). Přihláška pro anarchisty – bezvěrce byla zveřejněna v časopise „Zádruha“ v čísle 18 z listopadu roku 1912. Jeho výstup z církve a přihlášení se do seznamu anarchistických bezvěrců bylo oznámeno v časopise Zádruha – publikační orgán ČAF.

Sonescheim – Kyjev

 • Anarchista z Kyjeva.
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Distributor časopisů ČFVO „Omladina“, „Nová Omladina“ a „Komuna“.

Soprová Anna – Most

 • Severočeská anarchistka z Mostu
 • Členka anarchistického ženského spolku Všeobecný spolek dělnic Pokrok v Mostě (1901 – 1914).
 • přijata 7.3.1909

Soprová Marie – Most

 • Severočeská anarchistka z Mostu
 • Členka anarchistického ženského spolku Všeobecný spolek dělnic Pokrok v Mostě (1901 – 1914).
 • přijata 7.3.1909

Sottl Josef (1884 – ?) – Duchcov / USA

 • Český anarchista a horník žijící v USA z Edwardsville.
 • Do USA přicestoval v roce 1904 na lodi z Bremen.
 • Pocházel ze severu Čech z Duchcova.
 • Předplatné časopisu „Hornické listy“.
 • Člen Vzdělávacího spolku Edwardsville roku 1910.

Souček Josef – Komořany

 • Severočeský anarchista a horník z Komořan.
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Organizoval sbírku v Komořanech sbírku na stávkující textiláky ČFVO v Horním Litvínově v roce 1908.
 • Příslušník anarchistické a antimilitaristické mládeže.
 • Distributor časopisu „Mladý Průkopník“ (1912 – 1914).

Souček Alois – Hronov

 • Východočeský anarchista z Hronova u Náchoda.
 • Povoláním tovární dělník.
 • Účastník hnutí neodvislých socialistů, jak se zpočátku první generace anarchistů označovala.
 • Delegát na anarchistické konferenci v Praze ve dnech 29 – 30. května 1898.

Součková – Most

 • Severočeská anarchistka z Mostu
 • Členka anarchistického ženského spolku Všeobecný spolek dělnic Pokrok v Mostě (1901 – 1914).
 • zakládající členka

Soukup Štěpán – Dolní Jiřetín

 • Severočeský anarchista a horník z Dolního Jiřetína.
 • Člen Zemské jednoty horníků (1909 -1915).
 • V roce 1910 pracoval na dole Venus, kde byl delegátem anarchistických horníků.
 • Dne 5.3.1910 předal správě dolu požadavek na zvýšení mezd, 8.3.1910 mu byla doručena výpověď.
 • Člen Federace bezvěrců při České anarchistické federaci (1912 – 1914). Přihláška pro anarchisty – bezvěrce byla zveřejněna v časopise „Zádruha“ v čísle 18 z listopadu roku 1912. Jeho výstup z církve a přihlášení se do seznamu anarchistických bezvěrců bylo oznámeno v časopise Zádruha – publikační orgán ČAF.

Soukup V. – Svatava u Sokolova

 • Severozápadočeský anarchista ze Svatavy (Zvodavy) na Sokolovsku.
 • Zakládající člen Všeodborového spolku Pokrok pro Zvodavu a okolí.
 • Na ustanovující valné hromadě 7. července 1907 zvolen za místopředsedu.

Spicař

 • Předpokládáme člen České anarchistické federace (ČAF).
 • Distribuoval anarchistický časopis „Zádruha“ (1908 – 1914) – publikační orgán ČAF.
 • Příspěvky na tiskový fond časopisu „Mladý Průkopník“ (1912 – 1914).

Srb František – Lipětín

 • Severočeský anarchista a horník z Lipětína
 • zakládající člen Novokooperační dělnické spotřební a výrobní družstvo „Unie“ v Lipětíně (1901-1903)
 • Člen Občanského vzdělávacího spolku Omladina v Lipětíně
 •  z Lipětína č.p. 60

Srba

 • Předplatitel anarchistického týdeníku Hornické listy.

Srbecká Anna – Most

 • Severočeská anarchistka z Mostu
 • Členka anarchistického ženského spolku Všeobecný spolek dělnic Pokrok v Mostě (1901 – 1914).
 • přijata 9.9. 1906

Srp

Předpokládáme člen České anarchistické federace (ČAF). Distribuoval anarchistické časopisy „Zádruha“ (1908 – 1914) – publikační orgán ČAF a „Mladý Průkopník“ (1912 – 1914).

Stádník

Předpokládáme člen České anarchistické federace (ČAF). Distribuoval anarchistické časopisy „Zádruha“ (1908 – 1914) – publikační orgán ČAF.

Stádniková – Most

 • Severočeská anarchistka z Mostu
 • Členka anarchistického ženského spolku Všeobecný spolek dělnic Pokrok v Mostě (1901 – 1914).
 • zakládající členka

Stan František

Anarchista a horník z Podluh. Předplatitel anarchistického týdeníku Hornické listy.

Staněk

Severočeský anarchista a horník z Háje u Duchcova. Hudebník. Člen Odborného spolku hornicko hutníckého „Solidarita“ v Háji.

Staněk František – Most

 • Severočeský anarchista a horník z Mostu.
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Zvolen distributorem mostecké skupiny ČFVO.
 • Distributor časopisů ČFVO „Omladina“, „Nová Omladina“ a „Komuna“.
 • Předplatitel anarchistického týdeníku Hornické listy.
 • V roce 1910 za prací v Německu v Porýní.
 • Poslal z Porýní smuteční přání k smrti Tomeše Kašeho do Hornických listů.

Staněk Josef

 • Severočeský anarchista a horník.
 • Mluvčí za anarchistické horníky po 1.světové válce.

Staněk Matěj – Most

 • Severočeský anarchista z Mostu.
 • Povoláním pekařský dělník.
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • V roce 1906 člen potravního odboru ČFVO, který sdružoval anarchistické dělníky z potravinářského sektoru, především pekaře a prodavače.
 • Pro anarchosyndikalistickou činnost propuštěn z práce a nemohl najít nové místo, odešel z Mostecka.

Staněk Jindřich

Severočeský anarchista z Lomu (1910). V roce 1910 uzavřel manželství. Distributor anarchistického týdeníku Hornické listy, na stránkách listu kvitován jako jeden z nejhorlivějších kolportérů. Člen Zemské jednoty horníků (1909 – 1915). V roce 1910 inzeroval na stránkách Hornických listů prodej knih. Bydlel na adrese Lom č.p. 70.

Staňková Anna – Most

 • Severočeská anarchistka z Mostu
 • Členka anarchistického ženského spolku Všeobecný spolek dělnic Pokrok v Mostě (1901 – 1914).
 • zakládající členka
 • v roce 1903 se odstěhovala a vystoupila

Staňková Leontýna – Most

 • Severočeská anarchistka z Mostu
 • Členka anarchistického ženského spolku Všeobecný spolek dělnic Pokrok v Mostě (1901 – 1914).
 • zakládající členka

Starman Josef – Červený Kostelec

 • Východočeský anarchista z Červeného Kostelce.
 • Povoláním tovární dělník.
 • Účastník hnutí neodvislých socialistů, jak se zpočátku první generace anarchistů označovala.
 • Delegát na anarchistické konferenci v Praze ve dnech 29 – 30. května 1898.

Stehlík Antonín – Bohosudov/Krupka

 • Severočeský anarchista a horník z Bohosudova u Krupky.
 • Člen hornických organizací a důvěrník anarchistických horníků v Bohosudově.
 • V roce 1908 pracoval na dole Dobelhof III.
 • Člen Spolku osazenstva Dobelhof III, v roce 1908 zastával funkci předsedy. Spolek se scházel v hostinci „Fortuna“ v Bohosudově.
 • Člen Volného sdružení českých horníků (1907)
 • Člen Hornické federace při ČFVO (1907 -1908)
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Po první světové válce člen Sdružení československých horníků (1918 – 1930).
 • Aktivní bezvěrec, člen bohosudovské bezvěrecké skupiny.
 • Člen a předseda místního školního výboru a přední postava boje za českou školu v Bohosudově.
 • Člen Zemské jednoty horníků (1909 – 1915).
 • Distributor anarchistických brožur vydaných Zemskou jednotou horníků.
 • Distributor anarchistického týdeníku Hornické listy (1905 – 1939).

Stehlík František – Hostomice n. Bílinou

 • Severočeský anarchista a horník z Hostomic u Bíliny.
 • Příslušník anarchistické mládeže.
 • Účastník konference anarchistické mládeže 27.2.1910 v Kopistech, na které určen pro organizaci sbírky na vydání časopisu anarchistické mládeže Mladý Průkopník, obdržel k tomuto účelu sběrací listiny.

Stehlík Václav – Hostomice n. Bílinou

 • Severočeský anarchista a horník z Hostomic u Bíliny.
 • Člen Skupiny Volných myslitelů v Hostomicích, který se scházel ve spolkové místnosti Václava Pešíka u nádraží.
 • V roce 1910 jednatelem skupiny.
 • Bydlel na adrese Hostomice č.p. 137.

Stein

 • Předpokládáme člen České anarchistické federace – ČAF (1904 – 1914).
 • Distribuoval anarchistické časopisy „Zádruha“ (1908 – 1914) – publikační orgán ČAF a kalendářů ČAF.

Steinlauf – Praha

 • Pražský anarchista.
 • Povoláním maloobchodník s uhlím.
 • Účastník na táboru stávkujících horníků v Duchcově dne 9.září 1906 jako delegát pražských uhlířů, který na shromáždění tlumočil projevy solidarity a podpory. Zároveň žádal o přijetí do ústředního stávkového výboru za uhlíře, co mu shromáždění schválilo.
 • Během anarchistické hornické stávky dal vyrobit sběrací listiny pro stávkující horníky a organizoval solidární sbírku na stávkující mezi uhlíři i spotřebiteli.

Steinz Ladislav – Náchod

 • Severočeský anarchista, později východočeský.
 • V roce 1914 se odstěhoval do Náchoda.
 • Příslušník anarchistické a antimilitaristické mládeže.
 • Redaktor časopisu „Mladý Průkopník“ (1912 – 1914).
 • Redaktor časopisu „Proletář“ v Liberci.
 • Člen anarchistického spolku Klub mládeže Ratolest.
 • Člen České anarchistické federace – ČAF (1904 – 1914)
 • Člen Federace českých anarchistů komunistů – FČAK (1914 – 1919).
 • Zvolen do komise na dopracování programu FČAK v roce 1914.
 • V roce 1906 organizoval solidární sbírku pro stávkující horníky v rámci ČFVO v Liberci.
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).

Steinzová Marta – Horní Růžodol

 • Severovýchodočeská anarchistka z Horního Růžodolu u Liberce.
 • Členka Federace bezvěrců při České anarchistické federaci (1912 – 1914). Přihláška pro anarchisty – bezvěrce byla zveřejněna v časopise „Zádruha“ v čísle 18 z listopadu roku 1912. Její výstup z církve a přihlášení se do seznamu anarchistických bezvěrců bylo oznámeno v časopise Zádruha – publikační orgán ČAF.

Steinzová Františka – Horní Růžodol

 • Severovýchodočeská anarchistka z Horního Růžodolu u Liberce.
 • Členka Federace bezvěrců při České anarchistické federaci (1912 – 1914). Přihláška pro anarchisty – bezvěrce byla zveřejněna v časopise „Zádruha“ v čísle 18 z listopadu roku 1912. Její výstup z církve a přihlášení se do seznamu anarchistických bezvěrců bylo oznámeno v časopise Zádruha – publikační orgán ČAF.

Stejskal

 • Předpokládáme člen České anarchistické federace – ČAF (1904 – 1914).
 • Distributor časopisu „Zádruha“ (1908 – 1914) – orgán ČAF a „Mladý Průkopník“ (1912 – 1914).

Stočes František – Třebušice

 • Severočeský anarchista a horník z Třebušic.
 • Člen Odborného spolku hornicko hutnického v Třebušicích.
 • Na valné hromadě spolku dne 8. července 1906 zvolen za jednatele.
 • Člen Volného sdružení českých horníků (1907)
 • Člen Hornické federace při ČFVO (1907-1908)
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Finanční příspěvek na podporu vydávání Hornických listů.

Stoda – Nýřany

 • Západočeský anarchista ahorník z Nýřanska.
 • Delegát nýřanských anarchistických horníků na Proboštovské konferencí Volného sdružení českých horníků 26.srpna 1906.
 • Člen Volného sdružení českých horníků (1907)

Straka Josef – Hrdlovka u Duchcova

 • Severočeský anarchista a horník z Nové Vsi – Hrdlovky u Duchcova
 • Člen Dělnického potravního družstva v Hrdlovce (1898-1948)
 • na valné hromadě v květnu 1908 zvolen přísedícím členem představenstva družstva

STRÁNSKÝ František – Mukařov, Jičín

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • distributor anarchistického časopisu „Proletář“ (1896 -1897)

Stránský J. – Německo

 • Český anarchista žijící v Německu v Porýní.
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Sbírka na stávkující anarchistické horníky v roce 1906 do Lomu.

Stránský Pavel – Buřany

 • Východočeský anarchista z Buřan (1910).
 • Povoláním textilní dělník.
 • Policie v Jilemnickém okresu ho evidovala jako anarchistického agitátora.

Stránský Petr – Lom

 • Severočeský anarchista a horník z Lomu.
 • Účastník ustavující valné hromady Hornické federace 3. 11. 1907 v Českém domě v Duchcově. Na této valné hromadě zvolen revírním důvěrníkem Hornické federace.
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Pracoval na dole Moric u Lomu, v roce 1907 propuštěn z práce. Dne 19.11.1907 výpověď za účast na boji českých rodičů za českou školu.
 • člen Zemské jednoty horníků (1909 -1915)
 • Delegát na sjezdu ČFVO 24.12.1908, na kterém byl zvolen místostarostou celé odborové federace.
 • Člen Hornické federace (1907 -1908)
 • Člen České anarchistické federace (1904 – 1914)
 • Člen Federace českých anarchistů komunistů (1914-1919)

Strasser – USA

 • Český anarchista žijící v USA v Clevelandu.
 • Americký sympatizant České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Příspěvky na zesnulého člena ČFVO Františka Linharta.

Strašrybková

 • Příspěvek na vězeňský fond ČFVO a ČAF

Strejček Josef – Hrdlovka u Duchcova

 • Severočeský anarchista z Nové Vsi – Hrdlovky u Duchcova
 • povoláním horník
 • Člen Dělnické potravní jednoty – Hrdlovka (1898 – 1948)
 • na valné hromadě 12.srpna 1900 zvolen náměstkem ředitele družstva
 • na valné hromadě 20.ledna 1901 zvolen přísedícím členem představenstva družstva
 • na valné hromadě 2.února 1902 zvolen přísedícím členem představenstva družstva

Strnad – Lom

 • Severočeský anarchista z Lomu.
 • Příslušník anarchistické a antimilitaristické mládeže.
 • Distributor časopisu „Mladý Průkopník“ (1912 – 1914).

Strniště Václav – Horní Růžodol

 • Severovýchodočeský anarchista a cihlářský dělník z Horního Růžodolu u Liberce.
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Organizoval solidární sbírku na stávkující cihláře v dubnu 1906.
 • Bydlel na adrese Horní Růžodol č. p. 132.

Strolena Rosárie – Most

 • Severočeská anarchistka z Mostu
 • Členka anarchistického ženského spolku Všeobecný spolek dělnic Pokrok v Mostě (1901 – 1914).
 • přijata 5.1.1902

Stříhavka Bonifác – Náchod

 • Východočeský anarchista z Náchoda.
 • Povoláním tovární dělník.
 • Účastník hnutí neodvislých socialistů, jak se zpočátku první generace anarchistů označovala.
 • Delegát na anarchistické konferenci v Praze ve dnech 29 – 30. května 1898.

Studený

 • Předpokládáme člen České anarchistické federace – ČAF (1904 – 1914).
 • Distribuoval anarchistické časopisy „Zádruha“ (1908 – 1914) – publikační orgán ČAF.

Stuchlý František – Praha

 • Pražský anarchista.
 • Člen a zakladatel Vzdělávacího spolku Volný ruch pro Prahu a okolí (1900 – 1907).
 • Bydlel na adrese Longasse č. p. 35, Praha.

Stumpe Richard – Liberec

 • Severovýchodočeský anarchista z Liberce.
 • Redaktor časopisu „Proletář“ v Liberci (1896).

Stupka J. – USA

 • Český anarchista žijící v USA v Clevelandu.
 • Americký sympatizant České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Příspěvky na zesnulého člena ČFVO Františka Linharta.

Stýbr – Hředle u Berouna

 • Středočeský anarchista z Hředle u Berouna.
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Distributor časopisů ČFVO „Omladina“, „Nová Omladina“ a „Komuna“.

Suchá Marie – Duchcov

 • Severočeská anarchistka z Duchcova.
 • Členka Vzdělávacího spolku Omladina v Duchcově.
 • V roce 1909 přijímala dárky ve svém bydlišti v Libichovických domkách do tomboly pro akci pořádanou Vzdělávacím spolkem Omladina.

Suchánek (?-1910)

 • Severočeský anarchista.
 • Pohřeb 15.12.1910.
 • Nad hrobem promlouvala anarchistka A. Ptáková  a Písařovič.
 • Člen Zemské jednoty horníků (1908-1910)
 • Pohřbu se účastnil značný počet anarchistů a prošel velký pohřební průvod. Na rozloučenou zahrál pěvecký bezvěrecký sbor z Lomu.

Sucharda Alois – Duchcov

 • Severočeský anarchista a horník z Duchcova.
 • Člen Odborného hornicko hutnického podpůrného spolku v Duchcově.
 • Na valné hromadě spolku dne 18.listopadu 1906 zvolen místopředsedou.
 • Člen Volného sdružení českých horníků (1906-1907)
 • Delegát a svolavatel konference Volného sdružení českých horníků v Duchcově dne 29.července 1906. Konferenci zapisovatelem.
 • Bydlel na adrese Duchcov č.p. 344.

Sucharda Antonín – Duchcov

 • Severočeský anarchista z Duchcova.
 • Povoláním obuvník.
 • V Duchcově měl obuvnictví v Řetězové ulici č.p. 372.

Sucharda Jan – Nová Paka

 • Severovýchodočeský anarchista z Nové Paky.
 • Člen v Pekařském výrobním společenstvu (1897).
 • Předpokládáme člen České anarchistické federace – ČAF (1904 – 1914).
 • Distributor časopisu „Zádruha“ (1908 – 1914) – orgán ČAF.

Suchánek Ludvík – Čistá

 • Západočeský anarchista z horního města Čistá, dříve Litrbachy na Sokolovsku.
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Člen a předseda Všeodborového spolku dělníků a dělnic Pokrok v Literbachu (dnes Čistá), spolek byl součástí ČFVO.
 • Účastnil se zakládající schůzky spolku dne 17. 6. 1906 a byl na ní zvolen předsedou.

Suchánek František – Most

 • Severočeský anarchista z Mostu.
 • v roce 1908 vystoupil z církve a oznámil to na stránkách Hornických listů.

Suchánek Karel – Most

 • Severočeský anarchista z Mostu.
 • v roce 1908 vystoupil z církve a oznámil to na stránkách Hornických listů.

Suchánková Anna – Most

 • Severočeská anarchistka z Mostu
 • Členka anarchistického ženského spolku Všeobecný spolek dělnic Pokrok v Mostě (1901 – 1914).
 • zakládající členka
 • v roce 1908 vystoupila z církve a oznámila to na stránkách Hornických listů.

SUCHÝ Václav – Chodovice u Ostroměře

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • distributor anarchistického časopisu „Proletář“ (1896 -1897)

SUCHÝ Josef – Krásné Březno

 • Severočeský anarchista z Krásného Března u Ústí nad Labem.
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Člen a pokladník skupiny ČFVO Krásné Březno.
 • Příspěvek na tisk antimilitaristického letáku.
 • Delegát na sjezdu ČFVO ve dnech 28-29.srpna 1906, na sjezdu zvolen místostarostou ČFVO.

Sula Václav – USA

 • Česko – americký anarchista z USA
 • V roce 1907 bydlel v Frank Alita
 • Americký sympatizant České federace všech odborů
 • předplatitel časopisu „Komuna“, publikační orgán ČFVO

Suldovský – Dánsko

 • Emigroval do Dánska do Kodaně.
 • Předplatitel časopisu „Zádruha“ (1908 – 1914) – orgán ČAF.

Sunk Adolf – Hronov

 • Východočeský anarchista z Hronova.
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Sbírka na stávkující anarchistické horníky v roce 1906 do Lomu.

Světlík Čeněk – Praha/Vršovice

 • Pražský anarchista.
 • Předpokládáme člen České anarchistické federace (ČAF).
 • Distribuoval anarchistické časopisy „Zádruha“ (1908 – 1914) – publikační orgán ČAF.
 • Člen a pokladník Politického spolku Vilém Körber v Čechách.
 • Bydlel na adrese Gregorova č.p. 4, Praha – Vršovice.

Svoboda František – Ledvice

 • Severočeský anarchista z Ledvic.
 • Člen Federace bezvěrců při České anarchistické federaci (1912 – 1914). Přihláška pro anarchisty – bezvěrce byla zveřejněna v časopise „Zádruha“ v čísle 18 z listopadu roku 1912. Jeho výstup z církve a přihlášení se do seznamu anarchistických bezvěrců bylo oznámeno v časopise Zádruha – publikační orgán ČAF.

Svoboda Josef – Červený Kostelec

 • Východočeský anarchista z Červeného Kostelce.
 • Povoláním textilní dělník.
 • Účastník hnutí neodvislých socialistů, jak se zpočátku první generace anarchistů označovala.
 • Delegát na anarchistické konferenci v Praze ve dnech 29 – 30. května 1898.

Svoboda Jan – Chudeřice

 • Severočeský anarchista a horník z Chudeřic.
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Člen ČFVO Chudeřice, v roce 1906 důvěrník místní organizace ČFVO. Psal zprávy do spolkového věstníku do Hornických listů za místní skupinu.
 • Člen Hornické federace při ČFVO (1907 -1908)
 • Účastnil se zasedání ústředního stávkového výboru 6.září 1906 v Libkovicích v hostinci pana Pavla a člen místního stávkového výboru.

Svoboda J.

 • Severočeský anarchista z Duchcovska.
 • Příslušník první generace a účastník hnutí neodvislých socialistů, jak se zpočátku první generace anarchistů označovala. Soudně stíhán v procesu proti anarchistům z tzv. „Vosích hnízd“ (1899).

Svoboda Josef – Sokolov

 • Západočeský anarchista ze Sokolova (Falknov nad Ohří).
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Člen a druhý pokladník Dělnického spolku Budoucnost, založeného 18. 3. 1906, spolek byl součástí ČFVO.

Svoboda František – Krásné Březno

 • Severočeský anarchista a cukrárenský dělník z Krásného Března u Ústí nad Labem.
 • Člen a pokladník Spolku cukrovarnického v Krásném Březně.

Svoboda – Záluží u Mostu

 • Severočeský anarchista ze Záluží u Mostu.
 • Předpokládáme člen České anarchistické federace – ČAF (1904 – 1914).
 • Distributor časopisu „Zádruha“ (1908 – 1914) – orgán ČAF a „Mladý Průkopník“ (1912 – 1914).

Svoboda – Lom

 • Severočeský anarchista a horník z Lomu.
 • Člen Spolku „Omladina“.
 • Delegát anarchistů na hornickém sjezdu v roce 1898.

Svoboda František – Červený Kostelec/ Horní Růžodol

 • Původně východočeský anarchista z Červeného Kostelce na konci 19. století.
 • Poté působí jako severovýchodočeský anarchista a textilní dělník z Horního Růžodolu u Liberce.
 • Účastník hnutí neodvislých socialistů, jak se zpočátku první generace anarchistů označovala.
 • Delegát na anarchistické konferenci v Praze ve dnech 29 – 30. května 1898.
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Příspěvek na společný vězeňský fond ČFVO a ČAF.
 • V roce 1906 organizoval solidární sbírku pro stávkující horníky v rámci ČFVO.
 • Delegát na sjezdu ČFVO 24.12.1908, na kterém byl zvolen místostarostou celé odborové federace.

Svoboda Otakar – Hrádek u Liberce

 • Severovýchodočeský anarchista z Hrádku u Liberce.
 • Člen Federace bezvěrců při České anarchistické federaci (1912 – 1914). Přihláška pro anarchisty – bezvěrce byla zveřejněna v časopise „Zádruha“ v čísle 18 z listopadu roku 1912. Jeho výstup z církve a přihlášení se do seznamu anarchistických bezvěrců bylo oznámeno v časopise Zádruha – publikační orgán ČAF.

Svoboda – Louka

 • Severočeský anarchista z Louky.
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).

Svoboda Karel (1862-1906) – Duchcov

 • Severočeský anarchista a horník z Duchcova
 • narozen 7.10.1862 ve Velké Bukové na Rakovnicku
 • Člen Severočeské hornické federace, po jejím zákazu Člen Volného sdružení českých horníků.
 • Distributor anarchistického týdeníku Hornické listy.
 • zemřel 5.12.1906
 • Bezvěrecký pohřeb 9.12.1906, na pohřbu mluvil anarchista Rudolf Máša, který byl při projevu zatčen.

Svobodová Teresie – Most

 • Severočeská anarchistka a kloboučnice z Mostecka.
 • Členka anarchistického ženského spolku Všeobecný spolek dělnic Pokrok v Mostě (1901 – 1914).
 • V roce 1909 zvolena za revisorku účtů.
 • V roce 1909 provozovala dvě kloboučnické dílny, jednu v Lomu na náměstí a druhou v Horním Litvínově na Valdštýnském náměstí.

Svobodová Ela – Most

 • Severočeská anarchistka a kloboučnice z Mostu.
 • Členka anarchistického ženského spolku Všeobecný spolek dělnic Pokrok v Mostě (1901 – 1914).
 • přijata 4.4.1909

Svoboda – Kopisty

 • Severočeský anarchista z Kopist.

Sýba – Růžodol u Mostu

 • Severočeský anarchista z Růžodolu u Mostu.
 • Člen Zemské jednoty horníků (1909 – 1915).
 • Distributor anarchistického týdeníku Hornické listy.

Sýkora – Litice u Žamberka

 • Východočeský anarchista z malé obce Litice (Hory) u Žamberka.
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Distributor časopisů ČFVO „Omladina“, „Nová Omladina“ a „Komuna“.

Sýkora Josef – Litice

 • Západočeský anarchista a horník z Litic.
 • Člen Hornické federace a České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).

Sýkora Martin – Nová Ves u Duchcova

 • Severočeský anarchista a horník z Nové Vsi u Duchcova.
 • V roce 1910 jeden z 83 horníků, kteří prostřednictvím Zemské jednoty horníků vedli hromadnou žalobu proti bratrské pokladně v Mostě ve věci přeplatků.
 • Člen Zemské jednoty horníků (1909 – 1915).
 • Člen Dělnické potravní jednoty v Hrdlovce.

Synáček František (1874 – ?) – Červený Kostelec

 • Východočeský anarchista z Červeného Kostelce.
 • Narozen 1874 v Červeném Kostelci.
 • Příslušník první generace a účastník hnutí neodvislých socialistů, jak se zpočátku první generace anarchistů označovala.
 • U policejních úřadů veden jako anarchista od roku 1899.
 • Později se odstěhoval do Prahy, kde pracoval jako číšník.

Šadek

 •  Zorganizoval finanční sbírku na vězeňský fond na vězněné duchcovské anarchisty antimilitaristy v Duchcově.

Šafr Emil – Hrdlovka u Duchcova

 • Severočeský anarchista z Nové Vsi – Hrdlovky u Duchcova
 • povoláním hudebník
 • Člen Dělnické potravní jednoty – Hrdlovka (1898 – 1948)
 • na valné hromadě 1937 zvolen přísedícím členem představenstva družstva
 • na valné hromadě 1938 zvolen přísedícím členem představenstva družstva
 • na valné hromadě 1939 zvolen přísedícím členem představenstva družstva
 • bytem Hrdlovka č.p. 93

Šafr František – Hrdlovka u Duchcova

 • Severočeský anarchista z Hrdlovky u Duchcova
 • V roce 1907 vystoupil z katolické církve a stal se bezvěrcem, oznámil to na stránkách anarchistického listu „Komuna“
 • Předpokládáme člen České federace všech odborů (1904 -1908)

Šafr Václav – Hrdlovka u Duchcova

 • Severočeský anarchista z Hrdlovky u Duchcova
 • V roce 1907 vystoupil z katolické církve a stal se bezvěrcem, oznámil to na stránkách anarchistického listu „Komuna“
 • Předpokládáme člen České federace všech odborů (1904 -1908)

Šafrová Marie – Hrdlovka u Duchcova

 • Severočeská anarchistka z Hrdlovky u Duchcova
 • V roce 1907 vystoupila z katolické církve a stal se bezvěrkyní, oznámila to na stránkách anarchistického listu „Komuna“

Šach – Vídeň

 • Český anarchista žijící ve Vídni.
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Předplatitel časopisů ČFVO „Omladina“, „Nová Omladina“ a „Komuna“.

Šamberk František – Nýřany

 • Západočeský anarchista a hostinský z Nýřan (1906).
 • Předplatitel anarchistického týdeníku Hornické listy.

Šan Jan – Duchcov

 • Severočeský anarchista a horník z Duchcova.
 • Člen Zemské jednoty horníků (1909 – 1915).
 • Distributor anarchistických brožur vydaných Zemskou jednotou horníků.
 • Distributor anarchistického týdeníku Hornické listy (1905 – 1939).

Šanovský Josef – Horní Jiřetín

 • Severočeský anarchista a horník z Horního Jiřetína.
 • Člen Volného sdružení českých horníků (1906 -1907)
 • Člen Hornické federace při ČFVO (1907 -1908)
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Psal články do anarchistického týdeníku Hornické listy.

Šarf Josef – Červený Kostelec

 • Východočeský anarchista z Červeného Kostelce.
 • Povoláním tovární dělník.
 • Účastník hnutí neodvislých socialistů, jak se zpočátku první generace anarchistů označovala.
 • Delegát na anarchistické konferenci v Praze ve dnech 29 – 30. května 1898.

Šárka Josef

 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Sbírka na stávkující anarchistické horníky v roce 1906 do Lomu.

Šarlová Antonie – Most

 • Severočeská anarchistka z Mostu
 • Členka anarchistického ženského spolku Všeobecný spolek dělnic Pokrok v Mostě (1901 – 1914).
 • (přijata 1906)

Šarlová Františka – Most

 • Severočeská anarchistka z Mostu
 • Členka anarchistického ženského spolku Všeobecný spolek dělnic Pokrok v Mostě (1901 – 1914).
 • (přijata 1910)

Šebl Josef – Lom

 • Severočeský anarchista a horník z Lomu.
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Během anarchistické hornické stávky v roce 1906, měl policejní domovní prohlídku.

Šebek Josef – Bálina/ Ervenice

 • Severočeský anarchista a horník z Bíliny (1906), od roku 1908 v Ervenicích.
 • Účastník ustavující valné hromady Hornické federace 3. 11. 1907 v Českém domě v Duchcově. Na této valné hromadě zvolen revírním důvěrníkem Hornické federace.
 • Člen Hornické federace (1907 – 1908)
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Člen Zemské jednoty horníků (1909 – 1915)
 • Člen skupiny ČFVO Bílina.

Šebek Václav – Ervenice

 • Severočeský anarchista z Ervenic.
 • Správce Lidové knihovny v Ervenicích v roce 1908.
 • Svolavatel valné hromady Lidové knihovny v roce 1908.

Šebesta Josef – Mariánské Račice

 • Severočeský anarchista z Mariánských Radčic u Libkovic.
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • V roce 1906 člen a předseda Všeodborově kooperativního spolku obojího pohlaví v Libkovicích, spolek byl součástí ČFVO.
 • Příspěvek na uvězněného anarchistu Adolfa Charváta pro jeho děti, sbírku organizovala ČFVO.

Šeda Josef

Středočeský anarchista z Mladoboleslavska. Patřil k první generaci anarchistů. V roce 1894 proběhl politický soudní proces s šesti anarchisty v Mladé Boleslavi. Soudem v Mladé Boleslavi byli odsouzeni za rozšiřování anarchistického časopisu „Pomsta“, který byl tajně pašován ze zahraničí do českých zemích. Časopis „Pomsta“ byl nejspíše vydáván českými anarchisty v Anglii a hlásil se k odkazu časopisu „Budoucnost“ vydávanou v Chicagu a propagandě činu Johanna Mosta. Za rozšiřování časopisu dostali obvinění anarchisté vysoké tresty: Šeda Josef dostal 8 měsíců těžkého žaláře.

Šedivý Vojtěch – Záluží u Mostu

 • Severočeský anarchista a horník ze Záluží u Mostu.
 • Pracoval na dole Humboldt II – propuštěn za anarchosyndikalistické aktivity. Důvěrník horníků na šachtě.
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Příspěvek na tisk antimilitaristického letáku.
 • Navrhnul, aby ČFVO vytvořila mimořádný fond „Nové Omladiny“ pro případ stávky či vydání mimořádné publikace.
 • Příspěvky na soud Karla Vohryzka v roce 1906.
 • V roce 1906 svolavatel konference anarchistických bezvěrců v Mostě. Účastník konference anarchistických bezvěrců v Záluží u Mostu dne 12. srpna 1906, na konferenci zahájil.
 • Účastník ustavující valné hromady Hornické federace 3. 11. 1907 v Českém domě v Duchcově. Na této valné hromadě zvolen obvodním důvěrníkem (místostarostou) Hornické federace.
 • Zakládající člen anarchosyndikalistické Zemské jednoty horníků, na ustanovující valné hromadě 21.února 1909 v Lomu zvolen přísedícím členem výboru.
 • Bydlel na adrese Záluží u Mostu č.p. 161. Příspěvek na společný vězeňský fond ČFVO a ČAF. V roce 1908 uspořádal finanční sbírku v Záluží na podporu stávkujících textilních dělníků ČFVO v Horním Litvínově.

Šedivý

Severočeský anarchista a hostinský z Hostomic nad Bílinou. Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908). Člen Všeodborového hutnického vzdělávacího spolku Mezinárodní jednota (1906), součást ČFVO. Spolek sídlil v jeho hostinci a odbývaly se zde schůze. Založen byl již v roce 1892.

Šedivý František

Severočeský anarchista ze Záluží u Mostu. Zakládající člen Nákupního družstva spotřebitelů mléka „Pokrok“ v Maltýru (Záluží), založeného v roce 1910. Na ustavující valné hromadě Nákupního družstva spotřebitelů mléka „Pokrok“ zvolen za člena představenstva, do funkce přísedícího člena výboru.

Šefl Alois

Severočeský anarchista a horník z Lomu. Účastník ustavující valné hromady Hornické federace 3. 11. 1907 v Českém domě v Duchcově. Na této valné hromadě zvolen revírním důvěrníkem Hornické federace. Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908). Na sjezdu ČFVO dne 14.července 1907 v Duchcově, v hotelu Union (Český dům) zvolen za okresního důvěrníka pro Lom. Později člen Zemské jednoty horníků. redaktor anarchistického týdeníku Hornické listy. Člen Sdružení československých horníků (1918 – 1930).

Šefl Emanuel

Severočeský anarchista a horník z Ervenic. Účastník ustavující valné hromady Hornické federace 3. 11. 1907 v Českém domě v Duchcově. Na této valné hromadě zvolen pokladníkem Hornické federace. Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908). Člen a v roce 1909 předseda Všeodbrového vzdělácího spolku Májoslav v Ervenicích.

Šefl Josef V.

Severočeský anarchista z Oseka a bratr Aloise Šefla. Knihovník v Oseku, ve veřejné knihovně založené anarchisty. Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908). Delegát na sjezdu ČFVO ve dnech 28-29.srpna 1906, na sjezdu zvolen účetním ČFVO. Příspěvky na soud Karla Vohryzka v roce 1906. Účastnil se zasedání ústředního stávkového výboru 6.září 1906 v Libkovicích v hostinci pana Pavla a člen místního stávkového výboru. Na zasedání zvolen do předsednictva jako místopředseda. V roce 1909 pracoval na dole Gisela. Dne 15.3.1909 propuštěn z práce, že jako delegát vystoupil před vedením s mzdovými požadavky. Kolegy následující den 16.3.1909 zvolen do Rady starších“. Poté 18.3.1909 vypukla na dole Gisela stávka horníků za mzdové požadavky a jako první požadavek kladeno jeho znovuzaměstnaní.

Šefl V. Josef

Severočeský anarchista a horník z Oseka. Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908). Člen a předseda Dělnického vzdělávacího spolku Rozkvět v Oseku. (1906), součást ČFVO. Účastnil se zasedání ústředního stávkového výboru 6.září 1906 v Libkovicích v hostinci pana Pavla a člen místního stávkového výboru.

Šefl František

Severočeský anarchista z Oseka. Uspořádal finanční sbírku na Hornické listy v hostinci pana Plechátého v Oseku roku 1907. Příslušník anarchistické mládeže. Účastník konference anarchistické mládeže 27.2.1910 v Kopistech, na které určen pro organizaci sbírky na vydání časopisu anarchistické mládeže Mladý Průkopník, obdržel k tomuto účelu sběrací listiny.

Šeflová

Severočeská anarchistka z Lomu. Na vzpomínkové akci na Ferrera dne 13.října 1910 recitovala básně. Členka Sdružená volných myslitelů Svornost v Lomu.

Šenfluk Josef – Hrdlovka u Duchova

 • Severočeský anarchista a horník z Hrdlovky – Nové Vsi u Duchcova.
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Člen Dělnické potravní jednoty v Hrdlovce (1898 – 1948)
 • na valné hromadě 28.ledna 1906 zvolen přísedícím členem představenstva družstva

Šerl Jan

Severočeský anarchista ze Třebušic (1906). Člen Odborného spolku hornicko hutnického v Třebušicích. Na valné hromadě spolku dne 8. července 1906 zvolen za knihovníka. Člen Volného sdružení českých horníků, poté Hornické federace při ČFVO. Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).

Šerl Vojtěch

Severočeský anarchista ze Třebušic (1906). Člen Odborného spolku hornicko hutnického v Třebušicích. Na valné hromadě spolku dne 8. července 1906 zvolen za účetního. Člen Volného sdružení českých horníků, poté Hornické federace při ČFVO. Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).

Šesták Václav

Severočeský anarchista a horník z Lomu. Pracoval na dole Jan v Lomu. V červnu roku 1909 utrpěl na dole pracovní úraz. Člen Zemské jednoty horníků. Člen Potravního družstva Volnost v Lomu, v roce 1910 podpora po dobu nemoci od družstva.

Šídlo Josef

Severočeský anarchista z Duchcova. Povoláním horník. Člen Odborného hornicko hutnického podpůrného spolku v Duchcově. Na valné hromadě spolku dne 18.listpadu 1906 zvolen za předsedu. V roce 1909 predsedou spolku. Člen Volného sdružení českých horníků. Delegát a svolavatel konference Volného sdružení českých horníků v Duchcově dne 29.července 1906. Konferenci místopředsedal. Bydlel na adrese Duchcov č.p.525.

Šíka

Severočeský anarchista z Růžodolu u Mostu. Distributor anarchistického týdeníku Hornické listy. Člen Zemské jednoty horníků (1909 -1915).

Šíl Jan

Východočeský anarchista z Pardubic. Povláním tkadlec. Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908). Podepsal protest proti vyhoštění S.K Neumana z Řečkovic v roce 1906.Předpokládáme člen České anarchistické federace – ČAF (1904 – 1914). Distribuoval anarchistické časopisy „Zádruha“ (1908 – 1914) – publikační orgán ČAF a „Mladý Průkopník“ (1912 – 1914).

Šilhánková Anna – Most

 • Severočeská anarchistka z Mostu
 • Členka anarchistického ženského spolku Všeobecný spolek dělnic Pokrok v Mostě (1901 – 1914).
 • zakládající členka

Šilhánková Marie – Most

 • Severočeská anarchistka z Mostu
 • Členka anarchistického ženského spolku Všeobecný spolek dělnic Pokrok v Mostě (1901 – 1914).
 • zakládající členka

Šíma – Liptice

 • Severočeský anarchista a horník z Liptic.
 • Předplatitel a později distributor anarchistického týdeníku Hornické listy.
 • Člen Zemské jednoty horníků (1910- 1915)

Šimandl Vojtěch

Západočeský anarchista ze Sokolova (Falknov nad Ohří). Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908). Člen Všeodborového spolku dělníků a dělnic Budoucnost, založeného 18. 3. 1906, spolek byl součástí ČFVO. Na valné konferenci Všeodborového spolku dělníků a dělnic Budoucnost dne 3.února 1907 zvolen přísedícím členem výboru.

Šimáně František

Český anarchista a horník žijící v USA v Edwardsville. Předplatitel časopisu Hornické listy. Poslal příspěvěk na propuštěné anarchistické horníky.

Šimek B.

Jihočeský anarchista z Českých Budějovic. V roce 1906 veřejně vystoupil z církve a oznámil to v časopise ČFVO „Nová Omladina“. Předpokládáme člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).

Šimek

Severovýchodčeský anarchista z Liberce (1885). Krejčovský pomocník. Patřil k první generaci anarchistů, kteří byli ovlvnění propagandou činem, především čáasopisy Johana Mosta „Freiheit“, americkým časopisem „Budoucnost“ vydávaným českými anarchisty v USA a „Pomstou“ vydávanou českými anarchisty v Anglii, tyto časopisy byly tajně pašovány a rozšiřovány mezi českým radikálním dělnictvem. Pro své anarchistické názory dán pod přísný policejní dohled, každý jeho pohyb byl bedlivě sledován rakouskou policií. Ve spojení s libereckým anarchistou Eduardem Hlužem, napojeným na tajnou anarchistickou tiskárnu v Hluboké 1885. V roce 1885 zatčen v Praze společně Eduardem Hlužem, Josefem Madlem a Františkem Dědkem.

Šimek Jan – Litice u Plzně

 • Západočeský anarchista a horník z Litic u Plzně.
 • Příslušník anarchistické mládeže.
 • Účastník konference anarchistické mládeže 27.2.1910 v Kopistech, na které určen pro organizaci sbírky na vydání časopisu anarchistické mládeže Mladý Průkopník, obdržel k tomuto účelu sběrací listiny.

Šimek František

Severočeský anarchista a horník. V roce 1910 za prací do Francie, pracoval společně s dalšími českými anarchisty u Kamennouhlené společnosti Vicoigne and Noveux – Pas des Calais, kde vedli mzdové boje a stávku.

Šimícová Rozálie – Most

 • Severočeská anarchistka z Mostu
 • Členka anarchistického ženského spolku Všeobecný spolek dělnic Pokrok v Mostě (1901 – 1914).
 • zakládající členka
 • dne 12.5.1907 vyloučena ze spolku, že na 1.máje pracovala!

Šimík

 • Předplatitel časopisů „Zádruha“ (1908 – 1914) – orgán ČAF a „Mladý Průkopník“ (1912 – 1914).

Šimůnek Jan

Česko – americký anarchista z Edwardsville v USA. Člen Vzdělávacího spolku Edwardsville roku 1910.

Šimůnek Antonín

Severočeský anarchista z Libkovic. Člen České anarchistické federace – ČAF (1904 – 1914), člen odbočky ČAF Libkovice a člen bezvěrecké skupiny ČAF. Člen Federace bezvěrců při České anarchistické federaci (1912 – 1914). Přihláška pro anarchisty – bezvěrce byla zveřejněna v časopise „Zádruha“ v čísle 18 z listopadu roku 1912. Jeho výstup z církve a přihlášení se do seznamu anarchistických bezvěrců bylo oznámeno v časopise Zádruha – publikační orgán ČAF. Distribuoval anarchistické časopisy „Zádruha“ (1908 – 1914) – publikační orgán ČAF a „Mladý Průkopník“ (1912 – 1914). Distribuce Lidové přírodovědecké knihovny při ČAF.

Šimůnková Františka

Severovýchodočeská anarchistka z Liberecka. Účastnice hnutí neodvislých socialistů, jak se zpočátku první generace anarchistů označovala. Členka Všeobecně vzdělávacího spolku Omladina pro Liberec a okolí (1892 – 1894). Povoláním tovární dělnice. Vyšetřována v procesu proti anarchistům ze spolku Omladina.

Šimurda Jindřich

Moravskoslezský anarchista. Vydavatel a redaktor časopisu „Volnost“ v Moravské Ostravě (1897 – 1898).Bydlel na adrese Kostelní ulice č. p. 14, Moravská Ostrava.

Šindelář Alois

Severočeský anarchista. Na valné hromadě Dělnického potravního družstva Volnost dne 21.11.1907 zvolen do dozorčí rady.

Šindler Vojtěch

Severočeský anarchista a horník z Třebušic. V roce 1907 vystoupil z katolické církve a stal se bezvěrcem, co oznámil na stránkách Hornických listů. Člen Hornicé federace při ČFVO. Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908). Zakládajíci člen anarchosyndikalistické Zemské jednoty horníků, na ustanovující valné hromadě 21.února 1909 v Lomu zvolen náhradníkem ve výboru. Na velkém táboře anarchistických horníků v Mostě dne 22.7.1906 na něj proběhla mezi manifestujícími solidární peněžní sbírka, aby ho podpořili po dobu jeho nemoci.

Šinkner Josef -Dolní Litvínov

 • Severočeský anarchista z Dolního Litvínova.
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Po dobu nemoci dostal finanční podporu od ČFVO.

Šinták Josef – Argentína

 • Český anarchista žijící v Argentíně.
 • Psal dopisy do časopisu „Zádruha“ (1908 – 1914) – orgán ČAF.

Šíp Alois – Dvůr Králové n. Labem

 • Východočeský anarchista a textilní dělník z Dvora Králové nad Labem.
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Člen Dělnické textilní jednoty – ZDJ (1910 – 1914).
 • Člen akčního výboru textilních dělníků během stávky v roce 1911 za anarchisty.
 • Příspěvek na společný vězeňský fond ČFVO a ČAF.
 • Člen Volné skupiny anarchistů bezvěrců ve Dvořě Králové nad Labem.
 • Předplatitel anarchistického týdeníku Hornické listy.
 • organizoval v místě peněžní sbírky na Agitační fond

Šíp Jan – Záluží u Mostu

 • Severočeský anarchista ze Záluží u Mostu.
 • Zakládající člen Nákupního družstva spotřebitelů mléka „Pokrok“ v Maltýru (Záluží), založeného v roce 1910.
 • Na ustavující valné hromadě Nákupního družstva spotřebitelů mléka „Pokrok“ zvolen za člena představenstva, do funkce kontrolora.

Šípek Jan – Litice u Plzně

 • Západočeský anarchista z Litic na Plzeňsku.
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Člen a jednatel Všeodborového spolku Volný duch obojího pohlaví v Liticích, součást ČFVO.

Šípková Amálie – Most

 • Severočeská anarchistka z Mostu
 • Členka anarchistického ženského spolku Všeobecný spolek dělnic Pokrok v Mostě (1901 – 1914).
 • přijata 1.12.1901

Široký František – Ledvice

 • Severočeský anarchista a horník z Ledvic.
 • V roce 1909 finančně podpořil kamaráda Václava Štrobla.
 • Člen Spolku Osvěta.

Šířek Gustav

Severovýchodočeský anarchista z Liberce. Redaktor časopisu „Proletář“ (1910) v Liberci. V roce 1909 vyšetřován za překročení tiskového zákona v souvislosti s vydáváním Proletáře. Pro to samé také v roce 1910. Hlavní řečník na anarchistickém 1.máji 1910 ve Smečně a Motyčíně.

ŠÍREK Václav – Jablonec nad Nisou

 • aktivní od 90.let 19. století v anarchistickém hnutí v místních dělnických spolcích
 • člen spolku „Volnost“ v Jablonci nad Nisou
 • v roce 1897 příspěvky na anarchistický časopis „Proletář“

Šírek Josef

Severočeský anarchista z Ervenic. Člen Federace bezvěrců při České anarchistické federaci (1912 – 1914). Přihláška pro anarchisty – bezvěrce byla zveřejněna v časopise „Zádruha“ v čísle 18 z listopadu roku 1912. Jeho výstup z církve a přihlášení se do seznamu anarchistických bezvěrců bylo oznámeno v časopise Zádruha – publikační orgán ČAF.

Šírková Růžena

Severočeská anarchistka z Ervenic. Členka Federace bezvěrců při České anarchistické federaci (1912 – 1914). Přihláška pro anarchisty – bezvěrce byla zveřejněna v časopise „Zádruha“ v čísle 18 z listopadu roku 1912. Její výstup z církve a přihlášení se do seznamu anarchistických bezvěrců bylo oznámeno v časopise Zádruha – publikační orgán ČAF.

Šístek Bohumír (? – 1913)

Severočeský anarchista a obuvník z Háje u Duchcova. Předpokládáme člen České anarchistické federace (ČAF). Poslední dva roky trpěl na souchotě. Zemřel 3. 7. 1913, bezvěrecký pohřeb 6.7. 1913.

Šístek

Český anarchista a žijící v USA z Clevelandu. Příspěvky na vězeňský fond ČAF.

Škoda Jan

Severočeský anarchista a horník. V roce 1910 jeden z 83 horníků, kteří prostřednictvím Zemské jednoty horníků vedli hromadnou žalobu proti bratrské pokladně v Mostě ve věci přeplatků. Člen Zemské jednoty horníků (1909 – 1915).

Škop

Předpokládáme člen České anarchistické federace – ČAF (1904 – 1914). Distributor časopisů „Zádruha“ (1908 – 1914) – orgán ČAF a „Mladý Průkopník“ (1912 – 1914).

Škopek

Severočeský anarchista a horník z Háje u Duchcova. Člen Severočeské hornické federace, po jejím zákazu Člen Volného sdružení českých horníků. Distributor anarchistického týdeníku Hornické listy.

Škrába Václav

Předpokládáme člen České anarchistické federace – ČAF (1904 – 1914). Distributor časopisů „Zádruha“ (1908 – 1914) – orgán ČAF a „Mladý Průkopník“ (1912 – 1914). Příspěvek na náhrobek anarchisty Josefa Marka.

Škrabálek Josef

Východočeský anarchista a textilní dělník z Tříče. V roce 1907 oponent na veřejné schůzi „U Zuzánků“ v Buřanech proti křestánskému sociálovi, pak v Horní Dušnici. Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908). Svolavatel schůzí ČFVO v Jablonci nad Jizerou a okolí. Vězněn za aktivity ČFVO.

Škrdland

Středočeský anarchista ze Smečna u Kladna. Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908). Příspěvky na soud Karla Vohryzka v roce 1906.

Šlajs

Anarchista z Weigelsdorfu. Člen České anarchistické federace – ČAF (1904 – 1914). Distributor časopisu „Zádruha“ (1908 – 1914) – orgán ČAF.

Šlanc Václav

Český anarchista žijící v USA. Pocházel ze severních Čech. Patřil k první generaci anarchistů. Aktivní již v 80. letech 19. století. Člen tajné pětiprsté organizace v Košťanech. Po perzekuční éře 1882 – 1887 emigroval do USA.

Šlanc M. (?-1908)

Český anarchista žijící v USA. Pocházel ze severních Čech. Patřil k první generaci anarchistů. Aktivní již v 80. letech 19. století. Člen tajné pětiprsté organizace v Košťanech. Po perzekuční éře 1882 – 1887 emigroval do USA.

Šlégr František

Severočeský anarchista z Růžodolu u Mostu. Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908). Zakládající člen skupiny ČFVO Most dne 29. července 1906. Člen Hornické federace, poté Zemské jednoty horníků (1909 -1914). Delegát horníků na Sjezdu rakouského hornictva 15 – 16. října 1908 v Brániku u Prahy, kam byl po zákazu přesunut z Kladna. Sjezd svolali anarchisté tzv federovaní horníci z Hornické federace.

Šlégr Václav

Severočeský anarchista z Mostecka, pobýval v Chudeříne kolem roku 1906 a pak v Růžodole. Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908). Distributor časopisů ČFVO „Omladina“, „Nová Omladina“ a „Komuna“. Bydlel na adrese Růžodol č.p. 68 u Mostu. Člen Hornické federace, poté Zemské jednoty horníků (1909 -1914). Pro odborářské aktivity propuštěn z práce. Dostal finanční podporu, peníze zasílány o od anarchistů z Ameriky.

Šlehofer Josef

Pražský anarchista. Příslušník první generace a účastník hnutí neodvislých socialistů, jak se zpočátku první generace anarchistů označovala. Vydavatel a redaktor časopisu „Nový věk Svobody“ (1892 – 1895) v Praze.

Šlejchertová – Most

 • Severočeská anarchistka z Mostu
 • Členka anarchistického ženského spolku Všeobecný spolek dělnic Pokrok v Mostě (1901 – 1914).
 • přijata 1910

ŠLEIS Karel – Růžodol u Liberce

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • distributor anarchistického časopisu „Proletář“ (1896 -1897)

Šlelzbart

Severočeský anarchista z Bohosudova u Krupky. Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908). Příspěvky na soud Karla Vohryzka v roce 1906.

Šletr Josef (1854 – 1906)

Severočeský anarchista a horník z Lomu. Narodil se v roce 1854 na Kladensku po smrti svého otce, v útlém věku ztatil také matku. Od 11 let pracoval na šachtě. K anarchistickému hnutí se přidal na Kladensku a byl v něm činný asi desetiletí, poté se odstěhoval do severních Čech. Jeho manželkou se stala Marie Šletrová. Posledních deset let života prožil v Lomu. Spoluzakladatel prvního odborného spolku v Lomu. Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908). V pokročilém věku společně se svojí chotí vystoupil z katolické církve a stali se bezvěrci. Zemřel 7. července 1906 v Lomu na mrtvici v 52 letech. Pohřeb byl 9. června 1906 v Lomu a stal velkolepou manifestací anarchistických bezvěrců z Lomu a okolí. Starého kamárada doprovodilo asi 2000 anarchistů na jeho bezvěrecký pohřeb.

Šletrová Marie

Severočeská anarchistka z Lomu. Manželka anarchisty Josefa Šletra. Společně s manželem vystoupila z církve a stala se bezvěrkyní.

Šmakal – Vídeň

 • Český anarchista žijící ve Vídni.
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Příspěvek na společný vězeňský fond ČFVO a ČAF.

Šmauzová Růžena – Most

 • Severočeská anarchistka z Mostu
 • Členka anarchistického ženského spolku Všeobecný spolek dělnic Pokrok v Mostě (1901 – 1914).
 • přijata 9.9. 1906

Šmejkal Josef – Ervenice

 • Severočeský anarchista z Ervenic.
 • Člen Dělnického všeodborového vzdělávacího spolku Májoslav v Ervenicích.
 • V roce 1909 dostal od spolku finanční pomoc.

Šmíd Jan – Libkovice

 • Severočeský anarchista a horník z Libkovic.
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Důvěrník ČFVO Libkovice.
 • Člen Hornické federace (1907 -1908) a místní důvěrník.
 • Bydlel na adrese Libkovice č.p. 98.
 • Účastnil se zasedání ústředního stávkového výboru 6.září 1906 v Libkovicích v hostinci pana Pavla a člen místního stávkového výboru.
 • V roce 1910 věnoval peníze na náhrobní kámen Tomeši Kašemu.

Šmíd Karel – Mariánské Račice

 • Severočeský anarchista a horník z Mariánských Račic u Libkovic.
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Příspěvky na soud Karla Vohryzka v roce 1906.
 • Člen Severočeské hornické federace (1903 -1907)
 • Člen Volného sdružení českých horníků (1907)
 • Člen Hornické federace (1907 – 1908)
 • Distributor anarchistického týdeníku Hornické listy.

Šmíd Vojtěch – Lom/ OSek

 • Severočeský anarchista a horník z Lomu, po první světové válce žijící v Oseku u Duchcova.
 • V roce 1908 pracoval na dole Jan v Lomu.
 • V roce 1908 odsouzen na 24 hodin vězení za veřejnou schůzi horníků svolanou anarchisty dne 29.3. 1908 ve věci tržení mezd na dole Jan.
 • Člen Hornické federace při ČFVO (1907 -1908)
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Člen České anarchistické federace – ČAF (1904 – 1914).
 • Distributor časopisu „Zádruha“ (1908 – 1914) – orgán ČAF a „Mladý Průkopník“ (1912 – 1914).
 • Člen místní odbočky ČAF Bruch (Lom) a člen družstevní komise ČAF.
 • Člen Federace českých anarchistů komunistů – FČAK (1914 – 1919).
 • Přednášky „O družstevnictví“.
 • Člen anarchistického Svazu socialistických bezvěrců (1918 – 1926), člen a od roku 1923 jednatel odbočky v Oseku.

Šmíd – Náchod

 • Východočeský anarchista z Náchoda.
 • Předpokládáme člen České anarchistické federace – ČAF (1904 – 1914).
 • Distributor časopisu „Zádruha“ (1908 – 1914) – orgán ČAF a „Mladý Průkopník“ (1912 – 1914).

Šmíd – Praha

 • Pražský anarchista.
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Příspěvek na společný vězeňský fond ČFVO a ČAF.

Šmídlová Marie – Most

 • Severočeská anarchistka z Mostecka.
 • Členka anarchistického ženského spolku Všeobecný spolek dělnic Pokrok v Mostě (1901 – 1914).
 • Přijata 4.6.1905

Šmídlová Růžena – Most

 • Severočeská anarchistka z Mostecka.
 • Členka anarchistického ženského spolku Všeobecný spolek dělnic Pokrok v Mostě (1901 – 1914).
 • přijata 2.1.1910

Šnábl Ferdinand – Duchcov

 • Severočeský anarchista z Duchcova a hostinský.
 • Měl hostinec „U Voglů“ – sídlil zde Spolek „Omladina“.
 • Později provozoval Dreherovu restaurace u jezera Barbora, kde sídlili všechny anarchistické spolky, které se sem přesídlili z Austrie, scházela se zde i místní odbočka Česke anarchistické federace – ČAF (1904 – 1914).

Šnajder V. – USA

 • Český anarchista žijící v USA v Clevelandu. V roce 1910 v Edwardsville v USA.
 • Člen Vzdělávacího spolku Edwardsville roku 1910.
 • Americký sympatizant České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Příspěvky na zesnulého člena ČFVO Františka Linharta.

Šnajdrová Marie – Hořany

 • Severočeská anarchistka z Hořan.
 • Manžel pracoval na dole Julius V.
 • Obdržela příspěvěk od osazenstva dolu.

Šnobl Augustýn – Záluží u Mostu

 • Severočeský anarchista ze Záluží u Mostu.
 • Člen České anarchistické federace – ČAF (1904 – 1914)
 • Člen Federace českých anarchistů komunistů – FČAK (1914 – 1919).
 • Distributor časopisů „Mladý Průkopník“ (1912–1914) a „Zádruha“ „Zádruha“ (1908 – 1914) – orgán ČAF.
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Řečník na 1. máji 1906 v Duchcově.
 • V roce 1909 svolával schůze anarchistických bezvěrců, jako tu 30.5.1909 v Záluží.
 • Byl určen jako kontaktní osoba pro anarchistické bezvěrce.

Šolc Emanuel

 • Středočeský anarchista z Kladenska.
 • Předplatitel anarchistického týdeníku Hornické listy.

Šorfa Josef – Hrádek u Liberce

 • Severovýchodočeský anarchista z Hrádku u Liberce.
 • Povoláním tovární dělník.
 • Účastník hnutí neodvislých socialistů, jak se zpočátku první generace anarchistů označovala. Delegát na anarchistické konferenci v Praze ve dnech 29 – 30. května 1898.

Šorm

 • Středočeský anarchista a horník z Kladenska.
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Účastník konference ČFVO 22. 4. 1906 v Motyčíně.

Šopr M. – Most

 • Severočeský anarchista a horník z Mostu.
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Člen Hornické federace (1907 -1908)
 • Účastnil se zasedání ústředního stávkového výboru 6.září 1906 v Libkovicích v hostinci pana Pavla a člen místního stávkového výboru.

Šoun V. – Motyčín

 • Středodočeský anarchista a horník z Motyčína.
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Delegát na sjezdu ČFVO 24.12.1908, na kterém byl zvolen pokladníkem celé odborové federace.

Šoun František – Motyčín

 • Středodočeský anarchista a horník z Motyčína.
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • V roce 1910 zvolen důvěrníkem anarchistů na Kladně.
 • Zakládající člen Novokooperačního dělnického spotřebního a výrobního družstva „Sdružená síla“ v Motyčíně
 • na ustanovující valné hromadě dne 17.7.1910 určen členem ustanovující komise družstva.

Šourek František – Duchcov

 • Severočeský anarchista a horník z Duchcova.
 • Člen Odborného hornicko hutnického podpůrného spolku v Duchcově.
 • Na valné hromadě spolku dne 18.listopadu 1906 zvolen za místopokladníka.
 • Člen Volného sdružení českých horníků.
 • Bydlel na adrese Duchcov č.p. 350.

Šourek Josef – Machendorf/ Liberec

 • Severovýchodočeský anarchista z Machendorfu u Liberce.
 • Člen a jednatel Všeodborového vzdělávacího a kooperativního spolku Volnost v Machendorfu.
 • Předplatitel časopisu „Zádruha“ (1908 – 1914) – orgán ČAF.

Šourková – Most

 • Severočeská anarchistka z Mostecka.
 • Členka anarchistického ženského spolku Všeobecný spolek dělnic Pokrok v Mostě (1901 – 1914).
 • zakládající členka

Šoustek – Břežánky

 • Severočeský anarchista a horník z Břežánek.
 • Člen Severočeské hornické federace (1903 -1907)
 • Člen Volného sdružení českých horníků (1907)
 • Distributor anarchistického týdeníku Hornické listy.

Špaček Václav – Motyčín

 • Středočeský anarchista z Motyčína u Kladna.
 • Člen Federace bezvěrců při České anarchistické federaci (1912 – 1914). Přihláška pro anarchisty – bezvěrce byla zveřejněna v časopise „Zádruha“ v čísle 18 z listopadu roku 1912. Jeho výstup z církve a přihlášení se do seznamu anarchistických bezvěrců bylo oznámeno v časopise Zádruha – publikační orgán ČAF.

Špaček Jan – Liberec

 • Severovýchodočeský anarchista z Liberce.
 • Příslušník první generace a účastník hnutí neodvislých socialistů, jak se zpočátku první generace anarchistů označovala.
 • Zakládající člen Všeobecně vzdělávacího spolku Omladina pro Liberec a okolí (1892).

Špačková Anna – Most

 • Severočeská anarchistka z Mostecka.
 • Členka anarchistického ženského spolku Všeobecný spolek dělnic Pokrok v Mostě (1901 – 1914).
 • přijata 5.12.1908

ŠPÁLA Josef – Jablonec nad Nisou

 • aktivní od 90.let 19. století v anarchistickém hnutí v místních dělnických spolcích
 • člen spolku „Volnost“ v Jablonci nad Nisou
 • v roce 1897 příspěvky na anarchistický časopis „Proletář“

Špic Josef

 • Předplatitel anarchistického týdeníku Hornické listy.

Špiclová Marie – Most

 • Severočeská anarchistka z Mostecka.
 • Členka anarchistického ženského spolku Všeobecný spolek dělnic Pokrok v Mostě (1901 – 1914).
 • zakládající členka

Špidra Václav – Bukva

 • Západočeský anarchista z Bukvy ze Sokolova (Falknov nad Ohří).
 • Člen Všeodborového spolku dělníků a dělnic Budoucnost v Bukvě, založeného 18. 3. 1906, spolek byl součástí ČFVO.
 • Na valné konferenci Všeodborového spolku dělníků a dělnic Budoucnost dne 3.února 1907 zvolen místopředsedou.

Špingl Čeněk – Hrdlovka u Duchcova

 • Severočeský anarchista z Nové Vsi – Hrdlovky u Duchcova
 • povoláním horník
 • Člen Dělnické potravní jednoty – Hrdlovka (1898 – 1948)
 • na valné hromadě 12.srpna 1900 zvolen přísedícím členem představenstva družstva

Špinka František – Sokolov

 • Západočeský anarchista ze Sokolova (Falknov nad Ohří).
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Člen a knihovník Dělnického spolku Budoucnost, založeného 18. 3. 1906, spolek byl součástí ČFVO.
 • Na valné konferenci Všeodborového spolku dělníků a dělnic Budoucnost dne 3.února 1907 zvolen přísedícím členem výboru.

Špitalský František – Nestomice/Lom

 • Severočeský anarchista a horník z Nestomic a Lomu.
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Distributor časopisů ČFVO „Omladina“, „Nová Omladina“ a „Komuna“.
 • Trestně stíhán za distribuci časopisu ČFVO „Nová Omladina“.
 • Dne 24. července 1906 osvobozen krajským soudem v Mostě z obvinění nedovolené distribuce „Nové Omladiny“.
 • Sbírka na stávkující anarchistické horníky v roce 1906 do Lomu. Člen Spolku volných myslitelů „Svornost“ v Lomu, v roce 1908 jednatel.
 • Člen anarchistického spolku Mladá síla v Lomu v roce 1908. Divadelní ochotník divadelního kroužku Mladá síla.
 • Příspěvek na horníky propuštěné kvůli solidární stávce na dole Jan v Lomu.
 • Člen Zemské jednoty horníků (1909 – 1915).
 • Distributor anarchistických brožur vydaných Zemskou jednotou horníků.
 • Distributor anarchistického týdeníku Hornické listy (1905 – 1939).

Šponar

 • Předpokládáme člen České anarchistické federace – ČAF (1904 – 1914).
 • Distributor anarchistického časopisu „Zádruha“ (1908 – 1914) – publikační orgán ČAF.

Šrajbrová Marie – Most

 • Severočeská anarchistka z Mostecka.
 • Členka anarchistického ženského spolku Všeobecný spolek dělnic Pokrok v Mostě (1901 – 1914)
 • zakládající členka

Šrajer – Hostomice n. Bílinou

 • Severočeský anarchista a horník z Hostomic nad Bílinou.
 • Člen Odborného hornicko hutnického spolku Mezinárodní jednota.
 • Člen Zemské jednoty horníků (1909 – 1915).

Šrámek Josef – Most

 • Severočeský anarchista a horník z Mostu.
 • Člen Spolku horníků a hutníků v Mostě.
 • V roce 1907 zvolen za člena výboru Spolku horníků a hutníků v Mostě.

Šrámek J. – Souš

 • Severočeský anarchista a pekař ze Souše.
 • Člen České anarchistické federace – ČAF (1904 – 1914)
 • Člen Federace českých anarchistů komunistů – FČAK (1914 – 1919).
 • Distributor časopisů „Mladý Průkopník“ (1912–1914) a „Zádruha“ „Zádruha“ (1908 – 1914) – orgán ČAF.
 • Distributor Lidové přírodovědecké knihovny při ČAF.
 • Zastřelen vojenským soudem za 1.světové války.

Šredl Jan – Louka u Litvínova

 • Severočeský anarchista a horník z Louky u Litvínova.
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Člen a jednatel Odborného spolku horníků a hutniků v Louce, součást ČFVO.

Šretr František (1856 – ?)- Kamenné Žehrovice

 • Středočeský anarchista a horník z Kamenných Žehrovic. Příslušník první generace a účastník hnutí neodvislých socialistů, jak se zpočátku první generace anarchistů označovala.
 • Zatčen a souzen v procesu s anarchisty v roce 1895 tzv. „Vosí hnízda“.
 • člen a předseda Dělnického vzdělávacího spolku „Jungmann“ v Kamenných Žehrovicích (1894-1895)
 • zajistil místnost na 8-9. září 1894 pro žěhrovickou schůzi anarchistů

Šulc Václav (?-1908) – Louka u Litvínova

 • Severočeský anarchista a horník z Louky u Litvínova.
 • Pracoval na dole Pluto.
 • Člen Volného sdružení českých horníků (1906-1907)
 • Člen Hornické federace při ČFVO (1907-1908)
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Člen a jednatel Odborného spolku horníků a hutniků v Louce, součást ČFVO.
 • Měl na starost korespondenci místní skupiny Hornické federace v Louce, v roce 1908 jednatel místní organizace.
 • Zemřel v polovině července roku 1908.
 • Měl velkolepý bezvěrecký pohřeb v Louce za účasti asi 1000 anarchistů z okolí, kteří se s ním přišli rozloučit.
 • Bydlel na adrese Louka č.p. 48.

Štambora Karel – Trnovany/Teplice

 • Severočeský anarchista z Trnovan u Teplic.
 • Povoláním dělník na stavbách.
 • Předák stavebníků s anarchistickým smýšlením.
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Počátkem srpna 1907 inicioval založení místní organizace Federace stavebníků při ČFVO v Trnovanech.
 • První schůzku svolal 11.srpna 1907. probíhali další, jen v září – říjnu 1907 proběhlo několik důvěrných schůzi stavebního dělnictva.

Štanc Václav – Horní Jiřetín/ Dolní Jiřetín

 • Severočeský anarchista a horník z Horního Jiřetína, v roce 1910 v Dolním Jiřetíně.
 • Člen Zemské jednoty horníků (1909 – 1915).
 • Distributor anarchistických brožur vydaných Zemskou jednotou horníků.
 • Distributor anarchistického týdeníku Hornické listy (1905 – 1939).
 • V roce 1910 pracoval na dole Quido, onemocněl a obdržel finanční podporu od kolegů.

Šťastný Alois – Rád u Sokolova

 • Západočeský anarchista z Rádu u Habartova na Sokolovsku
 • V roce 1907 vystoupil z katolické církve a stal se bezvěrcem, oznámil to na stránkách anarchistického listu „Komuna“
 • Člen České federace všech odborů (1904 – 1908)
 • manželka Marie Štastná
 • otec tří dítek

Šťastný Marie – Rád u Sokolova

 • Západočeská anarchistka z Rádu u Habartova na Sokolovsku
 • V roce 1907 vystoupila z katolické církve a stal se bezvěrkyní, oznámila to na stránkách anarchistického listu „Komuna“
 • manžel Alois Štastný
 • matka tří dítek

Štefl – Bukva

 • Západočeský anarchista a horník z Bukvy (Katzengiebel) na Sokolovsku.
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Distributor časopisů ČFVO „Omladina“, „Nová Omladina“ a „Komuna“.
 • V roce 1910 za prací do Francie, pracoval společně s dalšími českými anarchisty u Kamenouhlené společnosti Vicoigne and Noveux – Pas des Calais, kde vedli mzdové boje a stávku.

Šteinerová Anna – Most

 • Severočeská anarchistka z Mostecka.
 • Členka anarchistického ženského spolku Všeobecný spolek dělnic Pokrok v Mostě (1901 – 1914).
 • přijata 1.5.1910

Štěpán František – Zabrušany

 • Severočeský anarchista ze Zabrušan u Duchcova.
 • Člen Federace bezvěrců při České anarchistické federaci (1912 – 1914). Přihláška pro anarchisty – bezvěrce byla zveřejněna v časopise „Zádruha“ v čísle 18 z listopadu roku 1912. Jeho výstup z církve a přihlášení se do seznamu anarchistických bezvěrců bylo oznámeno v časopise Zádruha – publikační orgán ČAF.

Štěpán František – Hostomice n. Bílinou

 • Severočeský anarchista z Hostomic nad Bílinou.
 • Člen Federace bezvěrců při České anarchistické federaci (1912 – 1914). Přihláška pro anarchisty – bezvěrce byla zveřejněna v časopise „Zádruha“ v čísle 18 z listopadu roku 1912. Jeho výstup z církve a přihlášení se do seznamu anarchistických bezvěrců bylo oznámeno v časopise Zádruha – publikační orgán ČAF.

Štěpánek – Kladno

 • Středočeský anarchista z Kladna.
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).

Štěpánek František – Sokolov

 • Západočeský anarchista ze Sokolova (Falknov nad Ohří).
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Člen Všeodborového spolku dělníků a dělnic Budoucnost, založeného 18. 3. 1906, spolek byl součástí ČFVO.
 • Na valné konferenci Všeodborového spolku dělníků a dělnic Budoucnost dne 3.února 1907 zvolen ve výboru jako náhradník.

Štěpánek Karel – Kopisty

 • Severočeský anarchista z Kopist.
 • Člen Federace bezvěrců při České anarchistické federaci (1912 – 1914). Přihláška pro anarchisty – bezvěrce byla zveřejněna v časopise „Zádruha“ v čísle 18 z listopadu roku 1912. Jeho výstup z církve a přihlášení se do seznamu anarchistických bezvěrců bylo oznámeno v časopise Zádruha – publikační orgán ČAF.

Štěpánková Barbora – Kopisty

 • Severočeská anarchistka z Kopist.
 • Členka Federace bezvěrců při České anarchistické federaci (1912 – 1914). Přihláška pro anarchisty – bezvěrce byla zveřejněna v časopise „Zádruha“ v čísle 18 z listopadu roku 1912. Její výstup z církve a přihlášení se do seznamu anarchistických bezvěrců bylo oznámeno v časopise Zádruha – publikační orgán ČAF.

Štěpanovský Karel – Liberec

 • Východočeský anarchista z Liberce.
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Sbírka na stávkující anarchistické horníky v roce 1906 do Lomu.

ŠTĚPÁNSKÝ Karel – Police nad Metují

 • aktivní od 90.let 19. století v anarchistickém hnutí v místních dělnických spolcích
 • člen Občanského vzdělávacího spolku „Proletář“ v Polici nad Metují
 • v roce 1897 jednatel spolku

Štěrba – Praha

 • Pražský anarchista.

Štíbr Josef – USA

 • Český anarchista žijící v USA v Clevelandu.
 • Americký sympatizant České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Příspěvky na zesnulého člena ČFVO Františka Linharta.

Štika V. – Most

 • Severočeský anarchista a horník z Mostu.
 • V roce 1906 pracoval na dole Nelson u Oseka.
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Příspěvek na anarchistu Josefa Kasíka na soud s bratrskou pokladnou a brušskou těžařskou společností.

Štiková Františka – Most

 • Severočeská anarchistka z Mostu.
 • Členka anarchistického ženského spolku Všeobecný spolek dělnic Pokrok v Mostě (1901 – 1914).
 • přijata 5.1.1902

Štímák Anton – USA

 • Český anarchista žijící v USA z Chicaga.
 • Zatčen při riotech v květnu 1886 v Chicagu, přímý český účastník při vzniku prvomájové tradice.
 • Člen české sekce Mezinárodní dělnické jednoty – International workingmen asociation (IWA) – tzv černá internacionála.

Štonc Václav – Dolní Jiřetín

 • Severočeský anarchista z Dolního Jiřetína.

Štorek Jan – Bílina

 • Severočeský anarchista a horník z Bíliny.
 • Pracoval na dole Emeran u Bíliny.
 • Řečník na anarchistickém 1.májí 1908 v Bílině.
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Člen Hornické federace a poté Zemské jednoty horníků. Organizoval sbírku na stávkující na dole Hermína v roce 1907.

Štrobl Václav – Ledvice

 • Severočeský anarchista a horník z Ledvic.
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Člen místní organizace ČFVO v Ledvicích.
 • Člen Volného sdružení českých horníků (1906-1907)
 • Člen Hornické federace při ČFVO (1907 -1908)
 • Řečník na 1. máji 1906 v Duchcově.
 • Řečník na několikatisícové veřejné schůzi horníků během stávky 1906.
 • Účastnil se zasedání ústředního stávkového výboru 6.září 1906 v Libkovicích v hostinci pana Pavla a člen místního stávkového výboru.
 • Člen Vzdělávacího spolku Osvěta v Ledvicích.
 • V roce 1906 se těžce poranil při odkrývce, utrpěl těžké poranění nohou, obě nohy měl zlomeny a jednu nadvakrát. De nemocnice odvezen na hnojníků, co bylo pranýřováno na stránkách Hornických listů. Po dobu jeho nemoci na něj probíhala finanční sbírka.
 • V roce 1909 dostal finanční podporu od spolku Osvěta.
 • V roce 1907 na probíhala na jeho podporu rozsáhlá finanční sbírka mezi anarchistickými horníky a spolky, proto že byl jako delegát propuštěn z práce.
 • Řečník na veřejné schůzi teplických anarchistů v Trnovanech v hostinci „U belgického dvora“ dne 16.června 1906, několikatisícový se konal ve stejný den v Mostě proti bratrské pokladně.
 • V roce 1910 si otevřel obchod se smíšeným zbožím v Nové ulici, dříve tam bylo sokolské cvičiště v Duchcově.

Štrobl S. – Ledvice

 • Severočeský anarchista a horník z Ledvic.
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Člen místní organizace ČFVO v Ledvicích, zřejmě důvěrník či jednatel místní organizace.
 • Člen Volného sdružení českých horníků (1906-1907)
 • Člen Hornické federace při ČFVO (1907 -1908)
 • Člen Vzdělávacího spolku Osvěta v Ledvicích.

Štursa – Praha

 • Pražský anarchista a učitel, bratr známého sochaře.
 • Ochotník v anarchistickém amatérském divadle (např hra Fráni Šrámka).
 • Účastník spontánní demonstrace anarchistů v roce 1905 – zatčen byl u ní Jaroslav Hašek (posléze pak i Michael Kácha).
 • Navštěvoval anarchistický hostinec „ U skalního vrabce“ v Praze.

Šubert Tomáš (? – 1910)

 • Severočeský anarchista.

Šulc Václav (1880 – 1908) – Louka u Litvínova

 • Severočeský anarchista a horník z Louky u Litvínova.
 • Manželka Marie Šulcová.
 • Otec jednoho dítka, druhé se narodilo po jeho smrti.
 • Pracoval na dole Pluto u Louky.
 • Uspořádal finanční sbírku na stávkující textiláky ČFVO v Horním Litvínově roku 1908.
 • Člen Hornické federace při ČFVO (1907-1908)
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • V místní skupině Hornické federace v Louce byl důvěrníkem.
 • Distributor anarchistického týdeníku Hornické listy.
 • Zemřel ve věku 28.let v roce 1908 na dole Pluto zasypán uhlím, vinou nedostatečných bezpečnostních opatření závodu.
 • Jeho bezvěreckého pohřbu se účastnilo několik stovek anarchistů z okolí. Nad hrobem promlouvala anarchistka A. Kašpárková z Růžodolu.
 • Zařídil bezvěrecký pohřeb anarchisty Humla.
 • V roce 1907 vystoupil z katolické církve a stal se bezvěrcem, oznámil to na stránkách anarchistického listu „Komuna“

Šulce Josef – Liberec

 • Severovýchodočeský anarchista z Liberce.
 • Příslušník první generace a účastník hnutí neodvislých socialistů, jak se zpočátku první generace anarchistů označovala.
 • Člen Pěveckého vzdělávací spolku Kruh v Liberci.
 • Delegát na I. Sjezdu rakouského dělnického svazu.
 • Účastník anarchistické konference 1.3.1908 v Mostu.

Šulc František – Hořice

 • Východočeský anarchista z Hořic.
 • Člen Federace bezvěrců při České anarchistické federaci (1912 – 1914).
 • Přihláška pro anarchisty – bezvěrce byla zveřejněna v časopise „Zádruha“ v čísle 18 z listopadu roku 1912. Jeho výstup z církve a přihlášení se do seznamu anarchistických bezvěrců bylo oznámeno v časopise Zádruha – publikační orgán ČAF.

Šulcová Božena – Praha

 • Pražská anarchistka z řad vysokoškolské anarchistické mládeže.
 • Povoláním malířka.
 • Studentka průmyslově-umělecké školy.
 • Opatřila černý prapor jenž vysel v anarchistickém hostinci „U skalního vrabce“ nápisem „Viva la anarchie“ velkýmí červenými písmeny.

Šule – Lom

 • Severočeský anarchista a horník z Lomu.
 • Člen Severočeské hornické federace (1903-1907)
 • Distributor časopisu Omladina.
 • V roce 1903 zatčen za distribuci tohoto anarchistického listu a soudně stíhán za překročení paragrafu 23 trestního zákona.

Šup

 • Severočeský anarchista a horník.
 • Patřil ke generaci neodvislých socialistů, průkopníků anarchismu mezi horníky.
 • Spolupracovník anarchisty a redaktora Tomeše Kašeho.

Šupík Josef – Dolní Litvínov

 • Severočeský anarchista a textilní dělník z Dolního Litvínova.
 • Koordinátor peněžní sbírky na podporu stávkujících textilních dělníků ČFVO v Horním Litvínově
 • Člen České federace všech odborů (1904-1908)
 • bytem z Dolního Litvínova č.p.73
 • prostřednictvím Hornických listů informoval o průběhu sbírky v roce 1908.

Šurc Hugo – Pardubice

 • Východočeský anarchista z Pardubic.
 • Povoláním soustružník.
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Podepsal protest proti vyhoštění S.K Neumana z Řečkovic v roce 1906.

Švancar Karel – Chudeřice

 • Severočeský anarchista a horník z Chudeřic.
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Během stávky anarchistických horníku v roce 1906 napaden stávkokazi.
 • Za tento incident 22.září 1906 předvolán k soudu v Bílině, zatčen a dodán ke krajskému soudu v Mostě.

Švarc František – Duchcov/USA

 • Český anarchista žijící v USA.
 • Severočeský anarchista a horník z Duchcovska, poté emigroval do USA.
 • V roce 1906 pracoval na dole Viktorin u Duchcova.
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Příspěvek na anarchistu Josefa Kasíka na soud s bratrskou pokladnou a brušskou těžařskou společností.
 • Posílal peníze na vězeňský fond na vězněné duchcovské anarchisty a antimilitaristy.

Švarcová Marie – Hrdlovka u Duchcova

 • Severočeská anarchistka z Nové Vsi – Hrdlovky u Duchcova.
 • Členka potravního družstva v Hrdlovce.
 • Manžel zemřel 1910, dostala finanční podporu od potravního družstva.

Švarcová Josefa – Most

 • Severočeská anarchistka z Mostu.
 • Členka anarchistického ženského spolku Všeobecný spolek dělnic Pokrok v Mostě (1901 – 1914).
 • přijata 1905

Švarc (?-1910) – Hrdlovka u Duchcova

 • Severočeský anarchista z Nové Vsi – Hrdlovky u Duchcova.
 • Člen potravního družstva v Hrdlovce.
 • Manželka Marie Švarcová.

Švarcmajer Jan

 • Anarchistický horník.
 • Odešel za prací do Německa do Suderwich.
 • Zatčen a v poutech odveden do vyšetřovací vazby a vypovězen, za anarchistické aktivity.

Švec Emanuel – Kopisty

 • Severočeský anarchista z Kopist.
 • Člen Federace bezvěrců při České anarchistické federaci (1912 – 1914). Přihláška pro anarchisty – bezvěrce byla zveřejněna v časopise „Zádruha“ v čísle 18 z listopadu roku 1912. Jeho výstup z církve a přihlášení se do seznamu anarchistických bezvěrců bylo oznámeno v časopise Zádruha – publikační orgán ČAF.

Švejda František – Sokolov

 • Západočeský anarchista ze Sokolova (Falknov nad Ohří).
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Člen a jednatel Dělnického spolku Budoucnost, založeného 18. 3. 1906, spolek byl součástí ČFVO.

Švejkovský Josef – Lom

 • Severočeský anarchista a horník z Lomu (1906).
 • Člen Volného sdružení českých horníků (1906-1907)
 • Delegát a svolavatel konference Volného sdružení českých horníků v Duchcově dne 29.července 1906.
 • Zvolen obvodním důvěrníkem VSČH pro Lom. Konferenci předsedal.
 • V roce 1907 zvolen za člena výboru Spolku horníků a hutníků v Mostě.
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Proběhla sbírka v rámci ČFVO pro jeho rodinu po dobu nemoci.
 • V roce 1906 v redakci Hornických listů uděloval rady a pokyny horníkům, sepisoval žádosti žalobv ve věci zamítnutých sporů s bratrskou pokladnou v Mostě především invalidů, kterým byly v letech 1893 až 1905 zamítnuty jejich žádosti, bylo takto okradeno skoro 900 horníků.
 • V srpnu 1906 bylo proti němu za tuto činnost zahájeno trestní řízení pro provozování pokoutného advokátství, na stránkách Hornických listů byla zveřejněna výzva k solidárnímu postupu a pomoci.

Švestka

 • Anarchista a předplatitel časopisu „Zádruha“ (1908 – 1914) – orgán ČAF.

Švihák – Praha

 • Pražský anarchista.

Táborský – Kopisty

 • Severočeský anarchista a horník z Kopist.
 • V roce 1910 pracoval na dole Julius IV.

Tajtl

 • Severočeský anarchista z Mostecka.
 • Sbírka pro rodinu zemřelého anarchisty Chyby z Mostu v roce 1908.

Talacká Rosárie – Most

 • Severočeská anarchistka z Mostu.
 • Členka anarchistického ženského spolku Všeobecný spolek dělnic Pokrok v Mostě (1901 – 1914).
 • přijata 5.4.1903

Tamchyna J. – Pardubice

 • Východočeský anarchista z Pardubic.
 • Povoláním mlynář.
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Podepsal protest proti vyhoštění S.K Neumana z Řečkovic v roce 1906.

Tanner J. – USA

 • Český anarchista žijící v USA v Clevelandu.
 • Americký sympatizant České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Příspěvky na zesnulého člena ČFVO Františka Linharta.

Tarant František – Hrádek u Liberce

 • Severovýchodočeský anarchista z Hrádku u Liberce.
 • Člen Federace bezvěrců při České anarchistické federaci (1912 – 1914). Přihláška pro anarchisty – bezvěrce byla zveřejněna v časopise „Zádruha“ v čísle 18 z listopadu roku 1912. Jeho výstup z církve a přihlášení se do seznamu anarchistických bezvěrců bylo oznámeno v časopise Zádruha – publikační orgán ČAF.

Tatar Josef – Lom/Libkovice

 • Severočeský anarchista a horník z Lomu, poté Libkovic.
 • Člen Dělnického potravního družstva Volnost v Lomu.
 • V roce 1909 ředitel anarchistického Dělnického potravního družstva Volnost v Lomu.
 • Člen Dělnické pekárny „Federace“ v Libkovicích
 • Na valné hromadě Dělnického potravního družstva Volnost dne 21.11.1907 zvolen místoředitelem
 • V roce 1909 ředitel anarchistického Dělnického potravního družstva Volnost v Lomu
 • V roce 1910 – zvolen na valné hromadě 27. února 1910 členem správní rady Dělnické pekárny „Federace“
 • v roce 1911 ředitel pekárny, zvolen na valné hromadě 26. února 1911
 • bydlel v Libkovicích č.p. 104.

Taufer – Kunštát

 • Anarchista z Kunštátu.
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Distributor časopisů ČFVO „Omladina“, „Nová Omladina“ a „Komuna“.

Taušek Václav – Teplice

 • Severočeský anarchista a horník z Teplic.
 • V roce 1906 pracoval na dole Dobelhof III.
 • Člen důlní organizace Doblhof III, v roce 1906 místopředseda.

Tebrová Františka – Louka u Litvínova

 • Severočeská anarchistka z Louky u Litvínova
 • V roce 1907 vystoupila z katolické církve a stala se bezvěrkyní, oznámila to na stránkách anarchistického listu „Komuna“

Tenler – Lom

 • Severočeský anarchista z Lomu.
 • Předplatitel anarchistického týdeníku Hornické listy.

Temin – Litice u Plzně

 • Západočeský anarchista z Litic u Plzně.
 • Hlavní řečník na anarchistickém 1.máji 1908 v Liticích u Plzně.
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).

Teplý Josef – Liberec

 • Severovýchodočeský anarchista z Liberce.
 • Soudně stíhán v roce 1902.

Teringl Jan – Břežánky

 • Severočeský anarchista a horník z Břežánek.
 • Člen Volného sdružení českých horníků (1906-1907)
 • Člen Hornicko – hutnického spolku pro Břežánky a okolí.
 • Na jeho valné hromadě 23.2.1908 navrhnl přistoupení spolku do Hornické federace při ČFVO.
 • Člen Hornické federace (1907 -1908)
 • Člen České federace všech odborů (1904-1908)
 • V roce 1908 zastával funkci předsedy Hornicko – hutnického spolku pro Břežánky a okolí a místní skupiny Hornické federace.

Tesař – Ústí nad Orlicí

 • Východočeský anarchista z Ústí nad Orlicí.
 • Předplatitel časopisu „Zádruha“ – orgán ČAF.
 • Zatčen za výtržnosti – před 1.májem vytloukl okna továrny Sladkého.

Tesař – Praha

 • Pražský anarchista.
 • Člen Politického spolku anarchistů Vilém Korber v Čechách (13.3. 1904).
 • Dne 11.listopadu 1906 promlouval na veřejné schůzi ve Smečkách v Praze „U České koruny“ k památce popravených chicagských anarchistů.

Tesař – Vídeň

 • Český anarchista žijící ve Vídni.
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Člen Federace stavebních dělníků.

Těšitel – Mladá Boleslav

 • Středočeský anarchista z Mladé Boleslavi
 • Člen České federace všech odborů (1904 -1908)
 • sbírky na Agitační fond

Tichá Leontýna – Lom

 • Severočeská anarchistka z Lomu.
 • V roce 1909 vystoupila z církve.
 • Manželka Antonína Tichého.

Tichovský Rudolf

 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Redaktor časopisu ČFVO „Nová Omladina“.
 • Za redakční práci v roce 1906 odsouzen k 10 dnům vězení nebo 10 K pokuty.

Tichý Antonín – Lom

 • Severočeský anarchista a horník z Lomu.
 • V roce 1909 vystoupil z církve.
 • Manžel Leontýny Tiché.
 • Člen Všeodborového kooperativního spolku pro oboje pohlaví v Horním Lomu, v roce 1908 zastával funkci jednatele.
 • Jednatelem zvolen na valné hromadě spolku 23.srpna 1908.

Tipner – Duchcov

 • Severočeský anarchista z Duchcova.
 • Předplatitel anarchistického týdeníku Hornické listy.

Tloušťka – Záluží u Mostu

 • Severočeský anarchista ze Záluží u Mostu.

Točík Václav – Hrádek Nad Nisou

 • Severovýchodočeský anarchista z Hrádku nad Nisou na Liberecku.
 • Účastník hnutí neodvislých socialistů, jak se zpočátku první generace anarchistů označovala.
 • Distributor časopisu „Proletář“ v Liberci (1896) v Hrádku nad Nisou.
 • Člen Všeobecně vzdělávacího spolku Omladina pro Liberec a okolí (1892).

Točíková

Severočeská anarchistka z Mostecka. Členka Všeobecného spolku dělnic Pokrok v Mostě (1901 -1914). Dne 24.7.1910 přednáška na slavnosti Všeobecný spolek dělnic Pokrok v Mostě (1901 -1914) v hostinci Janský dvůr v Mostě k deseti letům existence spolku.

Toman František

Středočeský anarchista z Roudnice nad Labem. Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908), jednatel skupiny ČFVO Roudnice. Bydlel na adrese Přemyslova ulice č.p. 108 (u pana Sáry) v Roudnici nad Labem.

Toman Karel

Pražský anarchista. Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908). Zvolen jako jednatel výboru ČFVO.

Tomanová Josefa

Severočeská anarchistka z Ledvic. Členka Dělnického vzdělávacího spolku Osvěta v Ledvicích v roce 1909.

Tománková Marie – Most

 • Severočeská anarchistka z Mostecka.
 • Členka anarchistického ženského spolku Všeobecný spolek dělnic Pokrok v Mostě (1901 – 1914).
 • zakládající členka

Tomas Václav

Severočeský anarchista z Louky. Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908). Člen Odborného spolku horníků a hutniků v Louce, součást ČFVO. Na půlletní valné hromadě 9.června 1907 zvolen do výboru za náhradníka.

Tomášek Josef – Nová Ves u Duchcova

 • Severočeský anarchista z Nové Vsi – Hrdlovky u Duchcova
 • povoláním horník
 • Člen Dělnického potravního družstva v Hrdlovce (1898-1948)
 • na valné hromadě 1911 zvolen kontrolorem družstva
 • na valné hromadě 23. dubna 1916 zvolen kontrolorem družstva
 • na valné hromadě 1917 zvolen kontrolorem družstva
 • na valné hromadě 1918 zvolen kontrolorem družstva

Tomeček Jan

Český anarchista a zámečník žijící ve Vídni. Účastník hnutí neodvislých socialistů, jak se zpočátku první generace anarchistů označovala. Redaktor časopisu „Nový Kult“ ve Vídni.

Ton V.

Anarchista. Předplatitel anarchistického týdeníku Hornické listy.

Topinka

Středočeský anarchista z Motyčína u Kladna. Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908). Příspěvek na tisk antimilitaristického letáku. Distributor časopisů ČFVO „Omladina“, „Nová Omladina“ a „Komuna“.

Tousch

Český anarchista žijící v USA v Clevelandu. Odběratel časopisů ČFVO „Omladina“, „Nová Omladina“ a „Komuna“.

Touš

Předpokládáme člen České anarchistické federace – ČAF (1904 – 1914). Distributor časopisu „Zádruha“ (1908 – 1914) – orgán ČAF.

Toušek Václav

Anarchista. Předplatitel anarchistického týdeníku Hornické listy.

Toužil František

Pražský anarchista z Vršovic a zlatník. Účastník hnutí neodvislých socialistů, jak se zpočátku první generace anarchistů označovala. Člen spolku Omladina. Roku 1894 policejní domovní prohlídka.

Tovosková Antonie – Most

 • Severočeská anarchistka z Mostecka.
 • Členka anarchistického ženského spolku Všeobecný spolek dělnic Pokrok v Mostě (1901 – 1914).
 • přijata 1906

Tránová Anna – Most

 • Severočeská anarchistka z Mostecka.
 • Členka anarchistického ženského spolku Všeobecný spolek dělnic Pokrok v Mostě (1901 – 1914).
 • přijata 1.7.1901

Tranta

Severočeský anarchista z Kopist. Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908). Organizoval sbírku v Kopistech sbírku na stávkující textiláky ČFVO v Horním Litvínově v roce 1908.

Trávníček

Severočeský anarchista a horník z Nových Verneřic u Mostu. Distributor anarchistického týdeníku Hornické listy. Člen Zemské jednoty horníků (1909 – 1915).

Trefný Josef – Hrdlovka u Duchova

 • Severočeský anarchista a horník z Hrdlovky – Nové Vsi u Duchcova.
 • Člen Dělnické potravní jednoty v Hrdlovce (1898 – 1948)
 • na valné hromadě 3.února 1907 zvolen přísedícím členem představenstva družstva
 • na valné hromadě v roce 1908 zvolen ředitelem družstva

Trejbal Jan

Severovýchodočeský anarchista z Liberecka. Účastník hnutí neodvislých socialistů, jak se zpočátku první generace anarchistů označovala. Člen a místopředseda Všeobecně vzdělávacího spolku Omladina pro Liberec a okolí (1893).

Trejbal Rudolf

Severočeský anarchista z Duchcova. Někdy uváděn jako Rudolf Treybal. V roce 1908 branec. V roce 1908 zatčen a uvězněn v procesu s duchcovskými anarchisty antimilitaristy, kteří byli souzeni za výrobu a rozšiřování antimilitaristických letáku na 1.května 1908 v obcích na Duchcovsku. Zatčen května 1908 na své posádce v Terezíne a uvězněn ve vojenské trestnici v Terezíně. Souzen zvlášť vojenským soudem v polovoně září 1908. V dobovém tisku se objevili lživé zprávy že byl odsouzen exemplárním trestem na 7 let. V roce 1910 zasílal příspěvky na vězeňský fond.

Trnka Antonín

Severočeský anarchista z Lomu. Předpokládáme člen České anarchistické federace – ČAF (1904 – 1914). Předplatitel časopisu „Zádruha“ (1908 – 1914) – orgán ČAF. Člen Skupiny bezvěrců při ČAF. Jeho dítě ve škole odmítá hodiny náboženství, popotahování s úřady.

Trnka V.

Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908). Článek v časopise ČFVO „Nová Omladina“.

Trnobranský

Pražský anarchista.

Trojánek Josef

Severovýchodočeský anarchista z Ledvic. Člen Federace bezvěrců při České anarchistické federaci (1912 – 1914). Přihláška pro anarchisty – bezvěrce byla zveřejněna v časopise „Zádruha“ v čísle 18 z listopadu roku 1912. Jeho výstup z církve a přihlášení se do seznamu anarchistických bezvěrců bylo oznámeno v časopise Zádruha – publikační orgán ČAF. Z církve vystoupila také jeho manželka.

Tronz

Severočeský anarchista z Duchcova. Povoláním horník. Člen Hornické federace při ČFVO. Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908). Distributor anarchistického týdeníku Hornické listy a anarchistických brožur.

Trplšovský Karel

Severočeský anarchista a horník z Ledvic. Člen Vzdělávacího spolku Osvěta v Ledvicích. V roce 1909 obdržel od spolku finanční podporu.

Trubenecker Raimund

Severovýchodočeský anarchista z Liberecka. Účastník hnutí neodvislých socialistů, jak se zpočátku první generace anarchistů označovala. Redaktor časopisu „Proletář“ v Liberci (1896).

Truk J.

Severočeský anarchista a horník z Lomu.

Tryml Antonín

Severočeský anarchista a hostinský z Hrobů, později v Duchcově. Provozoval hostinec „Chomutovská pivnice“ v Hrobech na Duchcovské třídě, kde se nacházela spolková místnost místních anarchistů. V roce 1907 provozoval hostinec „U pošty“ v Duchcově. Předplatitel anarchistického týdeníku Hornické listy.

Tříska Jaroslav

Severočeský anarchista z Želének u Duchcova. Povoláním horník. Distributor anarchistického týdeníku Hornické listy. Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908). Během anarchistické hornické stávky v roce 1906 dopisovatel časopisu ČFVO „Nová Omladina“. Uspořádal finanční sbírku na anarchistu Švejkovského v roce 1907.

TULKA Josef – Rupersdorf

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • distributor anarchistického časopisu „Proletář“ (1896 -1897)

Tůma Jan (?-1910)

Severočeský anarchista z Mostecka. Zemřel v říjnu roku 1910. Manželka Josefa Tůmová.

Tůma Antonín

Východočeský anarchista z Červeného Kostelce. Povoláním obchodník. Účastník hnutí neodvislých socialistů, jak se zpočátku první generace anarchistů označovala. Delegát na anarchistické konferenci v Praze ve dnech 29 – 30. května 1898.

Tůma František

Severočeský anarchista a horník ze Záluží u Mostu, po první světové válce v Nové Vsi – Hrdlovce. Předplatitel časopisu „Zádruha“ (1908 – 1914) – orgán ČAF. Příspěvky na solidární fond pro nezaměstnané skláře. Člen Všeodborového vzdělávacího spolku Rovnost v Mostě, v roce 1907 jednatel. Člen Sdružení československých horníků – SČH (1918 – 1930). Člen odbočky SČH v Nové Vsi – Hrdlovce. V roce 1919 zvolen do funkce místropředsedy odbočky SČH, poté zvolen do 12-členného výborů. Místní odbočka měla 450 členů.

Tůma Leopold

Severočeský anarchista a horník ze Záluží u Mostu. Člen Všeobecně vzdělávacího spolku Rovnost v Záluží. V roce 1910 jednatel spolku. Člen Zemské jednoty horníků (1909 – 1915). Bydlel na adrese Záluží č.p.57.

Tůma František K. (1857 – 1952)

Český anarchista žijící v USA z Cicera u Chicaga. Narozen 16. listopadu 1857 ve Vodňanech. Povoláním krejčí a živnostník. V USA se živil jako kovář, kameník a sazeč, obchodník se stříbrným zbožím. Manželka Jana Tůmová (1878), svatbu měli roku 1919 a celkem sedm dětí. Redaktor časopisu „Volnost“ v Clevelandu. Americký sympatizant České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908). Příspěvky na zesnulého člena ČFVO Františka Linharta.

Tůma František – Nová Ves u Duchcova

 • Severočeský anarchista a horník z Nové Vsi – Hrdlovky u Duchcova
 • Člen Dělnického potravního družstva v Hrdlovce (1898-1948)
 • na valné hromadě v květnu 1908 zvolen náměstkem ředitele družstva

Tůma B.

 • Severočeský anarchista a horník.
 • Patřil ke generaci neodvislých socialistů, průkopníků anarchismu mezi horníky. Spolupracovník anarchisty a redaktora Tomeše Kašeho.
 • Podílel se na organizaci anarchistické hornické stávky na Mostecku, Duchcovsku a Chomutovsku ve dnech 29.9 až 10. 10. 1896. Do stávky vstoupilo přes 8000 horníků z 57 dolů. Stávkující požadovali zvýšení mezd a zkrácení pracovní doby. Někteří horníci přešli v průběhu stávky i k ostřejším formám boje – k rozbíjení oken důlních kanceláří, přeřezávání telefonního vedení, poškozování strojů. Několik důlních úředníků bylo napadeno a ztlučeno, tvrdě se zacházelo i se stávkokazy. Okresní policejní hejtman proto z obav před dalších eskalací přímých akcí povolal silné četnické oddíly za asistence 2 500 vojáků, stávka byla prohlášena za vzpouru a postavena mimo zákon. Policie a armáda rozehnala stávkující okupují okolí dolů a akce byla zlomena. 348 horníků (hlavně anarchistů) přišlo o zaměstnání, 77 jich bylo různě úředně trestáno (hlavně vypovězením z oblasti a zákazem pobytu).
 • Pro organizaci a za aktivní účast na stávce zatčen a odsouzen, obviněn z nabádání horníků k zastavení práce.

Tumandlová Kateřina – Most

 • Severočeská anarchistka z Mostecka.
 • Členka anarchistického ženského spolku Všeobecný spolek dělnic Pokrok v Mostě (1901 – 1914).
 • přijata 7.2.1909

Tůmová Pavlína

Česká anarchistka žijící v USA z Cicera u Chicaga. Kolem roku 1906 v Clevelandu. Manželka Františka K. Tůmy.

Tůmová Josefa – Most

 • Severočeská anarchistka z Mostecka.
 • Členka anarchistického ženského spolku Všeobecný spolek dělnic Pokrok v Mostě (1901 – 1914).
 • přijata 1. 3. 1903
 • V roce 1909 zvolena za pokladnici.
 • Účastnice valné hromady Všeobecný spolek dělnic Pokrok v Mostě (1901 – 1914) dne 1.května 1910, na valné hromadě zvolena za místopokladnicí.
 • Manželka Jana Tůmy, v roce 1910 ovdověla, od spolku dostala finanční podporu.

Tuček

Předpokládáme člen České anarchistické federace – ČAF (1904 – 1914). Distributor časopisu „Zádruha“ (1908 – 1914) – orgán ČAF.

Turek Jan

Český anarchista žijící v USA v Chicagu. Člen české sekce anarchistické „černé internacionály“ Mezinárodní dělnické jednoty – The International Workingmen association – IWA. Redaktor časopisu „Budoucnost“ (1883 – 1886) v Chicagu.

Turek Václav

Český anarchista žijící v USA v Chicagu. Člen české sekce anarchistické „černé internacionály“ Mezinárodní dělnické jednoty – The International Workingmen association – IWA.

Turek Václav

Severočeský anarchista z Třebušic. Povoláním horník. Pracoval na dole Saxonia I-II v Třebušicích, kde je hornickým delehátem a důvěrníkem za anarchisty. Člen Severočeské hornické federace, Volného sdružená českých horníků a z ní vnizklé Hornické federace při ČFVO. Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).

Tvrdá Barbora

Severočeská anarchistka z Nové Vsi. Vdova po anarchistovi Tvrdíkovi zemřelém v roce 1908. Bydlela v dělnické kolonii Union.

Tvrdík Josef – Libkovice

 • Severočeský anarchista z Libkovic.
 • Člen České anarchistické federace – ČAF (1904 – 1914), odbočka ČAF Libkovice.
 • Přednášek na schůzích přednášky o družstevnictví.

Tvrdík Josef – Louka u Litvínova

 • Severočeský anarchista a horník z Louky.
 • Pracoval na dole Wiesa. V roce 1907 pracoval na dole Pluto.
 • Člen Severočeské hornické federace (1903 -1907
 • Člen Volného sdružená českých horníků(1906-1907)
 • Člen Hornické federace při ČFVO (1907 -1908)
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Organizoval sbírku v Louce sbírku na stávkující textiláky ČFVO v Horním Litvínově v roce 1908.
 • Zakládajíci člen anarchosyndikalistické Zemské jednoty horníků  (1909 – 1915)
 • na ustanovující valné hromadě ZJH 21.února 1909 v Lomu zvolen náhradníkem ve výboru.
 • Člen Odborného hornicko hutnického spolku v Louce. Na půlletní valné hromadě 9.června 1907 zvolen předsedou. V letech 1908 – 1910 zvolen jednatelem spolku.
 • Pro odborářské aktivity propuštěn z práce. Dostal finanční podporu, peníze zasílány i od anarchistů z Ameriky.
 • Řečník na anarchistickém 1.máji 1908 v Lomu.
 • Bydlel na adrese Louka č.p. 23.
 • Distributor anarchistického týdeníku Hornické listy.
 • Organizoval sbírku na stávkující na dole Hermína v roce 1907.
 • V roce 1907 vystoupil z katolické církve a stal se bezvěrcem, oznámil to na stránkách anarchistického listu „Komuna“

Tvrdý (?-1908)

Severočeský anarchista z Nové Vsi. Zemřel v roce 1908. Bydlel dělnické kolonii Union.

Tychtl Jan

Severočeský anarchista a horník z Kopist. Člen Severočeské hornické federace, poté Volného sdružení českých horníků a nástupnické Hornické federace při ČFVO. V roce 1908 člen výboru místní skupiny Hornické federace v Kopistech, předpokládáme ve funkci předsedy. Za skupinu dopisoval do Hornických listů a měl na starost korespondenci místní skupiny. Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908). Zakládajíci člen anarchosyndikalistické Zemské jednoty horníků, na ustanovující valné hromadě 21.února 1909 v Lomu zvolen náhradníkem ve výboru. Divadelní ochotník místního spolku anarchistů. Navrhovatel svolání dalšího anarchistického sjezdu v roce 1910.

Tymych

Anarchista a živnostník. Příspevky na fond časopisu „Zádruha“ (1908 – 1914) – orgán ČAF.

Tynys (1851 – 1913)

Severovýchodočeský anarchista z Machendorfu u Liberce. Účastník hnutí neodvislých socialistů, jak se zpočátku první generace anarchistů označovala. Vězněn v procesu s „Omladinou“ v roce 1893, 17 dnů ve vazbě. Zemřel v září 1913 ve věku 62.let.

Tyrbas V.

Severozápadočeský anarchista z Bukvy. Předplatitel anarchistického týdeníku Hornické listy.

Tytl P. A.

Západočeský anarchista z Plzně. Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908). Příspěvek na společný vězeňský fond ČFVO a ČAF.

Týž Václav

Severočeský anarchista a cukrárenský dělník z Krásného Března u Ústí nad Labem. Původně horník, poté penziován. V roce 1907 vedl spor proti bratrské pokladně. Člen Spolku cukrovarnického v Krásném Březně.

Uhlík

Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908). Příspěvek na vězněného anarchistu a člena ČFVO Jana Doudu.

Uhlíková Eleonora – Most

 • Severočeská anarchistka z Mostecka.
 • Členka anarchistického ženského spolku Všeobecný spolek dělnic Pokrok v Mostě (1901 – 1914).
 • přijata 3.5.1903

Uhr (?-1908)

Severočeský anarchista. Povoláním horník. Pracoval n dole Gisela. Manželka Maruše Uhrová. Zemřel 1908.

Uhrová Maruše

Severočeská anarchistka. vdova po Uhrovi zemřelému v roce 1908.

Ulrich Josef

Severočeský anarchista z Lomu. Povoláním horník. Člen Zemské jednoty horníků (1909 – 1915).

Ungrová Anna – Most

 • Severočeská anarchistka z Mostecka.
 • Členka anarchistického ženského spolku Všeobecný spolek dělnic Pokrok v Mostě (1901 – 1914).
 • zakládající členka

Urban L.

Severočeský anarchista a horník. Patřil ke generaci neodvislých socialistů, průkopníků anarchismu mezi horníky. Spolupracovník anarchisty a redaktora Tomeše Kašeho. Podílel se na organizaci anarchistické hornické stávky na Mostecku, Duchcovsku a Chomutovsku ve dnech 29.9 až 10. 10. 1896. Do stávky vstoupilo přes 8000 horníků z 57 dolů. Stávkující požadovali zvýšení mezd a zkrácení pracovní doby. Někteří horníci přešli v průběhu stávky i k ostřejším formám boje – k rozbíjení oken důlních kanceláří, přeřezávání telefoního vedení, poškozování strojů. Několik důlních úředníků bylo napadeno a ztlučeno, tvrdě se zacházelo i se stávkokazy. Okresní policejní hejtman proto z obav před dalších eskalací přímých akcí povolal silné četnické oddíly za asistence 2 500 vojáků, stávka byla prohlášena za vzpouru a postavena mimo zákon. Policie a armáda rozehnala stávkující okupují okolí dolů a akce byla zlomena. 348 horníků (hlavně anarchistů) přišlo o zaměstnání, 77 jich bylo různě úředně trestáno (hlavně vypovězením z oblasti a zákazem pobytu). Pro organizaci a za aktivní účast na stávce zatčen a odsouzen, obviněn z nabádání horníků k zastavení práce.

Urban František

Severočeský anarchista z Nové Vsi u Duchcova. Povoláním horník. V roce 1908 pracoval na dole Nelson III. Řečník na slavném riesenburském tábořé horníků svolaném v roce 1903 anarchisty za účasti 30 000 horníků a jejich rodin proti bratrské pokladně. Projev přednesl v Mostě. Člen Severočeské hornické federace, poté Volného sdružení českých horníků a Hornické federace při ČFVO. Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908). Člen Novokooperačního spolku v Nové Vsi (1908).

Urban

Severočeský anarchista a horník z Nové Vsi u Duchcova. Příslušník anarchistické mládeže. Účastník konference anarchistické mládeže 27.2.1910 v Kopistech, na které určen pro organizaci sbírky na vydání časopisu anarchistické mládeže Mladý Průkopník, obdržel k tomuto účelu sběrací listiny.

Ureš V.

Severočeský anarchista z Hostomic nad Bílinou. Povoláním horník. V roce 1907 pracoval na dole Friedrich Kleinschacht. Pro anarchistické aktivity na dolech šikanován vedením závodu, byla mu dávana nejhorší a málo placená práce. Potom co si společně s dalším anarchistou Františkem Krausem šli stěžovat na správcem dolu, dostali 14 denní výpověď.

VACEK August – Police nad Metují

 • aktivní od 90.let 19. století v anarchistickém hnutí v místních dělnických spolcích
 • člen Občanského vzdělávacího spolku „Proletář“ v Polici nad Metují
 • v roce 1897 předseda spolku

Vacek Josef

Anarchista z Police z Vysočiny. Povoláním tovární dělník. Účastník hnutí neodvislých socialistů, jak se zpočátku první generace anarchistů označovala. Delegát na anarchistické konferenci v Praze ve dnech 29 – 30. května 1898.

Vacek Matěj

Severočeský anarchista z Kopist. Povoláním horník. V roce 1907 pracoval na dole Julius III. Během nemoci finančně podporoval kamaráda Františka Fialu v roce 1907.

Vacín František

Severočeský anarchista a horník. Patřil ke generaci neodvislých socialistů, průkopníků anarchismu mezi horníky. Spolupracovník anarchisty a redaktora Tomeše Kašeho. Podílel se na organizaci anarchistické hornické stávky na Mostecku, Duchcovsku a Chomutovsku ve dnech 29.9 až 10. 10. 1896. Do stávky vstoupilo přes 8000 horníků z 57 dolů. Stávkující požadovali zvýšení mezd a zkrácení pracovní doby. Někteří horníci přešli v průběhu stávky i k ostřejším formám boje – k rozbíjení oken důlních kanceláří, přeřezávání telefoního vedení, poškozování strojů. Několik důlních úředníků bylo napadeno a ztlučeno, tvrdě se zacházelo i se stávkokazy. Okresní policejní hejtman proto z obav před dalších eskalací přímých akcí povolal silné četnické oddíly za asistence 2 500 vojáků, stávka byla prohlášena za vzpouru a postavena mimo zákon. Policie a armáda rozehnala stávkující okupují okolí dolů a akce byla zlomena. 348 horníků (hlavně anarchistů) přišlo o zaměstnání, 77 jich bylo různě úředně trestáno (hlavně vypovězením z oblasti a zákazem pobytu). Pro organizaci a za aktivní účast na stávce zatčen a odsouzen, obviněn z nabádání horníků k zastavení práce.

Václava Karel

Východočeský anarchista ze Dvora Králové nad Labem. Příslušník anarchistické a antimilitaristické mládeže. Člen a pokladník spolku Klub mládeže Ratolest, odbočka Dvůr Králové nad Labem. Bydlel na adrese Městská Podstráň č.p. 1007, Dvůr Králové nad Labem.

Vaclavík Josef

Severovýchodočeský anarchista z Horního Růžodolu u Liberce. Redaktor a vydavatel časopisu „ Proletář“ v Liberci. Člen České anarchistické federace – ČAF (1904 – 1914), odbočka ČAF Horní Růžodol. Distributor časopisů „Mladý Průkopník“ (1910, 1912 – 1914) a „Zádruha“ (1908 – 1914) – orgán ČAF. Příspěvky na tiskový fond časopisu „Zádruha“. Sbírka na stávkující anarchistické horníky v roce 1906. Účastník Sjezdu anarchistů českých v Praze ve dnech 29 – 31. 5. 1909, kde byl zvolen pokladníkem jednotného vězeňského fondu všech anarchistických organizací. Bydlel na adrese Horní Růžodol č.p. 223 u Liberce.

Václavíková Zdeňka

Severovýchodočeská anarchistka z Horního Růžodolu u Liberce. Členka Federace bezvěrců při České anarchistické federaci (1912 – 1914). Přihláška pro anarchisty – bezvěrce byla zveřejněna v časopise „Zádruha“ v čísle 18 z listopadu roku 1912. Její výstup z církve a přihlášení se do seznamu anarchistických bezvěrců bylo oznámeno v časopise Zádruha – publikační orgán ČAF.

Vágner

Severočeský anarchista a horník. V roce 1906 pracoval na dole Johana. V roce 1906 na dole uspořádal sbírku mezi horníky na organizaci akcí proti bratrské pokladně. Člen Volného sdružení českých horníků. Předplatitel anarchistického týdeníku Hornické listy.

Vágner Arnold

Severovýchodočeský anarchista z Weisbachu u Frýdlantu. Člen spolku ve Weisbachu u Frýdlantu.

Vágner František

Účastník hnutí neodvislých socialistů, jak se zpočátku první generace anarchistů označovala. Redakce časopisu „Nový věk svobody“.

Vaic Vít

Anarchista.

Vais Václav

Severovýchodočeský anarchista z Liberce. Někdy uváděn jako Václav Weis. Povoláním tovární dělník. Účastník hnutí neodvislých socialistů, jak se zpočátku první generace anarchistů označovala. Delegát na anarchistické konferenci 29.května 1893 v Červeném Kostelci, po policejním rozpuštění přesunuta do Rtyně. Delegát na anarchistické konferenci v Praze ve dnech 29 – 30. května 1898.

Vajdyš Václav

Západočeský anarchista z Literbachu na Sokolovsku. Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908). Příspěvek na společný vězeňský fond ČFVO a ČAF. Člen a předseda Všeodborového spolku Pokrok v Literbachu, součást ČFVO.

Vajdyš

Severočeský anarchista z Mariánských Radčic u Libkovic. Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).

Vajvar Josef

Severočeský anarchista z Komořan. Člen Vzdělávacího spolku Kniha. V roce 1909 spolku věnoval knihy.

Valachovič M.

Severovýchodočeský anarchista z Růžodolu u Mostu. Člen Federace bezvěrců při České anarchistické federaci (1912 – 1914). Přihláška pro anarchisty – bezvěrce byla zveřejněna v časopise „Zádruha“ v čísle 18 z listopadu roku 1912. Jeho výstup z církve a přihlášení se do seznamu anarchistických bezvěrců bylo oznámeno v časopise Zádruha – publikační orgán ČAF. Z církve vystoupila i jeho manželka.

Valášková Anna

Severovýchodočeská anarchistka z Liberce. Účastnice hnutí neodvislých socialistů, jak se zpočátku první generace anarchistů označovala. Členka Všeobecně vzdělávacího spolku Omladina pro Liberec a okolí (1892).

Valdmann František

Severočeský anarchista z Duchcova. Někdy uváděn také jako František Valtmann. Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908). Člen a jednatel Spolku Omladina v Duchcově, v roce 1906 součást ČFVO. Distributor anarchistického týdeníku Hornické listy.

Válečka Leo

Český anarchista žijící ve Vídni. Účastník hnutí neodvislých socialistů, jak se zpočátku první generace anarchistů označovala. Vroce 1881 odsouzen na 4 roky vězení z velezrady za propašování časopisu „Freiheit“ vydávaného Johanem Mostem.

Válek Josef

Pražský anarchista. Člen a jednatel Politického spolku Vílém Körber v Praze.

Valenta V.

Český anarchista žijící ve Vídni. Distribuoval německy psaný časopis anarchisty Pierra Ramuse „Wohlstnd fur Alle (Blahobyt pro všechny)“, jak oznamují Hornické listy. objednávky časopisu přijímal na adrese Kohlgasse 21, II, 15, Vídeň V.

Valenta František

Severočeský anarchista z Duchcova. Povoláním mužský krejčí. Bydlel na adrese Teplická třída č.p. 235 v Duchcově.

Valenta Antonín

Středočeský anarchista z Kamenných Žehrovic. Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908). Člen Vzdělávacího spolku Jungman v Kamenných Žehrovicích. Sbírka na stávkující anarchistické horníky v roce 1906 do Lomu. Předplatitel anarchistického týdeníku Hornické listy.

Valenta Josef

Středočeský anarchista z Berouna. Člen České anarchistické federace – ČAF (1904 – 1914), odbočka ČAF Beroun. Příspěvek na náhrobek anarchisty Josefa Marka. Distribuce Lidové přírodovědecké knihovny při ČAF. Přihlášen do seznamu Federace bezvěrců ČAF. Člen Federace bezvěrců při České anarchistické federaci (1912 – 1914). Přihláška pro anarchisty – bezvěrce byla zveřejněna v časopise „Zádruha“ v čísle 18 z listopadu roku 1912. Jeho výstup z církve a přihlášení se do seznamu anarchistických bezvěrců bylo oznámeno v časopise Zádruha – publikační orgán ČAF.

Valentová Františka

Středočeská anarchistka z Berouna. Manželka anarchisty Josefa Valenty. Členka Federace bezvěrců při České anarchistické federaci (1912 – 1914). Přihláška pro anarchisty – bezvěrce byla zveřejněna v časopise „Zádruha“ v čísle 18 z listopadu roku 1912. Její výstup z církve a přihlášení se do seznamu anarchistických bezvěrců bylo oznámeno v časopise Zádruha – publikační orgán ČAF.

Valeš František

Severočeský anarchista z Hostomic nad Bílinou. Povoláním cihlář. V roce 1910 se stěhuje někam k Praze. Člen Všeodborový hornicko hutnický a vzdělávací spolek „Mezinárodní jednota“ (1896-1914).

Valter Jan

Severočeský anarchista z Břežánek. Člen Volného sdružení českých horníků. Člen Hornicko – hutnického spolku pro Břežánky a okolí. Na jeho valné hromadě 23.2.1908 hlasoval pro přistoupení spolku do Hornické federace při ČFVO. Člen Hornické federace a České federace všech odborů. V roce 1908 zastával funkci jednatele Hornicko – hutnického spolku pro Břežánky a okolí a místní skupiny Hornické federace.

Váňa Arnošt

Český anarchista žijící ve Vídni a kovodělník. Redaktor časopisu „NovýKult“ ve Vídni. Distributor časopisu „Mladý Průkopník“ (1910, 1912 – 1914). Snažil se založit nedaleko Vídně anarchokomunistickou koloniii. Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908). Příspěvek na společný vězeňský fond ČFVO a ČAF. Sbírka na stávkující anarchistické horníky v roce 1906 do Lomu. Bydlel na Nordvesthahnstrase.

Vancl Alois

Severovýchodočeský anarchista z Hrádku nad Nisou. V roce 1911 se přestěhoval do Martinic. V roce 1913 další stěhování do Náchoda. Policie v Jilemnickém okresu ho evidovala jako anarchistického agitátora.

Vaněk Antonín

Středočeský anarchista a dělník ze Staré Boleslavi. Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908). Zakladatel skupiny ČFVO v Staré Boleslavi, za to propuštěn z práce.

Vaněk Antonín

Středočeský anarchista ze Smečna u Kladna (1906). Předplatitel anarchistického týdeníku Hornické listy.

Vaňourek Josef

Severočeský anarchista z Lipětína. Člen spolku Omladina v Lipětíně. V roce 1910 emigroval do Kanady do Sydney Mines. Pracoval na dole Domonion Goal Company Canadien, o čem podal zprávu v Hornických listech.

Vaňous

Příslušník anarchistické a antimilitaristické mládeže. Distributor časopisů „Mladý Průkopník“ (1912 – 1914).

Vaverka Josef

Severočeský anarchista z Ervenic. Člen Dělnického všeobecného vzdělávacího spolku Májoslav v Ervenicích, v roce 1908 jednatel spolku.

Vávra Josef

Severovýchodočeský anarchista z Hrádku u Liberce. Člen Federace bezvěrců při České anarchistické federaci (1912 – 1914). Přihláška pro anarchisty – bezvěrce byla zveřejněna v časopise „Zádruha“ v čísle 18 z listopadu roku 1912. Jeho výstup z církve a přihlášení se do seznamu anarchistických bezvěrců bylo oznámeno v časopise Zádruha – publikační orgán ČAF.

Vávra

Severovýchodočeský anarchista z Machendorfu u Liberce. Předpokládáme člen České anarchistické federace – ČAF (1904 – 1914). Distributor časopisů „Zádruha“ (1908 – 1914) – orgán ČAF. Příspevky na tiskový fond „Zádruhy“.

Vávra

Východčeský anarchista z Hořic. Předpokládáme člen České anarchistické federace – ČAF (1904 – 1914). Distributor časopisů „Zádruha“ (1908 – 1914) – orgán ČAF a „Mladý Průkopník“ (1912 – 1914).

Vávra František

Východočeský anarchista z Třebechvic pod Orebem u Hradce Králové. Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908). V roce 1906 veřejně vystoupil z církve a oznámil to v časopise ČFVO v „Nové Omladině“.

Vávra Václav

Severočeský anarchista z Lomu (1910). Člen Potravního družstva „Volnost“ v Lomu. V roce 1910 nemocen. Později cukrárenský dělník z Krásného Března u Ústí nad Labem. Člen Spolku cukrovarnického v Krásném Březně (1913-1914).

Vávra Jan – Komořany

 • Severočeský anarchista z Komořan
 • Dne 17. března 1907 vystoupil z katolické církve a stal se bezvěrcem, oznámil to na stránkách anarchistického listu „Komuna“
 • Člen České federace všech odborů (1904 – 1908)

Vavroch

Středočeský anarchista ze Smečna u Kladna (1906). Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908), člen ČFVO Smečno.

Vavřín Josef

Východočeský anarchista z Pardubic. Povláním tkadlec. Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908). Podepsal protest proti vyhoštění S.K Neumana z Řečkovic v roce 1906.

Veber Josef

Západočeský anarchista ze Sokolova (Falknov nad Ohří). Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908). Člen výboru Dělnického spolku Budoucnost, založeného 18. 3. 1906, spolek byl součástí ČFVO.

Veber František

Severozápadočeský anarchista ze Zvodavy na Sokolovsku. Zakládající člen Všeodborového splku Pokrok pro Zvodavu a okolí. Na ustanovující valné hromadě 7. července 1907 zvolen za člena výboru.

Veberová Teresie – Most

 • Severočeská anarchistka z Mostecka.
 • Členka anarchistického ženského spolku Všeobecný spolek dělnic Pokrok v Mostě (1901 – 1914).
 • přijata 1.3.1903

Vecha

Anarchista a předplatitel časopisu „Zádruha“ (1908 – 1914) – orgán ČAF.

Veiss Vilém

Severočeský anarchista z Bohosudova u Krupky. Povoláním horník. V roce 1908 pracoval na dole Dobelhof III. Člen Spolku osazenstva Dobelhof III, v roce 1908 zastával funkci jednatele. Spolek se scházel v hosrinci „Fortuna“ v Bohosudově. Člen Volného sdružení českých horníků, poté Hornické federace při ČFVO. Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).

Vencl František

Severočeský anarchista z Komořan. Člen Vzdělávacího spolku Kniha v Komořanech. Příslušník anarchistické a antimilitaristické mládeže. Distributor časopisů „Mladý Průkopník“ (1912–1914).

Vencl J.

Český anarchista žijící v USA v Edwardsville. Předplatitel Hornických listů.

Venclovský František

Severočeský anarchista z Ledvic, později se přestěhoval do Hrdlovky u Duchcova. V roce 1909 bydlel v Ledvicích č.p. 139. Příslušník anarchistické a animilitaristické mládeže. V roce 1908 během perzekuce duchcovských anarchistů antimilitaristů byla u něj provedena domovní prohlídka, policie důkazy proti němu nenašla, a tak nakonec nebyl obviněn byl z výroby a rozšiřování antimilitaristických letáků a plakátů v obcích v okolí Duchcova na 1.máje 1908. Žaloby byla nakonec stažena pro nedostatek důkazů. Na základě konference anarchistické mládeže, která rozhodla o vydávání vlastního časopisu anarchistické omladiny, pověřen společně s Václavem Draxlem obstarat vydávání tohoto listu s názvem „Mladý průkopník“ a byl delegován jako člen přípravného výboru. Člen Klubu mládeže Ratolest. Redaktor časopisu „Mladý Průkopník“ (1912 – 1914). Bydlel na adrese Nová ves u Duchcova – Hrdlovka č. p. 36. Při svém pobytu v ledvicích bydlel na adrese Ledvice č.p. 139. Člen Volné Myšlenky v Ledvicích. V roce 1908 zvolen místostarostou Volné myšlenky v Ledvicích. Organizátor I.konference Volné myšlenky na severu dne 7.června 1908. Účastník konference anarchistické mládeže 27.2.1910 v Kopistech, na které určen pro organizaci sbírky na vydání časopisu anarchistické mládeže Mladý Průkopník, pověřen koordinací sbírky. Peníze mely být zasílany na jeho adresu. V roce 1910 se přestěhoval na adresu Nová Ves č.p. 36 u Duchcova.

Vengerovič

Předpokládáme člen České anarchistické federace – ČAF (1904 – 1914). Distributor anarchistických časopisů „Zádruha“ (1908 – 1914) – publikační orgán ČAF a kalendářů ČAF.

Veruněk František

Severočeský anarchista z Nové Vsi – Hrdlovce u Duchcova. Člen Dělnického potravního družstva v Hrdlovce.

Veselá Augustýna

Severočeská anarchistka ze Želének u Duchcova. Členka Federace bezvěrců při České anarchistické federaci (1912 – 1914). Přihláška pro anarchisty – bezvěrce byla zveřejněna v časopise „Zádruha“ v čísle 18 z listopadu roku 1912. Její výstup z církve a přihlášení se do seznamu anarchistických bezvěrců bylo oznámeno v časopise Zádruha – publikační orgán ČAF.

Veselý František

Severočeský anarchista z Hostomic nad Bílinou. Člen Federace bezvěrců při České anarchistické federaci (1912 – 1914). Přihláška pro anarchisty – bezvěrce byla zveřejněna v časopise „Zádruha“ v čísle 18 z listopadu roku 1912. Jeho výstup z církve a přihlášení se do seznamu anarchistických bezvěrců bylo oznámeno v časopise Zádruha – publikační orgán ČAF.

Veselý Jan

Severočeský anarchista ze Želének u Duchcova. Člen Federace bezvěrců při České anarchistické federaci (1912 – 1914). Přihláška pro anarchisty – bezvěrce byla zveřejněna v časopise „Zádruha“ v čísle 18 z listopadu roku 1912. Jeho výstup z církve a přihlášení se do seznamu anarchistických bezvěrců bylo oznámeno v časopise Zádruha – publikační orgán ČAF.

Veselý Jan

Severočeský anarchista ze Želének u Duchcova. Člen Federace bezvěrců při České anarchistické federaci (1912 – 1914). Přihláška pro anarchisty – bezvěrce byla zveřejněna v časopise „Zádruha“ v čísle 18 z listopadu roku 1912. Jeho výstup z církve a přihlášení se do seznamu anarchistických bezvěrců bylo oznámeno v časopise Zádruha – publikační orgán ČAF.

Veselý

Český anarchista žijící v USA z Chicaga. Předplatitel časopisů „Zádruha“ (1908 – 1914) – orgán ČAF a „Mladý Průkopník“ (1912 – 1914).

Veselý

Anarchista. Padl na frontě 1. světové války.

Veselý

Středočeský anarchista z Nového Kladna. Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908). Sbírka na stávkující anarchistické horníky v roce 1906 do Lomu.

Veselý Antonín

Pražský anarchista. Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908). Bydlel na adrese Všehrdova č. p. 923 v Praze.

Veselý František

Pražský anarchista ze Žižkova. Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908). Člen a důvěrník Skupiny anarchistické mládeže na Žižkově.

Veselý Stanislav

Anarchista a horník. Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908). Sbírka na stávkující anarchistické horníky v roce 1906.

Veselovský

Severočeský anarchista z Chudeřic. Člen Zemské jednoty horníků (1909 – 1915). Distributor anarchistického týdeníku Hornické listy.

Vetchý

Předpokládáme člen České anarchistické federace – ČAF (1904 – 1914). Distributor anarchistických časopisů „Zádruha“ (1908 – 1914) – publikační orgán ČAF a „Mladý Průkopník“ (1912 – 1914).

Větrovec

Severočeský anarchista ze Souše. Povoláním horník. Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908). Distributor časopisů ČFVO „Omladina“, „Nová Omladina“ a „Komuna“. Předpokládáme člen České anarchistické federace – ČAF (1904 – 1914). Distributor anarchistických časopisů „Zádruha“ (1908 – 1914) – publikační orgán ČAF a „Mladý Průkopník“ (1912 – 1914). Člen Zemské jednoty horníků (1909 -1910). Promlouval na táboru lidu v Souši dne 3.7.1910 proti zdražování potravin.

Veverka

Předpokládáme člen České anarchistické federace – ČAF (1904 – 1914). Distributor anarchistických časopisů „Zádruha“ (1908 – 1914) – publikační orgán ČAF.

Veverková Anna – Most

 • Severočeská anarchistka z Mostecka.
 • Členka anarchistického ženského spolku Všeobecný spolek dělnic Pokrok v Mostě (1901 – 1914).
 • přijata 4.5.1902

Vich František

Severočeský anarchista ze Záluží u Mostu. Člen Federace bezvěrců při České anarchistické federaci (1912 – 1914). Přihláška pro anarchisty – bezvěrce byla zveřejněna v časopise „Zádruha“ v čísle 18 z listopadu roku 1912. Jeho výstup z církve a přihlášení se do seznamu anarchistických bezvěrců bylo oznámeno v časopise Zádruha – publikační orgán ČAF.

Vild

Severočeský anarchista z Břežánek. Člen Zemské jednoty horníků (1909 -1915). Účastník Valné hromady ZJH v Mostě v roce 1909. Předplatitel anarchistického týdeníku Hornické listy.

Vilhelm Matěj

Severočeský anarchista a horník z Růžodolu u Mostu. Člen Volného sdružení českých horníků, poté člen Hornické federace při ČFVO. Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908). Zakládajíci člen anarchosyndikalistické Zemské jednoty horníků, na ustanovující valné hromadě 21.února 1909 v Lomu zvolen náhradníkem ve výboru. Člen Občanského vzdělávacího spolku Omladina v Lipětíně, v roce 1907 předseda spolku Omladina. Bydlel na adrese Růžodol č.p. 63 u Mostu.

Vinš

Příslušník anarchistické a antimilitaristické mládeže. Distributor časopisů „Mladý Průkopník“ (1912–1914).

Visner

Severočeský anarchista a horník z Nové Vsi u Duchcova. Předplatitel anarchistického týdeníku Hornické listy.

Víšek Václav

Severočeský anarchista z Duchcova. Člen Zemské jednoty horníků (1909 – 1915). Distributor anarchistického týdeníku Hornické listy. Delegát na Valné hromadě Všeodborového sdružení dělníků Ochrana dne 11.září 1910 v Austrii v Duchcově, zvolen pokladníkem celé organizace. Bydlel na adrese Střední ulice č.p. 684 v Duchcově.

Víšek J.

Severočeský anarchista z Duchcova. V roce 1910 organizoval finanční sbírku na anarchistický vězeňský fond ve spolkovém hostinci Austria v Duchcově. Kvitován na stránkách anarchistického týdeníku Hornické listy.

Vít

 • Anarchista a distributor kalendářů ČAF.

Vitáček – USA

 • Český anarchista žijící v USA.
 • Předplatitel časopisu „Zádruha“ (1908 – 1914) – orgán ČAF.

Vítek – Vídeň

 • Český anarchista žijící a působící ve Vídni.
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Distributor časopisů ČFVO „Omladina“, „Nová Omladina“ a „Komuna“.
 • Předplatitel časopisu „Zádruha“ (1908 – 1914) – orgán ČAF.

Vítek J. – Most

 • Severočeský anarchista a horník z Mostu.
 • V roce 1909 zorganizoval sbírku na Hornické listy na Hornickém plesu.

Vítek František – Most

 • Severočeský anarchista a horník z Mostu.
 • Člen Spolku horníků a hutníků v Mostě.
 • V roce 1907 zvolen za člena výboru Spolku horníků a hutníků v Mostě.

Vitík Václav – Heindrof/Liberec

 • Severovýchodočeský anarchista z Heindorfu (Hejnice), dnes součást Liberce
 • člen České federace všech odborů (1904 – 1908)
 • organizoval v místě sbírky na Agitační fond (1907)
 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • distributor anarchistického časopisu „Proletář“ (1896 -1897)

Vizina Antonín

Východočeský anarchista z Třebechovic pod Orebem u Hradce Králové. Povoláním strojník. Účastník hnutí neodvislých socialistů, jak se zpočátku první generace anarchistů označovala. Delegát na anarchistické konferenci v Praze ve dnech 29 – 30. května 1898.

Vlach Josef

Východočeský anarchista z Červeného Kostelce. Povoláním textilní dělník. Účastník hnutí neodvislých socialistů, jak se zpočátku první generace anarchistů označovala. Delegát na anarchistické konferenci v Praze ve dnech 29 – 30. května 1898. Později se stěhuje do Hořic. Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908). Distributor časopisů ČFVO „Omladina“, „Nová Omladina“ a „Komuna“. Předplatitel časopisu „Zádruha“ (1908 – 1914) – orgán ČAF. Bydlel na adrese Havlíčkova ulice č. p. 802 v Hořicích. Příspěvek na společný vězeňský fond ČFVO a ČAF.

Vlach – Hořice

 • Východočeský anarchista z Hořic
 • Člen České federace všech odborů (1904 – 1908)
 • příspěvky na agitační fond ČFVO

Vlach Josef

Středočeský anarchista a horník ze Smečna na Kladensku. Účastník ustavující valné hromady Hornické federace 3. 11. 1907 v Českém domě v Duchcově. Na této valné hromadě zvolen revírním důvěrníkem Hornické federace. Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908). Později člen Zemské jednoty horníků. Člen Severočeské hornické federace, po jejím zákazu Člen Volného sdružení českých horníků. Distributor anarchistického týdeníku Hornické listy.

Vlach Karel

Středočeský anarchista ze Smečna na Kladensku. Povoláním horník. V roce 1908 vystoupil z katolické církvě. Člen Hornické federace, v roce 1908 důvěrník místni skupiny Hornické federace ve Smečně. Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908). Člen Severočeské hornické federace, po jejím zákazu Člen Volného sdružení českých horníků. Distributor anarchistického týdeníku Hornické listy.

Vlach Karel

Severočeská anarchista z Nové Vsi – hrdlovky, V roce 1909 mu zemřela žena Barbora Vlachová

VLASÁK – Liberec

 • aktivní od 90.let 19. století v anarchistickém hnutí v místních dělnických spolcích
 • v roce 1897 pracoval v dílně p. Hausera v Liberci
 • mezi kolegy organizoval sbírky na stávkující krejčí v Jablonci nad Nisou (1897)

Vlček Antonín

Severočeský anarchista ze Souše. Někdy psán také Antinín Wlček. Člen České anarchistické federace – ČAF (1904 – 1914). Distributor časopisů „Zádruha“ (1908 – 1914) – orgán ČAF a „Mladý Průkopník“ (1912 – 1914). Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908). Řečnil na 1 .máji 1906 v Souši. Na valné hromadě Dělnického potravního družstva Volnost dne 21.11.1907 zvolen přísedícím členem výboru. V roce 1910 zvolen za ředitele Dělnického potravního družstva Volnost v Lomu. Později zvolen za ředitele anarchistické Dělnické pekárny „FEDERACE“ v Libkovicích. Knihovník Veřejné lidové knihovny Čelakovski v Lomu v roce 1907.

Voborník

Severočeský anarchista z Růžodolu u Mostu. Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908). Zakládající člen skupiny ČFVO Most dne 29. července 1906. Na ustanovující schůzce ČFVO informační přednáška o ČFVO.

Vocílek Jan – Třebušice (?-1907)

 • Severočeský anarchista a horník z Třebušic
 • Předpokládáme člen České federace všech odborů v letech 1904 až 1907
 • V roce 1907 pracoval na dole Julius V v Kopistech
 • Zemřel při důlním neštěstí dne 11.srpna 1907

Vodák Jan (1863-?)

Český anarchista žijící v USA z Chicaga. Do USA imigroval 1880 a občanství získal v roce 1883. Manželka Josefina Vodaková. Měli potomky John, Otto, Wilham, Emilia. Redaktor časopisu „Budoucnost“ v Chicagu (1884 -1886). Člen české sekce Mezinárodní dělnické jednoty – International workingmen asociation (IWA) – tzv černá internacionála. Bydlel na adrese W. Street 396, Chicago.

Vodrážková Josefa – Most

 • Severočeská anarchistka z Mostecka.
 • Členka anarchistického ženského spolku Všeobecný spolek dělnic Pokrok v Mostě (1901 – 1914).
 • přijata 1.3.1903

Vohánka František

Severočeský anarchista z Komořan. Člen Vzdělávací spolek „Kniha“ v Komořanech (1891- 1914). Člen školního komité českých rodičů bojujících za českou školu v Komořanech. V roce 1908 svolavatel tábora lidu v Komořanech v boji ze českou školu. Člen Volného sdružení českých horníků, a poté vzniklé Hornické federace při ČFVO. Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908). Člen místní skupiny Hornické federace v Komořanech, v roce 1908 zvolen za důvěrníka místní organizace.

Vohánka Gustav (?-1908)

Severočeský anarchista z Komořan. Člen Vzdělávací spolek „Kniha“ v Komořanech (1891- 1914). Zemřel v roce 1908. Povoláním horník. Člen Zemské jednoty horníků (1909 – 1915). Distributor anarchistických brožur vydaných Zemskou jednotou horníků. Distributor anarchistického týdeníku Hornické listy (1905 – 1939).

Vojáčková Marie – Most

 • Severočeská anarchistka z Mostecka.
 • Členka anarchistického ženského spolku Všeobecný spolek dělnic Pokrok v Mostě (1901 – 1914).
 • přijata 5.2.1905

Vojtíšek Josef

Severočeský anarchista z Duchcovska, poté působil v Praze. Účastník hnutí neodvislých socialistů, jak se zpočátku první generace anarchistů označovala. Souzen v procesu s anarchisty z tzv. Vosích hnízd. Minimálně od roku 1908 pobývá v Praze na Královských Vinohradech. Povoláním skladník. Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908). Delegát na sjezdu ČFVO 24.12.1908, na kterém byl zvolen důvěrníkem celé odborové federace.

Vokáč

Severočeský anarchista ze Souše. Povoláním horník. Člen Zemské jednoty horníků (1909 – 1915). Předpokládáme člen České anarchistické federace – ČAF (1904 – 1914). Distributor časopisů „Zádruha“ (1908 – 1914) – orgán ČAF a kalendářú ČAF. Distributor anarchistických brožur vydaných Zemskou jednotou horníků.

Vokurka Alois

Pražský anarchista z Nuslí. Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908). Sbírka na stávkující anarchistické horníky v roce 1906 do Lomu.

Volák J.

Severočeský anarchista a horník. Patřil ke generaci neodvislých socialistů, průkopníků anarchismu mezi horníky. Spolupracovník anarchisty a redaktora Tomeše Kašeho. Podílel se na organizaci anarchistické hornické stávky na Mostecku, Duchcovsku a Chomutovsku ve dnech 29.9 až 10. 10. 1896. Do stávky vstoupilo přes 8000 horníků z 57 dolů. Stávkující požadovali zvýšení mezd a zkrácení pracovní doby. Někteří horníci přešli v průběhu stávky i k ostřejším formám boje – k rozbíjení oken důlních kanceláří, přeřezávání telefoního vedení, poškozování strojů. Několik důlních úředníků bylo napadeno a ztlučeno, tvrdě se zacházelo i se stávkokazy. Okresní policejní hejtman proto z obav před dalších eskalací přímých akcí povolal silné četnické oddíly za asistence 2 500 vojáků, stávka byla prohlášena za vzpouru a postavena mimo zákon. Policie a armáda rozehnala stávkující okupují okolí dolů a akce byla zlomena. 348 horníků (hlavně anarchistů) přišlo o zaměstnání, 77 jich bylo různě úředně trestáno (hlavně vypovězením z oblasti a zákazem pobytu). Pro organizaci a za aktivní účast na stávce zatčen a odsouzen, obviněn z nabádání horníků k zastavení práce.

Voláková Marie

Severočeská anarchistka. Podílela se na organizaci anarchistické hornické stávky na Mostecku, Duchcovsku a Chomutovsku ve dnech 29.9 až 10. 10. 1896. Do stávky vstoupilo přes 8000 horníků z 57 dolů. Stávkující požadovali zvýšení mezd a zkrácení pracovní doby. Někteří horníci přešli v průběhu stávky i k ostřejším formám boje – k rozbíjení oken důlních kanceláří, přeřezávání telefoního vedení, poškozování strojů. Několik důlních úředníků bylo napadeno a ztlučeno, tvrdě se zacházelo i se stávkokazy. Okresní policejní hejtman proto z obav před dalších eskalací přímých akcí povolal silné četnické oddíly za asistence 2 500 vojáků, stávka byla prohlášena za vzpouru a postavena mimo zákon. Policie a armáda rozehnala stávkující okupují okolí dolů a akce byla zlomena. 348 horníků (hlavně anarchistů) přišlo o zaměstnání, 77 jich bylo různě úředně trestáno (hlavně vypovězením z oblasti a zákazem pobytu). Pro organizaci a za aktivní účast na stávce zatčena a odsouzena, obviněna z nabádání horníků k zastavení práce.

Volf František

Severočeský anarchista a horník z Břežánek. Účastník ustavující valné hromady Hornické federace 3. 11. 1907 v Českém domě v Duchcově. Na této valné hromadě zvolen revírním důvěrníkem Hornické federace. Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908). Později člen Zemské jednoty horníků.

Volf František

Pražský anarchista. Povoláním tkadlec. Delegát na anarchistické konferenci v Praze ve dnech 29 – 30. května 1898. Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908). Příspěvek na společný vězeňský fond ČFVO a ČAF.

Volf

Středočeský anarchista ze Žďáru u Mladé Boleslavi. Člen České anarchistické federace – ČAF (1904 – 1914). Distributor anarchistických časopisů „Zádruha“ (1908 – 1914) – publikační orgán ČAF a „Mladý Průkopník“ (1912 – 1914).

Volf Čeněk

Severočeský anarchista a horník z Lomu. Člen Hornicko – huntinckého spolku pro oboje pohlaví v Lomu. V letech 1908 – 1909 zvolen za předsedu hornicko – hutnického spolku. Člen Volného sdružení českých horníků, poté Hornické federace při ČFVO. Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908). Po založení Zemské jednoty horníků v roce 1909 se stává také členem.

Volf Ondřej

Severočeský anarchista z Ervenic. Účastník hnutí neodvislých socialistů, jak se zpočátku první generace anarchistů označovala. ˇVlen spolku Omladina. v 90 letech pdspizen na 6 měsíců těžkého žaláře.

Volf Jiří

Severovýchodčeský anarchista z Hrádku u Liberce. Zemřel na následky nelidského věznění za 1.světové války. Distributor anarchistického týdeníku Hornické listy na severovýchodě.

Volf Václav

Severovýchodočeský anarchista z Hrádku u Liberce. Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908). Zakládající člen skupiny ČFVO v Hrádku dne 18. srpna 1906. V ČFVO Hrádek zvolen důvěrníkem. Během anarchistické hornické stávky v roce 1906 dopisovatel časopisu ČFVO „Nová Omladina“. Sbírka na stávkující anarchistické horníky v roce 1906 do Lomu.

Volfová Marie

Anarchistka. Psala články v časopise „Zádruha“ (1908 – 1914) – orgán ČAF.

Volma Josef

Česko – americký anarchista z Edwardsville v USA. Člen Vzdělávacího spolku Edwardsville roku 1910.

Volma Mat.

Severočeský anarchista z Duchcova. Povoláním horník. Člen Volného sdružení českých horníků. Člen Odborného hornicko hutnického podpůrného spolku v Duchcově. Na valné hromadě spolku dne 18.listopadu 1906 zvolen za správce spolkového domu.

Volenta František

Česko – americký anarchista z Edwardsville v USA. Člen Vzdělávacího spolku Edwardsville roku 1910.

Vohryzková Marie

Pražská anarchistka a manželka Karla Vohryzka. Pomáhala s vydáváním anarchistických časopisů ČFVO.

Vondráček František

Východočeský anarchista z Červeného Kostelce. Povoláním tovární dělník. Účastník hnutí neodvislých socialistů, jak se zpočátku první generace anarchistů označovala. Delegát na anarchistické konferenci v Praze ve dnech 29 – 30. května 1898.

Vondrouš Eduard

Východčeský anarchista z Hořic. Člen České anarchistické federace – ČAF (1904 – 1914), odbočka ČAF Hořice. Distributor anarchistických časopisů „Zádruha“ (1908 – 1914) – publikační orgán ČAF a „Mladý Průkopník“ (1912 – 1914). Člen Federace bezvěrců při České anarchistické federaci (1912 – 1914). Přihláška pro anarchisty – bezvěrce byla zveřejněna v časopise „Zádruha“ v čísle 18 z listopadu roku 1912. Jeho výstup z církve a přihlášení se do seznamu anarchistických bezvěrců bylo oznámeno v časopise Zádruha – publikační orgán ČAF.

Vondroušová Anna

Východčeská anarchistka z Hořic. Manželka anarchisty Eduarda Vondrouše. Členka Federace bezvěrců při České anarchistické federaci (1912 – 1914). Přihláška pro anarchisty – bezvěrce byla zveřejněna v časopise „Zádruha“ v čísle 18 z listopadu roku 1912. Její výstup z církve a přihlášení se do seznamu anarchistických bezvěrců bylo oznámeno v časopise Zádruha – publikační orgán ČAF.

Vondrová Vilemína

Severočeská anarchistka z Oseka. Členka Federace bezvěrců při České anarchistické federaci (1912 – 1914). Přihláška pro anarchisty – bezvěrce byla zveřejněna v časopise „Zádruha“ v čísle 18 z listopadu roku 1912. Její výstup z církve a přihlášení se do seznamu anarchistických bezvěrců bylo oznámeno v časopise Zádruha – publikační orgán ČAF.

Vondřich B. Eduard

Moravsko-slezský anarchista z Moravské Ostravy. Povoláním horník, Spolupracovník anarchisty Martina Vágnera.

Vopěnka Jan

Anarchista a odborář. Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908). Delegát na sjezdu ČFVO dne 31.3.1907 v Duchcově, kde je zvolen jednatelem ČFVO. Na jezdu ČFVO zvolen do zvláštního komité, které mělo na starost dle usnesení sjezdu založit Říšskou federaci horníků.

Vopička František

Severočeský anarchista z Lomu. Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908). Zatčen na 1 .máji 1906 v Lomu, avšak na nátlak demonstrujícíh, kteří obklíčili četníky propuštěn, avšak druhý den ho přišla poclie zatknout do jeho bytu. Stanul před soudem a odsouzen na 3 týdny žaláře.

Vošmík

Severočeský anarchista z Háje u Duchcova (1906). Předplatitel anarchistického týdeníku Hornické listy.

Vosmík Josef

Severočeský anarchista a horník ze Zálužan u Chabařovic. Účastník ustavující valné hromady Hornické federace 3. 11. 1907 v Českém domě v Duchcově. Na této valné hromadě zvolen revírním důvěrníkem Hornické federace. Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908). Později člen Zemské jednoty horníků.

Vosmík Václav

Severočeský anarchista a horník z Bohosudova u Krupky. Účastník hnutí neodvislých socialistů, jak se zpočátku první generace anarchistů označovala. Člen stávkového výboru při hornické stávce v roce 1900 za anarchistické horníky.

Vorlíček

Středočeský anarchista z Berouna. Příslušník anarchistické a antimilitaristické mládeže. Distributor časopisů „Mladý Průkopník“ (1912 – 1914).

Vořech

Severočeský anarchista a horník z Kutršic na Mostecku. Člen Severočeské hornické federace, po jejím zákazu Člen Volného sdružení českých horníků. Distributor anarchistického týdeníku Hornické listy.

Votava Jan

Severočeský anarchista a horník z Komořan. Člen Vzdělávacího spolku „Kniha“ v Komořanech. V roce 1909 zvolen do výboru spolku.

Vožech Karel

Severočeský anarchista z Lomu. Člen Spolku volných myslitelů „Svornost“ v Lomu, v roce 1908 jednatel.

Vrabec František

Účastník hnutí neodvislých socialistů, jak se zpočátku první generace anarchistů označovala. Člen spolku Omladina. Redaktor časopisu „Omladina „ (1892 – 1893).

Vrátný Václav

Severočeský anarchista a horník z Libkovic. Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908). Účastnil se zasedání ústředního stávkového výboru 6.září 1906 v Libkovicích v hostinci pana Pavla. Na zasedání zvolen do předsednictva jako zapisovatel. Člen Hornické federace, poté Zemské jednoty horníků (1909 -1914.)

Vrba Alois

Moravskoslezský anarchista z Ostravy. Redaktor časopisu „Volnost“ v Moravské Ostravě (1898). Bydlel na adrese Pivovarská č. p. 6 v Moravské Ostravě.

Vrba

Severovýchodočeský anarchista a cihlář z Liberce. Člen České anarchistické federace – ČAF (1904 – 1914), odbočka ČAF Liberec.

Vrba Václav

Severočeský anarchista a horník z Oseka. Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908). Po stávce anarchistickýc horníků v roce 1906 zatčen četník, po udání stávkokazů.

Vrbenský J.

Severovýchodočeský anarchista a živnostník z Horního Růžodolu u Liberce. Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908). Příspěvky na tisový fond časopisu ČFVO „Nová Omladina“.

Vrbický

Příslušník anarchistické a antimilitaristické mládeže. Distributor časopisů „Mladý Průkopník“ (1912 – 1914).

Vrbnický Rudolf

Východočeský anarchista z Ústí nad Orlicí. Příslušník anarchistické a antimilitaristické mládeže. Distributor časopisů „Mladý Průkopník“ (1912 – 1914). Člen spolku Klub mládeže Ratolest a důvěrník odbočky na Ústeckoorlicku.

Vrbský Jan

Český anarchista žijící v USA z New Yorku. redaktor časopisu „Volné listy“ (1893 – 1917) v New Yorku. Člen anarchistické skupiny „Samospráva“ v New Yorku. Bydlel na adrese Johnson Ave 79, Brooklyn E. D., New York.

Vršič Kryštof

Severočeský anarchista z Duchcova.

Vršovský

Severočeský anarchista z Háje u Duchcova. Předplatitel anarchistického týdeníku Hornické listy. Předpokládáme člen České anarchistické federace – ČAF (1904 – 1914). Distributor anarchistických časopisů „Zádruha“ (1908 – 1914) – publikační orgán ČAF a „Mladý Průkopník“ (1912 – 1914).

Vuch Vojtěch

Severočeský anarchista ze Sobědruh u Teplic. Někd psán také Wuch. Povoláním horník. Delegát anarchistických horníků v báňském společenstvu. Řečník na veřejné schůzi teplických anarchistů v Trnovanech v hostinci „U belgického dvora“ dne 16.června 1906, několikatisícový s ekonal ve stejný den v Mostě proti bratrské pokladně. Delegát a svolavatel konference Volného sdružení českých horníků v Duchcově dne 29.července 1906. Zvolen obvodním důvěrníkem VSČH pro Teplice. Člen Volného sdružení českých horníků. Bydlel v Sobědruhách č.p. 89. (Soboten)

Vyčichlo Václav (?-1930)

Severočeský anarchista a horník z Duchcova. V roce 1910 v Lomu.V roce 1907 pracoval na dole Karolína v Ohníči, kde byl zvolen za hornického delegáta za anarchisty ve volbách do báňského společenstva. Dne 13.4.1907 propukla na dole Karolína stávka mladých horníků – povětšinou anarchistů za zvýšení mezd. Požadavky stávkujících vedení závodu tlumočil právě Václav Vyčichlo. Vlastník dolu požadavky zamítl. Další jednání bylo smluveno 15.4. 1907, také bez výsledku. Proto druhý den 16.4. 1907 již stávkovalo celé osazenstvo dolu Karolína. Vedení dolů dalo stávkujícím ultimátum nastoupit do 18.4. 1907 do práce, stávkující odmítli. Vedení podniku se pokusilo stávku zlomit tím, že propustilo anarchistické delegáty Václava Vyčichla, Brnka a Pavlíka. Záslal jim tajně výplatu i pracovní knížky poštou, protože předpokládala, že by je odmítli převzít. Stávkujííc solidárně přidali do požadvků, podmínku ukončení stávky znovuzaměstnáním propuštěných anarchistických odborových předáků. Zároveň byla zahájena solidární sbírka na stávkujcící a propuštěné Volným sdružením českých horníků. Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908). Delegát na sjezdu ČFVO ve dnech 28-29.srpna 1906, na sjezdu zvolen místostarostou ČFVO. Účastnil se zasedání ústředního stávkového výboru 6.září 1906 v Libkovicích v hostinci pana Pavla a člen místního stávkového výboru. Na zasedání zvolen do předsednictva jako předseda. Delegát na sjezdu ČFVO 24.12.1908, na kterém byl zvolen důvěrníkem celé odborové federace.Člen a jednatel Politického klubu dělnického, v roce 1906 součást ČFVO. Člen Hornické federace, v kde zastával funkci pokladníka. Poté člen Zemské jednoty horníků. Správce vězenského fondu na severu, sbírky pro pronásledované anarchisty. Po dobu uvěznění Václava Krampery v roce 1908 zastával pozici šéfredaktora Hornických listů, jinak člen redakční rady Hornických listů. Na starost příjem objednávek a peněz za pohlednice, brožury atd. Distributor anarchistického týdeníku Hornické listy. V roce 1910 zvolen za předsedu Všeodborového kooperativního spolku v Lomu.

Vydra František

Severočeský anarchista z Břežánek. Někdy psán také František Widra.

Vydra Karel

Severočeský anarchista z Hostomic nad Bílinou. Předseda anarchistického spolku Mezdinárodní jednota Hostomice.

Vydra Vincenc

Český anarchista žijící v USA v Clevelandu. Americký sympatizant České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908). Příspěvky na zesnulého člena ČFVO Františka Linharta.

Vyhlídková Bohuslava

Severovýchodočeská anarchistka z Horního Růžodolu u Liberce. Členka Federace bezvěrců při České anarchistické federaci (1912 – 1914). Přihláška pro anarchisty – bezvěrce byla zveřejněna v časopise „Zádruha“ v čísle 18 z listopadu roku 1912. Její výstup z církve a přihlášení se do seznamu anarchistických bezvěrců bylo oznámeno v časopise Zádruha – publikační orgán ČAF.

Vyhnal

Anarchista a předplatitel časopisu „Zádruha“ (1908 – 1914) – orgán ČAF.

Vyhnálková Marie – Most

 • Severočeská anarchistka z Mostecka.
 • Členka anarchistického ženského spolku Všeobecný spolek dělnic Pokrok v Mostě (1901 – 1914).
 • zakládající členka

Vykutil Josef

Východočeský anarchista z Náchoda. Povoláním tovární dělník. Účastník hnutí neodvislých socialistů, jak se zpočátku první generace anarchistů označovala. Delegát na anarchistické konferenci v Praze ve dnech 29 – 30. května 1898.

Vykysal A.

Severočeský anarchista z Ledvic. Člen Volné Myšlenky v Ledvicích. V roce 1908 zvolen starostou Volné myšlenky v Ledvicích. Organizátor I.konference Volné myšlenky na severu dne 7.června 1908. Bydlel na adrese Ledvice čp. 13.

Vykysal František

Středočeský anarchista z Motyčína na Kladensku. Zakládající člen Novokooperačního dělnického spotřebního a výrobního družstva „Sdružená síla“ v Motyčíně, na ustanovující valné hromadě dne 17.7.1910 určen členem ustanovující komise družstva.

Vyskoč Josef

Západočeský anarchista a horník z Litic na Nýřansku u Plzně. Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908). Důvěrník ČFVO Litice. Člen a důvěrník Všeodborového spolku Volný duch obojího pohlaví v Liticích, součást ČFVO. Příspěvek na společný vězeňský fond ČFVO a ČAF. Člen Hornické federace. Delegát na sjezdu ČFVO 24.12.1908, na kterém byl zvolen důvěrníkem celé odborové federace. Na sjezdu ČFVO dne 14.července 1907 v Duchcově, v hotelu Union (Český dům) zvolen za okresního důvěrníka pro Plzeň. V roce 1910 správcem veřejné knihovny v Lomu.

Vyskoč Vavřina

Česko – americký anarchista z Edwardsville v USA. Člen Vzdělávacího spolku Edwardsville roku 1910.

Vyskočilová Berta – Most

 • Severočeská anarchistka z Mostecka.
 • Členka anarchistického ženského spolku Všeobecný spolek dělnic Pokrok v Mostě (1901 – 1914).
 • přijata 4.2.1906

Vysušil Karel

Severočeský anarchista z Ústí nad Labem. Účastník hnutí neodvislých socialistů, jak se zpočátku první generace anarchistů označovala. Souzen v procesu s anarchisty z tzv. Vosích hnízd. Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908). Příspěvek na společný vězeňský fond ČFVO a ČAF.

Výšek Jan

Severočeský anarchista z Duchcova. Zakládající člen Všeodborového sdružení dělníků OCHRANA (1910 – 1914), na ustanovující schůzi 5.6.1910 v hostinci Austria v Duchcově zvolen pokladníkem. Pověřen výběrčím členských příspěvků od členů Ochrany, ty mu měly být zasílany nebo osobně zaplaceny na adrese Duchcov č.p. 684.

Vytouchová Anna

Vídeňská anarchistka. Členka Federace bezvěrců při České anarchistické federaci (1912 – 1914). Přihláška pro anarchisty – bezvěrce byla zveřejněna v časopise „Zádruha“ v čísle 18 z listopadu roku 1912. Její výstup z církve a přihlášení se do seznamu anarchistických bezvěrců bylo oznámeno v časopise Zádruha – publikační orgán ČAF.

Vytouchová Julia

Vídeňská anarchistka. Členka Federace bezvěrců při České anarchistické federaci (1912 – 1914). Přihláška pro anarchisty – bezvěrce byla zveřejněna v časopise „Zádruha“ v čísle 18 z listopadu roku 1912. Její výstup z církve a přihlášení se do seznamu anarchistických bezvěrců bylo oznámeno v časopise Zádruha – publikační orgán ČAF.

Vyžďura

Severočeský anarchista z Kopist. Povoláním horník. Člen Hornické federace při ČFVO. Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908). Distributor anarchistického týdeníku Hornické listy a anarchistických brožur.

Wágner

Severovýchodočeský anarchista z Haindorfu u Liberce. Člen České anarchistické federace – ČAF /1904 – 1914). Člen Spolku dělnická jednota pro Haindorf. Přednášky např. „Sugesce a hypnosa“.

Wágner František

Severočeský anarchista a horník, bartr Martina Wágnera. S bratrem působil jeden čas na Ostravsku, kde se snažili rozšířit anarchistické myšlenky mezi havíři. Redakce časopisu „Hlídka na Ostravsku“ (1908) v Moravské Ostravě. Redakce časopisu „Odborné listy“ na Ostravsku. Člen a předseda odborného hornického spolku Prokop v Ostravě. Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).

Wágner Martin

Severočeský anarchista a horník, bartr Františka Wágnera. S bratrem působil jeden čas na Ostravsku, kde se snažili rozšířit anarchistické myšlenky mezi havíři. Redakce časopisu „Hlídka na Ostravsku“ (1908) v Moravské Ostravě. Redakce časopisu „Odborné listy“ na Ostravsku. Člen a předseda odborného hornického spolku Prokop v Ostravě. Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908). Sbírka na stávkující anarchistické horníky v roce 1906 do Lomu.Bydlel na adrese Moravská Ostrava č. p. 1120.

Wanderer Emanuel

Pražský anarchista. Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908). Člen a místopředseda Vzdělávacího klubu Pokrok v Žižkově, součást ČFVO. Distributor anarchistického týdeníku Hornické listy (1905 – 1939).

Wávra František

Vídeňský anarchista. Člen Federace bezvěrců při České anarchistické federaci (1912 – 1914). Přihláška pro anarchisty – bezvěrce byla zveřejněna v časopise „Zádruha“ v čísle 18 z listopadu roku 1912. Jeho výstup z církve a přihlášení se do seznamu anarchistických bezvěrců bylo oznámeno v časopise Zádruha – publikační orgán ČAF.

Weber

Severovýchodočeský anarchista z Horního Růžodolu u Liberce. Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908). Distributor časopisů ČFVO „Omladina“, „Nová Omladina“ a „Komuna“.

Weilich

Předpokládáme člen České anarchistické federace – ČAF (1904 – 1914). Distributor anarchistických časopisů „Zádruha“ (1908 – 1914) – publikační orgán ČAF.

Weinfurter Čeněk

Severočeský anarchista a horník z Lomu u Duchcova. Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908). V letech 1906 pobýval v Moravské Ostravě. Člen a předseda „Odborného hornicko – hutnického spolku“ v Lomu. Člen Vzdělávacího spolku „Mladá síla“, v roce 1909 zvolen předsedou. Člen Sdružení československých horníků – SČH (1918 – 1930), odbočka SČH v Lomu. V roce 1920 na sjezdu SČH zvolen do ústředního výboru do kontrolní komise. Odmítl vstoupit do KSČ a držel se revolučně syndikalistických pozic. Na VII. sjezdu SČH, který se konal ve dnech 6. až 7. 2. 1926 v Mostě zvolen tajemníkem celé SČH. Celoroční řádná valná hromada Dělnické pekárny „FEDERACE“ v Libkovicích proběhla v neděli dne 5. 4. 1925 v hostinci „U Lípy“ v Lomu, kde bylo sídlo tohoto nejúspěšnějšího výrobního anarchistického družstva fungujícího od roku 1908. V roce 1925 zasedl ve výboru pekárny a stal se předsedou dozorčí rady. Bydlel na adrese Osecká ulice č. p. 391 v Lomu u Duchcova.

Wenzl Josef

Česko-americký anarchista a horník, nejspíš pocházel ze severu. Předplatitel anarchistického časopisu Hornické listy (1909)

Wild B.

Severočeský anarchista z Břežánek. Člen Zemské jednoty horníků (1909 – 1910). V roce 1910 místní výberčí členských příspěvků ZJH. Příspěvky vybíral v hostinci pana Brože každou první neděli v měsíci.

Wilhem Jakub

Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908). V roce 1906 veřejně vystoupil z církve společně se svojí chotí a oznámil to v časopise ČFVO „Nová Omladina“.

Wilhem Matěj

Severočeský anarchista z Růžodolu u Mostu. Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908). V roce 1906 veřejně vystoupil z církve společně se svojí chotí Josefou Wilhelmovou a oznámil to v časopise ČFVO „Nová Omladina“. Sestra Antonie Wilhelmová, bratr Jakub Wilhelm. Člen anarchistických družstev v Oseku a Záluží u Mostu.

Wilhemová Josefa (?-1910)

Severočeský anarchista z Růžodolu u Mostu. Manžel Matěj Wilhelm. V roce 1906 veřejně vystoupila z církve společně se svým chotěm a oznámili to v časopise ČFVO „Nová Omladina“. Členka anarchistických družstev v Oseku a Záluží u Mostu.

Wintr

Severočeský anarchista. Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908). Během anarchistické hornické stávky v roce 1906 speciální zpravodaj a distributor časopisu ČFVO „Nové Omladiny“, v té době také časopis stávkového výboru. Zatčen 30. srpna 1906.

Wolf

Severovýchodočeský anarchista z Hrádku u Liberce. Příspěvek na společný vězeňský fond ČFVO a ČAF.

Wolfel Petr

Účastník hnutí neodvislých socialistů, jak se zpočátku první generace anarchistů označovala. Redaktor časopisu „Nový věk svobody“.

Wurstial Jan

Pražský anarchista. Účastník hnutí neodvislých socialistů, jak se zpočátku první generace anarchistů označovala. Redaktor časopisu „Nuselské listy“ (1906) v Praze Nuslích.

Zadák

Severovýchodočeský anarchista ze Záluží u Mostu. Člen Zemské jednoty horníků (1909 -1915). Účastník Valné hromady ZJH v Mostě v roce 1909. Účastník na Krajinské anarchistické konferenci v Mostě dne 7.7.1910.

Záhrabský Augustýn

Anarchista ze Stochova (1907). Předplatitel anarchistického týdeníku Hornické listy.

Zahrádka Ferdinand

Východčeský anarchista z Pardubic. V roce 1906 pracoval jako úředník pojišťovny v Pardubicích. Články v časopise „Matice svobody“. Původce vzpoury vojáků na pardubickém nádraží. Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908). Příspěvek na společný vězeňský fond ČFVO a ČAF. Podepsal protest proti vyhoštění S.K Neumana z Řečkovic v roce 1906.

Zajíček

Severovýchodočeský anarchista z Bilého Potoka (Weisbach) na Frýdlanstku. Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908). Příspěvky na soud Karla Vohryzka v roce 1906. Předpokládáme člen České anarchistické federace – ČAF (1904 – 1914). Distributor anarchistických časopisů „Zádruha“ (1908 – 1914) – publikační orgán ČAF a „Mladý Průkopník“ (1912 – 1914).

Zálužanský

Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908). Na sjzedu ČFVO v roce 1906 mu byla určena starost vydavatelství ČFVO.

Zámečník

Příslušník anarchistické a antimilitaristické mládeže. Distributor anarchistických časopisu „Mladý Průkopník“ (1912 – 1914).

Záruba

Severočeský anarchista z Bíliny. Povoláním horník. Řečník na anarchistickém 1.májí 1908 v Bílině. Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908). Člen Hornické federace a poté Zemské jednoty horníků.

Záruba František

Česko – americký anarchista z Edwardsville v USA. Člen Vzdělávacího spolku Edwardsville roku 1910. Poslal příspěvek na rodinu horníka Kovandy do Duchcova.

Zaspal

Předpokládáme člen České anarchistické federace – ČAF (1904 – 1914). Distributor anarchistických časopisů „Zádruha“ (1908 – 1914) – publikační orgán ČAF.

Zastoupil Alois

Východočeský anarchista z Ústí nad Orlicí. Příslušník anarchistické a antimilitaristické mládeže. Člen spolku Klub mládeže Ratolest a důvěrník odbočky na Ústeckoorlicku. Distributor časopisu „Mladý Průkopník“ (1912 – 1914).

Zavoral Václav

Severočeský anarchista z Želének u Duchcova. Člen České anarchistické federace – ČAF (1904 – 1914). Člen Federace bezvěrců při České anarchistické federaci (1912 – 1914). Přihláška pro anarchisty – bezvěrce byla zveřejněna v časopise „Zádruha“ v čísle 18 z listopadu roku 1912. Jeho výstup z církve a přihlášení se do seznamu anarchistických bezvěrců bylo oznámeno v časopise Zádruha – publikační orgán ČAF.

Zavoralová Růžena

Severočeská anarchistka z Želének u Duchcova. Členka České anarchistické federace – ČAF (1904 – 1914). Člen Federace bezvěrců při České anarchistické federaci (1912 – 1914). Přihláška pro anarchisty – bezvěrce byla zveřejněna v časopise „Zádruha“ v čísle 18 z listopadu roku 1912. Její výstup z církve a přihlášení se do seznamu anarchistických bezvěrců bylo oznámeno v časopise Zádruha – publikační orgán ČAF.

Zazvonil Josef

Účastník hnutí neodvislých socialistů, jak se zpočátku první generace anarchistů označovala. Člen Spolku Omladina. Redaktor a vydavatel časopsu „Omladina“ (1892).

Zázvůrek Josef

Severočeský anarchista z Bíliny. V roce 1907 pobýval v Komořanech. Někdy uváděn jako Josef Zázvorka. Povoláním horník. V roce 1910 pracoval na dole Quido. Účastník ustavující valné hromady Hornické federace 3. 11. 1907 v Českém domě v Duchcově. Na této valné hromadě zvolen obvodním důvěrníkem (místostarostou) Hornické federace. Řečník na anarchistickém 1.májí 1908 v Bílině. Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908). Člen Hornické federace od roku 1907 a poté Zemské jednoty horníků.

Zechlová

Anarchistka. V roce 1910 poslala příspěvek na náhrobní kámen Tomeše Kašeho.

Zelenka

Severovýchodočeský anarchista z Varnsdorfu. Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908). Příspěvek na společný vězeňský fond ČFVO a ČAF.

Zelenka Gustav

Severočeský anarchista a horník z Duchcova. Člen Hornického odborného spolku v Duchcově.

Zelenka Josef

Severočeský anarchista z Břežánek. Člen Všeodborového kooopertivního spolku v Břežánkách.

Zelenka Václav – Dobřany

 • Severočeský anarchista z Dobřan
 • Člen České federace všech odborů (1904 -1908)
 • Člen Odborného spolku všech dělníků v Dobřanech
 • v roce 1906 jednatel spolku

Zeman J.

Jihočeský anarchista z Křemže u Českého Krumlova.

Zeman Josef

Severočeský anarchista z Ledvic. Povoláním horník, Pracoval na dole Amalie I v roce 1908.

Zeman Karel

Severočeský anarchista z Hostomic nad Bílinou. Manželka Marie Zemanová mu zemřela v roce 1908.

Zeman František (?-1908)

Severočeský anarchista z Komořan.

Zeman Václav

Severočeský anarchista z Mostu. Povoláním horník. Člen Spolku horníků a hutníků v Mostě. V roce 1907 zvolen za člena výboru Spolku horníků a hutníků v Mostě.

Zemánek Ludvík

Severočeský anarchista z Louky. Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908). Člen Odborného spolku horníků a hutniků v Louce, součást ČFVO. Na půlletní valné hromadě 9.června 1907 zvolen do výboru za důvěrníka.

Zemek Emanuel

Severočeský anarchista z Kopist. Předpokládáme člen České anarchistické federace – ČAF (1904 – 1914). Distributor anarchistických časopisů „Zádruha“ (1908 – 1914) – publikační orgán ČAF a „Mladý Průkopník“ (1912 – 1914). Člen Federace bezvěrců při České anarchistické federaci (1912 – 1914). Přihláška pro anarchisty – bezvěrce byla zveřejněna v časopise „Zádruha“ v čísle 18 z listopadu roku 1912. Jeho výstup z církve a přihlášení se do seznamu anarchistických bezvěrců bylo oznámeno v časopise Zádruha – publikační orgán ČAF.

Zeminová Anna – Most

 • Severočeská anarchistka z Mostecka.
 • Členka anarchistického ženského spolku Všeobecný spolek dělnic Pokrok v Mostě (1901 – 1914).
 • zakládající členka

Zeníšek Josef (?-1907) – Třebušice

 • Severočeský anarchista a horník  z Třebušic.
 • Dne 11. srpna 1907 zahynul při důlním neštěstí na dole Julius V

Ziegloser

Pražský anarchista. Jezdil přednášet na antiklerikální témata. V roce 1908 přednášel v Lomu na přednášce Spolku volných myslitelů „Svornost“.

Zich Josef

Východočeský anarchista z Nového Světa. Povoláním brousič skla. Policie v Jilemnickém okresu ho evidovala jako anarchistického agitátora mezi branci.

Zíchová Kateřina – Most

 • Severočeská anarchistka z Mostecka.
 • Členka anarchistického ženského spolku Všeobecný spolek dělnic Pokrok v Mostě (1901 – 1914).
 • přijata 1909

Zikmund Martin

Severočeský anarchista z Hostomic nad Bílinou. Účastník hnutí neodvislých socialistů, jak se zpočátku první generace anarchistů označovala. Redakce časopisu „Duch českého severu“ (1897 – 1898) v Duchcově. Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908). Předplatitel anarchistického týdeníku Hornické listy. Později si otevřel malý obchod s potravinami v Hostomicích nad Bílinou ve Světecké ulici. Jeho dcera Magdaléna si otevřela obchod v Duchcově v Bílinské ulici č.p. 720.

Zíková Kateřina – Most

 • Severočeská anarchistka z Mostecka.
 • Členka anarchistického ženského spolku Všeobecný spolek dělnic Pokrok v Mostě (1901 – 1914).
 • přijata 7.2.1909

Zineger František

Severovýchodčeský anarchista z Liberce (1885). Patřil k první generaci anarchistů, kteří byli ovlvnění propagandou činem, především čáasopisy Johana Mosta „Freiheit“, americkým časopisem „Budoucnost“ vydávaným českými anarchisty v USA a „Pomstou“ vydávanou českými anarchisty v Anglii, tyto časopisy byly tajně pašovány a rozšiřovány mezi českým radikálním dělnictvem. Pro své anarchistické názory dán pod přísný policejní dohled, každý jeho pohyb byl bedlivě sledován rakouskou policií. Ve spojení s libereckým anarchistou Eduardem Hlužem, napojeným na tajnou anarchistickou tiskárnu v Hluboké 1885. V roce 1885 domovní prohlídky v souvislosti s tajnou tiskárnou.

Zíta František

Severočeský anarchista z Kopist. Člen Federace bezvěrců při České anarchistické federaci (1912 – 1914). Přihláška pro anarchisty – bezvěrce byla zveřejněna v časopise „Zádruha“ v čísle 18 z listopadu roku 1912. Jeho výstup z církve a přihlášení se do seznamu anarchistických bezvěrců bylo oznámeno v časopise Zádruha – publikační orgán ČAF. Člen České anarchistické federace – ČAF (1904 – 1914), odbočka ČAF Kopisty. Distributor anarchistických časopisů „Zádruha“ (1908 – 1914) – publikační orgán ČAF a „Mladý Průkopník“ (1912 – 1914).

Zítová Pavlína

Severočeská anarchistka z Kopist. Členka Federace bezvěrců při České anarchistické federaci (1912 – 1914). Přihláška pro anarchisty – bezvěrce byla zveřejněna v časopise „Zádruha“ v čísle 18 z listopadu roku 1912. Její výstup z církve a přihlášení se do seznamu anarchistických bezvěrců bylo oznámeno v časopise Zádruha – publikační orgán ČAF.

Zítko František – Lomnice nad Popelkou/Košov

 • Severovýchodočeský anarchista z Lomnice nad Popelkou v Podkrušnohoří.
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Člen a jednatel skupiny ČFVO Lomnice nad Popelkou.
 • Bydlel na adrese Košov č.p. 52, Lomnice nad Popelkou.
 • příspěvek na stávkující firmy Theodora Mastného v Lomnici nad Popelkou (1907)
 • Distributor časopisů ČFVO „Omladina“, „Nová Omladina“ a „Komuna“.

Zítová Pavlína

Severočeská anarchistka z Kopist. Manželka anarchisty Františka Zíty. Přihlášena do seznamu Federace bezvěrců ČAF.

Zobl

Severočeský anarchista z Duchcova. Předplatitel anarchistického týdeníku Hornické listy.

Znamenáček Alois

Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908). Sbírka na stávkující anarchistické horníky v roce 1906 do Lomu.

Zrno Václav

Severočeský anarchista a horník z Mostu. Zakládajíci člen anarchosyndikalistické Zemské jednoty horníků, na ustanovující valné hromadě 21.února 1909 v Lomu zvolen pokladníkem. Pokladník a člen Zemské jednoty horníků – ZJH (1909 – 1915). Bydlel na adrese Veitmilova č.p. 1135, Most. V roce 1910 pokladník Zemské jednoty horníků. V roce 1909 bydlel na adrese Manlicherova č.p. 1113 v Mostu, kam mu měly být zasílány členské příspěvky ZJH.

Zrnová Marie – Most

 • Severočeská anarchistka z Mostecka.
 • Členka anarchistického ženského spolku Všeobecný spolek dělnic Pokrok v Mostě (1901 – 1914).
 • Zakládající členka
 • V roce 1909 zvolena za revisorku účtů.

Zvára Antonín

Severočeský anarchista z Lomu. Povoláním horník. Člen Zemské jednoty horníků – ZJH (1909 – 1915). Člen místní skupiny ZJH v Mostě, kde je pověřen výběrčím členských příspěvků v roce 1910. Členské příspěvky vybíral od 14 hodin v spolkovém hostinci „U Pavlů“ každou druhou neděli.

Zvěřina František

Severočeský anarchista a horník. Patřil ke generaci neodvislých socialistů, průkopníků anarchismu mezi horníky. Spolupracovník anarchisty a redaktora Tomeše Kašeho. Podílel se na organizaci anarchistické hornické stávky na Mostecku, Duchcovsku a Chomutovsku ve dnech 29.9 až 10. 10. 1896. Do stávky vstoupilo přes 8000 horníků z 57 dolů. Stávkující požadovali zvýšení mezd a zkrácení pracovní doby. Někteří horníci přešli v průběhu stávky i k ostřejším formám boje – k rozbíjení oken důlních kanceláří, přeřezávání telefoního vedení, poškozování strojů. Několik důlních úředníků bylo napadeno a ztlučeno, tvrdě se zacházelo i se stávkokazy. Okresní policejní hejtman proto z obav před dalších eskalací přímých akcí povolal silné četnické oddíly za asistence 2 500 vojáků, stávka byla prohlášena za vzpouru a postavena mimo zákon. Policie a armáda rozehnala stávkující okupují okolí dolů a akce byla zlomena. 348 horníků (hlavně anarchistů) přišlo o zaměstnání, 77 jich bylo různě úředně trestáno (hlavně vypovězením z oblasti a zákazem pobytu). Pro organizaci a za aktivní účast na stávce zatčen a odsouzen, obviněn z nabádání horníků k zastavení práce, dostal nejvyšší trest.

ZVĚŘINA Josef – Mladá Boleslav

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • distributor anarchistického časopisu „Proletář“ (1896 -1897)

Žáček Karel

Severovýchodočeský anarchista z Hrádku u Liberce. Člen Federace bezvěrců při České anarchistické federaci (1912 – 1914). Přihláška pro anarchisty – bezvěrce byla zveřejněna v časopise „Zádruha“ v čísle 18 z listopadu roku 1912. Jeho výstup z církve a přihlášení se do seznamu anarchistických bezvěrců bylo oznámeno v časopise Zádruha – publikační orgán ČAF.

Žáček

Severočeský anarchista z Želének u Duchcova. Uspořádal finanční sbírku na anarchistu Švejkovského v roce 1907.

Žák Adolf

Severočeský anarchista z Hořan u Mostu. Člen Všeodborového spolku Rovnost (1910) v Hořanech. Člen výboru v roce 1910 nejspíše jednatel, byly na něj adresovány dopisy pro spolek.

Žalimanský J.

Východočeský anarchista a textilní dělník z Červeného Kostelce. Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).

Žaloudek

Anarchista a předplatitel časopisu „Zádruha“ (1908 – 1914) – orgán ČAF.

Žampach J.

Pražský anarchista z Dolní Krče. Předplatitel časopisu „Zádruha“ (1908 – 1914) – orgán ČAF. Příspěvky na fond pro nezaměstnané skláře.

Žemlička Tomáš

Severočeský anarchista z Třebušic. Povoláním horník. Pracoval na dole Saxonia I-II v Třebušicích, kde je hornickým delehátem a důvěrníkem za anarchisty. Člen Severočeské hornické federace, Volného sdružená českých horníků a z ní vnizklé Hornické federace při ČFVO. Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).

Žemličková Josefa – Most

 • Severočeská anarchistka z Mostecka.
 • Členka anarchistického ženského spolku Všeobecný spolek dělnic Pokrok v Mostě (1901 – 1914).
 • přijata 26. 1. 1902

Ženíšek Josef – Kopisty (?-1907)

 • Severočeský anarchista a horník
 • Předpokládáme člen České federace všech odborů v letech 1904 až 1907
 • V roce 1907 pracoval na dole Julius V v Kopistech
 • Zemřel při důlním neštěstí dne 11.srpna 1907

Žídek

Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908). Sbírka na stávkující anarchistické horníky v roce 1906 do Lomu.

Žihla K.

Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908). Příspěvek na vězněného anarchistu a člena ČFVO Jana Doudu.

Žikeš Jan – Lom

Severočeský anarchista. Na valné hromadě Dělnického potravního družstva Volnost v Lomu dne 21.11.1907 zvolen přísedícím členem výboru.

Žilina – Lom

Severočeský anarchista z Lomu. Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908). Řečnil na 1 .máji 1906 v Lomu. Po jeho projevu, kde na konci zvolal „Ať žije revoluce!“ demonstrace rozpuštěna armádou a četnictvem.

Žirovnický – Bořkovice u Benešova

Středočeský anarchista z Bořkovic, dnes součást obce Zvěstov na Benešovsku. Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908). V roce 1906 veřejně vystoupil z církve a oznámil to v časopise ČFVO „Nová Omladina“. Distributor časopisů ČFVO „Omladina“, „Nová Omladina“ a „Komuna“.