SCHŮZE ČDVS JAN ŽIŽKA V CLEVELANDU V ČERNU 1894

Česko-dělnický vzdělávací spolek „Jan Žižka“ v Clevelandu pojednával ve své poslední schůzi o finanční půlletní zprávě „Dělnických Listů“ a o návrzích tiskového výboru.

Po důkladném uvážení všeho byly zpráva i návrhy schváleny a usnešeno „Dělnické Listy“ ze všech sil podporovati.

Dále prohlásil Č. D. V. S. „Jan Zižka“, že setrvává na zásadách „Pittsburské proklamace“ a volby a politiku paliativních prostředků zavrhuje.