Škopek Josef (1889 -?)

Mezi téměř zapomenuté účastníky severočeského anarchistického hnutí na počátku 20. století patřil také anarchosyndikalista a horník Josef Škopek z Háje u Duchcova. Tento západočeský rodák se narodil 23. ledna 1889 v obci Chomlí na Rokycansku. Mnoho dělnických rodin z Rokycanska zamířilo právě na hornický sever za štěstím, což byl i jeho případ.

S anarchistickým hnutím se seznámil již jako náctiletý. Velký vliv na utváření jeho anarchistických postojů měl tamní Odborný spolek horníků a hutníků „Solidarita“ v Hánu, jak se tehdy Háji u Duchcova říkalo. Docházel na jeho schůze do spolkové místnosti v hostinci „U Vilnerů“. Stal se členem Severočeské federace horníků a přesvědčeným anarchosyndikalistou. Když pak byla v roce 1907 Severočeská federace horníků rozpuštěna za podíl na organizací velké hornické stávky v roce 1906, vedené anarchisty ze zmiňované organizace ve spolupráci s Českou federací všech odborů. Po jejím zákazu se stal členem Volného sdružení českých horníků, které sdružovalo odborné spolky anarchistů a soustředilo se kolem anarchistického týdeníku Hornické listy. Ty také pomáhal distribuovat v Háji u Duchcova.

Později v roce 1908 se stal členem nově vzniklé nástupnické Hornické federace při České federaci všech odborů (ČFVO), po jejím zákazu v létě roku 1908. Na represe byli anarchosyndikalisté zvyklí, v roce 1909 se jim po různých úředních průtazích podařilo ustanovit Zemskou jednotu horníku. Do řad Zemské jednoty horníků vstoupil přirozeně také Josef Škopek.

Josef Škopek se nesdružuje jen na základě odborové příslušnosti. Zařadil se také mezi tu část anarchistických havířů, kteří se organizovali v čistě politické organizaci – České anarchistické federaci. Jako člen ČAF se podílí na distribuci anarchistických časopisů „Zádruha“, která vycházela v letech 1908 až 1914. Věnoval se také kolportáži časopisu anarchistické mládeže „Mladý Průkopník“ (1912 -1914), která byla napojena na ČAF a měla silný antimilitaristický akcent.

V Háji se seznamuje také se svojí nastávající. Marie Škopková se narodila 4. srpna 1891 ve Strašecím u Zbyrova. Její rodina se do Háje přistěhovala v roce 1896. Jestli manželé Škopkovi nakonec měli potomky, nevíme.

Josef a Marie Škopkovi odmítli věřit v boha, vystoupili z katolické církve a stali se bezvěrci. Stali se členy místní skupiny bezvěrců při ČAF.

Po válce bydleli v Háji u Duchcova v domě s číslem popisným 54. Marie byla ženou v domácnosti, jak bývalo v těchto dobách zvykem a Josef pracoval jako havíř, profesí kopáč u Mostecké uhelné společnosti.