Slavnost k 14.letům existence Všeoborového odborného hornicko-hutnického vzdělávacího spolku „Mezinárodní jednota“ v Hostomících

Všeoborový odborný hornicko-hutnického vzdělávací spolek „Mezinárodní jednota“ v Hostomících pořádal v neděli dne 19. 8. 1906 v zahradě anarchistického hostinského a člena spolku Josefa Šedivého základní slavnost 14.letého trvání spolku. Slavnost byla zahájena ve 14.hodin slavnostním proslovem, a posléze koncertem a divadelním představením „Pohádka o jaru“.