SCHŮZE ČDVS EDWARDSVILLE 10.6.1894

Ve schůzi Česko dělnického vzdělávacího spolku v edwardsville vzat byl v  úvahu dopis tiskového výboru Dělnických Listů.

První návrh byl přijat a zasýláme vám předplatné $2.40 na orgán Dělnické Listy.

Druhý návrh, aby každý člen „Mezinárodní Dělnické Jednoty“ odbíral Dělnické Listy“ byl zároveň přijat a zasíláme vám adresy všech našich soudruhů ku zasílání jim listu.

Očekáváme však, že nám posečkáte. Víte, že jsme všichni horníci a že jsme již tak dlouho na stávce, tak že mnohý otec nemá pro svou rodinu ani chleba. Znáte dobře, v jakých poměrech se horníci nachází, že místo chleba dostává se jim od sheriffových holomků olova.

Třetí návrh, aby každý člen, který má práci, podporoval, než budou mít Dělnické Listy existenci trvale zajištěnou, 5 centy list, přijali jsme v této změně, že bude každý podporovat Dělnické Listy morálně i hmotně dle své možnosti.

Ku konci usnešeno jednohlasně, že setrváváme pevně na zásadách Pittsburské proklamace a dle nich jednati budeme.

Se socialisticky revolučnímpozdravem,

A. B. Schlosser, tajemník

Edwardsville, 10. června 1894.