SCHŮZE DĚLNICKÉ OMLADINY V NEW YORKU V KVĚTNU 1894

V poslední schůzi „Dělnické Omladiny“ v New Yorku čtena byla půlletní finanční zpráva tiskového výboru „Dělnických Listů“ a jednohlasně schválena.

Náš mladý spolek založen byl na zásadách komunisticko anarchistických, kterých se přesně držíme a k  Mezinárodní Dělnické Jednotě též přináležíme.

Dále usnešeno, že spolek bude odbírat jedno číslo D. L. hned od I. čísla pro knihovnu. Jednohlasně bylo přijato, by spolek náš každou schůzi činil sbírku dobrovolných příspěvků na „Dělnické Listy“. Ku konci zvolen jeden člen spolku do tiskového výboru, aby v  něm zastupoval „Dělnickou Omladinu.“

Po krátkém rozhovoru byla pak schůze skončena.

Se sociálně revolučním pozdravem, J. Kubík, tajemník