SCHŮZE ČDVS NEW BEDFORD 26.7.1894

New Bedford, Mass. 26. července 1894.

V poslední naší schůzi prečítána zpráva tiskového výboru, týkající se finančního stavu našeho orgánu „Dělnických Listů“, která byla jednohlasně přijata. Co se návrhu tiskového výboru týče, tu žádáme, by v podporování našeho orgánu byla nám ponechána volnost, an jsme přesvědčení, že dobrovolné příspěvky se mnohem lépe scházejí, nežli ty předepsané. Ostatně podotýkáme, že nejpřednější naší snahou jest, by se list náš při životě udržel.

Ku konci prohlašujeme, že setrváváme dosud na zásadách, které jsou v „Pittsburské proklamaci“ naznačeny a že volební humbuk co nejrozhodněji zavrhujeme a ponecháváme jej těm několika taškářům, kteří své revoluční přesvědčení zradili a kteří z nevědomosti pracujícího lidu chtějí vytloukati kapitál.

S revolučním pozdravem New-bedfordští soudruzi.