SCHŮZE ČDVS TOWN OF LAKE 16.6.1894

Soudruzi! My, soudruzi Česko dělnického vzdělávacího spolku v Town of Lake s vámi úplně souhlasíme a na zásadách Pittsburské proklamace trváme a dále setrvati chceme.

Avšak je vám známo, že nynější světová krise přivodila mnoho zla v kruzích dělnictva, jak zde v Chicagu tak i jinde a tak i nám zde není nic lépe, neb ze soudruhů snad žádný stále nepracuje a který může ještě nějaké zaměstnáni obdržeti, musí dřiti za mizerný groš. A co ještě nejhoršího, že se soudruzi oddali zmalátnělosti, takže zřídka schůze navštěvuji.

Musíte tudíž uznati, že za podobných poměrů stoji spolek v  bídném finančním stavu, tak že není možno okamžitě něčím přispěti. Jakmile se poměry trochu zlepší, chceme co možná nejvíce ve prospěch orgánu věnovati, aniž by bylo nutno více apelovati.

Co se týče oznámek, myslíme, že bude lépe je dáti do listu nežli aby snad měl list padnout, nechceme ale sami o tom rozhodovat, nýbrž ponecháváme to celku.

Se socialisticky revolučním pozdravem za Č. D. V. S. v  Town of Lake

A. Hrubant, tajemník

Town of Lake, 16. června 1894.