SILVESTROVSKÁ ZÁBAVA ČESKÉHO DĚLNICKÉHO VZDĚLÁVACÍHO SPOLKU Č.2 V NEW YORKU, 31.12.1893

Český dělnický vzdělávací spolek č. 2. v New Yorku, který sdružoval místní české anarchokomunisty v rámci Mezinárodní dělnické jednotě (International Workingmens Association – IWA), pořádal v neděli dne 31. prosince 1893 v místnostech spolkových, č. 525 E. 5. ul. „ Sylvestrový večer“ spojený s  přednáškou a deklamatorní a taneční zábavou. Vstup byl pro členy i hosty volný. Čistý výnos byl určen ve prospěch „Dělnických Listů“. V pozvánce stálo: „Kdo se chce o Sylvestra příjemně pobaviti a při tom dokázat svou přízeň ryzému dělnickému tisku a hnutí vůbec, ten dostaví se na zábavu Č. D. V. Spolku č. 2.“

Ve spolkovém věstníku M.D.J. pak byla otištěna tato zpráva z onoho večírku newyorkských anarchistů: „Sylvestrův večírek a přátelská zábava Č. D. V. Spolku č. 2 v New Yorku vydařil se znamenitě. Soudruzi a jejich manželky, jakož i přátelé spolku dostavili se v tak hojném počtu, že spolkové místnosti byly úplně přeplněny. Též soudruzi spolku Lassalle a členové Vzdělávacích spolků z Passaic a z Newarku se dostavili a dostalo se jim toho nejpřátelštějšího uvítání.

Soudruzi Hrdina, Kubík, Vohanka, Březovský, Vlk, Jungnickel a soudruh Důša z Passaic a soudružky Josefina Hlaváčková a Marie Jonášová svými přednesy vážných básní a žertovných deklamací, výstupů a kupletů bavili přátelskou společnost. O půlnoci uspořádali soudruzi Roman Hlaváček a Vlk zajímavou scénu: odstup starého a nástup nového roku k velkému obveselení všech. Po celou zábavu, která trvala až do 5 hodin ráno, panovala v této společnosti ta nejlepší nálada a přátelství, jaké jen zřídka a v málokteré společnosti je k nalezení. Celá společnost podobala se jediné veliké vzorné rodině.

Devítiletý chlapec soudruha Antonína Nováka, Jaroslav, který doprovázen hrou na piano hrál besedu, Marsaillaisu a jiné hudební kusy pro poslouchanou i k tanci, vzbudil všeobecný údiv.

Ačkoliv vstup byl na zábavu volný, získána byla přece značná částka dobrovolnou sbírkou která je věnována k podpoře „Dělnických Listů.“ Přátelská tato zábava potrvá zajisté všem v dobré paměti.