SCHŮZE ČDVS „ČTENÁŘSKÁ BESEDA“ VE WHEELING CREEK Z KVĚTNA 1894

V poslední schůzi Č. D. V. S. „Čtenářská Beseda“ ve Wheeling Creek, O., čtena byla půlletní finanční zpráva tiskového výboru „Dělnických Listů,“ jakož i provolání ke spolkům v zájmu „Dělnických Listů.“ Obojí bylo schváleno jednohlasně a usnešeno, aby spolek předplatil „Delnické Listy“ na celý rok a nechaly se ležet v expedici až bude celý ročník. Do té doby způsobí si spolek knihovnu, do niž ročník D. L. bude uložen.

Dále jednáno bylo o návrhu tiskového výboru, aby každý člen spolků, přináležejících k Mezinárodní Dělnické Jednotě, dobrovolně přispíval týdně 5 centy na vydávání Dělnických Listů, a spolek se usnesl, že zůstane na prvnějšim svém usnesení a každý člen bude přispívat k účeli tomu 10 centy a jak kdo bude moci, ale s tou podmínkou, až členové začnou pracovat. Doposud jsme na stávce a jsme vyssáti až do krajnosti, takže nám přítomně není možno finančně nic podporovat.

Konečně usnešeno jednohlasně, prohlásiti veřejně, že Čtenářská Beseda vě Wheeling Creek setrvává jako dříve tak i nadále pevně a věrně na zásadách anarchisticko komunistických, jak obsaženy jsou v Pittsburské proklamaci a to tak dlouho, dokud se nevyskytnou zásady ještě lepší. Volební humbug se rozhodně zavrhuje.

Vít Liška, tajemník