SJEZD VZDĚLÁVACÍCH SPOLKŮ 14-15.8.1892 V DUCHCOVĚ

Sjezd vzdělávacích a odborných spolků dělnických v Duchcově. Na sjezdu tomto, dne 14. a 15. srpna 1892 v Duchcově odbývaném, braly podílu následující bratrské spolky:

 • Čtenářský-vzdělávací spolek v Hostomicích
 • Polaban v Ústí nad Labem
 • Vzdělávací spolek v Mostě
 • Odborný spolek horníků a hutníků v Mostě
 • Odborný hornický spolek v Soběchlebích
 • Odborný hornický spolek ve Vyklici
 • Vzdělávací a odborný spolek v Bruchu (Lomu u Mostu)
 • Odborný hornický spolek v Tuchomyšli (Sehonfeld)
 • Odborný hornický spolek v Bílíně
 • Dělnická Beseda v Bohosudově
 • Všeobecný vzdělávací spolek v Ervenicích
 • Občanský vzdělávací spolek Omladina v Oseku
 • Vzdělávací spolek v Košťanech
 • Vzdělávací spolek v Brandýse nad Labem
 • Dělnická vzdělávací Beseda v Braníku
 • Žižkovan ze Žižkova
 • Českoslovanská Beseda v Praze
 • Odborný vzdělávací spolek krejčích v Praze
 • Vzdělávací Beseda v Nuslích
 • Odborný spolek truhlářů v Plzni
 • Spolek Jarosť v Plzni
 • Odborný hornický spolek v Záluží u Mostu
 • Všeobecný vzdělávací spolek v Sobotce
 • Odborný hornický spolek v Hrobech
 • Odborný hornický spolek na Kladně
 • Odborný hornický spolek v Chabařovicích
 • Odborný hornický spolek v Příbrami
 • Odborný hornický spolek v Bohutíně
 • Odborný hornický spolek v Krupce
 • Odborný hornický spolek v Turnu (Trnovany u Teplic)
 • Odborný hornický spolek v Proboštově u Teplic
 • Skupina malířů porcelánu z Ledvic
 • Občanský vzdělávací spolek z Troje, Čtenářská Beseda v Litoměřicích
 • Allv. Fortb. u. Unteratiltzungo – Verein v Litoměřicích
 • Vzdělávací spolek v České Kamenici
 • Dělnická Beseda v Kbelích
 • Vzdělávací spolek Kniha v Komořanech
 • Dělnický vzdělávací spolek v Trmicích u Ústí nad Labem
 • Vzdělávací spolek z Libně
 • Vzdělávací spolek Dělnický klub v Chomutově.

Mimo toho bralo na něm podílu asi deset delegátů vyslaných dělnictvem mimo spolků stojícím, aneb takových, jež ve stanovách obesílání sjezdů nemají.

První den odbýván sjezd jako mimořádná valná hromada Hornického a všeobecného dělnického a vzdělávacího spolku duchcovského, druhý den pak na zvací lístky. První den probírány otázky ponejvíce jen theoreticky, jelikož přítomny vládní zástupce nepřipustil delegáty cizích spolků k hlasování, ač zákon spolčovací zvané hosty členům na roven staví. Je to, jak musíme po léta říkati, v Čechách. Debaty vedeny v obou jazycích, českém i německém.

Usnesení sjezdová vrcholí v těchto ustanoveních:

I. V Rovnosti a Volksfreundu mají vydávati zvláštní přílohy, v nichž by spolky pěstovati mohly širší vzájemnost‘, uveřejňovati své zprávy a pěstovati statistiku členstva, vyučování, přednášky a jiné. Oboje přílohy mají sloužiti zároveň k uvědomování jednak českých spolků. K činnosti, počtu a síle spolků německých a naopak německých zase o síle, počtu a činnosti českých. Dále mají .dle možnosti přirážeti trestě užitečných přednášek.

II. Vzájemně spojené spolky tyto mají poskytovati cestujícím svým členům řádným, když si zaměstnání hledají, cestovné, a sice ve výši, jak to kterému pokladniční prostředky dovolují. Každý spolek má svému řádnému členu, který se na cestu vydá, dáti písemní osvědčení, že řádným členem jest, cestující pak se musí všude osvědčením tímto prokázati. Každá podpora zapíše se cestujícímu do knížky a udáním dne. Kdo cestovné obdržel, nemůže před uplynutím jednoho roku na tom samém spolku opětně cestovné žádati. Spolky vzájemně spojené vedou o poskytnutých podporách zvláštní seznam. Cestující členové vzájemně spojených spolků, obdrží-li někde zaměstnání a přihlásili se mezi 14 dny za členy spolku tamnějšího, jsou sproštěni placeni zápisného.

III. V každém spolku budiž konána nejméně jednou v měsíci vědecká nebo jinaká poučná přednáška. Za účelem, tímto mají se spolky v přiměřené okresy sestoupiti, vzdělávací svazky mezi sebou utvořiti, přednášející síly si voliti, ty samé podporovati a útraty vzájemně hraditi. Přednášky a rozhovory konati se mojí hlavně o mravech, vědě, důležitosti práce, důstojnosti stavu dělnického a o jeho síle. Petice, resoluce a adresy nemají býti spolky těmi pěstovány, jelikož se neosvědčily býti prospěšnými a zkracuje se pracemi takovými vzdělání členstva. Proti každému bezpráví na dělnictvu páchaném mají se spolky rázně opříti. Vzdělání žen má býti věnována stejná péče a sice mají se ženy uvědomovati o povinnostech svých k lidské společnosti a jejich stanovisku k budoucnosti.

Konečné usneseno, vyzvati všechny vzdělávací spolky, aby se prohlásili, chtějí-li usnesení sjezdová vzíti za své a hodlají-li k součinnosti tohoto vzájemného sdružení se spolků na sjezdě zastoupených přistoupiti.

Veškeré dělnické listy žádají se, aby laskavě vyzvání toto otiskly.

Hlas lidu: Časopis hájící zájmy čtvrtého stavu„: 1.9.1892