SCHŮZE ČDVS V CHICAGU 12.1.1895

Reportáž ze schůze jednoho z chicagských anarchistických spolků z Mezinárodní dělnické jednoty v Americe:

Jakkoliv bylo minulou sobotu 12. ledna 1895 nepříjemné počasí — třeskutý mráz a sněhová vánice — byla schůze Č. D. V. S. přece hojně navštívena, což nejlépe svědčí o tom, že Vzdělávací Spolek netvoří jen 5 členů, jak jistí lidé (?) rozkřikovali, nýbrž že o mnoho více života v sobě má, nežli když ti sami v něm na diktátory si hráti chtěli. Nežli přikročeno k rozhovoru, byly dříve vyřízeny zapomenuté záležitosti z minulé schůze a sice, kdo by chtěl přijmout jednatelství pro „Dělnické Listy,“ jelikož v tak rozsáhlém městě, jako je Chicago, jeden jednatel nepostačuje. Za jednatele odporučen soudruh Josef Pešek, který jednatelství přijmul a přislíbil, že se bude nezištně starat o rozšíření Dělnických Listů. Vzdělávací Spolek odporučuje jmenovaného soudruha všem čtenářům „D. L.“ co řádného a spolehlivého jednatele, na nějž se úplně v peněžních záležitostech mohou spolehnout. Dále byl odporučen jeden soudruh za knihovníka, jež by dramatickou knihovnu přivedl do pořádku, t. j. vyhledal všecky, v redakci zaniklého Práva Lidu odcizené knihy, jakož i aby si vzal na starost prodej brožůr „Bohomor a náboženská nákaza.“ Peníze, jež za jmenované brožury se strží, připadnou brožurovému fondu v New Yorku ku vydávání dalších poučných brožur. Vzdělávací spolek upozorňuje všecky mimo Chicaga jsoucí vzdělávací spolky na onu, dobře pro agitaci se hodící brožuru. Cena jednotlivého výtisku obnáší 5 centů. Po ukončení tohoto rozpředl se živý rozhovor o individuelní svobodě a anarchismu, byv se živým zájmem sledován. Mimo toho přinesl delegát z Ústřední jednoty zprávu, zdali se súčastníme národopisné výstavy v Praze. Po dlouhé debatě přistoupnuto k obapolnému náhledu, že naše dělnické hnutí jest dostatek rakousko-českému dělnictvu známo, a pak že jest třeba finančních prostředků na jiné pro agitaci užitečných věcí, nežli je vyhazovat na „národopisnou“ výstavu, která revolučnímu hnutí pražádného užitku nepřinese. Příští schůze se odbývá 26. ledna 1895 ve spolkové místnosti p. Schraedera, 437 18. ulice. Nechť každý soudruh pro tuto schůzi agituje!