Seidl Josef (1871 – ?)

K vlně přistěhovalectví, která naplňovala Prahu, a především Žižkov a další přilehlé dělnické čtvrtě, se přidal i mladý Josef Seidl. Narodil se v roce 1871 v Chotusích u Čáslavi ve středočeském kraji. Do Prahy přicestoval v roce 1889, od 15. ledna má vedenou policejní přihlášku právě na Žižkově. Manželkou se mu stala Aloisie Mayerová. Její otec Antonín Mayer byl obchodník. V roce 1898 se mu narodil prvorozený syn Jaroslav Seidl. Rodinné štěstí však netrvá dlouho, malý Jaroslav umírá v roce 1899, bylo mu něco málo přes jeden rok. O tři roky rodina čeká příchod druhého potomka. Při těžkém porodu manželka Aloisie Seidlová vykrvácí a umírá společně s dítětem dne 28. září 1902.

Josef Seidl dlouhodobě pracoval jako mlynárenský pomocník. Do anarchistického hnutí se zapojuje již v jeho raném období a stal se účastníkem hnutí neodvislých socialistů – anarchistů. Pomáhal založit Vzdělávací besedu dělnictva stavebního pro Žižkov a okolí. Tento spolek působil v letech 1892 až 1896. V roce 1896 se spolek přejmenovává na Vzdělávací jednotu Žižkovan. Na valné hromadě 21. července 1897 je zvolen předsedou spolku, a v této pozici je potvrzen i na té následující 26. ledna 1898 a zastává ji tak do 25, května 1898. Mezitím se přidává i k dalšímu místnímu anarchistickému spolku Vzdělávacímu klubu „Pokrok“ na Žižkově, který byl založen 14. července 1896. Ve spolku nakonec zastává i přední posty ve výboru. Na valné hromadě 16. ledna 1900 byl zvolen nejdříve místopředsedou, aby byl pak na následující valné hromadě zvolen 22. ledna 1902 zvolen přímo předsedou spolku. Na jedno období jej vystřídá kamarád Rudolf Tichovský, aby pak byl znovu zvolen za předsedu na valné hromadě 23. února 1903. Do funkce předsedy byl zvolen opakovaně ještě dvakrát a tak tento post nakonec zastával až do 17. prosince 1905.

Jelikož byl Vzdělávací klub „Pokrok“ na Žižkově v letech 1904 až 1908 členskou sekcí České federace všech odborů (ČFVO) stál i Josef Seidl v řadách největší anarchosyndikalistické odborové organizace v dějinách českého anarchismu. Josef Seidl působil samozřejmě i v místní skupině ČFVO Žižkov. V létě 1908 bylo ovšem ČFVO státem zakázána a rozpuštěna pro anarchistickou činnost.

V řadách Vzdělávacího klubu „Pokrok“ se organizoval až do jejího zákazu související s vypuknutím první světové války v roce 1914.