Sdružení československých horníků – Duchcov 1929

Po první světové válce se v Severních Čechách z řad hornických anarchosyndikalistů a revolučních syndikalistů vytvořila nová odborová organizace – Sdružení československých horníků (SČH), ta navazovala na předválečnou anarchistickými horníky organizovanou Zemskou jednotu horníků. Místní skupina Sdružení československých horníků – Duchcov konala celoroční řádnou valnou hromadu dne 20.ledna 1929, spojenou s měsíční schůzí. Na valné hromadě byl zvolen následující výbor pro rok 1929: předseda Daněk Václav, místopředseda Šaněk Jan, jednatel Kavka Jan a pokladník Veverka František. Dalšími členy výboru zvoleni Ševčík, Rubeš František a Rataj Petr. Náhradníky zvoleni Stupka a Hanzel. Do funkce revisorů vybráni Čtrnáctý František a Špiryt František. Korespondenci odbočky vyřizoval předseda Václav Daněk bydlící v Duchcově č.p. 800. Usneseno bylo, že výborové schůze se budou konat každou druhou, a členské každou třetí neděli v měsíci. První výborová schůze v novém období proběhla 10.února 1929 a první členská 17.února 1929.

Český dům v Duchcově nebo též UNION, sídlo místní SČH