SITUACE V ČESKÉ ČTVRTI V CHICAGU PO HAYMARKETU 5.KVĚTNA 1886

 Dělnické bouře v Chicagu. (Dne 5. května. ) S politováním zaznamenáváme, že v době, kdy opět celé město jest klidné a kdy dělníci na všech stranách hledí vymáhali si mírným jednáním požadavky své, v české naši Plzni policie má stále plné ruce práce. Nemusíme ani čtenářům našim přepovídati ty úsudky z anglických listů, jaké budou pronášeny.

Včera největší nepokoje panovaly po celý den na Centre ave , roh 18té. Lékárna v domě pp. Weiskopfa a Porgesa, jakož i hostinec jmenovaných Čechů byly vydrancovány, o čemž dočtou se čtenáři podrobnější zprávy doleji. Co však jest nejsmutnější při tom, že budou to opět Čechové, kteří proliti musejí nejvíce krve a opět to budou jenom Čechové, kteří nyní po kolik roků budou hanobeni a opovrhováni anglickým tiskem; proti Cechům a Polákům nyní šířen bude předsudek mezi dělníky anglickými a bez těch nedokážeme zde my nikdy toho nejmenšího.

Včera ráno již roznášely se městem zprávy a také telegrafováno bylo na hlavní stanici policejní, že veliké výtržnosti připravují se ve středu české osady (Bohemian settlement).

Policie byla stále připravena, aby na na dané znamení vyrazila Žádosti se všech stran docházely i z okolí toho, by policie učinila již všemu přítrž. Výjma vydrancování lékárny a hostince po celý den však nestalo jiného se nic pozoruhodného. Lidí bylo všude stále plno a později došla na policejní stanici zpráva, že lid se pokojně rozchází a že snad žádné výtržnosti nepovstanou více.

Na Centre ave., od viaduktu na 16. ulici po 19. ulici, jak se právě k doplnění včerejší zprávy naši dozvídáme, byl ještě jeden člověk, jménem Rudolf Steinberg pronásledován lidem a ztrýzněn. Příčiny proč se tak stalo, nejsou známy. Steinberg prchaje, klesl před domem č. 669 Centre ave., mezi 21. a 22 ulicí k zemi. Několik kulí, které za ním poslány byly od rozkáceného davu, minuly se cíle. Steinberg byl pak skopán tak, že musel býti dopraven do okresní nemocnicе. O uzdravení jeho se pochybuje.

Celá spousta mužů, žen a dětí shromáždila se včera dopoledne 9. hodině před lékárnou Samuela Rosenfelda, roh Centre ave. a 18. ulice. Jitření bylo tu ohromné již předevčírem, kdy lid vytloukl témuž okna a včera dostoupilo teprve svého vrchole. Pan Rosenfeld vyvolal zášť a zlost lidu na sebe tím, že nechal telefonovali v místnosti své tajné, jimž popřál prý i útulku jakož i jiných výhod vůbec a při srocení se lidu, že sám prý telefonoval o policii. Volání jako: „Zabte Rosenfelda!“ ,,Zničte mu tu boudu!“ bylo slyšeli tu a tam ze zástupu lidu, který rozmlátil v lékárně vše co mu do ruky přišlo, ba povídalo se i, že Rosenfeld obávaje se o svůj život, hleděl se za pomocí přivolané policie odstraniti. Jisto jest však, že přivolal si v nejkrutějším okamžiku policii a ta že dav, ponejvíce z mladíků pak již jen sestávající, rozehnala. Záhy na to ale rotil se lid poznovu a kapitán O’Donnell jakož poručík Barcal museli opět zakročiti. Zatčen nebyl nikdo, neboť lid rozprchl se na vše strany a po pachatelích nebylo ani památky. Rosenfeld propůjčil policii prý proto svůj telefon, že na rohu se nalézající policejní budka lidem zničena byla.

Amerikán: týdenník pro politiku, poučení a zábavu, Chicago, 12.05.1886