Schůze Spolku Volných myslitelů „Svornost“ 9.března 1919 v Lomu

Anarchističtí bezvěrci ze Spolku Volných myslitelů „Svornost“ konaly dne 9.března 1919 svoji měsíční schůzi v hostinci „U Brožů“ v Lomu a usnesli se na následujícím:

„Vyzýváme všecky bezvěrecké skupiny, které před válkou spadaly pod spolek výše jmenovaný, by zahájily ihned svoji činnost a svoje skupiny přihlásily k ústředí do Lomu. Dále kdo by mínil vystoupiti z církve, nechť se obrátí na Václava Smolu, Lom, Osecká ulice číslo 202, kde bližší pokyny a formuláře na vystoupení z církve obdrží.