SCHŮZE DĚLNICKÉ DRUŽINY POKROKU S PŘEDNÁŠKOU 22.5.1894 V NEW YORKU

„Dělnická Družina Pokroku“ v New Yorku odbývala dne 22. května 1894 svou pravidelnou schůzi, v niž soudruh Václav Kudlata přednášel o „Vývinu lidské společnosti.“ Řečník velmi důkladně probral thema své přednášky, která vyslechnuta s největší pozorností a přijata všeobecným souhlasem. Po přednášce nastal volný rozhovor, na kterém se podíleli všichni soudruzi. V příští schůzi „Dělnické Družiny Pokroku“ dne 12. června bude mít soudruh Ludvík Cimler přednášku na thema: „Rozum a násilí.“ Soudruzi a členové, agitujte pro hojnou návštěvu této schůze.