SCHŮZE ČDVS Č.1 V CHICAGU, 27.10.1894

Chicago, 28. října 1894.

Včerejší schůze Česko dělnického vzdělávacího spolku č. I. byla četněji navštívena nežli kdy dříve v těch rozháraných časech.

Výbor, jež měl na starosti oznámit Neodvislé Mezinárodní Omladině zdali by s ČDVS chtěla odbývat smuteční slavnost ku poctě našich pěti zavražděných soudruhů, podal zprávu příznivou a sice, že síň již pronajmuta je a i slavnostní program obstarán. Slavnost nevině zavražděných soudruhů se bude odbývat dne 14. listopadu (ve středu večer) v síni Plzeňského Sokola na Ashland Ave. Tudíž jest záhodno, by každý milovník svobody a nepřítel stávající tyranie na oslavu našich soudruhů a upomínku kapitalistické bestiálnosti se dostavil, a pak by každý soudruh pro jmenovanou slavnost ze všech sil agitoval. Soudruzi a čtenáři Dělnických Listů, nezapomeňte na 11. listopad!

Slavnosti na hřbitově Waldheim jak již víme, súčastní se Česko dělnický vzdělávací spolekv Town of Lake, Neodvislá Mezinárodní Omladina a náš Českodělnická vzdělávací spolek čís. 1. Slavnost se od-bývá v neděli, dne 11. listopadu, kde též český řečník promluví. Nejznámější z německých řečníků, bude mluvit soudruh Jan Most a z anglických onen soudruh, jež před nedávnem z Anglie sem přijel — do New Yorku — jehož jméno jsem zapoměl. Tedy jest záhodno, komu prostředky dovolují, by i slavnosti Waldheimské se súčastnil.

Dále oznamujeme všem soudruhům a našim přízniv-cům, že Čes. Děl. Vzd. Spol. čís. 1. se od p. Bělskýho odstěhoval a usídlil se v síni p. Franka Schraedera, v  čís. 437 záp. 18. ulice. Schůze se odbývá každou druhou a čtvrtou sobotu v měsíci.

Matěj Hodek, dopisovatel.