SLAVNOST CHICAGSKÝCH MUČEDNÍKŮ V CLEVELANDU 11.11.1892

Minulý pátek dne 11 listopadu 1892 oslavena byla v Česko Americké Svobodné Škole památka padlých pěti vůdců dělnictva. Veliká síň školy byla plna. Slavnostním řečníkem byl František Choura z Woodville, Pa. Dovozoval, že snahou anarchistů jest úplný převrat přítomného pořádku (vlastně nepořádku) společenského, tak aby pracovníkům byla zajištěna spravedlivá odměna za jejich práci, a aby každý pracoval. Anarchisti nejsou vrazi ani paliči, pravil; výpady jednotlivců nelze přičítali celku. Práce dnes je kletá, protože těžká; v normální společnosti měla by býti zábavou a trvati nejvýše čtyry hodiny denně. Občan Choura je znamenitým řečníkem. Mluvil také Bedřich Herc, člen redakce „Hlasu Lidu”.

Dennice novověku: orgán Bratrstva Česko-Slovanských podporujících spolků. Cleveland, Ohio: V. Šnajdr & Kořízek, 17.11.1892

František Choura (1852–1921)