Slavnost Odborného spolku hornicko – hutnického v Třebušicích 9. září 1906

Odborný spolek hornicko – hutnický v Třebušicích pořádal v neděli dne 9. 9. 1906 v hostinci „U nádraží“ v Třebušicích slavnost k dvouletému trvání spolku. Slavnost začínala ve 2.hodiny odpoledne přednáškou „Vývin socialismu a dějiny dvacátého století“, na které přednášel anarchista Rudolf Máša. Po přednášce proběhla volná diskuse. Večer pak byla taneční zábava. V roce 1906 byl spolek součástí Volného sdružení českých horníků.

Rudolf Máša (1880–1954)