SCHŮZE ČDVS „POKROK“ V PASSAIC, ČERVEN 1894

Česko dělnický vzdělávací spolek „Pokrok“ V Passaic, N. J., pojednával ve své poslední schůzi o půlletní finanční zprávě „Dělnických Listů“ a návrzích tiskového výboru ve prospěch těchto. Spolek usnesl se, aby každý člen, který pracuje, odváděl 5 centů týdně dobrovolných příspěvků na „Dělnické Listy.“

Taktéž se prohlásil, setrvati na zásadách „Pittsburské proklamace“ a volební švindl zavrhuje.

Na spolek „Pokrok“ dochází 20 čísel „Dělnických Listů,“ z nichž se 17 rozprodává. Za 15 čísel se pravidelně platí, za 2 čís. se zůstává dlužno, an ti členové nepracují. Tři čísla zůstávají na skladě.

Za Č. D. V. S. „Pokrok,“ Frank Duša, jednatel