SCHŮZE S PŘEDNÁŠKOU ČDVS JAN ŽIŽKA V CLEVELANDU, 24.6.1894

Česko-dělnický vzdělávací spolek „Jan Žižka“ v  Clevelandu, vyzývá všecky členy spolku a zároveň i nečleny do příští schůze, dne 24. června 1894 dopoledne v 9 hodin, v síni p. Václava Zacha, roh Broadway a Dille ulice. Schůze spojena je s poučnou přednáškou o thema: „Postavení dělnictva staré a nové doby a jeho boje za svobodu.“ Dělníci, dostavte se v počtu nej hojnějším. Za Č. D. V. S. „Jan Žižka“ Karel Doležal, tajemník

Dělnické listy: orgán Mezinárodní dělnické jednoty v Americe. Cleveland: International Workingmen Ass´n of America, 23.06.1894, č. 34