SCHŮZE S PŘEDNÁŠKOU DĚLNICKÉ OMLADINY, 30.4.1894 V NEW YORKU

Spolek „Dělnická Omladina“ v New Yorku odbýval v pondělí, 30. dubna 1894 svou pravidelnou schůzi. Čtyři noví členové byli přijati. Spolek usnesl se, platit za adresář v „Dělnických Listech“ roční poplatek $5.

Po vyřízení spolkových záležitostí měl soudruh František Josef Hlaváček před-nášku: „První máj a dělnictvo“, v níž obšírně vylíčil a kritisoval význam 1. máje, jak by se slavit měl a jak přičiněním koruptních vůdců a demagogů v dělnickém hnutí ty májové slavnosti místo proletářských revolučních demonstrací ukazuji se nám po většině jen co bezvýznamná procesí, maškarády a parády, pořádané pro politikáře, nikoli ale proti panující tyranii. Přednáška přijata s všeobecným souhlasem.  

František Josef Hlaváček (1853 – 1957)