SCHŮZE ČDVS V NEWARKU V ČERVNU 1894

Ve schůzi Česko-dělnického vzdělávacího spolku v Newarku byly půlletní finanční zpráva „Dělnických Listů“ a návrhy tiskového výboru předmětem vážného rozhovoru.

Spolek se usnesl, při každé schůzi anebo jiných příležitostech pro „Dělnické Listy“ agitovali a podnikati pro ně sbírku a v  minulé schůzi učiněn již se sbírkami počátek. Za adresář budou peníze tento týden odevzdány.

Co se týče našich zásad, tu spolek náš prohlašuje, že zůstává při zásadách komunisticko anarchistických, a při Mezinárodní Dělnické Jednotě. Volební humbug spolek zavrhuje.

S revolučním pozdravem Václav Král, tajemník

Newark, N. J., 17. června 1894.