SILVESTROVSKÁ ZÁBAVA SPOLKU ARBEITERBUND V NEW BEDFORD, 30.12.1893

Text pozvánky na Silvestrovskou zábavu Spolku pokročilého dělnictva „Arbeiterbund“ v New Bedford. Spolek sdružoval české anarchokomunisty v rámci Mezinárodní dělnické jednoty (International Workingmens Association – IWA):

S přispěním veškerého pokročilého českého dělnictva pořádá „Arbeiterbund“, v  sobotu dne 30. prosince 1893 v 7 hodin večer v  Černé čtvrti „Sylvestrovou zábavu“ ve prospěch „Dělnických Listů.“ V naději, že každý upřímný dělník, který důležitost dělnického časopisu dovede ocenit, zábavu naší navštíví, znamená se v úctě výbor.