Seznam členů družstev

AKTUALIZOVÁNO 15. 6. 2018

Bašus Alois – Lom, Libkovice

 • zakládající člen Dělnické pekárny „Federace“ v Libkovicích
 • Dělnická pekárna „Federace“ v Libkovicích založena na ustanovující schůzi 29. září 1908
 • ředitel pekárny v roce 1908
 • ředitel pekárny v roce 1909
 • ředitel pekárny v roce 1910 – zvolen na valné hromadě 27. února 1910
 • člen správní rady v roce 1911
 • bydlel Lom č.p. 70, v létě do Libkovic

Bečvár Josef – Záluží u Mostu

 • člen Nákupního družstva spotřebitelů mléka „Pokrok“ v Maltýru (Záluží)
 • Nákupní družstvo zapsáno 4. března 1910.
 • V roce 1916 člen představenstva
 • V roce 1917 člen představenstva
 • povoláním horník

Beran Václav – Růžodol

 • zakládající člen Novokooperační dělnické spotřební a výrobní družstvo „Unie“ v Lipětíně (1901-1903)
 • v roce 1901 a 1902 zvolen přísedícím členem výboru
 • povoláním horník
 •  z Růžodolu č.p. 6

Cifrain František – Háj u Duchcova

 • zakládající člen Novokooperačního dělnického spotřebního a výrobního družstvo „Vpřed“ v Háji u Duchcova
 • v roce 1902 člen představenstva
 • v roce 1903 člen představenstva

Drmla Jan – Záluží u Mostu

 • člen Nákupního družstva spotřebitelů mléka „Pokrok“ v Maltýru (Záluží)
 • Nákupní družstvo zapsáno 4. března 1910.
 • V roce 1918 člen představenstva
 • V roce 1919 člen představenstva
 • V roce 1920 člen představenstva
 • V roce 1921 člen představenstva
 • na mimořádné valné hromadě 9.ledna 1921 rozhodnuto o likvidaci družstva, určen likvidátorem
 • povoláním horník
 • bydlel na adrese Záluží č.p. 15

Dvořák Čeněk – Lom

 • člen Dělnického potravního družstva Volnost v Lomu
 • Na valné hromadě Dělnického potravního družstva Volnost dne 21.11.1907 zvolen do dozorčí rady

Fiřt Josef – Lom

 • člen Dělnického potravního družstva Volnost
 • dne 21.11.1907 zvolen do dozorčí rady

Fišer František- Růžodol

 • zakládající člen Novokooperační dělnické spotřební a výrobní družstvo „Unie“ v Lipětíně (1901-1903)
 • v roce 1903 zvolen členem dozorčí rady
 • povoláním horník

Fišer Vojtěch – Záluží u Mostu

 • člen Nákupního družstva spotřebitelů mléka „Pokrok“ v Maltýru (Záluží)
 • Nákupní družstvo zapsáno 4. března 1910.
 • V roce 1915 člen představenstva
 • V roce 1916 člen představenstva
 • V roce 1917 člen představenstva
 • povoláním horník

Fröhlich František – Záluží u Mostu

 • Zakládající člen Nákupního družstva spotřebitelů mléka „Pokrok“ v Maltýru (Záluží)
 • Nákupní družstvo zapsáno 4. března 1910.
 • Na ustavující valné hromadě 19. prosince 1909 Nákupního družstva spotřebitelů mléka „Pokrok“ zvolen za člena představenstva, do funkce pokladníka pro rok 1910
 • povoláním horník
 • bytem Záluží č.p. 14

Hřích Josef – Záluží u Mostu

 • člen Nákupního družstva spotřebitelů mléka „Pokrok“ v Maltýru (Záluží)
 • Nákupní družstvo zapsáno 4. března 1910.
 • V roce 1918 člen představenstva a předseda (ředitel)
 • -zvolen na valné hromadě 24.února 1918
 • V roce 1919 člen představenstva a předseda (ředitel)
 • V roce 1920 člen představenstva
 • V roce 1921 člen představenstva
 • na mimořádné valné hromadě 9.ledna 1921 rozhodnuto o likvidaci družstva, určen likvidátorem
 • povoláním horník
 • Bydlel na adrese Záluží č.p. 43

Inemann Josef – Lom

 • zakládající člen Dělnické pekárny „Federace“ v Libkovicích
 • Dělnická pekárna „Federace“ v Libkovicích založena na ustanovující schůzi 29. září 1908
 • V roce 1910 – zvolen na valné hromadě 27. února 1910 členem správní rady Dělnické pekárny „Federace“
 • člen správní rady v roce 1911
 • bydlel v Lomu č.p. 289
 • horník

Janko Josef – Záluží u Mostu

 • člen Nákupního družstva spotřebitelů mléka „Pokrok“ v Maltýru (Záluží)
 • Nákupní družstvo zapsáno 4. března 1910.
 • V roce 1921 člen představenstva
 • povoláním horník
 • na mimořádné valné hromadě 9.ledna 1921 rozhodnuto o likvidaci družstva, určen likvidátorem

Jindra Václav – Lom

 • Člen Dělnického potravního družstva Volnost v Lomu
 • Na valné hromadě Dělnického potravního družstva Volnost dne 21.11.1907 zvolen ředitelem
 • v roce 1908 ředitelem potravního družstva

Kadlec Karel – Záluží u Mostu

 • člen Nákupního družstva spotřebitelů mléka „Pokrok“ v Maltýru (Záluží)
 • Nákupní družstvo zapsáno 4. března 1910.
 • V roce 1916 člen představenstva
 • V roce 1917 člen představenstva
 • V roce 1918 člen představenstva
 • V roce 1919 člen představenstva
 • V roce 1920 člen představenstva
 • povoláním horník

Kalina Bedřich – Háj u Duchcova

 • zakládající člen Novokooperačního dělnického spotřebního a výrobního družstvo „Vpřed“ v Háji u Duchcova
 • v roce 1902 člen představenstva
 • v roce 1903 člen představenstva

Kalina Jan – Háj u Duchcova

 • zakládající člen Novokooperačního dělnického spotřebního a výrobního družstvo „Vpřed“ v Háji u Duchcova
 • 31. srpna 1900 na ustanovující valné hromadě zvolen
 • v roce 1900 člen představenstva a místoředitel

Klabík František – Záluží u Mostu

 • Zakládající člen Nákupního družstva spotřebitelů mléka „Pokrok“ v Maltýru (Záluží)
 • Nákupní družstvo zapsáno 4. března 1910.
 • Na ustavující valné hromadě 19. prosince 1909 Nákupního družstva spotřebitelů mléka „Pokrok“ zvolen za člena představenstva
 • v roce 1909 předseda (ředitel)
 • V roce 1910 člen představenstva a předseda
 • Družstvo sídlilo na adrese Záluží č.p. 61
 • Kdo měl zájem odebírat anarchistické družstevnické mléko, musel si od družstva zakoupit speciální známky, které byly k dostání u předsedy Františka Klabíka.
 • povoláním horník
 • bytem Záluží č.p. 151

Klíma Josef – Osek

 • zakládající člen Dělnické jednoty „Svornost“ v Oseku
 • družstvo k zaopatřování potravin a příbytků pro Osek, Duchcov a Teplice
 • v roce 1919 člen představenstva – ředitel

Knížek Mikuláš – Břežánky/Libkovice

 • zakládající člen Dělnické pekárny „Federace“ v Libkovicích
 • Dělnická pekárna „Federace“ v Libkovicích založena na ustanovující schůzi 29. září 1908
 • v roce 1908 zvolen za člena správní rady pekárny
 • v roce 1909 zvolen za člena správní rady pekárny
 • v roce 1910 zvolen za člena správní rady pekárny na valné hromadě 27. února 1910
 • dne 9.10.1910 rezignoval na svou funkci
 • bydlel v Břežánkách
 • v roce 1911 člen správní rady pekárny, zvolen na valné hromadě 26. února 1911
 • od roku 1911 rozvážeč chleba pekárny a bytem v Libkovicích

Knopp Alois – Motyčín

 • Zakládající člen Novokooperačního dělnického spotřebního a výrobního družstva „Sdružená síla“ v Motyčíně
 • na ustanovující valné hromadě dne 17.7.1910 určen členem ustanovující komise družstva

Kokoška Antonín – Záluží u Mostu

 • Zakládající člen Nákupního družstva spotřebitelů mléka „Pokrok“ v Maltýru (Záluží)
 • Nákupní družstvo zapsáno 4. března 1910.
 • V roce 1910 člen představenstva a pokladník
 • V roce 1911  člen představenstva a pokladník
 • V roce 1912 člen představenstva a pokladník
 • V roce 1913 člen představenstva a pokladník
 • V roce 1914 člen představenstva a pokladník
 • V roce 1915 člen představenstva a pokladník
 • povoláním horník

Koláčková Marie – Záluží u Mostu

 • Zakládající členka Nákupního družstva spotřebitelů mléka „Pokrok“ v Maltýru (Záluží)
 • Nákupní družstvo zapsáno 4. března 1910.
 • Na ustavující valné hromadě 19. prosince 1909 Nákupního družstva spotřebitelů mléka „Pokrok“ zvolena za členaku představenstva pro rok 1910
 • V roce 1910 členka představenstva
 • V roce 1911 členka představenstva
 • bydlel na adrese Záluží č.p. 161

Končálová Anna – Záluží u Mostu

 • Zakládající členka Nákupního družstva spotřebitelů mléka „Pokrok“ v Maltýru (Záluží)
 • Nákupní družstvo zapsáno 4. března 1910.
 • Na ustavující valné hromadě 19. prosince 1909 Nákupního družstva spotřebitelů mléka „Pokrok“ zvolena za členku představenstva pro rok 1910
 • V roce 1910 členka představenstva
 • V roce 1911 členka představenstva
 • V roce 1912 členka představenstva
 • bydlel na adrese Záluží č.p. 161

Korynta Jan – Záluží u Mostu

 • člen Nákupního družstva spotřebitelů mléka „Pokrok“ v Maltýru (Záluží)
 • Nákupní družstvo zapsáno 4. března 1910.
 • V roce 1912 člen představenstva a kontrolor
 • povoláním horník

Košvanec Václav – Lipětín

 • zakládající člen Novokooperační dělnické spotřební a výrobní družstvo „Unie“ v Lipětíně (1901-1903)
 • v roce 1901 a 1902 zvolen členem dozorčí rady
 • povoláním horník
 •  z Lipětína č.p. 44

Kounovský A. – Lom

 • člen Dělnického potravního družstva Volnost v Lomu

Králiček Bedřich – Háj u Duchcova

 • zakládající člen Novokooperačního dělnického spotřebního a výrobního družstvo „Vpřed“ v Háji u Duchcova
 • 31. srpna 1900 na ustanovující valné hromadě zvolen
 • v roce 1900 člen předtstavenstva a ředitel
 • v roce 1901 člen předtstavenstva a ředitel

Krchov Josef – Záluží u Mostu

 • člen Nákupního družstva spotřebitelů mléka „Pokrok“ v Maltýru (Záluží)
 • Nákupní družstvo zapsáno 4. března 1910.
 • V roce 1912 člen představenstva
 • V roce 1913 člen představenstva
 • V roce 1914 člen představenstva
 • povoláním horník

Křišťál František – Háj u Duchcova

 • zakládající člen Novokooperačního dělnického spotřebního a výrobního družstvo „Vpřed“ v Háji u Duchcova
 • v roce 1902 člen představenstva a ředitel
 • v roce 1903 člen představenstva a ředitel
 • z Háje č.p. 139

Kubát Maximilián – Růžodol

 • zakládající člen Novokooperační dělnické spotřební a výrobní družstvo „Unie“ v Lipětíně (1901-1903)
 • v roce 1901 a 1902 zvolen členem dozorčí rady
 • povoláním horník
 •  z Růžodolu č.p. 49

Kubát Václav – Růžodol

 • zakládající člen Novokooperační dělnické spotřební a výrobní družstvo „Unie“ v Lipětíně (1901-1903)
 • v roce 1901 a 1902 zvolen ředitel
 • V roce 1903 zvolen místoředitelem
 • povoláním horník
 •  z Růžodolu č.p. 32

Kučera František – Bílina

 • Ředitel anarchistického družstva Dělnické pekárny „FEDERACE“ v Libkovicích.

Kuneš František – Lom

 • člen Dělnického potravního družstva Volnost
 • Na valné hromadě Dělnického potravního družstva Volnost dne 21.11.1907 zvolen do dozorčí rady

Kupr – Lom

 • Člen Konzumního spolku Volnost v Lomu
 • v roce 1914 zvolen  obchod vedoucím družstevní prodejny v Lomu č.p. 398
 • 17.1 1914 mělo družstvo 471 členů

Mácha Josef – Háj u Duchcova

 • zakládající člen Novokooperačního dělnického spotřebního a výrobního družstvo „Vpřed“ v Háji u Duchcova
 • 31. srpna 1900 na ustanovující valné hromadě zvolen
 • v roce 1900 člen správní rady
 • v roce 1901 člen správní rady
 • v roce 1902 člen správní rady
 • v roce 1903 člen správní rady

Maizner Jaroslav – Osek

 • Člen a důvěrník Potravinového družstva Svornost v Oseku

Málek Josef – Lipětín

 • zakládající člen Novokooperační dělnické spotřební a výrobní družstvo „Unie“ v Lipětíně (1901-1903)
 • v roce 1903 zvolen přísedím členem výboru
 • v roce 1903 pověřen likvidátorem družstva
 • povoláním horník
 •  z Lipětína č.p. 60

Müller Karel – Záluží u Mostu

 • člen Nákupního družstva spotřebitelů mléka „Pokrok“ v Maltýru (Záluží)
 • Nákupní družstvo zapsáno 4. března 1910.
 • V roce 1913 člen představenstva a kontrolor
 • V roce 1914 člen představenstva a kontrolor
 • V roce 1915 člen představenstva a kontrolor
 • V roce 1916 člen představenstva a kontrolor
 • V roce 1917 člen představenstva a kontrolor
 • V roce 1918 člen představenstva a kontrolor
 • V roce 1919 člen představenstva a kontrolor
 • V roce 1920 člen představenstva a kontrolor
 • V roce 1920 člen představenstva a kontrolor
 • na mimořádné valné hromadě 9.ledna 1921 rozhodnuto o likvidaci družstva, určen likvidátorem
 • povoláním horník

Nedvěd Jan – Háj u Duchcova

 • zakládající člen Novokooperačního dělnického spotřebního a výrobního družstvo „Vpřed“ v Háji u Duchcova
 • v roce 1901 člen správní rady

Němeček Václav – Lipětín

 • zakládající člen Novokooperační dělnické spotřební a výrobní družstvo „Unie“ v Lipětíně (1901-1903)
 • v roce 1901 a 1902 zvolen místoředitelem
 • povoláním horník
 •  z Lipětína č.p. 42

Otta Josef – Lom

 • člen Dělnického potravního družstva Volnost
 • Na valné hromadě Dělnického potravního družstva Volnost dne 21.11.1907 zvolen do dozorčí rady

Patočka Karel – Záluží u Mostu

 • člen Nákupního družstva spotřebitelů mléka „Pokrok“ v Maltýru (Záluží)
 • Nákupní družstvo zapsáno 4. března 1910.
 • V roce 1918 člen představenstva
 • V roce 1919 člen představenstva
 • V roce 1920 člen představenstva a předseda (ředitel)
 • V roce 1921 člen představenstva a předseda (ředitel)
 • na mimořádné valné hromadě 9.ledna 1921 rozhodnuto o likvidaci družstva, určen likvidátorem
 • povoláním horník
 • bydlel na adrese Záluží č.p. 148

Peca Antonín – Lom

 • Člen Potravního družstva Volnost v Lomu
 • Člen Dělnické pekárny „Federace“ v Libkovicích
 • Dělnická pekárna „Federace“ v Libkovicích založena na ustanovující schůzi 29. září 1908
 • v roce 1911 člen správní rady pekárny, zvolen na valné hromadě 26. února 1911
 • bytem v Lomu

Pešta František – Záluží u Mostu

 • člen Nákupního družstva spotřebitelů mléka „Pokrok“ v Maltýru (Záluží)
 • Nákupní družstvo zapsáno 4. března 1910.
 • V roce 1913 člen představenstva
 • V roce 1914 člen představenstva
 • V roce 1915 člen představenstva
 • povoláním horník

Peukert Alois – Osek

 • zakládající člen Dělnické jednoty „Svornost“ v Oseku
 • družstvo k zaopatřování potravin a příbytků pro Osek, Duchcov a Teplice
 • v roce 1919 člen dozorčí rady – předseda

Plánička František – Libkovice

 • zakládající člen Dělnické pekárny „Federace“ v Libkovicích
 • Dělnická pekárna „Federace“ v Libkovicích založena na ustanovující schůzi 29. září 1908
 • místoředitel pekárny v roce 1908
 • místoředitel pekárny v roce 1909
 • bydlel Libkovicích č.p. 92

Pošta Václav – Záluží u Mostu

 • člen Nákupního družstva spotřebitelů mléka „Pokrok“ v Maltýru (Záluží)
 • Nákupní družstvo zapsáno 4. března 1910.
 • V roce 1912 člen představenstva
 • V roce 1913 člen představenstva
 • V roce 1914 člen představenstva
 • povoláním horník

Procházka Václav – Záluží u Mostu

 • člen Nákupního družstva spotřebitelů mléka „Pokrok“ v Maltýru (Záluží)
 • Nákupní družstvo zapsáno 4. března 1910.
 • V roce 1916 člen představenstva a předseda (ředitel)
 • – valná hromada 20. února 1916
 • V roce 1917 člen představenstva a předseda (ředitel)
 • povoláním horník

Reinl Viktor – Libkovice

 • zakládající člen Dělnické pekárny „Federace“ v Libkovicích
 • Dělnická pekárna „Federace“ v Libkovicích založena na ustanovující schůzi 29. září 1908
 • v roce 1908 zvolen za člena správní rady pekárny
 • v roce 1909 zvolen za člena správní rady pekárny
 • bydlel v Libkovicích č.p. 103

Řezáček Josef – Háj u Duchcova

 • zakládající člen Novokooperačního dělnického spotřebního a výrobního družstvo „Vpřed“ v Háji u Duchcova
 • 31. srpna 1900 na ustanovující valné hromadě zvolen
 • v roce 1900 člen správní rady
 • v roce 1901 člen představenstva a místoředitel
 • v roce 1902 člen představenstva a místoředitel
 • v roce 1903 člen představenstva a místoředitel

Schlager Josef – Háj u Duchcova

 • zakládající člen Novokooperačního dělnického spotřebního a výrobního družstvo „Vpřed“ v Háji u Duchcova
 • v roce 1902 člen představenstva a ředitel

Smuda Josef – Lom

 • člen Dělnického potravního družstva Volnost v Lomu
 • Na valné hromadě Dělnického potravního družstva Volnost dne 21.11.1907 zvolen za revisora účtů.

Sohr Bedřich – Háj u Duchcova

 • zakládající člen Novokooperačního dělnického spotřebního a výrobního družstvo „Vpřed“ v Háji u Duchcova
 • v roce 1901 člen správní rady

Soukup František – Lipětín

 • zakládající člen Novokooperační dělnické spotřební a výrobní družstvo „Unie“ v Lipětíně (1901-1903)
 • v roce 1903 zvolen přísedím členem výboru
 • povoláním horník

Srb František – Lipětín

 • zakládající člen Novokooperační dělnické spotřební a výrobní družstvo „Unie“ v Lipětíně (1901-1903)
 • v roce 1903 zvolen ředitelem
 • povoláním horník
 •  z Lipětína č.p. 60

Svoboda Karel – Háj u Duchcova

 • zakládající člen Novokooperačního dělnického spotřebního a výrobního družstvo „Vpřed“ v Háji u Duchcova
 • v roce 1901 člen představenstva a pokladník

Šedivý František – Záluží u Mostu

 • Zakládající člen Nákupního družstva spotřebitelů mléka „Pokrok“ v Maltýru (Záluží)
 • Nákupní družstvo zapsáno 4. března 1910.
 • Na ustavující valné hromadě 19. prosince 1909 Nákupního družstva spotřebitelů mléka „Pokrok“ člena představenstva
 • v roce 1910 člen představenstva
 • V roce 1911 člen představenstva
 • povoláním horník
 • bydlel na adrese Záluží č.p. 77

Šindelář Alois – Lom

 • Dělnického potravního družstva Volnost v Lomu
 • Na valné hromadě Dělnického potravního družstva Volnost dne 21.11.1907 zvolen do dozorčí rady

Šíp Jan – Záluží u Mostu

 • Zakládající člen Nákupního družstva spotřebitelů mléka „Pokrok“ v Maltýru (Záluží)
 • Nákupní družstvo zapsáno 4. března 1910.
 • Na ustavující valné hromadě 19. prosince 1909 Nákupního družstva spotřebitelů mléka „Pokrok“ zvolen za člena představenstva
 • V roce 1910 kontrolor a člen představenstva
 • V roce 1911 kontrolor  a člen představenstva
 • povoláním horník
 • bydlel na adrese Záluží č.p. 149

Šlégr František- Růžodol

 • zakládající člen Novokooperační dělnické spotřební a výrobní družstvo „Unie“ v Lipětíně (1901-1903)
 • v roce 1903 zvolen členem dozorčí rady
 • v roce 1903 pověřen likvidátorem družstva
 • povoláním horník

Šourek František – Záluží u Mostu

 • člen Nákupního družstva spotřebitelů mléka „Pokrok“ v Maltýru (Záluží)
 • Nákupní družstvo zapsáno 4. března 1910.
 • V roce 1915 člen představenstva
 • V roce 1916 člen představenstva a pokladník
 • V roce 1917 člen představenstva a pokladník
 • V roce 1918 člen představenstva a pokladník
 • V roce 1919 člen představenstva a pokladník
 • V roce 1920 člen představenstva a pokladník
 • V roce 1921 člen představenstva a pokladník
 • na mimořádné valné hromadě 9.ledna 1921 rozhodnuto o likvidaci družstva, určen likvidátorem
 • povoláním horník

Štrebl Václav – Záluží u Mostu

 • člen Nákupního družstva spotřebitelů mléka „Pokrok“ v Maltýru (Záluží)
 • Nákupní družstvo zapsáno 4. března 1910.
 • V roce 1912 člen představenstva a předseda (ředitel)
 • V roce 1913 člen představenstva a předseda (ředitel)
 • V roce 1914 člen představenstva a předseda (ředitel)
 • V roce 1915 člen představenstva a předseda (ředitel)
 • povoláním horník

Švancar František – Růžodol

 • zakládající člen Novokooperační dělnické spotřební a výrobní družstvo „Unie“ v Lipětíně (1901-1903)
 • v roce 1901 a 1902 zvolen přísedícím členem výboru
 • povoláním horník
 •  z Růžodolu č.p. 47

Tatar Josef – Libkovice

 • Člen Dělnického potravního družstva Volnost v Lomu
 • Člen Dělnické pekárny „Federace“ v Libkovicích
 • Na valné hromadě Dělnického potravního družstva Volnost dne 21.11.1907 zvolen místoředitelem
 • V roce 1909 ředitel anarchistického Dělnického potravního družstva Volnost v Lomu
 • V roce 1910 – zvolen na valné hromadě 27. února 1910 členem správní rady Dělnické pekárny „Federace“
 • v roce 1911 ředitel pekárny, zvolen na valné hromadě 26. února 1911
 • bydlel v Libkovicích č.p. 104.
 • horník

Tvrdík Josef – Souš/Libkovice

 • zakládající člen Dělnické pekárny „Federace“ v Libkovicích
 • Dělnická pekárna „Federace“ v Libkovicích založena na ustanovující schůzi 29. září 1908
 • V roce 1910 – zvolen na valné hromadě 27. února 1910 členem správní rady Dělnické pekárny „Federace“
 • dne 9.10.1910 rezignoval na svou funkci
 • v roce 1911 člen správní rady pekárny, zvolen na valné hromadě 26. února 1911
 • bydlel v Souši č.p. 335 a horník
 • od roku 1911 rozvážeč chleba pekárny a bytem v Libkovicích

Vlček Antonín – Lom

 • zakládající člen Dělnické pekárny „Federace“ v Libkovicích
 • Dělnická pekárna „Federace“ v Libkovicích založena na ustanovující schůzi 29. září 1908
 • v roce 1908 zvolen za člena správní rady pekárny
 • v roce 1909 zvolen za člena správní rady pekárny
 • bydlel v Lomu č.p. 42

Welek Josef – Háj u Duchcova

 • zakládající člen Novokooperačního dělnického spotřebního a výrobního družstvo „Vpřed“ v Háji u Duchcova
 • v roce 1902 člen správní rady
 • v roce 1903 člen správní rady

Wittner Josef – Háj u Duchcova

 • zakládající člen Novokooperačního dělnického spotřebního a výrobního družstvo „Vpřed“ v Háji u Duchcova
 • 31. srpna 1900 na ustanovující valné hromadě zvolen
 • v roce 1900 člen představenstva a pokladníkem
 • v roce 1901 člen představenstva a ředitelem

Wolf Vincenz – Lom

 • zakládající člen Dělnické pekárny „Federace“ v Libkovicích
 • Dělnická pekárna „Federace“ v Libkovicích založena na ustanovující schůzi 29. září 1908
 • v roce 1908 zvolen za člena správní rady pekárny
 • v roce 1909 zvolen za člena správní rady pekárny
 • bydlel v Lomu

Žikeš Jan – Lom

 • Dělnického potravního družstva Volnost v Lomu
 • Na valné hromadě Dělnického potravního družstva Volnost dne 21.11.1907 zvolen přísedícím členem výboru