SLAVNOST 1.MÁJE 1894 V CLEVELANDU

Text pozvánky na prvomájovou anarchistickou slavnost pořádanou českými anarchistickými spolky v Clevelandu roku 1894″

Dělníci, dostavte se na slavnost 1. května, kterou pořádají společně Česko-dělnické vzdělávací spolky Jan Žižka a Karel Havlíček Borovský, v úterý, dne 1. května 1894 večer o 8 hodin v síni p. Zacha, roh Broadway a Dille ul. Vstupné pán s  dámou 25 centů, dalši dáma 10 ctů. O dobré řečníky je postaráno. K hojné návštěvě uctivě zve výbor.