Šimek Josef (1880 – ?)

Rodina anarchisty Josefa Šimka pocházela z Turnovska. Narodil se v roce 1880 ve Rtyni v Podkrkonoší. Otec Jan Šimek (1851) byl tovární dělník a matka Marie se za svobodna jmenovala Ducháčová (1857). Do Prahy se rodina přistěhovala v roce 1885 a usadila se na Žižkově, to bylo Josefu Šimkovi pět let. Za manželku si vzal Annu Leimannovou z Příbrami, narozenou v roce 1886. Měli dvě dítka Františka Šimka (1904) a Josefa Šimka (1910). Povoláním byl zámečník.

V Praze se zapojuje do činnosti anarchistických spolků. Když je v roce 1907 založena organizace anarchistů bezvěrců Spolek Volných myslitelů, který působí především na Žižkově, stává se členem. Na valné hromadě 1. února 1908 je zvolen za místopředsedu a tento post zastává do příští volby, tedy do 16. dubna 1909.