SCHŮZE ČESKÝCH HORNÍKŮ V BÍLINĚ, KTERÁ ODMÍTLA PŘERUŠIT ŠKOLSKOU STÁVKU (1908)

V neděli 13. prosince 1908 konala se schůze českých rodičů, na níž od školského výboru působeno bylo v tom směru, aby rodičové poslali svoje dítky do školy, aspoň do 1. ledna, kdy se má dle nařízení zemské školní rady otevřít nová třída. Že však naše dítky nemají místa ve třídě a musí sedět na zemi, a pro případ ohně ve stodole – který přece velmi snadno vznikne ! – byly by v nebezpečí se svými životy, setrvali čeští rodiče na stávce a odmílají všechny hloupé rady jakýchkoliv jenerálů. Takové „Výkonné výbory“ sejdou se velmi snadno, ale stejně snadno udělají ostudu.

V neděli 20. prosince 1908 konat se bude zde veřejná schůze, na níž má přijít nějaký poslanec. Nejlépe by bylo vyčinit mu řádně, ať je to Petr nebo Pavel, a poslat ho domů.

Zdroj: anarchistický časopis „Zádruha“