SLAVNOST K UCTĚNÍ PAMÁTKY CHICAGSKÝCH MUČEDNÍDNÍKŮ 11.11.1893 V NEW BEDFORD

Ctěná redakce „Dělnických Listů“!

Slavnost, kterou spolek náš ku uctění památky našich chicagských mučedníků dne 11. listopadu 1893 odbýval, vydařila se znamenitě, neb místnost nikterak nemohla pojmout ony pokročilé muže a ženy, kteří přišli vzdát svůj hold padlým hrdinům za práva lidu.

Slavnostní řeč, jakož i jiné části programu byly od přítomných s velkou pochvalou přijaty a upřímné nadšení pro naší svátou věc ovládalo každého jednotlivce. Největší zásluhu o zdar oné slavnosti mají zejména soudruhové Alois Jäger a Wilém Doležálek, kteří bezplatné hudební část programu provedli. Soudr. AIois Jäger s manželkou a l0letou dceruškou zapěli píseň „Vzhůru bratři“ tak znamenitě, že jí museli několikráte opakovati.

Přijmetež tudíž všichni srdečný dík, kteří jste se oné důstojné slavnosti súčastnili a pracujme jen tímto směrem vytrvale dál, dokavad onen šlechetný ideál, za nějž mučedníci naši zemřeli, nebude pracujícím lidem poznán a uskutečněn.

„Dělnické Listy,“ které byly při slavnosti naší každému předloženy, se velmi líbily a jest naděje, že se hezkých pár předplatitelů přihlásí. Časopis onen si toho také vším právem zasluhuje. Pročež ct. přátelé a soudruzi, vy víte, že dělnická literatura, zejména časopis jest ta nejvydatnější zbraň v rukou pracujícího lidu, s níž proti nenasytnému kapitálu zdárně může operovat. Vy víte, že jest to jediný most, který bratrské spojení veškerého pracujícího lidu udržuje a tu stůjme při něm věrně a přinesme každý oběť‘ svou, aby snad ku hanbě českého pracujícího lidu nezanikl!

Nazdar!

Pilník, New Bedford, Mass., 18. listopadu 1893.