SCHŮZE NEODVISLÉ MEZINÁRODNÍ OMLADINY 13.1.1895 V CHICAGU

Neodvislá Mezinárodní Omladina počtem asI 70 členů odbývala v neděli, 13.ledna 1895 dopoledne taktéž svou řádnou schůzi. Rozhovor se točil okolo nemožných vlastností kněžourskými dryáčníky vymyšleného boha a pak o hanebném nynějším společenském zřízení a o roztřídění práce ve společnosti příští. Na rozhovoru se podílelo více soudruhů, který byl s takým zájmem sledován, že se protáhl až do jedné hodiny odpoledne. Že N. M. Omladina dobře vzkvétá, dokazuje již to, že se odhodlala založiti pěvecký odbor, který již nyní čítá 30 členů. Proto upozorňujem chicagské čtenáře Děl. Listů, majíli zálibu ve zpěvu, že každou neděli v místnosti pana Vilimovskýho 589 Blue Island Ave. se mohou dát zapsati; každou středu v té samé místnosti o 8 hodině večer začíná cvičení. Slavnost „Pařížské komuny“ budou od- bývat oba dva spolky společně. Síň již jest pronajmuta a tudíž nezbývá nic jiného, než aby každý již nyní na komunu se připravoval, pro ní agitoval, abychom tak dokázali velkou manifestací našim kapitalistickým hrdlořezům, že doposud svých mučedníků ctíme, že doposud jejich odkaz ze zřetele jsme nepustili, ale ještě s větší houževnatostí proti panující chátře boj povedem, dokud na celé čáře se nestaneme vítězi!